Кафедра маркетингу та міжнародної торгівліСторінка6/9
Дата конвертації12.04.2016
Розмір1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Кількість кредитів:


- національних – 2

- ЕСТS – 3


Модулів: 3

Змістових модулів: 7


Загальна кількість годин: 138


Напрям “Маркетинг”

8.050108 “Маркетинг”

магістр з маркетингуНормативна

Лекції: 16 годин


Семінари: 16 годин
Індивідуальна робота:

30 годин


Самостійна робота:

78 години


Форма підсумкового контролю: залік

ПРОТОКОЛ

Погодження робочої навчальної програми дисципліни«ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ»

ОКР «Магістр» спеціальності «Маркетинг»


Дисципліни та їх розділи, що передують вивченню даної дисципліни

Прізвища та ініціали викладачів, що забезпечують попередню дисципліну

Підпис

Наступна дисципліна ті її розділи, в яких використовуються матеріали даної дисципліни

Прізвища та ініціали викладачів, що забезпечують наступну дисципліну

Підпис

Маркетинг

Левшукова Т.М.

Маркетингові дослідження

Левшукова Т.М.

Маркетингова політика комунікацій

Рябчик А.В.

Стратегічний маркетинг

Ларіна Я.С.
Випускна магістерська робота
Голова методичної комісії факультету аграрного менеджменту, доц.

Структурно-логічна схема

для дисципліни

«ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ»

ОКР «Маркетинг» спеціальності «Маркетинг»


Попередні дисципліни та їх розділи, що використовуються у даній дисциплініПаблик Рілейшнз

Маркетингова політика комунікацій


Стратегічний маркетинг


Маркетингові дослідження


МаркетингДисципліна «ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ»


Наступні дисципліни та їх розділи, де використовуються матеріали даної дисципліни


Тести модульного контролю знань з дисципліни «поведінка споживачів»

Модуль 1 ваірант 1

75

Питання 1. “Поведінка споживачів” як окрема дисципліна почала активно вивчатися:


1

до другої світової війни

2

наприкінці 50-початку 60-х рр. ХХ століття

3

наприкінці 60-початку 70-х рр. ХХ століття

4

у 80-х роках ХХ століття
75

Питання 2. Поведінка споживачів – це діяльність, спрямована на:

1

Покупку, пошук інформації про товари та послуги і споживання продуктів

2

прийняття рішень про покупку та розпорядження придбаним товаром

3

отримання, споживання і розпорядження продуктами і послугами, включаючи процеси прийняття рішень, які передують цим діям і слідують за ними.

4

споживання куплених товарів та послуг
100

Питання 3. Соціалізація – це:

1

Процеси, внаслідок яких люди виробляють життєві цінності, мотиви, стилі життя

2

Цінності суспільства або більшості громадян

3

Процеси отримання інформації про навколишній світ

4

Процеси отримання інформації про товарний асортимент та ціни
75

Питання 4. Референтна група, заснована на спільних інтересах, називається:

1

Бажана

2

Первинна

3

Формальна

4

Неформальна
50

Питання 5. Яка з цих характеристик не є параметром інформаційного середовища споживачів?

1

Доступність інформації

2

Кількість інформації

3

Форма представлення інформації

4

Соціальне оточення
100

Питання 6. Що не є характерним для імпульсної покупки?

1

раптове, спонтанне бажання діяти

2

стан психологічної неврівноваженості та внутрішнього конфлікту

3

тривале прийняття рішення

4

мінімум об’єктивності в оцінках, переважання емоцій
50

Питання 7. Макровплив на поведінку споживачів - це насамперд вплив

1

Культури

2

Соціальних класів

3

Референтних груп

4

домогосподарств
75

Питання 8. Метод LOV - це

1

Метод аналізу життєвого стилю

2

Метод аналізу культурних цінностей

3

Метод спостереження за поведінкою споживачів

4

Метод аналізу психологічних особливостей споживачів


75

Питання 9. До цінностей, орієнтованих на середовище, не належать

1

Традиції

2

Безпека

3

Статус

4

фемінізм
75

Питання 10. До економічних змінних соціального класу належить

1

Влада

2

Престиж

3

Соціалізація

4

Власність
75

Питання 11. Подружжя віком 40 років з дітьми, що проживають спільно з батьками, за концепцією життєжвого циклу сім’ї має назву

1

Повне гніздо 1

2

Повне гніздо 2

3

Пусте гніздо 1

4

Пусте гніздо 2
75

Питання 12. Поведінка люждей пояснюється трьома базовими потребами: у досягненні, приналежності та владі. Ця концепція має назву

1

Ієрархія потреб Маслоу

2

Теорія Мак Гіра

3

Теорія Мак-Клеланда

4

Теорія Фрейда
75

Питання 13. Модель цінностей і життєвих стилів, що поділяє суспільство на 9 сегментів залежно від принципів, статусу і дій, має назву

1

VALS

2

VALS 2

3

AIO

4

PRIZM
100

Питання 14. Який демографічний показник є найбільш важливим з точки зору вивчення споживчих ринків?

1

Загальний приріст населення

2

Чистий приріст населення

3

Коефіцієнт смертності

4

Коефіцієнт народжуваності100

Питання 15 Сегментування ринку за поведінковими ознаками не передбачає поділу за ознакою:

1

переваг від покупки продукту

2

обсягів використання продукту

3

ситуації застосування продукту

4

лояльності споживачів

5

рівня доходів


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка