Інформація про комісію з надзвичайних ситуацій адміністрації порту (кнс) Южний 2015 1 розроблено: Служба безпеки мореплавства розробники: Белінський А. Г., Вязовський А. МСкачати 295.75 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір295.75 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ»
ЮЖНЕНСЬКА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ»

(АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКОГО ПОРТУ «ЮЖНИЙ»)


СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ МОРЕПЛАВСТВА


ДОДАТОК № 1

ДО КЕРІВНИЦТВА

З СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ

МОРЕПЛАВСТВА В ПОРТУ «ЮЖНИЙ»

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМІСІЮ

З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

АДМІНІСТРАЦІЇ ПОРТУ (КНС)

Южний


2015
1 РОЗРОБЛЕНО: Служба безпеки мореплавства

РОЗРОБНИКИ: Белінський А.Г., Вязовський А.М.

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрація МП «Южний») від ________________№________

АРКУШ КОРИГУВАННЯ


з/п


Аркуш

Номер версії

(дата версії)Дата внесення коригування

Підпис особи, відповідальної за коригування

ПриміткиЗМІСТ

з/п


Назва розділу

Аркуш1

Загальні положення………………………………………………………………...

5

2

Положення про комісію з надзвичайних ситуацій адміністрації порту………..

5

2.1

Загальні положення………………………………………………………………...

5

2.2

Основні завдання комісії…………………………………………………………..

5

2.3

Основні функції, які виконує комісія…………………………………………….

5

2.4

Організація роботи комісії………………………………………………………..

6

2.5

Обов’язки членів комісії…………………………………………………………..

6

3

Функціональні обов'язки членів комісії…………………………………………..

8
Аркуш погодження…………………………………………………………………

14
Відомість розподілу………………………………………………………………..

15


1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, закону України «Про морські порти України» та постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 «Про єдину державну систему профілактики та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру», з метою координації дій, сил, протидії НС, в адміністрації порту створена комісія з надзвичайних ситуацій.2 ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ З НАДЗВИЙЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ ПОРТУ

2.1 Загальні положення

2.1.1 Це положення встановлює основні вимоги до організації роботи комісії з надзвичайних ситуацій Южненської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрації морського порту «Южний») (далі Адміністрація) з попередження надзвичайних ситуацій (далі НС) та ліквідації їх наслідків.

2.1.2 Комісія з надзвичайних ситуацій (далі комісія) створена відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1198 «Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру».

2.1.3 У практичній діяльності комісія керується законодавством України, постановами Кабінету Міністрів, нормативними документами та наказами голови підприємства і начальника адміністрації морського порту «Південний», а також цим Положенням.

2.2 Основні завдання комісії

Основними завданнями комісії є:

- забезпечення виконання завдань цивільного захисту;

- забезпечення безаварійної роботи Адміністрації та суб'єктів господарювання в режимі повсякденного функціонування і при виникненні надзвичайних ситуацій;

- організація першочергових заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в Адміністрації порту і в разі поширення на її територію інших надзвичайних ситуацій.

2.3 Основні функції, які виконує комісія

2.3.1 У режимі повсякденної діяльності:

- розробка заходів щодо запобігання надзвичайних ситуацій та можливих збитків від аварійних ситуацій, катастроф, стихійних лих, а також щодо забезпечення стійкого функціонування в разі їх виникнення;

- організація контролю і спостереження за станом навколишнього середовища, потенційно небезпечних об'єктів виробництва;

- оцінка масштабів і розмірів можливого збитку, а також прогнозування наслідків НС;

- забезпечення постійної готовності сил і засобів до дій у НС;

- організація та координація дій, сил і засобів протидії НС з підприємствами, які залучаються для участі в ліквідації НС;

- підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту.

2.3.2 У режимі підвищеної готовності:

- виконання заходів режиму повсякденної діяльності;

- посилення спостереження і контролю стану навколишнього середовища, потенційно небезпечних об'єктів виробництва;

- приведення в стан підвищеної готовності сил і засобів, які є в наявності, залучення, в разі необхідності, додаткових сил з уточненням планів їх дій і здійснення їх переміщення в район можливого виникнення надзвичайної ситуації;

- здійснення комплексних заходів щодо забезпечення захисту працівників і об'єктів адміністрації від вражаючих факторів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації;

- введення цілодобового чергування членів комісії (залежно від рівня НС).2.3.3 У режимі діяльності надзвичайної ситуації:

- виконання заходів підвищеної готовності;

- визначення території, на якій виникла надзвичайна ситуація;

- вжиття заходів, спрямованих на захист працівників і забезпечення стійкого функціонування адміністрації;

- організація робіт з локалізації, ліквідації та зменшення наслідків НС, порятунок матеріальних цінностей;

- організація розвідки, збору та обліку інформації про динаміку розвитку НС, заходах, які здійснюються;

- інформування керівництва ДП «АМПУ» за вказівкою начальника адміністрації порту щодо рівня надзвичайної ситуації та вжитих заходів, пов'язаних з реагуванням на виниклу надзвичайну ситуацію.

2.3.4 У режимі надзвичайного стану:

- здійснення заходів, передбачених Законом України від 16.03.2000 № 1550-III «Про правовий режим надзвичайного стану».2.4 Організація роботи комісії

2.4.1. Роботою комісії керує її голова, а в разі відсутності голови комісії - за його дорученням, заступник голови комісії. Голова комісії та склад комісії призначається наказом начальника адміністрації МП «Южний». Голова комісії організує роботу комісії за допомогою секретаря комісії.

2.4.2. Рішення комісії приймаються на засіданнях, оформляються протоколом, який підписується головою комісії, і є обов'язковими для виконання всього складу комісії.

2.4.3. Засідання комісії проводяться в приміщенні, визначеному головою.

2.5 Обов’язки членів комісії

2.5.1 Члени комісії зобов'язані:

У режимі повсякденної діяльності:

- організовувати свою роботу згідно з річним планом комісії, затвердженим начальником адміністрації МП «Южний»;

- здійснювати моніторинг та вивчати керівні документи з питань діяльності комісії;

- готувати і подавати пропозиції начальнику адміністрації МП «Южний» щодо необхідного проведення евакуації;

- з отриманням сигналу оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації прибути до місця проведення засідання комісії;

- контролювати в структурних підрозділах виконання заходів, спрямованих на зниження ризику виникнення НС та їх наслідків, а також негайну ліквідацію їх наслідків;

2.5.2 Голова комісії зобов'язаний виконувати вимоги пункту 5.1 цього Положення і додатково:

- керувати діяльністю комісії, своєчасно проводити планові та позапланові засідання комісії;

- організовувати діяльність відповідних підрозділів з прогнозування можливих аварій на потенційно небезпечних ділянках та оцінки їх наслідків;

- організовувати планування заходів щодо зниження небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій на території і контролювати їх виконання;

- негайно організувати проведення засідання комісії при отриманні сигналу оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації;

- оцінити і усвідомити обставини, що склалися, масштаби і характер небезпеки на території;

- прийняти попереджувальне рішення з протидії НС, поставити завдання членам КНС, встановити режим роботи комісії;

- особисто і через членів комісії здійснювати контроль виконання прийнятих комісією рішень;

- підтримувати постійний зв'язок та інформаційний обмін з постійно-діючою комісією з ТЕБ та НС місцевого рівня;

- інформувати начальника адміністрації МП «Южний» про сформовану ситуацію, вжиті заходи протидії НС, необхідності залучення додаткових сил (місцевих і територіальних);

- інформувати керівництво ДП «АМПУ» за вказівкою начальника адміністрації МП «Южний» про ситуацію, що склалася в результаті виникнення НС та хід виконання заходів з ліквідації її наслідків.

2.5.3 Заступник голови комісії зобов'язаний виконувати вимоги пункту 5.1 цього Положення і додатково:

- керувати діяльністю комісії за відсутності та за дорученням голови комісії;

- своєчасно інформувати голову комісії про стан проведення рятувальних та інших невідкладних заходів, виконання рішень комісії та розпоряджень голови комісії;

- вносити свої пропозиції для прийняття рішення щодо конкретних аварійних ситуацій на території та акваторії порту;

- організовувати і координувати дії, сил і засобів протидії НС з підприємствами, які залучаються для участі її ліквідації;

- організовувати цілодобове чергування членів комісії з отриманням сигналу оповіщення про загрозу або виникнення НС;

- доповідати голові комісії про готовність комісії до виконання покладених завдань;

- організовувати виконання прийнятих комісією рішень, вводити в дію план заходів з реагування на надзвичайні ситуації;

- організовувати контроль ситуації внаслідок виникнення надзвичайної ситуації (збір і обробка відповідної інформації, прогнозування можливого розвитку надзвичайної ситуації).

2.5.4 Секретар комісії зобов'язаний виконувати вимоги пункту 5.1 цього Положення і додатково:

- виконувати розпорядження голови комісії та заступника голови комісії;

- узагальнювати інформацію, що надходить до комісії;

- враховувати і зберігати документи комісії;

- оформляти протоколи засідань і своєчасно доводити їх до виконавців;

- оперативно надавати членам комісії на обробку документи та інформацію з питань діяльності комісії;

- контролювати загальний хід виконання рішень комісії;

- в умовах загрози або виникнення надзвичайної ситуації підтримувати зв'язок з постійною комісією ОПЗ і комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконкому Южненської міської ради.2.5.5 Комісія має право:

- Брати участь у розслідуванні питань, пов'язаних з виникненням НС і приймати рішення, відповідно до покладених на неї завданнями;

- Контролювати діяльність структурних підрозділів Адміністрації порту з питань НС;

- У разі виникнення НС, при необхідності, створювати штаб для організації робіт з ліквідації НС та їх наслідків, зниження збитків і втрат;

- Направляти керівникам структурних підрозділів всі рішення комісії для їх виконання відповідно до її компетенції;

- Заслуховувати на своїх засіданнях звіти керівників структурних підрозділів про виконання прийнятих комісією рішень та стану справ з питань запобігання та реагування на НС.3 ФУНКЦОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ

Голова комісії з надзвичайних ситуацій - заступник начальника адміністрації порту з операційної діяльності відповідає за:

- організацію роботи комісії;

- контроль факторів небезпеки;

- контроль і готовність виконання покладених на комісію завдань;

- реалізацію прийнятих комісією рішень з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

- здійснення постійного контролю виконання заходів щодо захисту працюючого персоналу;

- ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.

Обов'язки в повсякденних умовах:

- керувати діяльністю комісії, своєчасно проводити планові та позапланові засідання комісії;

- організовувати діяльність відповідних служб (підрозділів, відділів) з прогнозуванням можливих аварій на потенційно небезпечних об'єктах та оцінки їх наслідків;

- організовувати планування заходів щодо зниження небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах і контролювати їх виконання;

- організовувати розробку типового плану ліквідації можливих НС та їх наслідків, підвищення надійності та стійкого функціонування адміністрації в умовах НС.

Обов'язки при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру:

- при отриманні інформації про НС (розпорядження, сигналу) віддати розпорядження на оповіщення і збір членів комісії, прибути на робоче місце;

- оцінити і усвідомити обставини, які склалися (можливі обставини), масштаби і характер небезпеки на об'єкті;

- прийняти попереджувальне рішення щодо протидії НС, поставити завдання членам КЧС, встановити режим роботи комісії;

- ввести в дію відповідні розділи плану ліквідації НС на об'єкті;

- особисто і через членів комісії здійснювати контроль виконання прийнятих рішень;

- підтримувати постійний зв'язок та інформаційний обмін з постійно-діючою комісією з ТЕБ та НС місцевого рівня;

- інформувати начальника адміністрації порту щодо ситуації, що склалася, вжиті заходи протидії НС, у разі необхідності, про залучення додаткових сил (місцевих і територіальних);

- надати начальнику адміністрації пропозиції комісії щодо режимів роботи адміністрації в умовах ліквідації НС та її наслідків;

- брати участь у роботі спеціальної комісії з розслідування причин аварії (катастрофи) в адміністрації, а також оцінці збитку, який викликала НС.Заступник голови комісії із забезпечення пропускного режиму в місцях виникнення аварійних ситуацій і пунктах евакуації - начальник служби морської безпеки відповідає за:

- охорону та захист портових засобів, суден, які знаходяться під навантаженням / вивантаженням у порту, вантажів, які переробляються;

- забезпечення цілодобового оперативного чергування та спостереження за станом морської охорони, оперативне реагування на порушення морської безпеки;

- розробку та виконання запобіжних заходів, які перешкоджають будь-яким загрозам підприємству і його інтересам.

Обов'язки в повсякденних умовах:

- забезпечити готовність підпорядкованих підрозділів до виконання завдань при надзвичайних ситуаціях;

- розробляти і щорічно коригувати розрахунки з організації охорони території (об'єктів) та персоналу у разі виникнення НС;

- при відсутності Голови комісії за його вказівкою виконувати його обов'язки.

Обов'язки при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру:

- з отриманням відповідної інформації (розпорядження, сигналу) прибути на своє повсякденне робоче місце, уточнити ситуацію і своє завдання;

- оцінити ситуацію, визначити характер і масштаби заподіяної шкоди НС; визначити, які необхідно задіяти сили і засоби для охорони території (об'єкта) та персоналу;

- надати Голові комісії пропозиції для прийняття рішення по охороні важливих об'єктів;

- доповідати Голові комісії про виконання завдань на території і в зоні НС;

- брати участь у роботі спеціальної комісії з розслідування причин аварії (катастрофи) на території, а також оцінці збитку, який викликала НС.Заступник голови комісії з організації взаємодії з суб'єктами господарювання на акваторії порту - начальника служби безпеки мореплавства відповідає за:

- проведення постійного контролю стану сил і засобів, які задіяні в аварійно-рятувальних роботах на акваторії порту.

Обов'язки в повсякденних умовах:

- розробляти і впроваджувати заходи щодо забезпечення безпеки мореплавства на акваторії порту;

- контролювати підготовку навчання аварійно-рятувальних груп в портовому флоті;

- здійснювати контроль підготовки заходів щодо попередження виникнення НС на суднах портового флоту та акваторії порту.

Обов'язки при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру:

- з отриманням відповідної інформації про аварійну ситуацію проводити аналіз і оцінку ситуації, розробляти першочергові заходи щодо їх усунення;

- доповідати свої пропозиції Голові КЧС для прийняття рішення щодо конкретних аварійних ситуацій на акваторії порту;

- приймати доповіді відповідальних керівників по ділянках аварійно-рятувальних робіт з метою узагальнення та уточнення обставин;

- організовувати і координувати дії, сил і засобів протидій НС з підприємствами, які залучаються для участі в ліквідації НС;

- виконувати всі вказівки Голови КЧС;

- через начальника портового флоту здійснювати керівництво судами портового флоту при виконанні завдань з ліквідації аварійної ситуації;

- приймати участь у роботі спеціальної комісії з розслідування причин аварії (катастрофи) на акваторії порту, а також оцінці збитку, який викликала НС;

- доповідати Голові КЧС про хід виконання завдань.

Заступник голови комісії з організації взаємодії з суб'єктами господарювання на території порту - головний інженер відповідає за:

- своєчасне виконання інженерно-технічних заходів, спрямованих на попередження надзвичайних ситуацій (далі НС) техногенного та природного характеру, а також у разі виникнення НС - на максимальне зниження шкоди;

- проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при виникненні НС на території порту.

Обов'язки в повсякденних умовах:

- брати участь у розробці типових планів заходів щодо запобігання в порту аварійних ситуацій і зниження збитків від них;

- контролювати в структурних підрозділах порту виконання заходів, спрямованих на зменшення ризику виникнення НС і збитків від них, а також миттєву ліквідацію їх наслідків;

- брати участь у прогнозуванні наслідків НС та збитків від них на потенційно небезпечних об'єктах;

- при відсутності Голови комісії за його вказівкою виконувати його обов'язки.

Обов'язки при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру:

- з отриманням відповідної інформації (сигналу, розпорядження) прибути на робоче місце, уточнити ситуацію і своє завдання;

- організувати збір інформації про характер і масштаб аварії (катастрофи), завданих збитків та потерпілих;

- оцінити ситуацію, визначити характер і масштаби відновлювальних робіт, сили і засоби, які необхідно задіяти для ліквідації наслідків аварії;

- надати Голові КЧС пропозиції для прийняття рішення по організації аварійно-відновлювальних робіт;

- контролювати приведення в готовність аварійно-технічних служб і підпорядкованих підрозділів для виконання завдань з аварійно-відновлювальних робіт під час НС;

- при необхідності очолити рятувальні та аварійно-відновлювальні роботи на найбільш відповідальній ділянці;

- доповідати Голові КЧС про хід робіт;

- брати участь у роботі спеціальної комісії з розслідування причин аварії (катастрофи) в порту, а також оцінці збитку, який викликала НС.

Заступник голови комісії по здійсненню контролю за безпекою мореплавства - заступник капітана порту по портовому нагляду відповідає за:

- контроль дотримання нормативно-правових актів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

Обов'язки в повсякденних умовах:

- забезпечувати нагляд за безпекою мореплавства в порту;

- здійснювати заходи щодо забезпечення безпеки суден у порту при отриманні попередження про надзвичайні ситуації.

Обов'язки при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру:

- з отриманням відповідної інформації (сигналу, розпорядження) прибути на робоче місце, уточнити ситуацію і своє завдання;

- організувати оповіщення та інформування капітанів суден, які знаходяться в порту, про загрозу або виникнення НС;

- здійснювати контроль організації роботи з надання допомоги людям і суднам в порту;

- доповідати Голові комісії про хід виконання заходів з ліквідації НС, у частині, що його стосується;

- брати участь у розслідуванні аварійних подій в порту, брати участь в оцінці заподіяної шкоди.

Керівник робочої групи - начальник відділу мобілізаційної роботи та цивільного захисту відповідає за:

- організацію роботи робочої групи та планування заходів з попередження надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та ліквідації їх наслідків.

Обов'язки в повсякденних умовах:

- брати участь у розробці об'єктових нормативних документів щодо питань запобігання НС, забезпечення безпеки та захисту персоналу, постійного функціонування порту;

- брати участь у роботі планових та позапланових засідань комісії;

- організовувати і брати участь у підготовці керівного складу адміністрації за програмами ГЗ;

- організовувати роботу з розробки заходів, спрямованих на стійке функціонування адміністрації в умовах особливого періоду.

Обов'язки при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру:

- з отриманням відповідної інформації (сигналу, розпорядження) прибути на робоче місце, уточнити ситуацію і своє завдання;

- брати участь у роботі КЧС з виконання розрахунків та розробці пропозицій щодо захисту персоналу та ліквідації наслідків НС;

- організовувати контроль доведення розпоряджень Голови КЧС і ходу виконання рятувальних та інших невідкладних робіт;

- брати участь у роботі спеціальної комісії з розслідування причин аварії (катастрофи), а також оцінці збитку, який викликала НС.Відповідальний керівник групи управління силами протидії на акваторії порту - начальника портового флоту відповідає за:

- реалізацію організаційно-технічних заходів щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

- здійснення постійного контролю стану сил і засобів, які задіяні в аварійно-відновлювальних роботах.

Обов'язки в повсякденних умовах:

- Планувати і здійснювати підготовку та навчання очолюваного підрозділу;

- Розробляти і здійснювати заходи щодо попередження виникнення НС на суднах портового флоту.

Обов'язки при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру:

- з отриманням відповідної інформації (сигналу, розпорядження) прибути на робоче місце, уточнити ситуацію і своє завдання;

- організувати роботу очолюваного підрозділу в умовах НС;

- організувати роботу з надання допомоги людям і суднам, що зазнають лиха на акваторії порту;

- при необхідності визначити маршрути евакуації персоналу адміністрації та доставку формувань, які задіяні в ліквідації НС до місць рятувальних або аварійно-відновлювальних робіт;

- у разі прийняття рішення на евакуацію судами, негайно направити судна портового флоту для евакуації персоналу із зон НС;

- доповідати Голові КЧС про хід виконання заходів з ліквідації наслідків НС;

- брати участь у роботі спеціальної комісії з розслідування причин аварії (катастрофи) в порту, а також оцінці збитку, який викликала НС.Відповідальний керівник групи управління силами енергозабезпечення - головний енергетик відповідає за:

- безперебійне забезпечення адміністрації електро-, водо- і теплопостачанням у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території (чи об'єктах) адміністрації.

Обов'язки в повсякденних умовах:

- забезпечувати постійну готовність очолюваної служби до дій у разі загрози або виникнення НС;

- брати участь у роботі КЧС з планування попередження НС;

- розробляти і здійснювати заходи щодо підвищення надійності функціонування електричних мереж, систем водо- і теплопостачання.

Обов'язки при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру:

- з отриманням відповідної інформації (сигналу, розпорядження) прибути на робоче місце, уточнити ситуацію і своє завдання;

- визначити обсяг руйнувань енергетичних об'єктів, комунікацій, кількість сил і засобів для проведення рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт, надати пропозиції Голові КЧС для прийняття рішення на проведення робіт;

- здійснювати загальне керівництво роботами з ліквідації наслідків НС, у разі необхідності очолити рятувальні та аварійно-відновлювальні роботи на найбільш відповідальній ділянці;

- доповідати Голові КЧС про хід робіт;

- брати участь у роботі спеціальної комісії з розслідування причин аварії (катастрофи), а також оцінці збитку, який викликала НС.Секретар комісії з надзвичайних ситуацій - інженер (з техногенної безпеки) відділу пожежної та техногенної безпеки і мобілізаційної роботи та цивільного захисту відповідає за:

- підготовку, скликання засідань, а також здійснення контролю виконання їх рішень.

Обов'язки в повсякденних умовах:

- готувати і розсилати плани роботи комісії;

- готувати і розсилати порядок денного засідання комісії;

- вести протоколи засідань комісії, здійснювати оформлення та розсилку її рішень;

- контролювати загальний хід виконання рішень комісії;

- підтримувати зв'язок з постійною комісією ОПЗ і комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Виконкому Южненського міської ради;

- виконувати окремі доручення Голови комісії.

Обов'язки при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру:

- з отриманням відповідної інформації (сигналу, розпорядження) прибути на робоче місце, уточнити ситуацію і свої завдання;

- готувати і розсилати рішення комісії щодо ліквідації надзвичайних ситуацій;

- готувати і надсилати за розпорядженням Голови КЧС інформацію про надзвичайну ситуацію у вищі інстанції;

- доповідати Голові КЧС про хід виконання завдань.c:\users\andrey.belinskiy\desktop\суб 2015\14.04.14 схема кчс.jpg

Малюнок 3.1 (Структурна схема комісії з надзвичайних ситуацій)

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

ПосадаП.І.Б.

Підпис

Заступник начальника філії

(з операційної діяльності)Житомирський О.А.
Головний інженер

Ліпський В.В.
Заступник начальника філії

(з фінансів та економіки)Яблонська І.К.
Заступник начальника філії

(з загальних питань)Панькова Ю.П.
Головний диспетчер

Ковалюк О.К.
Начальник служби морської безпеки

Сушко Р.В.
Начальник юридичної служби

Нечитайло О.Є.
Начальник служби охорони праці

Овчаров С.М.
Начальник відділу екологічної безпеки

Сьомін О.А.
Начальник відділу пожежної та техногенної безпеки і мобілізаційної роботи та цивільного захисту

Паламарчук А.В.
Начальник флоту (портового)

Харкавенко В.Л.

ВІДОМІСТЬ РОЗПОДІЛУ

Прим.Назва підрозділу

ПІБ отримувача

Дата

Підпис

1

Начальник адміністрації порту


2

Служба безпеки мореплавства

(Призначена особа)
3

Головна диспетчерська

4

Відділ зв’язку

5

Відділ екологічної безпеки

6

Відділ гідротехнічних, інженерних споруд та капітального будівництва


7

Портовий флот

8

Юридична служба

9

Служба управління персоналом


10

Служба енергозабезпечення

11

Відділ матеріально-технічного забезпечення


12

Служба морської безпеки

13

Служба охорони праці

14

Відділ пожежної та техногенної безпеки і мобілізаційної роботи та цивільного захисту


15

Відділ інформаційних технологій


16

Відділ економіки та фінансів

17

Відділ діловодства


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка