Крок 2 Клінічна фармація Менеджмент та маркетинг у фармації 1Скачати 353.39 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір353.39 Kb.
Крок 2 Клінічна фармація

Менеджмент та маркетинг у фармації

1

Вкажіть типи структурного розподілу праці працівників апарату управління?A *Горизонтальний

B Інституційний

C Технічний

D Управлінський

E Верхній

2

Вкажіть принципову відмінність японської та американської моделей менеджменту?A *японська модель побудована на колективізмі, а американська – на індивідуалізмі

B японська модель побудована на індивідуалізмі, а американська – на колективізмі

C японська модель побудована на нестандартних рішеннях, а американська – на

індивідуалізміD японська модель побудована на індивідуалізмі, а американська – на нестандартих

рішенняхE японська модель побудована на контрольованому управлінні, а американська – на

колективізмі3

Вкажіть основні професійні вимоги до менеджера?A *комунікативність

B дезорієнтаційність

C консервативність

D ліберальність

E стандартність мислення

4

Організація створена для виконання декількох взаємопов'язаних цілей. До якого типу

вона відноситься?

A *складні організації

B приватні організації

C юридичні організації

D бюджетні організації

E малі організації

5

Організація активно розвивається, але витрати перевищують доходи. Вкажіть етап

життєвого циклу організації?

A *юність

B смерть

C народження

D старіння

E рання зрілість

6

Представники фармацевтичних компаній зібрались для обговорення актуальних питань

подальшої діяльності. До якого типу груп (колективів) організації можна віднести вказане

зібрання?A *неформальні групи

B трудовий колектив

C керовані групи

D формальні групи

E рольові групи

7

Який з видів товарного запасу призначений для запобігання та ліквідації медико -

санітарних наслідків надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру?

A *стратегічний

B мертвий

C циклічний

D буферний

E сезонний

8

Вкажіть цінову стратегію міжнародного ринку , яка передбачає використання відносно

низьких цін для завоювання ринків розвинутих країн?

A *Стратегія проникнення

B Стратегія преміальних цін

C Стратегія цінової диференціації

D Статегія “зняття вершків”

E Стратегія цінового вирівнювання

9

Вкажіть, який з перелічених нижче каналів комунікацій належить до неособистих і

використовується медичним представником при зборі інформації про лікарський засіб?

A *Кореспонденція

B Конференції, семінари

C Спеціалізовані медичні виставки

D Освітні проекти

E Персональний продаж

10

Вкажіть різновид групового опитування, що передбачає одноразове опитування декількох

експертів для обговорення певної проблеми?

A *Фокус-груп

B Омнібус

C Дельфі

D Панель

E Інтерв’ю

11

Вкажіть тип методу спостереження, при збиранні первинної інформації, коли дослідник

поводиться як активний учасник подій?

A *Активне спостереження

B Природне спостереження

C Лабораторне спостереження

D Відкрите спостереження

E Приховане спостереження

12

Вкажіть етап життєвого циклу лікарського засобу,коли збут та прибуток досягає

максимуму, а реклама носить нагадувальний характер?

A *Зрілості та насичення

B Зростання

C Занепаду

D Впровадження

E Вихід з ринку

13

Фармацевтична фірма ТОВ „Тернофарм” поставляє на ринок настойку глоду, яка

характеризується широким повсякденним попитом. Вкажіть метод розподілу для цього

лікарського засобу?

A *Інтенсивний розподіл

B Селективний розподіл

C Ексклюзивний розподіл

D Комбінований розподіл

E Прямий розподіл

14

Таблетованому препарату „Анальгін” надають перевагу люди пенсійного віку. За яким

принципом здійснено сегментацію ринку?

A *соціально-демографічним

B психографічним

C поведінковим

D економічним

E географічним

15

Існують різні підходи визначення потреби в лікарських засобах. Один із підходів виділяє

групу лікарських засобів специфічної дії. Виберіть із перелічених варіантів лікарські

засоби, що належать до цієї групи:A *Протидіабетичні лікарські засоби

B Макроліди

C Протигрипозні засоби

D Антигістамінні засоби

E Серцево-судинні препарати

16

Представництво іноземної фірми-виробника лікарських засобів для працівників аптек

організувала тренінг „Мерчандайзинг в аптеках як спосіб підвищення

конкурентоспроможності”. Оцініть дії представництва з позиції маркетингових комунікаційA *паблік рілейшнз”, спонсорство

B персональний продаж

C стимулювання збуту, спрямоване на споживачів

D стимулювання збуту, спрямоване на фармацевтичних посередників

E стимулювання збуту, спрямоване на власний збутовий персонал

17

Для якого засобу розповсюдження реклами характерна відсутність вибіркової аудиторії?A *Зовнішня реклама

B Реклама для спеціалістів

C Поштові листівки, буклети

D Сувенірна реклама

E Реклама на місці продажу

18

Які показники враховують під час визначення коефіцієнту ліквідності ціни:A *Найнижча ціна на препарат

B Прожитковий мінімум

C Середньомісячна заробітна плата

D Обсяг продажу за місяць

E Питома вага обсягу виробництва

19

Згідно наказу завідувача аптеки № 65 зав. рецептурно – виробничим відділом Паламар

О.П. переведено на посаду заступника завідуючого аптеки. До якого виду ротації кадрів

відноситься таке переміщення?A *Вертикальна

B Горизонтальна

C Комбінована

D Спіральна

E Змішана

20

Перед черговою атестацією на присудження або підтвердження кваліфікаційної категорії

провізор зобов’язаний пройти:

A *Передатестаційні цикли

B Магістратуру

C Курси інформації

D Державні атестаційні програми

E Інтернатуру

21

Фармацевтичне підприємство розширює асортимент вітамінів через пристосування їх до

спеціальних вимог і особливостей кожного окремого сегменту і створює при цьому певне

число модифікацій у вигляді різних лікарських форм. Який це напрямок розвитку

маркетингової політики?

A *модифікація

B власне розширення

C оновлення асортименту

D модернізація

E диверсифікація

22

Які основні чинники впливають на величину попиту на лікарський засіб?A *Ціна препаратів - аналогів

B Витрати виробника

C Собівартість лікарського засобу

D Лобіювання

E -

23

До факторів зовнішнього середовища непрямої дії належать:A *соціально-культурні обставини

B конкуренти та постачальники

C закони і державні органи влади

D споживачі

E контактні аудиторії

24

Які основні джерела отримання інформації про претендентів на вакансії можуть

використовувати підприємства при наборі кадрів?

A *резюме, співбесіда, професіограма

B атестація

C автобіографія

D посадова інструкція

E медична картка

25

У процесі стратегічного планування керівництвом аптеки вивчена діяльність найближчих

аптек-конкурентів, ціни постачальників фармацевтичної продукції, зміни у

фармацевтичному законодавстві та тенденціях попиту на лікарські препарати. Якому

етапу стратегічного планування відповідає така діяльність?

A *Оцінка і аналіз зовнішнього середовища

B Установлення мети

C Вибір місії

D Управлінське обстеження внутрішніх сильних і слабких сторін

E Вибір стратегічних альтернатив

26

Для швидкого впливу на показники попиту лікарських засобів фармацевтичні виробники і

аптечні заклади використовують засоби стимулювання збуту. Серед переліченого

оберіть засіб стимулювання збуту товарів аптечного асортименту, направлений на

споживачів:

A *Преміальні продажі, купони

B Оформлення торгових площ

C Дилерська знижка

D Реклама по телебаченню

E Підвищення кваліфікації

27

Вітчизняне фармацевтичне підприємство після закінчення терміну патентного захисту на

оригінальний препарат розпочало виробництво препарату, який за складом діючих

речовин аналогічний оригінальному. Вітчизняний препарат належить до:A *Препаратів-генериків

B Оригінальних препаратів

C Пост-оригінальних препаратів

D Препаратів-блокбастерів

E Традиційних препаратів

28

Розробляючи рекламне звернення на лікарський препарат, фахівець відділу маркетингу

фармацевтичної компанії дотримується вимог чинного законодавства. Яку інформацію

повинна містити реклама лікарських засобів для кінцевих споживачів?A *Рекомендацію щодо обов'язкового ознайомлення з інструкцією на лікарський засіб.

B Інформацію, яка допомагає самостійно встановити діагноз захворювання.

C Рекомендації медичних працівників та науковців.

D Порівняння з іншими лікарськими засобами.

E Застереження про погіршення стану здоров’я споживачів у випадку відмови від

приймання препарату.29

Проведення маркетингових досліджень окремих фармакотерапевтичних груп лікарських

препаратів передбачає збір та аналіз первинної інформації. Вкажіть джерела первинної

інформації:A *Анкети лікарів, провізорів, споживачів

B Статистичні дані МОЗ України

C Дані Держкомстату України

D Щорічні звіти фармацевтичних компаній

E Публікації у спеціалізованих виданнях

30

Під час відпуску безрецептурного лікарського препарату стало зрозуміло, що відвідувач

аптеки невірно сприймає словесну інформацію провізора аптеки. Як називаються

перешкоди в комунікаціях, за яких слова або символи можуть мати різне значення для

відправника і одержувача інформації?

A *Семантичні бар'єри

B Зневажання фактами

C Невербальні перешкоди

D Нерозуміння важливості повідомлення

E Стереотипи мислення

31

Завідувач аптеки ухвалив рішення про укладання угоди з фірмою-постачальником

лікарських препаратів, керуючись багаторічним досвідом співпраці з даним

постачальником. Який з видів управлінського рішення прийнято у даній ситуації?A *Раціональне, оптимальне

B Імпульсивне

C Інтуїтивне

D Колективне

E Колегіальне

32

У зв’язку відкриттям регіональних підрозділів фармацевтична компанія здійснює набір

медичних представників. Який з перелічених етапів відбору персоналу є, як правило,

завершальним?A *Цільова співбесіда

B Заповнення анкети

C Надання резюме

D Телефонне інтерв’ю

E Попереднє знайомство

33

Лікувально-профілактичний заклад закуповує лікарські препарати протипухлинної дії

безпосередньо у вітчизняного виробника. Визначте рівень каналу збуту, який

використовується у даному випадку.A *Канал нульового рівня

B Однорівневий канал

C Трирівневий канал

D Дворівневий канал

E Чотирирівневий канал

34

Фармацевтична компанія впроваджує освітні програми для лікарів і фармацевтів з метою

ранньої діагностики та покращення лікування хворих, підтримує постійний зв'язок зі

“школами пацієнтів”. Який засіб маркетингових комунікацій використовує фірма?A *"Паблік рилейшенз"

B Стимулювання збуту

C Рекламу

D Персональні продажі

E Мерчандайзинг

35

Зовнішнє середовище фармацевтичного підприємства визначають:A *економічні закони, що регламентують діяльність підприємства

B організаційна структура

C технологія виготовлення продукції

D мета діяльності

E завдання організації

36

В організації виділяють наступні рівні управління:A *Інституційний, управлінський, технічний

B Інституційний, середній, технологічний

C Організаційний, функціональний, лінійний

D Вертикальний і горизонтальний

E Повні й неповні

37

Вкажіть найбільш оптимальний метод вирішення конфлікту.A *знаходження компромісу

B координацію та інтеграцію спільної роботи

C роз’яснення підлеглими вимог до роботи

D встановлення загальноорганізаційних комплексних цілей діяльності

E структурування системи винагород

38

Якому підходу характерним є вивчення конкретних обставин, що впливають на

організацію, та прийняття управлінських рішень із урахуванням конкретної ситуації?

A *ситуаційний підхід

B розглядові організації як відкритої системи

C комп’ютеризації управлінських робіт у конкретній ситуації

D систематизація функцій менеджменту

E послідовному виконанні функцій менеджменту

39

Система спостереження і перевірки відповідності функціонування підприємств

встановленим стандартам та іншим нормативам, прийнятим планам, програмам і

оперативним управлінським рішенням, виявлення допущених відхилень від прийнятих

принципів організації і ведення господарства забезпечує функція:

A *Контролювання

B Мотивування

C Регулювання

D Організування

E Планування

40

Вид управлінської діяльності, який на засадах лідерства та влади забезпечує виконання

функцій менеджменту, формування методів менеджменту та їх трансформацію в

управлінські рішення через використання комунікацій називається:A *Керівництвом

B Лідерством

C Владою

D Впливом

E Підприємництвом

41

Назвіть стиль управління, за якого керівник забезпечує підлеглих інформацією, делегує

їм великі повноваження, а сам задовольняється роллю посередника у прийнятті рішень:

A *демократичний

B ліберальний

C авторитарний

D диспотичний

E змішаний

42

Проведення “кабінетних” маркетингових досліджень передбачає:A *обробка і використання вже наявних, зібраних раніше даних

B здійснення спеціальних математичних розрахунків щодо сили впливу внутрішніх

факторівC проведення опитування споживачів у місцях продажу товарів

D проведення опитування споживачів за допомогою Інтернету

E обробку інформації, що отримана в процесі дослідження

43

Основним критерієм для визначення довжини каналу розподілу продукції є:A *кількість проміжних рівнів у каналі

B кількість суб’єктів на певному рівні каналу

C кількість роздрібних торгівців у каналі

D кількість оптових торговців у каналів

E кількість виробників

44

До інструментів здійснення маркетингових комунікацій належать:A *реклама, PR, стимулювання збуту, персональних продаж

B реклама, PR, прямий маркетинг, розподіл продукції

C PR, прямий маркетинг, сегментування ринку, персональний продаж

D виставки, стимулювання збуту, персональний продаж, позиціонування

E персональний продаж, позиціонування, прямий маркетинг

45

В залежності від форм власності розрізняють організації, які діють на основі приватної

власності громадян чи суб’єкта господарювання. Вкажіть вид організації

A *Приватна

B Державна

C Комунальна

D Колективна

E Змішаної форми власності

46

Сукупність цінностей, традицій, норм поведінки, поглядів, які властиві організації

характеризують її наступну рису

A * Культуру

B Успіх

C Прибутковість

D Рівень капіталізації

E Здатність до саморозвитку

47

Документ, що містить низку узгоджених заходів і дій, спрямованих на отримання

максимального прибутку внаслідок реалізації підприємницького проекту, що подається до

банку для отримання кредиту називають:A *Бізнес-планом

B Бухгалтерський баланс

C Блок-схемою

D Маркетинговим планом

E Моделюванням

48

Прагнення фармацевтичного підприємства до диференціації (переваг) своєї продукції для

повнішого, ніж у конкурентів задоволення запитів споживачів, – це:

A *Продуктове лідерство

B Бенчмаркінг

C Стратегічна модель Портера

D Стратегія проникнення

E Стратегія концентрації

49

Лікарський препарат, термін дійсності патентного захисту якого на активну речовину

закінчився, має назву:

A *Генеричний лікарський засіб

B Оригінальний лікарський засіб

C Незареєстрований лікарський засіб

D Забракований лікарський засіб

E Безрецептурний лікарський засіб

50

Під час звільнення працівника власник або уповноважений ним орган зобов’язаний

видати працівникові належно оформлену трудову книжку. Вкажіть у який термін:

A *У день звільнення

B У триденний термін

C За день до звільнення

D У семиденний термін після звільнення

E Впродовж десяти днів

51

Оптова фармацевтична фірма пропонує на ринку субстанції для виготовлення лікарських

засобів. Який метод збуту доцільно при цьому використовувати?

A * селективний розподіл

B інтенсивний розподіл

C ексклюзивний розподіл

D масовий маркетинг

E інтегрований маркетинг

52

Фармацевтичне підприємство має на ринку певні переваги, але й наділене недоліками.

Зовнішнє середовище містить низку загроз, але й надає підприємству деякі можливості.

Аналіз, який оцінює ці чотири параметри, називається:A *SWOT-аналіз

B АВС-аналіз

C VEN-аналіз

D XYZ-аналіз

E мета-аналіз

53

Фармацевтичне підприємство проводить вивчення стану своїх стратегічних господарських

одиниць (ЛЗ). Дослідження передбачає врахування ринкової частки ЛЗ та темпів зростання

ринку і проводиться за допомогою:A *матриці Бостон консалтинг груп

B матриці Ансоффа

C загальної конкурентної матриці Портера

D VEN-аналізу

E XYZ-аналізу

54

Фармацевтична фірма-виробник встановлює ціну на лікарський засіб, враховуючи його

собівартість та надбавку до собівартості. До якої моделі ціноутворення відноситься цей

метод?A * витратної

B конкурентної моделі

C моделі, що ґрунтується на ринковому попиті

D моделі, що ґрунтується на пропозиції

E моделі беззбитковості

55

За результатами дослідження конкурентоспроможності ЛЗ фармацевтичної фірми, яке

проводилося групою маркетологів, начальник відділу маркетингу та президент фірми

приймають рішення розробити програму заходів, спрямованих на підвищення

конкурентоспроможності ЛЗ фірми. Таке рішення називається:

A *колегіальним

B інтуїтивним

C компромісним

D за вказівкою

E одноосібним

56

При влаштуванні на роботу завідувач аптеки ознайомлює провізора з посадовою

інструкцією. Такий вид комунікацій називається:

A *низхідною

B висхідною

C зовнішньою

D неформальною

E невербальною

57

Молодий фахівець після закінчення вузу влаштувався на роботу в аптеку. Через чотири

місяці роботи він забажав піти у відпустку. Якої тривалості відпустку йому можна надати?

A *пропорційно до відпрацьованого часу

B 1 тижня

C 10 днів

D 14 днів

E Відпустку можна надати тільки після 6 місяців безперервної роботи

58

Культура фармацевтичної організації ґрунтується на:A *цінностях, традиціях, нормах поведінки, властивих членам організації

B правилах, які визначаються керівництвом організації

C прийнятих у суспільстві нормах поведінки

D особливостях виробництва

E чинному законодавстві

59

Уповноважена особа здійснює вхідний контроль якості лікарських засобів в аптеці. Такий

вид контролювання називається:

A *попереднім

B поточним

C завершальним

D організаційним

E стратегічним

60

Оптова фармацевтична фірма впроваджує у свою діяльність належну практику дистрибуції (GDP). Якого чинника внутрішнього середовища фірми у першу чергу торкається цей процес:A *технології

B структура

C цілі

D завдання

E ресурси

61

Керівник аптечної мережі працює над формулюванням місії і цілей, здійснює стратегічне

та загальне керівництво. Якому рівню управління відповідають такі дії?

A *Інституційному

B Управлінському

C Технічному

D Середньої ланки

E Низової ланки

62

Менеджер оптової фармацевтичної фірми відповідає за доведення завдань

безпосередньо до виконавців та контролює їх виконання. Якому рівню управління

відповідають такі дії?A *Технічному

B Управлінському

C Інституційному

D Вищої ланки

E Середньої ланки

63

У фармацевтичній компанії існує декілька формальних і неформальних груп. Виберіть

характерну рису формальних груп:

A *Створюються для здійснення виробничого процесу

B Виникають спонтанно, незалежно від дій керівництва

C Чинять опір змінам в організації

D Виникають у результаті виникнення зацікавленості, симпатії

E -

64

Завідувач аптеки проектує організаційну структуру аптеки та розробляє

функціонально-посадові інструкції працівників. Дані заходи відповідають таким методам

управління:A *Організаційним

B Економічним

C Правовим

D Методам моделювання

E Соціально-психологічним

65

Менеджер оптової фармацевтичної фірми аналізує вплив факторів зовнішнього

середовища. Які з наведених факторів мають непрямий вплив на діяльність організації?

A *Політичні обставини

B Споживачі

C Постачальники

D Конкуренти

E Державні органи влади

66

Процес стратегічного планування фармацевтичних підприємств складається з низки

послідовних етапів. Який етап процесу стратегічного планування є першочерговим?

A * Визначення місії

B Встановлення цілей

C Оцінка й аналіз зовнішнього середовища

D Аналіз внутрішніх сильних і слабких сторін організації

E Вибір стратегії

67

Завідувач аптеки віддає розпорядження заступнику щодо визначення потреби в

лікарських засобах. Визначте вид комунікацій:

A * Вертикальні за низхідною

B Вертикальні за висхідною

C Зовнішні

D Однорівневі

E Горизонтальні

68

Керівник аптечного закладу при стимулюванні працівників використовує теорію ієрархії

потреб А.Маслоу. Які потреби, згідно з цією теорією, є вторинними?

A *Соціальні (суспільні), поваги, самовираження

B Причетність

C Існування, зв’язку, росту

D Фізіологічні

E Безпеки та захищеності

69

В аптеках мережі “Ваше здоров’я” проводилось одноразове вивчення думки споживачів

щодо якості обслуговування. Який метод маркетингових досліджень використаний?

A *Опитування

B Панель

C Експеримент

D Спостереження

E -

70

Маркетолог фармацевтичного підприємства для аналізу ринку використовує первинну та

вторинну маркетингову інформацію. Первинною називають інформацію, яка:

A *Зібрана вперше для будь-якої конкретної мети

B Вже існує і була отримана раніше для іншої мети

C Отримана з публікацій у наукових виданнях

D Опублікована у річному звіті компанії

E Опублікована у статистичних довідниках

71

В оптовій фармацевтичній фірмі здійснюється постійний контроль за дотриманням

термінів придатності, умов зберігання й транспортування лікарських засобів. Який вид

контролю застосовується?A *Поточний

B Фінансовий

C Попередній

D Завершальний

E Соціальний

72

При ціноутворенні фармацевтична компанія враховує внутрішні та зовнішні фактори. Що

з наведеного належить до зовнішніх факторів?

A *Державне регулювання ціноутворення

B Витрати на виробництво продукції

C Цілі маркетингу

D Етап життєвого циклу лікарського препарату

E Маркетингова стратегія

73

Ціни на лікарські засоби залежать від внутрішніх і зовнішніх факторів. Що з наведеногоналежить до внутрішніх факторів ціноутворення?

A *Витрати на виробництво продукції

B Конкуренти

C Учасники каналів збуту

D Попит на препарат

E Споживачі


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка