Кількість годин Актуальність темиСторінка9/9
Дата конвертації18.04.2016
Розмір1.87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема. МЕЛІОЇДОЗ. ЕТІОЛОГІЯ, ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ, КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ

 1. Кількість годин - 2

 2. Актуальність теми: меліоїдоз - ендемічне захворювання, яке зустрічається в Азії, Північній Австралії, В'єтнамі, Таїланді. Поодинокі випадки зареєстровані на Мадагаскарі, в Кенії, Нігерії, Турції, Україні.

 3. Навчальна цілі заняття

3.1 Лікар повинен знати:

- етіологію, епідеміологію, клініку меліоїдозу.3.2 Лікар повинен уміти:

- діагностувати, попереджувати та лікувати меліоїдоз.

3.3 Лікар повинен вдосконалювати на занятті:

- основні заходи щодо профілактики меліоїдозу.


4 Основні питання, які підлягають розгляду на семінарі:

 • етіологія меліоїдозу;

 • патогенез меліоїдозу;

 • джерела інфекції при меліоїдозі;

 • шляхи зараження при меліоїдозі;

 • клінічна класифікація меліоїдозу;

 • клініка септичної форми меліоїдозу;

 • клініка легеневої форми меліоїдозу;

 • клініка рецидивуючого меліоїдозу;

 • методи діагностики меліоїдозу;

 • лікування меліоїдозу;

 • основні заходи щодо профілактики меліоїдозу.


5 Список рекомендованої літератури

1. Руководство по инфекционным болезням / Под ред. Ю.В. Лобзина. - 3-е изд., доп и перераб. - СПб.: Фолиант, 2003. -С. 138-141. 1. Інфекційні хвороби: ситуаційні завдання: Навчальний посібник / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, А.О. Сніцарь та ін. - Суми: Вид-во СумДУ, 2000. - 175 с.

 2. Інфекційні хвороби класифікація та схеми діагностики: Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів ІІІ-УІівнів акредитації / Чемич М.Д. та ін. - Суми: Вид-во СумДУ, 2000. - 185 с.


6 Завдання для самостійної підготовки:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

- вивчення сучасних підходів до лікування меліоїдозу.

Тема. ПРАВЕЦЬ


 1. Кількість годин - 4

 2. Актуальність теми: зумовлена особливостями правця -його широким розповсюдженням, високою чутливістью до захворювання, відсутністью імунітету навіть після перенесеного захворювання, вкрай тяжким перебігом з високою летальністю (і зараз гине 40-70 % захворілих). У багатьох країнах, що розвиваються, ще відсутня обов'язкова реєстрація правця, хоча на їх частку припадає переважна більшість хворих на правець, а правець новонароджених залишається однією з основних причин дитячої смертності.


3 Навчальні цілі заняття 3.1 Лікар повинен знати:

 • визначення хвороби;

 • етіологію;

 • епідеміологію;

 • патогенез;

 • класифікацію;

 • основні клінічні прояви;

 • диференційну діагностику правця;

 • принципи лікування;

 • профілактичні та протиепідемічні заходи.

3.2 Лікар повинен уміти:

- діагностувати дане захворювання на ранній стадії із урахуванням епідеміологічних та клінічних даних;3.3 Лікар повинен вдосконалювати на занятті:

- теоретичні знання та практичні навички з діагностики, лікування та проведення профілактики правця.
4 Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

 • етіологія правця;

 • патогенез;

 • класифікація правця;

 • основні клінічні симптоми правця;

 • особливості перебігу генералізованного та місцевого правця;

 • критерії оцінки ступеня тяжкості хвороби;

 • клінічні ознаки правця залежно від ступеня тяжкості;

 • ускладнення правця;

- диференційний діагноз з захворюваннями, які супроводжуються судомним синдромом;

 • діагностика правця;

 • принципи лікування;

 • реанімаційні заходи при зупинці дихання;

 • критерії видужання та правила виписування хворого;

 • специфічна профілактика правця(планова та екстрена);

 • диспансерне спостереження за реконвалесцентами.


5 Список рекомендованої літератури

 1. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.: Здоров'я, 2001. - Т. 2. - С. 554-580.

 2. Інфекційні хвороби: класифікація та схеми діагностики: Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти 3-4-го рівнів акредитації / М.Д. Чемич, З.Й. Красовицький та ін. - Суми: Вид-во СумДУ, 2000. - 205 с.

 1. Інфекційні хвороби: ситуаційні завдання: Навчальний посібник / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, А.О. Сніцарь та ін. - Суми: Вид-во СумДУ, 2000. - 175 с.

 2. Чемич М.Д., Ільїна Н.І. Невідкладні стани в клініці інфекційних хвороб: Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти 3-4-го рівнів акредитації. - Суми: Вид-

во СумДУ, 2000. - 157 с.

5. Инфекционные болезни: Учебник / Е.П. Шувалова,


М.М. Антонов, Т.В. Антонова и др. - 4-е изд., перераб. и доп. -
М.: Медицина, 2001. - 959 с.

6. Класифікація інфекційних та паразитарних хвороб


/ М.А. Андрейчин, А.О. Руденко, О.Л. Івахів, М.Д. Чемич - К:
Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - C. 65.

 1. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. - Тернопіль: ТДМУ, 2007. - C. 374-380.

 2. Руководство по инфекционным болезням / Под ред. Ю.В. Лобзина. - 3-е изд., доп и перераб. - СПб.: Издательство "Фолиант", 2003. - C. 285-292.


6 Завдання для самостійної підготовки:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

- удосконалення знань з діагностики лікування та профілактики правця.

Тема. ЯЩУР
1 Кількість годин - 2
2 Актуальність теми: за останні 30 років у Великій Британії було декілька епідемій ящуру. Вірус здатний швидко вражати парнокопитних тварин. Ящур рідко передається від тварин до людини, а в разі зараження не становить небезпеки. Але для тваринництва захворювання нерідко має тяжкі наслідки. Останній масовий спалах ящуру в Британії 2001 року спричинив загибель, за різними оцінками, від шести з половиною до десяти мільйонів голів худоби. Розмір збитків оцінювали у 8,5 млрд. фунтів стерлінгів.
3 Навчальні цілі заняття

3.1 Лікар повинен знати:


 • визначення ящуру;

 • клінічні прояви цього захворювання їх особливості;

 • діагностику ящуру;

 • диференційну діагностику ящуру із іншими хворобами;

 • основні принципи лікування;

 • профілактику та протиепідемічні заходи;

 • принципи диспансеризації хворих.

3.2 Лікар повинен уміти:

 • діагностувати ящур;

 • лабораторно підтверджувати діагноз;

- призначати лікування та організовувати профілактичні заходи.

3.3. Лікар повинен вдосконалювати на занятті:

- складання плану основних лікувально-профілактичних та діагностичних заходів;

- диференційну діагностику.
4 Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:


 • визначення хвороби;

 • етіологія ящуру;

 • епідеміологія ящуру;

 • сучасна класифікація;

 • основні клінічні форми хвороби;

- диференційний діагноз ящуру з герпетичною інфекцією, везикульозним і виразковим стоматитом, вітряною віспою;

 • лабораторна діагностика ящуру;

 • профілактичні та протиепідемічні заходи.

5 Список рекомендованої літератури

1. Андрейчин М.А., Булгаков В.А., Шабловська Е.О. Важливі


зоонози. - К.: Здоров'я, 1994. - 252 с.

 1. Класифікація інфекційних та паразитарних хвороб / М.А. Андрейчин, А.О. Руденко, О.Л. Івахів, М.Д. Чемич - К., Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - 144 с.

 2. Інфекційні хвороби: ситуаційні завдання: Навчальний посібник / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, А.О. Сніцарь та ін. - Суми:

Вид-во СумДУ, 2000. - 175 с.
6 Завдання для самостійної підготовки:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями.

- вивчення сучасних підходів до діагностики та лікування ящуру.

Тема. СОДОКУ


 1. Кількість годин - 2

 2. Актуальність теми: хвороба від укусу щурів зустрічається повсюдно, бо щури мешкають скрізь, легко мігрують з континенту на континент. Найбільша зараженість цих гризунів у країнах Східної Азії, захворювання зустрічається у вигляді спорадичних випадків. Безумовно, випадки захворювання зустрічаються і в Україні, але недостатня поінформованість лікарів про цю патологію, відсутність настороженості й необхідних діагностикумів утруднюють розпізнавання даної інфекції.


3 Навчальні цілі семінару 3.1 Лікар повинен знати:

 • етіологію содоку;

 • епідеміологію содоку;

 • класифікацію содоку;

 • патогенез хвороби від укусу щурів;

 • особливості клініки;

 • принципи діагностики та лікування содоку.

3.2 Лікар повинен уміти:

- збирати анамнез захворювання, життя;

- провести об'єктивне обстеження хворого з підозрою на содоку;

- призначити план обстеження та лікування.

3.3 Лікар повинен вдосконалювати на занятті:

- диференційну діагностику содоку з захворюваннями, що супроводжуються гарячкою, інтоксикацією, висипкою, рецидивним перебігом;

- принципи діагностики та лікування.
4 Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:


 • етіологія содоку;

 • епідеміологія содоку;

 • сучасна класифікація;

 • патогенез захворювання;

 • основні клінічні симптоми та прояви захворювання;

 • методи діагностики содоку;

 • специфічні методи діагностики;

 • можливі ускладнення содоку;

 • основні принципи та методи лікування;

 • профілактика захворювання.


5 Список рекомендованої літератури

1. Возіанова Ж.І.. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.:


Здоров'я, 2002 . - Т. 2. - С. 607-612.

 1. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. - Тернопіль: ТДМУ, 2007. -С. 105-108.

 2. Руководство по инфекционным болезням / Под ред. Ю.В. Лобзина. - 3-е изд., доп и перераб. - СПб.: Издательство "Фолиант", 2003. - С. 245-247.

4. Класифікація інфекційних та паразитарних хвороб / М.А. Андрейчин, А.О. Руденко, О.Л. Івахів, М.Д. Чемич - К., Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - 144 с.
6 Завдання для самостійної підготовки:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;- удосконалення знань з діагностики та лікування содоку.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка