МатематикаСкачати 288.08 Kb.
Дата конвертації02.05.2016
Розмір288.08 Kb.


м>

Тема уроку

МАТЕМАТИКА За підручником Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької (4 години на тиждень)

ДатаТема уроку

Дата

Ознаки і властивості предметів. Множини. Геометричні фігури. Натуральні числа 1-10 і число 0

1.

Вступ. Актуалізація знань учнів, сформованих у перед- дошкільний період Взаємне розміщення предметів у просторі і на площині. Підготовчі вправи до написання цифр (с. 3-5).
2.

Об'єднання предметів у групи за певною ознакою. Лічба предметів. Підготовчі вправи до написання цифр (с. 6-7).
3.

Лічба предметів. Об'єднання предметів у групи за певною ознакою. Множина. Елемент множини (с. 8).
4.

Число. Співвіднесення множини і числа. Число 0. Підготовчі вправи до написання цифр (с. 9).
5.

Порядкова лічба. Порівняння предметів («високий — низький»). Підготовчі вправи до написання цифр (с. 10-11).
6.

Число і цифра 1. Поняття «один— багато», «перший». Написання цифри 1 (с. 12).
7.

Точка, лінія. Прямі лінії (вертикальні, горизонтальні, похилі). Крива лінія. Ламана лінія. Замкнена і незамкне- на лінії. Утворення множин. Малювання ліній у зошиті (с. 13).
8.

Число і цифра 2. Поняття «другий». Наступне число. Написання цифри 2. Порівняння предметів за довжиною («довший — коротший») (с. 14-15).
9.

Промінь. Кут. Розпізнавання ліній. Написання цифр (с. 16).
10.

Відрізок. Порівняння довжин відрізків. Ламана. Ланки ламаної лінії. Порівняння предметів за висотою («найвищий— найнижчий»). Розташування предметів «зліва— справа» (с. 17).
11.

Число і цифра 3. Розташування предметів «зліва, справа». Поняття «третій». Попереднє і наступне числа. Об'єднання об'єктів у множини. Написання цифри 3 (с. 18).
12.

Трикутник. Сторона, вершина, кут трикутника. Порівняння предметів («найдовший — найкоротший», «однакові за довжиною») (с. 19).

Тема уроку

Дата

13.

Склад числа 3. Порівняння предметів за різними ознаками. Малювання кружечків у зошиті (с. 20).
14.

Порівняння кількості предметів («більше— менше», «порівну»). Знаки «>», «<», «=». Порівняння чисел у межах 3. Читання рівностей і нерівностей (с. 21).
15.

Додавання і віднімання. Порівняння кількості предметів. Знаки «+» і «-;>. Написання знаків «+» і «-» (с. 22).
16.

Порівняння предметів за різними ознаками. «Сусіди» числа. Формулювання суджень «якщо..., то...». Записування нерівностей (с. 23).
17.

Число і цифра 4. Утворення числа прилічуванням 1. Поняття «четвертий». Розташування предметів на площині і у просторі («ближче — далі»). Написання цифри 4 (с. 24).
18.

Склад числа 4. Доповнення рівностей числами та знаками. Написання цифр (с. 25).
19.

Чотирикутники. Розпізнавання геометричних фігур. Обчислення значення виразів (с. 26).
20.

Число і цифра 5. Утворення числа прилічуванням 1. Поняття «п'ятий». Кількісна і порядкова лічба. «Сусіди» числа. Написання цифри 5 (с. 27).
21.

Склад числа 5. Порівняння кількості предметів, чисел. П'ятикутники. Розташування об'єктів у просторі і на площині (с. 28).
22.

Закріплення знань про склад числа 5. Доповнення рівностей. Обчислення значень виразів. Монети номіналом «1 к.», «2 к.», «5 к.» (с. 29).
23.

Число і цифра 6. Утворення числа прилічуванням 1. Поняття «шостий». «Сусіди» числа. Склад числа 6. Написання цифри 6 (с. ЗО).
24.

Закріплення знань про склад числа 6. Шестикутники. Обчислення значень виразів. Числовий промінь. Утворення чисел прилічуванням і відлічуванням 1 (с. 31).
25.

Доповнення до 6. Обчислення значень виразів за допомогою числового променя. Відповідність числа кількості об'єктів (с. 32).
26.

Число і цифра 7. Поняття «сьомий». Порівняння кількості предметів. Додавання за допомогою числового променя. «Сусіди» числа. Написання цифри 7 (с. 33).
27.

Склад числа 7. Дні тижня. Обчислення значень виразів (с. 34).

Тема уроку

Дата

28.

Позначення точок, відрізків літерами латинського алфавіту. Порівняння довжин відрізків (с. 35).
29.

Число і цифра 8. Поняття «восьмий». Склад числа 8. Додавання за допомогою числового променя. Написання цифри 8 (с. 36).
ЗО.

Закріплення знань про склад числа 8. Доповнення рівнос- тей. Поняття «порівну». Обчислення значень виразів (с. 37).
31.

Число і цифра 9. Поняття «дев 'ятий». Доповнення до 9. Порівняння чисел. Написання цифри 9. Читання рівнос- тей і нерівностей (с. 38).
32.

Склад числа 9. Порівняння чисел у межах 9. Доповнення рівностей (с. 39).
33.

Складання прикладів на додавання і віднімання за малюнками. Многокутники. Обчислення значень виразів (с. 40).
34.

Числа і цифри. Одноцифрові числа. Складання прикладів за числовими променями. Порівняння чисел (с. 41).
35.

Додавання 0 і до 0. Віднімання 0 і рівних чисел. Круг. Розпізнавання геометричних фігур (с. 42).
36.

Число 10. Поняття «десятий». Доповнення до 10. Утворення числа 10. Натуральні числа (с. 43).
37.

Склад числа 10. Порівняння чисел у межах 10. Монета номіналом «10 к.». Розпізнавання геометричних фігур (с. 44).
38.

Сантиметр. Вимірювання довжини відрізків. Обчислення значень виразів. Доповнення рівностей і нерівностей (с. 45).
39.

Перевір свої знання. Узагальнення й систематизація знань учнів (с. 46).
40.

Дія додавання. Назви компонентів і результату дії додавання. Знаходження суми чисел. Доповнення рівностей (с. 47).
41.

Складання і обчислення прикладів на додавання за малюнками (с. 48).
42.

Дія віднімання. Назви компонентів і результату дії віднімання. Знаходження різниці чисел (с. 49).
43.

Складання і розв'язування прикладів на віднімання за малюнками. Доповнення рівностей. Вимірювання і порівняння довжин відрізків. Рівні відрізки (с. 50).

Тема уроку

Дата

44.

Зв'язок дій додавання і віднімання. Складання прикладів на віднімання із прикладів на додавання. Правило знаходження невідомого доданка. Розпізнавання геометричних фігур (с. 51).
45.

Складання прикладів на віднімання за малюнками. Доповнення рівностей. Кругові приклади (с. 52).
46.

Ознайомлення з поняттям «задача». Структурні частини задачі (умова, запитання, розв'язання, відповідь). Складання задач за малюнком, за рівністю, за розв'язанням (с. 53).
47.

Складання задачі за малюнком. Задачі на знаходження остачі. Складання задачі за поданою рівністю (с. 54).
48.

Складання і обчислення прикладів за таблицею. Розв'язування задачі, що містить поняття «стільки ж». Обчислення прикладів на дві дії (с. 55).
49.

Перевір свої знання. Узагальнення й систематизація знань учнів (с. 56).
Табличне додавання і віднімання чисел у межах 10

50.

Таблиці додавання і віднімання числа 1. Обчислення значень виразів. Розв'язування задач. Додавання і віднімання по 1 виду 4 + 1+1, 9-1-1 (с. 57).
51.

Збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Складання і розв'язування задач за малюнками (с. 58).
52.

Таблиці додавання і віднімання числа 2. Додавання і віднімання виду 7 + 2 + 1, 8-2-2. Додавання і віднімання по 2. Розв'язування задач (с. 59).
53.

Обчислення значень виразів. Доповнення рівностей і нерівностей. Складання і розв'язування задач за малюнками (с. 60).
54.

Поняття «на... більше», «на... менше». Збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць (с. 61).
55.

Складання і розв'язування задач за малюнком і схемою. Доповнення рівностей і нерівностей. Розпізнавання геометричних фігур (с. 62).
56.

Таблиці додавання і віднімання числа 3. Додавання і віднімання числа частинами виду 6 + 2 + 1, 9-2-1. Додавання і віднімання по 3. Розв'язування задач (с. 63).

Тема уроку

Дата

57.

Правило знаходження невідомого доданка. Розв'язування задач на знаходження невідомого доданка. Залежність суми від зміни одного доданка (с. 64).
58.

Правила знаходження невідомих від'ємника і зменшуваного. Обчислення значень виразів. Розв'язування задач (с. 65).
59.

Закріплення додавання і віднімання числа 3. Складання й розв'язування задач за малюнком та схемою. Побудова відрізків. Порівняння виразу і числа (с. 66).
60.

Таблиці додавання і віднімання числа 4. Додавання і віднімання числа частинами виду 5+2+2, 5-2-2. Складання і розв'язування задач (с. 67).
61.

Додавання і віднімання по 4. Знаходження невідомих компонентів дій додавання та віднімання. Розв'язування і порівняння задач. Побудова відрізків (с. 68).
62.

Зміна різниці залежно від зміни одного з компонентів дії віднімання. Порівняння виразів без обчислень. Многокутники. Вимірювання довжин сторін многокутників. Побудова многокутників за зразком (с. 69).
63.

Таблиці додавання і віднімання числа 5. Додавання і віднімання числа частинами виду 3+2 + 3, 6-2-3. Збільшення і зменшення чисел на 5. Складання і розв'язування задачі за малюнком. Побудова відрізків (с. 70).
64.

Порівняння кількості предметів. Співвідношення «на скільки більше (менше)?». Різницеве порівняння (с. 71).
65.

Перевір свої знання. Узагальнення і систематизація знань учнів (с. 72).
66.

Таблиці додавання і віднімання числа 6. Додавання і віднімання числа частинами виду 1+2 + 4, 8-2-4. Співвідношення «на скільки більше (менше)?». Порівняння довжин відрізків. Розв'язування задач (с. 73).
67.

Знаходження невідомих компонентів дій додавання і віднімання. Обчислення виразів на дві дії. Порівняння задач. Складання подібних задач. Побудова відрізків (с. 74).
68.

Збільшення і зменшення числа на 6. Кругові приклади. Порівняння виразу і числа. Побудова геометричних фігур за зразком (с. 75).
69.

Таблиці додавання і віднімання числа 7. Додавання і віднімання числа частинами виду 1 + 3+4, 8-3-4. Збільшення і зменшення числа на 7. Розв'язування задач (с. 76).Же

Тема уроку

Дата

70.

Порівняння виразів. Розв'язування прикладів і задач. Розпізнавання геометричних фігур (с. 77).
71.

Таблиці додавання та віднімати чисел 8 і 9. Додавання і віднімання числа частинами виду 1+5 + 3, 10-4-4. Розв'язування задач. Побудова відрізків та порівняння їх довжин (с. 78).
72.

Доповнення рівностей. Розв'язування «ланцюжків» прикладів. Побудова відрізків. Істинні та хибні твердження (с. 79).
73.

Літр. Складання рівностей на додавання і віднімання з поданих чисел. Розв'язування задач на визначення місткості посудин (с. 80).
74.

Кілограм. Поняття «важчий — легший». Розв'язування задач на визначення маси об'єктів (с. 81).
75.

Додавання і віднімання чисел частинами. Побудова чотирикутника за зразком (с. 82).
76.

Додавання і віднімання чисел частинами. Складання прикладів на додавання. Переставна властивість додавання. Розв'язування задач (с. 83).
77.

Переставний закон додавання. Обчислення прикладів зручним способом. Складання рівностей і нерівностей із поданих чисел (с. 84).
78.

Доповнення рівностей. Розв'язування прикладів і задач на засвоєння переставної властивості додавання. Істинні та хибні висловлювання (с. 85).
79.

Перевір свої знання. Узагальнення і систематизація знань учнів (с. 86).
Нумерація чисел від 11 до 20. Додавання і віднімання у межах 20 на основі нумерації

80.

Числа 11-20. Лічба від 10 до 20. «Сусіди» числа. Порівняння чисел у межах 20. Збільшення і зменшення чисел другого десятка на 1. Розв'язування задач (с. 87-88).
81.

Порівняння чисел у межах 20. Складання і розв'язування прикладів. Вимірювання і порівняння довжин сторін многокутників (с. 89).
82.

Дециметр. Вимірювання і записування довжин відрізків. Побудова відрізків заданої довжини (с. 90).
83.

Лічба в межах 20. Двоцифрові числа. Множина одноциф- рових чисел, множина двоцифрових чисел. Множина натуральних чисел. Розв'язування і порівняння задач (с. 91).84.

Розрядна таблиця. Визначення кількості десятків і одиниць у числі. Перетворення одиниць вимірювання довжини. Вимірювання і записування довжин відрізків (с. 92).
85.

Просторові геометричні фігури (куб, куля, циліндр). Складання і розв'язування прикладів за таблицею. Розв'язування задач (с. 93).
86.

Співвідношення між фігурами і формою предметів. Попереднє і наступне числа. Задачі, що містять відношення «на ... більше (менше)» (с. 94).
87.

Записування чисел під диктовку. Читання чисел у розрядній таблиці. Порівняння чисел. Розв'язування задач. Побудова відрізків (с. 95).
88.

Числовий вираз. Складання числових виразів і обчислення їх значення. Розпізнавання геометричних фігур (с. 96).
89.

Записування чисел під диктовку. Додавання і віднімання виду 12 + 1, 13 -1. Порівняння чисел і одиниць вимірювання довжини. Розв'язування задач (с. 97).
90.

Залежність різниці від зміни зменшуваного. Збільшення і зменшення чисел на 1. Розв'язування задач (с. 98).
91.

Записування чисел у розрядну таблицю. Розкладання числа на розрядні доданки. Додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел. Розв'язування задач (с. 99).
92.

Додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією. Парні і непарні числа. Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток виду 13 + 4, 16-3. Розв'язування задач (с. 100).
93.

Порівняння виразів. Пряма та обернена задачі. Розв'язування прикладів на дві дії. Побудова відрізків (с. 101).
94.

Математичний диктант. Обчислення значень виразів. Порівняння і розв'язування задач. Побудова відрізків (с. 102).
95.

Математичний диктант. Доповнення рівностей. Порівняння виразів без обчислень. Розв'язування задач за коротким записом. Розпізнавання многокутників і просторових фігур (с. 103).
96.

Перевір свої знання. Узагальнення й систематизація знань учнів (с. 104).
Нумерація чисел від 21 до 100. Додавання і віднімання у межах 100 на основі нумерації

97.

Десяток. Десятковий склад чисел. Числа від 21 до 39. Збільшення і зменшення чисел на кілька одиниць (с. 105).м

Тема уроку

Дата

98.

Числа від 40 до 99. Утворення чисел. Попереднє і наступне числа (с. 106).
99.

Лічба від 20 до 99. Порівняння двоцифрових чисел. При- лічування й відлічування по 1. Складання і розв'язування задач (с. 107).
100.

Утворення числа 100. Додавання і віднімання десятками. Розв'язування задач (с. 108).
101.

Математичний диктант. Записування чисел. Читання чисел, записаних у розрядній таблиці. Порівняння чисел. Розв'язування задач (с. 109).
102.

Робота з розрядною таблицею. Розв'язування прямих і обернених задач. Складання обернених задач (с. 110).
103.

Математичний диктант. Порівняння чисел, виразу і числа. Додавання і віднімання круглих чисел. Розв'язування задач (с. 111).
104.

Математичний диктант. Порівняння виразу і числа. «Чарівний» квадрат. Розв'язування прикладів і задач (с. 112).
105.

Дециметр. Метр. Вимірювальні прилади. Вимірювання розмірів предметів. Обчислення значень виразів (с. 113).
106.

Перетворення одиниць вимірювання довжини. Порівняння чисел. Розв'язування прикладів і задач (с. 114).
107.

Складання виразів і обчислення їх значення. Доповнення рівностей. Перетворення одиниць вимірювання довжини. Розв'язування задач (с. 115).
108.

Круглі числа. Додавання і віднімання круглих чисел. Порівняння одиниць вимірювання довжини. Розв'язування задач (с. 116).
109.

Позиційне значення цифр. Визначення у числах кількості одиниць першого і другого розрядів. Порівняння чисел. Додавання і віднімання круглих чисел. Розв'язування задач (с. 117).
110.

Гривня. Перетворення одиниць вимірювання вартості. Складання прикладів на віднімання із прикладів на додавання. Розв'язування задач (с. 118).
111.

Визначення у числах кількості одиниць першого і другого розрядів. Додавання і віднімання одиниць вимірювання вартості. Кругові приклади. Творча робота над задачею (с. 119).
112.

Розкладання двоцифрових чисел на розрядні доданки. Додавання й віднімання двоцифрових чисел, пов'язані із нумерацією. Складання і розв'язування задач за малюнками. Креслення відрізків (с. 120).м

Тема уроку

Дата

113.

Утворення і записування чисел із поданих цифр. Обчислення прикладів. Розв'язування задач. Розпізнавання геометричних фігур (с. 121).
114.

Додавання двоцифрових чисел виду 34 + 20. Розв'язування задач (с. 122).
IIS.

Закріплення вивченого способу додавання. Математичний диктант. Складання і розв'язування задач (с. 123).
116.

Віднімання двоцифрових чисел виду 45-20. «Сусіди» числа. Розв'язування задач (с. 124).
117.

Закріплення вивченого способу віднімання. Порівняння виразу і числа. Розв'язування задач (с. 125).
118.

Додавання виду 45 + 2. Порівняння виразу і числа. Розв'язування задач (с. 126).
119.

Закріплення вивченого способу додавання. Розв'язування задач. Розпізнавання геометричних фігур. Утворення множин геометричних фігур (с. 127).
120.

Віднімання виду 45-2. Обчислення значень виразів. Розв'язування задач (с. 128).
121.

Закріплення вивченого способу віднімання. Доповнення умови задачі. Порівняння чисел. Формулювання істинних висловлювань (с. 129).
122.

Годинник. Визначення часу за годинником. Розв'язування задач на час (с. 130).
123.

Складання прикладів за таблицею. Одиниці вимірювання часу. Порівняння і перетворення одиниць вимірювання часу. Дні тижня (с. 131).
124.

Доба. Різні способи читання часу за годинником. Чверть години. Половина години. Визначення часу за годинником (с. 132).
125.

Визначення часу за годинником. Додавання і віднімання одиниць вимірювання часу. Задачі на час. Розпізнавання геометричних фігур (с. 133).
126.

Додавання двоцифрових чисел виду 43 + 25. Порівняння виразу і числа. Розв'язування задач (с. 134).
127.

Математичний диктант. Закріплення додавання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Розв'язування задач (с. 135).
128.

Віднімання двоцифрових чисел виду 58 - 45. Порівняння виразу і числа. Складання і розв'язування задач. Побудова відрізків (с. 136).
129.

Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Доповнення рівностей. Розв'язування задач (с. 137).130.

Перевір свої знання. Узагальнення і систематизація знань учнів (с. 138).


Повторення

131.

Повторення вивченого матеріалу. Узагальнення і систематизація знань учнів.1


132.

Повторення вивченого матеріалу. Узагальнення і систематизація знань учнів.


133.

Повторення вивченого матеріалу. Узагальнення і систематизація знань учнів.


134.

Повторення вивченого матеріалу. Узагальнення і систематизація знань учнів.


135.

Повторення вивченого матеріалу. Розв'язування логічних математичних задач (с. 139).


136.

Повторення вивченого матеріалу. Розв'язування логічних математичних задач. Підсумок за рік (с. 140).
1 На цих уроках учитель добирає матеріал на власний розсуд.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка