Мета курсу «Методологія компаративного аналізу політичних інститутів» ознайомити аспірантів із основами та принципами функціонування сучасних політичних інститутівСкачати 126.43 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір126.43 Kb.
Мета курсу «Методологія компаративного аналізу політичних інститутів» ознайомити аспірантів із основами та принципами функціонування сучасних політичних інститутів, із особливостями застосування кількісних вимірів та методів у порівняльному аналізі політичних інститутів; виробити у аспірантів уявлення про ефективність і якість політичних інститутів у сучасних політичних системах.

Завдання курсу:

 • окреслити сутність/особливості кількісного методу порівняльного аналізу;

 • схарактеризувати особливості й різновиди неоінституціоналізму та його впливу на розвиток сучасної політичної науки;

 • сформулювати в аспірантів понятійно-категоріальний апарат для дослідження політичних інститутів і їх інструментів порівняльного аналізу;

 • проінтерпретувати теоретичні уявлення про політичну сферу як сукупність інститутів і впорядкованих системних відносин;

 • прищепити знання про еволюцію і сучасний стан розвитку політичних інститутів у демократичних і авторитарних країнах світу;

 • розкрити особливості використання кількісних інструментів порівняльного аналізу політичних інститутів і процесів;

 • сформувати навики виокремлення тенденцій, які властиві політичним інститутам тих чи інших країн;

 • прищепити аспірантам навики самостійного кількісного аналізу політичних процесів, інститутів і систем.

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинензнати:

 • теоретичні та методологічні засади курсу;

 • логіку розвитку/еволюції неоінституціоналізму в ХХ-ХХІ ст.;

 • понятійно-категоріальний апарат для дослідження політичних інститутів;

 • сутність інструментів аналізу політичних інститутів, які властиві політичним системам сучасності;

 • суть основних політичних інститутів: глави держави, парламенту, прем’єр- міністра, уряду, політичних партій, виборів тощо;

 • еволюцію та сучасний стан розвитку політичних інститутів у демократичних і авторитарних країнах світу;

вміти:

 • усвідомлювати сутність/еволюцію порівняльного методу досліджень політичних інститутів;

 • розуміти основи інституціоналізму й неоінституціоналізму (а також різновидів останнього);

 • користуватись методами кількісного аналізу політичних інститутів;

 • кількісно аналізувати політичні, партійні та виборчі системи сучасних країн;

 • розбирати повноваження політичних інститутів, еволюційних/трансформаційних процесів щодо інститутів;

 • володіти інструментарієм аналізу політичних інститутів - тобто різноманітними системами індексів;

 • здійснювати порівняння політичних інститутів у сучасних політичних системах;

 • доказово і комплексно підходити до розуміння сучасного політичного процесу на основі кількісного аналізу політичних інститутів.


Рекомендована література

 1. Алескеров Ф. Оценка влияния групп и фракций в российском парламенте (1994-2003 гг.) [Електронний ресурс] / Ф.Т. Алескеров, Н.Ю. Благовещенский, Г.А. Сатаров, А.В. Соколова, В.И. Якуба. - Фонд ИНДЕМ, 2003. 62 с. Доступ :

https://www.hse.ru/data/2010/05/05/1216436814/WP7 2003 01.pdf

 1. Алескеров Ф. Системы пропорционального представительства и индексы

представительности парламента [Електронний ресурс] / Ф.Т. Алескеров, В.В. Платонов. - Москва : ГУ ВШЭ, 2003. - 23 с. - Режим доступу : https://www.hse.ru/data/2010/05/05/1216436825/WP7 2003 05.pdf

 1. Аптер Д. Сравнительная политология : вчера и сегодня [Електронний ресурс] / Д.Аптер // Гудин Р. Политическая наука : новые направления / Р. Гудин, X.-Д. Клингеманн (научн. редактор русского издания профессор Е.Б. Шестопал). - М. : Вече, 1999. - С. 361-386. - Режим доступу до інформації : http://dl.lux.bookfi.org/genesis/278000/68d71b9f37e710fbf1d6490c757486c0/as/[Gudin R.I., Klingemann H.-D. (red.)] Politicheska(BookFi.org).doc

 2. Бергер П. Що таке інституція? Випадок мови [Електронний ресурс] / Пітер Л. Бергер, Брижіт Бергер // Незалежний культурологічний часопис "Ї". - 2004. - № 35. - Режим доступу до ст. : http://www.ii.lviv.ua/n35texts/berger.htm

 3. Бунецький Л. Аспекти інституціоналізму в сучасній політичній науці: аналіз феномену "політичний інститут" [Електронний ресурс] / Леонід Бунецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - Серія : Філософія. Політологія. - 2009. - № 91/93. - С. 60-63. - Доступ : http://papers.univ.kiev.ua/filosofiia politologija/articles/Institutional aspects in modern political science analysis of phenomenon of political institute 17084.pdf

 4. Вейнгаст Б. Политические институты с позиций концепции рационального выбора [Електронний ресурс] / Б. Вейнгаст // Гудин Р. Политическая наука : новые направления / Р. Гудин, X.-Д. Клингеманн (научн. редактор русского издания профессор Е.Б. Шестопал). - М. : Вече, 1999. - С. 180-204. - Доступ : http://dl.lux.bookfi.org/genesis/278000/68d71b9f37e710fbf1d6490c757486c0/as/rGudin R.I., Klingemann H.-D. (red.)] Politicheska(BookFi.org).doc

 5. Гавра Д. Понятие социального института [Електронний ресурс] / Дмитрий Гавра // Регион: экономика, политика, социология. - 1999. - № 1-2. - С. 79-83. - Режим доступу : http://hq.soc.pu.ru/materials/golovin/reader/gavra/r gavra1.rtf

 6. Глобальные индексы для измерения глобального мира : Лекция 17 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://msu-students.ru/Stat lecturesZstat37.pdf

 7. Голосов Г. Сравнительная политология : 3-е изд., перераб. и доп. [Електронний ресурс] / Григорий Голосов. - Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2001. - 368 с. - Режим доступу : http://old.eu.spb.ru/socio/regions/polit text.pdf

 8. Голосов Г. Форматы партийных систем в новых демократиях : институциональные факторы неустойчивости и фрагментации [Електронний ресурс] / Григорий Голосов // Полис. - 1998. - № 1. - С. 106-129. - Режим доступу до ст. : http://databasebank.ru/55/143

 9. Дем’яненко Б. Україні в світ у 2010 році : Компаративний аналіз методам міжнародного ранжування [Електронний ресурс] / Борис Дем’яненко // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. - К., 2011. - Вип. 22. - С. 281— 293. - Режим доступу до запропонованої інформації : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc gum/Sup/2011 22/Rozdil 3/01 Demyanenko.pdf

 10. Данков А. "Стационарная" торговля голосами в представительном органе власти : ситуация в III и IV Государственных Думах ФС РФ [Електронний ресурс] / Александр Данков. - ЦЭМИ РАН, 2004. - 33 с. - Доступ до ст. : http://www.politlab.org/ aldankov/dankov13.pdf 1. Дюверже М. Политические институты и конституционное право [Електронний ресурс] / Морис Дюверже // Семигин Г. Антология мировой политической мысли : в 5 т. - Т. 2. Зарубежная политическая мысль. ХХ в. / Г еннадий Семигин. - М. : Мысль, 1997. - С. 644-655. - Режим доступу:http://www.gumer.info/bibliotekBuks/Polit/Hrestom/36.php

 2. Дюгурова А. К вопросу об институционализации партийных систем [Електронний ресурс] / Анастасия Дюгурова // Аспирантский вестник Поволжья. - 2009. - № 5-6. - С. 176-180. - Режим доступу до ст. : http://www.minyaev-foto.ru/issues/2009 5- 6/articles/37 dvugurova.pdf

 3. Зазнаев О. Вторая молодость "долгожителя" : концепт "политический институт" в современной науке [Електронний ресурс] / Олег Зазнаев // Фарукшин М. Проблемы политической науки / Мидхат Фарукшин. - Казань : Центр инновационных технологий, 2005. - С. 3-29. - Режим доступу до ст. :

http://www.ksu.ru/infres/politology/zaznaev.doc

 1. Зазнаев О. Дихотомия versus трихотомия: проблема типологии систем правления в политологии [Електронний ресурс] / Олег Зазнаев // М. Фарукшин. Проблемы политической науки. - Казань : Центр инновац. технологий, 2005. - С. 44-55. - Режим доступу : www.ksu.ru/infres/politology/zaznaev2.doc

 2. Зазнаев О. Измерение президентской власти [Електронний ресурс] / Олег Зазнаев // Ученые записки Казанского государственного университета. - Т. 147. : Серия "Гуманитарные науки", кн. 1. - Казань : Казан, гос. ун-т, 2005. - С. 4-21. - Доступ : http://www.ksu.ru/f15/k2/publ/glava2-paragraf4.pdf

 3. Зарічний М. Елементи теорії соціального вибору / Михайло Зарічний. - Львів, 2001. - 160 с.

 4. Зелінська М. Індексний аналіз президентської влади за Конституцією України / Марина Зелінська // Віче. - 2011. - С. 9-12. - Режим доступу : http://www.viche.info/iournal/2706/

 5. Зельницкий А. Измерение индекса демократии как предпосылка управления процессом демократизации (Украина и посткоммунистические страны Центральной и Восточной Европы, 1994-2004) [Електронний ресурс] / А. Зельницкий // Социология : теория, методы, маркетинг. - 2004. - № 2. - С. 156-168. Доступ : http://ecsocman.hse.ru/data/137/615/1231/11 Zelnitsky.pdf

 6. Ильин М. Сравнительная политология : научная компаративистика в системе политического знания / М. В. Ильин // Полис. - 2001. - № 4. - С. 162-175.

 7. Иншаков О. Экономические институты и институции : к вопросу о типологии и классификации [Електронний ресурс] / Олег Иншаков // Социологические исследования. - 2003. - № 9. - С. 42-51. - Режим доступу до ст. :

http://ecsocman.hse.ru/data/178/727/1217/004.INSHAKOV.pdf

 1. Кармазіна М. "Інститут" та "інституція" : проблема розрізнення понять [Електронний ресурс] / Марія Кармазіна, Олена Шурбована // Політичний менеджмент. - 2006. - № 4. - С. 10-19. - Режим доступу : http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=59&c=1308

 2. Кармазіна М. Становлення і розвиток порівняльної методології в політичних дослідженнях [Електронний ресурс] / Марія Кармазіна, Олена Могилевець // Політичний менеджмент. -2006. - № 5. - С. 3-17. - Режим доступу до ст. : http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=63&c=1398

 3. Карпов А. Измерение представительности парламента в системах пропорционального представительства [Електронний ресурс] / Александр Карпов. Москва : ГУ ВШЭ, 2006. - 21 с. - Режим доступу до ст. :

https://www.hse.ru/data/2010/05/05/1216436870/WP7 2006 04.pdf

 1. Котегова М. Индексы представительности парламентов, избранных по пропорциональной избирательной системе [Електронний ресурс] / Марина Котегова // Журнал о выборах. - 2008. - № 1. - С. 28-31. - Режим доступу до ст. : http://zakon.ru/Tools/DownloadPublication/54

 2. Коули Д. Двухпалатность и Разделение Властей в Современных Государствах [Електронний ресурс] / Д. Коули // Полис. - 1997. - № 3. - С. 148-168. - Доступ : http://www.polisportal.ru/files/File/puvlication/Starie publikacii Polisa/K/1997-3-12-Koukli dvuxpalatnost і razdelenie vlastey.pdf

 3. Куценко К. Базовые подходы к анализу факторов формирования партийных систем [Електронний ресурс] / Кирилл Куценко // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2008. - Т. 4. - № 3. - С. 115-126. - Режим доступу до ст. :

http://www.politex.info/content/view/473/30/

 1. Литвин В. Класифікація європейського півпрезиденталізму [Електронний ресурс] / Віталій Литвин // Демократичне врядування : Електронне наукове фахове видання. 2009. - № 3. - Режим доступу до інформації : http://www.nbuv.gov.ua/e- iournals/DeVr/2009 3/fail/+Lytvyn.pdf

 2. Литвин В. Концептуальне визначення поняття "урядова стабільність" / Віталій Литвин // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Політологія, Соціологія, Філософія. - 2008. - № 10. - С. 37-42.

 3. Литвин В. Подвійна виконавча влада : теорія та практика європейського півпрезиденталізму / Віталій Литвин // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації. - 2009. - №3. - С. 25-33.

 4. Литвин В. Порівняльний аналіз стабільності урядів країн Центральної Європи та України : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук / Віталій Литвин. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. - 301 с.

 5. Литвин В. Теорія та практика когабітації в напівпрезидентських системах Європи / Віталій Литвин // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації. - 2011. - № 4. - С. 140-150.

 6. Литвин В. Типи урядових кабінетів / Віталій Литвин // Політологічний вісник : Збірник наукових праць. - 2008. - № 37. - С. 123-138.

 7. Литвин В. Урядова стабільність : дослідження крізь призму виборчих циклів [Електронний ресурс] / Віталій Литвин // Регіональний вимір політичного процесу в Україні у 2007 році : Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції (Львів, 10 листопада 2007 року) / Романюк А. С., Скочиляс Л. С., Шиманова О. В. - Львів : Генеза-ЦПД, 2007. - С. 94-99. - Режим доступу до ст. : http://postua.info/news.php?nid=9

 8. Литвин В. Урядова стабільність крізь призму партійних детермінант країн Центральної Європи / Віталій Литвин // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Політологія, Соціологія, Філософія. - 2009. - № 13. - С. 110118.

 9. Литвин В. Урядова стабільність : теоретико-методологічні засади дослідження [Електронний ресурс] / Віталій Литвин // Українська національна ідея : реалії та перспективи розвитку. - 2009. - № 21. - С. 117-122. - Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/soc gum/Unir/2009 21/24.pdf

 10. Мельвиль А. Политический атлас современности : Опыт многомерного статистического анализа политических систем современных государств [Електронний ресурс] / А. Мельвиль, М. Ильин, Е. Мелешкина, М. Миронюк, Ю. Полунин, И. Тимофеев. - Москва, 2007. - 272 с. - Режим доступу до кн. : http://worldpolities.org/files/Politatlas full.pdf

 11. Миронюк М. Универсальные сравнения с использованием количественных методов анализа (Обзор прецедентов) [Електронний ресурс] / М. Г. Миронюк, И. Н. Тимофеев, Я. И. Ваславский // Политическая наука : Институт научной информации по общественным наукам РАН. - 2007. - № 3. - С. 43-76. - Доступ : http://politstudies.ru/fulltext/2006/5/4.htm

 12. Мэр П. Сравнительная политология : общие проблемы [Електронний ресурс] / П.Мэр // Гудин, X.-Д. Клингеманн (научн. редактор русского издания профессор Е.Б. Шестопал). - М. : Вече, 1999. - С. 309-329. - Режим доступу :

http://dl.lux.bookfi.org/genesis/278000/68d71b9f37e710fbf1d6490c757486c0/ as/rGudin R.I., Klingemann H.-D. (red.)] Politicheska(BookFi.org).doc

 1. Новиков М. Становлення та розвиток бікамералізму в історичній ретроспективі [Електронний ресурс] / Михайло Новиков // Наукові праці. Серія : Політичні науки. Миколаїв, 2006. - Вип. 27. - Т. 40. - С. 57-62. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc Gum/Npchdu/Politology/2006 27Z27-12.pdf

 2. Палас Н. Індекси демократизації Т. Ванханена та організації "Freedom House" як одні з пріоритетних методів визначення рівня демократизації у кінці ХІХ - початку ХХІ ст. [Електронний ресурс] // Українська національна ідея : реалії та перспективи розвитку. - 2010. - № 22. - С. 117-123. - Доступ : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc gum/Unir/2010 22/20.pdf

 3. Панчак-Бялоблоцка Н. Категорія парламентська мінливість як індикатор структуризації парламентів [Електронний ресурс] / Надія Панчак-Бялоблоцка // Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. Розвиток політичної науки : європейські практики та національні перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів. - Чернівці, 2011. - С. 8790. - Режим доступу :

http://rieirs.org/wp-content/uploads/2011/07/Political science.pdf

 1. Панчак-Бялоблоцка Н. Особливості бікамералізму в Центральній і Східній Європі : порівняльний аналіз повноважень і функцій верхніх палат / Надія Панчак-Бялоблоцка // Освіта регіону : Політологія. Психологія. Комунікація. - 2010. - № 4. - С. 177-188.

 2. Панчак-Бялоблоцка Н. Особливості формування та складу верхніх палат у парламентах країн Центральної та Східної Європи [Електронний ресурс] / Надія Панчак-Бялоблоцка // Львівська політехніка. Українська національна ідея : реалії та перспективи розвитку. - 2011. - Вип. 23. - С. 149-158. - Режим доступу :

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/10392/1/27.pdf

 1. Питерс Б. Политические институты : вчера и сегодня [Електронний ресурс] / Б. Гай Питерс // Гудин Р. Политическая наука : новые направления / Р. Гудин, X.-Д. Клингеманн (научн. редактор русского издания профессор Е.Б. Шестопал). - М. : Вече, 1999. - С. 218-232. - Режим доступу до інформації :

http://dl.lux.bookfi.org/genesis/278000/68d71b9f37e710fbf1d6490c757486c0/as/rGudin R.I., Klingemann H.-D. (red.)l Politicheska(BookFi.org).doc

 1. Романюк А. Новий інституціоналізм та поняття інституту в політичній науці [Електронний ресурс] // Вісник Львівського університету. Серія : філософські науки. - 2006. - Вип. 9. - С.190-199. - Режим доступу до ст. : http://politolog.at.ua/publ/1-1-0-12

 2. Романюк А. Оцінка переваг і проблем пропорційної виборчої системи на прикладі країн Західної Європи та у світлі парламентських виборів в Україні у 2006 р. / Анатолій Романюк // Вибори та демократія. - 2006. - № 3 (9). - С. 4-10.

 3. Романюк А. Оцінка пропорційності виборчих систем країн Західної Європи та України: порівняльний аспект [Електронний ресурс] / Анатолій Романюк // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2007. - № 2(8). - С. 58-63. - Доступ : http://www.cvk.gov.ua/visnyk/pdf/2007 2/visnik st 21.pdf

 4. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Західної Європи : [монографія] / Анатолій Романюк. - Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. - 391 с.

 5. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи : інституційний вимір / Анатолій Романюк. - Львів : ЦПД ЛНУ ім. І. Франка, 2003. - 272 с.

 6. Романюк А. Порівняльний аналіз повноважень президентів України та країн Західної Європи та США / Анатолій Романюк // Науковий Вісник Ужгородського університету. Серія : політологія, соціологія, філософія. 2006. - Вип. 4. - С. 200205.

 7. Романюк А. Порівняльний аналіз стабільності урядів України та європейських країн з напівпрезидентською формою правління / Анатолій Романюк // Науковий вісник Ужгородського університету. - Серія : Політологія, Філософія. - 2007. - Вип. 5-6. - С. 390-395.

 8. Романюк А. Становлення порівняльної політології та головні особливості методу порівняльних досліджень / Анатолій Романюк // Збірник наукових праць "Українська національна ідея : реалії та перспективи розвитку". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка". - 2006. - Вип.16. - С. 15-21.

 9. Романюк А. Типологія урядових кабінетів в країнах Західної Європи: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / Анатолій Романюк // Вісник Львівського університету. - Серія : філософські науки. - 2007. - Вип. 10. - С. 235-244. - Доступ : http ://www.nbuv. gov.ua/portal/natural/vlnu/Philos/2007 10/21 .pdf

 10. Романюк А. Уряди меншості у системі урядів країн Західної Європи / Анатолій Романюк // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. - 2006. - Вип.17. - С. 88-94.

 11. Романюк А. Феномен урядів меншості в країнах Західної Європи [Електронний

ресурс] / Анатолій Романюк // Українська національна ідея : реалії та перспективи розвитку. Збірник наукових праць. - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка". - 2006. - № 17. - С. 24-27. - Режим доступу до ст. http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/8175/1/05.pdf

 1. Ротстайн Б. Политические институты, общие проблемы [Електронний ресурс] / Б. Ротстайн // Гудин Р. Политическая наука : новые направления / Р. Гудин, X.-Д. Клингеманн (научн. редактор русского издания профессор Е.Б. Шестопал). - М. : Вече, 1999. - С. 149-180. - Режим доступу до інформації :

http://dl.lux.bookfi.org/genesis/278000/68d71b9f37e710fbf1d6490c757486c0/as/rGudin R.I., Klingemann H.-D. (red.)! Politicheska(BookFi.org).doc

 1. Савка В. Соціальний інститут/соціальна інституція : спроба термінологічного

розмежування та визначення [Електронний ресурс] / Віктор Савка // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. - 2009. - Випуск 15. - С. 158-162. - Режим доступу до ст. :

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc Gum/Mtpsa/2009 15/Savka.pdf 1. Сартори Дж. Искажение концептов в сравнительной политологии [Електронний

ресурс] / Джованни Сартори // Полис : Политические исследования. - 2003. - № 3. - С. 67-77. - Режим доступу до інформації :

http://haritonova.professoriournal.ru/c/document library/get file?p l id=24727&folderI d=67734&name=DLFE-2841.doc 1. Сарторі Дж. Порівняльна конституційна інженерія : Дослідження структур, мотивів і результатів / Джовані Сарторі. - К. : АртЕк, 2001. - 224 c.

 2. Сахаров Н. Институт президентства в современном мире / Николай Сахаров. - Москва : Юридическая литература, 1994. - 175 с.

 3. Сулакшин С. Политический спектр как инструмент прогнозирования развития

[Електронний ресурс] / Сулакшин С.С., Бабченко О.С., Строганова С.М. // Журнал "Власть". - 2006. - №11. - 6 с. - Режим доступу до ст. :

http ://rusrand.ru/public/public 5.html 1. Сурганова Ю. Індексний аналіз інституту президентства за змішаної форми правління в Україні / Юлія Сурганова // Освіта Регіону : Політологія, Психологія, Комунікації. - 2009. - № 3. - С. 72.

 2. Шведа Ю. Індикатори демократизації Тату Ванханена [Електронний ресурс] / Юрій Шведа // Вибори та демократія. - 2009. - № 4 (22). - С. 44-52. - Режим доступу до інформації : http://www.eli.org.ua/upload/iblock/dba/Vvbory-4-22-2009.pdf

 3. Шведа Ю. Індикатори та стратегії демократизації політичної системи [Електронний ресурс] / Юрій Шведа // Балуцька Л., Романюк А. Перспективи політичної реформи в Україні у контексті президентських виборів 2010 року. - Львів : ЦПД, 2009. - С.77-99. - Доступ : http://postua.info/news.php?nid=36

 4. Ярема В. Теоретико-ігрові моделі формування коаліційного уряду [Електронний ресурс] / Віталій Ярема // Гілея : науковій вісник : Збірник наукових праць. - 2012. - Випуск 58 (3). - Режим доступу до ст. :

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc Gum/Gileva/2012 58/Gileva58/P5 doc.pdf


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка