Інноваційна діяльність Музичанської зош І-ІІІ ступенів Не сама дитина має пристосовувати себе до наших методів, а навпаки: наші методи мають бути пристосовані до кожної дитиниСкачати 190.87 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір190.87 Kb.
Інноваційна діяльність

Музичанської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Не сама дитина має пристосовувати
себе до наших методів, а навпаки:
наші методи мають бути пристосовані

до кожної дитини.
С. Русова

Головною дійовою особою навчального процесу є учень. Сучасна школа має створювати умови для саморозвитку, самоствердження, самореалізації особистості. Згідно з принципами й положеннями нормативних і директивних документів про освіту, а саме: Конституції України, Національної Доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, Закону України "Про освіту", Державної національної програми "Освіта", рекомендаціями районного методичного центру, інноваційна робота в школі у 2011-2012 н.р. спрямовувалася на розвиток творчої особистості вчителя, учня. Головні зусилля було зосереджено на наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, яка сприяла б пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій.

Основні напрями інноваційної роботи школи:


 • кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

 • створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;

 • проведення системи методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні;

 • залучення педагогів школи до науково-дослідницької та експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

Напрямки інноваційної діяльності

П.І.П. вчителя, який викладає предмет

В яких класах введено інноваційні методики

Скільки учнів задіяні

Організація класно-урочної системи за технологією «Три по 30 хвилин» як засіб підвищення ефективності та якості навчально-виховного процесу у школі з 2001р

Вчителі школи

5-11

152

Рейтингова система оцінювання знань учнів з математики з 2005р.

Здоренко І.П. вчитель математики

9-11

53

Проект «Обдарована дитина» з 2008р.

Захаренко Т.Д. вчитель трудового навчання

7, 10, 11

15

Проект «Школа проти СНІДу» з 2011р.

Терещук А.Д. вчитель ОБЖ

10-11

27

Програма МОН України, АПН України Програма розвитку ООН\ЮНЕЙДС «Сприяння просвітницькій роботі «рівний рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» з 2008р.

Терещук Л.М. практичний психолог

1гр.

12

Система методичної роботи у 2011-2012 н.р. була спрямована на ефективну реалізацію основних напрямків інноваційної діяльності, забезпечення подальшого розвитку навчального закладу, зокрема шляхом вирішення науково-методичної проблеми: "Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес, як шлях до удосконалення та розвитку творчої особистості вчителя та учня". Протягом 2011-2012 н.р. проходила робота над науково-методичною темою, змістом якої було теоретичне вивчення проблемного питання та визначення шляхів його реалізації. изображение 002

Педагогічна рада – найбільш демократична форма роботи педагогічного колективу, на засіданнях якої розв`язуються проблеми розвитку школи, питання удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення професійної майстерності педагогів.

На засіданні педагогічної було визначено, що одним із стратегічних завдань освіти є формування творчої особистості, здатної на свідомий та відповідальний вибір. А застосування у навчанні проектних технологій спрямоване на вироблення в учнів досвіду самостійного пошуку нових знань. Проектна технологія передбачає використання сукупності дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю методів, прийомів, засобів. Застосування цього методу – це нагальна потреба часу.

На засіданнях педагогічних рад у 2011-2012 навчальному році обговорювалися питання:


 1. Створення сприятливих умов навчально-виховного та соціокультурного середовища школи.

 2. Виховання в сім’ї – першооснова розвитку дитини як особистості.

 3. Талановиті учні: нові підходи до навчання та виховання.

 4. Проектні технології – шлях до формування творчої особистості школяра.

У школі склалася певна система методичної роботи. Вся її структура підпорядкована удосконаленню методики викладання предметів, удосконаленню професійно-педагогічної майстерності педагогічних кадрів, вивченню і використанню на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки і передового педагогічного досвіду. Активна діяльність учителів у різних методичних підрозділах сприяє не лише розвитку професійної діяльності, але й активізує особистісний потенціал кожного вчителя, створює умови для пошукової творчості. Традиційним у проведенні педагогічної ради стало використання мультимедійних технологій, що сприяє підвищенню її ефективності та розвитку професійної компетентності педагогів.

Важливу роль у системі інноваційної роботи відіграє діяльність науково-методичної ради, яка координує цю роботу в школі, спрямовану на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу. На засіданнях науково-методичної ради розглядалися питання: аналізу стану і результативності роботи методичної служби; науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу; удосконалення системи роботи з обдарованими та здібними дітьми; використання мультимедійних засобів у навчально-виховному процесі; пропозиції щодо стимулювання й оцінювання інноваційної діяльності педагогів під час атестації тощо.

Важливою ділянкою інноваційної роботи є проведення психолого-педагогічних семінарів, семінарів-практикумів та майстер-класів, які є формою поширення передового педагогічного досвіду. Протягом навчального року для вчителів школи було проведено науково-практичні семінари: "Сучасний урок – дзеркало загальної педагогічної культури вчителя", "Що таке моніторингове дослідження тестування та якості освіти; для чого і як вони здійснюються ". На підвищення професійної майстерності педагогів школи, стимулювання їхньої самоосвітньої діяльності спрацьовує і низка інших заходів відповідного спрямування: методичні оперативні наради, науково-тематичні консультаціїизображение 004

В інноваційній діяльності вчителі школи віддають перевагу таким технологіям і методам навчання й виховання, як особистісно орієнтовані, комунікативні, активні та інтерактивні. Учителі розуміють, що нові педагогічні технології сприяють глибшому проникненню в зміст предмету, стимулюють учнів до пошуку істини, розвивають розумову та емоційні сфери, створюють у класі небуденну атмосферу, заохочують до самоосвіти. изображение 003

Усе більше педагогів володіють навичками роботи з комп`ютерною технікою. Широко впроваджуються в навчально-виховний процес сучасні інформаційні технології, система інтерактивного мультимедіа.

Для поглиблення знань з проблем навчання та виховання, з метою активізації роботи з вивчення передового досвіду та підвищення фахового рівня вчителів протягом року на базі школи було організовано: • науково-практичний семінар для вчителів

 • ООШППД вчителя Захаренко Т.Д. (діє з 2010р.);

 • Тижні педагогічної майстерності

 • Семінар вчителів Київщинознавства

 • Тижні педагогічної майстерності100_0556

dsc04042dsc04237dsc04031

100_0563 img_3529

Атестація педагогічних працівників як чинник виявлення професіоналізму, компетентності вчителя відіграє важливу роль у результативності навчально-виховного процесу. Під час атестації виявляються професійні якості вчителя, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду кращих учителів. Атестація для вчителів стає перевіркою їхнього особистісного зростання, можливістю поділитися з колегами своїми здобутками, іспитом на компетентність.

Дотримуючись принципів загальності, колегіальності, гласності, протягом року було проатестовано 4 учителі, з них:


 • підвищили свою категорію – 1 вчитель(Павлишина О.М..);

 • підтвердили категорію – 3 вчителі (Тарасюк І.М., Захаренко Н.І., Устенко Н.П.);

100_0499изображение 031dsc03946cimg5177

100_0558Аimg_3627cimg5827cimg5700

Усі працівники, які атестувалися, своєчасно пройшли курси підвищення кваліфікації за фахом. Поряд із курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності. Самоосвіта вчителя має прогностичний та випереджальний характер, тому педагоги школи наполегливо працюють за індивідуальними освітніми маршрутами, розробляючи свої проблемні теми, які є складовою загальношкільної науково-методичної проблеми. Методами керівництва самоосвітою вчителів є анкетування, заповнення індивідуальних карток методичної діяльності, виступи на засіданнях педагогічних рад, методичних об’єднань, творчі звіти, участь у презентаціях досвіду роботи, фахових конкурсах.cimg5852cimg5789dsc04111dsc03245

Формування й розвиток творчої особистості на основі всебічної педагогічної підтримки є одним із головних завдань педагогічного колективу школи.

Порівняно з попереднім навчальним роком спостерігається значне покращення роботи вчителів з обдарованими і здібними учнями. У школі постійно поповнюється банк даних обдарованих дітей. Результати роботи школи – в успіхах наших учнів. Підвищився рівень підготовки команд школи до Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН. Успішно школу репрезентували учні учителів Куценко Л.О., Захаренко Т.Д., Троць В.І.,Чайки Л.І.

Відповідно до структури методичної роботи в школі працюють методичні об’єднання, які працюють над розробкою рекомендації щодо практичної реалізації науково-методичної проблемної теми в навчально-виховному процесі.

Інноваційна діяльність школи спрямована на вирішення таких завдань:


 • готувати конкурентоздатного випускника школи, спроможного до самореалізації та створення гідного людини рівня життя в суспільстві;

 • стимулювати в педагогічному пошук нових засобів навчання і виховання учнів, творчий підхід, активність вчителів, прагнення до самоосвіти;

 • досягати якісного рівня у вивченні базових навчальних предметів шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес;

 • забезпечення засвоєння й використання найраціональніших методів і прийомів навчання та виховання школярів;

 • постійне підвищення рівня загально-дидактичної й методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально-виховного процесу;

 • обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;

 • створення умов для самоосвіти вчителів і здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів. забезпечувати інтелектуальний розвиток, формування особистісних якостей та індивідуальних здібностей, конкурентне вивчення основ наук;

 • здійснювати національне виховання учнів, виховання патріотичних почуттів;

 • формування загальнолюдських моральних цінностей.

Психологізація навчального процесу – важлива складова нашої роботи. Психологічна служба працює над проблемами розвитку класів, діагностикою міжособистісних стосунків у спілкуванні учнів; наданням допомоги дітям, які мають труднощі у навчанні чи в адаптаційний період. Психолог школи Терещук Л.М. проводить систему індивідуальних бесід та консультування для учнів, батьків, учителів.

З метою створення відповідної матеріально-технічної бази для забезпечення належного рівня викладання предметів, виявлення кращого досвіду з проблем практичного використання можливостей навчальних кабінетів для підвищення рівня знань та практичних навичок учнів, сприяння творчим педагогічним пошукам у школі поповнюється матеріально-технічна база навчальних кабінетів.

Варто відзначити активну підготовку до конкурсу вчителів, які обладнали кабінети тематичними стендами, підготували роздатковий матеріал, наочні посібники, зібрали наукову, методичну літературу; навчальні кабінети мають технічні засоби навчання та високий естетичний рівень оформлення. Проведення відкритих уроків для колег, батьків учнів школи – один із шляхів удосконалення педагогічної майстерності та творчої співпраці вчителів, учнів, батьків.

Інший шлях – самоосвіта вчителя, його знайомство з новим технологіями навчання, досягненнями науки, тому для вчителів школи передплачені методичні журнали і газети України.

Сучасне українське суспільство ставить перед школою завдання формування національно свідомої, гармонійно розвиненої особистості. Саме тому вчителі школи успішно працюють над створенням моделі випускника школи, такого учня, який зможе самостійно здобувати знання, аргументувати свої думки, застосовувати в практичній діяльності знання, здобуті під час навчання. А щоб досягти цього, учитель повинен бути творчою особистістю, завжди у пошуку нових ідей і форм роботи на уроці.

Протягом навчального року вчителі школи працювали над здійсненням завдань: • продовжили роботу над науково-методичною темою гімназії та розробляли індивідуальні проблемні теми;

 • сприяли глибокому й усвідомленому засвоєнню учнями знань із гуманітарних предметів;

 • вивчали і упроваджували в практику досягнення психолого-педагогічної науки, інтерактивних технологій;

 • оволодівали навичками самоаналізу, інноваційними технологіями в навчальній та позакласній роботі;

 • брали участь у професійних конкурсах, науково-методичних семінарах, конференціях;

 • активізували роботу з обдарованими учнями;

 • продовжували зміцнювати навчально-матеріальну базу кабінетів.

У 2011-2012 навчальному році відбулися засідання вчителів МО, на яких розглядався цілий ряд важливих питань:

 • методичні рекомендації щодо викладання суспільних предметів у 2011-2012 н.р.;

 • сучасна дидактика про проблеми вибору форм і методів навчання;

 • про організацію роботи із здібними та обдарованими дітьми;

 • самоосвіта вчителя – шлях до підвищення його педагогічної майстерності тощо.

Окрім засідань зміст роботи вчителів включав обговорення актуальних питань навчально-виховного процесу, обмін досвідом, опрацювання методичних матеріалів, відвідування педагогами районних семінарів, уроків досвідчених вчителів та взаємовідвідування уроків.

У 2011-2012 навчальному році вчителі готували та проводили відкриті уроки, виховні заходи, організовували конкурси та змагання, брали участь в оформленні та декорації свят, виставок, фестиваль кафедри. У жовтні 2011 року було проведено І етап Всеукраїнських предметних олімпіад. З великим інтересом учні сприймають уроки-подорожі, уроки-свята, уроки-забави, уроки-змагання, вже стали традиційними інтегровані заняття з музики, образотворчого мистецтва, фізичної культури.

Одним із основних завдань на 2011-2012 н.р. було підвищення загальної освіченості учнів та досягнення ними належного рівня сформованості аксіологічних та культурологічних компетенцій. Протягом 2011-2012 навчального року вчителі працювали над підвищенням свого фахового та методичного рівня, відвідуючи науково-практичні семінари, конференції, відкриті уроки.

dsc04176dsc04317изображение 422dsc03102 (2)

Ефективним методом для підвищення свого фахового рівня викладачі суспільно дисциплін вважають проведення відкритих уроків під час проходження атестаційного періоду.

У нашій школі стало традицією не тільки відзначати День рідної мови та ряд заходів, приурочених знаменним календарним датам: "Живи, рідна мово, у серці народу, в душі України"; вечір пам’яті для старшокласників "У серцях кричить війна"; тематичні уроки, присвячені роковинам Л. Українки й Т. Шевченка; наукові конференції: "В гостях у майстра (за романом М. Булгакова "Майстер і Маргарита", "Український модернізм у контексті світової літератури".

копия cimg5836dsc03887dsc03897dsc03882dsc04248dsc04062dsc03855dsc03262вих годdsc03956dsc03916dsc03240

Варто зазначити, що учителі приділяють належну увагу роботі з обдарованими дітьми. Якісніша підготовка до участі у Всеукраїнських предметних олімпіадах і конкурсах спрацювала на покращення результату: у 2011-2012 н.р. учителі підготували 6 переможці районних олімпіад, 1 переможця обласної олімпіади, 4 переможців районного конкурсу- захисту МАН.

Працюючи над вихованням духовно багатої особистості, педагоги значну увагу приділяють позакласній роботі з учнями. Особливою формою роботи є екскурсії, що сприяють розширенню світогляду учнів, розвивають допитливість, виховують патріотизм. Найцікавішими з них у 2011-2012 н.р. були "До джерел Трипільської культури" (с. Трипілля Київської області); "Перлина паркового мистецтв" (м. Умань), "Батурин – гетьманська столиця", "Переяслав – місто музеїв", "Чернігів давній і сучасний". Відвідування київських театрів – прекрасна традиція вчителів та учнівшколи. Перегляд вистав сприяє не лише засвоєнню учнями навчального матеріалу з літератури, а й виховує естетичні смаки і вподобання.

Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення

інноваційних процесів у закладі

З метою створення належних умов для підвищення фахової майстерності вчителів, ознайомлення їх з новітніми освітніми технологіями, інноваціями в освіті у школі створені методичний кабінет.


У методичному кабінеті школи містяться такі матеріали:
• „Інформаційно-методичні матеріали” – розробки вчителів школи з інтерактивних технологій;
• „Інформаційний каталог з новітніх технологій”;
• „Матеріали по передовому педагогічному досвіду”;
• інформаційні стенди ;
• фахова преса (газети видавництв „Шкільний світ”, „Основа”);
• література з психології та педагогіки;
• література з новітніх технологій навчання;
• література щодо організації роботи з обдарованими дітьми ;
• нормативно-правове забезпечення освіти;
• література з управлінської діяльності;
• література, бібліографія з проблемного питання.
• програми з базових дисциплін, розробки модульних занять, міні-підручників, науково-дослідницькі роботи учнів, програми факультативів, курсів за вибором.

В учительській міститься змінний стенд „Методичний вісник”.Робота закладу щодо пошуку ефективних засобів навчання

в аспекті інноваційної діяльності

Під час дослідження ефективності впровадження модульно-розвивальної системи навчання, педпрацівники школи дійшли висновку, що ця система потребує використання інноваційних засобів навчання: розвивальних міні-підручників, мультимедійних комплексів (телевізори + DVD –програвачі), проекторів, комп’ютерів.

Мета використання мультимедія в навчально-виховному процесі:
- завдяки новизні і нетрадиційності залучити учнів до активного навчання;
- активізувати навчання шляхом використання привабливих і швидкозмінних форм подачі інформації (мультиплікація, колір, музика), стимуляції пошуку відповідей;
- поліпшити сприймання матеріалу за рахунок наочності, підкреслювання, обертання, кольорового зображення, графіки, мультиплікації, музики, відео;
- розвивати творче мислення шляхом експериментування, пошуку зв'язків між новою і старою інформацією, встановлення зв'язків і закономірностей;
- розвивати абстрактне мислення за допомогою заміни, демонстрації конкретних предметів схематичними чи символічними зображеннями (кресленнями, графіками, діаграмами, формулами), наочністю;
- формувати вміння раціонально будувати розумові операції;
- стимулювати рефлексію, аналіз учнями своєї діяльності шляхом отримання наочного зображення наслідків власних дій;
- здійснити доступ до «банків інформації» - практично безмежного обсягу інформації і її аналітичного опрацювання, що призводить до безпосереднього залучення підростаючого покоління до інформаційної культури суспільства.

За допомогою мультимедійних засобів навчання учні стають віртуальними свідками історичних подій, учасниками наукових конференцій, здійснюють подорожі, переходять в іншомовне середовище, поринають у глибинні процеси, що відбуваються у природі тощо.

З 2011-2012 н. р. заклад продовжує свою роботу щодо реалізації модульного навчання (уроки-блоки, автор Фурман)

Наші вчителі використовують програми для модульних занять, залучають учнів до створення презентацій. Використання мультимедійних комплексів – це справа досить непроста. Готова відеопродукція не завжди відповідає навчальним програма та вимогам до занять. Підготовка до уроку з використанням DVD вимагає попереднього ознайомлення зі змістом відеоматеріалів, встановлення ступеня відповідності темі, структурі, завданням, потребує багато часу, високого рівня володіння інформаційними технологіями.Попередні результати інноваційної діяльності закладу

Наскільки правильний шлях обрав педагогічний колектив нашої школи свідчать такі найбільш вагомі результати:


• підвищився рівень навчальних досягнень учнів ;

• спостерігається підвищення результативності учнів школи у районних , обласних предметних олімпіадах, конкурсах, проектах різних рівнів;


• спостерігається зростання рівня педагогічної майстерності вчителів, їх інформаційної культури);
• збільшилась кількість учнів школи, що вступили до вищих навчальних закладів ІІІ-ІV ступеня акредитації .

Досвідом школи щодо впровадження інноваційних технологій цікавляться інші заклади освіти. На базі школи протягом двох років діє обласна опорна школа передового педагогічного досвіду вчителя трудового навчання Захаренко Т.Д .

Досліджуючи ефективність впровадження інноваційних технологій ми дійшли таких висновків. Реальними перевагами інноваційного навчання є:
- індивідуально-диференційований підхід;
- посилення мотивації навчання;
- можливість застосування різних форм і методів навчання за рахунок тривалості модульного заняття;
- розвиток самооцінювання учнів;
- зміна ролі педагога з інформаційно-контрольної на консультаційно-координаційну;
- можливість прогнозування результатів;
- запобігання перевантаження учнів;
- підвищення частки самостійної роботи учнів;
- формування самостійної і творчої активності за рахунок попередньо-пошукової діяльності як основного елемента домашньої роботи;
- розвиток в учнів комплексу загально-навчальних інтелектуальних умінь (спостереження, слухання, осмислення, читання, класифікація, узагальнення, самоконтроль);
- підвищення творчого потенціалу і педагогічної майстерності вчителів;
- створення умов для виявлення обдарованих дітей і розвитку їхніх творчих здібностей.

З метою забезпечення ефективного управління інноваційними процесами необхідно використовувати програмно-цільовий підхід, що встановлює баланс між прогнозованими результатами та кадрами, наявними ресурсами, невикористаними резервами.

Програми розвитку спрямовують діяльність закладу на прогнозоване оновлення, забезпечують системність розвитку та впровадження інновацій. Під час роботи над програмою розвитку з’являється спільна для всіх мрія про нову успішну школу.
У пошуках ідей, нових технологій, під час їх реалізації зростає рівень компетентності та професіоналізму педагогів. Упродовж роботи в інноваційному режимі зростає статус школи.

Акцент інновацій потрібно перенести з організації навчального процесу на зміни змісту, характеру, технології навчання. Необхідно розробляти і впроваджувати нові системи контролю та оцінювання знань, засоби навчання, що стимулюють пізнавальну активність, самостійність і позитивну мотивацію навчання. Результатом цієї діяльності є якісні зміни у роботі навчального закладу та освіти в цілому.

Завдання на наступний 2012-2013 навчальний рік:


 1. Продовжити роботу над науково-методичною темою школи.

 2. Забезпечувати постійне засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики, впроваджувати нові методи і прийоми навчання й виховання учнів гімназії.

 3. Залучати вчителів до інноваційної діяльності. Застосовувати на уроках інтерактивні дошки, мультимедійні системи.

 4. Постійно підвищувати методичну підготовку вчителів , шляхом обміну досвідом успішної педагогічної діяльності та створення умов для самоосвіти вчителів, залучати їх до участі у конкурсі "Вчитель року".

 5. Впроваджувати в практику моніторингову діяльність.

 6. Підвищувати рівень роботи з обдарованими дітьми

dsc04036dsc04174cimg5966dsc03847dsc03254

Структура методичної роботи

Музичанської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Педагогічна рада
МЕТОДИЧНА РАДА

Методичний кабінет школиМетодичні

наради

МО вчителів початкових класів

Дмитренко Н.П..


Інформаційний центр

школи
Індивідуальна робота з педкадрами
МО вчителів гуманітарного циклу.

Пащенко Л.І.


Районні науково-практичні конференціїБесіди,

консультації


МО вчителів природничо-математичного та суспільного циклу Терещук А.Д.
Районні семінари, практикумиПроблемні семінари
МО вчителів естетично-прикладних наук
Пантюк А.П.
Участь в олімпіадах з базових дисциплінСамоосвіта
МО класних керівників
Пантюк В.О..
Предметні декадиКурсова перепідготовка
Психолого-педагогічний семінар

Терещук Л.М.


Атестація педкадрів і творчі звіти учителівНаставництво
Інформаційно-методичне забезпечення
Школа молодого вчителяРобота над районною та шкільними науково-методичними проблемами


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка