Інноваційний підхід щодо організації шкільної служби порозуміння в загальноосвітньому навчальному закладіСкачати 102.48 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір102.48 Kb.
Інноваційний підхід щодо організації шкільної служби порозуміння в загальноосвітньому навчальному закладі
Сільченко В.К.,

практичний психолог КЗ «ХСШ» №3
Медіація (англ. mediation – посередництво) — вид альтернативного врегулювання спорів, метод вирішення спорів із залученням посередника (медіатора), який допомагає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації та проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб вони самі змогли обрати той варіант рішення, який би задовольняв інтереси і потреби усіх учасників конфлікту.

Наставництво - діяльність, що полягає в поданні допомоги порадами. Наставник-той, хто дає поради.

Поєднання наставництва і медіації дозволяє не лише урегульовувати конфлікти, а і попереджати їх.

Звідси - мета шкільної служби порозуміння:


 • Превентивність виховного простору;

 • Попередження та профілактика конфліктних ситуацій в класних колективах;

 • Медіація конфліктів;

 • Налагодження стосунків та профілактика емоційної напруги в пост конфліктний період.

Пропозиція щодо створення в загальноосвітніх школах «Шкільної служби порозуміння» має своє підґрунтя та необхідність. Статистика свідчить про різке зростання дитячої агресії. Ця світова проблема потребує протидії. Непорозуміння між батьками, які виховувались на книжках, добрих казках, з вірою в світле майбутнє, та дітьми, які, бачать розчарування та розгубленість батьків, виховуються на телепрограмах, безконтрольно перебуваючи в соціальних сітях із вседозволеним змістом інформації, непомірно зростає. Підлітки, ігноруючи авторитарним маніпулюванням дорослих, по законам вікової психології більш сприйнятливі до порад в межах «рівний - рівному», тому шкільна служба порозуміння, як провідник правової ідеології в підлітковому середовищу, дійсно має об’єктивні переваги навіть перед досвідченими спеціалістами в розв’язуванні та попередженні конфліктних ситуацій. І справді, коли учні - старшокласники мають можливість допомагати вирішувати конфлікти між молодшими підлітками, зменшується ризик виникнення непорозумінь між поколіннями; адже завжди існує проблема того, що старші нав’язуватимуть молодшим своє бачення та способи вирішення певних проблемних ситуацій. У свою чергу, учні-медіатори постійно спілкуються зі своїми ровесниками і знають, що може стати причиною конфлікту, що переживають сторони конфлікту. Крім того, атмосфера стосунків довіри та взаємного розуміння між представниками одного покоління встановлюється набагато швидше, ніж між представниками різних вікових груп.

Всі люди, залежно від вікових особливостей, мають різне бачення та підходи до вирішення конфліктів. У випадках, коли над розв’язанням конфлікту працюватимуть однолітки, до уваги братиметься думка кожного. На жаль, коли до вирішення проблемної ситуації підходять представники різних вікових когорт, частіше за все, старші нехтують думкою молодих, вважаючи, що їм бракує досвіду.

Звісно, що ровесники більше довіряють один одному, насамперед тому, що не відчувають влади у своєму колі. Під час медіації контроль над ситуацією рівноцінно належить як сторонам конфлікту, так і медіатору. Вони працюють за принципом «рівний – рівному», який є дуже ефективним завдяки тому, що стосунки будуються на рівні учень – учень. Ровесники в ролі медіаторів викликають у конфліктуючих сторін повагу та шанобливе ставлення. Спостерігаючи за врівноваженою та впевненою поведінкою медіаторів, сторони конфлікту налаштовуються на позитивне сприйняття ситуації та серйозного підходу до її вирішення.

Той факт, що школярі у вирішенні конфліктної ситуації не стикаються з авторитетом дорослих, а отримують допомогу від ровесників налаштовує їх на згоду до співпраці. Дуже позитивно сприймається той факт, що під час, здається, простої розмови зі своїми ровесниками, конфлікт часто знаходить вирішення.

Дані аргументи свідчать на користь впровадження в навчальні заклади шкільної служби порозуміння з розширеними, інноваційними повноваженнями медіаторів. Безумовно це позитивно впливатиме на загальну атмосферу стосунків у шкільному товаристві.

Фахівці Українського Центру Порозуміння розробили модель шкільної служби вирішення конфліктів, де школярі-медіатори під керівництвом координатора-психолога допомагають своїм одноліткам вирішувати конфліктні ситуації, використовуючи медіацію та інші види відновних практик (наприклад, кола ухвалення рішень).

Реалізуючи наказ МОН №59 від 01.02.2010 в закладі створений і впроваджений в життя проект: «Експериментальний варіант шкільної служби порозуміння (ШСП)».

Аналізуючи причини, за якими робота ШСП набирала в’яло текучу форму функціонування, «впадаючи в режим сну», дійшли до висновку про необхідність прийняття засобів активізації роботи ШСП та оновлення її функцій, а саме: • Впровадити в шкільне життя молодших підлітків таку форму взаємодії, як наставництво.

 • Формувати потребу та зацікавленість класних керівників в співпраці з медіаторами - наставниками.

 • Підвищити активність медіаторів шляхом розширення їх контактів з класними колективами в межах наставницької діяльності.

 • Перенести акцент в діяльності ШСП з процесу медіації на створення превентивного виховного простору та безпечного оточення учнів в шкільному середовищу.

 • Розширити круг заявників на попередження та медіацію конфліктних ситуацій: окрім конфліктуючих дітей це мають бути адміністрація, класні керівники та батьки.

 • Залучати медіаторів до проведення психологічних годин з практичним психологом та виховних годин з класним керівником.

Послідовність всіх психологічних засобів, які використовуються для виконання поставлених задач, відтворені в проекті ШСП.

План

заходів щодо реалізації проекту ШСП

2016/2017


Етапи та терміни реалізації проекту

Зміст заходів

Виконавець

Мотиваційний вересень

 • Обговорення проекту з метою зацікавленості серед вчителів, і учнів та вибіркові засоби щодо створення групи медіаторів із 10–х класів

Практичний психолог медіатори

Інформаційно-операційний вересень

 • Вивчення наукових та законодавчих основ щодо організації ШСП в загальноосвітніх школах.

 • Теоретична та практична підготовка медіаторів до робота в ШСП (круглий стіл).

 • Інформація для учнів та класних керівників про структуру, склад ШСП та форму звернення до медіаторів

Практичний психолог медіатори

Концептуально-діагностичний жовтень

 • Створення діагностичного інструментарію та проведення обстеження класних колективів за методиками:

 • тест Шполінського з визначенням « коефіцієнту благополуччя учня в класному колективі»;

 • експрес-діагностика «Чи конфліктний Я»;

 • вивчення типології конфліктів в класних колективах за відповідною анкетою

Практичний психолог

Аналітичний

Жовтень

листопад

Аналіз результатів тестування з метою виявлення груп підвищеного контролю, доведення до уваги класних керівників

Практичний психолог медіатори

Організаційно-практичний протягом року

Психологічні години, спостереження, бесіди, індивідуальні консультації для учнів, батьків, вчителів, медіація конфліктних ситуацій,підбиття підсумків роботи медіаторів на засіданнях «круга медіаторів»

Практичний психолог медіатори

Узагальнюючий

протягом року

Створення та оприлюднення рейтингів класних колективів за критеріями :

 • психологічний мікроклімат в класному колективі;

 • кількість учнів з високим коефіцієнтом колективного благополуччя;

 • кількість учнів, схильних до конфлікту;

 • кількість урегульованих та спонтанних конфліктів

Практичний психолог медіатори


На першому етапі практичної роботи оновленого складу медіаторів був вивчений та проаналізований психологічний мікроклімат в колективах, визначений коефіцієнт благополуччя кожного учня (КБУ) в колективі.

Графічна інтерпретація результатів для одного з класів подана на мал. №1.

Мал. №1
Аналіз результатів свідчить, що більшість дітей, які мають КБУ =1, комфортно почуваються в колективі. Але потребують допомоги учні з КБУ значно меншим одиниці. Якраз ці діти потерпляють від надмірно активних, дуже самовпевнених та не чутливих однокласників, у яких КБУ більше одиниці і вони складають конфліктно небезпечні групи ризику та потребують уваги медіаторів. Розроблена тематика психологічних годин по покращенню психологічного мікроклімату в класах.

За іншим блоком методик було визначено рівень конфліктності та типологію конфліктів в вікових групах. Результати відображені на малюнках №№ 2,3,4,5,6,7,8.

l:\3\слайд22.jpg

Мал. №2l:\4\слайд23.jpg

Мал. №3


Найбільший рівень конфліктності, як показує рис. №1, в паралелі 7-х класів, а менш конфліктні – дев’ятикласники. Проте з переходом в старші класи, згідно з рис. №3, змінюються конфліктуючи групи: в 5-х, 6-х класах частіші виникають конфлікти в групах між хлопцями, а в 9-х – між вчителями та учнями.

l:\4\слайд24.jpg

Мал. №4


l:\4\слайд25.jpg

Мал. №5
За допомогою анкетування всіх підліткових класів, було виявлено, які групи дітей в даному колективі більш схильні до конфліктів: так в 5-х, 6-х класах конфліктують хлопці з хлопцями, та значно менше конфліктних ситуацій між батьками і дітьми.l:\4\слайд27.jpg

Мал. №6
l:\4\слайд28.jpg

Мал. №7
На рис. 6 і 7 спостерігається різка зміна конфліктуючих груп, а саме: високий рівень конфліктів в 8-х, 9-х класах в групах «вчителі - учні», «батьки – діти», що не характерно для молодших підлітків.
Узагальнюючи висновки за результатами обстеження:
5, 6, 7-мі класи. Конфліктуючи групи «хлопчики – хлопчики»;
8-мі класи. Конфліктуючи групи «дівчата - дівчата» та «учні - вчителі»;
9-ті класи. Конфліктуючи групи «учні - вчителя» та «діти - батьки».
Одержана типологія конфліктів дозволяє зосередити увагу на групах ризику, розробити разом з медіаторами та класними керівниками тематику класних часів, націлених на превентивність шкільного середовища, та других заходів впливу (спостереження на перервах, індивідуальні бесіди, зустрічі з батьками, консультації психолога, тощо).

Апробація функцій шкільної служби порозуміння показала, що в оновленому вигляді (наставництво + медіація) вона ефективна, бо дійсно приймає участь в формуванні і поліпшенні мікроклімату в класах, в попередженню конфліктних ситуацій. В школі зникли гучні свари, бійки, що підтверджує спроможність шкільної служби порозуміння знизити рівень конфліктності в шкільному середовищу. Інноваційні введення досягли своєї мети: робота ШСП активізована, медіатори з урахуванням розширених повноважень, працюють зацікавлено, а підліткові класи добре сприймають та охоче спілкуються з прикріпленими до них медіаторами, як з авторитетними, впливовими старшими товаришами.Практична робота в групах

Сільченко В.К.,

практичний психолог КЗ «ХСШ» №3

Конфліктна ситуація

Перерва. Два восьмих класи (8-А і 8-В) в очікуванні наступного уроку знаходились в коридорі. Біля вікна спілкувалися між собою група дітей з одного і другого класів. До них приєднався ще один хлопець з 8-А, який протягом останнього часу, як з’ясувалося, дратував дівчину із 8–В класу. На її категоричну вимогу відійти геть, хлопець не відреагував. Реакція дівчини була непередбаченою, в результаті якої - синець під оком та пляма на авторитеті хлопця.


3авдання №1

Запропонуйте типовий план дій класного керівника по реагуванню на подію:

1._______________________________________________________

2._______________________________________________________

3.______________________________________________________

4._______________________________________________________

5._______________________________________________________


3авдання №2

Запропонуйте алгоритм проведення медіаціії по урегулюванню конфлікту

1.______________________________________________________________2.____________________________________________________________

3.______________________________________________________________4._____________________________________________________________

5._____________________________________________________________

6._____________________________________________________________
3авдання №3

Вкажіть переваги медіації конфлікту старшокласниками порівняно з втручанням до урегулювання конфлікту дорослими:

1.____________________________________________________________________________________________________________________________

3.______________________________________________________________4._____________________________________________________________

5._____________________________________________________________


ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ ТА СПІВПРАЦЮ!


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка