Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів рівне 2008 змістСкачати 324.38 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір324.38 Kb.


ПП “Контур плюс”

Педагогічний програмний засіб

Образотворче мистецтво,

2 клас”

версія 2.0МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

по використанню ППЗ при проведенні уроку

та при самостійній роботі учнів

РІВНЕ 2008ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА 3

І. ВИКОРИСТАННЯ ППЗ «Образотворче мистецтво, 2 клас» при проведенні уроку ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 5

1.1 Загальні зауваження 5

1.2 Структура мультимедійного уроку образотворчого мистецтва 5

1.3 Підготовка до проведення уроку образотворчого мистецтва з використанням ППЗ 7ІІ. ТИПИ УРОКІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 8

2.1 Комбінований урок 8

2.2 Урок-узагальнення (урок контролю знань) 10

2.3 Урок-узагальнення (урок із мистецькою вікториною) 12ІІІ. ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ППЗ «Образотворче мистецтво, 2 клас» 13

ДОДАТОК А. Тематичне планування для роботи з ППЗ “Образотворче мистецтво, 2 клас»
(1 год. на тиждень, усього 35 год.) 14

ПЕРЕДМОВА

Активний розвиток та впровадження інформаційних технологій у різні сфери життя, в тому числі в освіту, одним з основних завдань перед школою ставлять формування інформаційної культури сучасних школярів. Комп’ютерні технології – це потужний інструмент для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, ефективний засіб підвищення інтересу до навчання, а також мотивації, наочності, науковості тощо.

Мета загальної образотворчої освіти в школі полягає в особистісному розвитку учнів і збагаченні їхнього емоційно-естетичного досвіду під час сприймання навколишнього світу і художньо-практичній діяльності, інтерпретації та оцінювання творів образотворчого мистецтва, а також у формуванні ціннісних орієнтирів, потреби в творчій самореалізації та духовно-естетичному самовдосконаленні.

Методикою проведення уроків образотворчого мистецтва передбачено гармонійне поєднання у структурі уроку різноманітних видів діяльності та видів мистецтва (література, музика, театр тощо). Мультимедійні засоби навчання відкривають нові технологічні можливості для педагогіки образотворення, унікальні можливості поліхудожнього виховання школярів, мають переваги порівняно з традиційним навчанням, допомагають поєднувати візуальні, музичні, театральні й інші види мистецтва

Створення педагогічного програмного засобу “Образотворче мистецтво, 2 клас” виправдано тим, що саме при вивченні образотворчого мистецтва необхідно синтезувати вербальну, візуальну, звукову та рухову інформацію, поєднувати абстрактно-логічні та предметно-образні форми наочності, підвищувати мотивацію навчання за рахунок єдності пізнання та розваги, емоційності та образності форми викладу навчального матеріалу, можливістю вибору вчителем та учнями темпу та послідовності діяльності, об’єму матеріалу, що вивчається.

Педагогічний програмний засіб “Образотворче мистецтво, 2 клас” розроблений відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів “Образотворче мистецтво” (1-4 класи) (авт. Л. Любарська, Л. Вовк).

Програмний засіб орієнтований на сучасні форми навчання із забезпеченням традиційних та інноваційних підходів до навчання в повній відповідності з документами, що регламентують зміст освіти.

Увесь курс складається з 35 уроків, що відповідає навчальній програмі. Кожен урок розкриває конкретну тему згідно навчальної програми та містить засоби для пояснення необхідної теми: малюнки, світлини, текст, анімації, аудіо- та відеофрагменти, зразкове виконання практичних робіт, правила роботи з різними матеріалами, особливості роботи в тій чи іншій техніці тощо.

Для перевірки знань передбачено підсумкові заняття, запитання для самоконтролю та контролю.

Крім того, програмний засіб містить довідникову інформацію: довідку по роботі з ППЗ, словник термінів і понять, іменний покажчик, правила роботи з матеріалами, правила техніки безпеки.

Використання ППЗ “Образотворче мистецтво, 2 клас” дає можливість досягнення наступних педагогічних цілей:


 • підтримка колективних, групових, парних та індивідуальних форм навчання в умовах класно-урочної системи організації навчального процесу;

 • створення комфортних умов комп’ютерної підтримки традиційних і новаторських технологій навчання;

 • активізація пізнавального інтересу учнів;

 • забезпечення диференційованого та інтегрованого підходів до вивчення предмету;

 • структуризація та мотивація змісту навчання;

 • розширення освітніх мистецьких компетенцій.

До складу програмно-методичного комплексу включено:

 • 35 уроків образотворчого мистецтва для 2 класу;

 • тематичне планування для 2 класу;

 • глосарій;

 • іменний покажчик;

 • додаток «Види образотворчого мистецтва»;

 • додаток «Правила техніки безпеки».

ППЗ «Образотворче мистецтво, 2 клас» може бути використаний учителем:

ППЗ «Образотворче мистецтво, 2 клас» може бути використаний учнем:

 • для самостійного вивчення матеріалу;

 • для підготовки до уроку, закріплення набутих знань.

Запропонований комплекс розширить і покращить інформаційний, наочний, методичний арсенал учителя образотворчого мистецтва незалежно від рівня професійної кваліфікації та досвіду.І. ВИКОРИСТАННЯ ППЗ «Образотворче мистецтво, 2 клас» при проведенні уроку ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
1.1 Загальні зауваження


Урок образотворчого мистецтва в загальноосвітньому навчальному закладі спрямований на пізнання навколишнього світу засобами візуального мистецтва та розуміння учнями зв’язків образотворчого мистецтва з природним навколишнім світом, з іншими видами мистецтва, з культурним середовищем життєдіяльності людини.

Основними завданнями курсу є: формування уявлень про сутність, види та жанри образотворчого мистецтва, особливості художньо-образної мови, засвоєння основних художніх прийомів; відчуття, кольору, лінії, ритму, композиції, колориту та ін., безпосередньо у мистецькій діяльності; та через сприймання творів мистецтва; розвиток асоціативно-образного та просторового мислення, уяви, фантазії, пам'яті, художнього смаку і творчих здібностей; опанування вміннями та навичками в образотворчій діяльності; формування художньо-практичної компетентності; готовності використовувати отриманий досвід у самостійній творчій роботі; виховання духовних та моральних ціннісних орієнтирів у сфері образотворчого мистецтва; розуміння учнями зв'язків образотворчого мистецтва з іншими видами мистецтва, з природним і культурним середовищем життєдіяльності людини.

Саме на вирішення цих завдань спрямовані образотворчого мистецтва із застосуванням комп’ютерних технологій. Кожен із таких уроків є сукупністю малюнків, світлин, анімацій, відеофрагментів, текстових пояснень, звукового супроводу, зразкового виконання практичних робіт, правил з техніки безпеки, правил роботи з різноманітними матеріалами, підсумкових запитань тощо, які може використати педагог при проведенні заняття з застосуванням ППЗ.

Урок складається з певної кількості кроків – структурних елементів, що містять сукупність зображень, відеофрагментів, тексту, об’єднаних за певною ознакою (наприклад, пояснення нового матеріалу, аналіз репродукцій картин відомих художників, порівняльно-асоціативний зоровий ряд, музичний супровід що спонукає до творчої активності, послідовне відеозображення практичної роботи, запитання, та підсумки тощо).

Для підготовки та проведення уроку образотворчого мистецтва із застосуванням комп’ютера вчителю слід знати структуру пропонованого уроку, зміст кожного етапу.


1.2 Структура мультимедійного уроку образотворчого мистецтва


Мультимедійний урок образотворчого мистецтва складається з логічно-обґрунтованих частин, які мають таку послідовність.

 • Тема уроку;

 • Вступ (вступна бесіда);

 • Демонстрація репродукцій творів видатних майстрів;

 • Аналіз та інтерпретація художніх творів;

 • Порівняльно-асоціативний зоровий ряд;

 • Розповідь про основи образотворчої грамоти, вид, жанр, мистецтва;

 • Практична робота;

 • Запитання;

 • Підсумки уроку.

Послідовність частин (кроків) може змінюватися. Незмінними кроками є: тема уроку, вступ (вступна бесіда), практична робота, запитання, підсумки уроку.

Знання змісту (інформаційно-ілюстративного наповнення) кожного структурного елементу допоможе учителю в підготовці до уроку, написанні власного плану-конспекту з використанням запропонованого нами підручника.


Тема уроку

На екрані з’являється запис теми уроку. Учитель разом з дітьми читає запис.


Вступ (вступна бесіда)

На екрані з’являються головні герої, які розповідатимуть про образотворче мистецтво. Вони вітаються з учнями, ведуть між собою та учнями діалог за темою уроку.

Учитель (за бажанням) може продовжити з учнями цей діалог.
Демонстрація репродукцій творів видатних майстрів

На екрані з’являються репродукції творів видатних майстрів, деталізуються (при потребі) елементи композиції, головні герої пояснюють і розкривають секрети візуального зображення.


Аналіз та інтерпретація художніх творів

На екрані залишаються репродукції творів видатних майстрів, головні герої (при потребі) задають запитання, або ж самі розповідають про особливості зображення тих чи інших елементів, фрагментів композиції, інтегрують візуальні літературні і музичні образи відповідно теми уроку.


Порівняльно-асоціативний зоровий ряд

На екрані залишаються репродукції творів видатних майстрів поруч з’являються дитячі роботи на задану тему. Головні герої шляхом запитань і відповідей проводять порівняльний аналіз творів видатних майстрів і ровесників, здійснюють розвиток асоціативно-образного мислення, уяви, фантазії відповідно до теми уроку

Питання головних героїв до учнів. Учні відповідають самостійно, іноді – за допомогою підказок на моніторі.
Розповідь про основи образотворчої грамоти, вид, жанр,мистецтва;

Головні герої ведуть діалог про образотворче мистецтво: обговорюють твори для сприйняття, визначають особливості його створення, розповідають про художника, дають визначення окремих теоретичних понятті і термінів.

Звуковий супровід ілюструється світлинами, портретами, слайд-шоу, фото і художніми творами, відеофрагментами тощо.

Педагог може продовжити з учнями діалог про візуальне мистецтво, повторити теоретичні визначення.


Практична робота

На екрані з’являються руки майстра які демонструють (при потребі з запитаннями і поясненнями) послідовність виконання практичної роботи – тематичної композиції.


Запитання

Питання для перевірки знань матеріалу уроку..


Підсумки уроку

Діалог головних героїв. Учитель, за бажанням, може продовжити з учнями цей діалог.1.3 Підготовка до проведення уроку образотворчого мистецтва з використанням ППЗ

Для підготовки до уроку образотворчого мистецтва з використанням ППЗ учитель може скористатись цими методичними рекомендаціями, а також тематичним плануванням уроків (див. додаток)


ІІ. ТИПИ УРОКІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

До складу педагогічного програмного засобу “Образотворче мистецтво, 2 клас” увійшли декілька типів уроків: комбінований (урок засвоєння нових знань), урок-узагальнення (урок контролю знань, урок із вікториною).

Кожен із типів уроків має свої особливості.


2.1 Комбінований урок


Комбінований урок є по суті уроком засвоєння нових знань, а за формою - поєднанням різних форм мистецької діяльності (виконання практичної роботи, сприймання художніх творів, засвоєння теоретичних понять і термінів) та пізнавальної діяльності (сприймання, усвідомлення, аналіз навчальної інформації та перевірка її засвоєння). Такими є більшість уроків.
Приклад комбінованого уроку

Урок № 26. В Африці
Вступ

Загадки


Живе він в африканській річці

Ледь-ледь помітний серед трав.

І не підходь до нього ближче,

Щоб він тебе не покусав.

І навіть слоненя маленьке

Вже не піде саме на Ніл,

Бо знає, що в цій річці мешка

Страшний зелений… крокодил


Хто з-за хмари виглядає

І довкола позирає?

У нього шия – наче кран,

Дістає аероплан.

Жираф

Сьогодні, як ви всі, напевне, здогадалися, ми здійснимо подорож до Африки і познайомимося з деякими тваринами, які там живуть. Яка вона, Африка? Що ви знаєте про цей континент?

Які ще тварини живуть в Африці?


Пояснення нового матеріалу

Головною річкою Африки є Ніл. Тут живуть жирафи, крокодили, слони, леви, леопарди, мавпи, удави, пантери та багато інших дивовижних тварин. На цьому континенті не буває зими і майже весь рік буйно зеленіють ліси. Тут на кожному кроці ростуть екзотичні рослини. Наприклад, пальми, банани, ананаси. Кактуси дивують людей чудернацькими квітами.


Завдання

(Звучать музичні фрагменти з дитячих мультфільмів про Африку)

Послухайте музику та уявіть Африку.


Зоровий ряд

В Африці дуже спекотно; рослини ростуть, в основному, біля нечисленних водойм чи річок. Саме тому тут, на водопої, можна зустріти найрізноманітніших африканських тварин. Вони поводяться миролюбно, і ми без остраху можемо поспостерігати за ними і навіть намалювати.


Аналіз учнівських робіт

Хто зображений на малюнках?

Як розташований аркуш паперу? Поміркуйте, від чого це залежить.

Які кольори переважають на малюнках?

Що відмінного та спільного в малюнках?
Практична робота (тренувальні вправи)

Ми сьогодні теж малюватимемо Африку. Спочатку зобразимо африканську природу. Розпочнемо з лінії горизонту. Проведемо її приблизно по середині аркуша паперу.

Зверху від лінії горизонту намалюємо небо, сонце та хмари. Поміркуйте, якими кольорами ми будемо користуватися.

Від лінії горизонту донизу намалюємо поверхню землі – річку та пісок.

Відкладемо цей аркуш паперу, щоб висох, а тим часом потренуємося зображати елементи майбутньої композиції.

Сьогодні ми виконуватимемо зображення за допомогою пальців, без пензлика.

Пальми. Робимо ланцюжок відбитків для стовбура; швидкими рухами в різних напрямках промальовуємо крону.

Кактуси. Працюємо від зображення плями, додаємо кілька дрібніших плямок.

Папоротеподібні. Робимо швидкі рухи з однієї точки в різних напрямах.

Крокодил. Робимо 5 послідовних відбитків трьох пальців. З одного боку малюємо хвіст, з іншого – розкриту пащу, доповнюємо зображення деталями.

Жираф. Зображаємо тулуб великим овалом, голову – малим. З’єднуємо їх між собою, домальовуємо ноги.

Бегемот. Зображаємо тулуб великим овалом, голову – малим. Домальовуємо ноги та вуха.

Страус. Зображаємо тулуб великим овалом, голову – малим. З’єднуємо їх між собою, домальовуємо ноги та хвіст.
Силуетне зображення (приклад) на моніторі

Малюнок, який ми розпочали малювати раніше, вже висох – і ви можете закінчити його самостійно. Пам’ятайте, що ваш малюнок має відповідати правилам.

Яку тварину краще зобразити, якщо ви малювали пейзаж на аркуші паперу, розташованому горизонтально?

Поміркуйте, яку тварину краще зобразити, якщо ви малювали пейзаж на аркуші паперу, розташованому вертикально.


Питання

Від чого залежить вибір формату аркуша паперу?

Які тварини вимагають горизонтального розташування аркуша паперу, а які – вертикального?

Пригадайте, які кольори ми використовували. Поясніть, чому.

Яких тварин ми навчилися малювати?

З якою технікою зображення ми познайомилися сьогодні?


Виставка, підсумки уроку

Вам сподобалася подорож до Африки? Урок був і цікавим, і корисним. Стільки гарних робіт! І всі різноманітні! Пропонуємо в класі влаштувати з них виставку.
2.2 Урок-узагальнення (урок контролю знань)Урок-узагальнення (урок контролю знань) містить декілька складових: підсумкові та творчі завдання, питання мистецької вікторини. Такий тип уроку може бути використаний учителем для тематичного оцінювання, адже перераховані форми роботи на уроці дозволяють бачити результати загальноосвітньої підготовки учня.

У Педагогічному програмному засобі “Образотворче мистецтво, 2 клас” на уроках контролю знань передбачені ігрові форми роботи, що відповідає специфіці учнів молодшого шкільного віку. Для повторення художніх образів застосовують ігри «Знайди форму», «Відгадай колір», «Про що розповідає глиняний посуд?» тощо, «Портретна вікторина», для повторення видів ДПМ – “Ярмарок”.


Приклад уроку контролю знань

Урок № 08. Колір і настрій (підсумковий урок із теми)
Вступ

Сьогодні ми пригадаємо теплі та холодні кольори, а також згадаємо прийоми розбілу та затемнення кольору, дізнаємось про його виражальні можливості при створення настроєвого пейзажу.


Колір і його можливості

Назвіть основні кольори (Основними кольорами називають червоний, жовтий і синій).

Які кольори називають теплими? (Теплими називають, наприклад, червоний, жовтий та оранжевий. Це кольори сонця та вогню).

Які кольори називають холодними? (Холодними називають, наприклад, синій, блакитний і фіолетовий кольори. Вони викликають відчуття прохолоди).


Колір і його можливості. Утворення теплих і холодних відтінків

Погляньмо на картину Тетяни Яблонської «Зимовий день у Седневі». Які відтінки холодних («зимових») кольорів використала художниця у своїй роботі?

Як утворити холодні відтінки? Будь-який колір набуде холодного відтінку, якщо додати до нього синьої фарби – головного холодного кольору.

А тепер розгляньмо репродукцію картини Іллі Остроухова «Золота осінь».

Які кольори використав художник? Як можна назвати цю групу кольорів?

Будь-який колір набуде теплого відтінку, якщо до нього додати жовтої або оранжевої фарби.


Колір і його можливості. Додавання тонів

Розбілені або висвітлені кольори називають світлими, або ж легкими. Як створити світлі, ніжні й легкі відтінки кольорів?

До білої фарби слід додати певну кількість тієї фарби, відтінок якої ми хочемо утворити.

Яких відтінків набудуть кольори, якщо ми додамо чорної фарби? Чорна фарба робить кольори темнішими, важчими та похмурішими. Тому її слід додавати дуже обережно. Набирати її пензликом потрібно, ледь торкаючись.


Колір і настрій у пейзажі

Осінь – це дивовижна пора змін та перетворень.

Скажіть, дітки, чи любите ви осінь?

З приходом осені природа змінює колір. Місяць жовтень розфарбовує дерева у відтінки жовтого та червоного кольорів. Поглянеш навколо – і неодмінно замилуєшся художником-жовтнем. Ось якими словами поетеса Наталя Забіла описала осінь:

Подивись: на видноколі

Мов змінилися ліси.

Хто це їх у жовтий колір

Так барвисто покрасив?

Ось край річки, жовті клени

І берези золоті,

Лиш ялиночки зелені

Залишились в самоті.

І пишаються дерева

Золотим своїм вбранням.

Це якийсь маляр, напевне,

Догодити хоче нам.

Як і поети, художники теж люблять осінь і часто зображають її. Малюнок на якому ми бачимо краєвид, називають пейзажем. Пейзаж – це куточок природи, який так зацікавив художника, що він захотів його намалювати на картині і показати людям.
Колір і настрій у пейзажі. Перегляд репродукцій

Репродукції: С.Шишка. «Осінь над Дніпром», М.Бурачек. «Золота осінь», І.Левітан. «Золота осінь».

Подивіться на ці пейзажі і скажіть, що в них спільного та відмінного?

Яким зображене небо на картинах?

Яку траву восени побачили художники?

Чому осінь називають золотою, багатою, щедрою?


Практична робота «Настроєвий пейзаж»

Щоб наші пейзажі сподобалися осені, спочатку потренуємося. На додаткових аркушах паперу намалюємо пензликом прямі та хвилясті лінії.

Беремо основний аркуш паперу. Розпочинаємо роботу з лінії горизонту.

Зверху від лінії горизонту ми малюємо блакитною фарбою.

Знизу від лінії горизонту малюємо жовто-зеленою фарбою.

Щоб малювати було простіше, художники ділять простір на частини-плани. На віддалі ближче до лінії горизонту – дальній план. Чим далі знаходяться предмети, тим вони розмитіші. Те, що зовсім далеко, - ніби в тумані; ми малюємо розбіленими або розведеними фарбами.

Те, що між переднім і дальнім планом посередині це – середній план, його малюють трошки світлішим ніж передній і трошки яскравішим ніж - дальній.

Біля нас – передній план його тобто все, що близько ми малюємо чіткіше та яскравіше

Поки фарби сохнуть потренуємося виконувати деталі пейзажу за допомогою пензлика і відбитків подарованих осінню сухих квітів і листочків.

Вибираємо листочки з чіткими прожилками потрібної форми для зображення дерев, кущів.

Покриваємо на серветці зворотну сторону листочків фарбою теплих кольорів.

Прикладаємо пофарбовані листочки до аркуша, злегка притримуючи рукою. На папері залишився відбиток у вигляді дерева, куща.


Питання

Що таке пейзаж?

Як правильно малювати пейзаж?

Якого кольору небо восени?

Які фарби нам стали в нагоді, коли ми утворювали осінні кольори?

Підсумки уроку, виставка робіт

Сьогодні ми переконалися, художники не просто зображають життя, а передають свій настрій та ставлення до того, що вони зображають. Любі діти, у вас теж, як і в справжніх митців вийшли цікаві роботи, домалюйте їх дома з батьками та влаштуйте у класі виставку.
2.3 Урок-узагальнення (урок із мистецькою вікториною)

Урок-узагальнення (урок із мистецькою вікториною) використовують для оцінювання рівня набутих учнями знань і вмінь розпізнавати та порівнювати візуальні твори.


Приклад уроку з мистецькою вікториною

Урок № 34. Урок-загальнення
Пропонуємо поділити клас на 2 команди. Одній команді даємо завдання працювати над матеріалом, який підсумовує тему «Барви землі» (основи кольорознавства), а іншій – завдання з теми «Форма». У вікторині перемагає та команда, яка дасть найбільше правильних відповідей і впорається із завданням першою.
Завдання для І-ї команди:

Завдання 1. Намалюйте кульки основними кольорами.

Завдання 2. Намалюйте квітку-семицвітку таким чином і в такому порядку, щоб кольори відповідали кольорам веселки.

Завдання 3. Намалюйте квітку для Снігуроньки.

Завдання 4. Намалюйте вогняного птаха.
Завдання для ІІ-ї команди:

Завдання 1. Пригадайте, що характерне для графічних малюнків.

Завдання 2. Чим схожі силуетне зображення та тінь? Чим вони відмінні?

Завдання 3. Намалюйте колючу лінію.

Завдання 4. Намалюйте лінію, яка сміється.

ІІІ. ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ППЗ «Образотворче мистецтво, 2 клас»

Додатками уроків музичного мистецтва є глосарій, іменний покажчик, додатки «Види образотворчого мистецтва» та «Правила техніки безпеки».Глосарій містить перелік і визначення понять, використаних у курсі образотворчого мистецтва.

Іменний покажчик містить історичні довідки про художників, скульпторів, народних майстрів, творчість яких вивчається.

Додаток «Види образотворчого мистецтва» містить відомості про основні правила роботи з живописними матеріалами (акварель, гуаш); графічними матеріалами (олівець, туш, фломастер); матеріалами для ліплення (пластилін, пластик, глина, солоне тісто).

Додаток «Правила техніки безпеки» нагадує правила поводження з гострими та спеціальними предметами під час роботи на уроці.

ДОДАТОК А. Тематичне планування для роботи з ППЗ “Образотворче мистецтво, 2 клас»
(1 год. на тиждень, усього 35 год.)


п/п

Тема уроку

Навчальні завдання

Практичні завдання

Техніки та матеріали

Матеріал для сприйняття


ТЕМА 1. МОВА ЖИВОПИСУ ТА ГРАФІКИ (10 год.)

1

Мистецтво навколо нас

Вступний урок-бесіда: «Уявна подорож містом, селом, країною».

Види образотворчого мистецтва та засоби виразності«Кольорові хатки»

Воскові крейдини, кольорові олівці, фломастери

Твори образотворчого мистецтва

Дитячі роботи

Фотоматеріали


2

Живопис як вид мистецтва

Поняття про живопис як вид мистецтва, його характерні ознаки та головний засіб виразності.

Матеріали та інструмент живописця.

Силуетне зображення


«Тополя. Ранок. День. Вечір»

Гуаш, пензлі,палітри

Т. Яблонська. «Весняне сяйво»

В. Черкасов. «Золота осінь»

А. Куїнджі. «Місячна ніч на Дніпрі»

Фотоматеріали3

Багатство барв навколо нас

Актуалізація знань про основні, похідні, теплі та холодні кольори.

Збагачення палітри колірних відтінківПейзаж «Осінь-мальовничка»Гуаш, пензлі, палітра

О. Вольський. «Осінній пейзаж», «Будинок біля моря»

О. Кравченко. «Осінь»

М. Алатарцев. «Подих осені»

Фотоматеріали4

Споріднені кольори

Актуалізація знань про споріднені кольори та їх утворення

«Айстри у вазі»

Акварель, воскові крейдини

М. Примаченко. «Айстри у вазі»

Е. Дега. «Пані з вазою хризантем»

В. Грищенко. «Натюрморт з чашкою»

Фотоматеріали5

Щедра осінь

Кольоровий і тональний контраст як засіб вираження.

Поняття про композицію як твір мистецтва«Осінній натюрморт»

Гуаш, палітра, пензлі (робота без попереднього промальовування простим олівцем)

Н. Вербук. «Натюрморт з гарбузом»

П.Вишняк. «Осінь»

Ю. Камишний. «Земля і небо»

Дитячі роботи

Фотоматеріали


6

Яка буває графіка?

Графіка як вид мистецтва.

Засоби виразності у графіці.

Графічні матеріали та інструменти.

Елементарні та професійні засоби передавання поверхні предмета«Хто і як себе прикрасив?»

Олівці, ручка

І. Лаптєв. „Глечики і мальви”

А. Матисс. „Портрет жінки”

Г. Верейський. „У майстерні”

С. Єфімов. «Баранці»

В. Баллестар. „Щиглики”

Р. Бокс. „Квіти”

Комп’ютерна графіка „Рибки”

Дитячі роботи

Фотоматеріали


7

Світ комах

Поняття про симетричну форму та роль осі симетрії.

Техніка акватипії з подальшим графічним доопрацюванням«Світ комах»

Акварель, фломастер, ручка

Д. Полєнов. «Метелики»

Фотоматеріали8

Дерева в лісі

Будова дерева.

Силуетно-площинне зображення дерев
Гратографія «Дерева в лісі»

Заґрунтований папір, загострений олівець або перо.

Гратографія з кольоровим тломІ. Плещинський. “Київ”

С. Шишко. “Листопад”

Дитячі роботи

Фотоматеріали9

Як тече вода?

Межа зламу простору.

Способи передавання відкритого простору за принципом «ближче-далі».

Просторове явище загороджування.

Композиція в пейзажі.«Пейзаж зі струмком»

Олівець, гумка, папір

Т. Г. Шевченко. «Верби над Дніпром»

Дитячі роботи

Фотоматеріали


10

Узагальнюючий урок.

Тематична роботаГармонійне сполучення кольорів.

Розвиток творчої уяви та фантазії.

Плямографія з подальшим доопрацювання.


«Хитра плямка»

Акварель, трубочка, щетинний пензель, папір

Дитячі роботи

Фотоматеріали
ТЕМА 2. ПЛАСТИКА ФОРМ (6 годин)

11

Що таке скульптура?

Поняття про скульптуру як вид образотворчого мистецтва.

Ознаки скульптури, її розміри, матеріали, інструменти.

Прийоми роботи пластиліном: витягування, розкачування, примазування


«Диво-птах»

Пластилін, дощечка, стеки

Дитячі роботи

Фотоматеріали12

У гостях у Нептуна

Знайомство з рельєфом (опуклий та заглиблений).

Композиція в рельєфному зображенні.

Порівняльний аналіз розмірів і форм


«Підводний світ»

Кольоровий пластилін, стеки, кольоровий картон

Світлини з скульптурами, приклади різноманітних рельєфів, дитячі роботи.

13

Пластика малих форм. Зображення тварин

Конструктивний та пластичний способи ліплення.

Основні особливості будови та зовнішнього вигляду тварин.

Взаємозв’язок частин з цілою формою.

Навички ліплення«Котик-муркотик»

Пластилін, пластик, дощечка, стеки

Пластика малих форм народних майстрів України, народні іграшки

Фотоматеріали14

Веселі восьминоги

Художньо-конструктивні навички роботи у техніці паперопластики.

Різноманітні прийоми обробки паперу: складання, вирізування, гофрування, прорізування, скручування«Веселі восьминоги»


Білий або кольоровий папір, ножиці

Б. Енгрейв. «Кінь», «Олень»

Зразки паперопластики

Дитячі роботи

Фотоматеріали15

Подарунок із глини

Порівняльний аналіз розмірів, форм та їх складових частин.

Актуалізувати та закріпити знання та вміння конструктивного способу«Іграшка»

Глина або пластилін, дощечки, стеки

Українські дерев’яні, глиняні та керамічні іграшки

Фотоматеріали16

Морозенко. Підсумкова робота

Елементарне поняття про будову фігури людини, її складові частини.

Взаємозв’язок частин з цілою формою.

Створення казкового образу.

Підсумкова виставка культур«Морозенко»

Пластилін, дощечки, стеки

Скульптура малих форм, зображення Діда Мороза

Дитячі роботи

ФотоматеріалиТЕМА 3. РУКОТВОРНА КРАСА (10 годин)

17

Архітектура і ми

Елементарне поняття про архітектуру як вид мистецтва.

Складові елементи архітектурних споруд.

Поняття про виражальні можливості силуетної форми


«Чарівні бані соборів»

Фломастери, кулькові ручки або кольоровий папір, клей, ножиці, картон

Слайди, світлини та малюнки з зображенням архітектурних споруд

18

Старовинна фортеця (колективна форма роботи)

Просторове явище загороджування при розміщенні силуетів архітектурних споруд на площині.

Урівноважене розташування елементів зображення«Старовинна фортеця»

Аплікація в поєднанні з витинанкою. Кольоровий папір, клей, ножиці

Малюнки з зображенням архітектурних споруд

Фотоматеріали19

Які бувають будинки?

Просторове явище нагороджування у зображенні архітектурних об’єктів.

Види архітектурних споруд за призначенням.

Житлова архітектура


«Моя вулиця»

Гуаш, пензлі, палітра

І. Плещинський. «Київ»

Б. Щербаков. «Карлів міст. Прага»

Малюнки із зображенням архітектурних споруд

Фотоматеріали20

Декоративно-прикладне мистецтво України

Загальні елементарні поняття про декоративно-прикладне мистецтво, види, напрямки, матеріали.

Стилізація як основа декоративно-прикладного мистецтва.

Візерунок. Створення візерунка


«Чарівна квітка»

Гуаш, пензлі, палітра, папір

Світлини зі зразками творів декоративно-прикладного мистецтва

Дитячі роботи21

Гарна хата

Ознайомлення з народним мистецтвом настінного розпису.

Навички роботи пензлем.

Ритм як засіб організації фризової композиції.

Орнамент


«Орнамент для хатки»

Шаблони хаток.

Гуаш, пензлі (робота без попереднього промальовування простим олівцем)М. Примаченко

Приклади орнаментів

Дитячі роботи

Фотоматеріали
22

Прикрасимо посуд

Українське гончарство.

Рослинний та геометричний орнаменти.

Узгодження декору із силуетною формою виробу


«Глечик»

Тонований папір, шаблони глечиків та куманців, гуаш, пензлі (робота без попереднього промальовування простим олівцем)

Фотоматеріали. Зразки керамічного посуду України

23

Писанка

Традиції українського писанкарства.

Основні символи писанок.

Техніка гратографії.

Узгодження декору та силуетної форми«Писанки»

Заґрунтований папір, загострене перо, олівці

Фотоматеріали. Зразки писанок

Дитячі роботи24

Сонячні квіти

Початкові навички пензлевого розпису.

Збагачення силуетної форми декором«Сонячні квіти»

Тонований папір, гуаш

М. Примаченко „Соняшники”

зразки петриківського розпису25

Диво-птах

Знайомство з традиційними іграшками України

Навички ліплення пластичним способом.

Стилізація форми


«Диво-птах»

Глина, пластилін, дощечки, стеки

Фотоматеріали. Зразки глиняної іграшки

Дитячі роботи26

Узагальнюючий урок. Тематична робота «Вазон»

Заповнення площини аркуша (велике зображення).

Основні елементи традиційного українського вазону.

Узгодження силуетної форми з декором


Колективна робота «Вазон»

Гуаш, пензлі, палітри, ножиці, клей ПВА

М. Примаченко. «Вазон»

Дитячі роботи

ФотоматеріалиТЕМА 4. СТВОРЮЄМО ОБРАЗИ (9 годин)

27

Мистецтво видовищ

Елементарне поняття про театральне мистецтво як синтетичне. Художники, які працюють у театрі.

Створення ескізу сценічного образу«Маска»

Пластилін або аплікація у техніці колажу

Фотоматеріали

28

Персонаж і належний йому предмет

Створення предмету-макету відповідно до характеру персонажа, якому вони належать.

Спроба передати характер за допомогою певної форми та кольору.

Елементарні навички дизайну


Паперопластика

«Трон»


Кольоровий папір, картон, ножиці, клей

Фотоматеріали

Дитячі роботи29

Казковий персонаж

Елементарна будова фігури людини.

Лялька в театрі.

Знайомство з технікою рваної аплікації.

Створення двофігурної композиції. Велике зображення«Казковий персонаж» (вириванка «Буратіно та Мальвіна»)

Кольоровий папір, клей

Фрагмент фільму «Пригоди Буратіно»

Ілюстрації до казки «Золотий ключик»

Таблиця пропорцій тіла людини

Дитячі роботи

Фотоматеріали


30

Україночка Оленка

Знайомство з українським народним жіночим вбранням.

Створення художнього декоративного образу.

Узгодження декоративного оздоблення із силуетною формою.

Велике зображення«Україночка Оленка»

Тонований папір, гуаш, пензлі, палітри

О. Кульчицька. «Гуцулка»

К. Трутовський. «Одягають вінок»

Зразки українського вбрання

Дитячі роботи

Фотоматеріали


31

Фантастичні образи

Створення художнього декоративного образу.

Узгодження декоративного оздоблення та силуетної форми.

Розвиток уяви, відчуття гармонійного поєднання кольорів


«Фантастичні образи»

Тонований папір, гуаш, пензлі, палітри

М. Примаченко. «Пава на хмелю», «Жар-птиця у квітах»

Дитячі роботи

Фотоматеріали


32

Казочка

Передача просторового явища (глибини простору).

Стилізація образу та характеру казкового персонажа з використанням відомих навичок і прийомів.

Заповнення площини аркуша


«Казочка»

Гуаш, пензлі, палітри

М. Тимченко. «Півень і метелик»

О. Шосон. «Півень та курка»

Фотоматеріали


33

«Курочка Ряба»

Створення та організація лялькової вистави.

Узгодження основних елементів вистави за розміром, формою, кольором.

Підпорядкування другорядного головному


«Курочка Ряба» (робота в групах)


Картон, гуаш, пензлі, кольоровий папір, інші матеріали

Мультфільм «Ряба»

В. Васнецов. «Богатирі», «Кощій Безсмертний», «Оленонька», «Іван-Царевич на Сірому Вовку»

Зразки ескізів до театральних вистав

Дитячі роботи

Фотоматеріали


34

«Курочка Ряба» (продовження)

Інсценізація казки

Інсценізація казки «Курочка Ряба»
Фотоматеріали

Мультфільм «Курочка Ряба»

Репродукції картин, графічні роботи


35

Урок-узагальнення

Узагальнення знань учнів про види образотворчого мистецтва, виражальні засоби у мистецтві, техніки та інструменти

Узагальнення вивченого матеріалу
Т. Шевченко. «Катерина»

А. Матисс. «Незнайомка»Фотоматеріали
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка