М. Дніпропетровськ Основні розділи Бюлетеня 0 Загальний відділСторінка1/4
Дата конвертації12.04.2016
Розмір0.56 Mb.
  1   2   3   4
Дніпропетровський національний

університет ім. Олеся Гончара

Наукова бібліотека

Бюлетень
нових надходжень літератури
у грудні 2011 року

м. Дніпропетровськ

Основні розділи Бюлетеня

0 Загальний відділ

00 Загальні питання науки і культури

004 Комп'ютерна наука і технологія, застосування комп'ютера

01 Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги

02 Бібліотечна справа

1 Філософія. Психологія

159.9 Психологія

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія

2 Релігія. Теологія

3 Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31 Демографія. Соціологія. Статистика

32 Політика

33 Економіка. Економічні науки

34 Право. Юриспруденція

35 Державне адміністративне управління. Військова справа

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор

5 Математика та природничі науки

50 Загальні відомості про математичні та природничі науки

51 Математика

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

53 Фізика

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія

55 Геологія. Науки про землю

56 Палеонтологія

57 Біологічні науки в цілому

58 Ботаніка

59 Зоологія

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка

60 Загальні питання прикладних наук

61 Медичні науки

62 Машинобудування. Техніка в цілому

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство. Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

65 Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв'язку, поліграфії

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

67 Різні галузі промисловості та ремесла

68 Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681 Точна механіка та автоматика

681.1 Прилади з механізмами передачі або рухомими механізмами

681.2 Приладобудування в цілому. Прилади. Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування

681.3 Обладнання для обробки даних

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології

681.6 Розмножувальні та друкарські машини і обладнання

681.7 Оптична апаратура та прилади

681.8Технічна акустика. Музичні інструменти

681.85 Виробництво носіїв запису. Аудіозаписи, звукозаписи

681.9 Машини та інструменти, застосовані при виготовленні скульптур, в гравірувальній справі. Репродукування об'ємних форм
69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

71 Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

72 Архітектура

73 Пластичні мистецтва

74 Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

75 Живопис

76 Графічні мистецтва. Графіка

77 Фотографія, кінематографія та подібні процеси

78 Музика

79 Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

8 Мова. Мовознавство. 84 Художня література.

8 Літературознавство

9 Географія. Біографії. Історія

902 Археологія

903 Передісторія. Доісторичні залишки, знаряддя праці, Старожитності

904 Археологічні пам'ятки історичних часів

908 Краєзнавство

91 Географія. Географічні дослідження землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

94 Історія

0— Загальний відділ

0

Б69


Блинова, Неля Миколаївна

Шрифтознавство : зб. текстів: навч. видання для студ. ДНУ спец. "Видав. справа і редагування" / Н. М. Блинова ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 88 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБГ. – 8)

0

Б79


Большая Российская Энциклопедия : В 30-ти т. Т.17. Лас-Тунас-Ломонос / отв. ред. С. Л. Кравец. – М. : Большая Российская Энциклопедия, 2010. – 782 c. : ил.: карт. – 796 грн. 65 к.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ. – 1)

0

Е64


Енциклопедія Сучасної України. Т. 10. З- Зор / співгол. ред. кол. Дзюба, А. І. Жуковський; Ін-т енцикл. дослідж. Нац. акад.. наук України. – К., 2010. – 712 c. – 240 грн.

Кільк. прим.: 4 (ДБВ. – 1, КСХ. – 2, ЧзГ. – 1)

0(075.8)

К66


Корконосенко, Сергей Григорьевич

Основы журналистики : учеб. для студ. вузов / С. Г. Корконосенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : АСПЕКТ ПРЕСС, 2009. – 318 c. – 41 грн.Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

0

Н35


Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського : наукові праці. Вип. 26 / Рец. Л. М. Петрова, В. М. Удовик; НАН України. – К. : Нац.

б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2010. – 308 c. – 29 грн.Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)

0

П69


Практикум з історії української журналістики / уклад. Л. В. Темченко; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара– Д. : РВВ ДНУ, 2011. –

18 c. –2 грн.Кільк. прим.: 15 (КСХ. – 2, УБГ. – 13)
004 — Комп'ютерна наука і технологія, застосування комп'ютера


004.43

Ф24


Фаронов, Валерий Васильевич

Turbo Pascal : учеб. пособ. / В. В. Фаронов. – С.Пб. : Питер, 2007. –

367 c. : ил. – (Учебное пособие). – 33 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


004.43

Ф24


Фаронов, Валерий Васильевич

TurboPascal 7.0. Начальный курс : учеб. пособ. для студ. вузов /

В. В. Фаронов. – М. : КНОРУС, 2006. – 576 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)


004.5

С53


Сніжко, Євген Матвійович

Посібник до вивчення курсу "Автоматизація фізичного експерименту / Є. М. Сніжко, Д. І. Петровнін ; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 76 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБП. – 15, ФТФ. – 2)1 — Філософія. Психологія

1(075.8)

Г47


Гилюн, Олексій Васильович

Посібник до вивчення курсу "Методологія і програмування соціологічних досліджень" / О. В. Гилюн ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 27 c. – 20-річчю соціологічної освіти ДНУ ім. О. Гончара. – 1 грн.Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 20)

1

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Вісник. № 9/2. Т.19. : Серія: Філософія. Соціологія. Політологія. Вип. 21(2) / гол. ред. ради М. В. Поляков, відп. ред. П. І. Гнатенко. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 164 c. – 21 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

1

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Вісник. № 9/2. Т.19. : серія: Філософія. Соціологія. Політологія. Вип. 21(1) / гол. ред. ради М. В. Поляков, відп. ред. П. І. Гнатенко. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 168 c. – 21 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

1(075.8)

П31


Петрушенко, Віктор Леонтійович

Філософія : Навч. посіб. у 2-х ч. : світова філософія, фундаментальні проблеми філософії ; релігієзнавство, етика та естетика, логіка /

В. Л. Петрушенко. – Л. : Новий Світ - 2000, 2011. – 647 c. : ілюстр., схеми, табл. – Реком. МОНУ. – 77 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)


1

П58


Попович, Мирослав В.

Бути людиною / М. В. Попович. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2011. – 223 c. – 54 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
159.9 - Психологія

15(075.8)

Б86


Бочелюк, Віталій Йосипович

Психологія людини з обмеженими можливостями : навч. посіб. для студ ВНЗ / В. Й. Бочелюк, А. В. Турубарова. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 264 c. – Реком. МОНУ. – 63 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 1, Б5. – 2)

15

В43


Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Авт.:

О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – 2-ге вид., допов. – К. : Каравела, 2009. – 400 c. – (Вища освіта в Україні; Українська книга). – Реком. МОНУ. – 62 грн.Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

15(075.8)

П86


Психология и педагогика : учеб. пособ. для вузов / под ред.

А. А. Радугина. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Библионика, 2009. –

256 c. – (alma mater). – 24 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)


15(075.8)

Р15


Радугин, Алексей Алексеевич

Психология : учеб. пособ. для вузов / А. А. Радугин. – М. : Центр, 2003. – 400 c. – (Alma mater). – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Х18


Хамініч, Олена Миколаївна

Посібник до вивчення курсу "Основи практичної психології (психологічна практика)" : для студ. ф-ту психол. ДНУ / О. М. Хамініч ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. –

16 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, Б5. – 17)

2 - Релігія. Теологія

2

И46


Ильин, В. В.

Религиоведение / В. В. Ильин, А. С. Кармин, Н. В. Носович. – М.; С.Пб. : Питер, 2008. – 240 c. – (Краткий курс). – 18 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

І-90


Історія релігії в Україні : науковий щорічник 2011 рік. Кн. 1 / упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. – Л. : "Логос", 2011. – 782 c. –

35 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

І-90


Історія релігії в Україні : Науковий щорічник 2011 рік. Кн. II / упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. – Л. : "Логос", 2011. – 666 c. –

30 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

М57


Мигович, Іван Іванович

Свобода совісті: українські реалії : (релігія, церкви і атеїзм в українському соціумі) / І. І. Мигович. – К. : ВГО "Інтелігенція України за соціалізм", 2009. – 160 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)
3 — Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля.

Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31 Демографія. Соціологія. Статистика

31(075.8)

С78


Статистика : наук.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / А. О. Дєгтяр, Г. І. Мостовий, В. Ю. Бабаєв та ін.; Харків. ін-т фін. Укр. держ. ун-ту фін. та міжнар. торгівлі. – К. : Хай-Тек Прес, 2011. – 288 c. – Реком. МОНУ. – 63 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
32 – Політика

32

Г82


Грибан, Марина Віталіївна

Посібник до вивчення курсу "Порівняльна політологія" : для студ. та аспірантів ДНУ, що навч. за напрям. "Політологія", "Міжнар. відносини" / М. В. Грибан ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 52 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБГ. – 8)


32

Е22


Европейская политика и практика в области сотрудничества между государством и НПО : сб. матер. / А. Ф. Ткачук, Н. Буллейн,

Р. Тофтисова. – К. : ТОВ "ІКЦ Леста", 2008. – 184 c. – Междунар. Центр Некомерческого Права. – 10 грн.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

32

І-98


Іщенко, Ігор Васильович

Посібник до вивчення курсу "Політична безпека держави" : для студ. ДНУ, які навч. за спец. "Політологія" / І. В. Іщенко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 24 c. – 2 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБГ. – 8)

327(075/8)

К20


Капітоненко, Микола Геннадійович

Міжнародні конфлікти : навч. посіб. для студ. ВНЗ /

М. Г. Капітоненко. – К. : Либідь, 2009. – 352 c. – Реком. МОНУ. –

57 грн.


Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

32(075.8)

К70


Коршук, Роман Миколайович

Етнополітологія : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Р. М. Коршук. – К. : Алерта, 2011. – 200 c. – Реком. МОНУ. – 55 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 4, Чз2. – 1)

32(075.8)

М33


Матвеев, С. А.

Политология : учеб. пособ. для студ. вузов / С. А. Матвеев,

Л. С. Буланенко. – 6-е изд., с изм. и доп. – Х. : Одиссей, 2007. –

304 c. – 23 грн.Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

32

М54


Методичні вказівки до семінарських занять і самостійної роботи з курсу "Зовнішня політика України" / уклад.: О. Б. Шляхов,

О. О. Чепурко; ДНУ ім. О. Гончара. Каф. укр. іст. та етнополітики. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 64 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 15 (КСХ. – 2, УБГ. – 13)

32(075.8)

П36


Піча, Володимир Маркович

Політологія : підруч. для студ. ВНЗ / В. М. Піча, Н. М. Хома. – 5-те вид., випр. і допов. – Л. : Магнолія 2006, 2008. – 304 c. – (Вища освіта в Україні). – Затв. МОНУ. – 26 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

П50


Політика: теорія та практика в сучасному суспільстві :зб. наук. пр. Вип. 2. / Відп. ред.: О. Л. Тупиця, В. І. Пащенко; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2010. – 172 c. – 31 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБГ. – 8)

327(477)

Я77


Ярошко, Олеся Зіновіївна

Концептуальне забезпечення зовнішньої політики України в постбіполярній системі міжнародних відносин : Монографія /

О. З. Ярошко. – К. : LAT&K, 2011. – 304 c.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33 - Економіка. Економічні науки

33(075.8)

А90


Асаул, Анатолий Николаевич

Управление высшими учебными заведениями в условиях инновационной экономики : науч.-метод. справ. пособ. / А. Н. Асаул,

Б. М. Капаров ; под ред. А. Н. Асаула. – С.Пб. : Гуманистика, 2007. – 280 c. – (Экономическое возрождение России). – 142 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33(075.6)

Б17


Базілінська, Олена Яківна

Фінансовий аналіз: теорія та практика : навч. посіб. для студ. ВНЗ /

О. Я. Базілінська. – 2-ге вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 328 c. – Реком. МОНУ. – 63 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


331(075.8)

В26


Ведерніков, М. Д.

Нормування праці : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков ;

О. О. Чернушкіна. – Л. : Новий Світ - 2000, 2011. – 372 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 53 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33(075.8)

В75


Воробйов, Евген Михайлович

Економічна теорія. Модульний курс : навч. посіб. для студ. ВНЗ /

Е. М. Воробйов. – 2-ге вид. – Х. : Торсінг плюс, 2009. – 320 c. – (Переходимо до Болонської системи). – Реком. МОНУ. – 29 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)


33

Д16


Дамодаран, Асват

Стратегический риск-менеджмент: принципы и методики /

А. Дамодаран ; пер.с англ. О. Л. Пелявского и Е. В. Трибушной. – М. : ООО "И. Д. Вильямс", 2010. – 496 c. : ил. – 342 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33(075.8)

Е45


Економіка підприємства : навч. посіб. для студ. екон. спец. ВНЗ / Авт.: А. В. Шегда, Т. М. Литвиненко, М. П. Нахаба та ін.; За ред.

А. В. Шегди. – 3-тє вид., випр. – К. : Знання-Прес, 2003. – 335 c. – Реком. МОНУ. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

33

З-12


Заболоцький, Богдан Федорович

Національна економіка : підруч. для студ. заочн. форми навч. /

Б. Ф. Заболоцький. – 2-ге вид. – Л. : Новий Світ - 2000, 2011. – 359 c. – Затв. МОНУ. – 64 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)


336(075.8)

К56


Коваленко, Дмитро Іванович

Гроші та кредит: теорія і практика : навч. посіб. для студ. ВНЗ /

Д. І. Коваленко. – 3-тє вид. допов. та допов. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 352 c. – Реком. МОНУ. – 90 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33(075.8)

К84


Круш, Петро Васильович

Макроекономіка та її регулювання : навч. посіб. для студ. ВНЗ /

П. В. Круш. – К. : Каравела, 2009. – 424 c. – (Українська книга). – Реком. МОНУ. – 40 грн.

Кільк. прим.: 2 (УБП. – 2)


33

М26


Маркетинг : підруч. для студ. ВНЗ / В. Руделіус, О. М. Азарян,

Н. О. Бабенко та ін.; Ред.-упоряд. О. І. Сидоренко, Л. С. Макарова. –

4-те укр. вид. – К. : Навч.-метод. центр "Консоціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2009. – 648 c. : ілюстр. – Реком. МОНУ. – 210 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33(075.8)

М-31


Маслак, Олександр Олександрович

Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності. : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. О. Маслак ; В. Й. Жежуха. – К. : Каравела, 2011. –

400 c. – Реком. МОНУ. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)


336

М69


Михайленко, Ольга Геннадіївна

Посібник до вивчення дисципліни "Фінанси підприємств" : для студ. екон. спец. ДНУ / О. Г. Михайленко ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 88 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 5, Б4. – 4, Чз2. – 1)


33(075.8)

О-17


Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності. Практикум : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. О. Маслак, В. Й. Жежуха,

К. О. Дорошкевич та ін. – К. : Каравела, 2011. – 280 c. – Реком. МОНУ. – 55 грн.Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

33

П31


Петруня, Юрій Євгенович

Маркетинг : навч. посіб. для студ. вузів / Ю. Є. Петруня. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Знання, 2010. – 351 c. – (Вища освіта ХХ1 століття). – Реком. МОНУ. – 64 грн.Кільк. прим.: 4 (УБП. – 4)

336

П32


Підвищення ролі фінансових відносин у комплексному соціально-економічному розвитку регіону : матер. третьої Всеукр. наук.-практ. конф. 7-8 листоп. 2002 р. / відп. ред. Л. О. Плакуща; Дніпропетровський нац. ун-т. – Д. : Наука і освіта, 2002. – 284 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

С69


Соціально-економічні інституції економічної системи України : Монографія / за заг. ред. К. С. Солонінка. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – 232 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

У45


Україна в цифрах 2010 : стат. зб. / За ред. О. Г. Осауленка; Держкомстат. – К. : ТОВ"Август Трейд", 2011. – 252 c. – 149 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

У45


Україна: Дослідження щодо сприяння торгівлі і транзиту : Підготовлено Світовим банком в рамках Голландського гранту "Україна: підтримка конкурентоспроможності через планування капітальних видатків, держ. упр. фінанс. діяльн. та сприяння торгівлі і транзиту". – К., 2010. – 120 c. : ілюстр. – 15 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

33(075.8)

Ш35


Швець, Людмила Павлівна

Економіка виробництва : навч. посіб. / Л. П. Швець ; Н. І. Доберчак. – Л. : Новий Світ - 2000, 2010. – 258 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 42 грн.Кільк. прим.: 2 (УБП. – 2)

33(075.8)

Ш37


Шевчик, Богдан Михайлович

Сучасні економічні теорії глобальних систем : навч. посіб. /

Б. М. Шевчик ; за наук. ред. Г. І. Башнянина. – Л. : Новий Світ - 2000, 2011. – 352 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 57 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

34 - Право. Юриспруденція

34(075.8)

А25


Аграрне право України : підруч. для студ. ВНЗ / за ред.

О. О. Погрібного. – К. : Істина, 2007. – 448 c. – Затв. МОНУ. – 39 грн.Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

34

А43


Актуальні проблеми конституційної юрисдикції: сучасність і перспективи розвитку : матер. наук.-практ. конф. м. Київ, 18-19 жовтня 2001 р. / Упоряд. Г. Сурначова, І. Шевляк. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 272 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

34(075.8)

А76


Апопій, Інна Вікторівна

Сімейне право України : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. В. Апопій. –

2-ге вид., перероб. та допов. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 360 c. – Реком. МОНУ. – 67 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)


34(075.8)

Б48


Бережна, Катерина Вікторівна

Посібник до вивчення дисципліни "Європейське право" /

К. В. Бережна ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 43 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 15 (КСХ. – 2, УБГ. – 13)


34

Г12


Гавриленко, Олександр Анатолійович

Історія держави і права України : навч. посіб. / О. А. Гавриленко. – Х. : ХНУВС, 2011. – 64 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Г34


Гендерна політика в комітетах Верховної Ради України: практика і перспективи : за матер. круглого столу 18 січня 2007 року / заг. ред. і упорядкув. О. І. Суслової, Е. Р. Рахімкулова. – К. : Заповіт, 2007. –

70 c. – Програма сприяння Парламенту України ун-ту Індіани. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Г54


Глиняный, В. П.

История государства и права зарубежных стран : учеб. пособ. /

В. П. Глиняный ; Одес. нац. юрид. акад. – 7-е изд. – Х. : Одиссей, 2009. – 872 c. – 48 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34(075.8)

Е45


Екологічне право України : підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ. / за ред. А. П. Гетьмана і М. В. Шульги. – Х. : Право, 2009. – 328 c. – Затв. МОНУ. – 48 грн.

Кільк. прим.: 2 (УБП. – 2)

34

З-19


Законотворчість: Розробка місцевих програм розвитку / авт. кол.:

О. Суслова, М. Руденко, Л. Нечипоренко,. – К. : Москаленко О. М. ФОП, 2011. – 67 c. – Програма сприяння Парламенту II: Програма розвитку законотворчої політики. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка