Конкурс виховних систем «виховати особистість»Скачати 226.3 Kb.
Дата конвертації01.05.2016
Розмір226.3 Kb.
ТОРЕЗЬКИЙ МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

МІСЬКИЙ КОНКУРС ВИХОВНИХ СИСТЕМ

« ВИХОВАТИ ОСОБИСТІСТЬ»


У щастя людського два рівних є крила…
НОМІНАЦІЯ « ВИХОВНА СИСТЕМА ВЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКА»


КОНКУРСНА РОБОТА

ВЧИТЕЛЯ ТЗШ І-ІІ ст. № 15

ДОНЧЕНКО А.Ю.


ТОРЕЗ – 2014
ЗМІСТ РОБОТИ

І. Інформація про освітню установу.


ІІ . Створення виховної здоров’язберігаючої системи через викладання

предмету «Основи здоров’я».


ІІІ . Виховний потенціал уроку.
ІV. Реалізація виховної системи через позаурочну діяльність.
V. Література.

І. Інформація про освітню установу

Торезька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №15

Торезької міської ради Донецької області

86601, Донецька область, місто Торез, вул. Чехова, 120


Директор школи ДОНЧЕНКО АНЖЕЛА ЮРІЇВНА

Контактний телефон 0664122047

Навчально-виховний процесс здійснюється у 9 класах

Загальна кількість учнів - 115

В ТЗШ І-ІІ ступенів № 15 працює 16 педагогів

Виховний потенціал реалізується через роботу 10 шкільних гуртківМісія школи
Ми, колектив творчих, відповідальних однодумців, працюючи в ім’я кожної

Дитини, яка прийшла в нашу школу, виховуємо Громадянина України,

формуємо інтелектуальну сферу, створюємо умови для саморозвитку,

самовиховання і самоудосконалення кожного учня , зміцнюємо здоров’я

дітей шляхом умілої організації навчально-виховного процесу і

використання інтерактивних методів навчання, в тісній співпраці із

батьками учнів.

ІІ. Cтворення виховної здоров’язберігаючої системи через викладання

предмету «Основи здоров’я»
Народна мудрість стверджує: «Щоб виростити Людину, треба давати їй протягом десяти років кожного дня чотири уроки: урок Здоров’я, урок Любові, урок Мудрості та урок Праці». Стимулювання здорового способу життя вихованців – основний, стрижневий напрямок виховного процесу через мій предмет «Основи здоров’я».

Відомий український поет М. Т. Рильський сказав: «У щастя людського два рівних є крила: троянди й виноград, красиве і корисне». На мою думку, корисним для любої людини є її здоров’я. Без нього вона не може бути щасливою, його не можуть замінити ніякі цінності, його не можна придбати, його можна здобути лише шляхом цілеспрямованої напруженої праці над собою і набуттям знань про здоровий спосіб життя. При цьому слід пам’ятати, що здоров’я - найбільша цінність не лише окремої людини, а й усього суспільства. Саме ґрунтуючись на цих засадах, Державна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття), спираючись на основи формування освіченої, творчої особистості, пріоритетним напрямом визначила становлення фізичного, духовного і соціального здоров’я людини.


Основними компонентами виховної здоров’язберігаючої системи є: формування, збереження і зміцнення здоров’я, гігієнічне виховання підростаючого покоління.
Основні принципи виховання особистості закладені у зміст інтегрованого курсу «Основи здоров’я»: науковість і доступність змісту, системність і наскрізність у розгляді проблем людини та її здоров’я, неперервність та практична спрямованість, гуманізація, динамічність і відкритість освіти.
Основна концепція виховання – це безперервна валеологічна освіта людини протягом усього життя.
Структурування змісту предмету розкриває таке поняття, як феномен здоров’я. Так, вивчення теми «Людина та її здоров’я» надає мені можливість сформувати в учнів уявлення про феномен людини, сприяти усвідомленню її призначення і місця у світі, зрозуміти зміст понять «здоров’я», «здоровий спосіб життя» . Зміст теми «Складові здоров’я» включає інформацію про:

 • фізичну складову (закономірності й механізми формування фізичних компонентів здоров’я, зміст навичок його збереження і зміцнення );

 • соціальну (ознайомлення учнів із засадами соціальної адаптації та підготовки їх до дорослого життя , професійного самовизначення; із основними відомостями про систему охорони здоров’я в Україні; етнічними особливостями шляхів і методів збереження і зміцнення здоров’я);

 • психічну складову, що включає формування навичок спілкування, запобігання конфліктам та зменшення шкідливого для здоров’я впливу надмірних стресогенних чинників; створює базу для індивідуального розвитку пізнавальних, психоемоційних, інтелектуальних і творчих якостей особистості;

 • духовну складову, що розкриває поняття про духовність як провідну засаду здоров’я, зв’язок цієї складової з іншими, вплив духовного життя людини на життєвий вибір, різнобічний розвиток індивіда шляхом самовизначення, самопізнання, самовиховання.

Під час вивчення теми «Безпека життєдіяльності» виховую в учнів особисту відповідальність за власну безпеку, надаю знання з основних положень законодавства щодо збереження здоров'я, державних і громадських служб захисту населення в екстремальних та надзвичайних ситуаціях; безпеки особи у повсякденному житті (поняття небезпеки та її запобігання чи поведінки людини у небезпечних та екстремальних ситуаціях); безпеки у побуті (типові причини виникнення пожеж, правила пожежної безпеки; підручні засоби захисту від вогню та диму; електро-газонебезпека; вибухонебезпечні предмети); безпеки на дорогах (організація та правила дорожнього руху; причини та наслідки дорожньо-транспортних пригод; безпечна поведінка на дорогах і у транспорті); екологічної безпеки (небезпечні екологічні явища, якість питної води і повітря, забруднення атмосфери, води, ґрунтів, особливості проживання на забруднених територіях та методи і засоби індивідуального захисту); безпеки на природі (стихійні лиха, правила безпечної поведінки у навколишньому середовищі); громадської безпеки (права дитини, дискримінація та насильство, види соціальних небезпек, безпечна поведінка, небезпека залучення до релігійних сект і асоціальних угруповань); безпеки у надзвичайних ситуаціях в мирний час (надзвичайні ситуації природного, техногенного і соціального походження: стихійні лиха, аварії, катастрофи, екологічні кризи, соціальні конфлікти, епідемії, причини їх виникнення та наслідки, способи і засоби порятунку, служби захисту населення) та основи невідкладної допомоги (алгоритм дій при наданні невідкладної допомоги при найпростіших ушкодженнях). Як бачимо, тематика виховних аспектів предмету багатогранна, різноманітна і практична. Реалізація змісту предмету «Основи здоров’я» і, разом з тим, виховання компетентної особистості, яка готова вести здоровий спосіб життя, відбувається на трьох модельно-репрезентативних рівнях. На першому рівні (у початковій школі) відокремлюються й характеризуються основні поняття, факти, явища, їхні основні властивості та особливості. Учні оволодівають основними елементарними навичками та вміннями здорового способу життя та безпеки життєдіяльності. На другому рівні (в середній школі) визначаються основні об’єкти знань про здоров’я та безпеку життєдіяльності, з’ясовуються та вивчаються суттєві властивості цих об’єктів і взаємин між ними. Учні оволодівають простими способами збереження життя і зміцнення здоров’я, вміннями та практичними навичками здорового способу життя. Моя задача в основній школі не тільки поглибити знання учнів із початкової школи, а й надати їм практичну спрямованість. Третій рівень (у старшій школі) розширює та поглиблює інформацію попередніх рівнів, дозволяє розкрити закономірності збереження життя і зміцнення здоров’я, здійснювати аналіз і синтез набутих знань; засвоювати і застосовувати практичні навички і вміння здорового способу життя; вивчати елементи й структури, що відображають у теорії предметну сферу знань про здоров’я та безпеку життєдіяльності в абстрактному, розчленованому вигляді. На мою думку, така рівнева градація дозволяє здійснювати системний підхід до проблем здорового способу життя, на основі якого учень має змогу краще зрозуміти особливості та стан власного здоров’я, умови, шляхи і засоби його поліпшення та збереження свого життя. Зазначені теми є наскрізними для всієї середньої шкільної ланки, але в кожному класі зміст і обсяг пропонованої учням інформації, організація її засвоєння змінюються відповідно до їхніх зростаючих пізнавальних, психологічних особливостей. Всі три рівні виховання здорової особистості реалізують основну мету предмета - формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я , як однієї з найвищих людських цінностей, оволодіння основами здорового способу життя, навичками безпечної поведінки через формування в учнів активної мотивації щодо дбайливого ставлення до свого здоров’я; стійких переконань щодо пріоритету здоров’я як основної умови реалізації фізичного, психічного, соціального та духовного потенціалу людини з урахуванням її індивідуальних особливостей; потреби самопізнання та всебічного самовдосконалення; ознайомлення учнів з основними принципами та закономірностями життєдіяльності людини в природному та соціальному середовищах, спрямованої на збереження життя і зміцнення здоров’я всього людства; навчання учнів методам самооцінки і контролю стану і рівня здоров’я протягом усіх років навчання; формування в учнів усвідомлення, що людина є частиною Природи та Космосу, від екологічного стану яких залежить життя на Землі та здоров’я всього людства і кожної людини зокрема;встановлення гармонійних взаємин із природою, суспільством, пізнання самих себе.
Якою я бачу модель сформованої особистості, що дбає про своє здоров’я?


вмію берегти та зміцнювати вмію адекватно реагувати

своє здоров’я на життєві ситуації
КОСМОС

ЛЮДСТВО Я ПРИРОДА

ВСЕСВІТ
вмію креативно мислити, вмію налагоджувати

ставити мету та знаходити доброзичливі стосунки,

раціональне рішення жити з почуттям любові

та співчуття


ІІІ. Виховний потенціал уроку
Як відомо, більшу частину свого часу дитина проводить у навчальному закладі. У сучасній школі навчальна діяльність учителя і учня значною мірою зосереджується на уроці, під час якого переважно і відбувається шкільне виховання. Тому урок - це невід'ємна частина навчального процесу, яка залишається однією з основних форм організації як навчання, так і виховання. Сучасний урок, на мою думку, має бути витвором мистецтва і майстерності педагога, викликати у дітей щирий інтерес, справжню захопленість, формувати їх творчу свідомість. Урок має унікальні можливості впливати на становлення багатьох якостей особистості учня та формування ціннісного ставлення до соціального і природного довкілля. Це зумовлює необхідність звернути увагу на виховний потенціал кожного уроку як джерела формування ціннісних орієнтацій учнів. Здавалося б, що про урок уже все сказано, але світ, який розвивається і змінюється навколо нас, вимагає постійного професійного розвитку, пошуку нових рішень. Народження будь-якого мого уроку розпочинається з усвідомлення та чіткого визначення його мети; потім іде пошук засобів, які допоможуть у її досягненні, а вже далі - визначення способу, як буде організована співпраця моя та учнів для досягнення мети. Будь-який урок має певну структуру побудови та реалізації і включає ті етапи уроку, що найефективніше і раціональніше дозволять досягти поставленої мети. Чітко будую структуру кожного уроку, продумую логічний перехід від однієї частини уроку до іншої відповідно до спектра цілей уроку. Я впевнена, що учитель на уроці засобами свого навчального предмета має змогу сформувати систему цінностей особистості, що виявляється через її власне ставлення до себе і людей, суспільства і держави, природи, праці та мистецтва.

Як же сприяти формуванню відносин, ціннісного ставлення учнів до соціального та природного довкілля та самих себе?

Формування ціннісного ставлення у школярів виявляється у трьох сферах: раціональній (знання), емоційній (емоції, почуття) та діяльнісній (дія, вчинок). Урок буде мати педагогічний вплив лише тоді, коли впливатиме відразу на три сфери ставлення, а результатом виховання стане трьохканальна сфера: я - знаю, я - відчуваю, я - дію. Готуючись до кожного уроку я пам’ятаю, що суттєве значення в ефективності навчання має ретельний добір предметної інформації крізь призму її виховної функції, тому що на уроці можна закласти й розвити основи для формування всіх моральних якостей, що стануть поглиблюватися у школяра під час його спілкування із навколишнім світом. На кожному уроці я намагаюсь зробити навчання дієвим: постійно залучаю учнів до активної пізнавальної діяльності (використовую проектну технологію), пропоную їм самостійно вирішувати проблеми (вирішення ситуаційних завдань), навчаю проявляти наполегливість у досягненні мети, умінню відстоювати свої погляди, створюючи тим самим у класі творчу атмосферу. Нестандартні уроки, тренінги, використання інтерактивних прийомів, інноваційних методів навчання, ІКТ, організація навчальної діяльності в парах, динамічних групах, складання та захист проектів, презентацій плюс мій настрій, моя фантазія, моє бажання навчити кожного – все це мій «інструмент», що робить навчання, на мою думку, не тільки розвивальним, а й виховним, тому що кожен урок, кожна хвилина уроку формує не тільки учня, а й особистість.

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти визначає вимоги до освіченості учнів і випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її досягненні. Зміст базової і загальної середньої освіти створює передумови для всебічного розвитку особистості і визначається на засадах загальнолюдських та національних цінностей, науковості та систематичності знань, їх значущості для соціального становлення людини, гуманізації і демократизації шкільної освіти. Аспекти виховання в учнів відповідального ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших закладені і в Національній доктрині розвитку освіти. На сучасному етапі розвитку суспільства та освіти ефективне навчання здоров'я та безпеки можливе за умов подальшого впровадження у навчально-виховний процес інноваційних технологій навчання та виховання на основі розвитку життєвих навичок, забезпечення тісної співпраці всіх учасників НВП (учнів, педагогів, сім'ї та громади). Також, велике значення сьогодні надається формуванню в учнів практичних умінь та навичок. Це завдання реалізовується через систему практичних занять курсу «Основи здоров’я». Виховна мета кожного мого уроку спрямована на:

- усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров'я кожної людини;

- пізнання прекрасного в собі, формування основ самооцінки, самоконтролю, саморегуляції, самоповаги, почуття гідності, безпеки власної життєдіяльності;

- вміння цінувати себе як унікальну і неповторну особистість;

- прагнення бути фізично здоровою людиною;

- вміння адаптуватися в різних життєвих ситуаціях та конструктивно впливати на них, уміння коректувати та регулювати власну поведінку;

- формування імунітету до асоціальних впливів, готовності до виконання різних соціальних ролей; уміння орієнтуватися та адаптуватися у складних життєвих ситуаціях.

Сьогодні ми прагнемо побудувати суспільство вільних громадян - громадянську, правову державу. Людина вчиться брати на себе відповідальність, ставати самодостатньою, набувати статусу суб'єкта, підпорядковуючись власним потребам, діючи у межах власних можливостей. Тому кожен мій урок покликаний навчати та виховувати таку молодь, яка була б спроможна активно включитися у всі сфери суспільного життя країни, забезпечити прогрес її становлення та розвитку, оволодіти позитивним досвідом старших поколінь і збагачувати його власними надбаннями. Я стараюся виховувати учня своєю особистістю, всім своїм «Я», своїми діями, вчинками, мовою, зовнішністю, своїм ставленням, знаннями і переконаннями. Але виховання здійснюється і всією дидактичною системою навчання: змістом, методами, засобами, формами організації навчання. На основі знань, здобутих під час уроків, формуються стійкі переконання і відповідні стереотипи поведінки та дій. Тому я використовую такі форми навчальної діяльності, що поєднують у собі доступність, цікавість, емоційність і учнівську творчість, ініціативу самовираження. На згадку прийшли слова відомого педагога-новатора Ш.А. Амонашвілі: «Різні цінності, знання, морально-етичні норми не доходять до дітей у стерилізованому вигляді, а несуть у собі особистісні риси вчителя, його оцінки, ставлення, його світогляд. Для дитини знання не існують без учителя, і якщо малюк полюбить свого вчителя, то значить, потягнеться і до знань. Якщо він недолюблює вчителя, боїться його, не бачить у ньому друга, то навчання втрачає для нього всяку цінність. Завоювати любов дітей - пекуча турбота першого (і будь-якого наступного) вчителя, тому що тільки через любов до свого вчителя дитина входить у світ знань і засвоює моральні цінності суспільства».

c:\documents and settings\loner-xp\рабочий стол\новая папка\dsc_0017.jpg

c:\documents and settings\loner-xp\рабочий стол\новая папка\dsc_0019.jpg

ІV. Реалізація виховної системи через позаурочну діяльність.

Завжди вважалося, що спільним благом суспільства є турбота про людину, уміння любити ближнього, а головною цінністю суспільства - життя та здоров'я людини. Стан здоров'я населення є важливим показником розвитку суспільства. А тому турботі про здоров'я людини, мотивації здорового способу життя приділяють велику увагу в усьому світі. Наслідком науково-технічного прогресу є те, що людина дедалі менше займається фізичною працею, а дитина– тим більше. Останнім часом активно піднімається питання низької активності дітей і підлітків, що загрожує їхньому психічному і фізичному здоров’ю. На думку фахівців, сучасні діти недостатньо рухаються, їхні рухи одноманітні, не всі групи м’язів залучаються до руху, і така активність не дає великої користі. Проблема здоров’я учнів вийшла сьогодні з розряду педагогічних і знайшла соціальне значення, тому основою діяльності і здоров’язбереження стала модель, де пріоритетом є турбота про збереження здоров’я вихованців і вчителів. У керівних документах Міністерства освіти і науки визначена система заходів з охорони та зміцнення здоров’я учнів, що враховує найважливіші характеристики освітнього середовища з точки зору його впливу на здоров’я учнів, що включає:

1) реальне розвантаження змісту загальної освіти;

2) використання ефективних методів та технологій навчання;

3) підвищення якості занять фізичною культурою;

4) організацію моніторингу стану здоров’я дітей та молоді;

5) покращення організації харчування учнів у ЗНЗ;

6) раціоналізацію дозвілля, канікулярного часу, літнього відпочинку дітей та молоді.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності нашої школи є збереження та зміцнення здоров'я учнів, формування культури здоров'я, позитивної мотивації щодо навичок здорового способу життя, превентивного виховання, забезпеченість умов та механізмів здійснення навчання й виховання в інтересах особи й суспільства для всебічного розвитку духовно розвиненої, національно свідомої, фізично й психічно здорової, творчої особистості, оздоровлення середовища буття дитини.

Основною метою роботи ( за проектом « Школа сприяння здоров’ю») є формування в учнів стійких переконань щодо необхідності свідомого ставлення до власного здоров'я, до життя як найвищого дару природи; виховання в учнів прагнення вести здоровий спосіб життя, відповідально ставитися до свого здоров’я.

Реалізуючи проект, творчі педагоги школи підтримали мої прагнення, щодо навчання учнів не тільки цінувати своє здоров’я, а й намагатися зберегти його.

Створюючи модель «Школи сприяння здоров’ю», ми зосередили увагу на таких актуальних питаннях:

• формування громадської думки щодо пріоритету захисту здоров'я (фізичного, психічного, соціального, духовного) дитини; взаємозв'язок школа-родина - державні установи - громада - соціокультурні системи;

• створення умов для забезпечення здорового середовища проживання, зміцнення здоров'я дітей, їхнього фізичного розвитку, соціальної адаптації, духовного зростання, підвищення культури стосунків у соціумі;

• забезпечення повноцінного медичного обслуговування,ведення моніторингу стану захворюваності дітей;

• здійснення соціально-правового захисту життя, здоров'я дитини, захисту від насилля, експлуатації;

• здійснення профілактики соціального неблагополуччя дитини та надання їй допомоги.

Виділили чотири основні соціуми, в яких педагоги разом із учнівським самоврядуванням здійснюють формування навичок щодо здорового способу життя:

- школа;

- сім’я;


- громадськість;

- медицина та навколишнє середовище.

Навчально-виховний процес школи спрямували на розв’язання таких завдань:

- залучення учнів до різного виду заходів, різнорівневих конкурсів із метою самовдосконалення та реалізації набутих знань, умінь та навичок;

- забезпечення санітарно-гігієнічних вимог до організації навчального процесу, психолого - медико - соціального супроводу учнів на кожному етапі розвитку;

- проведення постійної діагностики стану здоров’я та заходів щодо формування здорового способу життя школярів;

- впровадження методик і технологій здоров’язберігаючого, здоров’яформуючого, здоров’язміцнюючого змісту;

- залучення всіх учасників навчально-виховного процесу до спільної роботи щодо формування в учнів здорового способу життя.

У цьому напрямку нами був розроблений план реалізації концепції виховання здорової особистості. А також етапи реалізації проекту.

Важливим елементом у системі зміцнення фізичного здоров’я є спільна робота школи з медичною службою: лікарі щорічно проводять поглиблений медичний огляд учнів та вчителів. Результати обстежень учнів обговорюються на батьківських зборах та доводяться до відома батьків в індивідуальних бесідах, враховуються при організації навчально-виховного процесу: занять із трудового навчання, фізичної культури, навчальної практики. Я відповідаю за проведення моніторингових досліджень стану здоров’я учнів школи. Моя задача - на основі даних моніторингу вносити пропозиції у виховну роботу по зміцненню та збереженню здоров’я учнів. Колектив школи за останні роки досяг позитивних змін: знизився показник учнів, що стоять на диспансерному обліку, учні рідше стали хворіти на ОРВІ та грип протягом навчального року. За результатами медогляду дітей у кожному класному журналі оформлені «Листки здоров’я», які містять рекомендації щодо фізичної групи для кожного учня. Здійснюється спостереження за дітьми, які перебувають на диспансерному обліку. Медсестрою школи постійно проводиться санітарно-просвітницька робота: бесіди зі школярами з питань раціональної організації часу для навчання та відпочинку, правильного збалансованого харчування; обладнаний куточок здоров’я, контролюється санітарно-гігієнічний стан шкільних приміщень. Для учнів проводяться бесіди на теми: «Шкода, яку наносить куріння суспільству»; «Крок у безодню»;«Як уникнути шкідливих звичок»; «Шкідливість алкоголю для дитячого організму»;«Наркоманія і злочинність – невіддільні»; «Наркотики – це свобода чи насильство над собою?»; «Венеричні хвороби - серйозна небезпека людства» тощо.

Активізовано роботу щодо проведення просвітницько-роз’яснювальної роботи серед дітей та батьків із питань раціонального харчування, профілактики кишково-шлункових інфекцій, додержання правил особистої гігієни.

Дотримання санітарно – гігієнічних норм життєдіяльності школи, організації роботи з попередження дитячого травматизму, стан здоров’я дітей розглядаються на нарадах при директорові, узагальнюються наказами по школі.

Правильно організоване і своєчасне забезпечення організму смачно приготовленою і безпечною їжею, вміст у раціоні оптимальної кількості харчових речовин, необхідних для розвитку і життєдіяльності забезпечує нормальну життєдіяльність організму, високий рівень працездатності і стійкості до несприятливих факторів навколишнього середовища, максимальну тривалість активного життя. У школі створені належні умови організації раціонального харчування дітей, дотримуються санітарно-гігієнічні та санітарно-протиепідемічні вимоги . Постійно контролюється виконання норм харчування, надходження готової продукції та продовольчої сировини до навчального закладу. Учні 1-9 класів охоплені гарячим харчуванням на 100%.

В нашій школі створені умови для нормального всебічного розвитку дітей. Ми добре розуміємо, що середовище, в якому перебуває дитина, виховує її найефективніше. Саме тому дотримання всіх санітарно-гігієнічних вимог до організації навчання і виховання учнів, створення здорової психологічної атмосфери в класних колективах і загалом у всьому шкільному колективі – є основним методом виховання здорового способу життя. Приміщення навчального закладу має ошатний вигляд: у коридорі та кабінетах багато живих квітів; кольорова гама стін та меблів гармонійно поєднані. Меблі в класах знаходяться в доброму стані відповідно до санітарно-гігієнічних норм, в необхідній кількості. Створені умови для миття рук: є проточна вода в умивальниках, в наявності разові рушники, рідке мило.

У школі наявне протипожежне обладнання: вогнегасники, обладнано пожежний щит, наявний план евакуації учнів та працівників школи з приміщення на випадок пожежі. За графіком проводяться об’єктові тренування (евакуація).

Навчальні кімнати забезпечені лампами денного освітлення. Всі ці умови забезпечують охорону життя і здоров’я дітей, позитивно впливають на стан молодого організму.

На уроках і в позаурочний час проводиться цілеспрямована робота по вихованню у дітей гігієнічних навичок, безпеки життєдіяльності. Щомісяця, а в разі необхідності й частіше, учні інструктуються з правил протипожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, безпечного харчування та вживання ліків. Разом з класними керівниками та вчителем біології постійно проводимо з учнями роз’яснювальну роботу про шкідливість паління, вживання алкоголю і наркотиків, з профілактики венеричних захворювань, про наслідки штучного переривання вагітності, здійснюємо статеве виховання учнів. Впроваджуємо здоров’язберігаючі технології: день починається з ранкової гімнастики; для учнів першого класу після другого уроку проводиться динамічна перерва, що активізує руховий режим школяра; учні старших класів із задоволенням танцюють; під час уроків кожен учитель школи проводить фізкультхвилинки для очей та опорно-рухового апарату; стало традицією проведення фітобару. Всі ці виховні заходи, спрямовані на розвиток життєвих цінностей - вести здоровий спосіб життя.

«В здоровому тілі – здоровий дух!» – під цим гаслом у нашій школі проходять уроки фізкультури, спортивні змагання. Допомагають зняти емоційну та м’язову втому школярів після уроків та пропагують гармонійний розвиток особистості заняття в гуртках – хореографічному, спортивному, ігри на свіжому повітрі.

Організована робота із формування дбайливого ставлення до довкілля, системи екологічних уявлень, вихованню почуття краси та любові до природи. Учні школи є активними учасниками багатьох загальношкільних акцій, приймають участь в озелененні школи, проводять численні екскурсії, вивчають природні багатства свого краю. Традиційними стали загальношкільні акції «Посади своє дерево», «День довкілля», «Збережи першоцвіт»,« Збережи ялинку» тощо. У ході акцій «Школа – наш дім»,«Шкільне повір’я» та «Озеленення» учні разом із працівниками школи приймають активну участь у прибиранні шкільної та навколишніх територій. Озеленення кабінетів, збереження квітів у приміщенні й на подвір’ї школи позитивно впливає на здоров’я вихованців.

Велика увага приділяється зміцненню психічного здоров’я учнів шкільним психологом: систематично проводиться діагностика й корекція мотиваційної сфери учнів, надаються рекомендації батькам та учителям щодо формування адекватної самооцінки у дітей, створення комфортних умов для їхнього навчання, виховання та розвитку. Це створює сприятливі умови для здорової співпраці на рівнях «вчитель-учень», «вчитель-вчитель», «учень-батьки», «вчитель-батьки».

Школярі беруть участь у благодійних акціях «Щастя на крилах»,«Від серця до серця», що вказує на те, що духовний розвиток наших вихованців здійснюється у правильному напрямку - вони чуйні, добрі, милосердні, співчувають та бажають допомогти людям із вадами здоров’я.

Кожен із батьків прагне, щоб дитина виросла фізично і психічно здоровою, не мала шкідливих звичок. Та багато в чому формування здорового способу життя залежить від стилю життя сім'ї, способу організації життя, характеру взаємин між батьками, участі їх у вихованні, правильної організації вільного часу сім'ї, ставлення самих батьків до вживання алкоголю, паління, наркотичних речовин. Спосіб життя сім'ї в основному зумовлює і спосіб життя дітей. Дослідження свідчать, що сімейні конфлікти між батьками, батьками та дітьми, застосування фізичних покарань, нерозуміння батьками дітей, відсутність батьківської уваги, підтримки дитини - усе це стає причиною того, що процес становлення особистості підлітка проходить важче, ніж звичайно. Умовою успішної виховної діяльності з учнями є співробітництво школи з батьками, адже родина впливала і продовжує значно впливати на процес розвитку особистості дитини. І тому зробити батьків активними учасниками педагогічного процесу - це важлива й відповідальна задача. Основна робота з батьками проводиться через батьківські збори, вивчення родин учнів. Батьківські збори проводяться у різноманітних формах: розгляду й аналізу різних ситуацій виховання дитини в родині та школі; огляд популярної педагогічної літератури для батьків; обмін досвідом виховання дітей у родині. На допомогу класним керівникам я практикую проводження тренінгових занять із батьками (в рамках роботи батьківського всеобучу), на яких батьки отримують знання з педагогіки, психології, права, етики, фізіології та гігієни. Велику увагу приділяю питанню попередження жорстокого поводження з дітьми та насильства у сім’ї. Як директор школи, надаю перевагу індивідуальній роботі з батьками, що дозволяє встановити безпосередній контакт та домогтись більшого взаєморозуміння в пошуку шляхів розвивального впливу на особистість дитини. В роботі з дітьми та їх батьками співпрацюю із службою у справах дітей, центру сім’ї та молоді, які з метою профілактики шкідливих звичок, негативних проявів серед учнівської молоді проводять бесіди, лекції, демонструють відеофільми.

Учнівське самоврядування працює в тандемі із педагогічним колективом. Взаємини членів учнівського і педагогічного колективів побудовані на довірі, взаємоповазі й співробітництві. Міністерство охорони здоров’я та спорту ініціює проведення різноманітних спортивних змагань: «Веселі старти», «Тато, мама, я – дружня, спортивна сім’я», заходи до Всесвітнього Дня здоров’я, Дня туризму, до Дня фізкультури і спорту, виступи агітбригади «Ми за здоровий спосіб життя». Прес-центр випускає бюлетені, в яких розкриваються актуальні питання, пропагується здоровий спосіб життя. Міністерство організації дозвілля працює в посиленому режимі, оскільки учні проводять безліч цікавих, розвивальних заходів, присвячених збереженню здоров’я. Допомагають у проведенні Дня здоров’я, Олімпійського тижня, спортивних змагань, тижнів безпеки життєдіяльності та здорового способу життя. Це виступи агітбригади, усні журнали, тренінги , ток - шоу, конкурси плакатів «Ми обираємо здоров’я!», веселі старти, фотовиставки « Відпочивай активно!» тощо. Існуюча система самоврядування сприяє згуртуванню шкільного колективу, формуються життєві компетентності, навички реалізації власних життєвих проектів, уміння налагоджувати взаємодію, співпрацю, розвивається здатність гармонійно вирішувати конфлікти, брати на себе відповідальність за прийняті рішення.

Результатом опанування концепції по збереженню та зміцненню здоров’я учнів є змістовне наповнення навчально-виховного процесу: валеологізація навчання, створення умов для збереження здоров’я, формування особистості з позитивною мотиваційною направленістю. Але, за словами В. Сухомлинського, педагогічна праця буде приносити насолоду тільки тоді, коли кожен учитель вийде на щасливу стежку дослідника. І моя дослідницька діяльність по вихованню особистості продовжується…


V. Література:


 1. Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів: методичні рекомендації до впровадження в загальноосвітніх навчальних закладах. - Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2012.-128 с.
 1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004р. №24 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2004 - № 1-2. - С. 5-60.
 1. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності //Інформаційний збірник Міністерства освіти України. - 2000. - №22. - С. 7-21
 1. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778.
 1. Амонашвили ГІГА. В школу - с шести лет / Ш.А.Амонашвили. - М.: Педагогика, 1986.
 1. Аналіз уроку / упоряд. Н. Мурашко. - К.: Шк. світ, 2008. -128 с. - (Бібліотека «Шкільного світу»).
 1. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса / Ю.К. Бабанский. -М.: Просвещение,1982.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка