Картка психічного розвитку дитиниСкачати 106.34 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір106.34 Kb.
Індивідуальна картка психічного розвитку дитини.

(автор –Г.Урунтаєва)
__________________________________________________________________

(П.І.Б.)

Дата народження__________________________________________________

Загальний фізичний розвиток_________________________________________

Стан здоровя______________________________________________________

Склад сім’ї_________________________________________________________

__________________________________________________________________

Тривалість відвідування ДНЗ_________________________________________

ДатаЧасУмови і мета

спостереження
Особливості особистісного розвитку.
спостереження

висновок

Самосвідомість:

 • Як усвідомлює свої фізичні можливості, вміння, здібності, інтереси, прихильності;

 • Як усвідомлює себе в часі;

 • Чи мріє про майбутнє;

 • Чи усвідомлює свою стать та стать ін. людей;

 • Як ставиться до себе, чим пишається, чи усвідомлює власні переживання (весело, сумно);

 • Які цілі ставить перед собою,чи враховує свої можливості;

 • Наскільки вагома для дитини суспільна думка;

 • Наскільки обєктивно оцінює себе і результати своєї діяльності,за якими критеріями;

 • Чи вміє контролювати свою діяльність, як і в яких ситуаціях;

 • Чи залежить самоконтроль від дорослого, котрий поруч, та колективної організації діяльності, які види самоконтролю використовує(«поопераційний»,результативний, передбачення).Моральний розвиток.

 • Які моральні форми і якості усвідомлює, які з них вважає важливішими;

 • Які якості оцінює позитивно, які негативно

 • Чи розмовляє з дорослими і однолітками на моральні теми, які етичні проблеми обговорює;

 • Чи зіставляє моральні норми з власною поведінкою, чи дотримується цих норм у власній діяльності і поведінці;

 • Чи оцінює поведінку інших дітей на основі моральних норм і правил;

 • Чи звертається зі скаргами-заявами до дорослого;

 • Чим мотивує дотримання моральних норм

(заради норми,аби бути похваленим,уникнути покарання,домогтися вигоди для себе);

 • У яких ситуаціях не дотримується норм і чому.


Воля і довільність поведінки.

 • Які компоненти вольової дії сформовані

(боротьба мотивів,ухвалення рішення, виконання дії для досягнення цілі, самоконтроль, самооцінювання)

 • Які вольві якості, у яких ситуаціях, видах діяльності виявляються стійкими;

 • Чи здатна до вольового зусилля;

 • Які особливості довільності в практичній і розумовій діяльності(чи може стримувати безпосередні бажання, регулювати поведінку і діяльність, психічні процеси), наскільки імпульсивна поведінка, які причини цієї імпульсивності;

 • Які вольві навички вже сформовані.Почуття та емоції.

 • Які почуття розвинені, у яких ситуаціях вони виявляються і як впливають на поведінку і взаємини з дорослими та однолітками;

 • Чи усвідомлює свої емоції і почуття, чи називає їх;

 • Як і в яких випадках може регулювати свої емоції і почуття;

 • Наскільки різноманітні переживання;

 • Що викликає найбільш яскраві позитивні і негативні емоції і чому;

 • Чи помітні ознаки емоційного дискомфорту і які;

 • Яка динаміка переживання почуттів і яке їх зовнішнє вираження.Мотиви і потреби.

 • Які мотиви визначають діяльність дитини;

 • Які з них головні;

 • Як відбувається боротьба мотивів, чи усвідомлює дитина цю боротьбу як конфлікт.Темперамент.

 • Риси якого темпераменту виявляються і як;

 • Які з них найбільш яскраві;

 • Які риси темпераменту впливають на поведінку, діяльність, взаємини з дорослими та однолітками.Характер.

 • Які обєкти, ситуації є найбільш значущими для дитини і чому;

 • Які вольові, моральні, інтелектуальні риси сформовані;

 • Які характерні позитивні і негативні навички.Здібності.

 • До якого виду діяльності дитина здібна і як;

 • Який вид діяльності опановує найбільш успішно;

 • Які ознаки обдарованості найхарактерніші.Особливості розвитку видів діяльності.

Образотворча діяльність.

 • Якому виду образотворчої діяльності надає перевагу, чипрацює у вільний час, за власною ініціативою;

 • Якими навичками в кожному виді образотворчої діяльності володіє,наскільки вони різноманітні й закріплені;

 • Чи вміє формулювати і втілювати задум, наскільки задуми стійкі і різноманітні,які причини нестійкості задумів, наскільки оригінальні або наслідувальні;

 • Які прояви творчості;

 • Які використовує виразні образотворчі засоби;

 • Які враження відображає в образотворчій діяльності і чому.Конструювання.

 • Як ставиться до процесу і результату конструювання;

 • Чи діє самостійно за власною ініціативою, з яких матеріалів будує;

 • Чи може формулювати і втілювати задум у процесі конструювання, чи змінює його і чому;

 • Наскільки різноманітні і оригінальні задуми;

 • Наскільки конструювання повязане з грою (чи грається у «будівельника», чибудує під впливом ігрових мотивів);

 • Чи користується кресленням ,схемою у процесі конструювання;

 • Які прояви творчості;

 • Якими технічними навичками володіє, наскільки вони різноманітні і закріплені;

 • Як аналітико-синтетична діяльність впливає на процес конструювання;

 • Який зміст будівель.Ігрова діяльність.

 • Якими видами ігор цікавиться;

 • Чи грається в режисерські ігри, який їх зміст, сюжет, герой;

 • Як довго грається;

 • Наскільки стійкі ігрові обєднання;

 • Чи сприймає умовну ігрову ситуацію;

 • Чи використовує предмети заиінники;

 • Наскільки сформовані компоненти сюжетно-рольової гри, які їх індивідуальні особливості;

 • Чи залучає до гри дорослих і в яких ситуаціях(для другорядних ролей, організації гри).Трудова діяльність.

 • Які форми і види праці засвоєні, які з них переважають;

 • Які мотиви праці;

 • Як ставиться до процесу і результату праці;

 • Чи досягає результату;

 • Як праця повязана з грою;

 • Чи вміє планувати, контролювати й оцінювати свою трудову діяльність і працю однолітків;

 • Чи сформована працьовитість і в чому це виявляється;

 • Чи прагне працювати разом з дорослим;

 • Які має уявлення про працю дорослих, як ставиться до їхньої праці.Спілкування з батьками, вихователями та однолітками.

 • Чи сформована культура спілкування;

 • Які засоби спілкування використовує;

 • Які зміст і мотиви спілкування;

 • Які форми спілкування з дорослими та однолітками;

 • Наскільки вибіркове спілкування та яскраво виражені симпатії і антипатії.Особливості пізнавального розвитку.

Увага.

 • Яке співвідношення довільної і мимовільної уваги,які подразники викликають мимовільну увагу, в яких ситуаціях спостерігається довільна і мимовільна увага;

 • Наскільки розвинені властивості уваги (переведення, концентрація, стійкість);

 • Які подразники найбільше відволікають увагу;

 • Чи характерна нестала увага й у яких ситуаціях.Мовлення.

 • Які особливості розвитку словника дитини, граматичного ладу мовлення;

 • Які особливості звуковимови;

 • Наскільки розвинене діалогічне мовлення, з ким частіше розмовляє на які теми, чи вміє вислухати іншого і висловити свою думку;

 • Наскільки розвинене зв’язне мовлення, чи вміє пояснювати, розповідати, наскільки мовлення послідовне, логічне, аргументоване

 • Які допоміжні засоби і як використовує їх у процесі мовного спілкування(міміка, пантоміміка, жести);

 • Наскільки виразне мовлення.Сприймання.

 • Які особливості сприймання простору, часу;

 • Чи може поставити мету спостереження і підпорядкувати їй свої дії;

 • Чи сформована спостережливість.Память.

 • Яке співвідношення довільної і мимовільної пам’яті;

 • Чи чтавит за мету запамятати від дорослого, чи робить це самостійно;

 • Чи використовує прийоми запамятовування та відтворення і які;

 • Які події або об’єкти запам’ятовує мимоволі і чому.Уява.

 • Які особливості відтворювальної та творчої уяви;

 • Наскільки оригінальні виконані малюнки, складені казки, виготовлені вироби;

 • Які прийоми використовує для створення нових образів;

 • Які джерела уявлення(знання, особистий досвід, книжки);

 • Наскільки розвинена емоційна уява;

 • Чи має уявлення довільний або мимовільний характер.Мислення.

 • Чи правильно узагальнює, на основі яких ознак;

 • Чи вмі встановлювати причинно-наслідкові звязки;

 • Чи вміє міркувати , наскільки міркування аргументовані, обґрунтовані, послідовні, логічні;

 • Чи ставить пізнавальні запитання і кому, який зміст цих запитань, чи прагне самостійно відповісти на свої запи тання;

 • Чи розмовляє з однолітками чи з дорослими на пізнавальні теми, які явища зацікавлюють;

 • Чи експериментує за власною ініціативою і чи часто, що спонукає до експериментування;

 • Як виконує практичні завдання, що виникають під час діяльності;

 • Як співвідноситься наочно-дієве мислення з наочно-образним;

 • Які елементи логічного мислення сформовані.Рекомендації.

Дата.

Вихователям.

Батькам.

ІНДИВІДУАЛЬНІ КАРТКИ

ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ.

Пр.. психолог: Витрикуш С.І.

ДНЗ «Сонечко» м.Ланівці


Індивідуальна картка психічного розвитку дитини.

______________________________________________

(П.І.Б.)

Дата народження__________________________________________________

Загальний фізичний розвиток_________________________________________

Стан здоровя_____________________________________________________

Склад сім’ї_________________________________________________________

__________________________________________________________________

Тривалість відвідування ДНЗ_________________________________________


Дата.Час.Умови і мета

спостереженняОсобливості особистісного

розвитку.

Спостереження.

Висновок.

Фізіологічна чутливість.

 • Висока чутливість до дискомфорту;

 • Зниження чутливості до дискомфорту.Обєкт пізнання.

 • Предмети, які безпосередньо оточують,їх властивості та значення;

 • Предмети та явища, які безпосередньо не сприймаються.Спосіб пізнання.

 • Маніпулювання предметами,їх розбирання,

 • Експериментування, конструювання.Умови успішності.

 • Різноманітність розвивальної сфери;

 • Розвивальна сфера, та партнерські стосунки з дорослими.Форма спілкування.

 • Ситуативно0особистісна;

 • Ситуативно-ділова;

 • Позаситуативно-ділова.Стосунки з однолітками.

 • Малоцікаве;

 • Цікавий, як партнер по сюжетній грі.Стосунки з дорослими.

 • Джерело захисту,ласки, допомоги;

 • Джерело способів діяльності, партнер у грі та творчості.Наявність конфліктів.

 • З дорослими - «я сам»;

 • Відсутні.Емоції.

 • Сильної модальності, різкі переходи;

 • Сильної модальності, різкі переключення;

 • Рівніші, старається контролювати.Ігрова діяльність.

 • Предметно-маніпулятивна, гра «поруч»;

 • Партнерська з дорослими,індивідуальна з іграшками;

 • Колективна з однолітками, ігрова ситуація.Мислення.

 • Наочно –дійове;

 • Наочно-образне.Мовлення.

 • Розуміє слова, говорить словосполученнями;

 • Початок формування звязного мовлення, розуміє прикметники;

 • Активне мовлення.Довільність пізнавальних процесів.Рекомендації:

Дата.

Вихователям.

Батькам.

ІНДИВІДУАЛЬНІ КАРТКИ

ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ.

Пр. психолог: Витрикуш С.І.

ДНЗ «Сонечко» м.Ланівці


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка