Контрольна робота з теми: «Основи мкт»Скачати 212.41 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір212.41 Kb.
Контрольна робота з теми: «Основи МКТ» (рівень стандарту)

Варіант № 1. 1. Визначте масу водню, що знаходиться в балоні ємністю 0,06 м3 під тиском 8,3 ·105 Па при температурі 27 ° С. (2)

 2. Знайдіть невірну формулу: а) ; b) ; c) ;      d) . (2)

 3. Як зміниться тиск ідеального газу при збільшенні температури газу в 3 рази? (2)

 4. На малюнку наведено графік зміни стану ідеального газу в координатах p, V . Відобразити цей процес в координатах V, T. (3).

 5. Густина деякого газу при температурі t = 10 ° C і тиску 2,0 ·105 Па становить ρ = 0,34 кг/м3. Визначте молярну масу цього газу (3)

 6. Температура повітря в кімнаті t1 = 20 ° C. Відносна вологість складає φ= 60%. При якій температурі t2 повітря за вікном почнуть запітнівати шибки? (2)

 7. Скільки молекул міститься в 1 мм3 повітря при тиску 10 5 Па при температурі 27 ° С? (2)

 8. Рухаючись у всіх напрямках і майже не взаємодіючи одна з одною, молекули швидко розподіляються по всій посудині. У якому стані знаходиться речовина? (1)

 9. Чому нагріта медична банку «присмоктується» до тіла людини? (1)

 10. Чому з осколків розбитого скла не можна скласти цілий стакан?

Контрольна робота з теми: «Основи МКТ» (рівень стандарту)

Варіант № 2.


 1. Знайдіть кількість атомів алюмінію в 1 м3. (2 бали).

 2. У якого з газів (водень, азот, аргон, неон) середня квадратична швидкість руху молекул найменша? Відповідь пояснити, використовуючи формулу (2)

 3. На малюнку наведено графік зміни стану ідеального газу в координатах p, V . Відобразити цей процес в координатах р , T. (3 бали).

 4. Установіть відповідність між прикладами процесів, які здійснюють над певною масою повітря, та назвами цих процесів (3).

  1. Сталевий балон з повітрям помістили у морозильну камеру

  2. Гумову кульку з повітрям занурили у ванну з водою кімнатної температури

  3. Гумову кульку з повітрям помістили під ковпак працюючого вакуумного насосу

  4. Запаяну з одного кінця трубку, в якої під стовпчиком ртуті знаходиться повітря,

  вертикально, запаяним кінцем вниз, опускають в окріп


       А) Ізобарне розширення

       Б) Ізохорне охолодження

       В) Ізотермічне розширення

       Г) Ізохорне нагрівання

       Д) Ізотермічне стискання


 5. У посудині об'ємом 4 м3 знаходиться газ під тиском 831 Па при температурі 400 К. Чому дорівнює кількість речовини даного газу? (2)

 6. Визначити відносну вологість повітря, якщо в 10 м3 при температурі 15 º С міститься 30 г водяної пари. (3 бали).

 7. Соломинка плаває на поверхні води. По один бік соломинки наливають мильний розчин. Описати і пояснити подальшу поведінку соломинки. (1 бал).

 8. У якому агрегатному стані тіло зберігає об'єм, але легко змінює свою форму? (1)

 9. На яку висоту піднімається спирт в капілярі, внутрішній діаметр якого 0,4 мм? (2)

 10. Чому гусак виходить з води сухим?

Контрольна робота з теми: «Основи МКТ» (рівень стандарту)

Варіант № 3. 1. 1. Тверде тіло дуже важко стиснути. Це пояснюється ... а) упорядкованим розташуванням молекул тіла; б) зростанням сили відштовхування при зближенні молекул; в) сильним притяганням молекул один до одного; г) хаотичним рухом молекул тіла. (1)

 2. Маса атома деякого хімічного елементу дорівнює 26,6·10 -27кг. Який це елемент? (2)

 3. Який об'єм V одного моля ідеального газу при тиску 1,0·105 Па і температурі t = 27°С?(2)

 4. На малюнку наведено графік зміни стану ідеального газу в координатах p, T. Відобразити цей процес в координатах V, T. (2 бали).

 5. Встановити відповідність між явищем та його формулюванням (2)

1. Дифузія

А). Явище, при якому зчеплення між молекулами рідини і твердого тіла сильніше, ніж притягання між частинками рідини.

2.Броунівський рух

Б). Підняття рідин по вузеньких трубках порівняно з рівнем у широкій посудині.

3.Змочування

В). Явище, при якому речовини самі по собі змішуються одна з одною.

4. Капілярність

Г). Тепловий рух частинок, завислих в рідинах чи газах.
 1. Для визначення коефіцієнта поверхневого натягу води була використана піпетка з діаметром вихідного отвору 2 мм. Виявилося, що 40 крапель мають масу 1,9 г. Яким за цими даними вийде коефіцієнт поверхневого натягу? (3)

 2. Відносна вологість повітря в кімнаті дорівнює 80%. Температура повітря 288К. Визначити парціальний тиск водяної пари при даній температурі.(3)

 3. Чому гусак виходить з води сухим? (1)

 4. У балоні місткістю 10 л перебуває газ при температурі 27°С. Внаслідок витоку газу тиск у балоні знизився на 4,2 кПа. Скільки молекул вийшло з балона? Температуру вважати постійною. (3)

Контрольна робота з теми: «Основи МКТ» (рівень стандарту)

Варіант № 4.


 1. У капілярній трубці радіусом 0,5 мм рідина піднялася на висоту 11 мм. Визначте густину даної рідини, якщо її коефіцієнт поверхневого натягу 22 мН / м. (2)

 2. На рисунку наведено графік зміни стану певної маси ідеального газу у вказаних координатах. Побудувати графік цього процесу в координатах (р,V)(3)

 3. Визначте густину водню при температурі 15 ° C і тиску p = 98 кПа (2)

 4. Піпетки з діаметрами 1,2 мм і 0,8 мм містять рівні кількості однієї і тієї ж рідини. У якій із піпеток утвориться більша кількість крапель? У скільки разів? (3)

 5. Із скількох сталевих дротів діаметром 2 мм повинен складатися трос, розрахований на підйом вантажу масою 16 т?(2)

 6. Якщо кількість молекул, які щосекунди вилітають із рідини та повертаються в неї, однакова, то пара над рідиною є….А) перегрітою; Б) переохолодженою; В) насиченою; Г) ненасиченою. (1)

 7. Відносна вологість повітря в приміщенні 100%. Яке співвідношення виконується для показників сухого Т1 і вологого Т2 термометрів? (2) А) Т12; Б) Т12; В) Т1= Т2;

 8. Як за зовнішнім виглядом відрізнити в лазні трубу з гарячою водою від труби з холодною водою?

 9. Визначте кінетичну енергію руху молекул газу в балоні ємністю 10 л і тиском 0,4.106 Па? (3)

 10. Оберіть правильну відповідь: В процесі кипіння… а) температура рідини зростає; б) температура зменшується; в) температура не змінюється. (1)

Контрольна робота з теми: «Основи МКТ» (рівень стандарту)

Варіант № 5.


 1. Газ масою m = 12,0 г займає об'єм V = 6 л при температурі Т1 = 180 ° C. При якій температурі T2 густина цього газу буде становити ρ = 6,0 кг/м3, якщо тиск газу сталий? (3)

 2. На рисунку наведено графік зміни стану певної маси ідеального газу у вказаних координатах. Побудувати графік цього процесу в координатах (V,Т) (3 )

 3. Записати наступні формули:

А) Рівняння стану ідеального газу; Б) основне рівняння МКТ газів; В) Закон Гука; (1)

 1. Яка кількість речовини міститься в тілі, що складається з 1,204·1024 молекул? (2)

 2. Як змінювався тиск газу в процесі 1-2, якщо масса газу не змінюється (2)

 3. Обчисліть поверхневий натяг масла, якщо вага краплі, яка витікає з піпетки, Р = 100 мкН. Довжина контуру шийки піпетки l = 3,8 мм. (3)

 4. Поясніть відчуття холоду при виході з води. (2)

 5. Який об'єм займають 100 молей ртуті? Густина ртуті 13600 кг/м3. (2)

 6. Визначте температуру газу, якщо середня кінетична енергія його молекул дорівнює 1,6 · 103 Дж (2)

 7. Зробивши перетворення одиниць вимірювання, встановити, чи правильна рівність: (2)

Контрольна робота з теми: «Основи МКТ» (рівень стандарту)

Варіант № 6.


 1. Знайдіть кількість атомів міді в 1 м3. (2 бали).

 2. На малюнку наведено графік зміни стану ідеального газу в координатах p, V . Відобразити цей процес в координатах V, T. (3 бали).

 3. У кімнаті об’ємом 80 м3 при температурі 15 ºС відносна вологість складає 70%. Визначити масу водяної пара в кімнаті. (3)

 4. Визначити густину кисню при тиску 1,2·105 Па, якщо середня квадратична швидкість його молекул дорівнює 1,41·103 м / с. (2)

 5. Здатність рідини скорочувати свою поверхню називається:
  а) анізотропія; б) ізотропія; в) поверхневий натяг; г) капілярність. (1)

 6. Чому в прогумованому одязі важко переносити спеку?

 7. У закритому циліндрі нагрівають газ. Як зміниться при цьому тиск і концентрація молекул газу? (1)

 8. При якій температурі знаходився газ в закритій посудині, якщо при нагріванні його на 140 К тиск зріс в 1,5 рази? (3)

 9. Оберіть правильну відповідь (2):

  • а) Чим більше значення модуля Юнга, тим міцніше матеріал;

  • б) Механічне напруження твердого тіла прямопропорційно його відносному видовженню і обернено пропорційно модулю Юнга;

  • в) закон Гука має вигляд

10. Оберіть правильну відповідь: В процесі кипіння… а) температура рідини зростає; б) температура зменшується; в) температура не змінюється. (1)

Контрольна робота з теми: «Основи МКТ» (рівень стандарту)

Варіант № 7.


 1. Який тиск чинять пари ртуті в балоні ртутної лампи об'ємом 3 · 10-5 м3 при 300 К, якщо в ній міститься 1012 молекул? (2)

 2. Знайдіть кількість атомів срібла в 1 м3. (2 бали).

 3. На рисунку наведено графік зміни стану певної маси ідеального газу у вказаних координатах. Побудувати графік цього процесу в координатах (р, V) (3 )

 4. Відносна вологість повітря в приміщенні 100%. В якому співвідношенні знаходяться показники сухого термометра Т1 і вологого термометра Т2 психрометра? (1 бал).

 5. З балона через неповністю закритий кран вийшло 20 % газу. Який тиск встановиться в балоні, якщо до витікання газу тиск становив 10 6 Па? Температура весь час залишалася незмінною (3)

 6. Які явища показані на малюнках. Пояснити поведінку рідин в цих капілярах. (2)

 7. Чому в прогумованому одязі важко переносити спеку?

 8. Густина повітря при нормальних умовах (760 мм.рт.ст. та 20 °С) дорівнює 1,3 кг/м3. Яка густина повітря при тиску 30 мм рт. ст. і температурі -35 ° С? (3)

 9. Оберіть правильну відповідь: Якщо радіус капіляра збільшити в 2 рази, то висота рідини в капілярі ... А) зменшиться в 2 рази; Б) збільшиться в два рази; В) не зміниться (1)

 10. Визначити одиницю вимірювання величини, яку можна розрахувати за формулою: (2)

Контрольна робота з теми: «Основи МКТ» (рівень стандарту)

Варіант № 8.


 1. Знайдіть кількість атомів золота в 1 м3. (2 бали).

 2. Газ знаходиться в циліндрі з рухомим поршнем і при температурі 300 K займає об'єм 250 см3. Який об'єм займе газ, якщо температура знизиться до 270 K? Тиск сталий. (3)

 3. На рисунку наведено графік зміни стану певної маси ідеального газу у вказаних координатах. Побудувати графік цього процесу в координатах (р,Т) (3)

 4. На відстані, яка в кілька разів перевищує розміри молекул переважають ... (1)
  1. ... сили притягнення. 2. ... сили відштовхування.

 5. Відносна вологість повітря в кімнаті дорівнює 80%. Температура повітря 288К. Визначити парціальний тиск водяної пари при даній температурі.(3)

 6. Маса 14,92·1025 молекул інертного газу складає 5 кг. Який це газ? (2)

 7. У якому випадку рідина в капілярі піднімається? опускається? (1)

 8. Чому з осколків розбитого скла не можна скласти цілий стакан? (2)

 9. Скільки молекул міститься в класній кімнаті розмірами 6 х 10 х 3 м при температурі 22°С і нормальному атмосферному тиску? (3)

 10. Оберіть правильну відповідь: Якщо густину рідини в капілярі зменшити в 2 рази, то висота її підняття ... А) зменшиться в 2 рази; Б) збільшиться в два рази; В) не зміниться (2)

Контрольна робота з теми: «Основи МКТ» (рівень стандарту)

Варіант № 9. 1. У якому з двох тіл : в 28 грамах Fe або в 32 грамах Cu міститься більше атомів? (2)

 2. Балон містить газ при температурі 27 ºС і тиску 4·106 Па. Яким стане тис, якщо половину газу випустити, а температуру зменшити до 12 ºС? (3)

 3. Чим обумовлена ​​броунівський рух? а) Зіткненням частинок, зважених в рідині; б) Зіткненням молекул рідини один з одним; в) Зіткненням молекул рідини з частками, зваженими в ній. (1)

 4. На рисунку наведено графік зміни стану певної маси ідеального газу у вказаних координатах. Побудувати графік цього процесу в координатах (V,Т) (3)

 5. Температура повітря підвищилася з 15 ºС до 20 ºС. У скільки разів змінилася відносна вологість повітря, якщо густина водяної пари в повітрі не змінилася? (3)

 6. Від чого залежить висота підняття (опускання) рідини в капілярі? (1)

 7. На скільки градусів потрібно ізобарно нагріти газ, щоб він зайняв об'єм втричі більший порівняно з обсягом при температурі 10°С? (3)

 8. Чому білизну прасують гарячою праскою. Навіщо при прасуванні тканину зволожують? (2)

 9. На малюнку зображено дві ізохори для двох ідеальних газів. Порівняйте об'єми V1і V2. Маси газів сталі (3)

 10. Оберіть правильну відповідь: Якщо густину рідини в капілярі зменшити в 2 рази, то висота її підняття ... А) зменшиться в 2 рази; Б) збільшиться в два рази; В) не зміниться (2)

Контрольна робота з теми: «Основи МКТ» (рівень стандарту)

Варіант № 10.


 1. Що важче: 1 моль газу кисню або 1 моль води? (2)

 2. На рисунку наведено графік зміни стану певної маси ідеального газу у вказаних координатах. Побудувати графік цього процесу в координатах (V,Т) (3)

 3. Як зміниться тиск ідеального газу, якщо при незмінній концентрації середня квадратична швидкість молекул збільшиться в 3 рази? (2)

 4. Визначте густину суміші газів водню масою m1 = 8г і кисню m2 = 64 г при температурі Т = 290К і при тиску 0,1 МПа. Гази вважати ідеальними. (3)

 5. Температура кипіння води у відкритому посуді 100 º С. Чи зміниться температура кипіння, якщо воду нагрівати в герметично закритій посудині? (1 бал).

 6. Відносна вологість повітря в приміщенні 80%. Яке співвідношення виконується для показників сухого Т1 і вологого Т2 термометрів психрометру? (2) А) Т12; Б) Т12; В) Т1= Т2;

 7. На рисунку наведені графіки ізохорних процесів, що відбувається з 1 молем ідеального газу. В якому з вказаних процесів об’єм найбільший, а в якому – найменший? (2)

 8. Як за допомогою капіляра визначити поверхневий натяг рідини? (2)

 9. Поясніть, чому при однакових температурах повітря білизна швидше сохне на вулиці, ніж удома? (2)

 10. Які явища показані на малюнках. Пояснити поведінку рідин в цих капілярах. (2)

Контрольна робота з теми: «Основи МКТ» (рівень стандарту)

Варіант № 11.


 1. 1. Яка з перерахованих нижче величин відповідає порядку значення маси молекули? (1)
  А) 1027 кг; Б) 10-27 кг; В) 1010 кг; Г) 10-10 кг

 2. Знайдіть кількість атомів ртуті в 1 м3. (2 бали).

 3. На рисунку наведено графік зміни стану певної маси ідеального газу у вказаних координатах. Побудувати графік цього процесу в координатах (р, V) (3)

 4. Гелій знаходиться при температурі 27 º С. Кінетична енергія теплового руху всіх молекул газу дорівнює 10 Дж. Визначити число молекул гелію. (3)

 5. Для визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини методом відриву краплі отримали наступні дані: 318 крапель рідини мають масу 5 г, діаметр шийки краплі в момент відриву дорівнює 7·10-4 м. Знайти за цими даними коефіцієнт поверхневого натягу рідини. (3)

 6. Газ ізотермічно стискають від об'єму 0,15 м3 до 0,1 м3. При цьому тиск підвищився на 1,5·105 Па. Визначити початковий тиск. (3)

 7. У 4 м3 повітря при температурі 160 С міститься 40 г водяної пари. Визначити відносну вологість. (2)

 8. Густина насиченої пари при збільшенні його об'єму: А. Збільшується; Б. Зменшується; В. Не змінюється; Г. Спочатку не змінюється, а потім збільшується. (2)

 9. Скляну пластинку підвісили до динамометра. Після цього нею доторкнулися до поверхні рідини і відірвали від неї. Для якої рідини - ртуті, води чи гасу - динамометр покаже більшу силу в момент відриву? Відповідь пояснити (2)

 10. Де кипляча вода гарячіше: на рівні моря, на горі чи в глибокій шахті? Відповідь пояснити (2)Контрольна робота з теми: «Основи МКТ» (рівень стандарту)

Варіант № 12.


 1. Як зміниться у процесі 1-2 об’єм газу (2)

 2. Знайдіть кількість атомів магнію в 1 м3. (2 бали).

 3. Визначити середню кінетичну енергію молекул кисню, якщо його густина 2 кг/м3, а тиск 3,01·105 Па. (3)

 4. Дослідним обґрунтуванням існування проміжків між молекулами є ... (1)
  1) броунівський рух; 2) дифузія; 3) кристалізація; 4) випаровування рідини

 5. На малюнку зображений графік процесу зміни стану газу в координатах Р, Т. Накресліть графік даного процесу в РV координатах. (2)

 6. Визначити одиницю вимірювання величини, яку можна розрахувати за формулою: (2)

 7. На скільки понизився тиск кисню, що знаходиться в посудині об'ємом 0,2 м3 при температурі 280 К, якщо випущено 0,08 кг газу? (3)

 8. Яку силу треба прикласти до тонкого металевого кільця радіусом 5 см, яке розташовано паралельно поверхні води, щоб відірвати його від неї. Коефіцієнт поверхневого натягу σ = 73 · 10 -3 Н/м (3)

 9. У посудину з гарячою водою опущена капілярна трубка. Як зміниться рівень води в трубці під час охолодження води? Відповідь пояснити (2)

 10. Чому пітніють окуляри, коли людина з морозу входить в кімнату? (1)

Контрольна робота з теми: «Основи МКТ» (рівень стандарту)

Варіант № 13.


 1. Визначте діаметр молекули масла по масляній плямі площею 5,68·10-2 м2, розлитої по поверхні води. Маса краплі 0,022·10-6 кг, а густина масла 900 кг/м3. (2)

 2. Якої середньої квадратичної швидкості набувають молекули азоту при температурі 27 0С? (2)

 3. При тиску 105 Па і температурі 15 0С повітря має об'єм 2·10-3 м3. При якому тиску дана маса повітря займе об'єм 4·10-3 м3, якщо температура його стане 200С? (3)

 4. Для осушки повітря, що знаходиться в посудині об’ємом 10 л, в посудину ввели шматок осушувача, який поглинув 130 мг води. Яка була відносна вологість повітря в посудині, якщо його температура не змінювалася і дорівнювала 293 К? (4)

 5. На малюнку даний графік зміни стану газу в координатах РV. Накресліть цей графік в координатах рТ (3)

 6. Встановити відповідність: (2)


 7. 1. Змочування

  А) пароутворення з вільної поверхні рідини.

  2. Незмочування

  Б) взаємне притягнення молекул рідини і твердого тіла більше, ніж взаємне притягнення молекул рідини одна з одною.

  3. Випаровування

  В) взаємне притягнення молекул рідини і твердого тіла менше, ніж взаємне притягнення молекул рідини одна з одною.

  4. Поверхневий натяг

  Г) прагнення рідини зменшити свою поверхневу енергію.
  В однакових капілярних трубках рідини різної густини (ρ1 = 2 ρ2) піднялися на різні висоти . Відношення коефіцієнта поверхневого натягу першої рідини до коефіцієнта поверхневого натягу другої дорівнює ... А. ; Б. ; В. ; Г. ; Д. . (задачу розв’язувати 3 бали)

 8. Поясніть, чому при однакових температурах повітря білизна швидше сохне на вулиці, ніж удома? (2)

 9. Чому під час дощу стає прохолодніше? (1)

Контрольна робота з теми: «Основи МКТ» (рівень стандарту)

Варіант № 14.


 1. Визначте, при якій температурі швидкість молекул кисню дорівнює 500 м / с. (2)

 2. При ізохорному охолодженні ідеально газу, взятого при температурі 400 К, його тиск зменшився в 2,5 рази. Якою стала кінцева температура газу? (3)

 3. Дати визначення поверхневого натягу. (1)

 4. За допомогою піпетки відміряли 152 краплі мінерального масла. Їх маса виявилася рівною 1820 мг. Визначити коефіцієнт поверхневого натягу масла, якщо діаметр шийки піпетки 1,2 мм. (3)

 5. Визначте масу кисню, що знаходиться в балоні ємністю 5 • 10-2 м3 під тиском 3 • 106 Па при температурі 300 К. (2)

 6. На малюнку даний графік зміни стану газу в координатах РV. Накресліть цей графік в координатах VТ (3)

 7. Тиск насиченої пари при температурі 40°С приблизно дорівнює 6 кПа. Який парціальний тиск водяної пари в кімнаті при цій температурі при відносній вологості 50% (2)

 8. Оберіть правильну відповідь: Під час випаровування рідини… а) вона охолоджується; б) рідину залишають частинки з найбільшою кінетичною енергією; в) рідину залишають найлегші частинки; г) рідину залишають найповільніші частинки. (1)

 9. Визначте висоту підйому води в капілярі діаметром 10-6 м. (2)

 10. Чому під час дощу стає прохолодніше? (1)

Контрольна робота з теми: «Основи МКТ» (рівень стандарту)

Варіант № 15.


 1. Визначити число молекул водню в 1 см3, якщо тиск равно26, 6 кПа, а середня квадратична швидкість його молекул дорівнює 2400 м / с. (3)

 2. Який газ при атмосферному тиску і температурі 27 0 С має густину 0,162 кг/м3? (3)

 3. Газ ізотермічно стискають від об'єму 0,15 м3 до 0,1 м3. При цьому тиск підвищився на 1,5·105 Па. Визначити початкове тиск газу. (3)

 4. На малюнку даний графік зміни стану газу в координатах РV. Накресліть цей графік в координатах VТ (3)

 5. Спирт піднявся в капілярній трубці на 1,2 см. Визначити радіус трубки. (2)

 6. Парціальний тиск водяної пари в кімнаті в чотири рази менше тиску насиченої водяної пари при тій же температурі. Отже, відносна вологість повітря в кімнаті дорівнює… а). 2% б) 5% в) 25% г)50% (2)

 7. Оберіть правильну відповідь: Під час конденсації водяної пари…а) теплота виділяється в оточуюче середовище; б) поглинається рідиною; в) теплота не виділяється і не поглинається. (1)

 8. Визначте коефіцієнт поверхневого натягу бензину, якщо у вертикальній трубці діаметром 4 мм він піднімається на 3 см. (2)

 9. Оберіть правильну відповідь (2):

  • а) Чим більше значення модуля Юнга, тим міцніше матеріал;

  • б) Механічне напруження твердого тіла прямопропорційно його відносному видовженню і обернено пропорційно модулю Юнга;

  • в) закон Гука має вигляд

Контрольна робота з теми: «Основи МКТ» (рівень стандарту)

Варіант № 16.


 1. У приміщенні об'ємом 50 м3 повітря знаходилось при температурі 7 оС і тиску 1,02 • 105 Па. Яка маса повітря вийшла з приміщення, якщо температура збільшилася до 27 оС? (3)

 2. На малюнку даний графік зміни стану газу в координатах РV. Накресліть цей графік в координатах рТ (3)

 3. Знайдіть кількість атомів срібла в 1 м3. (2 бали).

 4. Яка залежність між густиною газу і абсолютної температурою при ізобарному процесі? (2)

 5. Парціальний тиск водяної пари залишилося незмінним, а температура повітря підвищилася. Вкажіть, як змінилася відносна вологість…а) зменшилася; б) збільшилася; в) не змінилася (2)

 6. Оберіть правильну відповідь: В процесі кипіння рідини… а) зменшується потенціальна енергія взаємодії частинок речовини; б) зменшується кінетична енергія частинок речовини; в) температура рідини не змінюється; г) температура рідини зростає. (2)

 7. Як розпізнати змочування і не змочування? (2)

 8. В якому з виразів основного рівняння МКТ газів допущена помилка: а)

б) в) г) всі вірні; д) всі не вірні.


 1. Середня енергія поступального руху молекул деякого газу при 0°С становить 6,7·10-12 Дж. Визначити число молекул цього газу. (2)

 2. За допомогою піпетки відміряли 152 краплі мінерального масла. Їх маса виявилася рівною 1820 мг. Визначити коефіцієнт поверхневого натягу масла, якщо діаметр шийки піпетки 1,2 мм. (3)

Контрольна робота з теми: «Основи МКТ» (рівень стандарту)

Варіант № 17.


 1. Визначте масу повітря, що міститься в приміщенні об'ємом 100 м3 при температурі 300 К і тиску 9,6 • 104 Па. Молярна маса повітря 0,029 кг / моль. (2)

 2. Знайдіть кількість атомів вуглекислого газу в 1 м3. (2 бали).

 3. Пояснити фізичний смисл сталої Авогадро (2)

 4. Середня енергія поступального руху молекул деякого газу при 0°С становить 6,7·10-12 Дж. Визначити число молекул цього газу. (2)

 5. Накресліть діаграму в р,Т координатах. (3)

 6. У підвалі при температурі 8°С відносна вологість повітря дорівнює 100%. Наскільки градусів треба підвищити температуру повітря в підвалі, щоб вологість зменшилася до 60%. Тиск насиченої пари при температурі 8°С одно 1,06 кПа. (3)

 7. Оберіть правильну відповідь: Випаровування рідини відбувається… а) при будь-якій температурі; б) при температурі кипіння; в) при певній температурі для кожної рідини. (1)

 8. Оберіть правильну відповідь (2):

  • а) Чим більше значення модуля Юнга, тим міцніше матеріал;

  • б) Механічне напруження твердого тіла прямопропорційно його відносному видовженню і обернено пропорційно модулю Юнга;

  • в) закон Гука має вигляд

 1. Зробивши перетворення одиниць вимірювання, встановити, чи правильна рівність: (2)

 2. У посудину з гарячою водою опущена капілярна трубка. Як зміниться рівень води в трубці під час охолодження води? Відповідь пояснити (2)

Контрольна робота з теми: «Основи МКТ» (рівень стандарту)

Варіант № 18.


 1. Яка маса повітря вийде з кімнати об'ємом 60 м3 при підвищенні температури від 280 К до 300 К при нормальному тиску 1·10 5 Па. (3)

 2. Знайдіть кількість атомів заліза в 1 м3. (2 бали).

 3. Накресліть діаграму в р, V координатах. (3)

 4. При ізобарному процесі концентрація молекул газу в посудині збільшилася в 5 разів. У скільки разів змінилася середня кінетична енергія руху молекул? (2)

 5. Парціальний тиск водяної пари в кімнаті дорівнює 800 Па, а тиск насиченої водяної пари при тій же температурі дорівнює 4 кПа. Отже, відносна вологість повітря в кімнаті дорівнює … а) 80%; б) 50%; в) 40%; г) 20% (2)

 6. Оберіть правильну відповідь: Інтенсивність випаровування рідини вища… а) під час вітру; б) в тиху погоду; в) при вищий температурі; г) в закритій посудині. (1)

 7. За допомогою піпетки відміряли 152 краплі мінерального масла. Їх маса виявилася рівною 1820 мг. Визначити коефіцієнт поверхневого натягу масла, якщо діаметр шийки піпетки 1,2 мм. (3)

 8. Тверде тіло дуже важко стиснути. Це пояснюється ... а) упорядкованим розташуванням молекул тіла; б) зростанням сили відштовхування при зближенні молекул; в) сильним притяганням молекул один до одного; г) хаотичним рухом молекул тіла. (1)

 9. Оберіть правильну відповідь: Якщо густину рідини в капілярі зменшити в 2 рази, то висота її підняття ... А) зменшиться в 2 рази; Б) збільшиться в два рази; В) не зміниться (2)

 10. Визначити одиницю вимірювання величини, яку можна розрахувати за формулою: (2)

Контрольна робота з теми: «Основи МКТ» (рівень стандарту)

Варіант № 19.


 1. У балоні ємністю 5 л міститься 5 кг кисню при температурі 300 К. Яку масу газу треба випустити з балона, щоб при температурі 350 К тиск зменшилася на 2,026 • 104 Па? (3)

 2. Знайдіть кількість атомів нікелю в 1 м3. (2 бали).

 3. Накресліть діаграму в р,Т координатах. (3)

 4. При якій температурі середня квадратична швидкість молекул вуглекислого газу СО2 дорівнює 400 м / с. (2)

 5. У суботу температура повітря була вищою, ніж у неділю. Парціальний тиск водяної пари в атмосфері в ці дні залишався сталим. У якій із днів відносна вологість повітря була більше? Відповідь пояснити (2)
  а) в суботу; б) в неділю; в) вологість повітря в ці дні була однаковою.

 6. Оберіть правильну відповідь: В процесі кипіння… а) температура рідини зростає; б) температура зменшується; в) температура не змінюється. (1)

 7. На малюнку зображений процес зміни стану певної маси газу в координатах V, Т. Для кожного з етапів вказати, як змінюється тиск газу. (2)

 8. Як за зовнішнім виглядом відрізнити в лазні трубу з гарячою водою від труби з холодною водою?

 9. Визначте густину водню при температурі 15 ° C і тиску p = 98 кПа (2)

 10. Відносна вологість повітря при температурі 17°С дорівнює 60%. Визначте чому дорівнює парціальний тиск водяної пари, якщо тиск насиченої пари при цій температурі одно 4,12 кПа? (2)

Контрольна робота з теми: «Основи МКТ» (рівень стандарту)

Варіант № 20.


 1. Накресліть діаграму в р,Т координатах. (3)

 2. Знайдіть кількість атомів свинцю в 1 м3. (2 бали).

 3. У скільки разів зміниться середня квадратична швидкість молекул азоту, якщо температура газу збільшиться в 4 рази? (2)

 4. При температурі 27 °С тиск газу в закритій посудині був 75 кПа. Яким буде тиск при температурі -13° С. (2)

 5. Визначте масу водяної пари, що міститься в спортивному залі об'ємом 1100м3, при температурі 30°С, якщо відносна вологість повітря дорівнює 80%, а тиск насиченої пари при 30°С одно 4,24 кПа. (3)

 6. Оберіть правильну відповідь: При збільшенні площі вільної поверхні рідини швидкість випаровування ... а) зростає; б) зменшується; в) не змінюється (1)

 7. Установіть відповідність між прикладами процесів, які здійснюють над певною масою повітря, та назвами цих процесів (3).

  1. Сталевий балон з повітрям помістили у морозильну камеру

  2. Гумову кульку з повітрям занурили у ванну з водою кімнатної температури

  3. Гумову кульку з повітрям помістили під ковпак працюючого вакуумного насосу

  4. Запаяну з одного кінця трубку, в якої під стовпчиком ртуті знаходиться повітря,

  вертикально, запаяним кінцем вниз, опускають в окріп


       А) Ізобарне розширення

       Б) Ізохорне охолодження

       В) Ізотермічне розширення

       Г) Ізохорне нагрівання

       Д) Ізотермічне стискання


 8. Соломинка плаває на поверхні води. По один бік соломинки наливають мильний розчин. Описати і пояснити подальшу поведінку соломинки. (1 бал).

 9. Оберіть правильну відповідь: Якщо радіус капіляра збільшити в 2 рази, то висота рідини в капілярі ... А) зменшиться в 2 рази; Б) збільшиться в два рази; В) не зміниться (1)

 10. Визначити одиницю вимірювання величини, яку можна розрахувати за формулою: (2)

Контрольна робота з теми: «Основи МКТ» (рівень стандарту)

Варіант № 21.


 1. Яку масу мають 2·1023 молекул азоту? (2)

 2. На рисунку наведено графік зміни стану певної маси ідеального газу у вказаних координатах. Побудувати графік цього процесу в координатах (р,Т) (3)

 3. Відносна вологість повітря ввечері при температурі 20°С дорівнює 60%. Чи випаде роса, якщо вночі температура знизиться до 12°С? Тиск насиченої пари при 20°С одно 2,3 кПа, при 12°С дорівнює 1,4 кПа. (3)

 4. Оберіть правильну відповідь: Температура кипіння рідини ... a) із зростанням атмосферного тиску збільшиться; b) з ростом атмосферного тиску зменшиться; c) не залежить від атмосферного тиску.(1)

 5. У посудині об'ємом 4 м3 знаходиться газ під тиском 831 Па при температурі 400 К. Чому дорівнює кількість речовини даного газу? (2)

 6. Оберіть правильну відповідь: Якщо густину рідини в капілярі зменшити в 2 рази, то висота її підняття ... А) зменшиться в 2 рази; Б) збільшиться в два рази; В) не зміниться (2)

 7. Визначити одиницю вимірювання величини, яку можна розрахувати за формулою: (2)

 8. На малюнку зображений процес зміни стану певної маси газу в координатах V, Т. Для кожного з етапів вказати, як змінюється тиск газу. (2)

 9. Оберіть правильну відповідь (2):

  • а) Чим більше значення модуля Юнга, тим міцніше матеріал;

  • б) Механічне напруження твердого тіла прямопропорційно його відносному видовженню і обернено пропорційно модулю Юнга;

  • в) закон Гука має вигляд

Контрольна робота з теми: «Основи МКТ» (рівень стандарту)

Варіант № 22. 1. Яку масу мають 2·1023 молекул азоту? (2)

 2. На рисунку наведено графік зміни стану певної маси ідеального газу у вказаних координатах. Побудувати графік цього процесу в координатах (р,Т) (3)

 3. Відносна вологість повітря ввечері при температурі 20°С дорівнює 60%. Чи випаде роса, якщо вночі температура знизиться до 12°С? Тиск насиченої пари при 20°С одно 2,3 кПа, при 12°С дорівнює 1,4 кПа. (3)

 4. Оберіть правильну відповідь: Температура кипіння рідини ... a) із зростанням атмосферного тиску збільшиться; b) з ростом атмосферного тиску зменшиться; c) не залежить від атмосферного тиску.(1)

 5. У посудині об'ємом 4 м3 знаходиться газ під тиском 831 Па при температурі 400 К. Чому дорівнює кількість речовини даного газу? (2)

 6. Оберіть правильну відповідь: Якщо густину рідини в капілярі зменшити в 2 рази, то висота її підняття ... А) зменшиться в 2 рази; Б) збільшиться в два рази; В) не зміниться (2)

 7. Визначити одиницю вимірювання величини, яку можна розрахувати за формулою: (2)

 8. На малюнку зображений процес зміни стану певної маси газу в координатах V, Т. Для кожного з етапів вказати, як змінюється тиск газу. (2)

 9. Оберіть правильну відповідь (2):

  • а) Чим більше значення модуля Юнга, тим міцніше матеріал;

  • б) Механічне напруження твердого тіла прямопропорційно його відносному видовженню і обернено пропорційно модулю Юнга;

  • в) закон Гука має вигляд


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка