Конспект лекцій з дисципліни «Оподаткування підприємств»Сторінка1/12
Дата конвертації26.04.2016
Розмір1.98 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВАКонспект лекцій

з дисципліни

«Оподаткування підприємств»
(для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.050100 – «Облік і аудит»)

Харків – ХНАМГ – 2007

Конспект лекцій з дисципліни «Оподаткування підприємств» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.050100 – «Облік і аудит»)

Авт.: Кизилова Л.О., Кизилов Г.І., Шкурко О.В. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 191 с.

Автори: к.е.н., доц. Л.О. Кизилова, к.е.н., доц. Г.І. Кизилов,
ст. викл. О.В. Шкурко

Рецензент: к.е.н., проф. Н.І. Гордієнко

Рекомендовано кафедрою «Облік і аудит»,

протокол № 16 від 12.06.2007 р.


ЗМІСТ
Стор.

1. Теоретичні основи оподаткування 6

1.1 Сутність податків 6

1.2 Функції податків 7

1.3 Принципи оподаткування 8

1.4 Класифікація податків й об’єктів оподаткування 20

2. Непряме оподаткування 25

2.1 Акцизний збір 25

2.1.1 Нормативна база й сутність податку 25

2.1.2 Платники акцизного збору. 26

2.1.3 Об'єкти оподаткування 27

2.1.4 Перелік підакцизних товарів і ставки акцизного збору. 28

2.1.5 Порядок визначення сум акцизного збору 30

2.1.6 Пільги з акцизного збору 32

2.1.7 Порядок сплати акцизного збору 33

2.1.8 Особливості сплати акцизного збору при реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів 35

2.2 Податок на додану вартість 40

2.2.1 Сутність податку на додану вартість. Нормативна база 40

2.2.2 Платники податку на додану вартість 41

2.2.3 Об’єкти оподаткування 43

2.2.4 База оподаткування 46

2.2.5 Пільги з податку на додану вартість 50

2.2.6 Ставки податку 52

2.2.7 Порядок визначення податкових зобов’язань 53

2.2.8 Порядок формування податкового кредиту 58

2.2.9 Порядок подання податкової декларації з ПДВ 63

2.2.10 Порядок сплати ПДВ до бюджету 65

3 Пряме оподаткування доходів і майна 69

3.1 Податок на прибуток підприємств 69

3.1.1 Нормативна база. Платники податку 69

3.1.2 Об’єкт оподаткування 70

3.1.3 Порядок визначення суми валових доходів 71

3.1.4 Особливості визначення доходу від виконання довгострокових договорів 75

3.1.5 Порядок визначення суми валових витрат 78

3.2 Податок з доходів фізичних осіб 95

3.2.1 Нормативна база 95

3.2.2 Платники податку і податкові агенти 95

3.2.3 Об’єкт оподаткування 99

3.2.4 Податковий кредит 110

3.2.5. Податкові соціальні пільги 113

3.2.6 Ставки податку 118

3.2.7 Особливості нарахування та сплати податку з окремих видів доходів 118

3.2.8 Порядок нарахування та сплати податку до бюджету 123

3.2.9 Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкова декларація) 126

3.3 Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 131

3.3.1 Нормативна база. Платники податку 131

3.3.2 Об’єкти оподаткування 132

3.3.3 База оподаткування і ставки податку 133

3.3.4 Пільги 134

3.3.5 Строки сплати податку 136

3.3.6 Порядок обчислення і сплати податку 137

3.4 Плата за землю 139

3.4.1 Нормативна база, платники податку, об’єкти оподаткування 139

3.4.2 Диференціація ставок податку залежно від призначення земель 141

3.4.3 Пільги по земельному податку 147

3.4.4 Порядок надання звітності і сплати земельного податку 150

4. Особливості оподаткування окремих видів підприємництва і послуг 152

4.1 Патентування підприємницької діяльності 152

4.2 Місцеві податки та збори 166

4.2.1 Нормативна база, перелік місцевих податків і платники 166

4.2.2 Об’єкти оподаткування і ставки 167

4.2.3 Комунальний податок 168

4.2.4 Податок на рекламу 170

4.3 Державне мито 173

4.3.1 Платники й об'єкти оподаткування 173

4.3.2 Пільги. 179

4.3.3 Зарахування до бюджету і повернення сум мита 181

4.4 Спрощена система оподаткування 184

Мета та завдання вивчення дисципліни – формування знань з організації і функціонування податкової системи, проведення податкової політики в Україні та практичних навичок розрахунків і платежів податків до бюджетів.

Предмет вивчення – відносини держави і суб’єктів підприємницької діяльності з приводу формування фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен оволодіти знаннями:  • про систему законодавчих та інших нормативних актів з оподаткування;

  • про основні елементи податків;

  • про функції податків; принципи оподаткування;

  • про класифікацію податків, систему податків в Україні, механізм нарахування і сплати податків

  • вміти:

  • визначати базу оподаткування за даними аналітичного обліку підприємства;

  • визначати суми податкових платежів до бюджетів і державних цільових фондів;

  • складати податкові декларації, розрахунки за встановленими нормативними актами.1. Теоретичні основи оподаткування

1.1 Сутність податків


Визначення сутності податків має два аспекти: соціологічний і прагматичний.

У соціологічному значенні податки – фінансова основа існування суспільства.

Відомий російський економіст М.І. Тургенєв, аналізуючи історію оподаткування різних країн, писав: «В естественном или диком состоянии человека потребности в налогах существовать не может. Каждый печется как может о своем пропитании, о своем сохранении. По мере становления общества сперва из одного, потом из нескольких и многих элементов, необходимость частных пожертвований для общественной пользы утвердилась между людьми. Эти пожертвования, сначала состоявшие в некоторых простых работах, в удалении части плодов, от земли получаемых, умножались и совершенствовались более и более, вместе с усовершенствованием общества».

В енциклопедичному словнику Ф.А. Брокгауза і І.А. Єфрона зазначається: «Существование стройной системы налогов есть признак высокой ступени государственного развития».

М.І. Тургенєв головне призначення податків визначав таким чином: «Налоги суть средство к достижению цели общества или государства, т.е. той цели, которую люди себе предполагают при соединении своем в общество или при становлении государства. На сем основывается и право правительства требовать податки от народа».

В сучасних умовах податки є фінансовою основою усіх держав з розвинутою економікою. Державне управління вважається діяльністю, що породжує суспільну корисність у формі державних благ. Держава надає «чисті» суспільні блага: національну безпеку, охорону здоров'я, культуру, науку і т.п. Ціна цих благ – податки. Значущість ціни формується в політичному процесі – через парламенти.

Податки існують в сучасних державах незалежно від волі й бажань окремих членів суспільства.

Український вчений В.М. Федосов відповідно до сучасних умов так розкриває суттєву сторону податків: «… сущностная сторона вытекает из того, что их функционирование связано с объективно существующей необходимостью принудительного отчуждения государством части вновь созданной стоимости в денежной форме, её изъятия, концентрации и перераспределении …».

Прагматичний аспект сутності податків відображається в законах про оподаткування. Так, закон України «Про систему оподаткування» в редакції від 18 лютого 1997 р. визначає:

«Під податком і збором (обов’язковим платежем) до бюджетів та державних цільових фондів слід розуміти обов’язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються законами України про оподаткування.

Державні цільові фонди – це фонди, які створені відповідно до законів України і формуються за рахунок визначених законами України податків і зборів (обов’язкових платежів) юридичних осіб незалежно від форм власності та фізичних осіб ...

Сукупність податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, що справляються у встановленому законами України порядку, становить систему оподаткування».


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка