Контрольні питання з дисципліни «Психологізм в українській літературі ХХ – ХХІ ст.» доц. Тараненко А. ВСкачати 39.83 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір39.83 Kb.
Контрольні питання з дисципліни «Психологізм в українській літературі ХХ – ХХІ ст.»

доц. Тараненко А.В. 1. Визначення поняття психологізму в сучасному літературознавстві.

 2. Становлення психологізму в українській літературі (історичний і теоретико-методологічний аспекти).

 3. Психологічний паралелізм усної народної творчості, називний, соціально-детермінований психологізм (навести конкретні приклади).

 4. Психологічна школа в українському літературознавстві. Погляди О. Потебні й І. Франка на психологізм художніх творів.

 5. «Зовнішня» і «внутрішня» форми слова у статті О. Потебні «Мысль и язык».

 6. Особливості розкриття чуттєвого сприйняття (за О. Потебнею).

 7. Концепція свідомого й підсвідомого у трактаті «Із секретів поетичної творчості» І. Франка.

 8. «Верхня» і «нижня» свідомість, еруптивність, асоціативність, контрастність, інтроспекція (за трактатом І. Франка «Із секретів поетичної творчості»).

 9. Місце психологізму й роль психологічного аналізу в сучасній українській літературі.

 10. Особливості психологічного аналізу (за М. Кодаком та Л. Гінзбург).

 11. Типологія психологізму, його різновиди (за М. Кодаком).

 12. Осмислення проблеми психологізму В. Фащенком (монографія «У глибинах людського буття. Етюди про психологізм літератури»).

 13. Концепція екстервентного, інтервентного й сумарно-позначувального психологізму А. Єсіна (продемонструвати реалізацію цих форм психологізму на конкретних прикладах).

 14. Своєрідність психологізму в українській літературі на межі ХІХ – ХХ століть.

 15. Психологізм в українській літературі 1920-х – 1950-х роках.

 16. Психологізм української прози 1960 – 1970-х років у системі літературознавчих пошуків.

 17. Основні засоби і прийоми психологізму в літературі. Їхні функції в повісті Олеся Волі «Завірюха».

 18. Роль несвідомого й свідомого у творчому процесі (за Н. Зборовською).

 19. Називний, соціально детермінований, експресивний (вираження внутрішніх станів), оповідний (психологізм зовнішніх виявів), аналітичний (каузальний), реалістичний психологізм (на матеріалі конкретного твору).

 20. Символіко-міфологічний, хронотопічний, історичний, інтелектуальний, подієво-динамічний, аналітико-інтроспективний, філософсько-епічний психологізм як невід’ємний елемент поетики художнього твору.

 21. Художній характер. Засоби характеротворення в оповіданні «Ваня» В. Підмогильного.

 22. Екстравертна й інтровертна творча позиція автора (навести конкретні приклади на рівні автор-твір-герой).

 23. Проекція як механізм художньої творчості.

 24. Засоби творення героя-дивака у прозі 1970-х років, розкриття його психології.

 25. Відтворення психології рефлектуючого героя (на матеріалі творів Є. Гуцала).

 26. Розкрийте основні положення праці К. Леонгарда «Акцентуйовані особистості». Проведіть типологічні зіставлення поданих типів особистості з аналогічними в українській літературі.

 27. Портрет як засіб характеротворення (паспортний, психологічний, ретроспективний, портрет-імпресія, портрет-біографія, портрет-рецепція тощо).

 28. Зовнішнє мовлення персонажів у системі засобів психологізації (діалог-переконання, діалог-диспут, монолог-самозвіт, діалог-зізнання).

 29. Внутрішнє мовлення в системі засобів психологізації (монолог-спогад, монолог-роздум, монолог-звернення, діалогізований монолог), його функційність у творах Б. Харчука («Панкрац і Юдка», «Вишневі ночі» тощо).

 30. Монологи, невласне пряме мовлення, техніка потоку свідомості як засоби психологізації (на матеріалі конкретного твору).

 31. Відтворення психічних станів героя (на матеріалі роману Р. Андріяшика «Люди зі страху»).

 32. Психологічний простір героя в повісті Вал. Шевчука «Птахи з невидимого острова».

 33. Психологічна функція інтертексту (на матеріалі творів Ірен Роздобудько «Ґудзик», «Зів’ялі квіти викидають»).

 34. Трансформація гендерних стереотипів у романі Євгенії Кононенко «Зрада».

 35. Засоби розкриття внутрішнього світу героїв у повісті Любові Голоти «Епізодична пам’ять».

 36. Психологічна функція предметної деталі в новелі Галини Тарасюк «День скаженої парасольки» й Людмили Тарнашинської «Парасоля на кожен дощ».

 37. «Видима мова почуттів» у повісті П. Загребельного «Гола душа».

 38. Драматизм і ліризм як критерії психологічного аналізу в романі «Хліб і сіль» М. Стельмаха.

 39. Проблема морального вибору, мотивація дій та вчинків героя як засіб розкриття його внутрішнього світу (на матеріалі твору Є. Гуцало «Дівчата на виданні»).

 40. «Моральні імперативи» в повістях Б. Харчука «Панкрац і Юдка», «Вишневі ночі».

 41. Відтворення психології героя в межовій ситуації. Духовні маркери особистості в повісті Олеся Волі «Завірюха».

 42. Самотність як провідний психічний стан Івана Паляруша (Є. Гуцало «Двоє на святі кохання»).

 43. Специфіка зображення характеру героя-дивака в оповіданнях Гр. Тютюнника «Дивак», «Комета», «Дикий».

 44. Особливості зображення характеру героя-дивака в оповіданнях Є. Гуцала «У синьому небі я висію ліс», «За віщо вбито Лермонтова?!», «В лузі на старому дивані».

 45. Засоби відтворення жіночої психології в оповіданнях Галини Тарасюк «Ганька – сама собі ворог», «Ой хто, хто Миколая любить?», «Щаслива Дарочка».

 46. Засоби розкриття жіночої психології в новелістиці Євгенії Кононенко («Новели для нецілованих дівчат»).

 47. Психологія зради. Моральні імперативи в романі Євгенії Кононенко «Зрада».

 48. Підсвідоме як засіб розкриття психологічного стану героїв прози Ніли Зборовської («Валя», «Дзвінка», «Печалі й радощі літературознавки»).

 49. Концептуальність образу особистості, своєрідність художнього оприявлення внутрішнього «Я» в оповіданнях В. Підмогильного «На іменинах», «Ваня».

 50. Концепція кохання-любові (на матеріалі творів Є. Гуцала, Б. Харчука, Ірен Роздобудько, Галини Тарасюк – за вибором).


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка