Інноваційні моделі підвищення кваліфікації працівників психологічної служби І консультантів пмпкСторінка8/8
Дата конвертації14.04.2016
Розмір2.28 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема досвіду роботи: «Актуальні проблеми психологічного супроводу навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах»

Представлено узагальнені матеріали передового психолого-педагогічного досвіду з організації роботи психологічної служби дошкільних навчальних закладів. Адресовано фахівцям психологічної служби ДНЗ.Авторський колектив: Кошицька Л.І.,практичний психолог дошкільного навчального закладу № 1 «Калинка», Стреж Л.В.,практичний психолог дошкільного навчального закладу«Центр розвитку дитини»,Васильєва О.Г.,практичний психолог дошкільного навчального закладу № 4 «Маріте», Миронець І.І.,практичний психологдошкільного навчального закладу № 5 «Джерельце», Лотоцька Л.В.,практичний психолог дошкільногонавчального закладу № 6 «Крунк»,Богдан Н.Г.,практичний психолог навчально-виховного комплексу«Дошкільний навчальний заклад - Дитячий будинок»,Рубан В.В.,практичний психолог дошкільного навчального закладу № 8,Колесова Г.В.,методист міського методичного центру.


Тема досвіду роботи

Актуальні проблеми психологічного супроводу навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах

Мета узагальненого досвіду роботи

Удосконалення і розвиток системи психологічної служби дошкільних навчальних закладів міста

Завдання

Пошук, узагальнення і поширення передового психолого-педагогічного досвіду з організації роботи психологічної служби дошкільних навчальних закладів

Форми поширення досвіду роботи

Засідання методичного об’єднання працівників психологічної служби дошкільних навчальних закладів

Досягнуті результати

Узагальнено матеріали професійного конкурсу, що проводився серед психологічних служб дошкільних навчальних закладів міста. Практичні наробки представлено в описі досвіду: проект «лекотека», опис технологій психологічного супроводу дітей раннього віку, розробки тренінгових занять та ін.

Категорія учасників навчально-виховного процесу

Фахівці психологічної служби дошкільних навчальних закладів

Відомості про досвід роботи, розглянутий та схвалений науково-методичною радою КОІПОПК

Схвалено науково-методичною радою КОІПОПК, протокол № 5 від 18.09.08 року

Відомості про досвід роботи, опублікований у фахових та періодичних виданнях протягом останніх 4 років

Газета «Психолог», № 30-31, 2010 р.


Відомості про досвід роботи, що впроваджується у декількох навчальних закладах регіону

Досвід роботи впроваджується у дошкільних навчальних закладах м. Славутича: дошкільний навчальний заклад № 1 «Калинка», дошкільний навчальний заклад «Центр розвитку дитини», дошкільний навчальний заклад № 4 «Маріте», дошкільний навчальний заклад № 5 «Джерельце», дошкільний навчальний заклад № 8.Донцова Ольга Іванівна, практичний психолог Недригайлівської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Недригайлівської районної ради.

Недригайлівська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Недригайлівської районної ради, вул. Леніна, 4, смт.Недригайлів, 42100.

Тема досвіду роботи: "Психологічний практикум особистісного зростання для учнів молодшої школи".

Короткий зміст досвіду роботи. Представлена програма психологічного практикуму особистісного зростання для учнів молодшого шкільного віку допоможе в роботі практичним психологам загальноосвітніх навчальних закладів.


Тема досвіду роботи

Психологічний практикум особистісного зростання для учнів молодшої школи

Мета досвіду роботи

Сприяння особистісному зростанню та соціальній адаптації молодших школярів


Задачі

- допомога дитині в усвідомленні свого «Я», подолання внутрішніх конфліктів;

- формування навичок рефлексії;

- навчання учнів умінню визначати життєві цінності, формування в них відповідального ставлення до власних вчинків;

- гармонізація міжособистісних стосунків у дитячому колективі;

- підвищення стресостійкості, вміння знаходити власні ресурси для подолання стресових ситуацій


Методи психологічної допомоги особистості (ефективність)

Ігри, вправи, рольове розігрування, малювання

Досягнуті результати

Сприяння успішній адаптації дітей до навчання у школі

Категорія учасників навчально-виховного процесу

Учні молодших класів

Відомості про досвід роботи, розглянутий та схвалений науково-методичною радою обласного інституту післядипломної освіти

Газета «Психолог», № 30-31, 2010 р.

Відомості про досвід роботи, опублікований у фахових періодичних виданнях протягом останніх 4 років

Досвід опублікований у газеті «Соціальний працівник», №10, травень 2008 рік

Газета «Психолог», № 30-31, 2010 р.Відомості про досвід роботи, що впроваджується у декількох навчальних закладах регіону

Впроваджується у загальноосвітніх навчальних закладах області


Нечипорук Валерія Володимирівна, практичний психолог

Сахнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

30364 с. Сахнівці Ізяславського району, вул. Жовтнева 6

e-mail: saxnschool@meta.ua

Темадосвідуроботи: «Тренінгпублічнихвиступівдляпідлітківтамолоді "Яквпевненовідповідатибілядошки"».

Короткийзмістдосвідуроботи. Авторомрозробленотренінговізаняттящодорозвиткунавичокемоційноїсаморегуляції, учнів (1-11 класів), зметоюподоланнястрахупередпублічнимивиступами.


Тема досвіду роботи:

Тренінг публічних виступів для підлітків та молоді "Як впевнено відповідати біля дошки"

Мета:

надання теоретико-практичної допомоги у подоланні страхів публічних виступів, страхів щодо перевірки знань; підвищення впевненості учнів у власних силах

Завдання:

- навчити протистояти стресовим ситуаціям;

- розвивати впевненість в собі;

- виробити навички емоційної саморегуляції, з метою подолання страху перед публічним виступом.


Методи психологічної допомоги особистості:

вхідна та вихідна діагностика, міні-повідомлення, бесіди, тренінгові вправи, спрямовані на тренування пам’яті, розвиток навичок емоційної саморегуляції та стресостійкості

Досягнуті результати

зниження рівня тривожності в учасників публічних виступів, страху перевірки знань, підвищення впевненості в собі

Категорії учасників навчально-виховного процесу

учні школи ІІ-ІІІ ступенів

Відомості про досвід роботи, розглянутий та схвалений науково –методичною радою обласного інституту післядипломної освіти

Розглянуто і схвалено науково-методичною радою ОІППО (протокол № 3 від 27.02.2009р.)

Відомості про досвід роботи, опублікований у фахових періодичних виданнях протягом останніх 4 років

Даний досвід роботи опублікований в газеті «Психолог» №13 (349), квітень, 2009р.

Газета «Психолог», № 30-31, 2010 р.Відомості про досвід роботи, що впроваджується у декількох навчальних закладах регіону

Досвід роботи заслуховувався на методичному об’єднанні практичних психологів закладів освіти Ізяславського району 5.01.2009р.,

впроваджується в 22 навчальних закладах району
Танасова Валентина Євгенівна, практичний психолог, Кугаєвецька ЗОШ І-ІІІ ступенів, вул. Леніна, с. Кугаївці, Чемеровецького району, Хмельницької області

Тема досвіду роботи: «Формування етичних та психологічних аспектів сімейного життя сучасної молоді».

Короткий зміст досвіду роботи. Представлена програма спецкурсу спрямована на формування етико-психологічної культури сімейних відносин учнів юнацького віку (11 класи).


Тема досвіду роботи

Спецкурс "Етика і психологія сімейного життя"

Мета проведення заходу

Забезпечити системне засвоєння старшокласниками бажаних моделей сімейних відносин.

Задачі

Формування в юнаків та дівчат високого рівня етико-психологічної культури, психологічної готовності старшокласників до шлюбу;

опанування навичок самоаналізу і саморозуміння, вміння робити вибір і брати на себе відповідальність.Методи психологічної допомоги особистості (ефективність)

Лекції, просвітницькі міні-повідомлення, діагностика, рольові ігри, мозкові штурми, тренінгові вправи.

Підвищення відповідальності молоді перед шлюбом і сімейним життям; засвоєння учнями алгоритму конструктивного спілкуванняДосягнуті результати

Підвищення психологічної компетентності старшокласників з питань психології сім'ї

Категорія учасників навчально-виховного процесу

Учні 11-х класів

Відомості про досвід роботи, розглянутий та схвалений науково-методичною радою обласного інституту післядипломної освіти

Розглянуто і схвалено науково-методичною радою ХОІППО (протокол № 2 від 25.03.2009р.)

Відомості про досвід роботи, опублікований у фахових періодичних виданнях протягом останніх 4 років

«Психологічна газета» 2007р., №24 (96); 2008р. №1 (97)

Газета «Психолог», № 30-31, 2010 р.Відомості про досвід роботи, що впроваджується у декількох навчальних закладах регіону

Впроваджується у Кугаєвецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів, Почапинецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів, Шидловецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів Чемеровецького району


Рекомендовано до використання в школах нового типу
Тихонова Лариса Вікторівна –директор, Кузнєцова Лариса Петрівнапрактичний психолог.

Харківський технологічний ліцей №9 Харківської міської ради Харківської області,

м. Харків, 61057, вул. Гражданська, 22/26, тел. 731 28 12, Е-mail sc9@kharkov.com.

Психолого-педагогічне супроводження навчально-виховного процесу

в Харківському технологічному ліцею №9.

Тема досвіду роботи : "Психолого-педагогічне супроводження навчально-виховного процесу в Харківському технологічному ліцею №9".

Короткий зміст досвіду роботи. Психологічна служба ліцею створена у 1995 році. Мета діяльності психологічної служби - системний підхід психолого-педагогічного супроводження навчально-виховного процесу ХТЛ №9 як навчального закладу нового типу спрямованого на формування соціально-адаптованої особистості учня:

- забезпечення психологічної підтримки комплексно-цільового управління ліцеєм;

- створення сприятливого психологічного клімату педагогічно- учнівського колективу;

- підвищення психолого-педагогічної компетентності учнів, педагогів та батьків ліцею;

- створення умов для формування психологічного, фізичного та духовного здоров’я всіх

учасників НВП.

Цілі психологічного супроводу:

- підвищення психологічної компетентності всіх учасників НВП;

- забезпечення формування в учнів орієнтації на здоровий образ життя;

- забезпечення педагогів ХТЛ №9 необхідною достатньою інформацією для прийняття управлінських та оперативних педагогічних рішень;

- допомога в використанні педагогами набутих психологічних знань у своїй діяльності;

- забезпечення консультативно-методичної допомоги всім учасникам НВП.

Діяльність психологічної служби ліцею спирається на комплексну цільову програму і носить системний та цілеспрямований характер, що дозволяє створити сприятливі умови психологічного клімату навчального закладу.


Тема досвіду роботи

Психолого-педагогічне супроводження навчально-виховного процесу в Харківському технологічному ліцею №9

Мета проведення заходу

Забезпечення системного підходу до психолого-педагогічного супроводження навчально-виховного процесу в межах реалізації державної політики в галузі освіти.

Задачі

• забезпечення психологічної підтримки комплексно-цільового управління ліцеєм;

• створення сприятливого психологічного клімату педагогічно - учнівського колективу;

• підвищення психолого-педагогічної компетентності педагогів та батьків учнів ліцею;

• створення умов для формування психологічного, фізичного та духовного здоров’я всіх учасників НВП.Методи психологічної допомоги особистості (ефективність)

Лекції, виступи, діагностика, консультації, бесіди, тренінги. Моніторинг соціального, психічного та духовного розвитку особистості за результатами психолого-педагогічної діагностики Всеукраїнського експерименту „Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості учня”.

Досягнуті результати

1.Учні 2-11 класів ліцею охоплені скринінговими обстеженнями у системі Всеукраїнського експерименту „Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості учня”.

Учням 1-го, 5-го та 10-го класів надається психолого-педагогічна допомога з проблем адаптації до нових умов навчання.

З учнями початкової школи (2 клас) проводиться розвиваючі заняття щодо формування уваги, пам’яті та мислення (індивідуальні – охоплено 4% учнів та групові – охоплено 11% учнів), виховні години з елементами тренінгу.

Проводиться діагностика(агресивність Басса-Дарки,, ЧХТ), виховні години з елементами тренінгу, корекційні заняття особистісного розвитку учнів підліткового віку, які мають психологічні проблеми (індивідуальні – охоплено 3,8% учнів), 25% учнів охоплено програмою „рівний-рівному” щодо запобігання потрапляння учнів в групу ризику.

З учнями і старшої школи проводяться системні заходи(діагностика, консультації, психологічні заняття, виховні години з елементами тренінгу) щодо професійного самовизначення майбутньої професії.

2.Психологічною освітою охоплено 100% педагогів, 75% батьків учнів. 100% вчителів-предметників забезпечено психологічною інформацією стосовно проблем у розвитку учнів та класних колективів. Діє батьківський університет.

3. 17% педагогів представили на обласний ярмарок педагогічних ідей роботи за напрямком впровадження соціально-психологічних інноваційних технологій в освітній простір регіону.

4.100% класних керівників – учасники Всеукраїнського психолого-педагогічного експерименту.

5.На 20% підвищилась кількість батьків, які відвідують Батьківський університет. 85%батьків звертаються до психологічної служби за консультативною допомогою.

6.Завдяки моніторингу результатів психолого-педагогічної діагностики Всеукраїнського експерименту прослідковується позитивна динаміка:

- зниження кількості учнів групи ризику та класів, які мають групи ризику;

- збільшення кількості класів, які мають лідерів класних колективівКатегорія учасників навчально-виховного процесу: діти (вік); працівники ДНЗ; педагоги позашкільного НЗ; педагоги ЗНЗ; педагоги НЗ нового типу; педагоги ПТНЗ; педагоги ВНЗ І-ІІ р. а., батьки

Діти від 6-17 років. Вчителі, батьки.

Відомості про досвід роботи, розглянутий та схвалений науково-методичною радою обласного інституту післядипломної освіти

Диплом І ступеню обласної тематичної відкритої виставки ефективного педагогічного досвіду „Освіта Харківщини XXI століття”, 2008 р.

Схвалено метод радою ХОНМІБО, протокол №1 від 05 березня 2008 р.Відомості про досвід роботи, опублікований у фахових періодичних виданнях протягом останніх 4 років

Науково-методичний журнал „Початкове навчання та виховання”, №19, 2006 р. Л.П. Кузнєцова „Компетентний підхід до розуміння властивостей уваги молодшого школяра”.

Газета «Психолог», № 30-31, 2010 р.
Рекомендовано до використання в школах-інтернатах
Лапаєва Світлана Анатоліївна, практичний психолог.

Слов’янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для дітей з вадами розумового і фізичного розвитку.

Тема досвіду роботи: "Використання ігор та ігрових вправ в корекції агресії молодших підлітків вихованців допоміжної школи-інтернату".

Короткий зміст досвіду роботи.

Представлений матеріал стане в нагоді практичним психологам, які працюють з дітьми з вадами розумового та фізичного розвитку, дефектологам та педагогічним працівникам для застосування в навчально-виховній діяльності.
Тема досвіду роботи

Використання ігор та ігрових вправ в корекції агресії молодших підлітків вихованців допоміжної школи-інтернату

Мета проведення заходу

Удосконалення роботи з агресивними підлітками та підлітками «групи ризику»

Задачі

Контроль за власними емоціями

Формування адекватної самооцінки

Побудова конструктивних стосунків з однолітками та дорослими

Формування адекватних форм реагування в нестандартних ситуаціях

Зниження емоційної напруги в умовах конфліктних ситуацій та формування способів самоконтролю за власною поведінкою


Методи психологічної допомоги особистості (ефективність)

Корекційні ігри та вправи

Досягнуті результати

Позитивна динаміка зниження агресивної поведінки у молодших підлітків «групи ризику»

Категорія учасників навчально-виховного процесу: діти (вік); працівники ДНЗ; педагоги позашкільного навч. закладу; педагоги ЗНЗ; педагоги навч. закладу нового типу; педагоги ПТНЗ; педагоги ВНЗ I-II р.а., батьки

Молодші підлітки, вихованці школи інтернату для дітей з вадами розумового і фізичного розвитку. Вчителі-дефектологи, педагогічні працівники, батьки

Відомості про досвід роботи, розглянутий та схвалений науково-методичною радою обласного інституту післядипломної освіти

Розглянуто атестаційною комісією обласного центру практичної психології Управління освіти і науки Донецької ОДА 15.04.2009 протокол № 3


Відомості про досвід роботи, опублікований у фахових періодичних виданнях протягом останніх 4 років

Газета «Дефектолог» № 3, 2008р.

Газета «Психолог», № 30-31, 2010 р.
Відомості про досвід роботи, що впроваджується у декількох навчальних закладах регіону

Досвід роботи впроваджується в школах інтернатах для дітей з вадами фізичного та розумового розвитку Донецької області (26 учбових закладів)


Рекомендовано до використання в позашкільних навчальних закладах
Ритенко Олена Володимирівна,практичний психолог Миколаївського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

 1. Повна назва навчального закладу (установи)

Обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.

Поштова адреса: пр. Героїв Сталінграда, 1. e-mail: mkoencum@ukr.net 1. Тема досвіду

Програма наукового гуртка з психології «Науково-дослідницька робота учнів в позашкільному навчальному закладі»

4. Короткий зміст програми

Програма розрахована на 2 роки навчання учнів 9-11 класів.

У перший рік навчання керівник гуртка формує мотивацію до навчання, знайомить учнів із психологією як наукою, з основами наукового дослідження, з основними принципами роботи з науковою літературою. До програми також включені теми з загальної та соціальної психології.

До програми другого року навчання входять розділи з вікової психології й передбачено вивчення організації проведення та презентації наукових досліджень із психології.

У плануванні як першого, так і другого років навчання значну частину годин відводять на практичні заняття та тренінги. Взагалі робота гуртка планується таким чином, щоб теоретичний матеріал поєднувався з практичним (самостійна робота з літературою, тестування, розв’язування задач із математичної статистики, написання науково-дослідницьких робіт тощо).

У змісті програми належна увага приділяється питанням структури науково-дослідницької роботи з психології, організації наукових досліджень з психології, організації виступів на конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт ТВ МАН, науково-практичних конференціях.

Програма пройшла апробацію на базі Миколаївського обласного еколого-натуралістичного центру в 2001-2007 навчальних роках. За цей період 5 вихованців наукового гуртка є переможцями обласних та Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт з психології. З 2006 по 2009 роки 3 вихованців наукового гуртка стали переможцями обласного етапу Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів-членів ТВ МАН, учасниками Всеукраїнського етапу.
Тема досвіду роботи

Програма наукового гуртка із психології «Науково-дослідницька діяльність учнів в умовах позашкільного навчального закладу»

Мета

 • формування експериментально-дослідницької культури;

 • поглиблення знань із психології, педагогіки, соціології;

 • виховання сучасної гармонійно розвиненої людини

Завдання

 • залучення до роботи в гуртку учнів, що виявляють інтерес до науково-дослідної роботи з психології;

 • формування наукового світогляду учнів;

 • прищеплення учням навичок науково-дослідної роботи;

 • виховання потреби й уміння постійно вдосконалювати свої знання;

 • створення оптимальних умов для самореалізації обдарованих учнів, всебічний розвиток їх творчих здібностей
Методи надання психологічної допомоги особистості (ефективність)

У роботі гуртка застосовують такі методи організації навчально-виховного процесу, як лекція, бесіда, спостереження, робота з літературними джерелами в бібліотеках, тестування, практичні заняття, тренінги, навчальні ігри, екскурсії, зустрічі з науковцями.

Методи навчання: інтерактивні, евристичні, репродуктивні, рефлексійні, наочні, релаксопедичні.Програмою заплановано використання різноманітних форм і методів подачі матеріалу. Форми організації навчального (ігрового) простору – групова й міжгрупова взаємодія


Досягнуті результати

Автор програми наукового гуртка з психології «Науково-дослідницька діяльність учнів в умовах позашкільного навчального закладу», відзначена грамотою управління освіти і науки облдержадміністрації за перемогу в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу на кращу навчальну програму для використання в гуртках, групах, наукових секціях Малої академії наук в 2007 році. У 2008 році Програма стала переможцем Всеукраїнського конкурсу на кращу навчальну програму для використання в гуртках, групах, наукових секціях Малої академії наук.

Категорія учасників навчально-виховного процесу:

Програма розрахована на учнів 9-11 класів


Відомості про досвід роботи, розглянутий та схвалений науково-методичною радою обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Схвалено рішенням вченої ради Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол № 4 від 21.12.06)

Відомості про досвід роботи, опублікований у фахових періодичних виданнях протягом останніх 4 років

Газета «Психолог», № 30-31, 2010 р.


Рекомендовано до використання професійно-технічних навчальних закладах
Корнійчук Ірина Олексіївна – практичний психолог Луганського вищого професійного училища сфери послуг.

ЛВПУСП – Луганське вище професійне училище сфери послуг

Поштова адреса: м. Луганськ, вул..Учбова, 6; 91050.

Електронна адреса: lvpusu@lds.net.ua

Тема досвіду роботи: «Психологічний супровід учнів ПТНЗ щодо адаптації в навчальному закладі та соціально-психологічній адаптації».

Короткий зміст досвіду роботи. В досвіді представлено психологічний супровід учнів ПТНЗ щодо соціально-псиологічної адаптації до умов навчального заходу.


Тема досвіду роботи

«Психологічний супровід учнів ПТНЗ щодо соціально-психологічної адаптації до навчального закладу».

Мета

Допомога учнівській молоді, особливо першокурсникам щодо адаптації в навчальному закладі та соціально-психологічній адаптації.

Задачі

Виявити рівень: розвитку деяких рис особистості учня, психічних станів учнівської молоді, адаптованості та неадаптованості учнів.

Проводити постійно розвивально-відновлювальну роботу з учнями в контексті виявлених проблем.

Постійний взаємозв’язок та просвітницько-консультативний напрямок в роботі з педагогами, учнями, батьками.


Методи психологічної допомоги особистості (ефективність)

 • Тренінгові заняття (джерело-програма «Рівний – рівному».);

 • Психологічні дослідження рівнів розвитку фундаментальних рис особистості учнів, які служать базою щодо успішності навчання та соціально-психологічної адаптації учнівської молоді;

 • Участь психолога у педагогічному консиліумі щодо психолого-педагогічному супроводу першокурсників;

  • Тематичні заняття консультативного та розвивально-відновлювального напрямку з учнями;

  • Заняття просвітницько-консультативного напрямку, з педагогами і з батьками.

Досягнуті результатипрямая соединительная линия 2


Категорія учасників навчально-виховного процесу: учні (вік);

Педагоги ПТНЗ; батьки • Учні 14-20 р. та старше;

 • педагоги ПТНЗ;

 • батьки;

Відомості про досвід роботи, опублікований у фахових періодичних виданнях протягом останніх 4 років

Газета «Психолог», № 30-31, 2010 р.
Мельник Надія Миколаївна, практичний психолог

Сарненське вище професійне училище № 22. Поштова адреса: 34500, вул. Технічна,4, Сарненського району, vpu22@mail.ru

Тема досвіду роботи:"Формування у підлітків навичок спілкування, адекватного типу поведінки у конфліктних ситуаціях та зниження агресивності. "

Короткий зміст досвіду роботи. Девальвація життєвих цінностей, яка характерна для сучасного суспільства, на перший план ставить проблему формування соціальних компетенцій молодого громадянина нашої держави. Дана тема є особливо актуальною у роботі з вихованцями ПТНЗ. Особливого значення набуває розвиток життєвих орієнтирів учнів у позитивному напрямку. Важливо розвинути бажання брати участь у позитивній суспільній діяльності, навчанні і праці.

Запропонований автором тренінг соціальних умінь «Формування у підлітків навичок спілкування, адекватного типу поведінки у конфліктних ситуаціях та зниження агресивності» спрямований на формування в учнів ПТНЗ навичок конструктивного вирішення конфліктних ситуацій. Програма тренінгу передбачає використання методів діагностики, моделювання, рольові ігри, перенесення навичок з навчальної ситуації в життя.
Тема досвіду роботи

Формування у підлітків навичок спілкування, адекватного типу поведінки у конфліктних ситуаціях та зниження агресивності.

Мета проведення заходу

Розвиток навичок спілкування, формування толерантного ставлення до людей та уміння конструктивно виходити з конфліктних ситуацій.

Методи психологічної допомоги особистості (ефективність)

- Методи моделювання,

рольові ігри,

- метод кататимного переживання образів,

Діагностичні методи: особистісний опитувальник Шмішека, проективні методики «Будинок- Дерево-Людина», опитувальник Баса-Даркі, опитувальник Т.Лірі, опитувальник конфліктної поведінки К.Томаса.Категорія учасників навчально-виховного процесу: діти (вік); працівники ДНЗ; педагоги позашкільного навч. закладу; педагоги ЗНЗ; педагоги навч. закладу нового типу; педагоги ПТНЗ; педагоги ВНЗ І-ІІ р.а., батьки

Учні ПТНЗ

Відомості про досвід роботи, розглянутий та схвалений науково-методичною радою обласного інституту післядипломної освіти

Розглянуто і схвалено науково-методичною радою РОІППО (протокол № 1 від 25.02.2009р.)

Відомості про досвід роботи, опублікований у фахових періодичних виданнях протягом останніх 4 років

Газета «Психолог», № 30-31, 2010 р.

Відомості про досвід роботи, що впроваджується у декількох навчальних закладах регіону

Досвід Мельник Н.М. упроваджується в професійно-технічних закладах Рівненської обл., представлений на розгляд Всеукраїнського журі

Рекомендовано до використання в вищих навчальних закладахI-IIрівня акредитації
Соловйова Олена Петрівна, практичний психолог.

Чернігівське вище професійне училище, 14030, м.Чернігів, вул. Кільцева, 20.

E-mail: vpuiva@cg.ukrtel.net

Тема досвіду: «Корекційно-розвивальна програма: «Розвиваємо креативність: усвідомлення і реалізація нових можливостей»».

Короткий зміст досвіду роботи. Представлено корекційно-розвивальну програму для роботи з учнями підліткового віку , щодо формування навичок нестандартного мислення при вирішенні проблемних ситуацій, розвитку комунікативних навичок та вміння працювати в команді.


Тема досвіду роботи


Корекційно-розвивальна програма «Розвиваємо креативність: усвідомлення і реалізація нових можливостей».

Мета


Формування навичок продуктивно діяти в ситуації новизни та невизначеності, вміння вирішувати нетрадиційні завдання оригінальними методами, зберігати самовладання і високий рівень працездатності в екстремальних ситуаціях, працювати в команді, формування комунікативних навичок, ініціативності, вміння діяти рішуче.

Задачі


Головний акцент у програмі зроблено на вирішення наступних задач:

- розвиток інтелектуальних здібностей, які включають в себе креативність, оригінальність та швидкість мислення, уяву, вміння знаходити неординарні ситуації;

- демонстрація можливостей використання креативності при вирішенні життєвих проблем, а також при досягненні особистих і професійних цілей;

- формування вмінь і навиків творчої роботи в команді.Методи психологічної допомоги

особистості (ефективність)
Метод «місць»; мозковий штурм; обговорення ситуацій; проективні малюнки; інтелектуальна розминка; колаж; завершення малюнків; техніка медитаційного характеру; техніка релаксації; інтерактивна гра; біографічна дискусія.

Досягнуті результати


Проведення психологічного тренінгу з розвитку креативності здійснювалося в трьох групах, де навчаються юнаки та дівчата (54 чол.) та отримують професію «Декоратора», «Агента з постачання, «Менеджера». Проведення тренінгових занять по даній програмі сприяло досягненню учнями експериментальних груп значних якісних показників розвитку творчих здібностей та формуванню нового ставлення підлітків до вирішення навчальних завдань, що на практиці проявилося в генерації нових ідей на відміну від слідування за шаблоном під час роботи на уроках. Крім того, зросла ініціативність учнів в позашкільній діяльності: загальноучилищних конкурсах художньої самодіяльності, олімпіадах, спартакіадах. Адже запропонована програма включає в себе вправи, які спрямовані на розвиток комунікативних навиків, впевненості в собі та забезпечують формування здатності довіряти собі і членам своєї команди.Категорія учасників навчально-виховного процесу: діти (вік); працівники ДНЗ; педагоги позашкільного навч. закладу; педагоги ЗНЗ; педагоги навч. закладу нового типу; педагоги ПТНЗ; педагоги ВНЗ І-ІІ р.а., батьки


Учнівська молодь 15-18 років.


Відомості про досвід роботи, розглянутий та схвалений науково-методичною радою обласного інституту післядипломної освіти

Рішення Експертної групи обласного центру практичної психології і соціальної роботи від 10.10.2008 року, протокол № 2.


Відомості про досвід роботи, опублікований у фахових періодичних виданнях протягом останніх 4 років

Газета «Психолог», № 30-31, 2010 р.

Відомості про досвід роботи, що впроваджується у декількох навчальних закладах регіону

Впроваджується досвід у Чернігівському вищому професійному училищі, Чернігівському професійному ліцеї побуту, Чернігівському професійному будівельному ліцеї для розвитку творчого мислення в учнів, які отримують професію декоратора, агента з постачання, будівельні професії, перукарської майстерності.
Додаток 3


Орієнтовна циклограма діяльності психологічної служби району

на навчальний рік

Місяць

Зміст діяльності

Практичного психолога Д Н З

Практичного психолога ЗНЗ

Серпень

 • внесення останніх коректив у план роботи на навчальний рік

 • оформлення плану роботи на навчальний рік

 • представлення плану роботи на навчальний рік на погодження до районного ЦПП

 • внесення останніх коректив у план роботи на навчальний рік

 • оформлення плану роботи на рік

 • представлення плану роботи на навчальний рік на погодження до районного ЦПП

Вересень

 • робота з новачками: — спостереження за перебігом адаптації дітей — вивчення індивідуальних особливостей адаптування, специфіки входження в групу однолітків та навчальний заклад

 • участь у настановчій інструктивно-методичній нараді; — ознайомлення з оновленнями у нормативній базі — вибір творчої групи, проблематика якої на цьому етапі є цікавою для навчального закладу або психолога; в роботі цієї групи практичний психолог братиме участь упродовж начального року

 • оформлення діагностичної (розвивальної, просвітницької або навчальної) програми для подання на перевірку та затвердження до експертної групи ЦПП

• робота з новачками: — спостереження за перебігом адаптації дітей — вивчення індивідуальних особливостей адаптування, специфіки входження в групу однолітків та навчальний заклад

• участь у настановчій інструктивно-методичній нараді: — ознайомлення з оновленнями у нормативній базі — вибір творчої групи, проблематика якої на цьому етапі є цікавою для навчального закладу або психолога; в роботі цієї групи практичний психолог братиме участь упродовж начального року

• оформлення діагностичної (розвивальної, просвітницької або навчальної) програми для подання на перевірку та затвердження до експертної групи ЦПП


Жовтень

 • надання рекомендацій педагогам навчального закладу щодо спілкування з конкретною дитиною-новачком, залучення її до співпраці; створення умов для комфортного перебування дитини в навчальному закладі та розкриття її особистісного потенціалу

 • подання психологічного інструментарію до експертної групи ЦПП та/або участь у роботі експертної групи щодо перевірки психологічного інструментарію

 • підготовка та участь у заходах районного ЦПП

 • проведення семінару-практикуму для педагогів-початківців: «Психологічні секрети педагогічного спілкування»

- надання рекомендацій педагогам навчального закладу щодо спілкування з конкретною дитиною-новачком, залучення її до співпраці; створення умов для комфортного перебування дитини в навчальному закладі та розкриття її особистішого потенціалу

- подання психологічного інструментарію до експертної групи ЦПП та/або участь у роботі експертної групи щодо перевірки психологічного інструментарію

- підготовка та участь у заходах районного ЦПП

- проведення семінару-практикумудля педагогів-початківців; «Психологічні секрети педагогічного спілкування»Листопад

 • у випадку проходження атестації — представлення досвіду роботи на фаховому методичному об'єднанні

 • підбиття попередніх підсумків роботи, виконаної в першому півріччі навчального року

у випадку проходження атестації — представлення досвіду роботи на фаховому методичному об'єднанні

• проведення просвітницького семінару для батьків та педагогів за темою: «Попередження девіантної та делінквентної поведінки підлітків»

• проведення психопрофілактичної бесіди з учнями для попередження делінквентної поведінки у підлітків

• попередні підсумки роботи, виконаної в першому півріччі навчального рокуГрудень

 • написання піврічного звіту про виконану роботу та подання до ЦПП

 • перший етап обстеження дітей старшої групи щодо особливостей розвитку психологічної готовності до систематичного навчання в школі

 • збирання матеріалу для написання розвивальної (діагностичної, просвітницької, навчальної) програми

• написання піврічного звіту про виконану роботу та подання до ЦПП

• семінар-практикум для старшокласників «Як обрати професію»

• збір матеріалу для написання розвивальної (діагностичної, просвітницької, навчальної) програми


Січень

 • розроблення системи роботи щодо формування психологічної готовності старших дошкільників до шкільного навчання за результатами діагностики

 • збирання та узагальнення матеріалу для написання розвивальної (діагностичної, просвітницької, навчальної) програми

 • узагальнення та оформлення досвіду за умови проходження атестації в поточному навчальному році

 • збір та узагальнення матеріалу для написання розвивальної (діагностичної, просвітницької, навчальної) програми

 • узагальнення та оформлення досвіду за умови проходження атестації в поточному навчальному році

Лютий

 • оформлення матеріалів розвивальної (діагностичної, просвітницької, навчальної) програми

 • оформлення матеріалів розвивальної (діагностичної, просвітницької, навчальної') програми

Березень

 • контрольний зріз щодо особливостей психологічної готовності шестирічок до шкільного навчання

 • подання діагностичної (розвивальної, просвітницької або навчальної) програми на перевірку та затвердження до експертної групи центру

 • проходження атестації

• подання діагностичної (розвивальної, просвітницької або навчальної) програми на перевірку та затвердження до експертної групи центру

• проходження атестаціїКвітень

 • участь у заходах ЦПП

 • попереднє узагальнення результатів роботи, виконаної впродовж навчального року

• участь у заходах ЦПП

• попереднє узагальнення результатів роботи, виконаної впродовж навчального рокуТравень

 • узагальнення даних для написання аналітичного і статистичного звітів про роботу за навчальний рік

 • оформлення звітів та подання до ЦПП

• узагальнення даних для написання аналітичного і статистичного звітів про роботу за рік

• оформлення звітів та подання до ЦППЧервень

 • аналіз проблем у діяльності та оформлення відповідних висновків для врахування у подальшій роботі

 • узагальнення здобутків та знахідок у професійній діяльності

 • планування роботи на наступний навчальний рік

• аналіз проблем у діяльності та оформлення відповідних висновків для врахування у подальшій роботі

• узагальнення здобутків та знахідок у професійній діяльності

• планування роботи на наступний навчальний рік


Практичний психолог дитячого садка, створюючи циклограму своєї роботи, обов’язково має враховувати:
* актуальні потреби і проблеми конкретного закладу освіти

* пріоритетні напрями роботи практичного психолога з урахуванням своєї професійної кваліфікації

* потреби власного професійного розвитку

* план роботи районного ЦПП на навчальний рік


Пріоритетні напрями роботи практичного психолога дитячого садка:
* допомога дітям у соціально-психологічній адаптації до умов ДНЗ

* супровід розвитку дітей раннього віку

* супровід розвитку дітей дошкільного віку

* формування психологічної готовності дітей до навчання в школі

* діагностування та супровід розвитку дітей з особливими освітніми потребами

* підвищення психологічної культури та грамотності батьків і педагогівПрактичний психолог школи, створюючи циклограму своєї роботи, обов'язково має враховувати:
* актуальні потреби і проблеми конкретного закладу освіти

* пріоритетні напрями роботи практичного психолога з урахуванням своєї

професійної кваліфікації

* потреби власного професійного розвитку

* план роботи районного ЦПП на навчальний рік
Пріоритетні напрями роботи практичного психолога школи:
* адаптування першокласників до навчання в школі

* адаптування п’ятикласників до умов основної школи

* профорієнтація учнів 9-х та 11-х класів

* вивчення готовності потенційних першокласників до навчання в школі

* супровід дітей групи ризику.МЕТОДИСТ

Орієнтовна циклограма діяльності психологічної служби району

на навчальний рік

Місяць

Зміст діяльності
районного Центру практичної психології

Серпень
* моніторинг плинності кадрів соціально-психологічної служби району

* участь в апаратних нарадах районного управління освіти (РУО), внесення пропозицій

* проведення ввідного інструктажу з молодими спеціалістами


Вересень
* погодження планів роботи практичних психологів на навчальний рік

* установча інструктивно-методична нарада: — ознайомлення з новими нормативно-правовими документами — розподіл обов’язків, оголошення тематики творчих груп з огляду на попередні звернення до фахівців психологічної служби

* розподіл обов'язків, вибір активів

* тренінг для психологів-початківців «Я люблю свою професію»

* засідання експертної комісії ЦПП з організації супроводу психологів під час атестації та затвердження його графіка


Жовтень
• засідання членів журі олімпіади з педагогіки та психології серед учнів 11-х класів: розгляд організаційних питань » круглий стіл для фахівців психологічної служби «Вимоги до експертизи психологічного інструментарію» * засідання експертної групи з перевірки психологічного інструментарію, який використовується в роботі практичних психологів та соціальних педагогів

• тренінг для працівників РУО * підготовка методичної розробки «На допомогу психологу ДНЗ»Листопад
• засідання членів журі олімпіади з педагогіки та психології серед учнів 11-х класів: визначення переможця

• узагальнення звітності та підготовка рекомендацій за результатами діагностики адаптації першокласників до навчання в школі й адаптації новоприбулих дітей до ДНЗ

• вивчення досвіду психологів, що атестуються на «вищу категорію»


Грудень
• робота з обдарованою молоддю: засідання експертної групи з перевірки робіт МАН — визначення переможця

• аналітично-статистична звітність соціально-психологічної служби за перше півріччя (узагальнення даних)

• підготовка методичної розробки «На допомогу психологам ЗНЗ»

• моніторинг профілактичної роботи до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДомСічень
• робота за угодами, спрямована на поширення психологічних знань, підняття психологічної культури мешканців району (лекторії, участь в акціях)

• організація інтелектуальних психологічних ігор для старшокласників

• підготовка методичної розробки на допомогу соціальному педагогу


Лютий
• засідання експертної комісії з узагальнення результатів фахівців, які атестуються в поточному році (підготовка висновків)

• школа молодого керівника — психологічний супровідБерезень
• засідання експертної групи з перевірки психологічного інструментарію, що використовується в роботі практичних психологів та соціальних педагогів

• участь у колегії РУО

• участь в роботі атестаційної комісії


Квітень
• проведення інструктажу з охорони праці для молодих спеціалістів, навчання та екзамен (кожні три роки)

• узагальнення профорієнтаційної роботи по ЗНЗ та даних моніторингу готовності до школи — по ДНЗТравень
 • аналітично-статистична звітність соціально-психологічної служби за рік (узагальнення даних)

 • моніторинг діяльності роботи районної служби за рік

 • підсумкове засідання фахових методичних об'єднань практичних психологів ДНЗ, ЗНЗ, а також соціальних педагогів (пропозиції, побажання, зауваження)

Червень
 • планування роботи на наступний навчальний рік » підготовка списку вакансій працівників соціально-психологічної служби станом на кінець навчального року

 • допомога практичним психологам навчальних закладів у складанні перспективних планів роботи

 • оновлення тематичних матеріалів та методичних розробокДодаток 4

Структура Індивідуальної картки слухачів курсів підвищення квалфікаціїДодаток 5

ПОЛОЖЕННЯ

про районне методичне об’єднання


 1. Загальні положення

1.1. Районне методичне об'єднання вчителів (далі – РМО) – є структурним підрозділом районного методичного кабінету, яке координує методичну, організаційну роботу вчителів одного або кількох споріднених предметів, організує вдосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних працівників району згідно з рівнями, визначеними законодавством.
1.2. РМО створюється з числа вчителів, для яких робота в районі є основним місцем роботи або роботи за сумісництвом.

1.3. Метою діяльності РМО є:

створення оптимальних умов для безперервного підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в міжкурсовий період удосконалення методичної і професійної майстерності учителів, організація взаємовідвідування уроків, позакласних заходів для забезпечення сучасних вимог до навчання і виховання молоді,запровадження нових педагогічних технологій, інновацій, науково-дослідницької і проектної діяльності в навчально-виховний процес;якісна підготовка випускників до ЗНО, ДПА,послідовна, систематична робота з обдарованими учнями на досягнення високих результатів в предметних олімпіадах різних рівнів.

1.4. Керує РМО голова, який обирається на два роки на загальних зборах РМО педагогічних працівників, має відповідну фахову освіту, першу або вищу кваліфікаційну категорію, зі стажем роботи за фахом не менше п'яти років. Голова РМО, обраний на два роки, працює на громадських засадах (оплата можлива за наявності коштів в межах фонду заробітної плати). Для забезпечення ведення документації РМО обирається секретар.

1.5. РМО створюється за наявності в районі 20 і більше вчителів одного або декількох споріднених предметів.

1.6. РМО підпорядковується безпосередньо РМК і працює за планом, скоординованим з паном РМК.  1. Підрозділами РМО є творчі групи вчителів,творчі лабораторії, майстер класи, педагогіч-ні студії, тощо.


2. Завдання та напрямки роботи районного методичного об'єднання вчителів
2.1. До питань компетенції РМО входять:

 • забезпечення навчально-виховної та методичної роботи на високому професійному рівні;

 • задоволення потреб учнівської молоді в інтелектуальному, культурному та духовному розвитку;

 • надання допомоги вчителям у розвитку та підвищенні професійної майстерності;

 • обговорення питань з методики викладання предмета, принципових питань навчальних програм Міністерства освіти і науки України та індивідуальних навчальних програм, затвердження календарно-тематичних планів;

 • розгляд питань організації, керівництва та контролю за якістю навчальної роботи учнів та вихованців;

 • забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів;

 • виконання нормативних вимог щодо навчання та виховання учнів;

 • координація навчально-виховної діяльності вчителів та організації їхньої взаємодії в педагогічному процесі;

 • вивчення та впровадження в практику сучасних освітніх технологій навчання; форми і методи роботи на уроці та в позаурочний час;

 • огляди кабінетів, конкурси методичних знахідок серед педагогів РМО

 • організація системи моніторингових досліджень.

2.2. Головним завданням РМО є:

 • розробка, апробація та впровадження новітніх освітніх технологій і систем, перспективного педагогічного досвіду, поліпшення на цій основі організації науково-методичної роботи в районі;

 • організація діяльності наукового товариства учнів району, підготовка та проведення предметних олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів юних науковців тощо;

 • проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, вивчення, узагальнення та впровадження їхнього педагогічного досвіду, делегування кращих педагогів на конкурси професійної майстерності, навчально-методичної та науково-дослідної роботи.


3. Зміст і форми роботи районного методичного об’єднання вчителів

3.1. Робота вчителів у межах РМО організується на засадах гуманізації, демократизації, взаємоповаги, взаємодопомоги та взаємоконтролю.

3.2. Роботу РМО організує його голова (не менше 4- х засідань в рік).

3.3. На засідання виносяться питання нижче перерахованого змісту та інші:

3.3.1. Вивчення нормативних документів і методичних рекомендацій з освітніх питань.

3.3.2. Аналіз авторських програм і методик.

3.3.3. Ознайомлення з наслідками тематичних перевірок щодо рівня надання освітніх послуг з окремих предметів інваріантної і варіативної складової, стану виховної роботи в школах району.

3.3.4. Ознайомлення з аналізом стану ДПА у випускних класах, наслідками моніторингових досліджень.

3.3.5. Заслуховування творчих звітів учителів, які претендують на встановлення вищої категорії чи присвоєння звання «Старший учитель», «Учитель-методист».


3.4. Засідання РМО проводяться в різних формах, які мають творчий характер

діяльності:

 • теоретичні семінари (доповіді, повідомлення);

 • семінари-практикуми, диспути-дискусії ( круглий стіл, форум, симпозіум);

 • ділові ігри;

 • обговорення новітніх методик, інноваційних досягнень;

 • проведення педагогічних читань, науково-практичних конференцій;

 • організація і проведення предметних олімпіад, конкурсів, оглядів, предметних тижнів, декад.

4. Обов'язки та права голови районного методичного об'єднання вчителів
4.1. Голова РМО:

 • аналізує роботу кожного члена РМО щодо організації навчально-виховного процесу з предметів, що є складовими РМО;

 • організує вивчення стану викладання предмета, взаємодію вчителів РМО та ведення ними шкільної документації;

 • організує взаємовідвідування уроків, позакласних заходів із предметів, що є складовими РМО, та взаємодопомогу;

 • забезпечує організацію заходів, спрямованих на професійне зростання вчителів, зокрема молодих спеціалістів;

 • розподіляє методичні теми педагогічних працівників на поточний навчальний рік та організовує педагогічні читання на засіданнях РМО;

 • визначає функціональні обов'язки та ступінь відповідальності членів РМО за їх виконання;

 • відповідає за ведення документації РМО;

 • визначає та аналізує роботу РМО, складає списки необхідної науково-методичної літератури, технічних засобів навчання;

 • створює банк даних педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій, знайомить із ними членів РМО;

 • створює аудіо- та відеотеку кращих освітянських доробок РМО закладів освіти району;

 • спрямовує свою роботу на виявлення, апробацію та впровадження в практику закладів освіти району перспективного педагогічного досвіду, новинок навчально-методичної літератури, новітніх освітніх технологій та досягнень сучасної науки;

 • визначає вчителів для роботи з обдарованими дітьми в масштабі району, готує навчальні матеріали та проводить другий районний етап предметної олімпіади;

 • організовує роботу вчителів з підготовки команди учнів до участі в конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН;

 • разом із методистом РМК готує навчальні матеріали для проведення зрізів знань за річним робочим планом відділу освіти;

 • разом із методистом складає план проведення предметного тижня, декади тощо, призначає відповідальних та слідкує за його виконанням;- проводить засідання РМО не менше як чотири рази на рік згідно з планом;

 • складає план роботи на поточний навчальний рік, який узгоджує з членами РМО. План роботи затверджує науково-методична рада РМК;

 • звітує про роботу РМО на засіданнях науково-методичної ради РМК;

 • контролює виконання календарно-тематичних планів, навчальних програм разом з методистом, організує вивчення стану викладання предметів (якість, результативність), ведення шкільної документації вчителями.

4.2. Голова РМО має право:

  • на відвідування та аналіз уроків, позакласних заходів з предмета, що є складовим РМО;

  • звертатися за консультацією до працівників відділу освіти із проблем організації навчально-виховного процесу в закладах освіти, виконання трудової дисципліни вчителів, які є членами РМО;

  • вносити пропозиції до відділу освіти щодо підвищення кваліфікаційної категорії членів РМО;

  • рекомендувати вчителям різні форми підвищення кваліфікації;

  • виносити на розгляд РМК питання щодо заохочення вчителів.


5. Обов'язки вчителів, які входять до складу районного методичного об'єднання вчителів
5.1. Учителі, які входять до складу РМО, повинні:

 • організувати свою навчально-виховну роботу з урахуванням основних завдань діяльності відділу освіти, науково-методичної проблеми району, РМО;

 • організувати свою діяльність з питань удосконалення фахової майстерності;

 • планувати свою діяльність із урахуванням питань охорони здоров'я та життя дітей, заходів техніки безпеки;

 • організувати взаємодію з батьками та колегами щодо поліпшення навчально-виховного процесу та якості своєї праці;

 • звітувати про свої творчі здобутки у випадку встановлення вчителю вищої категорії чи присвоєнні звання «Старший учитель», «Учитель-методист».


6. Права вчителів,які входять до складу районного методичного об'єднання вчителів
6.1. Учителі, які входять до складу РМО, мають право:

 • звертатися до РМК з проханням про відрядження на курси, семінари, тренінги з питань підвищення фахової майстерності;

 • вносити пропозиції щодо поліпшення організації навчально-виховного процесу в закладах освіти району;

 • вносити пропозиції щодо організації та змісту атестації вчителів;

 • звертатися за консультацією з питань організації навчальної діяльності та виховання учнів до методистів РМК


7. Документація районного методичногооб'єднання вчителів РМОрозробляє та систематично веде свою документацію відповідно до переліку:

 • положення про РМО;

 • аналіз роботи РМО за рік, що минув;

 • план роботи на поточний рік;

 • протоколи засідань РМО;

 • план атестації вчителів, проходження курсової перепідготовки, банк даних про вчителів: якісний та кількісний склад;

 • необхідна документація для організації діяльності РМО (можна у формі таблиці);

 • методична база передового педагогічного досвіду вчителів, членів РМО;

 • тематичне планування роботи вчителів, членів РМО.


8. Керівництво діяльністю районного методичного об'єднання вчителів

Керівництво діяльністю РМО здійснює РМК.

1. Научный редактор: Панок В.Г., доктор психологических наук, Гаркавенко З.А., кандидат психологических наук

2. Название книги:«Инновационные модели повышения квалификации сотрудников психологической службы и консультантов ПМПК»

3. Место работы авторов:Украинский научно-методический центр практической психологии и социальной работы

4. Аннотация:

Научно-методическое пособие «Инновационные модели повышения квалификации сотрудников психологической службы и консультантов ПМПК»презентует современное видение профессионального развития специалистов психологической службы системы образования, в котором важная роль отводится самому специалисту. В пособии представлен теоретико-методологический подход к проблемам повышения квалификации, а также лучшие инновационные практики организации межкурсовой подготовки специалистов психологической службы системы образования Украины: практических психологов, социальных педагогов и консультантов ПМПК. Пособие рассчитано на менеджеров образования, руководителей психологических служб и психолого-медико-педагогических консультаций, а также специалистов психологической службы системы образования, которые интересуются вопросами профессионального развития.

Пособие представляет повышение профессионального мастерства специалистов психологической службы в двух основных плоскостях: с точки зрения стремления самого специалиста планировать и организовывать собственное профессиональное развитие, а также презентует спектр возможностей повышения квалификации, которые существуют на сегодняшний день в системе последипломного образования.

Издание осуществлено в рамках научно-исследовательской работы по теме: «Научно-методическое обеспечение деятельности психологической службы и психолого-медико-педагогических консультаций системы образования», государственный регистрационный номер теми №0111U000082.

1.Science editor:Panok Vitaliiy, Director,Doctor of Psychological Sciences,Garkavenko Zoya, Senior scientific researcher,Ph.D. in Psychology


2. Title of the book:«Innovative models of training for psychological services and PMPC consultants»

3. Place of the work of author:Ukranian Science-Methodological Centre of Apolied Psychology and Social Work

4. Resume:

Methodological manual «Innovative models of training for psychological services and PMPC consultants». – K. USMTC of Psychology and Social Work, 2013.

Methodological manual "Innovative models of training for psychological services and PMPC consultants" presents a modern vision of professional development specialist of psychological services of the education system, in which a role of professional is important. The guide presents theoretical and methodological approach to training and best practices of innovative training of psychological service education system of Ukraine: psychologists, social workers and counselors PMPC. The manual is designed for education managers, directors of psychological services and psycho-medico-pedagogical consultation and specialist psychological service of education who are interested in professional development.

The manual propose the professional development of specialists of psychological services in two main areas: in terms of the commitment of the specialist to plan and organize own professional development, and presents a range of training, which currently exist in post-graduate education.The publication is part of a research on the topic: "The scientific-methodical provision of psychological services and psycho-medical-consultation system of pedagogical education", state registration number of the topic is № 0111U000082.

НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ВИДАННЯ


Електронне видання комбінованого

використання на CD-ROM


«Інноваційні моделі підвищення кваліфікації працівників психологічної служби і консультантів ПМПК/ авт.кол. за ред. Панка В.Г., Гаркавенко З.О. - Електрон. дані. – Київ, Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2013.
Один електронний оптичний диск (CD-ROM).

Об’єм даних 655 КБ. Тираж 100 пр. Зам. 13-01.

Обліково-видавничих аркушів – 5,5

Видавець і виготовлювач:

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи,

01032, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 27-а, тел/факс 252-70-11,

e-mail: UCAP@ukr.net

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктіввидавничої справи ДК №4537 від 07.05.2013


1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка