Інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3Скачати 252.95 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір252.95 Kb.


Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Державне статистичне спостереженняКонфіденційність статистичної інформації забезпечується

статтею 21 Закону України “Про державну статистику”

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою

відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НА ПІДПРИЄМСТВАХ

у 20____ році


Подають:

Терміни подання

№ 1-ІКТ


(річна )

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держстату

19.11.2014 № 351юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики


  • органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше

28 лютого
Респондент:

Найменування: _______________________________________________________________________________________

Місцезнаходження (юридична адреса): ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________


(поштовий індекс, область/ АР Крим, район, населений пункт, вулиця/ провулок, площа тощо,
_______________________________________________________________________________________________________________

будинку/ корпусу, № квартири/ офісу)


Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): __________________________

____________________________________________________________________________________________________(поштовий індекс, область/ АР Крим, район, населений пункт, вулиця/ провулок, площа тощо,
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

будинку/ корпусу, № квартири/ офісу)


1. Використання комп’ютерів та комп’ютерних мереж

1.1. Чи використовувало Ваше підприємство комп’ютер/и упродовж року?

так ��

ні ��

перейти до 8.1.1.2. Яка середня кількість працівників регулярно використовувала комп’ютер упродовж року?
осіб
жінок

чоловіків


1.3. Чи використовувало Ваше підприємство локальну комп’ютерну мережу (LAN) впродовж року?

так ��

ні ��

перейти до 1.5.1.4. Чи використовувало Ваше підприємство бездротовий доступ для своєї локальної комп’ютерної мережі упродовж року?


так ��

ні ��

1.5. Чи мало Ваше підприємство власний внутрішній веб-сайт, який функціонував у корпоративній комп’ютерній мережі (Інтранет) упродовж року?


так ��

ні ��

1.6. Чи мало Ваше підприємство розширену корпоративну комп’ютерну мережу (веб-сайт або сервіс на веб-сайті, доступ до якого надано обмеженому колу партнерів підприємства) упродовж року?


так ��

ні ��


2. Доступ та використання мережі Інтернет

2.1. Чи мало Ваше підприємство доступ до мережі Інтернет упродовж року?


так ��

ні ��

перейти до 4.1.2.2. Яка середня кількість працівників використовувала приєднаний до мережі Інтернет комп’ютер регулярно упродовж року?
осіб
жінок

чоловіків
2.3. Чи використовувало Ваше підприємство такі види зовнішнього зв’язку з мережею Інтернет упродовж року?
- комутований доступ через телефонну лінію (Dial-Up або ISDN)


так ��

ні ��

- широкосмуговий доступ (хDSL канали, виділені канали, телевізійний кабель, лінії електропередачі, супутниковий, стаціонарний бездротовий зв’язок тощо)


так ��

ні ��

- мобільний широкосмуговий доступ (стільниковий, GSM, GPRS, 2G, EDGE, 3G, CDMA тощо)


так ��

ні ��

2.4. Чи використовувало Ваше підприємство мережу Інтернет для отримання таких послуг упродовж року?
- банківські та фінансові послуги


так ��

ні ��

- послуги освіти (навчальні курси)


так ��

ні ��

2.5. Чи використовувало Ваше підприємство мережу Інтернет для співпраці з органами державної влади упродовж року для таких цілей?
- отримання інформації про товари та послуги


так ��

ні ��

- отримання форм в електронному вигляді (наприклад, податкових)


так ��

ні ��

- подання форм в електронному вигляді (наприклад, з питань статистичної звітності)


так ��

ні ��

- отримання адміністративних послуг (наприклад, декларування, реєстрація, запит на отримання дозволу) лише в електронній формі без потреби в додатковій роботі з паперами (виключаючи платежі, за потребою)


так ��

ні ��

- подання пропозицій у рамках будь-якої електронної тендерної системи (електронна закупівля) (у самій системі, а не електронною поштою)


так ��

ні ��

2.6. Чи мало Ваше підприємство власний веб-сайт, який функціонував у мережі Інтернет упродовж року?


так ��

ні ��

перейти до 3.1.


2.7. Чи забезпечував веб-сайт Вашого підприємства такі можливості упродовж року?


- каталоги продукції або прейскуранти


так ��

ні ��

- пропозиції щодо можливості виготовляти продукцію згідно з вимогами клієнта або можливість для клієнтів самостійно розробляти дизайн продукції


так ��

ні ��

- розміщення замовлень або бронювання в режимі он-лайн, (наприклад, функція «Додати в кошик»)


так ��

ні ��

- платежі он-лайн


так ��

ні ��

- персоніфіковане інформаційне наповнення в рамках веб-сайту для постійних/ повторних клієнтів


так ��

ні ��

- оголошення про відкриті вакансії або подання заяви на заміщення вакантних посад у режимі он-лайн


так ��

ні ��3. Мобільне підключення до мережі Інтернет для використання у бізнесі

3.1. Чи використовували працівники портативні пристрої, підключені до мережі Інтернет за допомогою мобільних телефонних мереж для використання в бізнесі?
Позначте «ні», якщо дозволено підключення пристроїв до мережі Інтернет тільки через бездротові мережі (тобто локальні бездротові мережі або громадські хот-споти, такі як Wi-Fi, а не через мобільні телефонні мережі)

так ��

ні ��

перейти до 4.1.3.2. Яка середня кількість працівників використовувала портативні пристрої, підключені до мережі Інтернет за допомогою мобільних телефонних мереж, для використання в бізнесі?
Якщо ви не можете вказати це значення, укажіть оціночне відсоткове значення від загального числа зайнятих, хто мав портативний пристрій, підключеними до мережі Інтернет за допомогою мобільних телефонних мереж
осіб

�� �� �� %
4. Електронний обмін даними

4.1. Чи здійснювало Ваше підприємство електронний обмін даними упродовж року?

так ��

ні ��

перейти до 5.1.


4.2. Чи використовувався електронний обмін даними для таких цілей?


- відправлення замовлень постачальникам


так ��

ні ��

- отримання електронних рахунків-фактур


так ��

ні ��

- отримання замовлень від клієнтів


так ��

ні ��

- відправлення електронних рахунків-фактур


так ��

ні ��

- відправлення або отримання інформації про продукцію (наприклад, каталоги продукції, прейскурантів тощо)


так ��

ні ��

- відправлення або отримання транспортної документації (наприклад, товарно-транспортних накладних)


так ��

ні ��

- відправлення платіжних доручень фінансовим установам


так ��

ні ��

- відправлення або отримання даних для/від органів державної влади (наприклад, податкових декларацій, форм статистичної звітності тощо)

так ��

ні ��

4.3. Чи здійснювало Ваше підприємство регулярний електронний обмін інформацією з постачальниками та клієнтами щодо управління каналами поставок упродовж року?
так ��

ні ��

перейти до 4.6.


4.4. Чи здійснювало Ваше підприємство регулярний електронний обмін інформацією з постачальниками упродовж року за такими напрямами?


- рівень матеріального-технічного забезпечення, виробничі плани або прогноз попиту


так ��

ні ��

- розвиток доставки (наприклад, доставка сировини або кінцевої продукції)


так ��

ні ��

4.5. Чи здійснювало Ваше підприємство регулярний електронний обмін інформацією з клієнтами упродовж року за такими напрямами?- рівень матеріального-технічного забезпечення, виробничі плани або прогноз попиту

так ��

ні ��

- розвиток доставки (наприклад, доставка сировини або кінцевої продукції)


так ��

ні ��

4.6. Які з наведених нижче методів для регулярного обміну інформацією використовувалися упродовж року?
- веб-сайт (Вашого підприємства, партнерів)


так ��

ні ��

- електронний обмін даними


так ��

ні ��


5. Використання соціальних медіа

5.1. Чи використовувало Ваше підприємство такі соціальні медіа?

- соціальні мережі (наприклад, ВКонтакте, Facebook, LinkedIn, Xing, Viadeo, Yammer тощо)


так ��

ні ��

- блоги чи мікроблоги підприємства (наприклад, Twitter, Present.ly тощо)


так ��

ні ��

- мультимедійний вміст веб-сайтів (наприклад, YouTube, Flickr, Picassa, SlideShare тощо)


так ��

ні ��

- засоби обміну знаннями (наприклад, Wikipedia, PBWiki, Google Docs)


так ��

ні ��

- не використовувались жодні з вищевказаних мереж або використовувались тільки для розміщення платних оголошень


так ��

перейти до 6.1.


5.2. Чи використовувало Ваше підприємство соціальні медіа з метою?- представлення підприємства або рекламування його роботи (товарів, послуг)


так ��

ні ��

- отримування відгуків клієнтів або надання відповідей на їх запитання


так ��

ні ��

- залучення клієнтів у розвиток або інновацію товарів та послуг


так ��

ні ��

- співпраці з діловими партнерами (наприклад, постачальниками тощо) або іншими організаціями (наприклад, державними органами, громадськими організаціями тощо)


так ��

ні ��

- наймання працівників


так ��

ні ��

- обміну поглядами, думками або знаннями усередині підприємства


так ��

ні ��

5.3. Чи мало Ваше підприємство офіційну політику щодо використання соціальних медіа (правила, процедури тощо)?


так ��

ні ��

6. Електронна торгівля через комп’ютерні мережі


Замовлення, отримані через комп’ютерні мережі (продаж)

6.1. Чи отримувало Ваше підприємство електронне замовлення через комп’ютерні мережі на продаж товарів або послуг (за виключенням персонально написаної електронної пошти) упродовж року?так ��


ні ��

перейти до 6.4.


6.2. Зазначте обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) (у грошовому виразі, без ПДВ) за рік, отриманий через електронні замовлення.

Якщо не можна вказати показник реалізованої продукції (товарів, послуг), укажіть оціночне відсоткове значення обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг), отриманого через електронні замовлення, у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) за рік.

тис. грн

з одним десятковим знаком


�� �� �� %

6.3. Укажіть, який відсоток становлять обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) через замовлення, отримані у кожний з наведених нижче способів, по відношенню до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) за рік Вашого підприємства.

- через веб-сайт


�� �� �� %

- шляхом електронного обміну даними через мережу Інтернет


�� �� �� %

- через системи електронного обміну даними розширених корпоративних комп’ютерних мереж


�� �� �� %


Замовлення, отримані через комп’ютерні мережі (купівля)

6.4. Чи надсилало Ваше підприємство електронне замовлення на придбання товарів або послуг через комп’ютерні мережі упродовж року (за виключенням персонально написаної електронної пошти)?

так ��


ні ��

перейти до 7.1.


6.5. Зазначте відсоток закупівлі, здійсненої через надсилання електронних замовлень, у відношенні до загального обсягу закупівлі (товарів, послуг) (у грошовому виразі, без ПДВ) за рік Вашого підприємства.

менше 1% ��

від 1% до 25% ��від 25% до 50% ��
від 50% до 75% ��більше 75% ��
6.6. Зазначте обсяг закупівлі, що відбулась унаслідок розміщення електронних замовлень (у грошовому виразі, без ПДВ) упродовж року.
тис.грн.

з одним десятковим знаком
7. Усвідомлення переваг від використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)

7.1. Упродовж року якою мірою проекти ІКТ, реалізовані у попередньому році, забезпечили покращення роботи у таких областях?

(поставте позначку «√ » у клітинці біля відповіді, що відповідає Вашій думці)мало/

жодних


поліпшень

сере-дні полі-пше-ння

знач-ні полі-пше-ння

скла-дно від-пові-сти

- управління рівнем матеріально-технічного забезпечення


- система обліку


- виробництво товарів або послуг


- організація ринків збуту8. Додаткова інформація про підприємство

8.1. Середня кількість працівників (уключаючи штатних та позаштатних)

осіб
жінок

чоловіків

8.2. Загальний обсяг закупівлі товарів та послуг (у грошовому виразі, без ПДВ) за рік

тис.грн

з одним десятковим знаком


8.3. Кількість персональних комп'ютерів на підприємстві (у тому числі орендованих)
одиниць

_____________________________________________ _____________________________

Місце підпису керівника (власника) та/ або особи, (ПІБ)відповідальної за достовірність наданої інформації
____________________________________________ _____________________________

(ПІБ)
телефон: _______________________ факс: ___________________ електронна пошта: _____________


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка