«Комунікативні вправи як основний засіб оволодіння іноземною мовою в умовах відсутності мовного середовища»Скачати 25.48 Kb.
Дата конвертації13.09.2017
Розмір25.48 Kb.
«Комунікативні вправи як основний засіб оволодіння іноземною мовою в умовах відсутності мовного середовища»

Однією з умов успішного навчання іноземної мови є визначення своєї методичної концепції – чіткої стратегії й тактики навчання. Як відомо, методика викладання іноземної мови має чітко дати відповідь на запитання – за допомогою яких засобів навчання здійснювати процес оволодіння іноземною мовою. Основним вихідним положенням моєї роботи є навчання школярів німецької мови через спілкування цією мовою. Будуючи процес навчання спілкуванню німецькою мовою, я намагаюся організовувати спілкування у різноманітних навчально-мовленнєвих ситуаціях, що моделюють типові ситуації спілкування. Мовленнєві дії учнів мають бути вмотивованими, тобто в кожній вправі учень знає, заради чого він має щось казати, писати, слухати або читати німецькою мовою. Важливо правильно організувати колективну взаємодію учнів у навчальному процесі, згідно з яким учні активно спілкуються іноземною мовою не лише з учителем як зі своїм старшим мовленнєвим партнером, а й один з одним у парах, малих групах, командах. У всіх класах передбачається комплексне навчання усіх видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння (монологічного та полілогічного), читання, письма. Тому виконання всіх типів вправ у заданій послідовності забезпечує досягнення поставлених цілей.

Особливу увагу в роботі приділяю вправам: закрий ліву частину вправи і переклади слова, словосполучення і речення за вказаний час. Такі вправи виконуються після багаторазового повторення. Швидкість і якість виконання вправи свідчить про сформованість певних навичок, і те, що учень виконав вправу, свідчить про якісні зміни у їх формуванні: речення рідною мовою слугують лише фоном, на якому відтворюють вміння безперекладного висловлювання власних думок іноземною мовою. Якщо з якихось причин не встигаються виконатись заплановані на урок вправи, вони переносяться на наступний. Пропуск вправ призводить до порушення системи. Важливо теж якісно виконувати всі писемні вправи.

Одним з ефективних засобів організації навчального процесу, який підпорядкований ідеї навчання іншомовного спілкування, є рольова гра. Вона має в цьому плані великі потенційні можливості, оскільки дає змогу моделювати мовленнєву взаємодію учасників спілкування у навчальних умовах. Вдосконалити та прискорити цей процес допоможуть підстановчі таблиці або підстановчі вправи, які мають певну комунікативну установку.

У своїй роботі в цілях успішного засвоєння учнями навчального матеріалу надаю перевагу процесу виконання вправ, де в учнів формуються навички і вміння спілкування в основних видах мовленнєвої діяльності – аудіюванні, говорінні, читанні та письмі. Загальна система вправ на оволодіння продуктивним видом МД – говорінням і письмом, окрема система вправ для навчання аудіювання та читання. Певну частину загальної системи вправ складає система ігрових вправ. В основі вправ для навчання продуктивних видів МД лежать різноманітні навчально-мовленнєві ситуації, в яких учні від свого імені або від імені персонажа, роль якого вони виконують, спілкуються з літературними персонажами.

Керування мовленнєвими діями учнів здійснюю в умовно-комунікативних вправах в імітації, а також в підстановці, трансформації, завершенні мовленнєвого зразка, відповідях на запитання та у вправах на об’єднання мовленнєвих зразків у діалогах та монологах єдності.Велике значення для ефективності тренування має спосіб організації вправи. У роботі використовую фронтальні, хорові, парні, групові, командні та індивідуальні вправи. Для надання кожному учневі можливості брати участь у процесі іншомовного спілкування якомога більше часу на уроках регулярно передбачають одночасні парні роботи в групах. У вправах на формування мовленнєвих навичок говоріння і письма учні забезпечуються різноманітними опорами невербального (малюнками, планами, картами, схемами) та вербального характерів (зразки мовлення – звукові, графічні, підстановчі елементи).


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка