Методичні вказівки та завдання для самопідготовки з з курсу „Інформатика для студентів денної форми навчанняСторінка1/8
Дата конвертації15.09.2017
Розмір0.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Міністерство освіти та науки України

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника
Методичні вказівки
та завдання для самопідготовки з з курсу „Інформатика ”

для студентів денної форми навчання

Івано-Франківськ

2014


Баран Р. Я. Методичні вказівки та завдання для самопідготовки з курсу “Інформатика”. – Івано-Франківськ, 2014. – 131 с.
Рекомендовано до друку науково-методичною радою економічного факультету, протокол № __________ від «____» ________________ 20_____ р.

Баран Р.Я., 2014 рік


Зміст

Об’єкти бази даних 4

Завдання 1. Створення бази даних. 5

Завдання 2. Заповнення бази даних. 8

Тема 2: «Формування запитів на вибірку. Створення звітів із групуванням даних» 11

Створення запитів 11

Створення звіту 12

Завдання 1. Формування запитів на вибірку. 13

Завдання 2. На основі таблиці Викладачі створіть звіт із групуванням даних по «посадах». 15

Тема 3: «Розробка інфологічної моделі і створення структури реляційної бази даних» 16

Розробка інфологічної моделі і створення структури реляційної бази даних 16

Завдання 1. Створення реляційної бази даних. 18

Завдання 2. Створення форм для ввода даних у таблицю. 21Тема 4: «Формування складних запитів» 27

Завдання. Створення складних запитів 29Тема 5: «Створення складних форм» 34

ЗАВДАННЯ 1. Створення складних форм 34

Завдання 2 37

Індивідуальні завдання 39

Список використаної літератури 64

Тема 1: «Створення і заповнення бази даних створення форм»


Об’єкти бази даних


База даних (БД) - це сукупність структурованих взаємозалежних даних, призначена для забезпечення інформаційних запитів у визначеній предметній області.

СУБД Access дозволяє керувати всіма відомостями з одного файлу бази даних, що містить всі об’єкти бази даних.

Об’єкти - це компоненти, що використовуються для збереження і представлення даних.

Таблиця - це об’єкт, що використовується для збереження даних. Кожна таблиця містить у собі інформацію про об’єкт визначеного типу.

Таблиця містить поля (стовпці), у яких зберігаються різного роду дані, і записи (рядки). Для зв’язування відомостей, що зберігаються в різних таблицях, кожна таблиця бази даних повинна містити поля чи набір полів, що однозначно визначають кожен запис. Таке поле чи набір полів називають первинним (головним) ключем. Первинний ключ не допускає невизначених значень і завжди повинен мати унікальний індекс. Первинний ключ використовується для зв’язування таблиці з зовнішніми (вторинними) ключами в інших таблицях.

Форма - це об’єкт, призначений в основному для введення даних, відображення їх на екрані чи керування роботою додатка.

Запит - це об’єкт, що дозволяє користувачу одержати потрібні дані з однієї чи декількох таблиць.

Звіт - це об’єкт, призначений для створення документа, що згодом може бути роздрукований чи включений у документ іншого додатка.

Завдання 1. Створення бази даних.


1. Створіть нову базу даних.

2. Створіть таблицю бази даних.

3. Визначте поля таблиці відповідно до табл. 1.

4. Збережіть створену таблицю.


Хід роботи


1. Для створення нової бази даних:

 • Завантажте Microsoft Office Access 2003, у вікні, що з’явилося, виберіть пункт Новая база даних;

 • У вікні Файл новой базы даных задайте ім’я вашої бази (пункт Имя файла) і виберіть папку (пункт Папка), де ваша база даних буде знаходитися. За замовчуванням Access пропонує вам ім’я бази db1, а тип файлу — Бази даних Access, Ім’я задайте BASE, а тип файлу залишіть колишнім, тому що інші типи файлів потрібні в спеціальних випадках;

 • Клацніть по кнопці Создать.

2. Для створення таблиці бази даних:

 • У вікні Новая таблица виберіть пункт Конструктор і клацніть по кнопці ОК. У результаті зроблених операцій відкривається вікно таблиці в режимі конструктора (рис. 1), у якому необхідно визначити поля таблиці.Рис. 1. Вікно таблиці в режимі конструктора — у цьому режимі

вводяться імена і типи полів таблиці3. Для визначення полів таблиці:

 • Введіть у рядок стовпця Имя поля ім’я першого поля ID;

 • В рядку стовпця Тип данных клацніть по кнопці списку і виберіть тип даних Текстовый. Для надання поля ID таблиці визначених значень необхідно провести деякі зміни на вкладці Общие:

 • Задайте параметру Размер поля значення «7» (ID означимо як 6 цифр і 1 розділювач « - »);

 • Задайте параметру Маска ввода значення «000\-000» (де 0 – це будь яка цифра в межах 0-9, а \- - це задання знаку розділювача « - »);

 • Задайте параметру Подпись значення «Код викладача ID»;

 • Задайте параметру Обязательное поле значення «Да»;

 • Задайте параметру Пустые строки значення «Нет»;

 • Задайте параметру Индексированное поле значення «Да (Совпадения не допускаются)»;

Для створення всіх інших полів таблиці бази даних Викладачі відповідно до табл. 1 виконайте наступні дії по зміні параметрів закладки Общие (необхідно змінювати тільки параметри вказані в таблиці).Таблиця 1. Таблиця даних Викладачі

Ім’я поля

Тип даних

Примітки

ID

Текстовый

Описано вище

Прізвище

Текстовый

Розмір поля: «15»

Ім’я

Текстовый

Розмір поля: «15»

По батькові

Текстовый

Розмір поля: «15»

Дата народження

Дата/время

Формат поля: «Краткий формат даты»

Посада

Текстовый

Розмір поля: «9»

Дисципліна

Текстовый

Розмір поля: «20»

Телефон

Текстовый

Розмір поля: «13»

Маска вводу: «0000\-00\-00\-00»Зарплата

Денежный

4. Для збереження таблиці:

 • Виберіть пункт меню Файл, Сохранить;

 • У діалоговому вікні Сохранение введіть ім’я таблиці Викладачі,

 • Клацніть по кнопці ОК.

Примітка. У результаті натискання на кнопку ОК Access запропонує вам задати ключове поле (поле первинного ключа), тобто поле, що однозначно ідентифікує кожен запис. Для однотабличної бази даних це не настільки актуально, як для багатотабличної, тому клацніть по кнопці Нет.

 • Закрийте вікно таблиці.

Результатом виконаних дій в пункті Таблицы на панелі об’єктів повинна з’явитися таблиця з назвою Викладачі.  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка