Методичні вказівки до практичного заняття №6 Навчальна дисципліна Інформаційні технології у фармаціїСкачати 147.32 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір147.32 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.І.ПИРОГОВА

"Затверджено"

на методичній нараді

кафедри медбіофізики

Завідувач кафедри

Професор I.I. Хаїмзон

30. 08.2011 р.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 6
Навчальна дисципліна

Інформаційні технології у фармації

Модуль №1

Інформаційні технології у фармації

Змістовий модуль №1

Основи інформаційних технологій у фармації

Тема заняття №6

Автоматизація роботи з документами. Створення і використання електронних форм і бланків документів засобами текстових процесорів і електронних таблиць. Елементи автоматизації документів.

Курс

1

Факультет

Фармацевтичний

Спеціальність

Фармація, клінічна фармація

Вінниця, ВНМУ-20121. ТЕМА № 6: АВТОМАТИЗАЦІЯ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ.СТВОРЕННЯ

І ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ФОРМ І БЛАНКІВ ДОКУМЕНТІВ

ЗАСОБАМИ ТЕКСТОВИХ ПРОЦЕСОРІВ І ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЬ.

ЕЛЕМЕНТИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ.Практичне заняття №6
Теоретичні відомості

У фармації, як і в інших галузях, має місце інтенсивний документообіг. Традиційною формою існування документа є документ на твердому носієві -зазвичай папері. Потреби пришвидшення транзакцій та автоматизації їх виконання роблять необхідним впровадження нових форм документів і технологій документообігу. Комп'ютеризація офісної діяльності поставила на порядок денний безпаперовий документообіг, центральним поняттям якого є електронний документ.

Електронний документ – це розширення поняття звичайного документа, яке полягає в тому, що електронний документ - це інформаційний об'єкт, який виступає як одиниця документообігу і існує як об'єкт обробки деякої прикладної програми (текстового редактора тощо), який зберігається на технічному комп'ютерному носієві і може передаватись по комп'ютерних мережах. Електронний документ може містити як текст і графічні елементи, так і мультимедійні об'єкти – відео- та аудіо кліпи, гіперпосилання тощо. Електронний документ існує для користувача тільки як об'єкт деякої його прикладної програми, яка може працювати з цим документом, зберігається та передається електронний документ у вигляді файла.

Перехід до безпаперових офісних технологій грунтується на впровадженні спеціальних систем електронного документообігу (СЕД). Системи електронного докуменотообігу забезпечують процес створення, керування доступом і розповсюдження великих об'ємів документів у комп'ютерних мережах, а також забезпечують контроль над потоками документів в організації. Часто ці документи зберігаються у спеціальних сховищах або в ієрархії файлової системи. СЕД, як правило, підтримують роботу з текстовими документами, зображеннями, електронними таблицями, аудіо- та відео даними і документами Web. Загальними можливостями СЕД є створення документів, керування доступом, перетворення і забезпечення безпеки. Таким чином, основними функціями СЕД є: створення і обробка електронних документів, зберігання документів в архівах, надання швидкого доступу до документів з контролем прав доступу, захист документів від пошкодження та несанкціонованого доступу, швидка передача документів по комп'ютерних мережах.

Система автоматизації документообігу, система електронного документообігу (СЕД) - автоматизована розрахована на багато користувачів система, супроводжуюча процес управління роботою ієрархічної організації з

метою забезпечення виконання цією організацією своїх функцій. При цьому передбачається, що процес управління спирається на людино-орієнтовані


документи (такі, що читаються безпосередньо людиною), що містять інструкції для співробітників організації, необхідні до виконання.

Документообіг – це рух документів в організації з моменту їх створення або отримання до завершення виконання або відправлення); комплекс робіт з документами: прийом, реєстрація, розсилка, контроль виконання, формування справ, зберігання і повторне використання документації, довідкова робота.

Електронний документообіг (ЕДО) - єдиний механізм роботи з документами, представленими в електронному вигляді, з реалізацією концепції "безпаперового діловодства".

Машино-орієнтований документ – це документ, придатний для автоматичного прочитування інформації, що міститься в нім, записаний технічному носієві інформації (магнітному, оптичному, електронному тощо).

Електронний документ (ЕД) – документ, створений за допомогою засобів комп'ютерної обробки інформації, який може бути підписаний електронним підписом (ЕП) і збережений на машинному носієві у вигляді файлу відповідного формату.Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.

Електронний підпис (ЕП) – аналог власноручного підпису, що є засобом захисту інформації, що забезпечує можливість контролю цілісності і підтвердження достовірності електронних документів.Електронний підпис є обов'язковим реквізитом електронного документа, який використовується для ідентифікації автора та/або підписувана електронного документа іншими суб'єктами електронного документообігу. Накладанням електронного підпису завершується утворення електронного документа.

Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов'язковими реквізитами, у тому числі з електронним цифровим підписом автора. У разі надсилання електронного документа кільком адресатам або його зберігання на кількох електронних носіях інформації кожний з електронних примірників вважається оригіналом електронного документа. Якщо автором створюються ідентичні за документарною інформацією та реквізитами електронний документ та документ на папері, кожен з документів є оригіналом і має однакову юридичну силу.

Основні принципи електронного документообігу:

— одноразова реєстрація документу, що дозволяє однозначно ідентифікувати документ;

— можливість паралельного виконання операцій, що дозволяє скоротити часруху документів і підвищення оперативності їх виконання;

— безперервність руху документу, що дозволяє ідентифікувати відповідального за виконання документу (завдання) в кожен момент часу життя документу (процесу);

— єдина (чи узгоджена розподілена) база документної інформації, що дозволяє унеможливити дублювання документів;

— ефективно організована система пошуку документу, що дозволяє знаходити документ, маючи мінімальну інформацію про нього;

— розвинена система звітності по різних статусах і атрибутах документів, що дозволяє контролювати рух документів по процесах документообігу і приймати управлінські рішення, грунтуючись на даних із звітів.

В силу таких проблем як різнорідність СЕД на різних підприємствах, неузгодженість протоколів і стандартів, відсутність єдиної державної політики в галузі впровадження СЕД, такі системи впроваджуються в межах окремих підприємств. Важливою проблемою використання СЕД є захист інформації, який включає унеможливлення фальшування документів, аутентифікацію і авторизацію документів, захист документів від стороннього доступу, забезпечення секретності. Для цього використовуються технології електронного підпису, кодування документів, технічні і програмні засоби захисту.

СЕД можна класифікувати за такими ознаками:

1) за базовою технологією, що застосовується:

– реалізовані на реляційній моделі даних;

– реалізовані на документоорієнтованій технології, тобто такі, що вміють працювати зі слабо структурованою інформацією;

– інтегровані платформи або системи, що потребують додаткових компонентів;

– орієнтовані на групову роботу з документами.

2) за типом керування документами:

– реєстраційно-облікові;

– призначені для організації ефективного зберігання і управління електронними документами;

– системи типу workflow.

3) за предметною областю:

– реєстраційно-облікові системи електронного діловодства і документообігу;

– системи спеціалізованого документообігу - банківського, технологічного, вексельного і т.д., документоорієнтовані системи підтримки ділових процесів.

Концепція електронного документу природним чином приводить до ідеї автоматизованого документу, яка полягає у тому, що електронний документ має бути активним об'єктом, що містить не тільки дані у цифровому вигляді, але і програмно реалізовані функції обробки даних. Автоматизований документ є одним з засобів електронного документообігу. Сучасні програмні засоби, зокрема ті, що входять до прикладних програмних пакетів загального призначення таких як MS Office, Open Office, мають досить розвинені можливості автоматизації документів. Наприклад, за допомогою процесора електронних таблиць, засобів систем керування базами даних можуть бути створені електронні форми типових документів, в яких заповнення розрахункових полів виконуються за допомогою формул, розміщених у комірках електронної форми, введення до форми параметричної інформації по об'єктах документованих операцій може виконуватись за допомогою функцій, які вибирають потрібні відомості з відповідних баз даних тощо. При цьому на користувача покладається тільки первісних введення даних до форми (що також може бути автоматизовано) та контроль результатів.

Крім функцій, реалізованих командами інтерфейсу програми і вбудованими функціями, програми пакету MS Office мають потужний вбудований засіб розширення функціональних можливостей програм і автоматизації задач у вигляді вбудованої системи програмування Visual Basic for Applications (VBA). У програмах, що входять до складу пакету MS Office, присутня можливість розширення їх функціональних можливостей шляхом створення своїх власних програм-надбудов, які доповнюють стандартні програми пакету і можуть реалізувати нові функції, що не перадбачені у програмі. Такі програми називаються макросами та модулями. Для їх створення в пакеті MS Office передбачена спеціальна система програмування Visual Basic for Applications (VBA). VBA являє собою об'єктно-орієнтовану систему програмування, засновану на мові Visual Basic, і використовує модель об'єктів MS Office. Система програмування VBA використовує об'єктну модель пакету MS Office і систему об'єктів пакету. VBA і програми, створені цією мовою, взаємодіють з програмами пакету і власним середовищем за допомогою механізмів автоматизації, зокрема OLE.

Введення достатньо потужної мови програмування до складу пакету MS Office як інтегрованого засобу програмування, який повністю підтримує об'єктну модель програм пакету і забезпечує їх взаємодію, робить цю програмну платформу привабливою для професіоналів, які займаються розробкою спеціалізованих прикладних систем. Крім того, мова VBA надає кожному користувачеві можливість розширювати можливості програм пакету відповідно до його потреб і довільно модифікувати їх аж до створення власних програм на платформі MS Office, які зберігають властивості інтегрованості пакету.

Засобами автоматизації задач і розширення функціональних можливостей програм в пакеті MS Office є макроси і модулі. Макрос і модуль являють собою завершений програмний модуль на мові VBA, який створюється користувачем і інтегрується до складу певної програми пакету MS Office. Відмінність полягає у виконуваних функціях і технології створення.

Макрос – це програмний блок (модуль), який містить програму, яка виконує деяку послідовність команд інтерфейсу відповідної програми пакету. Макрос створюється автоматично в процесі виконання команд інтерфейсу програми користувачем шляхом запису програмного коду цих команд до одного блоку, компілювання і оформлення його окремою підпрограмою. Відповідно, макрос може виконувати тільки ті дії, що можуть бути виконані вручну користувачем за допомогою інструментальних засобів програми пакету MS Office. При створенні макросу користувачеві не доводиться писати якісь фрагменти коду макроса – усе робиться автоматично.

Модуль – це програмний блок (модуль), який містить програму на мові VBA, яка може виконувати деякі дії, що не передбачені командами інтерфейсу , відповідної програми пакету. Модуль створюється шляхом написання коду програми за допомогою інтегрованого до MS Office редактора VBA.

Створення і керування макросами і модулями здійснюється через меню Макрос, яке знаходиться у пункті Сервис головного меню програм пакету MS Office. Модулі і макроси інтегруються до програми, їм може бути присвоєне ім'я, за яким їх можна викликати з інтерфейсу програми, або використовувати в інших модулях, а також може бути призначена комбінація клавіш для швидкого виклику, призначена піктограма.

Порядок виконання роботи.

1. Створити теку «Заняття 6» у власній робочій теці.

2. За допомогою текстового процесора створити бланк рахунку за наведеним

нижче зразком.

Бланк має бути підготований для друку на форматі А5.

Застососувати функціональні поля «Дата», «Автотекст» для введення дати,

назви постачальника, реквізитів, підготувавши попередньо відповідні

значення.

3. Створити автоматизований бланк рахунку за допомогою табличного

процесора.

Передбачити друк бланку на форматі А5. Задати область друку на

робочому аркушеві.

У комірках стовпчика «Сума» бланку розмістити формули для розрахунку суми за препарат (добуток ціни і кількості). У комірці «Підсумок» - формулу для розрахунку загальної вартості препаратів (сума стовпчика «Сума»), у комірці ПДВ - формулу для розрахунку ПДВ (заданий відсоток від підсумку), в комірці «Разом» - формулу для розрахунку загальної суми (підсумку і ПДВ).

Передбачити розміщення значення ПДВ в окремій комірці того самого або іншого робочого аркуша і абсолютні посилання на неї у формулі бланку.

Застосувати функцію Rub_Kop, реалізовану модулем, який формує словесний запис числа, що міститься у комірці, вказаній як аргумент функції. Модуль міститься у текстовому файлі «Сума прописом. doc», який знаходиться на файловому сервері та у теці Student на віртуальному дискові Н.

Для підключення модуля до робочої книги потрібно виконати командуСервис/Макрос/Редактор Visual Basic головного меню (комбінація клавіш

ALT+F11), у вікні редактора Visual Basic (рисі) виконати командуInsert/Module, після чого створити текст модуля шляхом введення за допомогою клавіатури або скопіювати його до поля тексту модуля (рис. 2 ). Текст модуля наведено нижче.


У комірці поля «Сума до сплати » розмістити виклик модуля Rub_Kop, який

формує словесний запис числа, що міститься у комірці «РАЗОМ».

Зберегти робочу книгу бланку рахунку у теці "Заняття 6» під іменем «Бланк

рахунку».

4. Відкрити робочу книгу «Бланк рахунку» і заповнити форму бланку

наступними даними:Пересвідчитись у равильності роботи автоматизованого бланку. Проаналізувати результат. Записати до протоколу текст модуля і опис процедури його створення.


Додатокі.

Форма рахунку:
Додаток 2.

Текст модуля Rub Кор().

'програма (модуль) запису суми прописом для MS Excel

Option Explicit

Public crit As String

Function Suma_Propisom(dnu As Double) As String

Dim rub, kop As Long

Dim dnum As Double

dnum = dnu + 0.005

rub = Fix(dnum)

kop = Fix((dnum - rub) * 100)

Suma_Propisom = Func_StrNum(dnum, 0) & " грн" & kop & " коп."

End Function

Function Func_StrNum(dnum As Double, iRod As Integer)

Dim і As Integer

Dim strRes As String

If dnum < 0 Then

Func_StrNum= ""

Exit Function

End If

dnum = Fix(dnum)If dnum = 0 Then

Func_StrNum = "Ноль"

Exit Function

End If


strRes = "" 'выходная строка сначала пустая

і = CInt(Fix(dnum) - Fix((Fix(dnum) / 1000)) * 1000) 'выделяет младшие 3 разряда как целое число 0...999

If i<>0Then

strRes = Func_0_999(i, iRod)

End If

dnum = Fix(dnum / 1000) 'отбрасывает младшие три разряда (обработанные)If dnum <> 0 Then

і = CInt(Fix(dnum) - Fix((Fix(dnum) / 1000)) * 1000) 'выделяет группу из З разрядов(тысячи)как целое число 0...999

If і <> 0 Then

If strRes <> "" Then

strRes = " " & strRes

End If


strRes = Func_0_999(i, 1) & Func_0_999_Def(i, 2) & strRes

End If


Else

GoTo lbUpFirst

End If

dnum = Fix(dnum / 1000)If dnum <> 0 Then

і = CInt(Fix(dnum) - Fix((Fix(dnum) / 1000)) * 1000) 'вьіделяет группу из З разрядов(миллионьі) как целое число 0...999

If i<>0Then

If strRes <> "" Then

strRes = " " & strRes

End If


strRes = Func_0_999(i, 0) & Func_0_999_Def(i, 3) & strRes

End If


Else

GoTo lbUpFirst

End If

dnum = Fix(dnum/ 1000)If dnum <>0Then

і = CInt(Fix(dnum) - Fix((Fix(dnum) / 1000)) * 1000) 'выделяет группу из З разрядов(миллиарды)как целое число 0...999

If i<>0Then

If strRes <>"" Then

strRes = " " & strRes

End If


strRes = Func_0_999(i, 0) & Func_0_999_Def(i, 4) & strRes

End If


Else

GoTo lbUpFirst

End If

IbUpFirst:Func_StrNum = UCase(Left(strRes, 1)) & Right(strRes, Len(strRes) - 1)'делает первую букву большой

End Function


Function Func_0_999_Def(ByVal inum As Integer, iDef As Integer)

'выбор варианта определяющего слова

'iDef=0 – копійка

'iDef=2 – тисяча

'iDef=3 – мільйон

'iDef=4 – мільярд

'iDef=5 – день

Dim DerVars As Variant

Dim ivar As Integer

DerVars = Array(" копійка", "копійки", "копійок", _

"гривня", "гривні", "гривень", _

"тисяча", "тисячі", "тисяч", _

"мільйон", "мільйона", "мільйонів", _

"мільярд", "мільярда", "мільярдів", _

"день", "дня", "днів")

inum = inum Mod 100

iDef =iDef Mod 6

Select Case True

Case inum >= 5 And inum <= 20

ivar = 2

Case (inum Mod 10) = 1

ivar = 0


Case (inum Mod 10) >= 2 And (inum Mod 10) <= 4

ivar = 1

Case Else

ivar = 2

End Select

Func_0_999_Def = " " & DefVars(iDef * 3 + ivar)

End Function
Function Func_0_999(inum As Integer, iRod As Integer)

'Число из диапазона 0...999 прописью, используется в функции Func_0_999_Def

'iRod=0 - муж род

'iRod=l - жен род имен падеж

'iRod=2 - жен род винит падеж

'inum - преобразуемое число

Dim WordsNum As Variant

Dim prp As String, i, j As Integer

WordsNum = Аггау("один", "два", "три", "чотири", "п'ять", "шість","сім","вісім", "дев'ять", "десять", _

"одинадцять", "дванадцять", "тринадцять", "чотирнадцять", "п'ятнадцять", "шістнадцять", "сімнадцять", "вісімнадцять", "дев'ятнадцять", _

"двадцять", "тридцять", "сорок", "п'ятьдесят", "шістьдесят", "сімдесят", "вісімдесят", "дев'яносто", _

"сто", "двісті", "триста", "чотириста", "п'ятьсот", "шістьсот", "сімсот ", "вісімсот", "дев'ятьсот")

If iRod = 1 Then

WordsNum(O) = "одна"

WordsNum(l) = "дві"

Else


If iRod = 2 Then

WordsNum(O) = "одну"

WordsNum(l) = "дві"

End If


End If

prp = "" 'вьіходная строка сначала пустая

і = inum \ 100 'число сотен

If i<>0Then

prp = WordsNum(i + 26) 'вьібор слова сотен, счет от 0 – поэтому 26

End If


і = inum - і * 100 'удаление сотен

If i<>0Then

If i<= 20 Then

prp = prp & " " & WordsNum(i - 1)

Else

j = і \ 10 'число десятков от Зprp = prp & " " & WordsNum(j + 17)

j = i-j* 10

Ifj<>0Then

prp = prp & " " & WordsNum(j - 1)

End If

End If


End If

If prp <> "" Then

prp = Left(prp, Len(prp))

End If


Func_0_999 = prp

End FunctionКонтрольні питання.
1. Що являє собою документообіг у фармації?

2. Які є основні типові документи у документообігу аптечного підприємства

3. Що таке безпаперовий документообіг?

4. Що таке система електронного докуменообігу?

5. Що таке електронний документ?

6. Що таке людино-орієнтований документ?

7. Що таке машино-орієнтований документ?

8. Назвати основні принципи електронного документообігу?

9. Які переваги надає електронний документообіг?

10.Що таке макрос в пакеті MS Office?

10.Що таке макрос в пакеті MS Office?

11.Що таке модуль в пакеті MS Office?

12.Що являє собою автоматизований документ?

13.Що являє собою система програмування Visual Basic for Applications?

14.Що таке електронний підпис?

15.Що таке система програмування?

16.У чому полягає трансляція програми?

17.Що таке програма транслятор?

18.Що таке компіляція програми?

19.Що таке інтерпретація програми?VI. АУДИТОРНА РОБОТА

1. Виконання лабораторної роботи: – 75хв.2. Тестовий контроль знань студентів – 10 хв.

3. Оголошення результатів роботи та завдання до наступного заняття – 5 хв.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка