Інформація про хід виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансамиСторінка1/10
Дата конвертації27.04.2016
Розмір1.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ
щодо реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами


(за I квартал 2014 року)I. Податкова система

Бюджетно-податкова консолідація та фіскальна стабілізація
(завдання
середньострокового характеру)

Номер та найменування заходу

1. Скасування податкових пільг для окремих підприємств та галузей

Відповідальні за виконання

Мінфін, Міндоходів, Мінекономрозвитку

Інформація про термін виконання

2013 – 2014 роки

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів


Рівність усіх платників податків перед законом, збільшення бюджетних надходжень

За інформацією Міндоходів: Законом України від 19 грудня 2013 року № 713 “Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо ставок окремих податків” зупинено на 2014 рік дію ставки акцизного податку 0 гривень за 1 літр 100 % спирту із спирту етилового денатурованого (спирту технічного), що реалізується суб’єктам господарювання з метою його використання як сировини для виробництва продуктів органічного синтезу, та встановлено, що акцизний податок з такого спирту справляється за ставкою, визначеною у статті 215 Податкового кодексу України для товарів (продукції) за кодом 2207 згідно з УКТ ЗЕД.

Законом України від 27 березня 2014 року № 1166-VII “Про запобігання фінансової катастрофи, створення умов для економічного зростання в Україні” з пункту 197.1 статті 197 розділу V Податкового кодексу України виключено підпункт 197.1.27, в результаті чого було скасовано режим звільнення від оподаткування операцій з постачання лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та занесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі і тих, які реалізуються аптечними закладами), а також виробів медичного призначення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та запроваджено оподаткування таких товарів за ставкою 7 відсотків (підпункт “в” пункту 193.1 статті 193 розділу V Податкового Кодексу України).Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки


Прийняття відповідного нормативно-правового акта.

За інформацією Міндоходів: прийнято Закони України від 19 грудня 2013 року № 713 “Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо ставок окремих податків”, від 27 березня 2014 року № 1166-VII “Про запобігання фінансової катастрофи, створення передумов для економічного зростання в Україні”.
Номер та найменування заходу

2. Підвищення ставки податку за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю


Відповідальні за виконання

Мінфін, Міндоходів, Мінекономрозвитку


Інформація про термін виконання

2013 – 2014 роки


Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів


збільшення бюджетних надходжень

За інформацією Міндоходів: під час обговорення на засіданнях робочої групи (25 – 27 березня ц.р.) проекту Закону України “Про запобігання фінансової катастрофи, створення передумов для економічного зростання в Україні” Міндоходів було запропоновано внесення змін до п. 243.4 статті 243 Податкового Кодексу України щодо підвищення ставки екологічного податку за викиди вуглецю (вуглецевого газу) у розмірі 27,56 гривень за 1 тонну, проте дану пропозицію, не було враховано у вказаному Законі України.

Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

прийняття відповідного нормативно-правового акта

Мінфін: законопроект знаходиться в стадії розробки
Номер та найменування заходу

3. Перехід до системи оподаткування об’єктів нерухомого майна на основі вартостіВідповідальні за виконання

Мінфін, Міндоходів, Мінекономрозвитку

Інформація про термін виконання

2013 – 2014 роки

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів


Рівність усіх платників податків перед законом, збільшення бюджетних надходжень.

Мінфін: прийняття законопроекту сприятиме забезпеченню принципу рівності всіх платників податків перед законом та дозволить збільшити бюджетні надходження.

За інформацією Міндоходів: відповідно до Податкового кодексу України дохід від продажу об’єкта нерухомості визначається, виходячи з ціни, визначеної у договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону.

Що стосується оподаткування об’єктів нерухомого майна податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, то в діючих умовах базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості.

Законом України від 27 березня 2014 року № 1166-VII “Про запобігання фінансової катастрофи, створення передумов для економічного зростання в Україні” встановлено, що базою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є загальна площа об’єктів житлової нерухомості.


Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

прийняття відповідного нормативно-правового акта

Мінфін: постановою Верховної Ради України від 27.02.2014 №799-VII схвалено Програму діяльності Кабінету Міністрів України, якою з метою удосконалення податкової системи передбачено розробку нової редакції Податкового кодексу України. Таким чином, питання переходу до системи оподаткування об’єктів нерухомого майна на основі вартості буде розглянуте при підготовці комплексних змін до Податкового кодексу України.

З метою збільшення надходжень до бюджету та покращення адміністрування податків Верховною Радою України 27 березня 2014 року прийнято Закон України № 1166 «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні», яким, зокрема, передбачається визначити базою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, загальну площу об’єкта житлової нерухомості, замість житлової.За інформацією Міндоходів: прийняття Закону України 27 березня 2014 року № 1166-VII “Про запобігання фінансової катастрофи, створення передумов для економічного зростання в Україні”.

Номер та найменування заходу

4. Збалансування інтересів платників податків та контролюючих органів


Відповідальні за виконання

Мінфін, Міндоходів, МінекономрозвиткуІнформація про термін виконання

2015 рікРозгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів


Покращення умов підприємницької діяльності та збільшення податкових надходжень

За інформацією Міндоходів: наказом Міндоходів від 31.12.2013 № 896 затверджено Критерії визначення платників для набуття статусу “зразковий платник” (далі – Критерії), а також Програму підтримки платників, які набули статусу “зразковий платник”. Наказ розроблено на виконання Стратегічного плану розвитку Міністерства доходів і зборів на 2013 – 2018 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року № 869-р, та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2014 року. Формування реєстру платників, які набули статусу “зразковий платник”, здійснюватиметься в автоматичному режимі щорічно з щоквартальним моніторингом стосовно відповідності Критеріям.


Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

прийняття відповідного нормативно-правового акта

За інформацією Міндоходів: наказ Міндоходів від 31.12.2013 № 896 “Про затвердження Критеріїв визначення платників для набуття статусу «зразковий платник” та Програми підтримки платників, які набули статусу “зразковий платник”.

II. Середньострокове бюджетне прогнозування та концептуальні
засади середньострокового бюджетного планування, програмно-цільовий метод, стратегічне
планування на рівні міністерств, інших головних розпорядників бюджетних коштів


1. Програмно-цільовий метод на рівні державного бюджету

Удосконалення програмно-цільового методу, що застосовується на рівні

державного бюджету (завдання довгострокового характеру)Номер та найменування заходу

1. Удосконалення методологічної бази щодо визначення результативних показників бюджетних програм, зокрема в частині забезпечення кількісного вираження очікуваних результатів виконання бюджетних програм та їх відповідності пріоритетам державної політики

Відповідальні за виконання

Мінфін, головні розпорядники коштів державного бюджету

Інформація про термін виконання

2013 – 2015 роки

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів


підвищення результативності та ефективності використання бюджетних коштів

Мінфін: в період з 01.01.2014 по 31.03.2014:

- здійснювалася співпраця Мінфіну з головними розпорядниками коштів державного бюджету щодо визначення результативних показників бюджетних програм при підготовці паспортів бюджетних програм, в т. ч. в частині забезпечення кількісного вираження очікуваних результатів виконання бюджетних програм;

- проведено аналіз наданої головними розпорядниками коштів державного бюджету інформації про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників в межах бюджетних програм 2012 року, за результатами якого підготовлені зауваження та доопрацьовано Інструкцію щодо заповнення форми, за якою подається зазначена інформація (рекомендації щодо надання інформації надані головним розпорядникам бюджетним коштів листом від 24.01.2014 № 31-04120-17-5/1650);

- 20.03.2014 відбулася зустріч з експертами Шведського агентства міжнародного розвитку (SIDA) з питань впровадження гендерного бюджетування в Україні на якій працівники Департаменту ознайомилися з досвідом застосування програмно-цільового методу в Австрії;- підготовлено проект наказу Мінфіну “Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання”, спрямований на забезпечення застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі під час реалізації Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”.


Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

пропозиції щодо внесення змін до Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетної програми

Мінфін: підготовлений до розгляду керівництвом Мінфіну проект наказу Мінфіну «Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання».


2. Програмно-цільовий метод на рівні місцевих бюджетів

Нормативно-правове та методологічне забезпечення складення і виконання місцевих бюджетів на

основі програмно-цільового методу (завдання середньострокового характеру)

Номер та найменування заходу

3. Внесення змін до Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Відповідальні за виконання

Мінфін

Інформація про термін виконання

листопад 2013 року

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів

проведення дослідної експлуатації програмного забезпечення в частині розширення його функціональності під час запровадження програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів

Мінфін: внесено зміни до діючої Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів або затвердження окремим наказом програмної класифікації для місцевих бюджетів.


Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

наказ Мінфіну про затвердження деяких документів, які застосовуються під час проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складення та виконання місцевих бюджетів

Мінфін: прийнято наказ Мінфіну від 26.07.2013 № 705 “Про затвердження Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу”.
Номер та найменування заходу

4. Затвердження форм окремих документів для використання під час складання та виконання місцевих бюджетів на основі програмно-цільового методу для забезпечення проведення дослідної експлуатації відповідного програмного забезпечення

Відповідальні за виконання

Мінфін, Казначейство

Інформація про термін виконання

листопад 2013 року

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів

проведення дослідної експлуатації програмного забезпечення в частині розширення його функціональності під час запровадження програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджеті

Мінфін: з метою удосконалення процедур казначейського обслуговування місцевих бюджетів, у тому числі у частині деяких питань планування та виконання місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом, підготовлено зміни до порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів , затвердженого наказом Мінфіну від 213.08.2012 № 938. Зокрема з метою запровадження обслуговування місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом у тексті Порядку та додатках передбачено використання кодів типової програмної класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільовий метод.

Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

наказ Мінфіну про затвердження форм окремих документів для використання під час проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складення та виконання місцевих бюджетів

Мінфін: завдання в процесі виконання.

Номер та найменування заходу

5. Оптимізація типових переліків бюджетних програм місцевих бюджетів

Відповідальні за виконання

Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Інформація про термін виконання

Протягом 2014 року

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів

Зменшення кількості бюджетних програм місцевих бюджетів, оптимізація переліків результативних показників їх виконання, усунення дублювання

Мінфін: завдання в процесі виконання.


Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

Накази про внесення змін до Типових переліків бюджетних програм для місцевих бюджетів (насамперед по галузях “Освіта”, “Культура”, “Охорона здоров’я”).

Мінфін: завдання в процесі виконання.

Номер та найменування заходу

6. Удосконалення нормативно-правової та методологічної бази, у ому числі щодо визначення результативності бюджетних програм місцевих бюджетів

Відповідальні за виконання

Мінфін

Інформація про термін виконання

2014 - 2017 роки

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів

Забезпечення формування результативних показників та можливості оцінювання ефективності виконання бюджетних програм на рівні кожного учасника бюджетного процесу

Мінфін: завдання в процесі виконання.


Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

Накази Мінфіну, спільні накази Мінфіну та інших центральних органів виконавчої влади, міжгалузеві накази про затвердження деяких документів, що застосовуються під час запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, у т. ч з внутрішньої та зовнішньої оцінки ефективності бюджетних програм місцевих бюджетів та результативності їх виконання

Мінфін: завдання в процесі виконання.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка