Логвіненко В.І. – викладач будівельних дисциплін днз «Охтирський центр професійно-технічної освіти»Скачати 227.76 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір227.76 Kb.


f:\новая папка (2)\мои документы\фото по профес\фото логвіненко в.і\p5220196.jpg

f:\новая папка (2)\мои документы\конкурс в.і\портфоліо\sp_a0432.jpgh:\новая папка (2)\мои документы\фото по профес\фото\p4071014.jpg

изображение 361


c:\docume~1\admin\locals~1\temp\rar.976\1.jpg
ВИКОНАВЦІ ПРОЕКТУ


 • Логвіненко В.І. – викладач будівельних дисциплін ДНЗ «Охтирський центр професійно-технічної освіти», спеціаліст І категорії;

 • Шломенко Р.О. – викладач ДНЗ «Охтирський центр професійно-технічної освіти», спеціаліст ІІ категорії;

 • Дашутіна А.В. – майстер виробничого навчання ДНЗ «Охтирський центр професійно-технічної освіти», педагогічне звання «Майстер виробничого навчання ІІ категорії»;

 • Баглик О.В. – майстер виробничого навчання ДНЗ «Охтирський центр професійно-технічної освіти»;

 • Лампак Л.І. – вчитель української мови та літератури спеціалізованої школи №3 м. Тростянець, вчитель-методист, спеціаліст вищої категорії.


p1120875
Інтегральний урок (від лат. integralis цілісний, єдиний, неподільний)заняття, що полягає в об’єднанні зусиль викладачів різних предметів у його підготовці й проведенні, а також в інтеграції знань про певний об’єкт вивчення, що здобувається засобами різних навчальних дисциплін

Зі словника «Професійна освіта» за редакцією дійсного члена АПН України Н.Г. Ничкало

ОБ`ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ


Об’єктом дослідження є інтеграція суміжних предметів, формування творчої особистості учня, розвиток його творчого потенціалу, креативності, талановитості, самовдосконалення та самореалізації в навчальному процесі, адже на сучасному етапі саме це дає можливість розвивати ключові компетентності, які сприятимуть розвитку особистості та її всебічній повновартісній самореалізації в сучасному житті:

 • соціальні;

 • мотиваційні;

 • функціональні.

Компетентність як інтегрований результат формується на основі оволодіння змістовими, процесуальними й мотиваційними компонентами.
АНОТАЦІЯ ПРОЕКТУ
1

В основу проекту покладено пошуки найраціональнішого співвідношення предметів технології кам’яних робіт з матеріалознавством, інформаційними технологіями, українським діловим мовленням, основами галузевої економіки і підприємництва та виробничим навчанням. Об’єктивними передумовами здійснення інтегрованого зв’язку є встановлення між цими дисциплінами між предметних зв’язків та їх реалізація через застосування сучасних інноваційних технологій.ТЕРМІН ДІЇ ПРОЕКТУ:

Вересень 2010 – Грудень 2013 р.

Перший

виявлення тематичних міжпредметних зв’язків;Другийконкретизація міжпредметних зв’язків відповідно до конкретних уроків

Етапи розробки системи міжпредметних зв’язківЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУЗв’язки між різними навчальними дисциплінами, у тому числі спеціальної технології і виробничого навчання мають бути:

 • систематичними,

 • послідовними,

 • різнобічними;

 • сприяти поглибленню, розвитку та закріпленню теоретичних знань й практичних навичок і умінь учнів;

 • спрямовуватися на розвиток пізнавальних інтересів та активної розумової і практичної діяльності учнів;

 • позитивно впливати на зростання творчої активності учнів.ПРОГРАМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
Тематичне дослідження інтегрованих зв’язків
безымянныйОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ:підготовка і видання збірника «Досвід навчального закладу щодо реалізації інтегративних зв’язків технології кам’яних робіт з іншими навчальними предметами через впровадження інноваційних педагогічних технологій»;

 • проведення семінару-практикуму «Ефективність застосування педагогічних інновацій у навчально-виховному процесі навчального закладу»;

 • створення інноваційної бази даних для подальшого вивчення та реалізації міжпредметних інтегративних зв’язків.


ДІАГРАМА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
Креативність проектуПолягає у дослідженні та впровадженні в навчальний процес нестандартних інтегрованих уроків.
Креативність викладачаПолягає у творчому підході до вибору методів навчання та виявленні мобільності у зміні навчальної діяльності.
Креативність учнівПолягає у здатності висловлювати незвичайні ідеї, нетрадиційно мислити, швидко розв’язувати проблемні ситуації.РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ
Викладачі Возняк О.В., Логвіненко В.І. повідомляють тему та мету інтегрованого уроку з виконання лабораторно-практичної роботи (предмет «Інформаційні технології») та вивчення нового матеріалу (предмет «Технологія столярних робіт»)
sam_1340.jpg

sam_1334.jpgsam_1343.jpg
Викладач Інформаційних технологій Возняк О.В. розвиває вміння учнів створювати просту презентацію до уроку в програмі PowerPoint
sam_1337.jpg
На уроці застосовується авторська методика викладача «Інформаційних технологій» Возняк О.В. з використанням ІКТ

Викладач Логвіненко В.І. при поясненні нового матеріалу з теми «Технологія виконання робіт з обшивання конструкцій листовими матеріалами» реалізує нові види освітньої діяльності на основі самостійної індивідуальної роботи учнів в парах з реалізацією своїхособистісних потреб


1Інтегрований урок - урок демократичний. Він проводиться не для учнів , а разом з ними . Його характеризує особливість не навчання словом, а навчання справою.


Структура уроку характеризується чітким переходом від однієї частини уроку до іншої відповідно до спектра цілей і задач уроку.
3

2Під час проведення уроку викладачі Логвіненко В.І., Лампак Л.І. використовують послідовні кроки, що обумовлюють рух до мети уроку, тобто засвоєння його змісту.4Викладач Логвіненко В.І. доручає учням завдання для самостійної роботи різного ступеня складності, щоб переходити з менш складних блоків навчального процесу до більш складних.Метою діяльності навчального закладу є формування в учнів необхідних компетенцій. Для набуття компетенцій учні повинні володіти знаннями з кількох предметів. Таким чином викладачі Логвіненко В.І., Дашутіна А.В. пропонують учням визначити очікувані результати після вивчення спорідненої теми з предметів «Технологія» «Матеріалознавство».c:\documents and settings\admin\рабочий стол\фото ві а\1.jpg


c:\documents and settings\admin\рабочий стол\новая папка (2)\15.jpg

Для досягнення загальної мети уроку використовуються різні форми організації навчання, що передбачають застосування різноманітних технічних засобів та інструментарій викладачів .c:\documents and settings\admin\рабочий стол\новая папка (2)\12.jpgДля досягнення загального навчального результату учням не рідко треба виконувати не одне навчальне завдання. Це ті невеликі кроки на шлях до досягнення інтегрального зв’язку.c:\documents and settings\admin\рабочий стол\новая папка (2)\14.jpg

Взаємозв’язок з предметів та взаємодія викладачів на уроці дають позитивні та неочікувані результати.


Виходячи із загальної проблеми ліцею “Урок у сучасних освітніх технологіях ” викладач обрала тему : “Інноваційні технології як засіб підвищення ефективності навчання ”. Працюючи над нею, добирає оптимальні методи, форми й засоби навчання, що сприяють розвитку творчої активності, пізнавальних інтересів та здібностей учнів. Ефективне використання інноваційних технологій навчання Вірою Іванівною спрямоване на розкриття творчого потенціалу й особистості кожного учня, діагностику особистісного розвитку. Викладач упевнена, що такий підхід до навчання є особливо актуальним для професійної освіти, адже майбутній робітник повинен бути не тільки грамотним, а й компетентним, тобто повинен уміло використовувати одержані знання в умовах сучасного виробництва, уміло орієнтуватися у виробничій ситуації, вирішувати виробничі проблеми. Тому викладач спецдисциплін уже тривалий час працює над освоєнням нових педагогічних технологій і застосовує їх у своїй педагогічній діяльності.c:\documents and settings\admin\рабочий стол\новая папка (2)\9.jpgc:\documents and settings\admin\рабочий стол\новая папка (2)\10.jpgc:\documents and settings\admin\рабочий стол\фото ві а\9.jpgc:\documents and settings\admin\рабочий стол\новая папка (2)\7.jpgc:\documents and settings\admin\рабочий стол\фото ві а\10.jpg

Віра Іванівна веде активний пошук шляхів підвищення ефективності навчання, тому кожен її урок неповторний, глибоко продуманий, на якому вміло досягається навчальна , розвивальна та виховна мета. З метою активізації творчих здібностей учнів використовує інтерактивні технології, суть яких у постійній взаємодії всіх учнів. Це –інтерактивні методи навчання, які орієнтовані на практику, а саме: для введення в тему уроку та активізації роботи учнів використовує метод “АБВ”, вправу “Постав на голову”, креативний метод “Мозковий штурм”, “Замальовування та записування ідей”;
для поглиблення нового змісту навчання використовує методи й прийоми: проблемні ситуації, бесіди за круглим столом, роботу в малих групах, вправи “Навідні запитання”, “Навідні тексти”, зіткнення з реальними робочими ситуаціями; для завершення навчальної теми використовує рольові ігри, проектну роботу, презентаціюf:\новая папка (2)\мои документы\фото по профес\фото в.і\sam_1164.jpg

Використовує такі методи, як ділова та дидактична гра, урок – тренінг, вікторина. Наприклад, щоб визначити ситуацію і рівень підготовки учнів до уроку, спочатку проводить невеличку вікторину, де намагається запитувати не тільки бажаючих, а й вибірково будь-якого учня, тому на початку уроку велику роль відіграє особиста відповідальність кожного учня. Великої уваги заслуговують ділові ігри на уроках, які викладач проводить у кінці вивчення теми, що дає змогу учням якнайкраще проявити свій професіоналізм, компетентність, уміння застосовувати здобуті знання. Так, після вивчення теми “Виконання ремонтних робіт” проводить ділову гру “Сам собі майстер” та інше.f:\новая папка (2)\мои документы\фото по профес\вера івановна\img_5752.jpgf:\новая папка (2)\мои документы\фото по профес\фото в.і\sam_1167.jpg

Завдяки впровадженню інноваційних педагогічних технологій Віра Іванівна досягла ефективності навчання, про що говорить результативність навчальних досягнень учнів. Так 70 % учнів навчаються на достатньому та високому рівнях, викладач дає учням міцні й глибокі знання, проводить значну індивідуальну роботу із талановитими та здібними дітьми. Також одним із результатів роботи є те, що її учні щорічно вступають до вищих навчальних закладів.f:\новая папка (2)\мои документы\фото по профес\вера івановна\img_5755.jpg

f:\новая папка (2)\мои документы\фото по профес\кух2\dscn0631.jpgf:\новая папка (2)\мои документы\фото по профес\фото кухарі\новая папка (2)\p1010077.jpg


У практиці роботи викладача досить широко використовується робота в групах, що дає можливість її учням, колективно працюючи, самостійно поповнювати знання, опрацьовувати додаткові джерела знань, учитися використовувати одержані знання для вирішення пізнавальних і практичних завдань, набувати комунікативні вміння, розвивати професійні навички.f:\новая папка (2)\мои документы\фото по профес\фото кухарі\новая папка (2)\p1010075 (5).jpg

Головним своїм завданням викладач Негода Л.М. вважає розвиток в учнів самостійності, інтересу до навчання, активності на уроці, з цією метою перетворює учнів на активних учасників уроку, включає учнів у бесіду, ставить пізнавальні запитання, пропонує проблемні ситуації, вчить учнів самостійності судження та систематизації. З метою підвищення інтересу і активності учнів на кожному уроці вміло здійснює зворотній зв’язок : учитель – учень. Викладач упевнена, що урок має бути цікавим заходом із чіткими правилами, під час якого викладач і учень співпрацюють на професійному та особистісному рівнях з метою отримання стійкого досвіду навчання на все наступне життя. Як засіб розвитку творчих здібностей учнів використовує кросворди , які складає разом із учнями до кожної навчальної теми.f:\новая папка (2)\мои документы\фото по профес\фото кухарі\dscn1673.jpg

p2140113

Одним з напрямків роботи з учнями викладача Возняка О.В. є залучення їх до пошуково – дослідницької роботи, формування в них умінь самостійно здобувати інформацію, відокремлювати проблеми, шукати шляхи їх розв’язання.

Пошукова активність є своєрідним внутрішнім генератором, який робить людину творчою, тому викладач вважає, що залучення учнів до дослідження сприяє формуванню самодостатньої компетенції особистості.c:\documents and settings\admin\рабочий стол\p3190071.jpg

Співпраця учнів з викладачем сільськогосподарського профілю Возняк О.В. розпочалася з консультацій, обговорення варіантів «панельних» виступів на уроках. Далі було навчання учнів щодо підготовки мультимедійних виступів, опрацювання інформації взятої з мережі Інтернет, складання плану, визначення структури.h:\новая папка (2)\мои документы\фото по профес\возняк\img0056a.jpg

У процесі створення мультимедіапроектів для уроків, учні набувають навичок використання ІКТ. Також робота над створенням презентацій передбачає врахування спеціальних предметних знань і умінь.c:\documents and settings\admin\рабочий стол\p3210100.jpg

Свідченням результативності роботи викладача Возняка О.В. з учнями є бажання учнів створювати інформаційно – технологічні проекти у рамках уроків професійно – теоретичної підготовки, профорієнтаційної роботи. Найбільш результативним творчим проектом є професіограма «Я і моя професія».

Не можна не зупинитися на позитивному досвіді викладача спеціальних дисциплін Дашутінної А.В., яка успішно впроваджує застосування інноваційних технологій навчання, зокреманавчання створення технологічних презентацій до уроку.c:\documents and settings\admin\рабочий стол\фото група\фото група\sam_1215.jpgc:\documents and settings\admin\рабочий стол\фото група\фото група\sam_1355.jpg

Перевага цієї роботи над традиційною полягає в психолого – педагогічному наповненні: учні разом із педагогом визначають близькі та віддалені перспективи навчання,створюючи психологічний клімат, ситуацію успіху, позитивне проблемно – діагностичне прийняття учнями навчально – виховних цілей, введення його у спроектоване понятійно – термінологічне поле.c:\documents and settings\admin\рабочий стол\фото група\фото група\sam_1371.jpg

Визначальною рисою сучасного уроку викладача є також його побудова на засадах розвивального навчання, що сприяє розвитку в учнів розумових здібностей на основі використання елементів дослідження, пошуку, упровадження прийомів розумової діяльності (аналіз, синтезу, зіставлення та порівняння, виділення головного та класифікації, встановлення та пояснення причино – наслідкових зв’язків).d:\фото\ваасиловна\p3190075.jpg

Продукт праці учнів ,а саме електроні слайди, паперові носії, презентації до тем використовуються на уроках, як демонстраційний матеріал, що полегшує сприйняття учнями інформації, підвищення зацікавленості професією.

g:\мулярі\аноаеовквгвор.png

g:\мулярі\парочапирпч.png

Міністерство освіти і науки України25.0отбрлдопплам9

Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

ДНЗ «Охтирський центр ПТО»

25.09пуфіпу

c:\users\canabis\desktop\пролмио.png
Актуальність теми інноваційного проекту навчання «Навчання технології карвінгу» обґрунтовуються з одного боку, зростаючими вимогами до якості підготовки кваліфікованого робітника, постійного оновлення змісту навчання, використання сучасних виробничих технологій у навчальному процесі, а з іншого – потребою сучасних підприємств різних форм власності у висококваліфікованих, компетентних робітниках.

В умовах упровадження нового обладнання, інвентарю і технологій ринок праці стає більш вимогливим до професійної підготовки мобільності випускника професійно технічного навчального закладу. І у галузі кухарської справи задіяні сучасні технології .

За відсутності відповідних практичних навичок відбувається девальвація отриманих знань, знижується адаптація випускника на виробництві і , як наслідок – знижується оцінка якості підготовки кваліфікованого робітника.

Виходячи з цього, викладачі та майстри виробничого навчання кулінарного профілю ДПТНЗ «Охтирський професійний ліцей» вирішили створити проект «Навчання технології карвінгу» на основі соціального партнерства із завідуючою виробництвом ПП Борисенко кафе-бар «Меридіан» Фальченко Людмилою Федорівною яка має досвід роботи керівника підприємства ресторанного господарства та достатній педагогічний досвід.

У проекті висвітлюються етапи реалізації проекту ( дослідницький, теоретичного і практичного спрямування, заключний).

Із цією метою підібрані нові підходи, виокремленні взаємопов’язані компоненти щодо організації навчання, які надають можливість навчити учня швидко адаптуватися до змін на виробництві .

c:\users\canabis\desktop\пролмио.png

керівник проекту, майстер виробничого навчання в ДНЗ «Охтирський центр ПТО» відокремлений навчальний підрозділ м. Тростянець із професії кухар, кондитер


майстер виробничого навчання в ДНЗ «Охтирський центр ПТО» відокремлений навчальний підрозділ м. Тростянець із професії кухар, кондитервикладач ДНЗ «Охтирський центр ПТО» відокремлений навчальний підрозділ м. Тростянець із дисципліни «Технологія приготування їжі з основами товарознавства»
- майстер виробничого навчання ДНЗ «Охтирський центр ПТО» відокремлений навчальний підрозділ м. Тростянець за професією кухар, кондитер

Завідуюча виробництвом ПП Борисенко кафе-бар «Меридіан»

м. Тростянець

c:\users\canabis\desktop\пролмио.png

изображение 361

викладач ДНЗ «Охтирський центр ПТО» відокремлений навчальний підрозділ м. Тростянець із дисципліни «Технологія приготування їжі з основами товарознавства»керівник проекту, майстер виробничого навчання в ДНЗ «Охтирський центр ПТО» відокремлений навчальний підрозділ м. Тростянець із професії кухар, кондитер
c:\users\canabis\desktop\жхжж.png


майстер виробничого навчання в ДНЗ «Охтирський центр ПТО» відокремлений навчальний підрозділ м. Тростянець із професії кухар, кондитер


c:\users\canabis\desktop\пролмио.png
Метою проекту є : забезпечення учнів ДНЗ «Охтирський центр ПТО» інформаційною

базою щодо навчання технології карвінгу , формування в учнів естетичного смаку при

оформленні страв та підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників із професії кухар.
Проект поділено на шість взаємопов’язаних компонентів:
Компонент 1.

Основним підходом, який застосовується в межах Проекту, є ініціатива

учнів щодо вдосконалення навичок складної нарізки.

Компонент 2.

Створення творчої групи щодо реалізації Проекту із числа педагогічних

працівників, учнів та соціальних партнерів.

Компонент 3

Розроблення заходів щодо здійснення високоякісної

практичної підготовки учнів.

Компонент 4.

Проведення семінарських занять та майстер - класу з метою

досконалого оволодіння новітньою технологією карвінгу.

Компонент 5

Зміцнення співробітництва в галузі кухарської справи.

Компонент 6

Створення необхідних умов; матеріальне та ресурсне забезпечення,

підготовки кваліфікованих робітників, без чого неможлива реалізація

всіх інших компонентів.


c:\users\canabis\desktop\пролмио.png

 • Організовувати якісне навчання учнів із професії кухар;

Здійснювати інформаційно-методичну роботу, спрямовану на реалізацію програми навчання карвінгу;
 • Створити банк рекомендованої кулінарної літератури щодо технології карвінгу;
 • Залучати професійних фахівців підприємств ресторанного господарства (ресторан «Ювілейний», кафе-бар «Меридіан», бар «Біле вітрило») щодо навчання учнів мистецтва карвінгу;
 • Здійснювати матеріально - технічне забезпечення даного проекту;
 • Видати навчальні посібники: мистецтво карвінгу, складання композицій із використанням елементів карвінгу;
 • Налагодити звязки із соціальними партнерами щодо проходження виробничої практики та працевлаштування учнів, що навчаються за професією «Кухар».

Відкрити курси оволодіння навичками карвінгу для багатьох.

Здійснювати обмін досвідом із колегами.

c:\users\canabis\desktop\пролмио.png


расиво петитно

озкішно

ишукано

нтриговано

авчитись

отувати

1 етап Дослідницький

/анкетування, прес-опитування,

зустрічі із соціальними партнерами2 етап Теоретичного й практичного спрямування

/курс лекцій, майстер - клас/


3 етап Заключний

/презентація/

c:\users\canabis\desktop\пролмио.png


c:\documents and settings\admin\рабочий стол\новая папка (3)\фото0202.jpg


c:\documents and settings\admin\рабочий стол\новая папка (3)\фото0199.jpgc:\documents and settings\admin\рабочий стол\новая папка (3)\фото0123.jpg

c:\documents and settings\admin\рабочий стол\новая папка (3)\фото0207.jpg
c:\users\canabis\desktop\пролмио.png
c:\documents and settings\admin\рабочий стол\новая папка (3)\фото0124.jpgc:\documents and settings\admin\рабочий стол\фото\фото0194_003.jpgc:\documents and settings\admin\рабочий стол\фото\фото0195_001_001.jpgc:\documents and settings\admin\рабочий стол\фото\фото0195.jpgc:\documents and settings\admin\рабочий стол\фото\фото0194_002.jpgc:\documents and settings\admin\рабочий стол\фото\фото0198_001.jpgc:\documents and settings\admin\рабочий стол\фото\фото0194_001.jpg

Підсумки
Робота над упровадженням інноваційних технологій у навчально-виховний процес продовжується. Педагогічні працівники, і учні переконалися, що інноваційне навчання є надзвичайно цікавим і ефективним методом у сучасній методиці. Саме вона дає змогу зробити урок змістовним, творчим, пізнавальними і цікавим як для учнів, так і для викладачів. Технології розкривають перед педагогами та учнями величезний творчий потенціал і можливість бути справжніми майстрами своєї справи.

Відгуки педагогічних працівників щодо впровадження інтерактивних технологій у навчальний процес:

Інтерактивні технології навчання міцно увійшли до української освіти, завдяки їх використанню можна реально поставити учнівську особистість у центрі всієї діяльності, розвинуті соціальні компетенції учнів. Їх комунікативні, вербальні вміння, - нарешті, можна забезпечити стійкий пізнавальний інтерес до навчання її до власних результатів при цьому. Вітчизняна практика показує перспективність тих інновацій, упровадження яких дійсно перетворює кожною учасника навчально-виховного процесу та суб'єкта освітньої діяльності. Така якісна переорієнтація педагогічного процесу стає можливою за умови впровадження саме інтерактивного навчання.

Логвіненко В.І., викладач

Результати використання інноваційних технологій засвідчують зацікавленість учнів не тільки вивченням окремої теми уроку, а й самим процесом навчання. Учні не тільки добре засвоюють відповідні розділи підручника, а на конкретних прикладах вчаться самі аналізувати, систематизувати, зіставляти, даватиоцінки явищам, подіям, вчинкам людей, а також виробляти свою позицію, аргументовано, грамотно й толерантно її відстоювати в дискусії.

Возняк О.В., викладач.

Впровадження проектної технології, як інноваційного проекту, дозволяє підвищити зацікавленість учнів в результатах навчання. Прагнення вдосконалюватися, тобто набути самостійно знання , сприяє формуванню рис сучасного робітника Європейського рівня.

Зросла якість знань з спеціальних предметів в середньому на 7,3% (очікувано 7%).

Дашутіна А.В., викладач


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка