Інформації 6 Форми доступу громадськості до інформації щодо лісів і лісового господарства 10 Законодавчо-правові засади участі громадськості в управлінні лісовим господарством 18Сторінка1/6
Дата конвертації27.04.2016
Розмір0.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6


ЗАКОНОДАВЧО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ ТА УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ В УПРАВЛІННІ ЛІСОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Оновлена редакція аналітичного звіту
Підготовлено: Павлом Кравцем, Оксаною Павліщук, Оксаною Станкевич

Київ – 2015
ЗМІСТ

ВСТУП

4

1. Законодавчо-правові засади доступу громадськості до інформації

6

1.1. Режими доступу до інформації

6

1.2. Форми доступу громадськості до інформації щодо лісів і лісового господарства

10

2. Законодавчо-правові засади участі громадськості в управлінні лісовим господарством

18

2.1. Загальні форми та засоби участі громадськості у прийнятті управлінських рішень

18

2.2. Реалізація загальних форм та засобів участі громадськості в управлінні лісовим господарством

28

3. Пропозиції щодо удосконалення законодавства

32ВСТУПЗаконодавство України визначає спрямованість державної політики на розвиток громадянського суспільства в Україні, як гарантії демократичного розвитку держави, запровадження громадського контролю за діяльністю влади, забезпечення незалежної діяльності інститутів громадянського суспільства, широкого представництва інтересів громадян в органах державної влади та органах місцевого самоврядування1. Державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні повинна передбачати вільну реалізацію основоположних прав і свобод людини і громадянина через різноманітні форми публічної громадської активності та самоорганізації. Така політика є необхідністю в контексті забезпечення функціонування різних моделей демократії участі, що є вагомим фактором європейської інтеграції України, сталого економічного зростання, утвердження інноваційної моделі розвитку.

У цьому контексті об’єктивною необхідністю є формування та забезпечення дієвості інститутів і механізмів доступу до інформації та залучення членів суспільства до підготовки і прийняття рішень на основі принципів відкритості, прозорості, участі, відповідальності та ефективності.

Питання доступу до інформації та участі громадськості у прийнятті рішень щодо лісового господарства знаходяться в загальному законодавчо-правовому полі, визначеному Конституцією і законами України, Указами Президента, нормативно-правовими актами уряду України, міністерств і відомств. При цьому вимоги щодо забезпечення обізнаності та поліпшення доступу громадськості до інформації з питань лісів і лісового господарства, їх залучення до формування лісового законодавства і політики узгоджуються з відповідними міжнародними угодами, визнаними Україною. В цілому спільна відповідальність органів місцевого самоврядування та громадськості за результати прийнятих управлінських рішень, пов’язаних із лісами, є важливою в контексті реалізації ефективної, соціально та екологічно спрямованої національної лісової політики.

У цьому документі використовуються такі основні поняття:  • громадськість означає одну або більше фізичну чи юридичну особу, їх об'єднання, організації або групи, які діють згідно з національним законодавством або практикою2;

  • суб’єкти владних повноважень – органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання3;

  • територіальна громада – жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр4;

  • управління лісовим господарством означає реалізацію владних повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування в сфері лісових відносин в обсягах та на умовах, визначених законодавством України;

  • інформація – будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді5;

  • запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні3;

  • запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень3;

  • розпорядники інформації – суб'єкти владних повноважень; юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим; особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг; суб'єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями3;

  • звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги6.

У звіті окремо розглядаються законодавчо-правові аспекти доступу громадськості до інформації (режими доступу до інформації, форми доступу громадськості до інформації щодо лісів і лісового господарства) та її залучення до управління державними і суспільними справами (загальні форми та засоби участі громадськості у прийнятті управлінських рішень та їх реалізація у лісовому господарстві).
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка