Інформації про використання благодійних і спонсорських внесків звітую про свою діяльність за 2012 2013 н р. перед педагогічним колективом, батьківським комітетом та громадськістюСкачати 84.13 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір84.13 Kb.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005р. № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних , загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» та наказу управління освіти і науки м. Біла Церква 2013 р Білоцерківської міської ради від 17.04.2013 року №57

« Про організацію та проведення звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів та оприлюднення інформації про використання благодійних і спонсорських внесків» звітую про свою діяльність за 2012 - 2013 н.р. перед педагогічним колективом, батьківським комітетом та громадськістю.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №3 «Веселка» знаходиться у підпорядкуванні управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, розташований за адресою 1-й Чапаєвський провулок 11-а.

Дошкільний навчальний заклад знаходиться в типовому приміщенні. Стан матеріально-технічних умов в дошкільному закладі задовільний.

Організація навчально-виховного процесу в закладі здійснюється відповідно до Закону України « Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти. Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», парціальної програми «Навчання читанню дітей старшого дошкільного віку за методикою Миколи Зайцева», авторської Програми художнього виховання, навчання й розвитку дітей 2-6 років О.М. Ликової.

Провідною діяльністю в дошкільному закладі є пошук власного стилю, забезпечення особистісно-орієнтованої моделі організації педпроцесу. Методична робота в дошкільному закладі в 2012 - 2013 н.р. була спрямована на вирішення таких пріоритетних завдань: • спрямування освітнього процесу на формування дитячої особистості, підготовку її до органічного, безболісного входження до соціуму через освоєння основних видів життєдіяльності;

 • продовжувалась робота по розвитку мовленнєвого спілкування дошкільників з одночасним впровадженням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в організацію мовленнєвої діяльності дітей;

 • створення умов для здобуття дітьми 5-го року життя обов'язкової дошкільної освіти.

Проведені педагогічні ради з проблеми:

 • Завдання педагогічного колективу на 2012 - 2013 н.р.;

 • Розвиток мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку;

 • Формування природничо-екологічної компетентності дитини дошкільного віку;

 • Перспективність і наступність освіти: аспекти реалізації.

В дошкільному закладі працювала міська школа перспективного педагогічного досвіду з проблеми: «Екологічне виховання дошкільників» (вихователь Паламарчук Л.П.); майстер-клас «Використання елементів системи М.Монтессорі у плануванні тематичних блоків» (вихователь Хворостяна Л.А.).

Вихователем-методистом закладу Кірюшкіною О.І. у 2013 році перед слухачами КОІПОПК була представлена парціальна програма «Навчання читанню дітей старшого дошкільного віку- за методикою Миколи Зайцева» та досвід роботи дошкільного закладу з цієї проблеми. Педагоги закладу брали участь у конкурсі «Вихователь року» та фестивалі дитячої творчості «Веселі нотки».

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки курси підвищення кваліфікації при КОІПОПК пройшли слідуючі працівники: Бреус О.В. - вихователь; Халявінська О.М. - вихователь; Колногузенко Л.В. - вихователь; Хоменко Н.Ю. - інструктор з фізичного розвитку.

У доборі форм і методів організації роботи педагоги проявляють власну ініціативу, творчість, самостійний пошук.

В дошкільному навчальному закладі створені сприятливі умови для комфортного перебування дітей дошкільного віку. Розвивальне середовище закладу доцільне, зручне, інформативне, створює образ того чи іншого процесу, налаштовує на позитивні емоції, добре впливає на світосприйняття і самопочуття, забезпечує гармонійні відносини між дитиною та навколишнім світом. Педагоги організовували життя в групі так, щоб діти могли гнучко, варіативно використовувати простір, почуватися володарями іграшок та ігор, адже гра провідний вид діяльності дітей.

Фізичний розвиток дітей - пріоритетний напрям у роботі дошкільного закладу. Завдання і зміст фізичного виховання визначаються Базовою програмою «Я у Світі». Здійсненню завдань фізичного виховання дітей дошкільного віку сприяє створення оптимального рухового режиму, наявність інструктора з фізичного розвитку, спортивної зали та спортивного майданчика.

Одним з пріоритетних завдань дошкільного закладу було розвиток у дітей вміння спілкуватися, мовленнєтворча діяльність. Становлення мовленнєвої особистості відбувається не в лінійній послідовності, а в комплексному розвитку всіх компонентів мовлення. Педагоги реалізують завдання мовленнєвого розвитку через всі сфери діяльності. Велику увагу приділяють навчанню дітей читання за альтернативною методикою М.О. Зайцева, використовуючи власну парціальну програму «Навчання читанню дітей старшого дошкільного віку за методикою Миколи Зайцева», схваленої науково- методичною радою КОІПОПК, занесена до міського каталогу перспективного педагогічного досвіду, до Анатованого каталогу ХІУ обласної виставки, рекомендована до використання у навчально-виховному процесі дошкільних навчальних закладів Київської області.

Колектив закладу, реалізуючи Базову програму, велику увагу приділяє формуванню у дітей знань, умінь, навичок по відношенню до навколишнього світу.

З метою забезпечення наступності в роботі з дітьми старшого дошкільного віку та учнями перших класів педагогічні працівники продовжували впроваджувати в практику роботи дошкільного закладу нові форми взаємодії між дитячим садком та школою.

Протягом навчального року працівники дошкільного закладу на практиці утверджували пріоритетність дошкільної ланки в єдиній системі неперервної освіти, основним важелем якої є своєчасне становлення і повноцінний розвиток особистості. На виконання Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» від 06.07.2010 року успішно здійснювався соціально- педагогічний патронаж.

Дошкільний заклад успішно співпрацює з БЗШ №17, на базі нашого закладу в цьому році функціонувало два перших класи.

З метою розвитку природних нахилів, здібностей, інтересів дітей та побажань батьків протягом року функціонували гуртки «Читайлик» (навчання дітей читанню), «Веселі музиканти» (музичне виховання), «Веселкові барви» (образотворча діяльність).

Протягом року у фахових виданнях були надруковані матеріали педагогів:

вихователя-методиста Кірюшкіної О.І. «Як навчити малюка читати» в журналі «Справочник родителей» № 7, 2013-2014, Біла Церква;

вчителя-логопеда Бойко Л.П. «Дидактичні ігри у корекційно- відновлювальній роботі з дітьми старшого дошкільного віку. Диференціація звуків «С», «Ш».» Бібліотечка вихователя дитячого садка, лютий 3-4' 2013.

вихователя Максимчук В.О. конспекти занять для дітей старшого дошкільного віку «Весняні фантазії», «Чудеса з піском». Бібліотечка вихователя дитячого садка, лютий 3-4' 2013.

Протягом навчального року в дошкільному закладі продовжувалась робота по впровадженню інформаційних технологій з освітній процес. Для представлення інтересів дошкільного закладу в глобальній мережі, отримання доступу користування інтернетом до інформаційних та наукових ресурсів, розвитку зв'язків з іншими закладами освіти, отримання оперативної інформації всіма учасниками освітнього процесу був створений Веб-сайт дошкільного закладу, створено електронну адресу. Педагоги дошкільного закладу уміють орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб. На сайті представлена інформація не тільки про роботу дошкільного закладу в цілому, а й висвітлена робота кожної вікової групи. Але ще залишається проблемою недостатність комп'ютерів та мультимедійного забезпечення для організації освітньо-виховного процесу на належному рівні в умовах інформаційної освіти.

Дошкільний заклад повністю забезпечений педагогічними кадрами. Педагогічний колектив складає 32 особи. Підбір і розстановка педагогічних кадрів має велике значення як у роботі з дітьми так і колективу в цілому. При комплектуванні груп педагогічними кадрами враховуємо психологічну сумісність педагогів, рівень їх професійної майстерності, досвід роботи, ділові якості тощо. Адміністрацією закладу створюються необхідні умови, які сприяють росту та удосконаленню професійної майстерності педагогів. Стимулювання якості педагогічного процесу, підвищенню відповідальності педпрацівників за результати виховання дошкільників сприяє планове, один раз на п'ять років, проведення атестацій педагогічних працівників.

Медичне обслуговування дітей в дошкільному закладі проводиться згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2002р. № 826 «Порядок медичного обслуговування дітей в дошкільних навчальних закладах». Обслуговування дітей в ДНЗ включає проведення обов'язкових медичних оглядів, у тому числі проведення щеплень. Медичне обслуговування здійснюється лікарем-педіатром Коцюбою З.В., старшою медсестрою Вишняковою Н.М.

Медичні працівники дошкільного закладу щорічно проводять моніторинг стану здоров'я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надають їм невідкладну медичну допомогу, організовують і проводять медичні огляди, у тому числі, поглиблені, профілактичні та лікувально-оздоровчі заходи, оцінюють їх ефективність, здійснюють контроль за виконанням санітарно- гігієнічного та протиепідемічного режиму, стежать за вчасним проходженням працівниками медоглядів.

Харчування дітей з дошкільному закладі проводиться відповідно до «Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах» затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України, МОЗ України 17.04.2006р. №298/227 та «Норм харчування дітей у дошкільних та шкільних закладах, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи», та Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, які регулюють важливі питання організації харчування дітей, санітарно-гігієнічні вимоги до продуктів харчування та порядку роботи харчоблоку, сприяють покращення якості та ефективності організації харчування вихованців.

В дошкільному закладі створені безпечні умови перебування дітей та дорослих у відповідності з Інструкцією з охорони безпеки життєдіяльності в дошкільному закладі. Організація роботи з питань охорони праці, пожежної безпеки здійснюється згідно вимог техніки безпеки, пожежної безпеки та посадових інструкцій. Протипожежний стан закладу задовільний. Протягом навчального року інструктаж з працівниками здійснювався згідно графіка. Травматизму за 2012-2013 н.р. серед дітей та працівників ДНЗ не зареєстровано.

В дошкільному закладі перебувають діти з малозабезпечених сімей. Такі діти мали змогу відвідувати театральні вистави безкоштовно. Основна концепція, якої дотримується колектив дошкільного закладу в своїй діяльності: любов і повага до кожної дитини. Працівники закладу докладають багато зусиль для створення психологічного комфорту, щоб діти відчували себе щасливими, зрозумілими, захищеними.

Важливим напрямком своєї діяльності адміністрація та колектив закладу вважає співробітництво з родинами вихованців. Враховуючи умови сьогодення, для покращення освітньо-виховної роботи, матеріально-технічної бази, для

конкурентно-спроможності в умовах ринкової економіки великий внесок в роботу ДНЗ зробили батьки та спонсори ПП « Каменяр», ПП «Маршалок».

Протягом навчального 2012-2013 року батьківським комітетом дошкільного закладу були залучені добровільні кошти від батьків вихованців на ремонт та розвиток дошкільного навчального закладу. Ці кошти були раціонально використані на потреби дошкільного закладу, придбано будівельні матерали для капітального ремонту: • музичної зали,

 • спортивної зали,

 • групових кімнат (3),

 • спальних кімнат (2),

 • туалетних кімнат (3),

 • лінолеум,

 • оздоблювальна плитка,

 • сантехніка;

 • вхідні двері ( 3 шт);

 • вогнегасники (5 шт).

Було проведено заміну задвижних кранів на трубах теплопостачання, а також заміну опалювальної системи в груповій кімнаті (2); в роздягальній кімнаті (1), в логопедичному кабінеті (1).

На придбання та ремонт сантехнічного обладнання були витрачені кошти в сумі 3600 грн. Для прання білизни батьками були закуплені миючі засоби на суму 5727 грн. Придбано твердого інвентаря на суму 24527 грн, м'якого інвентаря на суму 15018 грн., іграшок на суму 2000 грн. Завдяки батькам для ігор дітей був завезений пісок .

За кошти батьків випускників старших груп був придбаний музичний центр на суму 2200 грн.

Адміністрація та батьківський комітет дошкільного закладу систематично проводили звітування про використання благодійних та спонсорських коштів перед педагогічним колективом, радами та батьківською громадськістю.

Завдяки спільній злагодженій роботі батьків, спонсорів та працівників дошкільного закладу покращена матеріально-технічна база дошкільного закладу. За рахунок бюджетних коштів придбано комп'ютер, принтер та здійснено підключення до мережі Інтернету; розпочато ремонт фасаду закладу, та виділено 4000 грн. на заміну лінолеуму.

Але ще є ряд проблем, які потребують фінансування: • ремонт східних маршів;

 • заміна вікон на металопластикові (186 шт.); » заміна опалювальної системи в групах (3);

 • наповнення обладнанням спортивного та ігрових майданчиків.

Всі звернення та пропозиції батьків до адміністрації закладу вчасно розглядалися та оперативно вирішувалися.

Аналізуючи професійні досягнення та проблеми навчального заклад)', плануючи роботу на новий навчальний рік, нами буде враховано всі аспекти розвитку, виховання й навчання дітей. План роботи дошкільного закладу на 2013 - 2014 навчальний рік - надійний путівник у реалізації поставлених питань.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка