Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерні мережі в системах управління»Скачати 244.01 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір244.01 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

Кафедра комп’ютерних систем управління

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою ІнАЕКСУ

Протокол № __________

від «___»________2009 р.

Голова Вченої ради

А.С. Васюра

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни
«Комп’ютерні мережі в системах управління»
для студентів спеціальності 7.091401

Розглянуто і схвалено

методичною комісією ІнАЕКСУ

Протокол № __________

від «___»________2009 р.

Голова методичної комісії

А.С. Васюра

Розглянуто і схвалено

на засіданні кафедри КСУ

Протокол № __________

від «___»________2009 р.

Зав. кафедри КСУ

В.М. Дубовой
Укладач: к.т.н., доцент

О.В. Глонь

Вінниця 2009

Лабораторна робота № 1.
Налаштування мережевих засобів Windows ХР


Мета роботи: Навчитися налаштовувати і конфігурувати мережеві засоби Windows XP.

Теоретичні аспекти

Процес налаштування мережі слід почати з установки мережевої плати, причому зробити це можна як при установці самої операційної системи, так і пізніше, в процесі роботи. Якщо мережеві адаптери відповідають стандарту plug and play, при завантаженні операційна система автоматично розпізнає встановлену мережеву плату і здійснює налаштування. Проте, існує певна ймовірність, що настройку доведеться здійснювати вручну. Для цього відкрийте "Панель управления" і двічі клацніть на піктограмі "Установка оборудования". Це приведе до запуску майстра установки устаткування. Клацнувши на кнопку "Далее", переходите до діалогового вікна, де Windows XP запропонує здійснити автоматичний пошук нових встановлених пристроїв.

Доцільно, надати операційній системі можливість самій розпізнати апаратні засоби. Якщо це їй вдасться, то не доведеться вручну вводити інформацію про пристрій. Автоматичне розпізнавання устаткування проводиться за допомогою перемикача "Да" і кнопки "Далее" (рис. 1).

Рис.1
Після цього система почне пошук нових пристроїв в автоматичному режимі. При виявленні виводиться вікно, в якому вказуються параметри пристрою, після чого необхідно підтвердити правильність розпізнавання. Для подальшої роботи необхідно перезавантажити систему.

Якщо Windows XP не змогла розпізнати мережевий адаптер, то його установку і настройку доведеться виконати вручну. Після натискання на кнопку "Далее" буде виведено діалогове вікно, показане на рис.2, в якому необхідно вказати тип встановлюваного пристрою, двічі клацнувши на рядку етевые платы".

Рис. 2 Рис. 3

В результаті цього відкриється наступне діалогове вікно, в якому необхідно вибрати виробника і модель мережевої плати із запропонованого списку. Вибір здійснюється клацанням на відповідному рядку списку. Після вибору мережевої плати Windows XP виводить діалогове вікно, в якому указуються параметри встановленої плати (рис. 3).

Якщо система не розпізнає мережеву карту, то параметрам привласнюються значення по замовчуванню, що досить часто приводить до конфліктів з іншими пристроями. В цьому випадку потрібно, змінивши параметри, усунути конфлікти. Після цього система проводить установку програмного забезпечення, необхідного для роботи мережевої плати. Можна скористатися стандартним драйвером, що є на дистрибутивному диску Windows XP. Якщо такий відсутній або по якійсь причині не влаштовує вас, використовуйте драйвер на дискеті, що поставляється разом з адаптером (кнопка становить с диска") (рис. 4).Рис.4


Для налаштування мережі двічі клацніть на піктограмі «Сеть» на "Панели управления". У вікні «Сеть» представлені встановлені компоненти мережевого програмного забезпечення. Спочатку задайте протоколи мережевій карті, які необхідні для роботи потрібних вам клієнтів (за умовчанням в Windows XP як мережевий протокол встановлюються NETBEUI і Netware IPX/SPX). Для цього необхідно натиснути кнопку "Добавить" на сторінці "Конфигурация" (рис. 5).

Рис. 5 Рис. 6

У вікні, що з'явилося, "Выбор типа компонента" (рис. 6) потрібно вибрати пункт "Протокол" і натиснути кнопку "Добавить".

Рис. 7


Потім у вікні "Выбор: Сетевой протокол" (рис. 7) вказується, по-перше, фірма виробник, по-друге, необхідний мережевий протокол, наприклад, фірма Microsoft, протокол TCP/IP. Після цього потрібно повернутися у вікно «Сеть», а TCP/IP вже фігуруватиме як підтримуваний протокол. Щоб почати процес налаштування, або двічі клацніть на елементі списку, або виберіть його і натисніть кнопку «Свойства», після чого з'явиться діалогове вікно «Свойства».

Знаходячись в діалоговому вікні "Свойства: TCP/IP", можна дістати доступ до шести вкладок, клацаючи на будь-якому з шести ярликів, розташованих у верхній частині діалогового вікна. В більшості випадків доведеться мати справу лише з незначною частиною даної інформації. Краще всього почати з вкладки "IP-адрес" (рис. 8); ця вкладка виводиться першою кожного разу, коли відкривається вікно властивостей TCP/IP. Введіть IP-адресу і маску підмережі у відповідні поля, слідкуйте за тим, щоб було дотримано правильне ділення кожного з полів на чотири частини крапками. Значення цих адрес визначається системним адміністратором мережі, до якої відбувається підключення.Рис. 8.


Потім, клацнувши на ярлику "Дополнительно", перейдіть до однойменної вкладки властивостей, в якій можна задати використання TCP/IP за умовчанням, встановивши прапорець в нижній частині вкладки. Якщо ваш комп'ютер, що працює під управлінням Windows XP, підключений до мережі TCP/IP і велику частину часу використовує цей протокол, то вибір даної опції обов'язковий, інакше Windows XP намагатиметься використовувати NETBIOS або IPX/SPX.

Для більшості простих мереж TCP/IP для налаштування протоколу можна обмежитися інформацією, розглянутою вище. Після налаштування необхідно перезавантажити операційну систему, щоб зроблені зміни вступили в силу.

Для більшості комп'ютерів, підключених до мереж TCP/IP, потрібне додаткове налаштування, в ході якого вводиться інформація про сервери, шлюзи і т.д. Хоча цю процедуру можна здійснити у будь-який час, проте до тих пір, поки ви не зробите цього, деякі служби будуть недоступні. Всі ці зміни також вносяться в діалоговому вікні " TCP/IP: Свойства".

Вкладка "Конфигурация WINS" (рис. 9) діалогового вікна "Свойства: TCP/IP" використовується для забезпечення взаємодії з сервером WINS. WINS дозволяє використовувати в мережі TCP/IP протокол NETBIOS. Оскільки більшість мереж не використовують WINS, можна ігнорувати цю сторінку до тих пір, поки не з’явиться необхідність його використання. Якщо необхідність в цьому все-таки виникла, введіть IP-адресу основного (і додаткового, якщо він є в мережі) сервера, так само, як і код області. Якщо WINS у вашій мережі використовуватися не буде, то встановите перемикач "Отключить распознавание WINS".

Вкладка "Шлюз" (рис. 10) дозволяє вказати всі наявні мережеві шлюзи. Шлюзи використовуються для підключення до інших мереж.

Рис. 9 Рис.10

Якщо ваша мережа використовує шлюзи, введіть IP-адресу машини, що виконує роль основного міжмережевого шлюзу, і клацніть на кнопці "Добавить" Далі можна ввести IP-адреси інших шлюзів мережі. Необхідно мати на увазі, що IP-адреса основного шлюзу повинна бути введена першою по порядку, оскільки Windows XP починає пошук шлюзів в тому порядку, в якому вони вказані в списку.

Якщо у вашій мережі використовується DNS (Domain Name System - система іменування доменів), то слід заповнити вкладку "Конфигурация DNS".Рис.11 Рис.12

Остання з вкладок діалогового вікна "Свойства: TCP/IP " - вкладка "Привязка" (рис. 12). В цій вкладці перераховано компоненти мережі, що використовують протокол TCP/IP. Якщо ви встановили інші протоколи, то в списку будуть вказані ще і додаткові елементи. Виберіть із списку тільки ті елементи, які використовують протокол TCP/IP. Мінімізація кількості прив'язок для кожного протоколу дозволяє значно підвищити ефективність роботи мережевого програмного забезпечення Windows XP.

Після установки програмного забезпечення, необхідно виконати його тестування. Найкращий засіб тестування TCP/IP – команда ping Утиліта ping, що поставляється разом з Windows XP, є DOS, а не додатком Windows і запускається у вікні DOS. Вона знаходиться в системному каталозі Windows XP. Після введення імені утиліти ping в командний рядок слід ввести символьне ім'я машини або IP адреса, після чого ping здійснить передачу і прийом декількох (за умовчанням 4) пакетів даних. Якщо будуть виведені повідомлення типу Bad IP Address (Неправильна IP-адреса), Request Timed out (Запит завершений після закінчення часу очікування) або Unknown host (Невідомий вузол), то це означає, що відсутнє підключення до мережі або вказано неправильне символьне ім'я або IP-адреса.

Якщо пакети успішно відправлені і отримані, то це означає, що все гаразд. Якщо ping виводить якісь повідомлення про помилки, не може відправити пакети до мережі або отримати їх, то вам слід перевірити правильність IP адреси. Якщо вона задана правильно, спробуйте виконати команду ping для іншої машини, що входить в мережу. Якщо і в цьому випадку спроба завершується невдачею, то це означає наявність проблем з мережевою платою або мережевим програмним забезпеченням Windows XP.

Знаходячись в діалоговому вікні "Свойства: IPX/SPX-совместимый протокол", можна дістати доступ до трьох вкладок "Привязка", "Дополнительно" і "NETBIOS". Призначення вкладки "Привязка" таке ж, як і у відповідної вкладки вікна "Свойства: TCP/IP". Вкладка "NETBIOS" дозволяє включити підтримку протоколу NETBIOS протоколом IPX/SPX, що дозволить запускати додатки, що використовують протокол NETBIOS (рис 13).Рис.13 Рис.14

Додаткові настройки, такі як тип пакету, мережева адреса, максимальне число підключень, тощо, визначаються на вкладці "Дополнительно" (рис. 14).

Для підключення робочої станції до мережі необхідно встановити відповідні клієнти і служби. Так, наприклад, для організації однорангової мережі Windows необхідно встановити на кожній робочій станції клієнт для мереж Microsoft і службу доступу до файлів і принтерів для мереж Microsoft. Якщо ви не плануєте віддавати ресурси даного комп'ютера в загальний доступ, то установка служби доступу не потрібна. Для підключення до сервера Netware необхідно встановити клієнт для мереж Netware.

Для установки нових служб і клієнтів необхідно натиснути кнопку "Добавить" і скористатися знайомим вже вікном "Выбор типа компонента" (рис. 6). Залежно від вашого вибору з'являється вікно "Выбор: Клиент сети" (рис.15) або "Выбор: Сетевая служба" (рис.16).

Рис. 15


Рис. 16


Після установки клієнти і служби повинні бути правильно налаштовані. Налаштування клієнта для мереж Microsoft проводиться за допомогою вікна "Свойства: Клиент для сетей Microsoft" (рис. 17) Встановлюються параметри входу в мережу – вхід з відновленням підключень мережевих ресурсів або швидкий вхід, коли ресурси підключаються при необхідності. При відновленні підключень вхід проводиться набагато повільніше, особливо, якщо який-небудь мережевий ресурс в даний момент не готовий до підключення. За наявності домена Windows NT можна вказати на необхідність входу в нього, встановивши відповідну опцію і задавши ім'я домена.

Рис.17 Рис.18


Після установки клієнтів вибирається спосіб входу в мережу: або звичайний вхід в Windows, або з використанням одного з клієнтів (рис. 18).

Якщо встановлений вхід в мережу за допомогою клієнта для мереж Microsoft з підключенням до домена Windows NT, то після завантаження операційної системи буде виведено відповідне запрошення. Необхідно ввести ім'я користувача, пароль і ім'я домена, після чого натиснути кнопку "ОК". При натисненні кнопки "Отмена" буде здійснено звичайний вхід в Windows, але мережеві ресурси при цьому будуть недоступні.

Кнопка "Доступ к файлам и принтерам" призначена для виклику вікна "Организация доступа к файлам и принтерам" (рис. 20), за допомогою якого вказується, чи можна робити загальними (тобто розділяти між користувачами) ресурси даного комп'ютера. Фактично це не що інше, як серверна компоненту, яка дозволяє зробити даний комп'ютер файловим сервером або сервером друку. Природно, можливості управління доступом до ресурсів такого «сервера» в порівнянні з мережевими ОС будуть сильно обмежені.

Рис. 20


Під час роботи з вікном «Сеть», якщо це ще не зроблено, бажано встановити на кожній робочій станції в мережі служби доступу до файлів і принтерів. Крім того, скориставшись вкладкою "Компьютер", необхідно привласнити кожному комп'ютеру унікальне мережеве ім'я. При цьому ім'я робочої групи дозволяє виконати логічне об'єднання комп'ютерів для зручності пошуку їх в мережі (рис. 21). У простій одноранговій мережі на основі Windows XP все це відразу ж дозволить використовувати ресурси інших комп'ютерів, наприклад їх диски і принтери. Проте для отримання переваг з складніших мережевих можливостей необхідно використовувати комп'ютер з Windows XP як клієнтську робочу станцію у великих мережевих системах.

Рис. 21. Рис. 22.

За допомогою вкладки "Управление доступом" (рис. 22) встановлюється спосіб управління доступом до загальних ресурсів. Є два варіанти управління на рівні користувачів (до ресурсу дістають доступ певні користувачі або групи користувачів, причому список користувачів береться з вказаного сервера) або на рівні ресурсів (кожен ресурс має пароль доступу, підключитися може будь-який користувач, що знає цей пароль).

В процесі роботи з Windows XP при необхідності можна визначити локальний ресурс вашого комп'ютера як загальний в мережі. Для цього необхідно скористатися вкладкою "Доступ” вікна “Свойства [ресурс]". Відкрити це вікно можна різними способами:

• скориставшись вікном "Мой компьютер" або "Проводник", вибрати потрібний об'єкт і викликати команду "Файл/свойства", вкладка "Доступ"; або команду "Файл/Доступ" (відкривається те саме вікно «Свойства», але відразу на потрібній вкладці);

• скориставшись вікном "Мой компьютер" або "Проводник" викликати контекстне меню для потрібного об'єкту і вибрати команду «Свойства», вкладка "Доступ" або команду "Доступ".

Якщо встановлено управління доступом на рівні ресурсів, то вкладка "Доступ" виглядатиме, як показано на рис. 23.

Рис. 23 Рис.24

За замовчуванням встановлена опція "Локальный ресурс". Після вибору альтернативного варіанту – "Общий ресурс" – стає доступними решта полів. Поле етевое имя" призначене для задання імені, під яким ресурс буде відомий в мережі. За замовчуванням це поле містить "локальне" ім'я ресурсу. У полі "Заметки" можна вказати короткі відомості про ресурс. За допомогою поля "Тип доступа" можна вказати, що видаленому користувачеві дозволено робити з об'єктом.

Для цього вибирається один з наступних варіантів доступу.Тільки читання

У полі "Пароль: Для чтения" можна встановити пароль, що містить від одного до восьми символів, хоча це не обов'язково.Повний доступ

Необов'язковий пароль можна задати в полі "Пароль: Для полного доступа". Бажано вирішувати тільки на короткий час і встановлювати пароль, інакше хто-небудь може пошкодити ваші файли.Визначається паролем

Можна умовно розділити всіх користувачів на дві категорії: тих, кому ви довіряєте, і тих, хто викликає у вас сумніви. Першим можна повідомити пароль для повного доступу, але потрібно пам'ятати про наявну небезпеку втрати даних. Другій категорії можна повідомити пароль для читання, якщо є така необхідність.

Після того, як проведені всі настройки, натискається кнопка "ОК" або "Применить" З цієї миті ресурс доступний в мережі.

Якщо ж встановлено управління доступом на рівні користувачів, то вкладка "Доступ" матиме вигляд, як показано на рис. 24.

Після вибору опції "Общий ресурс" стають доступними відомі вже поля "Сетевое имя" і "Заметки". У списку мя: Права доступа" перераховані всі користувачі, що мають право звертатися до даного ресурсу по мережі.

Для дозволу користувачеві звертатися до ресурсу, цей користувач повинен бути доданий в список шляхом натиснення кнопки "Добавить". У вікні, що з'явилося, "Добавление пользователей" (рис. 25) із списку мя" вибирається потрібний користувач або група користувачів. Список користувачів береться з сервера, вказаного на вкладці "Управление доступом" вікна «Сеть». За допомогою кнопок "Только чтение", "Полный доступ" і "Особый" проводиться налаштування типу доступу, після чого натискається кнопка "ОК".

Для зміни прав користувача він вибирається із списку, і натискається кнопка "Изменить". З'являється вікно "Изменение прав доступа" (рис. 26), в якому вказуються всі необхідні права, після чого натискається кнопка "ОК".

Рис. 25 Рис.26

Заборонити звернення до загального ресурсу можна, вибравши користувача із списку і натиснувши кнопку “Удалить”.

Дістати доступ по мережі до загального ресурсу можна різними шляхами.

Двічі клікнути на піктограмі “Сетевое окружение”, після чого вибрати потрібну робочу групу і в ній необхідний комп'ютер. Двічі клікнувши на піктограмі комп'ютера можна побачити перелік всіх ресурсів, які надаються в загальний доступ.

За допомогою команди «Найти» меню «Пуск» вибрати режим пошуку комп'ютера і вказати ім'я відповідного комп'ютера.

Викликати команду «Выполнить» меню «Пуск». У командному рядку, що з'явився, набрати ім'я шуканого комп'ютера у вигляді \ Ksu-5.

Останній з приведених варіантів є найшвидшим.

Отримання доступу до того або іншого загального ресурсу визначатиметься тим типом доступу, який був встановлений на даний ресурс.

При регулярному використанні якого або із загальних ресурсів він може бути оформлений у вигляді мережевого диска. Для цього необхідно знайти даний ресурс будь-яким з вищеописаних способів. Після чого на піктограмі цього ресурсу необхідно натиснути праву кнопку мишки і вибрати «Подключить сетевой диск». Після цього буде запропоновано вибрати букву для представлення даного диска а також буде запропонована можливість автоматичного підключення даного диска при ввімкненні комп'ютера.

Для відключення мережевого диска досить натиснути на ньому праву кнопку мишки і вибрати «Отключить».

Окрім вище перелічених способів роботи з мережевими ресурсами, що базуються на використанні віконного інтерфейсу, існує можливість виконувати всі ці дії через командний рядок. Деякі з команд командного рядка приведені нижче.

NET CONFIG Виведення відомостей про робочу групу.

NET HELP Виведення відомостей про команди і повідомлення про помилки.

NET LOGOFF Відключення всіх використовуваних комп'ютером загальних ресурсів.

NET TIME Виведення часу з іншого комп'ютера або синхронізація годинника з годинником на сервері часу Microsoft Windows для робочих груп, Windows NT, Windows 95 або Netware.

NET USE Підключення і відключення мережевих ресурсів і виведення відомостей про підключення.

NET VIEW Виведення списку комп'ютерів, що забезпечують сумісний доступ до ресурсів, або загальних ресурсів конкретного комп'ютера.

Порядок виконання роботи:

1 Налаштування мережевих компонентів


1.1 Виконати перевірку налаштувань драйвера мережевого адаптера і занести їх до таблиці:


Запит на переривання

Діапазон пам’яті

Адреса портів вводу-виводу

  1. Виконати перевірку налаштувань мережевих компонентів і занести їх до таблиці:
Мережеві служби

Клієнти

Протоколи

Ім’я комп’ютера

Ім’я робочої групи

Спосіб входу до мережі


  1. Виконати налаштування протоколу TCP/IP, встановивши такі параметри, згідно таблиці:
Ім’я комп’ютера

IP адреса

Маска підмережі

Шлюз

DNS сервер

Прив’язка

KSU-2

10.0.9.11

255.255.255.0

10.0.9.1

62.244.53.131

1,2,3

KSU-3

10.0.9.12

2,3

KSU-4

10.0.9.13

1,3

KSU-5

10.0.9.14

1,2

KSU-7

10.0.9.15

2

Де:

1 Novell Netware Client

2. Клієнт для мереж Microsoft

3. Служба доступу до файлів і принтерів мереж Microsoft.


Перезавантажити комп'ютер.

1.4 Перевірити настройку протоколу TCP/IP, для чого за допомогою програми Winipcfg перевірити параметри налаштування і порівняти їх із завданням. Виконати команду Ping для вказаного викладачем комп'ютера.

1.5 Встановити в налаштуваннях протоколу TCP/IP “Получить IP-адрес автоматически” і перезавантажити комп'ютер.

1.6 Зробити висновки.


2. Робота з мережевими ресурсами.

Для роботи з мережевими ресурсами потрібно два комп'ютери. Рекомендовані пари: KSU-2 – KSU-4; KSU-3 – KSU-6; KSU-5 – KSU-7.

2.1 На диску C одного з комп'ютерів створити папку з ім'ям Lab1 і скопіювати в неї файл завдання на лабораторну роботу №1.

2.2 Віддати її в мережевий доступ тільки по читанню, як пароль вказавши слово “read”.

2.3 З іншого комп'ютера здійснити доступ до даного файлу, зробити спробу внести зміни. Зробити висновки.

2.4 Змінити пароль на “write” а тип доступу на повний. Повторити спробу підключення і внесення змін у файл. Зробити висновки.

2.5 Встановити тип доступу, визначений паролем з вищезгаданими паролями на читання і повний доступ.

2.6 Здійснити доступ з іншого комп'ютера, вказавши один зі встановлених паролів. Зробити спробу внесення змін у файл. Зробити висновки.

2.7 Підключити створений мережевий ресурс як мережевий диск користуючись інтерфейсом Windows.

2.8 Підключити створений мережевий ресурс як мережевий диск користуючись утилітами командного рядка.


3 Зміна способу доступу до мережевих ресурсів.

3.1 В налаштуваннях клієнта для мереж Microsoft встановити вхід в мережу «Входити в домен Windows NT». Як ім'я домена вказати FAKSU.

3.2 В налаштуваннях «Управление доступом» встановити «На уровне пользователей». Список користувачів узяти з сервера Fitki1. Перезавантажити комп'ютер.

3.3 Віддати в мережевий доступ папку Lab1 з відповідними параметрами:Комп’ютер

Користувачі

Права

Комп’ютер

Користувачі

Права

KSU-2

User12

Тільки читання

KSU-5

User11

Тільки читання

User14

Повний

User14

Повний

User15

Ч, З, І, В

User19

Ч, З, І, В

KSU-3

User11

Тільки читання

KSU-7

User20

Тільки читання

User13

Повний

User13

Повний

User17

У,І,Ч

User11

З,С,І

KSU-4

User12

Тільки читання
User15

Повний

User18

З,С,У

3.4 Перевірити працездатність встановлених прав шляхом реєстрації одним з користувачів з дозволеного списку і одним з користувачів, що відсутній в списку. Зробити висновки.

3.5 В налаштуваннях клієнта для мережі Microsoft забрати режим «Входить в домен Windows NT», а управління доступом до ресурсів встановити на рівні ресурсів. Перезавантажити комп'ютер.Лабораторна робота № 2.
IP-адресація

Цілі роботи: навчитися визначати адресу підмережі і адресу хоста по масці підмережі; навчитися визначати кількість і діапазон адрес можливих вузлів в підмережах; навчитися структурувати мережі з використанням масок.

Завдання 1. Визначити, чи знаходяться два вузли A і B в одній підмережі або в різних підмережах, якщо адреси комп'ютера А і комп'ютера В відповідно рівні: 26.219.123.6 і 26.218.102.31, маска підмережі 255.192.0.0.
Вказівки до виконання

 1. Переведіть адреси комп'ютерів і маску в двійковий вигляд.

 2. Для отримання двійкового представлення номерів підмереж обох вузлів виконаєте операцію логічного множення AND над IP-адресою і маскою кожного комп'ютера.

 3. Двійковий результат переведіть в десятковий вигляд.

 4. Зробіть висновок.

Процес розв’язання можна записати таким чином:

Комп’ютер А:IP-адреса: 26.219.123.6 =

00011010. 11011011. 01111011. 00000110

Маска підмережі: 255.192.0.0

11111111. 11000000. 00000000. 00000000

Комп’ютер В:

IP-адре: 26.218.102.31 =

00011010. 11011010. 01100110. 00011111

Маска підмережі: 255.192.0.0

11111111. 11000000. 00000000. 00000000

Отримуємо номер підмережі, виконуючи операцію AND над IP-адресою і маскою підмережі.
Комп’ютер А:

AND

00011010. 11011011. 01111011. 00000110

11111111. 11000000. 00000000. 00000000
00011010. 11000000. 00000000. 00000000
26

192

0

0

Комп’ютер В:

AND

00011010. 11011010. 01100110. 00011111

11111111. 11000000. 00000000. 00000000
00011010. 11000000. 00000000. 00000000
26

192

0

0

Відповідь: номери підмереж двох IP-адрес співпадають, означає комп'ютери А і В знаходяться в одній підмережі. Отже, між ними можна встановити пряме з'єднання без застосування шлюзів.
Завдання 2. Визначити кількість і діапазон IP-адрес в підмережі, якщо відомі номер підмережі і маска підмережі.

Номер підмережі - 26.219.128.0, маска підмережі - 255.255.192.0.


Вказівки до виконання

1 Переведіть номер і маску підмережі в двійковий вигляд.Номер підмережі: 26.219.128.0

00011010. 11011011. 10000000. 00000000

Маска підмережі: 255.255.192.0

11111111. 11111111. 11000000. 00000000

2 По масці визначите кількість біт, призначених для адресації вузлів (їх значення рівне нулю). Позначимо їх літерою К.

3 Загальна кількість адрес рівна 2К. Але з цього числа слід виключити комбінації, що складаються зі всіх нулів або всіх одиниць, оскільки дані адреси є особливими. Отже, загальна кількість вузлів підмережі буде рівна 2К – 2.

У даному прикладі K = 14, 2К – 2 = 16 382 адрес.

4 Щоб знайти діапазон IP-адрес потрібно знайти початкову і кінцеву IP-адреси підмережі. Для цього виділіть в номері підмережі ті біти, які в масці підмережі рівні одиниці. Це розряди, що відповідають за номер підмережі. Вони співпадатимуть для всіх вузлів даної підмережі, включаючи початковий і кінцевий:
Номер підмережі: 26.219.128.0

00011010. 11011011. 10000000. 00000000

Маска підмережі: 255.255.192.0

11111111. 11111111. 11000000. 00000000

5 Щоб отримати початкову IP-адресу підмережі потрібно невиділені біти в номері підмережі заповнити нулями, за винятком крайнього правого біта, який повинен бути рівний одиниці. Отримана адреса буде першою з допустимих адрес даної підмережі:


Начальный адрес: 26.219.128.1 =

00011010. 11011011. 10000000. 00000001

Маска подсети: 255.255.192.0 =

11111111. 11111111. 11000000. 00000000

6 Щоб отримати кінцеву IP-адресу підмережі потрібно невиділені біти в номері підмережі заповнити одиницями, за винятком крайнього правого біта, який повинен бути рівний нулю. Отримана адреса буде останньою з допустимих адрес даної підмережі:


Конечный адрес: 26.219.191.254 =

00011010. 11011011. 10111111. 11111110

Маска подсети: 255.255.192.0 =

11111111. 11111111. 11000000. 00000000

Відповідь: Для підмережі 26.219.128.0 з маскою 255.255.192.0:

кількість можливих адрес: 16 382

діапазон можливих адрес: 26.219.128.1 - 26.219.191.254.
Завдання 3. Організації виділена мережа класу С: 212.100.54.0/24. Потрібно розділити дану мережу на 4 підмережі з кількістю вузлів в кожній не меншого 50. Визначити маски і кількість можливих адрес нових підмереж.
Вказівки до виконання

1. У мережах класу С (маска містить 24 одиниці - 255.255.255.0) під номер вузла відводиться 8 біт, тобто мережа може включати 28 – 2 = 254 вузли.

2. Вимога ділення на 4 підмережі по 50 вузлів в кожній може бути виконана: 4∙50 = 200 < 254. Проте число вузлів в підмережі повинне бути кратне ступеню двійки. Відносно 50 найближчий великий ступінь – 26 = 64. Отже, для номера вузла потрібно відвести 6 біт, замість 8, а маску розширити на 2 біта – до 26 біт (див. рис. 3).

3. В цьому випадку замість однієї мережі з маскою 255.255.255.0 утворюється 4 підмережі з маскою 255.255.255.192 і кількістю можливих адрес в кожній - 62 (не забувайте про дві особливі адреси).

4. Номери нових підмереж відрізняються один від одного значеннями двох бітів, відведених під номер підмережі. Ці біти рівні 00, 01, 10, 11.
Відповідь: маска підмережі - 255.255.255.192, кількість можливих адрес – 62.

Рис. 3. Адреси підмереж після ділення


Самостійна робота
Завдання 1. Визначити, чи знаходяться два вузли A і B в одній підмережі або в різних підмережах.

 1. IP-адреса комп'ютера А: 94.235.16.59;

IP-адреса комп'ютера В: 94.235.23.240;

Маска підмережі: 255.255.240.0. 1. IP-адреса комп'ютера А: 131.189.15.6;

IP-адреса комп'ютера В: 131.173.216.56;

Маска підмережі: 255.248.0.0. 1. IP-адреса комп'ютера А: 215.125.159.36;

IP-адреса комп'ютера В: 215.125.153.56;

Маска підмережі: 255.255.224.0.


Завдання 2. Визначити кількість і діапазон адрес вузлів в підмережі, якщо відомі номер підмережі і маска підмережі:

 1. Номер підмережі: 192.168.1.0, маска підмережі: 255.255.255.0.

 2. Номер підмережі: 110.56.0.0, маска підмережі: 255.248.0.0.

 3. Номер підмережі: 88.217.0.0, маска підмережі: 255.255.128.0.


Завдання 3. Визначити маску підмережі, відповідну вказаному діапазону IP-адрес.

 1. 119.38.0.1 - 119.38.255.254.

 2. 75.96.0.1 - 75.103.255.254.

 3. 48.192.0.1 - 48.255.255.254.


Завдання 4. Організації виділена мережа класу В: 185.210.0.0/16. Визначити маски і кількість можливих адрес нових підмереж в кожному з наступних варіантів розділення на підмережі:

 1. Число підмереж - 256, число вузлів - не меншого 250.

 2. Число підмереж - 16, число вузлів - не меншого 4000.

 3. Число підмереж - 5, число вузлів - не меншого 4000. В цьому варіанті вкажіть не менше ніж два способи рішення.


Вимоги до звіту

У звіті запишіть відповіді на завдання самостійної роботи. Обґрунтуйте кожен крок отримання результату, аналогічно тому, як це зроблено в прикладах.


Контрольні питання
1 Чи може бути IP-адреса вузла такою? Вкажіть невірні варіанти IP-адреси. Відповідь обґрунтуйте.

 • 192.168.255.0

 • 167.234.56.13

 • 224.0.5.3

 • 172.34.267.34

 • 230.0.0.7

 • 160.54.255.255

2 Чи може маска підмережі бути такою? Вкажіть невірні варіанти. Відповідь обґрунтуйте.

 • 255.254.128.0

 • 255.255.252.0

 • 240.0.0.0

 • 255.255.194.0

 • 255.255.128.0

 • 255.255.255.244

 • 255.255.255.255

3 Чи можна наступні підмережі розділити на N підмереж. Якщо це можливо, то вкажіть варіанти розбиття з максимально можливою кількістю підмереж або вузлів в кожній підмережі. Відповідь обґрунтуйте.

 • 165.45.67.0, маска 255.255.255.224, N=3

 • 235.162.56.0, маска 255.255.255.224, N=6

 • 234.49.32.0, маска 255.255.255.192, N=3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка