Математики Романів Галини Василівни Моє педагогічне кредо: Праця – для себе, плодиСкачати 309.69 Kb.
Дата конвертації30.04.2016
Розмір309.69 Kb.
Портфоліо

вчителя

математики


Романів Галини Василівни

Моє педагогічне кредо:

Праця – для себе, плоди

Праці – для дітей.

Іншого сенсу в праці немає!Романів Галина Василівна – учитель математики I категорії, педагогічний стаж становить 31 рік.

Тема над якою працюю «Історичний матеріал на уроках математики»

Методична мета:


 • створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свій успіх, інтелектуальну спроможність;

 • зробити навчання цікавим і забезпечити змогу кожному учню досягти свою висоту на певному рівні.

Головний показник в роботі – це робота всіх учнів на уроці. Тому і головне моє завдання старатися дійти до кожного.

Моя позиція – не звинуватити учня у незнанні, а допомогти йому оволодіти знаннями.

Я працюю над проблемним питанням «Шляхи підвищення ефективності уроку математики». З цього питання маю певні надбання. Однак чимало є ще не вирішених проблем. Тому я продовжую працювати над цим питанням.

У своїй роботі спираюся на принципи розвиваючого навчання, використовую історичний матеріал, методи проблемного навчання, ігрові методи, роботу в групах.
Проводжу роботу з обдарованими дітьми. Мета роботи з обдарованими дітьми – виявлення таких дітей та створення умов для їх оптимального розвитку.

У навчальній діяльності роботу з обдарованими дітьми будую на диференційованому підході, що сприяє розширенню і поглибленню освітнього простору предмета.

Також використовую метод роботи – проблемні запитання. При вивченні різних тем з математики підбираю проблемні запитання, на які учень у підручнику готової відповіді не знайде. При цьому для вірної відповіді учневі потрібно застосувати знання з вивчених раніше розділів.

У своїй роботі практикую метод побудови гіпотез. Учні висувають власні гіпотези щодо вирішення наукового завдання. Роблять свої припущення, що можуть стати темою дослідження.

У моїй навчальній діяльності не обходиться без форми – інтерактивне навчання: «запитання – відповідь».

В позакласній роботі було проведено конкурси: «Я люблю математику», «Брейн-ринг», «Математичний розумник», математичні олімпіади. Веду роботу по залученню учнів до інтелектуальних конкурсів, Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру». На другому етапі математичних олімпіад учні займали призові місця. Серед них Вересюк Руслана, Матвіїшин Іван, Сухінська Рома і інші.


Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти

ПРОЕКТ
Мій шлях професійного розвитку на 2013 – 2018 рр. з проблеми

«Історичний матеріал на уроках математики»

Слухача групи

курсів підвищення кваліфікації

Романів Г.В.,

вчителя математики

загальноосвітньої школи I-II ступенів

с. Кабарівців .

Науковий керівник

Буган Ю.В.,

директор ОКІППО, доцент.Тернопіль

2013

1. Назва проекту.
«Мій шлях професійного розвитку на 2013 – 2018 рр. з проблеми «Історичний матеріал на уроках математики».


 • Обґрунтування проблеми.

У сучасних умовах перед школою стоїть ряд складних завдань, для успішного розв’язання яких треба не лише удосконалювати зміст викладання, а й урізноманітнювати методи і форми навчальних занять. Ефективне викладання математики в школі не можливе без пошуків нових шляхів активізації пізнавальної діяльності учнів. Учні мають не лише засвоїти визначену програмою систему знань з математики, а й навчитися логічно та абстрактно мислити, обґрунтовувати свої висновки.

Форма занять – урок – уже не в змозі забезпечити усіх нових педагогічних задач: вироблення вміння самостійно поновлювати і поглиблювати знання, розвивати здібності до самоосвіти.

Потрібний такий урок, який би підвищував ККД учителя і учня, в навчальному процесі, був би вдалим.

Народна мудрість говорить, що не знаючи минулого, не можна зрозуміти справжній сенс сьогодення й мети майбутнього. Це, звісно, стосується й математики. У математичній літературі завжди приділялася велика увага цікавим старовинним завданням різних народів та епох, оскільки вважалося, що елемент цікавості полегшує навчання, розвиває пізнавальну активність. До цікавих завдань ми зараховуємо завдання з цікавим змістом чи цікавими засобами розв’язання, математичні ігри,завдання, що стосуються цікавих властивостей чисел і геометричних тіл. У сучасній школі відбувається полеміка у тому як навчити дітей виконувати завдання, як зацікавити дітей вчитися.

Тому використання історичного матеріалу на уроках математики є як один із засобів розвитку пізнавальної активності учнів. Пізнавальна активність і самостійність школярів взаємопов’язані: активні школярі, зазвичай, більш самостійні.

Л.А. Коменський говорив, що школа повинна бути школою радості, і один із шляхів створення такої школи - інтерес.

За наявності інтересу знання засвоюються ґрунтовно, міцно; за відсутності інтересу навчальний матеріал засвоюється важко,формально, не знаходить застосування в житті, дуже легко і швидко забувається.

Використання історичного матеріалу дає змогу легко привернути й тривалий час підтримувати в учнів інтерес до тих важливих і складних предметів, створивши позитивний мікроклімат. Вивчення життя та творчості видатних математиків удосконалює загальну культуру мислення, дисциплінує її, виховує об’єктивність, інтелектуальну чесність і так сприяє формуванню наукового світогляду. Тому під час вивчення математики методично правильним є систематичне впровадження елементів історії науки, життєвого шляху її творців.

Перед кожним уроком необхідно шукати відповідь на «вічне» запитання: як побудувати навчальну роботу, щоб вона викликала емоційне піднесення у школярів, неодмінно позитивно впливала на їхні почуття і мислення, збагачувала їх досвідом самостійних пошуків і роздумів. Це дає можливість формувати такі соціально значущі мотиви учіння, як обов’язок перед Батьківщиною, як підготовку до життя, до суспільно корисної праці, оволодіння математикою як ключем до пізнавання інших наук, практичної діяльності.
Мета проекту.

Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити використання історичного матеріалу у процесі вивчення математики. Вивчити досвід та специфіку організації діяльності учнів у навчально-виховному процесі.

 • Завдання проекту.

  • Систематизувати і оновити знання з теоретичних основ щодо використання історичного матеріалу на уроках математики;

  • Розробити систему уроків як засобу активізації пізнавальної діяльності школярів на уроках математики;

  • Виявити організаційно-педагогічні умови ефективного застосування історичного матеріалу в процесі вивчення математики.

Сформувати вміння та навички: • створювати дидактичні матеріали за допомого ІКТ;

 • використовувати інноваційні форми і методи;

 • роботи з обдарованими учнями.

Сформувати установки щодо ціннісного ставлення до особистості дитини; щодо створення товариського мікроклімату в класі.


 • Характеристика проекту:

 • за кінцевим результатом: практично-зорієнтований;

 • за змістом: міжпредметний;

 • за кількістю учасників: індивідуальний;

 • за тривалістю: довготривалий;

 • за ступенем самостійності: частково-пошуковий;

 • за характером контактів: зовнішній.
 • Визначення учасників.

Кафедра педагогіки та психології ТОКІППО, лабораторія природничо-математичних дисциплін ТОКІППО, методист Зборівського РМК, адміністрація ЗОШ I-II ступенів с. Кабарівців, учні, батьки.


 • Визначення бази і реалізації проекту.

ЗОШ I-II ступенів с. Кабарівців.


 • Термін реалізації проекту.

З 18 квітня 2013 року до 2018 року.
9. Прогнозовані результати:

 • підвищення якості навчально-виховного процесу;

 • зростання інтересу учнів до вивчення математики;

 • підвищення професійної майстерності вчителя;

 • впровадження досягнень психолого-педагогічної та шкільної практики у власний досвід роботи;

 • розширення кола знань вчителя з проблеми «Історичний матеріал на уроках математики»;

 • оволодіння ефективними методами і прийомами, різними формами роботи, інноваційними технологіями і використання їх в процесі навчання математики;

 • моделювання власного досвіду – створення портфоліо.


10. Ресурси:

 • людські: консультації науковців ТОКІППО, методів ТОКІППО, методистів РМК, адміністрації ЗОШ I-II ступенів с. Кабарівців;

 • матеріально-технічні: комп’ютер, фотоапарат, магнітофон, канцелярське приладдя;

 • іноформаціні: науково-методичні посібники, фахова періодика, нормативно-правові документи, Інтернет.


11. Етапи реалізації завдань проекту.з/п
Етапи роботи над проектом та його реалізацією


Зміст діяльності


Термін

1.

Діагностико-прогностичний етап

 1. Вивчення власних потреб, можливостей.

 2. Діагностика прогалин у фаховій підготовці.

 3. Оцінка дидактичних можливостей предмета.

 4. Визначення мети і завдань.

 5. Опис проекту.

 6. Експертиза проекту.

 7. Захист проекту.

Під час курсів підвищення кваліфікації.

2.

Організаційний етап.

 1. Конкретизація завдань.

 2. Формування програми діяльності щодо реалізації проекту, узгодження з методистом РМК, адміністрацією навчального закладу.

 3. Вибір способів збору інформації, форм і методів.

 4. Формування уявлень про результати (форма звіту).

 5. Розробка критеріїв оцінки результату і процесу.

1 рік між курсового періоду.

3.

Діяльнісний етап.

 1. Збір інформації.

 2. Аналіз, вибір стратегії і тактики.

 3. Робота з літературою.

 4. Проведення експерименту.

2,3,4 роки між курсового періоду.4.

Узагальнюючо-підсумковий.

 1. Оцінка як самої діяльності, так і кінцевого продукту, формулювання висновків.

 2. Показ результатів у формі: звіту з демонстрацією матеріалів, письмового звіту.

 3. Самооцінка результатів за встановленими критеріями.

4-5 роки між курсового періоду.

Наступні курси підвищення кваліфікації.
12. Програма формування професійних компетентностей.
з/п

Зміст діяльностіТермін виконання

Форма узагальнення

Хто надає

методичну

допомогу

Відмітка про

виконання

1.

Ознайомлення із законодавчими та нормативно-правовими документами з питань освіти.

Протягом п’яти років.


Ксерокопії нормативних документів.


Адміністрація ЗОШ.


2.

Ознайомлення з проблемами викладання математики шляхом опрацювання лекцій протягом дистанційного навчання. Виконання тестових завдань.

Березень –

квітень 2013 р.Лекції.

Науковці, методисти ОКІППО.
3.

Опрацювання методичної літератури з проблеми «Історичний матеріал на уроках математики».

Квітень –

травень 2013 р.


Каталог посібників, статей.Методист РМК, адміністрація ЗОШ.


4.

Ознайомлення з передовим педагогічним досвідом учителів математики з даної проблеми.

Вересень – жовтень 2013 р.Описи досвіду.Методист РМК.


5.

Виступ на засіданні методоб’єднання з питань формування інтересу до знань на уроках математики.

Листопад 2013 р.


Тези виступу.


Методист РМК.


6.

Створення банку матеріалу для використання на уроках математики.

Вересень 2013 р. – травень 2017 р.Банк даних.Методист РМК.


7.

Розробка поурочного планування з використання історичного матеріалу на уроках математики.

Січень 2014 р. –

травень 2017 р.


Конспекти уроків.Методист РМК, вчителі математики.


8.

Розробка сценаріїв позакласних заходів з метою активізації пізнавальної діяльності учнів

Березень 2014 р. – вересень 2017 р.Сценарії.Методист РМК, вчителі математики.


9.

Проведення відкритих уроків та позакласних заходів для вчителів методоб’єднання.

Згідно з графіком.Уроки, позакласні заходи.Методист РМК, адміністрація школи.


10.

Розробка пакету завдань для проведення I етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики.

Вересень –

жовтень 2013 р. – 2017 р.


Пакет завдань.Методист РМК, вчителі математики.
11.

Залучення учнів до участі у міжшкільних, обласних та Всеукраїнських конкурсах, олімпіадах.

Згідно з графіком.


Участь в олімпіадах.


Адміністрація школи.


12.

Створення методичної папки «Історичний матеріал на уроках математики».

Лютий –


березень 2014 р.

Методичні матеріали.Методист РМК.


13.

Виготовлення наочності для уроків математики.

Вересень – грудень 2014 р.


Стенди, пам’ятки.


Адміністрація школи.


14.

Розробка дидактичного матеріалу для уроків математики.

Лютий – березень 2015 р.


Дидактичні матеріали.


Методист РМК.


15.

Випуск інформаційного бюлетеня «Історичний матеріал як один із засобів розвитку пізнавальної активності учнів на уроках математики» (З досвіду роботи).

Вересень 2017 р.


Бюлетень.


Адміністрація школи.


16.

Опублікування матеріалу з проблеми «Історичний матеріал на уроках математики» в інтернет-мережі.

Жовтень 2017 р.

Стаття.

Методист РМК, вчителі математики, вчитель інформатики.
17.

Узагальнення власного досвіду, створення порт фоліо і представлення його на наступних курсах підвищення кваліфікації.

Листопад 2017 р. –

січень 2018 р.


Портфоліо.Методисти ОКІППО, РМК, адміністрація школи, вчителі математики.Перший рік роботи над проектом

Роботу над проектом розпочала 18 квітня 2013 року. На уроках математики використовую завдання з цікавим змістом чи завдання з цікавими засобами розв’язання, систематично впроваджую елементи історії науки, життєвого шляху її творців. Було проведено підсумковий урок з теми «Дії другого ступеня з натуральними числами» у вигляді казки «Історія малої батьківщини». Зміст уроку пов'язаний з історичним минулим рідного краю.«Історія малої батьківщини»

Урок-казка

Підсумковий урок з теми « Дії другого ступеня з натуральними числами»

Мета уроку: повторити, систематизувати і узагальнити знання учнів з теми «Дії другого степеня з натуральними числами»; продовжити формування вмінь та навичок застосування знань з теми до розв’язування рівнянь та нестандартних задач.

Розвити логічне мислення, уміння самостійно приймати рішення, діяти в умовах обмеженого часу; розкривати творчі здібності учнів. Виховувати почуття гордості за свою маленьку батьківщину, бажання берегти природні багатства рідного краю та знати її історичне минуле.Тип уроку: повторення й систематизація знань, умінь і навичок.

Очікувані результати: учні повинні знати властивості множення і ділення натуральних чисел, вміти застосовувати набуті знання з вивченої теми до розв’язання рівнянь та інших завдань, уміти розв’язувати задачі на логічне мислення.

Форми роботи на уроці: індивідуальна, колективна.

Презентація до уроку.«Математика – це життя».

М.Кравчук

I. Організаційний етап.

1.Перевірка домашнього завдання. (Зібрати зошити)

2.Учитель повідомляє тему та мету уроку, а також що це буде не звичайний урок, а урок-казка, і на ньому учні будуть допомагати казковим героям і водночас перевірити свої знання з теми «Дії другого степеня з натуральними числами».

II. Актуалізація розумової діяльності.

Жили собі чоловік із жінкою. Мали вони донечку Марусю та трьох синів. Двоє парубків, в третій – Іванко, хлопчик дванадцяти років. Сини були роботящі, сміливі й розумні. Одного разу зібралися старші сини у подорож маршрутами Малої батьківщини.

Та став проситися і молодший до мандрівки. Дуже хотілося Іванкові побачити пам’ятки свого села. Обіцяв, що стане братам у пригоді, бо добре математику знає. Вирішили тоді брати перевірити знання Іванка й загадали йому тести з математики. А коли, кажуть, їх виконаєш, то дізнаєшся маршрут нашої подорожі і поїдеш з нами.

Розв’яжемо і ми ці тестові завдання.Тестові завдання

1.Чому дорівнює частка від ділення 125 на 5?

а) 25; б) 41; в) 31; г) 32.

2.Чи можна в результаті ділення деякого натурального числа на 6 дістати остачу, що дорівнює 8?

а) так; б) ні; в) іноді; г) не знаю.

3.Остача від ділення числа 135 на 10 дорівнює …

а) 3; б) 5; в) 2; г) 4.

4.Яке з поданих чисел дорівнює значенню виразу 26+55:11×(17-9)?

а) 34; б) 88; в) 66; г) 107.

5.Яке значення виразу 55+35-10?

а) 60; б) 80; в) 50; г) 0.

6.Значення виразу 70:10×5?

а) 50; б) 45; в) 35; г) 55.

7.Серед наведених чисел знайдіть корінь рівняння х:5=10х?

а) 5; б) 0; в) 10; г) 4.

8.Розв’яжіть рівняння х+3х=16

а) 3; б) 4; в) 6; г) 10.

Розв’язав Іванко тести та й отримав план маршруту подорожі.

Мати поклала синам у торби сала з хлібом та цибулею, запрягли вони волів у вози та й вирушили в подорож.

III.Застосування знань, умінь і навичок.

Ідуть вони, ідуть: удень світить сонечко, а вночі Чумацький шлях їм напрямок указує. Коли ось шлях заступала Водяна балка. Сидить чоловік біля води.


 • Чи не знаєш ти, чоловіче, як нам через це болото перебратись? – запитують у нього брати.

 • А чому ж не знаю, як я – Водяник, – відповідає той.

 • То допоможи нам.

 • Допоможу, якщо ви назвете мені довжину і ширину балки.

 • Але як же ми її виміряємо?

 • Виміри – це значення цих двох числових виразів.

12456-456×11=

107×42-82041:41=

(Учні працюють за варіантами самостійно, двоє біля дошки).

Розв’язали брати приклади. Водяник провів їх через болото.Рушили брати далі. Аж тут перед ними ліс став густий та непрохідний. Коли бачать – чоловік серед лісу рукою махає; як махне – так дуби й вивертає з корінням. • Як ти звешся, чоловіче?

 • Вернидуб.

 • Допоможи нам, Вернидубе, зроби дорогу серед лісу.

 • А чого ж не зробити? Зроблю, тільки от як я дуби з корінням із землі вивертаю, ви корені рівнянь знайдіть. І тоді не тільки дорога буде, а й назву місцевості, куди ви потрапите, дізнаєтесь.

І задав Вернидуб братам розв’язувати шість рівнянь.

(Учням пропонується розв’язати рівняння за варіантами.)

Варіант 1.

1) 8(х-8)=64 2) 72:х-2=6

3) 12х+4х=352

Варіант 2.

1) 9(х+3)=63 2) 81:х+3=12

3) 35х-11х=52888

Учні розв’язують рівняння і з поданих на картинках чисел вибирають корені та розташовують їх у порядку спадання. На зворотньому боці карток читають слово «Грабковецький».

Коротка розповідь вчителя

В глибоку давнину на місці села Грабківці ріс ліс. Ліс був притулком багатьох звірів: лисиць, зайців, диких кіз, кабанів та інших. Тут росли граби, берези, сосни, ялини, дика акація, клени, дуби, ясени, гриби, мохи і лишайники. Але найбільше було грабів. Тому і назвали село Грабківцями.Отож поїхали брати далі через Грабковецький ліс. Їдуть вони. Їдуть і доїхали до ріки широкої та глибокої. Бачать – чоловік із здоровенними вусами сидить над рікою. Як крутнув він вусами, – вода й розступилася так, що по дну пройти можна. • Переправ нас, чоловіче, на той берег!

 • Переправлю, але я дуже задачі цікаві люблю. Чи не знаєте ви такої?

 • Тут на допомогу братам прийшов Іванко й запропонував задачу про свою сестричку.

Задачі

1

За сестру свою, нівроку,

Старший я на вісім років,

А вона молодша втричі,

Скільки ж літ моїй сестричці?

2

Середній з трьох братів старший від молодшого на два роки, а вік старшого брата перевищує суму років решти братів на 4 роки. Знайдіть вік кожного брата, якщо разом їм 96 років.

Чоловік (звали його, як ви здогадуєтеся, Крутивус) крутнув вусом, вода розступилася і брати переїхали на другий берег. Але назву річки Крутивус закодував. Тут потрібна ваша допомога, діти. Учні розташовують числа, що дорівнюють віку Марусі, Іванка та братів, із задач у порядку зростання і на зворотньому боці карток читають: Стрипа.

Давайте діти послухаємо легенду про річку Стрипу
Ідуть вони, ідуть, степ навколо безкрайній, сонце жарке палить. Аж тут піднявся сильний вітер, пил стовпами високо в небо піднявся, сонце пилом заступило. Куди їхати? Несподівано з’явилася перед ними кришталева стіна, а на ній приклад і слова.

«Які числа множимо?»

253*

× 1*3

_______

7*9*

+ 2**

_______

26*590

Зажурилися старші брати, не можуть ділення знайти. Одна надія на Іванка і на вас, діти. Розв’язав Іванко приклад, і як тільки сказав він числа 2530 і 103, обрушилася стіна і опиналися брати біля млинів. А їх тут було чимало. Згідно з переказами, назва села Млинівці пішла від великої кількості млинів, що колись тут були.


Відпочили, напились цілющої джерельної води й поїхали додому. Довго ще потім згадували вони про свою подорож. Отак стала братам у пригоді математика, тож і ви вчіть математику, бо вона вам у житті знадобиться.

IV.Підсумок уроку. Інтерактивна вправа «Результати». Учні по черзі роблять висновки про те, чого вони навчилися на уроці, якого результату досягли.

V.Домашнє завдання.

Повторити «Дії другого ступеня з натуральними числами». Підготуватися до контрольної роботи. На жаль, нам не вистачає часу, щоб розглянути всі «дива» нашої місцевості, тому вам буде творче завдання – відшукати легенди та скласти розповідь про Зозулина балку, Джерело.


Урок-ділова гра «Ерудит»

Тема: Формули скороченого множення.

Мета: Застосування формул квадрата двочлена і різниці квадрата. Розвивати вміння узагальнювати, робити висновки, сприяти розвитку логічного мислення, самостійне застосування знань у стандартних ситуаціях, творче перенесення знань і навичок у нові ситуації.

Тип уроку: Узагальнення і систематизація знань.

Обладнання: дошка, карти самооцінки, таблиці, смайлики.

Хід уроку:

«Успіх не прийде до Вас. Ви самі повинні дійти до нього»

Марва Коллінз

І. Організаційні момент.

Ми сьогодні дізнаємося про можливість застосування знань, вмінь і навичок для виконання практичних і теоретичних завдань. Для цього ви візьмете участь в грі не тільки індивідуально, а також у парній і груповій роботі.

На уроці у нас присутні експерти. Підсумком нашої гри будуть ваші заповнені «Картки самооцінки».

Отож я хочу всім вам побажати успіху. І не тільки сьогодні на уроці математики, а завжди бути:

Усміхненими

Спокійними

Прогресивними

Ініціативними

Хоробрими

Проведення гри-конкурсу.І тур «Розминка» (Взаємоперевірка, робота в парах)

 1. (-0.3а2b)2

 2. (y-5)(y+5)

 3. (6+a)(a+6)

 4. x2-81

 5. (a+7)2

 6. (b-8)2

(За кожну правильно відповідь 1 бал)

Які формули скороченого множення ви тут використовували? Сформулюйте їх…ІІ тур «Ерудит» : (кросворд)

 1. Вчений, який відокремив алгебру від арифметики і розглянув її як самостійний предмет (Хорезмі).

 2. Рівність правильна при будь-яких значеннях змінних (Тотожність).

 3. Другий степінь числа (Квадрат).

 4. Степінь числа з нульовим показником (Один).

 5. Добуток чисел, їх змінних степенів (Одночлен).

 6. Сума одночленів (Многочлен)

Кросворд

 1. бали)

ІІІ тур «Не помились»

(2 учні біля дошки)1.Обчисліть: 9.9×10.1

2.Знайдіть суму коренів рівняння: 9x2-36=0

3. Заповніть порожні клітинки:

(?+а)(а-?)=?2-4х2

?-?+с(а-b)=(а-b)(1+?)

(4 бали)

ІV тур «Знайди помилку»

1. Розв’язати рівняння:

(2x+3)2=4x2 +3

4x2 +12x+9=4x2+3

12x=12

x=1

2. Розкласти на множники:

9x2-6x+1=(3x+1)2=(3x+1)(3x+1)

(2 бали)

V тур «Конкурс наймудріших»

Доведіть, що значення виразу (4k+2)2-(4k-2)2 для будь-якого цілого значення k ділиться на 32.

 1. бали)

VI тур «Усний рахунок»

Наприклад: 45×45=50×40+25=2000+25=2025

 1. 35×35 (1225)

 2. 85×85 (7225)

(2 бали)

VII тур « 5 кроків до успіху»

Розшифрувати «кодове слово», розв’язавши тестові завдання:

 1. (8a+8)(8a-b)

 2. (1/5x-4)(4+1/5x)

 3. (a-3)2

 4. (2x+5)2

 5. 9x2-16

A) 16a2-b2

Д) 2/10x2-8

O) a2-9

I) 4x2+20x+25

И) (3x-4)(3x+4)

У) 64a2-b2

P) 16+1/25x2

П) a2-6a+9

Ч) 4x2+25

A) (3x-8)(3x+8)

O) 16a2+b2

C) 1/25x2-16

A) a2+6a+9

K) 4x2+10x+25

X) (3x-4)(3x+4)

(5 балів)

VIII тур «Підсумки»

а) підрахувати кількість балів у картках самооцінки (24 бали), розділити її на 2 та округливши, виставити оцінки у картках самооцінки;

б) зобразити на смайлику свої враження від уроку у картці самооцінки;

в) домашнє завдання: №744, 745, 750.

Дякую вам, діти, за співпрацю. Ви вмієте застосовувати набуті знання.

Запам’ятайте: «Успіх – це тільки 10% таланту і ще 90% щоденної наполегливої праці».Гра «Математичний розумник»

1-й ведучий. Шановні учасники, вболівальники, журі і всі присутні в цій залі. Сьогодні ми зустрілися, щоб перевірити, чого навчилися наші учасники, вивчаючи математику, і виявити найрозумнішого.

2-й ведучий. Щоб змагання було чесним,

Вибрали журі почесне.

Погляньмо разом з вами,друзі1,

Хто буде в цім почеснім крузі.1-й ведучий. Виявити старанних, найкмітливіших та найрозумніших учнів люб’язно погодилися Матвіїшин Іванна Василівна, Романів Марія Василівна, Заброцька Галина Миколаївна.

2-й ведучий. Повага вам, судді! Честь і шана журі!

Та тільки суворо ви їх не судіть.

І смійтеся з того, що викличе сміх.

Сміятися, кажуть, і суддям не гріх.

1-й ведучий. Хто уважним, чемним буде –

Бал собі тоді здобуде.2-й ведучий. Всі присутні – вболівайте,

Але думати – не заважайте.Ведучі( разом). Попереджаємо!

Забороняється: викрикувати, підказувати з місця, некоректно поводитися під час проведення гри.

1-й ведучий. А тепер учасників чекає бліц-турнір, де можна одержати по 1 балу за кожну правильну відповідь. До кожного запитання наводиться три відповіді, одна з яких правильна. За допомогою табличок, що є у кожного учасника, необхідно дати правильну відповідь, за яку учасники одержують 1 бал. Хто отримає найбільше балів, той матиме шанс розпочати наступний конкурс першим. Після першого конкурсу залишається лише шість учасників.

1-й ведучий. Від душі прийміть вітання

І найкращі побажання.

Будемо ми вам бажати:

Переможцями в грі стати!2-й ведучий.

Якщо невдача вас спіткає.

Не лийте гірких сліз.

А якщо переможете. –

Не задирайте ніс.

Бліц-турнір

1. Одиницею маси є:

а) 1 ц; б) 1 л; в) 1.

2. Кут, градусна міра якого 30, називають:

а )тупим; б ) розгорнутим; в ) гострим.

3. Яка з мір довжини – найменша?

а ) дюйм; б) метр; в ) дециметр.

4. Скільки розрядів у кожному класі?

а ) 2 ; б ) 3; в ) 4.

5. Яке число ділиться на всі натуральні числа ?

а) 100; б) 5; в ) 0.

6. Кравець має кусок сукна довжиною18 м і щодня відрізає від нього 3 м.На який день він це зробить останній раз?

а ) 3; б ) 5; в ) 6.

7. Скільки мешканців вмістилося в казковій рукавичці?

А) 5; б ) 7; в ) 6.

8. Яке число в давній Русі називали тьма?

а) 100; б )1000; в) 1000000.

9. Який учений ввів поняття простих і складених чисел?

а) Евклід ; б ) Піфагор; в) Ератосфен.

10. У батька пять дочок, і кожна дочка має брата. Скільки дітей у батька?

а) 10; б) 5; в) 6.

11. Одне яйце варять протягом 4 хв. За скільки хвилин можна зварити пять яєць?

а) за 20 хв; б) за 10 хв; в ) за 4 хв.

12. Який учений перший науково підійшов до обчислення числа П?

а ) Архімед; б ) Піфагор; в ) Фалес.

13. Як називаються числа, що дорівнюють сумі всіх своїх дільників, крім самого числа ?

а ) дзеркальні; б ) симетричними; в) досконалими.

14. Скільки богатирів вивів із моря Дядько Чорномор?

а ) 33; б) 15; в ) 27.

15. Скільки струн має скрипка?

а) 4; б) 5; в) 6.

16. Хто з учених не грек?

а) Піфагор; б) Гаус; в) Архімед.

17. Скільки граней має незагострений шестигранний олівець?

а) 8; б) 6; в) 4.

18. Хто з учених математиків був першим астрономом?

а) Піфагор; б ) Фалес; в) Евклід.

19. Якщо один півень закричить з усієї сили, то одна людина прокинеться. Скільки повинно закричати півнів , щоб прокинулося чотири людини?

а ) 4; б) 1; в) 8.

20. Яка довжина удава в папугах із відомого мультфільму?

а ) 33 папуги; б) 38 папуг; в) 366 папуг.

1-й ведучий. Доки журі підбивають підсумки бліц-турніру і визначають зі всіх учасників шість тих, хто набрав найбільшу кількість балів і продовжить боротьбу в наступному конкурсі «Тема», вашій увазі пропонується:

Математична рекламна пауза

1-й ведучий.

Найдавніша на планеті

Між наук цариця.

Математика – ти наша

Вірна помічниця.

2-й ведучий.

Чи будинок зводиш, друже,

Чи пливеш морями –

Скрізь вона тобі послужить,

Всюди вона з нами.

1-й ведучий.

На заводі чи в друкарні,

Державній палаті,

Навіть лікар у лікарні

Мусить її знати.

2-й ведучий.

І сувора, й солов’їна

Математика – країна.

Праця тут іде завзята –

Вмій лиш спритно рахувати.

1-й ведучий.

Вмій ділити, віднімати,

Множити і додавати,

Вмій кмітливо все збагнути,

Першим маєш завжди бути.

2-й ведучий.

Щоб водити кораблі

І в небо злітати,

Треба нам усе вміти,

Усе добре знати.

1-й ведучий.

І в цьому нам усім:

І дорослим, і малим,

Допоможе, будьте певні,

Математика.

2-й ведучий.

Хто науку цю цікаву

Добре знатиме,

Той ніколи в жоднім ділі

Не блукатиме.

1-й ведучий. І так, наступний конкурс називається «Тема».

Тема, як ви здогадалися, пов’ язана з основними розділами математики, що вивчалися. Пропонується шість тем, кожна з яких має 10 запитань, які оцінюються по одному балу. Якщо знавці безпомилково відповідають на всі 10 запитань, то одержують 10 бонусних балів.

Першим розпочинає гравець із найбільшою кількістю балів, набраних за бліц-турнір, і вибирає собі тему.

1. Натуральні числа.

2. Дробові числа.

3. Раціональні.

4. Геометрія.

5. Різні запитання.

6. Сюрприз.

1. Натуральні числа

1. Найменше натуральне число.

2. Скільки секунд у годині.

3. Що важче: 1 кг вугілля чи 1 кг пуху?

4. Найбільше двоцифрове число, що ділиться на 5.

5. Найкоротший місяць року.

6. Скільки буде, якщо 10 поділити на його половину?

7. Результат дії додавання.

8. Найменше складене число.

9. Сума яких натуральних чисел дорівнює їх добутку?

10. Яке число дорівнює кількості букв його запису?

2. Дробові числа

1. Дробову риску можна розуміти як знак …

2. Сота частина числа.

3. Число, записане над рискою дробу?

4. Один відсоток метра.

5. Яку частину години становлять 10 хв?

6. Який дріб завжди менший за одиницю?

7. Дріб, у якого чисельник більший за знаменник?

8. Результат дії множення.

9. Результат дії ділення.

10. Який із дробів більший ½ чи 3/6?

3. Раціональні числа

1. Сума протилежних чисел.

2. Найбільше від’ємне ціле число.

3. Добуток чисел 13; 5; 0; 2,2.

4. Який знак потрібно поставити між цифрами 2 і 3 , щоб отримати число

більше за 2, але менше за 3?

5.Чому дорівнює -21?

6. Скільки цілих цифр міститься між числами -3,2 і 3?

7. Між якими сусідніми цілими числами знаходиться число -11,6?

8. Число, яке вказує положення точки на числовому промені.

9. Сума послідовних цілих чисел від -5 до 5.

10. Дія, обернена до дії множення.4. Геометрія

1. Прямокутник, у якого всі сторони рівні.

2. Кут, менший від прямого.

3. Трикутник, у якого всі сторони рівні.

4. Кут, градусна міра якого – 180.

5. Прилад для вимірювання кутів.

6. У яких метрах вимірюють площу?

7. Одиниця вимірювання кутів.

8. Що таке периметр трикутника?

9. Прямі, які перетинаються під прямим кутом.

10. Чому дорівнює радіус кола?

5. Різні питання

1. Яку частину центнера становить 1 кг?

2. Скільки буде два десятки помножити на два десятки?

3. У назві якого птаха сорок однакових букв?

4. Найменше трицифрове число.

5. Як називають відстань, пройдену за одиницю часу?

6. Який кут утворюють годинна і хвилинна стрілки годинника, коли вони показують 3 годину?

7. Скільки буде, коли сотню поділити на четверту частину?

8. Частина роботи, виконана за одиницю часу.

9. Які числа називаються круглими?

10. Рівність двох відношень.

6. Сюрприз

1. Число, що ділиться на всі натуральні числа без остачі.

2. В одній сім’ї двоє синів і двоє батьків. Скільки в сім’ї чоловіків?

3. «Трудова книжка» учня.

4. На яке число ділиться будь-яке число без остачі?

5. Назвати підряд 5 днів тижня, не використовуючи назви днів і порядкові числа.

6. Трійка коней пробігла 12 км. Скільки кілометрів пробіг кожен кінь?

7. Треба розпиляти колоду завдовжки 5 метрів на частини завдовжки 1 м. Скільки розрізів треба зробити?

8. Що важче – центнер цегли чи центнер тенісних кульок?

9. Число, що має два дільники.

10. Скільки нулів у запису числа мільйон?

1-й ведучий. Прийшов час попрощатися з чотирма учасниками. На останній конкурс залишається двоє гравців, які набрали максимальну кількість балів.

Дуель

1. Гектар – це одиниця вимірювання …

2. Дециметр – це одиниця вимірювання …

3. Як зміниться число, якщо його поділити на 0,2?

4. Як зміниться число, якщо його помножити на 0,25?

5. Які числа називаються взаємно оберненими?

6. Які числа називаються протилежними?

7. Знайти об’єм прямокутного паралелепіпеда, виміри якого 1 см, 2 см, 3 см.

8. Знайти площу прямокутника зі сторонами 2 і 4 см.

9. Хто з математиків склав таблицю простих чисел?

10. Найкоротший місяць літа.

Додаткові запитання

1. Перша відома жінка-математик.

2. Чиї це слова: «Математика-гімнастика розуму»?

2-й ведучий. До різних ми наук охочі

Нехай ведуть нас до вершин!

Та зараз ми сказати хочем

Разом. Наш математиці уклін!

1-й ведучий. Тепер, журі, за вами слово!

Хоч грали тут усі чудово!

Тепер, щоб сумніви пропали, –

«Найрозумніший» – хто? Сказали б.(Підбиваються підсумки, оголошується математичний розумник, якому вручається відзнака переможця. На сцену виходять всі учасники шоу. Звучить музика. Всі присутні аплодують учасникам).


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка