Конкурсу «Учитель року 2015»Скачати 85.15 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір85.15 Kb.

Опис досвіду

учасника ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015»

в номінації «Хімія»

Корчевськoї Олени Ярославівни

вчителя хімії

Кременецького НВК « Гімназія ЗОШ- І ст.»

Кваліфікаційна категорія- перша

Педагогічний стаж- 13 років

Методична проблема: « Розвиток творчих здібностей учнів на уроках хімії з використанням інтерактивних технологій».

Життєве кредо: "Вік живи - вік учись" - повністю відображає глибинну суть підходів до організації педагогічної діяльності.

Педагогічне кредо : Будьте самі шукачами, дослідниками.

Якщо не буде вогника у вас,

вам ніколи не запалити його в інших…

В. О. Сухомлинський


Автор досвіду: Корчевська Олена Ярославівна, вчитель хімії, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

Адреса досвіду м. Кременець,вул.Мікрорайон3,буд 6 тел.3-14-85,

Кременецький НВК « Гімназія- ЗОШ І ст»

Особливості сьогодення вимагають від сучасної школи формування особистості високоосвіченої, суспільно-активної, творчої, яка використовує знання, як життєвий інструмент, приймає нестандартні рішення, вміє критично мислити, пропонує нові ідеї розв’язання старих проблем, володіє комунікативними здібностями, впевнено почувається у сучасному житті. Сучасний педагог повинен уміти сам і навчити учнів: творчо засвоювати знання і застосовувати їх у конкретних навчальних і життєвих ситуаціях.

Тому, я вже декілька років працюю над проблемою: «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках хімії з використанням інтерактивних технологій».

Моя навчально – виховна діяльність полягає в тому, щоб учні на уроках спілкувалися, думали й творили, а саме навчання було радісним процесом самопізнання й саморозвитку. У своїй практичній діяльності,постійно досліджую, шукаю відповіді на запитання: Яким має бути урок, як його провести, організувати, щоб отримати максимальну віддачу, як домогтись якісних знань та вмінь, використовувати їх у повсякденному житті .

Перед собою я ставлю мету-розкрити значення використання інтерактивних методів у розвитку творчих здібностей учнів на уроках хімії.

Актуальність даної проблеми визначається змінами, що відбуваються в умовах реформування середньої освіти. Сьогодні школа повинна підготувати учня обізнаного ,який має не тільки знання, але і вміє творчо використовувати їх у житті. Тому актуальною постає проблема пошуку нових, нестандартних форм, способів і прийомів навчання,які спрямовані на розвиток творчих здібностей учнів.


Основні завдання досвіду.

1.Перенести акценти зі знань і вмінь на формування компетентностей учня, які б відповідали потребам сьогодення.

2.Виявити можливості інтерактивних методів у формуванні творчого мислення під час викладання хімії.

3.Обґрунтувати та експериментально підтвердити ефективність використання інтерактивних методів навчання як складових процесу формування всебічно розвиненої учня.

4. Розвинути в дитині те творче зерно, яке в кожному закладене природою.

Провідна ідея досвіду.

1.Створення умов для виявлення потенційних можливостей гімназистів, розвиток інтересу до хімії, прагнення до творчості.

2.Ефективне використання інтерактивних методів навчання в системі роботи вчителя хімії.

3.Глибоке засвоєння навчального матеріалу.Формування умінь і навичок практичного характеру .Новизна досвіду.

1.Переосмислення змісту та розробка нових підходів до вивчення хімії із застосуванням активних методів навчання.

2.Формування та розвиток умінь до активної пізнавальної діяльності гімназистів.

3.Пошукова діяльність учнів-участь у МАН, створення презентацій,творчих завдань,робота над проектами.

Мої напрацювання  базуються на конкретних наукових і практичних досягненнях досвіду відомих педагогів Н. В. Кічук, С. О. Сисоєвої, які вважають, що творча особистість учня залежить від інтелектуальної активністі вчителя. Сьогодні пропагується технологія інтерактивного навчання О. І. Пометун, Дж. Шермана, Г.Фріца, С.Ренегара, Дж. Фредеріка, М.Сілбермана.

Я вважаю, що реалізація інноваційного підходу до навчання учнів дозволяє підняти на якісно новий рівень педагогічний процес, підвищити рівень навчальних досягнень, забезпечити психолого- емоційну комфортність і подальшу соціальну адаптованість школярів.

На уроках я прагну виступати в ролі організатора процесу навчання, намагаюсь підвищувати інтерес до предмету та розвивати пізнавальну активність своїх вихованців. Комплекс завдань з якими щодня зустрічається вчитель містить досить багато різних за характером проблем, які стосуються навчання, виховання та розвитку учнів. Ці проблеми необхідно розв’язати найбільш ефективно, щоб побудувати найкращий варіант навчально-виховного процесу. Тому у своїй роботі дотримуюсь певного алгоритму.( Додаток 1) Нові покоління дітей вимагають нових форм подання навчального матеріалу. Одна з таких форм -мультимедійна презентація, яка забезпечує наочність і краще запам’ятовування матеріалу. Застосовуючи мультимедійні презентації, можна компенсувати відсутність у підручниках матеріалів, в яких відображено сучасні наукові досягнення. На уроках хімії я формую основні поняття, теорії і закони, які з року в рік розширюються, поглиблюються. Дізнаватися про досягнення науки,методичні рекомендації щодо викладання предмету допомагає фахова література.

Суть навчально- методичнї роботи полягає у:На протязі року вчителі відвідують відкриті уроки,семінари,діляться своїми педагогічними здобутками.

Щоб зацікавити учнів, стараюся їх здивувати чимось незвичайним, адже «ніщо так не стимулює роботу мозку, як цікаве, незвичне» . Тому часто використовую різні прийоми інтерактивних технологій.

Також працюю з обдарованими дітьми. Досліджуючи і реалізовуючи свою проблему, я спостерігаю серед гімназистів кращі результати олімпіад, які дозволяють виявити найбільш здібних учнів, виробити у них наполегливість у досягненні поставленої мети. Під моїм керівництвом гімназисти працюють над науковими дослідженнями. Деякі із виконаних наукових робіт брали участь в обласному конкурсі-захисті. У презентації досвіду представлено діаграму участі учнів у олімпіадах і МАН. (Додаток2,3)

Моніторинг навчальних досягнень учнів з хімії, самостійні і контрольні роботи, які систематично проводяться протягом навчального року показали, що рівень навчальних досягнень учнів має позитивну динаміку, тому можна стверджувати,що використання традиційних та інноваційних методів сприяє підвищенню інтересу до предмету.( Додаток 4)

Плануючи свої уроки, використовую різні прийоми, які дозволяють створити певну життєву ситуацію. Для прикладу, пропоную “ Спільний проект”, “Естафета”, “Незакінчене речення ”,“Мікрофон”, “Ажурна пилка”,роботу в малих динамічних групах. На етапі актуалізації застосовую методику «Мозкового штурму»-це обговорення певної проблеми. Хімія тісно пов’язана з побутом, промисловістю, тому важливим є використання методу «Асоціативний кущ».

Навіть самостійна робота може перетворитися на творчий процес, якщо перед учнями поставити проблему і вказати можливі шляхи її вирішення. На даному етапі розвитку суспільства проблемне навчання є необхідним, оскільки воно формує гармонійно розвинуту творчу особистість, здатну логічно мислити, знаходити рішення в різних проблемних ситуаціях

Виконання практичних та лабораторних робіт є також самостійним творчим процесом, який спонукає до творчого мислення. Узагальнюючі уроки я проводжу у вигляді мандрівки, наприклад, « Подорож в країну Алканію», « У світі кислот», «урок прес-конференції», «уроки-дослідження». Використання інтерактивних технологій не є самоціллю у моїй роботі. Для мене найголовніше, щоб за допомогою інтерактивного в поєднанні з традиційним навчанням створювалась у класі атмосфера співробітництва, розуміння і доброзичливості й підвищувався інтерес учнів до предмета.

Однією з нестандартних форм на уроці є складання і відгадування кросвордів. Вони розвивають творчі здібності учнів, сприяють самовиявленню учнів. Переді мною, як учителем, постало завдання: яким чином, зважаючи на те, що уроки хімії обмежені в часі, можна створити умови для розкриття та розвитку творчості гімназистів, ознайомити їх не лише з теоретичними положеннями хімічної науки, але й навчити застосовувати їх в повсякденному житті, використовуючи хімічні знання у прийнятті відповідальних, життєво важливих рішень.

Вирішити ці питання мені допомагають активні методи позакласної роботи – це проведення факультативних і гурткових занять , предметні тижні, турніри, вечори хімії, вікторини, диспути,колективні змагання, хімічні марафони ,які змушують учнів мислити швидко, захищати свою думку. Щорічно гімназисти з особливим задоволенням беруть участь у Всеукраїнському конкурсі « Еколог- Юніор», Міжнародній природничій грі « Геліантус».

Щороку у гімназії проходять тижні хімії, які прищеплюють інтерес до науки. Це бесіди, конференції ,конкурс на кращого хіміка. Наймолодша ланка гімназії також бере активну участь. У них проходять уроки « У світі цікавої хімії», де відкривають для себе багато цікавого і невідомого. В позакласний час проводжу тематичні вікторини -це свого роду гра. Вікторини поєднують у собі процес навчання, наукову діяльність та гру. Між класами проводжу диспути у питання та відповіді. Успіх своєї педагогічної праці вбачаю у постійному спілкуванні з дітьми, у вмінні "запалити" дітей до роботи. Працюючи, за системою розвивального навчання, прагну не робити поділу між дітьми на сильних і слабких, вчу їх цінувати свою працю та намагатися виконувати її якнайкраще. Впровадження власного досвіду постійно здійснюю у межах закладу на районних та обласних семінарах,своїми надбаннями ділюся з іншими вчителями у своєму блозі .(Додаток 5)В процесі роботи над проблемою та аналізуючи новітні педагогічні технології я прийшла до висновку, що необхідно вивчати і застосовувати в практиці те, що відповідає потребам сьогодення та сприяє реалізації творчого потенціалу особистості в життєвій перспективі. Отже,підводячи підсумок у своїй практичній діяльності, ставлю перед собою завдання, вчити учнів логічно мислити, аналізувати, тобто формувати в учнів на уроках хімії життєві компетентності.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка