Конспект лекцій з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» для студентів напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит» спеціалізації «Фінанси І кредит», «Банківська справа»Сторінка1/16
Дата конвертації26.04.2016
Розмір2.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра фінансів

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

З ДИСЦИПЛІНИ

«Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва»

для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізації «Фінанси і кредит», «Банківська справа»

Автор – к.е.н., доцент Чайковська О.В.

Донецьк -2014
ЗМІСТ


ВСТУП

ТЕМА 1. ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

1.1. Мета і завдання навчальної дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва»

1.2. Підприємство як суб'єкт підприємництва

1.3.Фінансова, операційна та інвестиційна діяльність суб’єктів підприємництва

1.4. Фінансові ресурси суб’єктів підприємництва

1.5. Організація фінансової діяльності підприємства

1.6. Державне регулювання фінансової діяльності суб’єктів підприємництва.

1.7 Фінансові взаємовідносини підприємств з державою та їх місце у фінансовій діяльності


ТЕМА 2. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА РІЗНИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ

2.1. Критерії вибору організаційно-правової форми ведення

підприємницької діяльності

2.2. Форми фінансування діяльності суб’єктів підприємництва

2.3. Зобов’язання суб’єктів підприємництва

2.4. Основи фінансування суб’єктів підприємництва в Україні.


ТЕМА 3. ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

3.1. Власний капітал підприємства, його функції та складові

3.2. Характеристика статей власного капіталу і порядок їх відображення в балансі

3.3. Акціонерний капітал, його формування та складові

3.4. Види резервного капіталу та джерела його формування

3.5. Зміна величини статутного капіталу акціонерного товаристваТЕМА 4. ВНУТРІШНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Сутність та класифікація внутрішніх джерел фінансування підприємства

4.2.Поняття самофінансування підприємства, його джерела

4.3. Принципи самофінансування підприємств

4.4.Cash-Flow (чистий грошовий потік) як внутрішнє джерело фінансування підприємства.

4.5. Звіт про рух грошових коштів


ТЕМА 5. ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Зміст і завдання дивідендної політики

5.2. Теорії дивідендної політики

5.3. Показники ефективності дивідендної політики підприємства

5.4 Розподіл прибутку і виплата дивідендів

5.5. Фактори, що впливають на дивідендну політику підприємства

5.6. Методи нарахування дивідендів

ТЕМА 6. ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ЗА РАХУНОК ЗАПОЗИЧЕНИХ РЕСУРСІВ

6.1. Сутність запозичених ресурсів та їх роль у діяльності підприємств.

6.2. Фінансові кредити як форма запозичених ресурсів

6.3. Практична діяльність підприємства щодо отримання банківського кредиту.

6.4. Кредитне забезпечення, його форми

6.5. Фінансування підприємства за рахунок комерційних позичок

6.6. Фінансування підприємства за рахунок коштів, залучених в результаті емісії та розміщення облігацій.

6.7. Небанківське кредитування підприємств в сучасних умовах.


ТЕМА 7. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ЕТАПІ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

7.1. Реорганізація і реструктуризація підприємства як санаційні заходи

7.2. Форми і види реструктуризації і реорганізації підприємства

7.3.Реорганізація, яка спрямована на укрупнення підприємства

7.4.Реорганізація, яка спрямована на подрібнення підприємства

7.5.Реорганізація без змін розмірів підприємства (перетворення).

7.6. Складання розподільного балансуТЕМА 8. ФІНАНСОВЕ ІНВЕСТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

    1. Економічна сутність та види інвестицій. Інвестиційна діяльність підприємств.

    2. . Фінансові інвестиції: сутність, об’єкти, форми.

    3. . Формування портфелю цінних паперів і управління ним.

    4. . Економічна оцінка ефективності фінансових інвестицій.

    5. . Інвестиційні ризики та їх оцінка.

ТЕМА 9. ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Необхідність, сутність і принципи оцінювання вартості підприємства.

9.2. Взаємозв’язок цілей оцінювання вартості підприємства з видами оцінної вартості і суб’єктами оцінки.

9.3. Методи оцінювання вартості підприємства та їх характеристика.

9.4. Доходний підхід оцінювання вартості підприємства.

9.5. Витратний підхід оцінювання вартості підприємства.

9.6. Ринковий (порівняльний) підхід оцінювання вартості підприємства.ТЕМА 10. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

10.1. Суть зовнішньоекономічної діяльності, принципи та суб’єкти

10.2. Компетенції фінансових служб у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства

10.3. Види зовнішньоекономічних операцій та методи їх здійснення

10.4. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності та методи їх нейтралізації

10.5. Розрахунки при здійсненні зовнішньоекономічних операцій

10.6. Суть і принципи митного регулювання ЗЕД в Україні

10.7. Фінансова діяльність на території вільних економічних зон. Офшорні зони


ТЕМА 11. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ НА ПІДПРИЄМСТВІ

11.1. Сутність, функції і задачі фінансового контролінгу

11.2. Організація й інформаційне забезпечення фінансового контролінгу.

11.3. Бюджетування й аналіз відхилень як найважливіші методи фінансового контролінгу.

11.4. Стратегічна діагностика й інструменти стратегічного фінансового контролінгу.

11.5 Оперативна діагностика й інструменти оперативного фінансового контролінгу.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка