Методичні рекомендації щодо організації роботи головних управлінь (управлінь) мнс україни в ар крим, областях, містах Києві та Севастополі Із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на об'єктах І територіях з ризиком їх виникненняСкачати 156.8 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір156.8 Kb.


Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій

та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи

НАКАЗ


02.04.04

м. Київ

№ 155

Про затвердження Методичних

рекомендацій

З метою методичного та організаційного забезпечення реалізації заходів у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Методичні рекомендації щодо організації роботи головних управлінь (управлінь) МНС України в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі Із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на об'єктах і територіях з ризиком їх виникнення, що додаються.

2. Начальникам головних управлінь (управлінь) МНС України в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі протягом II кварталу 2004 року уточнити перелік потенційно небезпечних об'єктів, ділянок територій екзогенно-геологічних процесів. Інших об'єктів системи життєзабезпечення населення, провести оцінку та прогнозування ризиків виникнення на них надзвичайних ситуацій техногенного та внести відповідні коригування в Паспорти ризику та Плани першочергових (невідкладних) запобіжних заходів і робіт на об'єктах і територіях з ризиком виникнення надзвичайних ситуацій, які розглянути та затвердити на засіданнях комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під час підведення підсумків виконання Планів першочергових запобіжних заходів за перше півріччя.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-майора внутрішньої служби Борисова П.Ф.


Міністр

генерал-полковник внутрішньої служби Г.В. Рева

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України02.04.04 № 155
МЕТОДИЧНІ

рекомендації щодо організації роботи головних управлінь

(управлінь) МНС України в АР Крим, областях, містах Києві та

Севастополі із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

на об'єктах і територіях з ризиком їх виникнення.


Розділ І. Загальні положення


Постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 року № 122 "Про комплексні заходи, спрямовані на ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання та оперативного реагування на них, на період до 2005 року" встановлено, що реалізація державної політики у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру є одним з пріоритетних напрямків роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади.

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру - це підготовка і реалізація комплексу правових, соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки, проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного Характеру на основі даних моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію техногенного та природного характеру або Пом'якшення її можливих наслідків.

Реалізація цього комплексу запобіжних заходів здійснюється через відповідні державні та регіональні програми, а також плани робіт (заходів) різного призначення та спрямованості.

На цей час розроблено чимало довгострокових державних і регіональних-програм, галузевих та об'єктових планів, які спрямовано на регулювання техногенної та природної безпеки. Проте, як свідчать інспекторські перевірки, контроль за їх реалізацією здійснюється недостатній, фінансування робіт провадиться без урахування ризику виникнення на об'єктах і територіях надзвичайних ситуацій.

Таким чином, виникає необхідність систематизувати роботу з організації та планування запобіжних заходів і робіт, встановити більш ефективний нагляд і контроль за їх проведенням та відповідну звітність

Відповідно до Тимчасового типового положення про Головні управління (управління) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, організація запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, складання загального (за регіон) плану запобіжних заходів та здійснення контролю за його реалізацією - складова частина їх діяльності разом із структурними підрозділами з питань надзвичайних ситуацій місцевих органів виконавчої влади, у разі їх утворення, на період реформування системи цивільного захисту

Ці методичні рекомендації визначають порядок роботи територіальних органів управління МНС України, щодо організації, планування, контролю та звітності з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на об'єктах і територіях з ризиком їх виникнення Методичні рекомендації розроблено за результатами вивчення роботи, яка проводиться в регіонах з цих питань, з метою роз'яснення та систематизації зазначеної роботи з реалізації пункту 1 Плану комплексних заходів, спрямованих на ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання та оперативного реагування на них, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 року № 122
Розділ II. Паспортизація потенційно небезпечних об'єктів і територій щодо ризиків виникнення на них надзвичайних ситуацій

Визначення ризику виникнення надзвичайних ситуацій (далі - НС) на потенційно небезпечних об'єктах (далі - ПНО) і територіях неможливо без обліку та складання їх переліку, розробки та ведення на цій підставі Паспорту ризику виникнення НС

З метою проведення роботи з визначення ризику виникнення НС на ПНО і територіях необхідно наступне

визначити на території області (району, міста) всі ПНО, ділянки підтоплення та катастрофічного затоплення, території з екзогенно-геологічними процесами, об'єкти житлово-комунального господарства та інших галузей, які в першу чергу забезпечують життєдіяльність населення регіону. Скласти їх перелік Для проведення цієї роботи необхідно залучити відповідних посадових осіб структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади, інших установ та організацій, до сфери управління яких належать зазначені об'єкти і території Для цього доцільно видати відповідне розпорядження керівника органу виконавчої влади (району, міста, області)

Основна робота з визначення об'єктів і територій із складання їх переліку належить районам та містам

За область перелік об'єктів і територій складається із узагальнення переліків, які визначені в районах і містахРозділ III. Виявлення, оцінка та прогнозування ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об'єктах і територіях

Після визначення та складання переліку ПНО, ділянок територій з екзогенно-геологічними процесами, інших об'єктів життєзабезпечення населення у районах, містах та загального за область, відповідні фахівці організацій та структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать визначені об'єкти і території, разом із фахівцями територіальних органів управління МНС України та структурних підрозділів з питань НС місцевих органів виконавчої влади проводять виявлення ризику виникнення НС на об'єктах, що включені до перелік виявлення ризику виникнення НС проводиться на основі всебічної оцінки об'єкта, даних моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у НС

Після завершення прогнозування ризиків виникнення НС на ПНО, територіях та об’єктах життєзабезпечення проводиться оцінка рівнів ризику, а саме

які об’єкти і ділянки територій необхідно віднести до таких, на яких необхідно проведення першочергових невідкладних запобіжних заходів негайно,

на яких необхідно проведення першочергових заходів (робіт) протягом року,

на яких необхідно проведення першочергових заходів (робіт) протягом наступних 2-3 років

Дані визначених ПНО, ділянок територій з екзогенно-геологічними процесами інших об'єктів життєзабезпечення, результати прогнозування щодо ризику виникнення на них НС, та дані оцінки рівнів ризику включаються до Паспорту ризику виникнення НС

Визначений перелік ПНО, ділянок територій з екзогенно-геологічними процесами, інших об'єктів, дані оцінки рівнів ризику виникнення на них НС та Паспорт ризику виникнення НС складається у кожному районі, місті та за область і виноситься на розгляд та затвердження районних, міських комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій

Проведення зазначеної роботи, а також розгляд та затвердження переліку об'єктів та паспорту ризику виникнення НС повинно проводитись щороку перед формуванням місцевих бюджетів на наступний рік (орієнтовно у листопаді-грудні)

Розділ IV. Розроблення річного плану першочергових (невідкладних) запобіжних заходів

Для здійснення роботи із запобігання (профілактики) виникнення НС на підставі проведеної оцінки та прогнозування ризиків їх виникнення, визначення рівнів ризику в районах, містах, області органами виконавчої влади відповідного рівня, керівниками підприємств, установ і організацій щороку розробляється План першочергових (невідкладних) запобіжних заходів і робіт, які необхідно виконати на об'єктах і територіях з ризиком виникнення НС План першочергових (невідкладних) запобіжних заходів та робіт на об'єктах і територіях з ризиком виникнення надзвичайних ситуацій наведено в додатку.

План повинен включати три розділи, а саме:

1 Об'єкти і території щодо негайного проведення невідкладних запобіжних заходів (робіт).

2 Об'єкти і території щодо проведення першочергових та планових запобіжних заходів.

3 Заходи (роботи), які передбачені державними та регіональними програмами.

На підставі оцінки рівнів ризиків виникнення НС перелік заходів і робіт, які необхідно включити до Плану на відповідний рік, подається керівниками об'єктів до місцевих органів виконавчої влади та органів управління вищого рівня.

Фахівці територіальних органів управління МНС України та структурних підрозділів з питань НС місцевих органів виконавчої влади перевіряють наданий перелік запобіжних заходів (робіт) та включають до відповідного розділу Плану.

Запобіжні заходи (роботи) повинні бути конкретними та реальними відповідно до визначених на рік джерел та обсягів фінансування.

Окремим розділом до Плану включаються заходи (роботи), які передбачені та забезпечені фінансуванням на зазначений рік із відповідних державних і регіональних програм Для складання цього розділу Плану необхідно визначити всі державні і регіональні програми, в яких передбачені заходи (роботи) із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Провести вивчення стану виконання цих програм, розібратися в джерелах та обсягах фінансування заходів і робіт, що передбачені відповідними програмами На основі проведеної роботи визначити ті заходи (роботи), які підлягають включенню до Плану на відповідний рік При визначенні запобіжних заходів (робіт) на рік необхідно розглянути к з точки зору першочерговості щодо попередження ризику виникнення НС у сфері, на яку спрямовані до тієї чи іншої програми тобто, провести уточнення прогнозних даних щодо ризиків виникнення НС та на їх основі, переліку робіт, які планується включити до Плану на рік.

Уточнення даних та включення їх до річного Плану повинно проводитись з урахуванням робіт, які передбачені програмами, а також виділеними обсягами фінансування на реалізацію цих програм на зазначений рік.

План першочергових (невідкладних) запобіжних заходів і робіт на об'єктах і територіях з ризиком виникнення НС обов'язково погоджується з органами управління вищого рівня.

Плани першочергових (невідкладних) запобіжних заходів і робіт на об'єктах і територіях з ризиком виникнення надзвичайних ситуацій розглядаються та затверджуються комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрацій готовність та затвердження Планів повинно проводитись після прийняття бюджетів районів, міст та областей на відповідний рік.
Розділ V. Нагляд і контроль за виконанням Плану першочергових (невідкладних) запобіжних заходів і робіт на об'єктах і територіях з ризиком виникнення НС

Контроль за виконанням Плану повинен здійснюватись постійно силами територіальних органів Державної Інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки, іншими фахівцями територіальних органів управління МНС України та структурних підрозділів з питань надзвичайних ситуацій місцевих органів виконавчої влади.

Підведення підсумків реалізації Плану проводиться щокварталу на засіданні комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Під час засідання комісій необхідно практикувати заслуховування керівників підприємств та організацій, які не у повному обсязі реалізують заходи (роботи), передбачені Планом. При необхідності та наявності переконливих обґрунтувань до Плану можуть вноситись відповідні коригування.

Результати підведення підсумків виконання заходів передбачених в Плані оформляються протоколом комісій з питань ТЕБ та НС місцевих органів виконавчої влади, в якому відображаються доручення відповідним посадовим особам щодо безумовного виконання річного Плану першочергових (невідкладних) запобіжних заходів і робіт на об'єктах і територіях з ризиком виникнення НС.

Реалізація рекомендацій цієї методики забезпечить у районі, місті, області здійснення заходів у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру.

Додаток


до розділу IV

Мелодичних рекомендацій щодо організації роботи головних управлінь (управлінь) МНС України в АР Крим областях містах Києві та Севастополю із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на об’єктах і територіях з ризиком їх виникнення

Протокол № від __ ______200 р.

засідання комісії з питань ТЕБ та НС


ПЛАН

першочергових (невідкладних) запобіжних заходів та робіт на об'єктах і територіях з ризиком виникнення надзвичайнихситуацій_________________ (району, міста) області на 200__рік

№ з/п


Назва підпри-ємства, установи та організації


Назва об'єкта ділянки, території


Заходи (роботи) які сплановані на рік


Обсяги робіт


Термін проведення


Виконавець робіт (заходів)


Передбачені обсяги фінансування


Джерела фінансування


Стан виконання

І кв

II кв

за перше півріччя

III кв

IV кв

За рік

Профінансовано (% виконання)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

І Об'єкти і території щодо негайного проведения невідкладних запобіжних заходів (робіт) (І група ризику)

12II Об'єкти і території щодо негайного проведення першочергових запобіжних заходів (робіт) (ІІ група ризику)

12III Заходи (роботи), які передбачені державними регіональними програмами

І ) Назва програми

І2Начальник Головного управління (управління)

МНС України в____________________області
(звання)
(підпис)
(прізвище)


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка