Кількість годин Актуальність темиСторінка8/9
Дата конвертації18.04.2016
Розмір1.87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНИХ ІНФЕКЦІЙ. ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ ЗАХОДИ
1 Кількість годин - 4
2 Актуальність теми: повністю ліквідувати ОНІ неможливо, оскільки наявні в природі осередки інфекції, непідконтрольні людині. Легкість зараження, швидкість поширення, тяжкий перебіг і висока летальність - такі особливості дозволяють використовувати ОНІ як бактеріологічну зброю.
3 Навчальна цілі заняття 3.1 Лікар повинен знати:

 • визначення хвороб;

 • етіологію;

 • епідеміологію;

 • патогенез;

 • класифікацію;

 • основні клінічні прояви;

- диференційну діагностику хвороб, спираючися на клінічні симптоми і синдроми;

 • принципи лікування;

 • профілактику та протиепідемічні заходи.

3.2 Лікар повинен уміти:

- діагностувати хворобу на ранніх стадіях захворювання;

- виявляти характерні клінічні та епідеміологічні дані; складати план основних лікувально-діагностичних та профілактичних заходів;

- проводити диференційний діагноз;

- проводити протиепідемічні заходи при виявленні хворого на ОНІ.

3.3 Лікар повинен вдосконалювати на занятті:

- теоретичні знання та практичні навички з діагностики, лікування та проведення протиепідемічних заходів;

- методику одягання протичумного костюму.
4 Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:


 • загальна характеристика особливо небезпечних інфекцій;

 • визначення чуми як особливо небезпечної хвороби;

 • етіологія та епідеміологія чуми;

 • диференційно-діагностичні критерії чуми;

 • протиепідемічні заходи в епідосередку чуми;

 • епідеміологія гарячок Ебола, Ласса, Марбурга;

 • клінічні особливості контагіозних геморагічних гарячок;

 • етіологія та епідеміологія жовтої гарячки;

- протиепідемічні заходи в осередку геморагічних контагіозних гарячок;

- протиепідемічні заходи в осередку жовтої гарячки.


5 Список рекомендованої літератури

 1. Руководство по инфекционным болезням / Под ред. Ю.В. Лобзина, А.П. Казанцева. - СПб.: Издательство "Фолиант", 2006. - С. 118-136, 142-146, 489-519.

 2. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. -К.: Здоров'я, 2001. - Т. 3. - С. 10-240.

 1. Інфекційні хвороби: класифікація та схеми діагностики: Навчальний посібник / М.Д. Чемич, З.Й. Красовицький та ін. -Суми: Вид-во СумДУ, 2000. - С.58, 74, 189, 210.

 2. Закон України № 1645 від 06.04.2000р. "Про захист населення від інфекційних хвороб".

 3. Указ Президента України від 18.01.06. "Про заходи щодо підвищення ефективності боротьби з небезпечними інфекційними хворобами".

 4. Чемич М.Д., Ільїна Н.І. Невідкладні стани в клініці інфекційних хвороб: Навчальний посібник. - Суми: Вид-во СумДУ, 2000. - С. 19-34.

 5. Класифікація інфекційних та паразитарних хвороб. / М.А. Андрейчин, А.О. Руденко, О.Л. Івахів, М.Д. Чемич - К.,

Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - С. 35, 36, 44, 69, 79.
7 Завдання для самостійної підготовки:

 • робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

 • вивчення протиепідемічних і профілактичних заходів при особливо небезпечних інфекціях.Тема. ЧУМА. ЕТІОПАТОГЕНЕЗ, ЕПІДЕМІОЛОГІЯ,
КЛАСИФІКАЦІЯ,
КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА,

ЛІКУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА

 1. Кількість годин - 4

 2. Актуальність теми: чума і тепер залишається однією з найгрізніших інфекцій. Ліквідувати її повністю не можливо, тому що наявні в природі осередки цієї інфекції, непідконтрольні людині. Легкість зараження, швидкість поширення, тяжкий перебіг і висока летальність дозволяють віднести її до особливо небезпечних інфекцій.

3 Навчальні цілі заняття

3.1 .Лікар повинен знати:

 • етіологію;

 • епідеміологію;

 • патогенез;

 • класифікацію;

 • клінічні особливості чуми;

 • принципи діагностики та лікування;

 • протиепідемічні заходи в осередку чуми.

3.2 Лікар повинен уміти:

- збирати анамнез захворювання, життя;

- провести об'єктивне обстеження хворого з підозрою на чуму;


 • провести протиепідемічні заходи в осередку чуми;

 • скласти план обстеження та лікування.

3.3 Лікар повинен вдосконалювати на занятті:

- дії лікаря та заходи в осередку чуми;

- диференційну діагностику чуми з хворобами, що супроводжуються лімфаденітом.
4 Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:


 • визначення чуми як особливо небезпечної хвороби;

 • етіологія та епідеміологія чуми;

 • патогенез різних клінічних форм чуми залежно від шляхів зараження;

 • класифікація чуми;

 • клінічні симптоми та синдроми різних форм перебігу чуми;

 • додаткові методи обстеження;

- диференційна діагностика чуми з туляремією, сибіркою, лімфогранулематозом, сепсисом;

 • принципи лікування чуми;

 • протиепідемічні заходи в епідосередку чуми;

 • диспансерне спостереження за реконвалесцентами.

5 Список рекомендованої літератури

1. Возіанова Ж.І.. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. -


Здоров'я, 2002. - Т. 3. - С. 130-157.

2. Руководство по инфекционным болезням / Под ред.


Ю.В. Лобзина. - 3-е изд., доп и перераб. - СПб.: Фолиант, 2003. -

С.118-131.

3. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній
медицині / За ред. М.А. Андрейчина. - Тернопіль: ТДМУ,2007 -

С. 236-242. 1. Класифікація інфекційних та паразитарних хвороб. / М.А. Андрейчин, А.О. Руденко, О.Л. Івахів, М.Д. Чемич - К., Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - 143 с.

 2. Інфекційні хвороби: ситуаційні завдання: Навчальний посібник / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, А.О. Сніцарь та ін. - Суми:

Вид-во СумДУ, 2000. - 175 с.

6. Чемич М.Д., Ільїна Н.І. Невідкладні стани в клініці


інфекційних хвороб: Навчальний посібник. - Суми: Вид-во
СумДУ, 2000. - С. 110-143.
6 Завдання для самостійної підготовки:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

- удосконалення знань з діагностики та лікування чуми.

Тема. ЖОВТА ГАРЯЧКА. ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА


 1. Кількість годин - 2

 2. Актуальність теми: не дивлячись на ендемічність жовтої гарячки, існує можливість занесення хвороби на неендемічні території, тому, враховуючи тяжкість перебігу, високу летальність ще з 1926 року жовту гарячку рішенням ВООЗ включено до числа карантинних інфекцій, на які розповсюджуються "Міжнародні санітарні правила".

3 Навчальні цілі заняття

3.1 Лікар повинен знати:

 • етіологію жовтої гарячки;

 • патогенетичні стадії розвитку жовтої гарячки;

 • клінічні синдроми та симптоми жовтої гарячки;

 • діагностику та диференційну діагностику жовтої гарячки;

 • лабораторні методи підтвердження діагнозу;

 • сучасні принципи і методи лікування жовтої гарячки;

 • профілактичні та протиепідемічні заходи.

3.2 Лікар повинен уміти:

 • збирати анамнез захворювання, епіданамнез;

 • проводити опитування та огляд хворого;

 • сформулювати та обґрунтувати клінічний діагноз;

 • складати план обстеження хворого;

 • збирати матеріал для лабораторного дослідження;

 • складати план лікувальних та профілактичних заходів.

3.3 Лікар повинен вдосконалювати на занятті:

- діагностику хвороби на ранніх стадіях захворювання;

 • вміння виявляти характерні клінічні та епідеміологічні ознаки;

 • складати план основних лікувально-діагностичних та профілактичних заходів;

- проведення диференційного діагнозу.
4 Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

 • етіологія жовтої гарячки;

 • епідеміологія жовтої гарячки;

 • основні клінічні симптоми та синдроми жовтої гарячки;

 • діагностика жовтої гарячки;

 • диференційна діагностика із іншими захворюваннями;

 • основні принципи та методи лікування жовтої гарячки;

 • профілактичні та протиепідемічні заходи.


5 Список рекомендованої літератури

1. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.: Здоров'я, 2001. - Т. 2. - С. 45-61.

2. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній
медицині / За ред. М.А. Андрейчина. - Тернопіль: ТДМУ, 2007.

- С. 110-115. 1. Інфекційні хвороби: класифікація та схеми діагностики: Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти 3-4-го рівнів акредитації / М.Д. Чемич, З.Й. Красовицький та ін. - Суми: Вид-во СумДУ, 2000. - С. 156-158.

 2. Інфекційні хвороби: ситуаційні завдання: Навчальний посібник / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, А.О. Сніцарь та ін. - Суми: Вид-во СумДУ, 2000. - С. 152-155.

5. Инфекционные болезни: Учебник / Е.П. Шувалова,
М.М. Антонов, Т.В. Антонова и др. - 4-е изд., перераб. и доп. -
М.: Медицина, 2001. - С. 789-798.

6. Івахів О.Л., Грицко Р.Ю, Киселик І.О. Кабінет інфекційних


захворювань: Навчальний посібник. - Тернопіль, 2006. -
С. 90-95.

7. Класифікація інфекційних та паразитарних хвороб.


/ М.А. Андрейчин, А.О. Руденко, О.Л. Івахів, М.Д. Чемич - К.,
Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - С.130-132.
6 Завдання для самостійної підготовки:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

-удосконалення знань з діагностики і лікування жовтої гарячки.

Тема. КОНТАГІОЗНІ ГЕМОРАГІЧНІ ГАРЯЧКИ ЛАССА, ЕБОЛА, МАРБУРГА


 1. Кількість годин - 4

 2. Актуальність теми: проявами багатьох інфекційних хвороб є гарячка. Все частіше з'являються хвороби, виникнення яких залежить від дотримання санітарно-гігієнічних норм. Тому дуже важливо на ранніх стадіях діагностувати їх та попередити подальше епідемічне поширення.

3 Навчальні цілі заняття

3.1 Лікар повинен знати:

 • визначення хвороб;

 • етіологію;

 • епідеміологію;

 • патогенез;

 • класифікацію;

 • основні клінічні прояви;

- диференційну діагностику хвороб, спираючися на клінічні симптоми і синдроми;

 • принципи лікування;

 • профілактику та протиепідемічні заходи.

3.2 Лікар повинен уміти:

 • діагностувати різні клінічні форми;

 • збирати епіданамнез;

- складати план основних лікувально-діагностичних та профілактичних заходів;

- проводити диференційний діагноз;

- призначати заходи щодо профілактики та попередження рецидивів.

3.3 Лікар повинен вдосконалювати на занятті:

- теоретичні знання та практичні навички з діагностики, лікування та проведення протиепідемічних заходів.


4 Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

 • етіологія контагіозних геморагічних гарячок;

 • епідеміологія контагіозних геморагічних гарячок;

 • патогенез контагіозних геморагічних гарячок;

 • класифікація контагіозних геморагічних гарячок;

- основні клінічні прояви різних клінічних форм контагіозних геморагічних гарячок;

- діагностика контагіозних геморагічних гарячок; • диференційна діагностика контагіозних геморагічних гарячок;

 • основні принципи та методи лікування контагіозних геморагічних гарячок;

 • правила виписування реконвалесцентів із стаціонару;

 • профілактика контагіозних геморагічних гарячок;

 • протиепідемічні заходи;

 • диспансерне спостереження за реконвалесцентами. 5 Список рекомендованої літератури

1. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. -К.: Здоров'я, 2001. - Т. 3. - С. 240-266.

 1. Руководство по инфекционным болезням / Под. ред. Ю.В. Лобзина, А.П. Казанцева. - СПб.: Фолиант, 2006. - С. 587­593.

 2. Інфекційні хвороби: класифікація та схеми діагностики: Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти 3-4-го рівнів акредитації / М.Д. Чемич, З.Й. Красовицький

та ін. - Суми: Вид-во СумДУ, 2000. - С. 65, 201.

 1. Инфекционные болезни: Учебник / Е.П. Шувалова, М.М. Антонов, Т.В. Антонова и др. - 4-е изд., перераб. и доп. -М.: Медицина, 2001. - 959 с.

 2. Дифференциальный диагноз инфекционных болезней у детей / И.В. Богадельников - Симферополь, 2007. - 687 с.

 3. Класифікація інфекційних та паразитарних хвороб / М.А. Андрейчин, А.О. Руденко, О.Л. Івахів, М.Д. Чемич - К., Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - С. 35.


6 Завдання для самостійної підготовки:

 • робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

 • удосконалення знань і практичних навичок з діагностики і лікування жовтої гарячки.

Тема. БЕШИХА, ЕРИЗИПЕЛОІД. СУЧАСНІ КЛАСИФІКАЦІЇ. КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ. ОСОБЛИВОСТІ

ЛІКУВАННЯ
1 Кількість годин - 4
2 Актуальність теми: спостерігаються значна розповсюдженість бешихи та еризипелоїду, часта схильність до хронічно-рецидивного перебігу хвороб та збільшення частоти небажаних негативних наслідків захворювань. Залишається стабільно високою захворюваність на бешиху в усіх регіонах України, яка становить 15 - 20 випадків на 10000 населення.
3 Навчальні цілі заняття

3.1 Лікар повинен знати:

- визначення бешихи та еризипелоїду;

- принципи класифікації, загальні та провідні симптоми захворювань; • епідеміологічні особливості бешихи та еризипелоїду;

 • патогенез;

 • основні діагностичні критерії.

3.2 Лікар повинен уміти:

- диференціювати захворювання і призначати лікування залежно від превалюючих симптомів та даних лабораторного обстеження.

3.3 Лікар повинен вдосконалити на занятті:

- теоретичні знання та практичні навички щодо діагностики;

 • теоретичні знання та практичні навички щодо лікування хвороб;

 • теоретичні знання та практичні навички щодо проведення протиепідемічних заходів.


4 Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

 • етіологія бешихи;

 • патогенез;

 • класифікація бешихи;

 • клінічні форми бешихи та їх особливості;

 • ускладнення бешихи;

 • диференційний діагноз бешихи та еризипелоїду;

 • диференційний діагноз бешихи та сибірки;

 • диференційний діагноз бешихи та флегмони;

 • диференційний діагноз бешихи та тромбофлебіту;

 • диференційний діагноз бешихи та дерматиту;

 • лікування бешихи;

 • особливості лікування рецидивної бешихи;

 • попередження рецидивів бешихи;

 • профілактика бешихи.


5 Список рекомендованої літератури

1. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.:


Здоров'я, 2002. - Т. 2. - С. 581-595.

2. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній


медицині / За ред. М.А. Андрейчина. - Тернопіль: ТДМУ, 2007.

- 500 с.


3. Класифікація інфекційних та паразитарних хвороб.
/ М.А. Андрейчин, А.О. Руденко, О.Л. Івахів, М.Д. Чемич - К.,
Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - С. 29.

4. Івахів О.Л., Грицко Р.Ю, Киселик І.О. Кабінет інфекційних


захворювань: Навчальний посібник. - Тернопіль, 2006. - 233 с.

 1. Инфекционные болезни: Учебник / Е.П. Шувалова, М.М. Антонов, Т.В. Антонова и др. - 4-е изд., перераб. и доп. -М.: Медицина, 2001. - 959 с.

 2. Інфекційні хвороби: ситуаційні завдання: Навчальний посібник / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, А.О. Сніцарь та ін. - Суми:

Вид-во СумДУ, 2000. - 175 с.
6 Завдання для самостійної підготовки:

 • робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

 • удосконалення практичних навичок і знань з діагностики і лікування еризипелоїду і бешихи.

Тема. СКАЗ
1 Кількість годин - 2
2 Актуальність теми: проблема сказу пов'язана з неможливістю проведення лікування хвороби, що розвинулася. Основний метод боротьби зі сказом полягає у профілактичній вакцинації.
3 Навчальні цілі заняття

3.1 Лікар повинен знати:

 • етіологію та епідеміологію сказу;

 • патогенез захворювання;

 • клінічну симптоматику сказу;

 • методи діагностики, принципи лікування та профілактики.

3.2 Лікар повинен уміти:

 • визначати основні симптоми;

 • виявляти характерні клінічні та епідеміологічні дані;

 • проводити диференційний діагноз;

 • призначати симптоматичне лікування;

 • складати план основних профілактичних заходів.

3.3 Лікар повинен вдосконалювати на занятті:

 • проведення симптоматичного лікування згідно з сучасними даними;

 • проведення профілактичних заходів.


4 Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

 • визначення хвороби;

 • етіологія хвороби, епідеміологія;

 • класифікація;

 • клінічні прояви захворювання;

 • лабораторна діагностика;

 • методика лікування;

 • профілактичні заходи та препарати, які застосовують для специфічної профілактики.

5 Список рекомендованої літератури

1. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.:


Здоров'я, 2002. - Т. 2. - С. 657-661.

2. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній


медицині / За ред. М.А. Андрейчина. - Тернопіль: ТДМУ, 2007.
- 500 с.

3. Ничик С.А. Проблемні аспекти превентивної стратегії щодо


виникнення антропургічних вогнищ сказу // Ветеринарна
медицина України. - 2005. - № 10. - С. 40-42.

4. Инфекционные болезни и эпидемиология.


Покровский В.И., Пак С.Г., Брело Н.И., Данилкин Б.К. - М.:
Гэотар, 2002. - С. 246-268.

5. Инфекционные болезни: Учебник / Е.П. Шувалова,


М.М. Антонов, Т.В. Антонова и др. - 4-е изд., перераб. и доп. -
М.: Медицина, 2001. - 959 с.

 1. Класифікація інфекційних та паразитарних хвороб Андрейчин М.А., Руденко А.О., Івахів О.Л., Чемич М.Д. - К., Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - 144 с.

 2. Інфекційні хвороби: ситуаційні завдання: Навчальний посібник / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, А.О. Сніцарь та ін. - Суми:

Вид-во СумДУ, 2000. - 175 с.

9. Чемич М.Д., Ільїна Н.І. Невідкладні стани в клініці


інфекційних хвороб: Навчальний посібник. - Суми: Вид-во
СумДУ, 2000. - 175 с.
6 Завдання для самостійної підготовки:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

- вивчення сучасних підходів до діагностики сказу;

- вивчення сучасних підходів до симптоматичного лікування хворих на сказ.Тема. САП

 1. Кількість годин - 2

 2. Актуальність теми: природнім резервуаром для інфекції є коні, мули, верблюди тощо, тобто ті тварини, з якими людство безпосередньо пов'язує свою господарську діяльність. Сап реєструється майже у всіх країнах світу. Якісно організовані заходи здатні знищити цю інфекцію майже повністю з людського осередку.

 3. Навчальні цілі заняття

3.1 Лікар повинен знати:

 • визначення хвороби;

 • етіологію сапу;

 • епідеміологію захворювання;

 • класифікацію;

 • провідні клінічні прояви хвороби;

 • лабораторну діагностику сапу;

 • профілактичні та протиепідемічні заходи.

3.2 Лікар повинен уміти:

 • збирати анамнез захворювання та епіданамнез;

 • ставити та підтверджувати діагноз;

 • призначати план обстеження;

 • призначати лікування;

 • складати план протиепідемічних та профілактичних заходів.

3.3 Лікар повинен вдосконалювати на занятті:

 • діагностику сапу;

 • вміння лабораторно підтверджувати діагноз;

- призначати лікування та організовувати протиепідемічні заходи.
4 Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

 • визначення хвороби;

 • етіологія сапу;

 • епідеміологія захворювання;

 • патогенез сапу;

 • класифікація сапу;

 • провідні клінічні прояви хвороби;

 • диференційна діагностика сапу;

 • лабораторна діагностику сапу;

 • сучасне лікування захворювання;

 • профілактичні та протиепідемічні заходи.


5 Список рекомендованої літератури

1. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней:


Руководство для врачей / Т.М. Зубик, К.С. Иванов, А.П.
Казанцев и др. - М.: ООО "Медицинское информационное
агентство", 1999. - 482 с.

 1. Инфекционные болезни: Учебник / Е.П. Шувалова, М.М. Антонов, Т.В. Антонова и др. - 4-е изд., перераб. и доп. -М.: Медицина, 2001. - С. 631-637.

 2. Класифікація інфекційних та паразитарних хвороб / М.А. Андрейчин, А.О. Руденко, О.Л. Івахів, М.Д. Чемич - К., Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - С. 68-69.

4. Інфекційні хвороби :класифікація та схеми діагностики:
Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів
освіти ІІІ-VI рівнів акредитації / М.Д. Чемич, З.Й. Красовицький
та ін. - Суми: Вид-во СумДУ, 2000. - С. 50, 179.

5. Москалев А.В., Сбойчаков В.Б. Инфекционная


иммунология: Учеб. пособие. - СПб.: ФОЛИАНТ, 2006. - 172 с.

6. Барановский А.Ю. Лечебное питание при инфекционных


заболеваниях: Учебно-метод. Пособие. - СПб.: Диалект, 2006. -

111 с.


6. Завдання для самостійної підготовки:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

- удосконалення знань з діагностики, лікування та профілактики сапу.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка