Клас, №, тема уроку Тема проекту Можливі міжпредметні зв’язки 5 клас, урок 3Скачати 170.01 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір170.01 Kb.

З досвіду роботи вчителя етики Бєлоногіної Г.В.

2006/2007 навчальний рік


Проектна діяльність
у вивченні курсу етики в 5 – 6 класах


Клас, № , тема уроку

Тема проекту

Можливі міжпредметні зв’язки

5 клас, урок 3.

Що таке вчинок?


Який вчинок називають подвигом?

Мій герой


Література, українська література (матеріал про героїв літературних творів, написання творів)

Історія (приклади героїв, видатних особистостей в історії)

Основи здоров’я (приклади героїчних вчинків)

Образотворче мистецтво (малюнки, плакати, листівки, стіннівки тощо на тему проекту)

6 клас, урок 7.

Як відрізнити ідеал від кумира?Мета проекту „Мій герой”:

 • створити можливості для аналізу та оцінювання учнями своїх вчинків та вчинків героїв, яких вони наслідують.

Завдання проекту:

5 клас

6 клас

 • поглибити знання учнів про вчинки моральні і аморальні, про подвиги та героїчні вчинки,

 • поглибити знання учнів про подвиги та героїчні вчинки, моральні ідеали та кумирів,

 • навчитися розрізняти добрі вчинки в повсякденному житті і моральні вчинки,

 • навчитися відрізняти моральний ідеал від кумира,

 • формувати навички проведення дослідження:

 • кого люди вважають героєм та які найкращі риси характеру йому притаманні;

 • кого з відомих людей намагаються наслідувати однолітки, батьки та інші знайомі дорослі, які їхні якості та вчинки найбільше цінують.

 • формувати навички проведення дослідження:

 • кого з відомих людей намагаються наслідувати однолітки, батьки та інші знайомі дорослі, які їхні якості та вчинки найбільше цінують;

 • як відомі люди (знаменитості та герої) ставляться до гострих соціальних проблем: тютюнопаління, вживання алкоголю, наркоманії.

Очікувані результати:

 • друкована збірка творів, віршів, бюлетень, малюнки, фотографії, мистецькі роботи, листівки, плакати, мультимедіа на тему „Мій герой”,

 • виставки „Зірки проти наркотиків”, „Вони досягли успіху без паління” тощо,

 • аналіз даних соціологічного дослідження „Хто мій герой?”,

 • учні навчаються пояснювати зміст понять “вчинок”, “подвиг”, „герой”, „кумир”, „ідол”, „фанат” та наводити зразки прикладів для наслідування,

 • учні формують власне ставлення до проблеми наслідування відомих людей, ідолів та кумирів і обґрунтовують важливість уміння керувати собою, самовдосконалюватися як дієвих засобів наближення до морального ідеалу.

Термін виконання: один – два тижні.

Опис діяльності:5 клас

6 клас

  Підготовчий етап. Визначення мети і завдань проекту, необхідних ресурсів, узгодження питань співпраці з вчителями - предметниками, формування груп учнів і розподіл обов’язків між учасниками в групах

  Етап збору необхідної інформації та матеріалів.

  За тиждень до уроку в якості попереднього домашнього завдання учням пропонується  опитати батьків, інших знайомих дорослих, кого вони вважають героєм і чому, записати приклади імен, героїчних вчинків, найкращих якостей характеру.

  опитати батьків, інших знайомих дорослих, кого з відомих людей вони намагалися наслідувати в дитинстві і чому, записати приклади імен, вчинків, найкращих якостей характеру.

  Етап реалізації проекту.

  На уроці учні за бажанням читають результати своїх досліджень, наприкінці уроку здають результати проведеного опитування на окремих аркушах, і обрана група учнів обробляє результати, підсумовує та оформлює діаграму / бюлетень / газету.

  Виконання домашнього завдання:

  на тему „Мій герой” за бажанням написати твір, вірш, зробити малюнки, фотографії, мистецькі роботи, мультимедіа

  написати твір-розповідь про себе
  „Вчинок, яким я пишаюсь”

  підібрати факти, як відомі люди (знаменитості та герої) ставляться до гострих соціальних проблем: тютюнопаління, вживання алкоголю, наркоманії.

  Етап презентації та оцінювання результатів проекту.

  Група учнів обробляє результати, підсумовує та створює друкований продукт (збірка творів, бюлетень, буклети тощо).

  Група учнів оформлює виставку творів, листівок, плакатів, стіннівок, фотографій на теми „Мій герой”, „Вони досягли успіху без паління”, „Зірки проти наркотиків” тощо.
Клас, № , тема уроку

Тема проекту

6 клас, Тема 2. Людина – частина Всесвіту. Уроки 12 – 15:

Чому важливо навчитися керувати собою?

Яку роль відіграють емоції та почуття в житті людини?

Мистецтво керувати собою


Мета проекту „Мистецтво керувати собою”:

 • створити умови для самовиховання школярів, самовдосконалення, потреби в розвитку сили волі.

Завдання:

 • привернути увагу учнів до проблеми самовиховання, самовдосконалення, формувати активну життєву позицію,

 • долати упередження про сильну людину як тільки фізично сильну,

 • формувати навички володіти собою, керувати своїми почуттями, навчатися боротися з негативними емоціями та долати поганий настрій,

 • поглибити знання учнів про поняття „воля”, „вольова регуляція”, уявлення про базові вольові якості (сила волі, цілеспрямованість, рішучість, енергійність, наполегливість, витримка),

 • навчати учнів вирішувати проблему поетапно, складати план та його виконувати,

 • за допомогою психологічних методик визначити кожному бажаючому свою силу волі, протестувати учнів класу, порівняти силу волі окремо хлопців та дівчат, учнів різного віку,

 • наприкінці проекту знов провести тестування та виявити зміни.

Очікувані результати:

 • складання учнями свого власного плану самовиховання, самовдосконалення та формування сили волі та інших вольових якостей шляхом виконання ними цього плану,

 • навчання елементів методики проведення тестування та анкетування, підрахунку результатів та будування діаграм,

 • вдосконалення навичок спілкування учнів, в тому числі а) втримання під час спілкування від негативних емоцій, формування позитивного настрою, б) шляхом листування з однолітками з приводу виховання сили волі та самовиховання.

Термін виконання:

 • три – чотири місяці, в залежності від зацікавленості та бажання учнів.

Опис діяльності:

На уроці 12 „Чому важливо навчитися керувати собою?” вчитель знайомить учнів з основними поняттями теми, наводить декілька прикладів самовиховання відомих людей за власноруч складеним планом або у записах особистих щоденників, і пропонує взяти участь в експерименті по формуванню сили волі.

Також можна провести невеличкий тест на теми сформованості сили волі, цілеспрямованості, рішучості, дати можливість оцінити сильні та слабкі сторони своєї вдачі і таким чином мотивувати дітей взяти участь в проекті.

Учні виконують домашнє завдання за підручником (пишуть твір-роздум „Керувати собою – важливе вміння людини” та підбирають разом з батьками приклади подолання негативних емоцій, поганого настрою з життя або з літератури).

На уроці 13 „Яку роль відіграють емоції та почуття в житті людини?” учні знайомляться з різними темпераментами, визначають тип свого темпераменту та усвідомлюють, що саме темперамент визначає стиль поведінки людини, її реакції на труднощі, що поганих темпераментів немає, а є слабка воля, що заважає людині керувати собою, своїми емоціями та вчинками. В якості домашнього завдання пропонується скласти план самовиховання необхідних якостей та культури почуттів.

На уроці 14 „Як стати розвиненою людиною” в ході обговорення біблійної притчі „Про таланти” учні висловлюють судження про важливість самовдосконалення та доповнюють за бажанням свої плани самовиховання. Вдома учні пишуть за наданим шаблоном „Листи другу” про важливість виховання сили волі, називають приклади сильної людини серед літературних героїв, історичних діячів, знайомих, роблять висновки про самовдосконалення.

15-й урок за планом урок узагальнення, учні за бажанням обмінюються листами і пишуть на них відповіді, тобто іде письмова дискусія. На уроці в групах учні виконують завдання підручника: складають перелік рис і життєвих правил, притаманних людині, що вміє володіти собою, що виховала в собі культуру почуттів, що займається самовдосконаленням і малюють портрети таких людей. Результати роботи груп обговорюються в загальному колі. Наприкінці уроку на дошці організується виставка малюнків.

Протягом наступних двох-трьох місяців учні працюють за власними планами. На визначеному уроці підводяться підсумки, діти розповідають про свої досягнення, іде підсумкове тестування.Клас, № , тема уроку

Теми проектів

5 клас, уроки 16 – 17.

Якими є моральні норми в культурі українського народу. Якими є звичаї різних народів, які живуть в Україні.


Символи України

Christmas card exchange

Season Greetings


Мета проекту „Символи України”:

 • залучити учнів до вивчення звичаїв, культури українського народу.

Завдання проекту:

 • зібрати інформацію про рослин, тварин, пейзажі, визначні пам’ятки архітектури тощо, що можуть бути символами України,

 • створити малюнки на тему „Символи України”, на яких має бути зображено те, що найкраще розкаже іноземним гостям про нашу країну (пейзаж, елементи рослин, тварини, об'єкти, архітектурна споруда чи її деталь тощо),

 • підготувати виставку кращих малюнків.

Очікувані результати:

 • виставка кращих малюнків для учнів школи та гостей,

 • участь в українському Айорн-проекті „Від папірусу до Інтернету” та розміщення кращих малюнків на сайт http://www.flickr.com/photos/papirus_ukr/ в номінації "Символ України",

 • учні поглиблюють знання усної народної творчості, звичаїв, культури українського народу, учні вдосконалюють навички пошуку та аналізу інформації, відбір головного,

 • вчаться презентувати результати проектної роботи шляхом організації виставки робіт, проводити екскурсії для однолітків та гостей.

Термін виконання:

 • два тижні протягом вивчення теми.

Опис діяльності:

На попередньому уроці учні отримують домашнє завдання підготувати розповіді або інсценізації народних зимових свят, використовуючи книжку Олекси Воропая „Звичаї й обряди українського народу”, підібрати прислів’я на теми любові до рідної землі, до рідної мови, ставлення до праці, гостинності, сімейних відносин тощо.

На уроці 16 „Якими є моральні норми в культурі українського народу”, аналізуючи малюнок, діти охоче виявляють бажання намалювати символи України для організації виставки. На наступному уроці всі роботи презентуються, потім виставляються в класі. Готується екскурсовод та розповідь про визначні пам’ятки України, рослини, тварин тощо.

Складається дитяче журі, яке відбирає найкращі роботи для відправки координатору для розміщення на сайт. В травні дитяче журі оцінювало роботи всіх інших учасників всеукраїнського проекту.

Мета проекту „Christmas card exchange”:


 • залучити учнів до вивчення звичаїв святкування Різдва Христового українцями та іншими народами, сприяти культурному обміну між дітьми різних національностей.

Завдання проекту:

 • зібрати інформацію про святкування Різдва Христового українцями та іншими народами,

 • намалювати різдвяні листівки, написати твори (розповіді) „Святкування Нового року та Різдва Христового в моїй сім'ї”, зробити новорічні іграшки та вирізати паперові сніжинки,

 • обмінятися листівками з дітьми інших міст України та інших країн через участь в міжнародному проекті iEARN – Project „Christmas card exchange” (proposed name: Judy Barr, Australia judybarr@iearn.org.au).

Очікувані результати:

 • поглиблення знань учнів про святкування Нового року та Різдва Христового різними народами світу,

 • привітання з Новим роком та Різдвом Христовим за допомогою власноруч зроблених листівок однолітків з інших країн та інших міст України, однокласників, батьків, вчителів.

Термін виконання:

 • від двох тижнів в грудні до двох місяців (листопад – грудень, з урахуванням поштової доставки листівок).

Опис діяльності:

На уроці 16 „Якими є моральні норми в культурі українського народу” учні читають уривок з книги Олекси Воропая „Звичаї й обряди українського народу” про святкування Різдва Христового в Україні та отримують завдання знайти в книжках розповіді про звичаї святкування у різних народів, підготувати інсценізації та намалювати листівки для поздоровлень і оформлення класної кімнати до новорічних свят.  Для організації участі в міжнародному проекті iEARN – Project „Christmas card exchange”в листопаді 2006 шляхом електронного листування з координаторами шкіл була створена група із 3-х іноземних та 3-х українських шкіл:

Teacher's name

Name of school

Address of school

Country

E-mail

Sandi Mangan

La Quinta Middle School

78-900 Avenue 50, La Quinta, CA 92253

USA

Sandra.Mangan@dsusd.us

Melanie Podolec

Hartford Middle School

245 Highland Avenue, White River Junction, Vermont 05001

USA

podolecm@
hartfordschools.net

Ms Yema Jaikaran

Hillview Collage

El Dorado Road Tunapuna

Trinidad, West Indies

yems69@hotmail.com

Тетяна Спориніна

Чернівецька гімназія № 2

вул. Головна, 73,
м. Чернівці, 58000

Україна

gymn2@list.ru

Людмила Ердман

Перша міська Черкаська гімназія

Перша міська гімназія, вул. Кірова, 68,
м. Черкаси, 18000

Україна

lyuda@2upost.com

Діана Гетте

Дніпровський НВК

вул. Степова, 3,
с. Дніпровське, Білозерський р-н, Херсонська обл., 75003

Україна

dniprovskaschool
@mail.ru


„Season Greetings”

Thoughts about the time of Christmas around the world.

Ajatuksia joulun ajasta ja tervehdyksiä maailmalta

Helena Rimali

Mankkaa school

http://www.rimali.net/
christmas/christmas.htm


Фінляндія

helena.rimali@kolumbus.fi

На прохання вчительки з Фінляндії Helena Rimali на е-mail mankkaan.koulu@espoo.fi були надіслані на англійській мові дитячі поздоровлення до Різдва Христового та листи про свято, що воно означає для нас і як ми його святкуємо, для того, щоб показати своїм учням, які ми різні і що у нас спільного. Фінські учні розробили веб-сайт з описами святкування у світі, http://www.rimali.net/christmas/christmas.htm, поздоровленнями і листівками, малюнками. Там розміщені наші малюнки і твори про святкування Нового року і Різдва Христового.
Клас, № , тема уроку

Тема проекту

5 клас, урок 20. У чому полягає основний зміст “золотого правила” моралі? Чому людяність і справедливість є основою сучасного етикету?

6 клас, Тема 3. Моральні виміри спілкування, урок 20.

Що таке милосердя. Як розділити радість і печаль іншої людини. Як співчувати й проявляти милосердя словом і ділом.

Від серця до серця


(День Святого Валентина)

Мета проекту „Від серця до серця”:


 • створити умови для проявлення реального милосердного, добросердечного вчинку, формування поваги до дітей з обмеженими фізичними можливостями.

Завдання:

 • виховувати толерантне, поважне ставлення до дітей з обмеженими фізичними можливостями, навчати співпрацювати,

 • залучати учнів до волонтерської діяльності через допомогу дітям з обмеженими фізичними можливостями, таким, що залишились без батьківської турботи,

 • поздоровити зі святом днем Св. Валентина однолітків, які потребують уваги, милосердя.

Очікувані результати:

 • виготовлення власноруч вітальних листівок з днем Св. Валентина та організація поздоровлення тих дітей, які знаходяться на домашньому навчанні (діти з обмеженими фізичними можливостями, діти, що залишились без батьківської турботи), проведення акції „Від серця до серця” за допомогою учасників дитячого євроклубу „СОНЦЕ” та у співпраці з волонтерами Луганської обласної молодіжної громадської організації „Асоціація молодих інвалідів Східного Донбасу „Схід”,

 • налагодження дружніх зв’язків із однолітками, вдосконалення навичок спілкування,

 • формування в учнів власного ставлення до проблеми взаємовідносин з тими дітьми, які потребують особливої уваги, турботи, любові (діти з обмеженими фізичними можливостями, діти, що залишились без батьківської турботи).

Термін виконання:

 • протягом двох тижнів напередодні та після 14 лютого.

Опис діяльності:

Замало вивчити на уроках етики, що таке добро та милосердя. Треба спробувати самому зробити милосердний, доброчинний вчинок. Під час підготовки до Валентинова дня діти на уроці обговорили, кому вони насправді можуть допомогти, до кого виявити милосердя, і запропонували: діти - сироти, інваліди, хворі. Малювали валентинки, писали вірші та поздоровлення. Спочатку підписували просто – „незнайомому другу”. Коли листівок назбиралося близько сотні, а до свята залишилося декілька днів, стали замислюватися, а кому ж конкретно їх подарувати? За допомогою заступника директора з початкової школи Л.І.Пеньковської та соціального педагога М.Б.Канакіної були складені списки дітей з обмеженими фізичними можливостями та дітей, що залишилися без батьківської опіки, як учнів нашої школи, так і таких, що мешкають в мікрорайоні. Ще один список дітей віком від 7 до 15 років надійшов від Луганської обласної молодіжної громадської організації „Асоціація молодих інвалідів Східного Донбасу „Схід” (керівник Тетяна Баранцова), де волонтером є учень 6-Г класу Іван Капустін. Потім список ще поповнювався дітьми, що з кінця січня захворіли на грип і застуду і лікувалися у дитячій лікарні № 3.

Звернувшись за благодійною допомогою до ТОВ „ЛІА” (директор С.В.Логачов, менеджер І.Афоніна), ми отримали пакети з смачними екзотичними фруктами, які дарували дітям.

Учні об’єдналися у групи, обрали із списку дітей приблизно свого віку, підписали валентинки і вирушили в гості.

Так, дівчата з 6–А класу Аза Джакатян і Свєта Золотаренко познайомилися з Дашою Толмачовою, а 8-класниці Настя Кошель і Іра Коваленко – з Віталієм Гаврюшенко. Женя Нескоромний, учень 5-В класу, який намалював найбільшу за розміром листівку і запропонував дружбу, потоваришував із Сашком Міхно. Всі ці діти – з ЛОМГО „АМІ – Схід”. До всіх 10 палат кардіологічного відділення обласної дитячої лікарні, закритих на карантин (там лікувався Діма Конкевич з 6–Г класу), передали валентинки – плакати із висловами з книги Луїзи Хей „Зціли себе сам”.

Діти хвилювалися, як їх приймуть, чи сподобаються наші поздоровлення. Несподівано приємно було не тільки дарувати, але й отримувати подарунки. Віталій подарував дівчатам гарні свічки у формі сердець, а Сашко прикрасив валентинку плетеними з бісеру квітами.

Результати підводили самі учні після свята. Одна з наймолодших учасниць акції, учениця 5 - В класу Юля Жукова, так описала свої почуття: „Коли я малювала валентинки, я хотіла, щоб дітям було приємно і щоб вони ніколи не падали духом. А ще я трохи боялася, що мої малюнки можуть не сподобатися, і діти можуть засмутитися. Тому я вибирала найкращі кольори олівців і фарб. Мені дали адресу хлопця з 4-го класу і пакет з фруктами. Так я узнала, що цей хлопчик живе в моєму під’їзді! Коли я піднімалася сходами, я дуже хвилювалася. Двері відчинив батько, і сказав, що хлопець у лікарні. Я віддала йому подарунки і поздоровила зі святом. Я приймала участь в акції, щоб діти знали, що їх ніхто не забуває, про них завжди будуть турбуватися”. Ярославу Фоменко з 6–А дуже сподобалось бути волонтером: „Ми навідували хворих дітей і роздавали їм фрукти, щоб вони їли та одужували. Ще ми дарували їм валентинки – саморобні гарні листівки. Я завжди буду допомагати людям, що потребують уваги”.Клас, № , тема уроку

Тема проекту

5 клас, уроки 27 - 28.

Новий імідж старих героїв


Мета проекту „Новий імідж старих героїв”:


 • дослідити, який одяг кому пасує і навчитися одягатися доречно та стильно.

Завдання:

 • наводити приклади різних стилів і форм одягу,

 • характеризувати роль моди і стилю в житті людини,

 • навчатися підбирати одяг відповідно до віку, характеру, стилю життя, звичок, зовнішності людини тощо,

 • сприяти позитивному ставленню учнів, особливо хлопців до проблеми моди і стилю,

 • змоделювати колекцію одягу для відомого літературного героя.

Очікувані результати:

 • поглибити знання про моду і стиль,

 • набути навичок добирати одяг доречно, у відповідності до віку, характеру, стилю життя, звичок, зовнішності людини тощо,

 • організувати виставку малюнків моделей модного сучасного одягу для відомих літературних героїв.

Термін виконання:

 • два – три тижні протягом вивчення відповідної теми.

Опис діяльності:

На уроках учні знайомляться з поняттями теми (мода, стиль),Клас, № , тема уроку

Теми проектів

6 клас, уроки .

Що таке правила?

Мета проекту „Що таке правила?”: • створити умови для -

Завдання:Очікувані результати:Термін виконання:Опис діяльності:


Проектна діяльність
у вивченні курсу етики в 5 – 6 класах 1

Мій герой 1

Мистецтво керувати собою 2

Символи України 4

Christmas card exchange 4

Season Greetings 4

Від серця до серця 8

Новий імідж старих героїв 9

Що таке правила? 10

Мета

Завдання

Очікувані результати

Залучити учнів до
Сприяти позитивному ставленню до

Провести святкування...,
Навчитись співпрацювати , планувати дозвілля
Підготувати і провести заходи, спрямовані на залучення

Провести акцію, концерт
Організувати фотовиставку
Сформувати навички

Навчити учнів вирішувати ___ проблеми шляхом __

Навчити учнів вирішувати ___ проблеми ПОЕТАПНО
Навчити залучати


Ознайомитись з нормами з проблем
Формування комунікативних вмінь і навичок

Дослідити

Набути навичок збору інформації

Проінформувати колектив

Укласти рекомендації, правила щодо ____


Поглибити знання про
Оволодіти елементами методики дослідницької роботи

Налагодити допомогу

Змінити ставлення до

Запобігати ___, пропагуючи ____
Сприяти позбавленню шкідливих звичок

Дослідити ставлення до

Формувати активну громадянську та життєву позицію щодо

Привернути увагу до вирішення проблеми в межах класу, школи, будинку


Долати упередження і шкідливі звички
Співпрацювати для вирішення проблеми

Залучити учнів до волонтерської діяльності через допомогу дітям з обмеженими фізичними можливостями

Інформувати громадськість
Навчати учнів дотримуватися правилСтворити умови для активного вивчення учнями культури народів України

Виховувати толерантне ставлення до культури і звичаїв різних народів

Вдосконалити навички спілкування

Налагодити зв’язки із однолітками
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка