КількістьСкачати 216.01 Kb.
Дата конвертації30.04.2016
Розмір216.01 Kb.
Тематичне планування
уроків алгебри та початків аналізу (10 клас - профільний рівень)
(175 год., 5 год. на тиждень, систематизація та узагальнення, резервний час – 20 год.)

Тема 1. Функції, многочлени, рівняння і нерівності (60 год.).


з/п

Тема уроку

Кількість

годин

Дата

проведення

уроків

1

Множини, операції над множинами.

1
2

Розв´язування задач.

1
3

Взаємно однозначна відповідність між елементами множин. Рівнопотужні множини. [Зліченні множини.]

1
4

Розв´язування задач.

1
5

Числові множини. Множина дійсних чисел.

1
6

Розв´язування задач.

1
7

Метод математичної індукції.

1
8

Розв´язування задач.

1
9

Розв´язування задач.

1
10

Розв´язування задач.

1
11

Числові функції. Означення. Область визначення і множина значень. Способи задання функцій. Графік функції.

1
12

Розв´язування задач.

1
13

Розв´язування задач.

1
14

Монотонність. Зростання і спадання, парність і непарність функцій, найбільше та найменше значення функції.

1
15

Розв´язування задач.

1
16

Властивості і графіки основних видів функцій.

1
17

Розв´язування задач.

1
18

Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень відомих графіків функцій.

1
19

Розв´язування задач.

1
20

Розв´язування задач.

1
21

Контрольна робота № 1.

1
22

Рівносильні перетворення рівнянь. Рівняння-наслідки.

1
23

Розв´язування задач.

1
24

Системи рівнянь.

1
25

Розв´язування задач.

1
26

Застосування властивостей функцій до розв’язування рівнянь.

1
27

Розв´язування задач.


1
28

Розв´язування задач.


1
29

Рівносильні перетворення нерівностей, метод інтервалів.

1
30

Розв´язування задач.

1
31

Розв´язування задач.

1
32

Розв´язування задач.

1
33

Рівняння і нерівності, що містять знак модуля.

1
34

Розв´язування задач.

1
35

Розв´язування задач.

1
36

Розв´язування задач.

1
37

Рівняння і нерівності з параметрами.

1
38

Розв´язування задач.

1
39

Розв´язування задач.

1
40

Розв´язування задач.

1
41

Контрольна робота № 2.

1
42

Побудова графіків рівнянь та нерівностей з двома змінними.

1
43

Розв´язування задач.

1
44

Розв´язування задач.

1
45

Многочлени від однієї змінної та їх тотожна рівність.

1
46

Розв´язування задач.

1
47

Дії над многочленами.Ділення многочлена на многочлен з остачею

1
48

Розв´язування задач.

1
49

Теорема Безу. Корені многочленів.

1
50

Розв´язування задач.

1
51

Формули Вієта.

1
52

Розв´язування задач.

1
53

Схема Горнера ділення многочлена на двочлен

1
54

Розв´язування задач.

1
55

Знаходження раціональних коренів многочлена з цілими коефіцієнтами.


1
56

Розв´язування задач.

1
57

Розв´язування задач.

1
58

Розв´язування задач.

1
59

Контрольна робота №3.

1
60

Узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок учнів з теми

1

Тема 2. Степенева функція (30 год.).


з/п

Тема уроку

Кількість

годин

Дата

проведення

уроків

1

Корінь п–го степеня. Арифметичний корінь п–го степеня, його властивості.

1
2

Розв´язування задач.

1
3

Перетворення виразів з коренями п–го степеня.

1
4

Розв´язування задач.

1
5

Функція та її графік.

1
6

Розв´язування задач.

1
7

Обернена функція.

1
8

Розв´язування задач.

1
9

Найпростіші способи розв’язування ірраціональних рівнянь

1
10

Розв´язування задач.

1
11

Розв´язування задач.

1
12

Застосування властивостей функцій до розв’язування ірраціональних рівнянь

1
13

Розв´язування задач.

1
14

Приклади використання інших способів розв’язування ірраціональних рівнянь

1
15

Розв´язування задач.

1
16

Ірраціональні нерівності

1
17

Розв´язування задач. [Системи ірраціональних рівнянь].


1
18

Розв´язування задач.

1
19

Контрольна робота № 4.

1
20

Степені з раціональними показниками, їхні властивості.

1
21

Розв´язування задач.

1
22

Перетворення виразів, які містять степені з раціональним показником.


1
23

Розв´язування задач.

1
24

Степеневі функції, їхні властивості та графіки.


1
25

Розв´язування задач.

1
26

Розв’язування ірраціональних рівнянь і нерівностей з параметрами.


1
27

Розв´язування задач.

1
28

Розв´язування задач.[Системи ірраціональних рівнянь і нерівностей з параметрами].

1
29

Розв´язування задач.

1
30

Контрольна робота № 5.

1


Тема 3. Тригонометричні функції (30 год.).


з/п

Тема уроку

Кількість

годин

Дата

проведення

уроків

1

Радіанне вимірювання кутів.


1
2

Синус, косинус, тангенс, котангенс кута.

1
3

Розв´язування задач.

1
4

Тригонометричні функції числового аргументу.

1
5

Розв´язування задач.

1
6

Властивості тригонометричних функцій.Періодичність функцій.

1
7

Розв´язування задач.

1
8

Властивості та графік функції .

1
9

Властивості та графік функції .

1
10

Властивості та графік функції .

1
11

Властивості та графік функції .

1
12

Розв´язування задач.

1
13

Розв´язування задач.

1
14

Контрольна робота № 6.

1
15

Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу.

1
16

Розв´язування задач.

1
17

Тригонометричні формули додавання

1
18

Розв´язування задач.

1
19

Формули подвійного аргументу.

1
20

Розв´язування задач.

1
21

Формули зведення.

1
22

Розв´язування задач.

1
23

Формули перетворення суми і різниці тригонометричних функцій у добуток.

1
24

Формули перетворення добутку тригонометричних функцій у суму.

1
25

Розв´язування задач.

1
26

Формули половинного аргументу. Формули потрійного аргументу.


1
27

Вираження тригонометричних функцій через тангенс половинного аргументу.

1
28

Формула перетворення виразу.

1
29

Розв´язування задач.

1
30

Контрольна робота № 7.

1

Тема 4. Тригонометричні рівняння і нерівності (35 год.).


з/п

Тема уроку

Кількість

годин

Дата

проведення

уроків

1

Обернені тригонометричні функції: і (означення, властивості, графіки).

1
2

Обернені тригонометричні функції: і (означення, властивості, графіки).

1
3

Розв´язування задач.

1
4

Найпростіші тригонометричні рівняння. Рівняння .

1
5

Найпростіші тригонометричні рівняння. Рівняння .

1
6

Найпростіші тригонометричні рівняння. Рівняння і рівняння .

1
7

Розв´язування задач.

1
8

Основні способи розв’язування тригонометричних рівнянь. Заміна змінних при розв’язуванні тригонометричних рівнянь.

1
9

Основні способи розв’язування тригонометричних рівнянь. Розв’язування тригонометричних рівнянь зведенням до однієї тригонометричної функції (з однаковим аргументом) .

1
10

Розв´язування задач.

1
11

Основні способи розв’язування тригонометричних рівнянь. Розв’язування однорідних тригонометричних рівнянь та зведення тригонометричних рівнянь до однорідного.

1
12

Розв´язування задач.

1
13

Основні способи розв’язування тригонометричних рівнянь . Розв’язування тригонометричних рівнянь виду за допомогою розкладення на множники.

1
14

Розв´язування задач.

1
15

Основні способи розв’язування тригонометричних рівнянь. Відбір коренів тригонометричних рівнянь.

1
16

Розв´язування задач.

1
17

Розв´язування задач.

1
18

Контрольна робота № 8.

1
19

Основні способи розв’язування систем тригонометричних рівнянь.

1
20

Розв´язування задач.

1
21

Приклади розв’язування більш складних тригонометричних рівнянь та їх систем.

1
22

Розв´язування задач.

1
23

Рівняння і нерівності, які містять обернені тригонометричні функції.

1
24

Розв´язування задач.

1
25

Найпростіші тригонометричні нерівності.

1
26

Розв´язування задач.

1
27

Розв´язування тригонометричних нерівностей

1
28

Розв´язування задач.

1
29

Тригонометричні рівняння з параметрами.

1
30

Розв´язування задач.

1
31

Розв´язування задач.

1
32

Тригонометричні нерівності з параметрами.

1
33

Розв´язування задач.

1
34

Розв´язування задач.

1
35

Контрольна робота № 9.

1

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка