Інформація про хід виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансамиСторінка1/11
Дата конвертації27.04.2016
Розмір1.15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ
щодо реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами


(за IІ квартал 2014 року)


I. Податкова система

Бюджетно-податкова консолідація та фіскальна стабілізація
(завдання
середньострокового характеру)

Номер та найменування заходу

1. Скасування податкових пільг для окремих підприємств та галузей

Відповідальні за виконання

Мінфін, Міндоходів, Мінекономрозвитку

Інформація про термін виконання

2013 – 2014 роки

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів

Рівність усіх платників податків перед законом, збільшення бюджетних надходжень

За інформацією Міндоходів: протягом ІІ кварталу 2014 року проекти законів, які б передбачали скасування податкових пільг для окремих підприємств та галузей не розроблялись.

Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

Прийняття відповідного нормативно-правового акта.

За інформацією Міндоходів: завдання в стадії виконання.

Номер та найменування заходу

2. Підвищення ставки податку за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю


Відповідальні за виконання

Мінфін, Міндоходів, Мінекономрозвитку


Інформація про термін виконання

2013 – 2014 роки


Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів


збільшення бюджетних надходжень

За інформацією Міндоходів: під час обговорення на засіданнях робочої групи (25 – 27 березня ц.р.) проекту Закону України “Про запобігання фінансової катастрофи, створення передумов для економічного зростання в Україні” Міндоходів було запропоновано внесення змін до п. 243.4 статті 243 Податкового Кодексу України щодо підвищення ставки екологічного податку за викиди вуглецю (вуглецевого газу) у розмірі 27,56 гривень за 1 тонну, проте дану пропозицію, не було враховано у вказаному Законі України.

Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

прийняття відповідного нормативно-правового акта

Мінфін: законопроект знаходиться в стадії розробки

Номер та найменування заходу

3. Перехід до системи оподаткування об’єктів нерухомого майна на основі вартостіВідповідальні за виконання


Мінфін, Міндоходів, Мінекономрозвитку

Інформація про термін виконання

2013 – 2014 роки

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів


Рівність усіх платників податків перед законом, збільшення бюджетних надходжень.

Мінфін: постановою Верховної Ради України від 27.02.2014 №799-VII схвалено Програму діяльності Кабінету Міністрів України, якою з метою удосконалення податкової системи передбачено розробку нової редакції Податкового кодексу України. Таким чином, питання переходу до системи оподаткування об’єктів нерухомого майна на основі вартості буде розглянуте при підготовці комплексних змін до Податкового кодексу України.

З метою збільшення надходжень до бюджету та покращення адміністрування податків Верховною Радою України 27 березня 2014 року прийнято Закон України № 1166 «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні», яким, зокрема, передбачається визначити базою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, загальну площу об’єкта житлової нерухомості, замість житлової.За інформацією Міндоходів: відповідно до Податкового кодексу України дохід від продажу об’єкта нерухомості визначається, виходячи з ціни, визначеної у договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону.

Що стосується оподаткування об’єктів нерухомого майна податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, то в діючих умовах базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості.Законом України від 27 березня 2014 року № 1166-VII “Про запобігання фінансової катастрофи, створення передумов для економічного зростання в Україні” встановлено, що базою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є загальна площа об’єктів житлової нерухомості. Зміни набрали чинності 1 квітня цього року.


Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

прийняття відповідного нормативно-правового акта

Мінфін: прийняття законопроекту сприятиме забезпеченню принципу рівності всіх платників податків перед законом та дозволить збільшити бюджетні надходження.

За інформацією Міндоходів: прийняття Закону України 27 березня 2014 року № 1166-VII “Про запобігання фінансової катастрофи, створення передумов для економічного зростання в Україні”.

Номер та найменування заходу

4. Збалансування інтересів платників податків та контролюючих органів


Відповідальні за виконання

Мінфін, Міндоходів, МінекономрозвиткуІнформація про термін виконання

2015 рікРозгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів


Покращення умов підприємницької діяльності та збільшення податкових надходжень

За інформацією Міндоходів: наказом Міндоходів від 31.12.2013 № 896 затверджено Критерії визначення платників для набуття статусу “зразковий платник” (далі – Критерії), а також Програму підтримки платників, які набули статусу “зразковий платник”. Наказ розроблено на виконання Стратегічного плану розвитку Міністерства доходів і зборів на 2013 – 2018 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року № 869-р, та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2014 року. Формування реєстру платників, які набули статусу “зразковий платник”, здійснюватиметься в автоматичному режимі щорічно з щоквартальним моніторингом стосовно відповідності Критеріям (інформацію попередніх періодів)


Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки


прийняття відповідного нормативно-правового акта

За інформацією Міндоходів: завдання на стадії виконання.

II. Середньострокове бюджетне прогнозування та концептуальні
засади середньострокового бюджетного планування, програмно-цільовий метод, стратегічне
планування на рівні міністерств, інших головних розпорядників бюджетних коштів


1. Програмно-цільовий метод на рівні державного бюджету

Удосконалення програмно-цільового методу, що застосовується на рівні

державного бюджету (завдання довгострокового характеру)Номер та найменування заходу

1. Удосконалення методологічної бази щодо визначення результативних показників бюджетних програм, зокрема в частині забезпечення кількісного вираження очікуваних результатів виконання бюджетних програм та їх відповідності пріоритетам державної політики

Відповідальні за виконання

Мінфін, головні розпорядники коштів державного бюджету

Інформація про термін виконання

2013 – 2015 роки

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів


підвищення результативності та ефективності використання бюджетних коштів

Мінфін: в період з 01.04.2014 по 30.06.2014:

- удосконалено нормативно-правові засади складання паспортів бюджетних програм та врегульовано окремі питання застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі під час реалізації Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (наказ Мінфіну від 15.04.2014 № 402, зареєстрований в Мін’юсті 06.05.2014 за № 478/25255);

- здійснювалася співпраця Мінфіну з головними розпорядниками коштів державного бюджету щодо визначення результативних показників бюджетних програм при підготовці паспортів бюджетних програм, в т. ч. в частині забезпечення кількісного вираження очікуваних результатів виконання бюджетних програм;

- в рамках співробітництва із Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) 19-22 травня ц.р. Мінфіні проведено семінар на тему «Управління за цілями: програмно-цільовий метод бюджетування та міжбюджетні відносини, децентралізація», в якому взяли участь співробітники Мінфіну, міністерств – головних розпорядників коштів державного бюджету, місцевих держаних адміністрацій;- Мінфіном до листа на адресу ГРК щодо підготовки бюджетних запитів до проекту державного бюджету на 2015 рік та прогнозу державного бюджету на 2016 і 2017 роки включено завдання стосовно проведення порівняльного аналізу показників, що характеризують діяльність ГРК, з аналогічними показниками інших країн.


Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

пропозиції щодо внесення змін до Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетної програми

Мінфін: пропозиції щодо внесення у 2015 році змін до Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетної програми. Мінфіном направлено лист на адресу ГРК щодо здійснення ними аналізу результативних показників бюджетних програм на предмет їх взаємозв’язку із завданнями, визначеними стратегічними документами держави у відповідних галузях, та надання пропозицій з удосконалення Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетної програми, затверджених наказом МФУ від 10.12.2010 № 1536.


2. Програмно-цільовий метод на рівні місцевих бюджетів

Нормативно-правове та методологічне забезпечення складення і виконання місцевих бюджетів на

основі програмно-цільового методу (завдання середньострокового характеру)
Номер та найменування заходу

4. Затвердження форм окремих документів для використання під час складання та виконання місцевих бюджетів на основі програмно-цільового методу для забезпечення проведення дослідної експлуатації відповідного програмного забезпечення

Відповідальні за виконання

Мінфін, Казначейство

Інформація про термін виконання

листопад 2013 року

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів

проведення дослідної експлуатації програмного забезпечення в частині розширення його функціональності під час запровадження програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджеті

Мінфін: з метою удосконалення процедур казначейського обслуговування місцевих бюджетів, у тому числі в частині деяких питань планування та виконання місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом, підготовлено зміни до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Мінфіну від 23.08.2012 № 938. Проектом наказу, який станом на 17.07.2014 знаходиться на опрацюванні із зацікавленими сторонами, з метою запровадження обслуговування місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом передбачено використання кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу.


Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

наказ Мінфіну про затвердження форм окремих документів для використання під час проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складення та виконання місцевих бюджетів

Мінфін: завдання в процесі виконання.

Номер та найменування заходу


5. Оптимізація типових переліків бюджетних програм місцевих бюджетів

Відповідальні за виконання


Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Інформація про термін виконання


Протягом 2014 року

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів

Зменшення кількості бюджетних програм місцевих бюджетів, оптимізація переліків результативних показників їх виконання, усунення дублювання

Мінфін: завдання в процесі виконання.Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

Накази про внесення змін до Типових переліків бюджетних програм для місцевих бюджетів (насамперед по галузях “Освіта”, “Культура”, “Охорона здоров’я”).

Мінфін: завдання в процесі виконання.
Номер та найменування заходу

6. Удосконалення нормативно-правової та методологічної бази, у ому числі щодо визначення результативності бюджетних програм місцевих бюджетів

Відповідальні за виконання

Мінфін

Інформація про термін виконання

2014 - 2017 роки

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів

Забезпечення формування результативних показників та можливості оцінювання ефективності виконання бюджетних програм на рівні кожного учасника бюджетного процесу

Мінфін: завдання в процесі виконання.


Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

Накази Мінфіну, спільні накази Мінфіну та інших центральних органів виконавчої влади, міжгалузеві накази про затвердження деяких документів, що застосовуються під час запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, у т. ч з внутрішньої та зовнішньої оцінки ефективності бюджетних програм місцевих бюджетів та результативності їх виконання

Мінфін: завдання в процесі виконання.


3. Середньострокове бюджетне прогнозування та концептуальні засади
середньострокового бюджетного планування


Повноцінне застосування механізму середньострокового бюджетного
прогнозування
(завдання довгострокового характеру)

Номер та найменування заходу

7. Проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи з метою формування єдиного ментального простору та переосмислення головними розпорядниками коштів державного бюджету своєї ролі в процесі переходу до середньострокового бюджетного планування

Відповідальні за виконання

Мінфін, головні розпорядники коштів державного бюджету

Інформація про термін виконання

2013 – 2017 роки

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів


підвищення рівня обізнаності головних розпорядників коштів державного бюджету з питань переходу до середньострокового бюджетного планування

Мінфін: підвищення рівня обізнаності головних розпорядників коштів державного бюджету з питань переходу до середньострокового бюджетного планування.

У період з 01.04.2014 по 30.06.2014:

- в рамках співробітництва із Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) 13-15 травня п.р. в Мінфіні проведено семінар на тему «Планування та формування реалістичного прозорого бюджету», в якому взяли участь співробітники Мінфіну, інших заінтересованих органів влади;

- Мінфіном до листа на адресу ГРК щодо підготовки бюджетних запитів до проекту державного бюджету на 2015 рік та прогнозу державного бюджету на 2016 і 2017 роки включено положення щодо необхідності формування бюджетних показників виходячи із принципу «першої гривні».Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

кількість головних розпорядників коштів державного бюджету, які взяли участь у семінарах, конференціях тощо

Мінфін: кількість головних розпорядників коштів державного бюджету, які взяли участь у семінарах, конференціях тощо. У семінарі взяли участь представники Верховної Ради, Мінфіну, Мінекономрозвитку, Рахункової палати.
Номер та найменування заходу

8. Удосконалення середньострокового прогнозування на рівні головних розпорядників коштів державного бюджету у частині забезпечення обґрунтованості прогнозних показників та відображення конкретних пріоритетів і завдань головних розпорядників бюджетних коштів у планах їх діяльності на середньостроковий період

Відповідальні за виконання

Головні розпорядники коштів державного бюджету

Інформація про термін виконання

2014 - 2017 роки

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів

Обґрунтованість прогнозних показників та концентрація бюджетних коштів на фінансуванні пріоритетних напрямів державної політики

Мінфін: завдання в процесі виконання.

Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

Формування головними розпорядниками коштів державного бюджету прогнозних показників, що містяться у бюджетних запитах та планах їх діяльності, виходячи із принципу обґрунтування видатків «від першої гривні».

Мінфін: завдання в процесі виконання.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка