Корнієнко Оксана Сергіївна майстер виробничого навчання. Робота в табличному редакторі Excel: методичний посібник/ [Губенко В. С., Корнієнко О. С. ] К: квппу, 2015-91 с. Збірник планів урокСторінка1/5
Дата конвертації29.04.2016
Розмір0.86 Mb.
  1   2   3   4   5
УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ПТО В М. КИЄВІ

КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ ПОЛІГРАФІЧНЕ УЧИЛИЩУРОБОТА В ТАБЛИЧНОМУ

РЕДАКТОРІ EXCEL

(методичний посібник)Київ-2015Рецензент:

Нешкуренко Ю. В. – заступник директора з навчально-виробничої роботи.

Авторський колектив:

Губенко Вікторія Сергіївна – викладач професійно-теоретичної підготовки, спеціаліст.

Корнієнко Оксана Сергіївна – майстер виробничого навчання.
Робота в табличному редакторі Excel: методичний посібник/ [Губенко В. С., Корнієнко О. С. ] – К: КВППУ, 2015-91 с.
Збірник планів уроків виробничого навчання розроблено згідно стандарту за професією «Оператор комп’ютерного набору» II категорії.

Кожен план уроку має єдину структуру. До уроків підібрано практичні завдання для виконання їх учнями.

Збірним може використовуватись майстрами виробничого навчання за професією «Оператор комп’ютерного набору» та викладачами дисципліни «Технології комп’ютерної обробки інформації»


© КВППУ, 2015

© Губенко В. С.,

Корнієнко О. С.Зміст
1. Завантаження табличного редактора 4

2. Створення та збереження файл-книг 10

3. Вікно програми. Меню та панель інструментів 17

4. Введення та редагування даних. Форматування комірок, рядків та стовпців 26

5. Створення діаграм та графіків 38

6. Введення та редагування формул 50

7. Робота з функціями Excel 58

8. Майстер функцій. Категорії функцій 65

9. Створення списку. Робота зі списком 75

10. Зведенні таблиці 83

11. Додатки 91

Урок № 1: ЗАВАНТАЖЕННЯ ТАБЛИЧНОГО РЕДАКТОРА

Мета уроку:

а) навчальна: ознайомити учнів з завантаженням табличного редактора;

б) розвивальна: розвити пам'ять, увагу, пізнавальну активність, самостійність в роботі;

в) виховна: виховувати дисциплінованість, сумлінність в роботі, відповідальність.

Тип уроку: формування нових вмінь та практичних навичок.

Методи проведення:

словесний – коротка довідка про табличний редактор Excel;

практичний – практичні завдання для самостійного виконання.

Матеріально-технічне забезпечення уроку: ПК, програмне забезпечення, інструктивно-технологічні картки, картки-завдання.

СТРУКТУРА УРОКУ

I. Організаційна частина – 5 хв.

II. Вступний інструктаж – 40 хв.

III. Поточний інструктаж та самостійна робота учнів – 4 год.

IV. Заключний інструктаж – 45 хв.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина – 5 хв.


 1. Перевірка наявності учнів;

 2. Перевірка готовності учнів до уроку, відповідності форми одягу;

 3. Повідомлення теми і мети уроку;

 4. Оголошення критеріїв оцінювання учнів на уроці;

 5. Мотивація навчальної діяльності учнів.

II. Вступний інструктаж (40 хв.):

Актуалізація опорних знань учнів (15 хв.)

2.1 Повторення інструкції з охорони праці

 1. Які перші дії необхідно виконати при аварійних ситуаціях?

В аварійних ситуаціях: при раптовому припиненні подавання електроенергії вимкнути послідовно периферійні пристрої, ВТП, процесор і витягнути штепсельні вилки з розетки; при виявлені ознак горіння (дим, запах гару), вимкнути апаратуру, знайти джерело займання і вжити заходів для його ліквідації, повідомити керівника робіт; в разі виникнення пожежі негайно повідомити пожежну частину, вжити необхідних заходів для евакуації людей і приступити до гасіння первинними засобами пожежогасіння.

2. Хто допускається до роботи за комп’ютером?.

Особа, яка пройшла медичний огляд, вступний інструктаж, інструктаж з охорони праці, первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці.

3. Як розміщуються всі засоби, що використовуються при роботі за комп’ютером?

Засоби розміщуються в центрі зору, на однаковій відстані від очей (45-60 см.).4. Назвіть вимоги безпеки праці по закінченню роботи ?

За вказівкою майстра вимкнути системний блок, периферійні пристрої, привести своє робоче місце в порядок та здати його черговому.2.2 Актуалізація знань з теоретичного навчання

 1. Що таке електронна таблиця?

Електронна таблиця – це програма, що моделює на екрані двовимірну таблицю, яка складається з рядків і стовпців. Основним призначенням електронної таблиці є введення даних до комірок й обробка їх за формулами.

 1. Яке призначення табличного редактора?

 • Введення та редагування даних, автоматизація введення; форматування табличних даних із використанням стандартних засобів, стилів, шаблонів;

 • Виконання обчислень за формулами;

 • Аналіз табличних даних;

 • Графічне зображення даних;

 • Робота зі списками;

 • Колективна робота з таблицями;

Інструктування учнів по матеріалу уроку (25 хв.)

2.3 Викладання та систематизація теоретичного матеріалу. Актуалізація знань з теоретичного навчання.

Способи запуску електронних таблиць Excel можна розділити на запуск власне програми Excel і запуск програми з подальшим автоматичним відкриттям документа. До першої групи способів запуску належать такі: • Завантаження програми Excel через головне меню;

 • Клацання по позначці Excel на панелі Microsoft Office;

 • Подвійне клацання по піктограмі Excel на робочому столі або клацання правою кнопкою миші по піктограмі Excel і потім – по опції Открыть з контекстного меню.

Для запуску Excel із наступним відкриттям документа існують два основних способи: 1) подвійне клацання лівою кнопкою миші по позначці документа Excel, що розташована на робочому столі або у вікні Мой компьютер. 2) клацання правою кнопкою миші по позначці документа і вибір команди Открыть з контекстного меню. Основне досягнення електронних таблиць заключається в простому використанні засобів обробки даних.

При запуску програми з’являється робоча книга «Книга-1», вміщена декілька робочих листів. Кожний лист являє собою таблицю, складаючи з рядків та стовпців. В цих таблицях зберігаються дані, які потрібно обробляти.

Табличний процесор містить також розвинені засоби аналізу і презентації даних, за допомогою яких у документах можна створювати діаграми, графіки, географічні карти.2.4 Демонстрація трудових прийомів

2.5 Закріплення матеріалу вступного інструктажу

Дати відповідь на запитання: 1. Призначення і функції електронних таблиць?

 2. Запуск програми.

 3. Призначення табличного редактора?

III. Поточний інструктаж та самостійна робота учнів (4 год.)

3.1 Повторення вправ для зняття напруги з очей, кистей рук та для покращення мозкового кровообігу (Додаток А)

3.2 Виконання вправ учнями, за допомогою інструктивно-технологічних карток (Додаток 1.1)

3.3 Виконання самостійних практичних завдань (Додаток 1.2)

Обхід учнів на робочих місцях

1. Цільовий практичний:

а) Підготовка і організація робочих місць.

б) Дотримання санітарно-технічних умов.

в) Здійснення самоконтролю за якістю роботи.

2. Цільовий індивідуальний:

а) Дотримання санітарно-гігієнічних умов праці.

б) Виконання відпрацювання завдання.

в) Здійснення самоконтролю за якістю робочих місць.

3. Комплексний обхід:

а) Здійснення безпечних прийомів праці.

б) Дотримання техніки безпеки на робочих місцях.

в) Виконання конкретних операцій.

4. Закріплення матеріалу поточного інструктажу.ІV. Заключний інструктаж

 1. Розгляд типових помилок і характерних недоліків, розгляд шляхів їх попередження.

 2. Аналіз використання правил безпеки праці та організація робочих місць.

 3. Загальне підведення підсумків уроку.

 4. Оцінювання результатів роботи, виконання норм.

 5. Перевірка знань шляхом усного опитування.

 6. Оголошення теми наступного уроку.

Додаток 1.1

ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА


 1. Завантажимо табличний редактор Excel двома способами:

а) Пуск ;
б) На робочому столі клацаємо мишкою та обираємо та
обираємо . На робочому столі
отримаємо лист, де введемо свої дані.

 1. Клацнувши двічі на робочий стіл , отримаємо вікно де можемо змінити назву листа.

 1. Змінюємо лист на Прізвище та ім’я учня.
Додаток 1.2

КАРТКА-ЗАВДАННЯ
1.Завантажити табличний редактор Excel.

2. На робочому столі створити табличний редактор, та підписати його своїм Прізвищем та ім’ям.
Урок № 2: СТВОРЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ФАЙЛ - КНИГ

Мета уроку:

а) навчальна: ознайомити учнів зі створенням та зберіганням файл – книг, відкриттям документу;

б) розвивальна: розвити пам'ять, увагу, пізнавальну активність, самостійність в роботі;

в) виховна: виховувати дисциплінованість, сумлінність в роботі, відповідальність.

Тип уроку: формування нових вмінь та практичних навичок.

Методи проведення:

словесний – коротка довідка про створення та зберігання файл – книг, відкриттям документу.

практичний – практичні завдання для самостійного виконання.

Матеріально-технічне забезпечення уроку: ПК, програмне забезпечення, інструктивно-технологічні картки, картки-завдання.

СТРУКТУРА УРОКУ

I. Організаційна частина – 5 хв.

II. Вступний інструктаж – 40 хв.

III. Поточний інструктаж та самостійна робота учнів – 4 год.

IV. Заключний інструктаж – 45 хв.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина – 5 хв.


 1. Перевірка наявності учнів;

 2. Перевірка готовності учнів до уроку, відповідності форми одягу;

 3. Повідомлення теми і мети уроку;

 4. Оголошення критеріїв оцінювання учнів на уроці;

 5. Мотивація навчальної діяльності учнів.

II. Вступний інструктаж (40 хв.):

Актуалізація опорних знань учнів (15 хв.)

2.1 Повторення інструкції з охорони праці

 1. Хто допускається до роботи за комп’ютером?.

Особа, яка пройшла медичний огляд, вступний інструктаж, інструктаж з охорони праці, первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці.

 1. Як розміщуються всі засоби, що використовуються при роботі за комп’ютером?

Засоби розміщуються в центрі зору, на однаковій відстані від очей (45-60 см.).

 1. Назвіть вимоги безпеки праці по закінченню роботи ?.

За вказівкою майстра вимкнути системний блок, периферійні пристрої, привести своє робоче місце в порядок та здати його черговому.

2.2 Повторення теми минулого уроку

Дати відповіді на питання:

1. Яке призначення і функції електронних таблиць?

2. Яким чином можливо запустити програму Excel?

3. Яке призначення табличного редактора?

4. Що таке електронна таблиця?2.3 Перевірка опорних знань учнів, шляхом демонстрації трудових прийомів

Показати в програмі Excel: • запуск програми;

 • електронну таблицю;

2.4 Викладання та систематизація теоретичного матеріалу. Актуалізація знань з теоретичного навчання

 1. Що таке робоча книга?

 2. Яким чином можливе відкриття книги?

 3. Як зберегти файл?

 4. Як створити книгу?

Інструктування учнів по матеріалу уроку

Кожний документ в Excel називається робочою книгою. Книга в Excel є файлом, призначеним для збереження й обробки даних.

В Excel під робочу книгу відводиться один файл зі стандартним розширенням XLS. Команди роботи з файлами знаходиться в меню Файл.

Для створення нового файлу необхідно виконати команду Файл/Создать, після чого буде відкрито вікно Створення книги, якому в області Создание активізується опція. Чистая книга, в результаті буде створена робоча книга зі стандартною назвою «Книга 1». Наступна книга під час роботи в Excel буде відкрита під назвою «Книга 2».

Команда Открыть виводить діалогове вікно Открытие документа в котрому необхідно обрати назву потрібного файлу, після цього натиснути кнопку Открыть.


Рис. Діалогове вікно Відкриття документа
Для відкриття файлу можна також скористуватися кнопкою Открыть, яка знаходиться на панелі інструментів Стандартная.

При цьому з’являється таке ж діалогове вікно Відкриття документа, ще одним способом виклику діалогового вікна являється натисканням клавіш Ctrl+O. Операцію зберігання файлу також можна виконати декількома способами: • За допомогою команди Файл/Сохранить.

 • Вибором команди Сохранить на панелі Стандартная. Натисканням клавіш Ctrl+S.

При використанні операцій зберігання робочої книги необхідно мати на увазі, що в разі, якщо дана книга ще не збереглась, то після виконання одного із вказаних вище дій на екрані буде відображене діалогове вікно зберігання файла, аналогічне вікну відкриття документу. В полі Имя файла вікна збереження необхідно вказати ім’я, під яким файл буде записаний на диск, після цього натиснути кнопку Сохранить.

Щоб закрити файл, потрібно використати команду Файл/Закрыть. В тому випадку, якщо користувач після внесення в документ будь-які зміни спробує закрити вікно, то на екрані з’явиться вікно діалога, в якому буде зазначено всі зміни зберегти.

Коли в Excel відкрито кілька робочих книг, переходити від однієї до іншої можна за допомогою Вікно.

2.5 Демонстрація трудових прийомів

2.6 Закріплення матеріалу вступного інструктажу

Дати відповідь на питання: 1. Як викликати діалогове вікно Відкриття документу?

 2. Які розширення мають файли робочих книг?

 3. Клавіатурні скорочення збереження документу?

 4. Створення книги?

 5. Закриття робочої книги?

 6. Що таке робоча книга?

III. Поточний інструктаж та самостійна робота учнів (4 год.)

3.1 Повторення вправ для зняття напруги з очей, кистей рук та покращення мозкового кровообігу (Додаток А).

3.2 Виконання вправ учнями, за допомогою інструктивно-технологічних карток (Додаток 2.1).

3.3 Виконання самостійних практичних завдань (Додаток 2.2).

Обхід учнів на робочих місцях

1. Цільовий практичний:

а) Підготовка і організація робочих місць.

б) Дотримання санітарно-технічних умов.

в) Здійснення самоконтролю за якістю роботи.

2. Цільовий індивідуальний:

а) Дотримання санітарно-гігієнічних умов праці.

б) Виконання відпрацювання завдання.

в) Здійснення самоконтролю за якістю робочих місць.

3. Комплексний обхід:

а) Здійснення безпечних прийомів праці.

б) Дотримання техніки безпеки на робочих місцях.

в) Виконання конкретних операцій.

4. Закріплення матеріалу поточного інструктажу.ІV. Заключний інструктаж

 1. Розгляд типових помилок і характерних недоліків, розгляд шляхів їх попередження.

 2. Аналіз використання правил безпеки праці та організація робочих місць.

 3. Загальне підведення підсумків уроку.

 4. Оцінювання результатів роботи, виконання норм.

 5. Перевірка знань шляхом усного опитування.

 6. Оголошення теми наступного уроку.

 7. Домашнє завдання.

 8. Проведення психофізіологічного розвантаження учнів.

Додаток 2.1

ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА


 1. Відкриваємо лист на робочому столі.

 2. Створюємо книгу обравши в рядку меню Файл/Создать, або натискаємо клавіатурне скорочення Ctrl+N.

 3. Отримуємо вікно де обираємо Чистаяя книга. 1. Створена книга буде під назвою «Книга-1»

 2. Вводимо дані, після цього обираємо в рядку меню Файл/Сохранить або натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-S. 1. Також при закритті документу отримаємо діалогове вікно, де буде запитуватися про збереження документу.
 1. Збережена книга буде на робочому столі.

Додаток 2.2

КАРТКА-ЗАВДАННЯ


 1. Відкрити програму , та змінити назву на «Книга-1»

 2. Вести дані в електронну книгу:

А1-980

В2-320


С3-110

 1. Зберегти дані на робочому столі під назвою «Книга-2»
Урок № 3: ВІКНО ПРОГРАМИ EXCEL. МЕНЮ ТА ПАНЕЛЬ ІНСТРУМЕНТІВ

Мета уроку:

а) навчальна: ознайомити учнів з інтерфейсом програми, навчити працювати з меню програми;

б) розвивальна: розвити пам'ять, увагу, пізнавальну активність, самостійність в роботі;

в) виховна: виховувати дисциплінованість, сумлінність в роботі, відповідальність.

Тип уроку: формування нових вмінь та практичних навичок.

Методи проведення:

словесний – коротка довідка про інтерфейс програми та меню;

практичний – практичні завдання для самостійного виконання.

Матеріально-технічне забезпечення уроку: ПК, програмне забезпечення, інструктивно-технологічні картки, картки-завдання.

СТРУКТУРА УРОКУ

 1. Організаційна частина – 5 хв.

 2. Вступний інструктаж – 40 хв.

 3. Поточний інструктаж та самостійна робота учнів – 4 год.

 4. Заключний інструктаж – 45 хв.

ХІД УРОКУ

 1. Організаційна частина (5 хв.):

 1. Перевірка наявності учнів;

 2. Перевірка готовності учнів до уроку, відповідності форми одягу;

 3. Повідомлення теми і мети уроку;

 4. Оголошення критеріїв оцінювання учнів на уроці;

 5. Мотивація навчальної діяльності учнів.

 1. Вступний інструктаж (40 хв.):

2.1 Повторення інструкції з охорони праці

 1. Як необхідно організувати робоче місце, які умови праці повинні бути створені перед початком роботи?

Перед початком роботи необхідно створити безпечні умови праці, які забезпечать оператору комп’ютерної верстки збереження здоров’я і необхідну зручність у роботі:

- необхідно перевірити наявність встановлення апаратури на робочому столі;

- оглянути зовнішній стан апаратури, перевірити справність електропроводки, з’єднувальних шнурів;

- відрегулювати освітленість робочого місця;

- на екрані монітора не повинно бути дзеркального відбиття і сонячних бліків, їх можна усунути за допомогою регулювання жалюзі;

- екран монітора розташувати на оптимальній відстані від очей не ближче 60 см;

- стійко розташувати клавіатуру на робочому столі, не допускаючи її хитання;

- під час роботи повинна бути ідеальна тиша.2. Які перші дії необхідно виконати при аварійних ситуаціях?

В аварійних ситуаціях: при раптовому припиненні подавання електроенергії вимкнути послідовно периферійні пристрої, ВТП, процесор і витягнути штепсельні вилки з розетки; при виявлені ознак горіння (дим, запах гару), вимкнути апаратуру, знайти джерело займання і вжити заходів для його ліквідації, повідомити керівника робіт; в разі виникнення пожежі негайно повідомити пожежну частину, вжити необхідних заходів для евакуації людей і приступити до гасіння первинними засобами пожежогасіння.2.2 Повторення теми минулого уроку

Дати відповіді на запитання:

1. Що називається робочою книгою?

2. Як створюється книга?

3. Як зберігається книга?

4. Клавіатурне скорочення Збереження документу?2.3 Перевірка опорних знань учнів, шляхом демонстрації трудових прийомів

Показати в інтерфейсі програми місце розташування: • Панелі інструментів;

 • Рядка меню;

 • Маркер заповнення;

 • Вкладки неактивних аркушів;

 • Полоси прокрутки.
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка