Конспект лекцій з дисципліни «Оподаткування підприємств»Сторінка9/12
Дата конвертації26.04.2016
Розмір1.98 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

4. Особливості оподаткування окремих видів підприємництва і послуг

4.1 Патентування підприємницької діяльності


Механізм патентування базується на положеннях Закону України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23.03.1996 р. № 98/96-ВР із змінами.

Сутність патентування полягає в тому, що деякі види підприємницької діяльності дозволяється здійснювати тільки після придбання торгового патенту.

Торговий патент – це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб’єкта підприємницької діяльності чи його структурного (відокремленого) підрозділу займатися визначеними законом видами підприємницької діяльності.

Підставою для придбання патенту є заявка, яка повинна містити такі реквізити: • найменування суб'єкта підприємницької діяльності;

 • витяг з установчих документів щодо юридичної адреси суб'єкта підприємницької діяльності, а у випадках, коли патент придбано для структурного (відокремленого) підрозділу, – довідка органу, який погодив місцезнаходження структурного (відокремленого) підрозділу, із зазначенням цього місця;

 • вид підприємницької діяльності, здійснення якої потребує придбання торгового патенту;

 • найменування документа про повну або часткову сплату вартості торгового патенту.

Торговий патент видається за плату суб'єктам підприємницької діяльності державними податковими органами за місцезнаходженням цих суб'єктів або місцезнаходженням їх структурних (відокремлених) підрозділів, суб'єктам підприємницької діяльності, які проводять торговельну діяльність або надають побутові послуги (крім пересувної торговельної мережі), - за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання побутових послуг, а суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу, - за місцем реєстрації цих суб'єктів.

Суб'єкт підприємницької діяльності, який припинив діяльність, що відповідно до цього Закону підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про припинення такої діяльності відповідний державний податковий орган. При цьому торговий патент підлягає поверненню до державного податкового органу, який видав його, а суб'єкту підприємницької діяльності повертається надмірно сплачена сума вартості торгового патенту.

Торговий патент містить такі реквізити:


 • номер;

 • найменування володільця ;

 • вид підприємницької діяльності;

 • назва виду побутових послуг чи послуг у сфері грального бізнесу;

 • місце реєстрації громадянина як суб'єкта підприємницької діяльності чи місцезнаходження суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи (місцезнаходження структурного (відокремленого) підрозділу цього суб'єкта);

 • для транспортних засобів – зазначення "виїзна торгівля";

 • термін дії;

 • місцезнаходження державного податкового органу, який видав торговий патент;

 • відмітка державного податкового органу про надходження плати за виданий ним торговий патент

Торговий патент повинен бути розміщений:

 • на фронтальній вітрині магазину, а в разі її відсутності – біля касового апарата;

 • на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;

 • на табличці – для автомагазинів, розвозок та інших видів пересувної торговельної мережі, а також для лотків, прилавків та інших видів торгових точок, відкритих у відведених для торговельної діяльності місцях;

 • у пунктах обміну іноземної валюти;

 • у приміщеннях для надання послуг у сфері грального бізнесу та надання побутових послуг.

Торговий патент має бути відкритим і доступним для огляду.

Торговий патент є чинним на території органу, який здійснив реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності чи з яким погоджено місцезнаходження його структурного (відокремленого) підрозділу за місцем видачі торгового патенту цьому суб'єкту. Передача торгового патенту іншому суб'єкту підприємницької діяльності або іншому структурному (відокремленому) підрозділу суб'єкта підприємницької діяльності не дозволяється.

Торговий патент, виданий для здійснення торговельної діяльності з використанням пересувної торговельної мережі (автомагазини, розвозки тощо), дійсний на території України.

Патентуванню підлягають наступні види підприємницької діяльності:1) Торговельна, що здійснюється суб’єктами підприємницької діяльності або їх структурними (відокремленими) підрозділами у пунктах продажу товарів.

Під торговельною діяльністю у цьому Законі слід розуміти роздрібну та оптову торгівлю, діяльність у торговельно-виробничій (громадське харчування) сфері за готівкові кошти, інші готівкові платіжні засоби та з використанням кредитних карток.Пунктами продажу товарів є:

 • магазини та інші торгові точки, що знаходяться в окремих приміщеннях, будівлях або їх частинах і мають торговельний зал для покупців або використовують для торгівлі його частину;

 • кіоски, палатки та інші малі архітектурні форми, які займають окремі приміщення, але не мають вбудованого торговельного залу для покупців;

 • автомагазини, розвозки та інші види пересувної торговельної мережі;

 • лотки, прилавки та інші види торгових точок у відведених для торговельної діяльності місцях, крім лотків, прилавків, що надаються в оренду суб'єктам підприємницької діяльності – фізичним особам і знаходяться в межах спеціалізованих підприємств сфери торгівлі - ринків усіх форм власності;

 • стаціонарні, малогабаритні й пересувні автозаправні станції, заправні пункти, які здійснюють торгівлю нафтопродуктами і стиснутим газом;

 • фабрики-кухні, фабрики-заготівельні, їдальні, ресторани, кафе, закусочні, бари, буфети, відкриті літні майданчики, кіоски та інші пункти громадського харчування;

 • оптові бази, склади-магазини або інші приміщення, що використовуються для здійснення оптової торгівлі за готівкові кошти, інші готівкові платіжні засоби та з використанням кредитних карток.

У разі, коли суб'єкт підприємницької діяльності має структурні (відокремлені) підрозділи, торговий патент повинен придбати окремо кожний структурний (відокремлений) підрозділ (торгова точка).

2) Надання побутових послуг. Перелік послуг, що відносяться до побутових, визначається Кабінетом Міністрів України. Згідно із постановою Кабміну України від 27.04.1998 р. № 576 патентуванню підлягають:

 • пошив тентів, чохлів, штор, драпувань;

 • ремонт радіотелевізійної, аудіо- та відеоапаратури (крім структурних підрозділів, розташованих у сільській місцевості);

 • заміна елементів живлення;

 • ремонт та виготовлення ювелірних виробів;

 • ремонт та виготовлення металовиробів;

 • ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів, що належать громадянам;

 • ремонт та будівництво індивідуального житла (квартир), садових будиночків, гаражів;

 • перукарські послуги (тільки на території міст Києва і Севастополя, обласних центрів);

 • прокат аудіо-, відеокасет, CD-дисків;

 • прокат автотранспортних засобів;

 • прокат весільного вбрання і одягу для урочистих подій;

 • послуги ломбардів;

 • фотопослуги та послуги фотолабораторій;

 • послуги аудіо-, відеозапису.

3) Операції з торгівлі готівковими валютними цінностями. Під торгівлею готівковими валютними цінностями слід розуміти продаж готівкової іноземної валюти, інших готівкових платіжних засобів, виражених в іноземній валюті (в тому числі дорожніх, банківських та персональних чеків), а також операції з дебетування кредитних (дебетових) карток в обмін на валюту України, інших готівкових платіжних засобів, виражених у валюті України, а також в обмін на іншу іноземну валюту.

Пунктами обміну іноземної валюти у цьому Законі слід розуміти: • обмінні пункти уповноважених банків;

 • обмінні пункти уповноважених банків, що розташовані поза їх операційними залами;

 • обмінні пункти інших кредитно-фінансових установ, які одержали ліцензію Національного банку України на здійснення операцій з торгівлі іноземною валютою;

 • обмінні пункти суб'єктів підприємницької діяльності, які діють на підставі агентських угод з уповноваженими банками.

У разі, коли суб'єкт підприємницької діяльності має структурні (відокремлені) підрозділи, торговий патент придбувається окремо для кожного структурного (відокремленого) підрозділу (обмінного пункту).

4) Надання послуг у сфері грального бізнесу

Під гральним бізнесом слід розуміти діяльність, пов'язану з влаштуванням казино, інших гральних місць (домів), гральних автоматів з грошовим або майновим виграшем, проведенням лотерей (крім державних) та розіграшів з видачею грошових виграшів у готівковій або майновій формі.

Казино, інші гральні місця (дома) повинні займати окремі приміщення або будівлі й мати гральний зал для відвідувачів (крім гральних автоматів і більярдних столів).

Надання послуг у сфері грального бізнесу поза межами відведених на ці цілі приміщень або будівель, а також у приміщеннях, що не мають грального залу для відвідувачів, не дозволяється.У разі, коли суб'єкт підприємницької діяльності має структурні (відокремлені) підрозділи, торговий патент повинен придбати окремо кожний структурний (відокремлений) підрозділ (грального місця).

Не підлягає патентуванню підприємницька діяльність:

 1. підприємств і організацій Укоопспілки, військової торгівлі, аптек, які перебувають у державній власності, та торгово-виробничих державних підприємств робітничого постачання у селах, селищах та містах районного підпорядкування;

 2. суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, які:

 • здійснюють торговельну діяльність з лотків, прилавків і сплачують ринковий збір (плату) за місце для торгівлі продукцією в межах ринків усіх форм власності;

 • сплачують податок на промисел у порядку, передбаченому чинним законодавством;

 • здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва, худоби, кролів, нутрій, птиці (як у живому вигляді, так і продукції їх забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;

 • сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;

 • сплачують фіксований податок відповідно до законодавства про оподаткування доходів фізичних осіб;

 1. суб'єктів підприємницької діяльності, створених громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно з чинним законодавством і здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва і продукцією, виготовленою на підприємствах Українського товариства сліпих і Українського товариства глухих.

Без придбання торгового патенту суб'єкти підприємницької діяльності або їх структурні (відокремлені) підрозділи здійснюють торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва:

 • хліб і хлібобулочні вироби;

 • борошно пшеничне й житнє;

 • сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна;

 • молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених з добавками і без них;

 • продукти дитячого харчування;

 • безалкогольні напої;

 • морозиво;

 • яловичина і свинина;

 • домашня птиця;

 • яйця;

 • риба;

 • ягоди і фрукти;

 • мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл;

 • картопля і плодоовочева продукція;

 • комбікорми для продажу населенню.

Не потребує також патентування:

 • реалізація суб'єктом підприємницької діяльності продукції власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ним у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення цього суб'єкта;

 • діяльність суб'єктів підприємницької діяльності із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);

 • діяльність у торговельно-виробничій сфері (громадське харчування) на підприємствах, в установах, організаціях, у тому числі навчальних закладах з обслуговування виключно працівників цих підприємств, установ, організацій та учнів і студентів у навчальних закладах.

Вартість торгового патенту на здійснення торговельної діяльності й з надання побутових послуг встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від місцезнаходження пункту продажу товарів, асортиментного переліку товарів, місцезнаходження об’єкта з надання побутових послуг та виду побутових послуг. Термін дії звичайного торгового патенту для цих видів діяльності становить 12 календарних місяців.

Вартість торгового патенту на здійснення цих видів діяльності за календарний місяць встановлюється в межах таких граничних рівнів: • на території міста Києва, обласних центрів – від 60 до 320 грн.;

 • на території міста Севастополя, міст обласного підпорядкування (крім обласних центрів) і районних центрів – від 30 до 160 грн.;

 • на території інших населених пунктів – до 80 грн.

У разі, коли пункти продажу товарів розташовані в курортних місцевостях або на територіях, прилеглих до митниць, інших пунктів переміщень через митний кордон, органи місцевого самоврядування, до бюджетів яких спрямовується плата за торговий патент, можуть прийняти рішення про збільшення плати за торговий патент, але не більше 320 грн. за календарний місяць. Додаткові доходи, отримувані внаслідок прийняття таких рішень, повністю спрямовуються до відповідних місцевих бюджетів.

На здійснення торговельної діяльності передбачено також короткотерміновий і пільговий торговий патент.

Термін дії короткотермінового торгового патенту становить від 1 до 15 днів. Вартість такого патенту встановлена у фіксованому розмірі – 10 грн. за один день.

Оплата вартості звичайного торгового патенту на здійснення торговельної діяльності проводиться щомісячно до 15 числа місяця, який передує звітному, а оплата вартості короткотермінового торгового патенту здійснюється не пізніше ніж за один день до початку проведення торговельної діяльності.

Під час придбання торгового патенту суб'єкт підприємницької діяльності вносить одноразову плату в розмірі вартості торгового патенту за один місяць. На суму, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується розмір плати за торговий патент, яка підлягає внесенню в останній місяць його дії.

Пільговий торговий патент видається суб'єктам підприємницької діяльності або їх структурним (відокремленим) підрозділам, які здійснюють торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: • поштові марки, листівки, вітальні листівки й конверти непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара з дерева, паперу і картону, що використовується для поштових відправлень підприємствами Державного комітету зв'язку України, і фурнітура до них;

 • періодичні видання друкованих засобів масової інформації, що мають реєстраційні свідоцтва, видані уповноваженими органами України, книги, брошури, альбоми, нотні видання, буклети, плакати, картографічна продукція, що видаються юридичними особами - резидентами України;

 • проїзні квитки;

 • товари народних промислів (крім антикварних і тих, що становлять культурну цінність згідно з переліком, який встановлюється Міністерством культури України);

 • готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, перев'язувальні матеріали та інше медичне приладдя) й вітаміни для населення; ветеринарні препарати, папір туалетний, зубні паста й порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів з целюлози або її замінників, термометри, індивідуальні діагностичні прилади (незалежно від країни їх походження);

 • вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гас освітлювальний і газ скраплений, торф паливний кусковий, торф'яні брикети і дрова для продажу населенню;

 • мило господарське, а також сірники (незалежно від країни їх походження);

 • насіння овочевих, баштанних, квіткових культур, кормових коренеплодів та картоплі (незалежно від країни його походження);

 • зошити.

У пільговому торговому патенті обов'язково наводиться повний перелік товарів, що передбачаються для реалізації.

Пільговий торговий патент мають право придбати: 1. Суб'єкти підприємницької діяльності, які реалізують інвалідам товари повсякденного вжитку та продукти харчування через торговельні установи, створені для цієї мети громадськими організаціями інвалідів.

 2. Суб’єкти підприємницької діяльності, які займаються продажем періодичних видань, друкованих засобів масової інформації, на торгівлю супутньою продукцією за таким переліком: ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі, мастихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники та закріплювачі для малювання та живопису, полотно, багети, рамки та підрамники для картин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів (незалежно від країни їх походження).

 3. Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють торговельну діяльність на території військових частин і військових навчальних закладів виключно товарами військової атрибутики та повсякденного вжитку для військовослужбовців.

У разі придбання пільгового торгового патенту вноситься одноразова плата в розмірі 25 грн. за 12 календарних місяців.

Вартість торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями встановлюється у фіксованому розмірі 960 грн. за календарний місяць.

Термін дії торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями становить 36 календарних місяців.

Оплата вартості торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями здійснюється щоквартально до 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

Під час придбання торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями суб'єкт підприємницької діяльності вносить одноразову плату в розмірі вартості торгового патенту за один місяць. На цю суму зменшується розмір плати за торговий патент, що підлягає внесенню в останній квартал його дії.

Вартість торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу встановлюється у фіксованому розмірі (за рік): • для використання грального автомата з грошовим або майновим виграшем - 4200 грн.;

 • для використання грального столу з кільцем рулетки - 192000 грн.;

 • для використання інших гральних столів (спеціальних столів для казино, крім столів для більярду) – 144000 грн. за кожний стіл;

 • для використання кегельбанів, що вводяться у дію за допомогою жетона, монети або без них, – 6000 грн. за кожний гральний жолоб (доріжку);

 • для використання столів для більярду, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярду, що використовуються для спортивних аматорських змагань, – 1800 грн. за кожний стіл для більярду;

 • для провадження інших видів грального бізнесу, включаючи розіграші з видачею грошових виграшів у готівковій формі поза банківські установи або у майновій формі на місці, – 7200 грн. за кожний окремий вид (місце) грального бізнесу.

Торговий патент на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу має бути виданий на кожне окреме гральне місце (гральний автомат, гральний стіл).

Торговий патент на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу не дає права на здійснення грального бізнесу, не зазначеного в такому патенті.

Термін дії торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу становить 60 календарних місяців.

Оплата вартості торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу проводиться щоквартально до 15 числа місяця, що передує звітному кварталу.

Під час придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу суб'єкт підприємницької діяльності вносить одноразову плату в розмірі вартості торгового патенту за 3 місяці. На суму, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується розмір плати за торговий патент, яка підлягає внесенню в останній квартал його дії.

Кошти, одержані від продажу торгових патентів, зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування (місцевих бюджетів) за місцем оплати торгового патенту.

За порушення правил патентування підприємницької діяльності Законом встановлена така відповідальність:


 • за порушення строків сплати або неповне внесення чергових платежів нараховується пеня на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності) з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України на день виникнення такого податкового боргу або на день його (частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення в його сплаті;

 • за порушення порядку розміщення торгового патенту сплачується штраф у розмірі вартості торгового патенту за один календарний місяць;

 • за здійснення операцій без одержання відповідних торгових патентів, передачу торгового патенту іншому суб’єкту підприємницької діяльності чи відокремленому структурному підрозділу сплачується штраф у подвійному розмірі вартості торгового патенту за повний термін діяльності суб'єктів підприємницької діяльності із зазначеним порушенням;

 • за здійснення операцій з реалізації відповідних товарів без одержання пільгового торгового патенту або з порушенням порядку одержання та використання пільгового торгового патенту сплачується штраф у п'ятикратному розмірі вартості пільгового торгового патенту;

 • за здійснення торговельної діяльності без придбання короткотермінового патенту сплачується штраф у подвійному розмірі вартості короткотермінового патенту за повний термін діяльності із зазначеним порушенням.

Штрафи підлягають сплаті порушником у п'ятиденний термін відповідно до законодавства.

До дня сплати вищеназваних штрафів, а також до придбання торгового патенту або оформлення пільгового торгового патенту діяльність відповідних суб'єктів підприємницької діяльності зупиняється.

Посадові особи й громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності у разі порушення вимог цього Закону притягуються до адміністративної відповідальності згідно із законодавством.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка