Контрольна робота №5: «Арифметичні дії множення та ділення» Контрольна робота №6: «Таблиці множення та ділення на 2,3,4»Скачати 215.26 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір215.26 Kb.
МАТЕМАТИКА

2 КЛАС


ІІ семестр

(4 години на тиждень)

За підручником:
Математика: Підручник для 2 класу/ Рівкінд Ф.М., Оляницька Л.В. - К.: Видавничий дім „Освіта”, 2012.

Вид перевірки

Дата проведення

Контрольна робота №5: «Арифметичні дії множення та ділення»

Контрольна робота №6: «Таблиці множення та ділення на 2,3,4»

Контрольна робота №7: «Таблиці множення та ділення на 5,6,7,8»

Контрольна робота №8: «Таблиці множення та ділення на 9. Множення на 0 та на 10»

Контрольна робота №9: «Повторення вивченого за рік»


з/п

Дата

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

65.
Ознайомлення учнів з дією множення. Знак множення.

Розв’язування задачУчень /учениця:

розуміє, що суму однакових доданків можна замінити множенням;

66.
Читання прикладів на множення. Розв’язування задач на множення

читає і записує числові вирази, які містять знак дії множення; знає, що знак арифметичної дії вказує на операцію, яку потрібно виконати з числами; знає назви компонентів та результатів дій множення;

67.
Назви чисел при множенні. Розв’язування задач на множення

знає назви компонентів та результатів дій множення і ділення;

застосовує в обчисленнях переставний закон множення;

68.
Переставний закон множення. Порівняння виразу на множення. Визначення довжини ламаної.

розуміє сутність дії множення як операцію об’єднання множин, які не перетинаються і містять однакову кількість елементів;

розуміє, що суму однакових доданків можна замінити множенням;

69.
Зв’язок множення з додаванням. Таблиці множення та додавання числа 2. Задачі на множення.

розуміє сутність дії множення як операцію об’єднання множин, які не перетинаються і містять однакову кількість елементів;

розуміє, що суму однакових доданків можна замінити множенням;

70.
Заміна додавання множенням.

Задачі на множення.розуміє сутність дії множення як операцію об’єднання множин, які не перетинаються і містять однакову кількість елементів;

розуміє, що суму однакових доданків можна замінити множенням;

71.
Поняття «на ..більше», « в.. більше».

Задачі на множення.знає слова-ознаки відношення кратного порівняння;

розуміє сутність відношення «більше в...», «менше в...»;

моделює відношення кратного порівняння чисел ;

72.
Самостійна робота. Ділення (ознайомлення з дією). Знак ділення. Задачі на ділення.

розуміє сутність дії ділення як операцію розбиття множини на кілька рівночисельних множин, що не перетинаються;

розрізняє ділення на вміщення і ділення на рівні частини;

73.
Зв’язок дій ділення і множення.

розуміє сутність дії ділення як операцію розбиття множини на кілька рівночисельних множин, що не перетинаються;

розрізняє ділення на вміщення і ділення на рівні частини;

застосовує взаємозв’язок між діями множення і ділення в обчисленнях;

74.

Складання таблиці ділення на 2. Задачі на ділення.

розуміє сутність дії ділення як операцію розбиття множини на кілька рівночисельних множин, що не перетинаються;

розрізняє ділення на вміщення і ділення на рівні частини;

застосовує взаємозв’язок між діями множення і ділення в обчисленнях;

75.
Знаходження значень виразів. Вирази із зміною. Задачі на множення та ділення.

розуміє сутність дії ділення як операцію розбиття множини на кілька рівночисельних множин, що не перетинаються;

розрізняє ділення на вміщення і ділення на рівні частини;

76.
Назви чисел при діленні. Розв’язування задач за малюнками.

знає назви компонентів та результатів дій множення і ділення;

77.
Поняття «на ..менше», « в .. менше». . Розв’язування задач за малюнками.

знає слова-ознаки відношення кратного порівняння;

розуміє сутність відношення «більше в...», «менше в...»;

моделює відношення кратного порівняння чисел;

78.
Порядок дій у виразах. Порівняння числових виразів. Задачі на ділення.

застосовує в обчисленнях переставний закон множення;

79.
Вирази зі змінною. Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Периметр квадрата.

розуміє позначення змінної буквою; розуміє, що числове значення виразу зі змінною залежить від значень, яких набуває змінна; знаходить значення виразу при заданому числовому значенні змінної;

80.
Властивості множення і ділення на 1. Порівняння виразів.

знає властивості дій множення і ділення на 1,10, множення на нуль, нуля на число, ділення нуля на число, ділення рівних чисел;

81.
Контрольна робота №5: «Арифметичні дії множення та ділення»

розуміє сутність дії множення як операцію об’єднання множин, які не перетинаються і містять однакову кількість елементів;

розуміє, що суму однакових доданків можна замінити множенням;

розуміє сутність дії ділення як операцію розбиття множини на кілька рівночисельних множин, що не перетинаються;

розрізняє ділення на вміщення і ділення на рівні частини;

82.

.

Аналіз контрольної роботи.

Складання таблиці множення числа 3. Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Задачі на ділення.знає таблицю множення на 3;

розуміє способи складання таблиць множення і ділення;

розуміє залежність значення добутку від зміни одного з множників;

83.
Порядок дій у виразах з дужками.

розуміє призначення дужок у числових виразах; читає і записує вирази з дужками; застосовує правило порядку виконання дій у виразах без дужок із дужками; обчислює значення виразів (із дужками та без них) на 2 – 3 дії одного або різних ступенів;

84.
Взаємозв’язок дій ділення і множення. Вирази зі змінною. Задачі на ділення.

розуміє залежність значення добутку від зміни одного з множників;

розуміє залежність значення частки від зміни діленого або дільника;

перевіряє правильність виконання дії множення діленням, а ділення – множенням;

85.
Складання таблиці ділення на 3. Розв’язування задач на ділення

на 3.


знає таблицю ділення на 3;

розуміє способи складання таблиць множення і ділення;

розуміє залежність значення частки від зміни діленого або дільника;

перевіряє правильність виконання дії множення діленням, а ділення – множенням;

86.
Вправи на застосування таблиці множення та ділення на 3.

перевіряє правильність виконання дії множення діленням, а ділення – множенням;

87.
Знаходження значень виразів із зміною на одну та дві дії. Геометричний матеріал.

розуміє позначення змінної буквою; розуміє, що числове значення виразу зі змінною залежить від значень, яких набуває змінна; знаходить значення виразу при заданому числовому значенні змінної;

88.
Складання таблиці множення числа 4. Застосування таблиці для розв’язування прикладів і задач.

знає таблицю множення числа 4;

розуміє способи складання таблиць множення і ділення;

розуміє залежність значення добутку від зміни одного з множників;

89.
Складання таблиці ділення на 4. Приклади і задачі на засвоєння таблиці ділення на 4. Обчислення значень виразів з буквеним компонентом.

знає таблицю ділення на 4;

розуміє способи складання таблиць множення і ділення;

розуміє залежність значення частки від зміни діленого або дільника;

перевіряє правильність виконання дії множення діленням, а ділення – множенням;

90.
Залежність між компонентами при множенні. Рівняння на знаходження невідомого множника. Геометричний матеріал.

застосовує в обчисленнях правила знаходження невідомих множника, діленого, дільника;

91.

Контрольна робота №6: «Таблиці множення та ділення на 2,3,4»

знає таблиці множення чисел 2–4; знає таблиці ділення на числа 2–4; розуміє сутність дії множення як операцію об’єднання множин, які не перетинаються і містять однакову кількість елементів;

розуміє, що суму однакових доданків можна замінити множенням;

розуміє сутність дії ділення як операцію розбиття множини на кілька рівночисельних множин, що не перетинаються;

розрізняє ділення на вміщення і ділення на рівні частини;

92.
Аналіз контрольної роботи. Математичний диктант. Розв’язування прикладів і задач на застосування таблиці ділення на 4.

розуміє сутність дії множення як операцію об’єднання множин, які не перетинаються і містять однакову кількість елементів;

розуміє, що суму однакових доданків можна замінити множенням;

розуміє сутність дії ділення як операцію розбиття множини на кілька рівночисельних множин, що не перетинаються;

розрізняє ділення на вміщення і ділення на рівні частини;

93.
Складання таблиці множення числа 5. Розв’язування прикладів і задач на засвоєння таблиці множення числа 5.

знає таблиці множення на 5;

розуміє способи складання таблиць множення і ділення;

розуміє залежність значення добутку від зміни одного з множників;

94.
Складання таблиці ділення на 5. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення і множення на 5.

знає таблицю ділення на 5;

розуміє способи складання таблиць множення і ділення;

розуміє залежність значення частки від зміни діленого або дільника;

перевіряє правильність виконання дії множення діленням, а ділення – множенням;

95.
Обчислення значень виразів з буквеним компонентом. Розв’язування задач.

розв’язує складені задачі на 2-3 дії, які є комбінаціями простих задач вивчених видів;

96.
Самодиктант. Розв’язування рівнянь. Знаходження значень виразів.

Периметр квадрата.розуміє позначення змінної буквою; розуміє, що числове значення виразу зі змінною залежить від значень, яких набуває змінна; знаходить значення виразу при заданому числовому значенні змінної ;застосовує в обчисленнях правила знаходження невідомих множника, діленого, дільника; розуміє, що квадрат – це прямокутник, у якого всі сторони рівні; вимірює довжини сторін квадрата; розуміє поняття «периметр многокутника»; застосовує правило знаходження периметра квадрата;

97.
Складання таблиці множення числа 6. Доба, година, хвилина, секунда.

знає таблиці множення чисел 2–6;

розуміє способи складання таблиць множення і ділення;

розуміє залежність значення добутку від зміни одного з множників;

98.
Визначення часу за годинником. Поняття високосний рік.

знає одиниці часу (доба, тиждень, місяць, рік) та співвідношення між ними; визначає час за годинником;

99.
Математичний диктант. Табель-календар. Розв’язання задач на засвоєння таблиць множення і ділення.

знає одиниці часу (доба, тиждень, місяць, рік) та співвідношення між ними; визначає час за годинником;

100.
Таблиця ділення на 6. Задачі на спосіб зведення до одиниці. Складання задач за схемою.

знає таблиці ділення на числа 2–6;

розуміє способи складання таблиць множення і ділення;

розуміє залежність значення частки від зміни діленого або дільника;

перевіряє правильність виконання дії множення діленням, а ділення – множенням;

101.
Розв’язування прикладів і задач на засвоєння таблиці ділення на 6. Розв’язання задач двома способами..

перевіряє правильність виконання дії множення діленням, а ділення – множенням;

102.
Порівняння задач. Складання задач за коротким записом.

розв’язує складені задачі на 2-3 дії, які є комбінаціями простих задач вивчених видів;

103.
Складання таблиці множення числа 7. Вправи і задачі на засвоєння таблиці.

знає таблиці множення чисел 2–7;

розуміє способи складання таблиць множення і ділення;

розуміє залежність значення добутку від зміни одного з множників;

104.
Застосування правил про порядок виконання арифметичних дій. Розв’язання задачі шляхом складання рівняння.

розв’язує складені задачі на 2-3 дії, які є комбінаціями простих задач вивчених видів;

використовує різні способи розв’язування задачі;

105.
Таблиця ділення на 7. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 7.

знає таблиці ділення на числа 2–7;

розуміє способи складання таблиць множення і ділення;

розуміє залежність значення частки від зміни діленого або дільника;

перевіряє правильність виконання дії множення діленням, а ділення – множенням;

106.
Математичний диктант. Складання виразів за таблицею. Знаходження їх значення.

розуміє способи складання таблиць множення і ділення;

107.
Залежність значення добутку від зміни одного множника при сталому другому. Залежність значення частки при зміні дільника. Порівняння виразів, не виконуючи дій.

розуміє залежність значення добутку від зміни одного з множників;

розуміє залежність значення частки від зміни діленого або дільника;

108.
Порівняння виразів. Визначення часу за годинником. Вправи на засвоєння таблиць ділення і множення.

знає одиниці часу (доба, тиждень, місяць, рік) та співвідношення між ними; визначає час за годинником;

109.
Складання таблиці множення числа 8. Знаходження периметра

прямокутника.знає таблиці множення чисел 2–8;

розуміє способи складання таблиць множення і ділення;

розуміє залежність значення добутку від зміни одного з множників;

110.
Математичний диктант. Застосування правил про порядок виконання арифметичних дій. Геометричний матеріал.

розуміє призначення дужок у числових виразах; читає і записує вирази з дужками; застосовує правило порядку виконання дій у виразах без дужок із дужками; обчислює значення виразів (із дужками та без них) на 2 – 3 дії одного або різних ступенів;

111.
Таблиця ділення на 8. Істинні та хибні рівності та нерівності. Задачі а дві дії.

знає таблиці ділення на числа 2–8;

розуміє способи складання таблиць множення і ділення;

розуміє залежність значення частки від зміни діленого або дільника;

перевіряє правильність виконання дії множення діленням, а ділення – множенням;

112.
Математичний диктант. Задачі з буквеними даними.

розв’язує складені задачі на 2-3 дії, які є комбінаціями простих задач вивчених видів;

113.
Складання таблиці множення числа 9. Вправи на засвоєння таблиці.

знає таблиці множення чисел 2–9;

розуміє способи складання таблиць множення і ділення;

розуміє залежність значення добутку від зміни одного з множників;

114.
Контрольна робота №7: «Таблиці множення та ділення на 5,6,7,8»

знає таблиці множення чисел 2–8; знає таблиці ділення на числа 2–8; розуміє сутність дії множення як операцію об’єднання множин, які не перетинаються і містять однакову кількість елементів;

розуміє, що суму однакових доданків можна замінити множенням;

розуміє сутність дії ділення як операцію розбиття множини на кілька івно чисельних множин, що не перетинаються;

розрізняє ділення на вміщення і ділення на рівні частини;

115.
Аналіз контрольної роботи. Математичний диктант. Вправи і задачі на засвоєння таблиць ділення і множення.

знає таблиці множення чисел 2–8; знає таблиці ділення на числа 2–8; розуміє сутність дії множення як операцію об’єднання множин, які не перетинаються і містять однакову кількість елементів;

розуміє, що суму однакових доданків можна замінити множенням;

розуміє сутність дії ділення як операцію розбиття множини на кілька івно чисельних множин, що не перетинаються;

розрізняє ділення на вміщення і ділення на рівні частини;

116.
Таблиця ділення на 9. Приклади і задачі на засвоєння таблиць ділення і множення.

знає таблиці ділення на числа 2–9;

розуміє способи складання таблиць множення і ділення;

розуміє залежність значення частки від зміни діленого або дільника;

перевіряє правильність виконання дії множення діленням, а ділення – множенням;

117.
Множення 0. Множення на 0.Ділення 0. Неможливість ділення на 0.

Знає властивості дій множення і ділення на 1,10, множення на нуль, нуля на число, ділення нуля на число, ділення рівних чисел;

розуміє що ділення на 0 неможливе;

118.
Множення числа 10. Ділення на 10. Розв’язання задачі на 3 дії.

знає властивості дій множення і ділення на 1,10, множення на нуль, нуля на число, ділення нуля на число, ділення рівних чисел;

розуміє що ділення на 0 неможливе;

119.
Вправи на засвоєння таблиць ділення і множення. Задача на кратне порівняння.

розв’язує складені задачі на 2-3 дії, які є комбінаціями простих задач вивчених видів;

120.
Вправи на засвоєння таблиць ділення і множення. Геометричний матеріал.

знає таблиці ділення на числа 2–9;

розуміє способи складання таблиць множення і ділення;

розуміє залежність значення частки від зміни діленого або дільника;

перевіряє правильність виконання дії множення діленням, а ділення – множенням;

121.
Контрольна робота №8: «Таблиці множення та ділення на 9. Множення на 0 та на 10»

знає таблиці множення чисел 9; знає таблиці ділення на 9; множення на0 та на10; розуміє сутність дії множення як операцію об’єднання множин, які не перетинаються і містять однакову кількість елементів;

розуміє, що суму однакових доданків можна замінити множенням;

розрізняє ділення на вміщення і ділення на рівні частини;

122
Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого. Розв’язання логічних задач.

знає таблиці множення чисел 2–9; знає таблиці ділення на числа 2–9; розуміє сутність дії множення як операцію об’єднання множин, які не перетинаються і містять однакову кількість елементів;

розуміє, що суму однакових доданків можна замінити множенням;

розуміє сутність дії ділення як операцію розбиття множини на кілька івно чисельних множин, що не перетинаються;

розрізняє ділення на вміщення і ділення на рівні частини;

123.
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 2 КЛАСІ.

Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Табличне додавання і віднімання чисел у межах 20 з переходом через розряд.розуміє сутність прийомів усного додавання й віднімання чисел частинами, порозрядного,способом округлення;

124.
Додавання і віднімання виду 26+8, 26-8. Обчислення значень виразів з буквеним компонентом. Задачі на 2 дії.

володіє обчислювальними навичками додавання і віднімання з переходом через десяток у межах 100; обирає доцільний спосіб обчислення для конкретного випадку; розуміє позначення змінної буквою; розуміє, що числове значення виразу зі змінною залежить від значень, яких набуває змінна; знаходить значення виразу при заданому числовому значенні змінної;

125.
Додавання виду 35+27. Розв’язування рівнянь. Знаходження довжини ламаної лінії.

володіє обчислювальними навичками додавання і віднімання з переходом через десяток у межах 100; обирає доцільний спосіб обчислення для конкретного випадку; розуміє позначення змінної буквою; виділяє ланки ламаної; визначає довжину ламаної;

126.
Віднімання виду 34-18. Розв’язування задач.

володіє обчислювальними навичками додавання і віднімання з переходом через десяток у межах 100; обирає доцільний спосіб обчислення для конкретного випадку; розуміє позначення змінної буквою; розв’язує задачі вивчених видів;

127.
Повторення дії множення та ділення. Задачі на 2 дії різного ступеня.

розуміє сутність дії ділення як операцію розбиття множини на кілька рівночисельних множин, що не перетинаються;

розрізняє ділення на вміщення і ділення на рівні частини;

128.
Назви чисел при множенні та діленні. Задачі на 2 дії різного ступеня.

знає назви компонентів та результатів дій множення і ділення;

застосовує в обчисленнях переставний закон множення;129.
Контрольна робота №9: «Повторення вивченого за рік»
130.
Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого. Розв’язання логічних задач.

знає порядок роботи над задачею

131.
Узагальнення і систематизація знань учнів.
132.
Підсумковий урок за рік.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка