Інформація про діяльність Волинського обласного центру перепідготовкиДата конвертації26.04.2016
Розмір203 Kb.
Інформація

про діяльність Волинського обласного центру перепідготовки

та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій за 2014 рік та пріоритетні напрями роботи на 2015 рік
Діяльність обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації протягом 2014 року спрямовувалась на проведення навчальних та комунікативних заходів щодо підвищення рівня професійної компетентності та розвитку кадрового потенціалу органів публічної влади регіону відповідно до вимог чинного законодавства та пріоритетних напрямів державної політики.

Завдяки створенню сучасної навчально-матеріальної бази, висококваліфікованого викладацького складу, застосуванню прогресивних освітніх та інформаційних технологій Центру вдалося професійно проводити навчання управлінських кадрів, забезпечувати його безперервний та випереджаючий характер, оперативно надавати консультативну допомогу органам влади та перевиконати план-графік підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад області у 2014 році на 213,4 відсотка.

Моніторинг підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, працівників державних підприємств, установ і організацій у 2014 році засвідчив, що протягом цього періоду підвищили кваліфікацію 5974 особи, що на 3,0 відсотка більше, ніж у 2013 році (5798 осіб), з них державних службовців – 2478 осіб, 2433 – посадових осіб місцевого самоврядування, 1063 – посадовців територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Із загальної чисельності державних службовців апаратів, структурних підрозділів обласної, районних державних адміністрацій, територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та посадових осіб органів місцевого самоврядування області, які підвищили кваліфікацію в Центрі у звітному періоді, за видами навчання розподілились наступним чином:

- за професійними програмами – 459 осіб, що становить 7,7 відсотка від загальної кількості;

- за програмами тематичних постійно діючих семінарів – 790 осіб - 13,2 відсотка від загальної кількості;

- за програмами тематичних короткострокових семінарів – 4078 особи - 68,3 відсотка від загальної кількості;

- участь у тренінгах взяли 647 осіб, що становить 10,8 відсотка їх загальної кількості.
 


Підготовку та участь у щорічному Всеукраїнському конкурсі «Кращий державний службовець» взяло 36 осіб (у 2013 - 80).

За програмою тематичного постійно діючого семінару «Правові та практичні аспекти державних закупівель в Україні» підвищили кваліфікацію 223 особи – працівники державних підприємств, установ і організацій (суб’єкти ринку державних закупівель - замовники та учасники торгів).

Відповідно до моніторингу навчальних заходів у 2014 році за видами навчання зберігалась тенденція зростання чисельності осіб, які підвищили кваліфікацію за програмами тематичних короткострокових семінарах - на 27,4 відсотка до минулого року. Разом з тим зменшилась кількість учасників тематичних постійно діючих семінарів - на 23,0 %,

Опитування серед споживачів послуг «Центр очима органів місцевої влади», у якому взяли участь органи державної влади області різних рівнів, показало, що 83 відсотки респондентів оцінюють рівень довіри до Центру як високий, 93 відсотки вважають його імідж на ринку надання освітніх послуг позитивним, 93 відсотки характеризують Центр як професійний, ініціативний, результативний навчальний заклад, 96,6 відсотки визначили, що Центр виконує важливу роль і максимально забезпечує потреби органів державної влади у підвищенні кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування області.

Яскравим свідченням результатів діяльності Центру є оцінка навчального процесу слухачами: 52 відсотки посадовців оцінили організацію навчального процесу на «відмінно», 48 - на «добре».

Обов’язковим видом підвищення кваліфікації – навчанням за професійними програмами у звітному році було охоплено 459 посадовців, у т.ч. 349 державних службовців та 110 посадових осіб місцевого самоврядування. Це посадовці апарату та структурних підрозділів Луцької, Рожищенської та Любешівської районних державних адміністрацій; посадові особи Луцької міської ради та виконавчих апаратів районних рад, вперше прийняті на державну службу, та які впродовж останніх 5 років не підвищували кваліфікацію, а також які приступили до виконання посадових обов’язків після тривалої відпустки; особи, що перебувають у кадровому резерві на керівні посади місцевих органів виконавчої влади; державні службовці апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, окремих територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, вперше прийняті на державну службу, та які впродовж останніх 5 років не підвищували кваліфікацію; посадові особи апаратів районних, міських (міст обласного значення) рад вперше прийняті на державну службу, та які впродовж останніх 5 років не підвищували кваліфікацію.\

В основу організації навчального процесу була покладена оперативність та актуальність надання послуг із післядипломної освіти управлінським кадрам області, забезпечення випереджаючого характеру навчання з орієнтацією на сучасні суспільні потреби та вимоги до управлінської діяльності. Тому основний акцент у навчанні спрямовувався на проведення тематичних короткострокових та постійно діючих семінарів. Це дало можливість охопити навчанням значно більшу кількість управлінців, задовольнити потреби замовників навчання та індивідуальні потреби слухачів. За програмами таких семінарів підвищили кваліфікацію 81,5 відсотка від загальної кількості слухачів.

Оперативно протягом липня-вересня 2014 року Центром спільно з науковцями СНУ імені Лесі Українки проведені виїзні інформаційні семінари з обговорення змін до Конституції України щодо децентралізації державної влади для представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, засобів масової інформації у всіх районах та містах області. Загалом за різними формами навчання з питань реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні пройшли навчання 1099 осіб.Продовжувалась позитивна практика проведення навчання без відриву від роботи. У звітному періоді за усіма видами навчання без відриву від службової діяльності пройшли навчання 2166 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, тобто майже кожний третій із загальної кількості слухачів Центру.

З метою підвищення оперативності у наданні актуальних знань, економії бюджетних коштів все більше входить у практику діяльності Центру проведення навчань у режимі відеоселекторного зв’язку. Так, у минулому році у такому режимі пройшли навчання 926 посадовців райдержадміністрацій та районних рад, що у 9 разів більше, ніж у 2013 році.

За традицією, що склалась у Центрі, щороку актуалізують свої знання та практичні навички голови та секретарі місцевих рад області: за програмами ТКС «Організаційно-правові аспекти сталого розвитку» та «Організація діяльності секретаря сільської, селищної, міської (міста районного значення) ради» пройшли підвищення кваліфікації 88 відсотків працюючих сільських, селищних, міських (міст районного значення) голів та 82 відсотки секретарів цих рад.Актуальними, на вимогу часу були навчання з питань організації функціонування та розширення і підвищення якості надання послуг центрами надання адміністративних послуг у містах та районах області. У звітному році в рамках семінару «Організаційно-правові засади надання адміністративних послуг місцевими органами влади» відбулось 5 занять, участь у яких взяли участь 174 особи, з них 144 – адміністратори, державні адміністратори ЦНАП, 30 – керівники апаратів райдержадміністрацій, керуючі справами міських (міст районного значення) рад, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, окремих територіальних підрозділів ЦОВВ. Під час навчань розглядались практичні аспекти діяльності ЦНАП; застосування електронної системи документообігу «АСКОД»; основні вимоги Закону України «Про доступ до публічної інформації»; організація, проблеми та шляхи вирішення надання адміністративних послуг міграційної служби, із земельних питань через центри надання адміністративних послуг тощо.

Упродовж звітного року проводилось навчання за програмою тематичного короткострокового семінару «Новітні технології соціальної роботи», у яких брали участь фахівці із соціальної роботи Володимир-Волинського та Нововолинського міських, Володимир-Волинського районного центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; директори та спеціалісти районних та міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (усього 77 осіб).

Реалізуючи стратегічний курс держави щодо наближення державної служби та служби в органах місцевого самоврядування до європейських стандартів, Центром особлива увага приділялась підвищенню кваліфікаційного рівня працівників служб персоналу як органів виконавчої влади так і місцевого самоврядування. Удосконалювались знання законодавства про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування за програмами тематичних короткострокових семінарів «Законодавство у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. Проведення спеціальної перевірки», «Правові та практичні аспекти організації та ведення кадрової роботи в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування», за якими пройшли навчання 221 працівник кадрових служб апаратів райдержадміністрацій, їх структурних підрозділів, районних рад, структурних підрозділів облдержадміністрації, окремих територіальних підрозділів ЦОВВ.Крім цього, спільно з навчально-методичним центром профспілок та представниками журналу «Довідник кадровика» проведений конгрес-семінар кадровиків, участь у якому взяли 179 кадровиків різних організацій, підприємств, установ області.

Центр продовжував активну співпрацю з Програмою Ради Європи «Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні». На базі інструментарію цієї Програми відбулися в тренінговій формі заняття тематичного постійно діючого семінару «Академія лідерства» для посадових осіб місцевого самоврядування.

Крім цього, семінар-тренінг «Управлінське лідерство» був проведений у рамках навчання за професійною програмою для осіб, зарахованих до кадрового резерву на керівні посади державних службовців ІV-V категорій посад місцевих органів виконавчої влади.

Для забезпечення виконання Заходів щодо реалізації регіональної цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Волинській області на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням сесії обласної ради від 21.12.2012 № 14/10 «Про регіональну цільову Програму сприяння розвитку громадянського суспільства у Волинській області на 2013-2015 роки» для підвищення ефективності висвітлення діяльності органів виконавчої влади, забезпечення відкритості та поглиблення зв’язків з громадськістю проведені тематичні короткострокові семінари «Взаємодія органів державної влади та громадянського суспільства» за участю керівників відділів (завідувачів секторів) інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апаратів райдержадміністрацій та виконкомів міських (міст обласного значення) рад, посадових осіб органів місцевого самоврядування, а також державних службовців структурних підрозділів облдержадміністрації, окремих територіальних підрозділів ЦОВВ, які забезпечують співпрацю із ЗМІ та громадськими організаціями (всього 51 особа).

Державні службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування апаратів райдержадміністрацій та міських (міст обласного значення) рад (32 особи) пройшли навчання за програмою тематичного короткострокового семінару «Відкритість і прозорість органів державної влади у контексті законодавства про доступ до публічної інформації».

Крім цього, відповідальні представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які займаються питаннями щодо створення та функціонування органів самоорганізації населення, навчалися за програмою ТКС «Органи самоорганізації населення як форма участі територіальних громад у вирішенні питань місцевого значення» (17 осіб).

Особливо витребуваними були навчання за програмою семінару «Стратегічне планування та управління проектами». Вчилися та удосконалювали свої знання з проектної діяльності державні службовці та посадові особи райдержадміністрацій та районних рад, сільські, селищні та міські (міст районного значення) голови, представники підприємств, установ та організацій, а також посадові особи з Луцького району (всього 111 осіб).Актуальне значення мав тематичний постійно діючий семінар «ІТ-менеджмент в державному управлінні». З урахуванням індивідуальних потреб удосконалювали свої знання та практику роботи на комп’ютері секретарі сільських, селищних рад, державні службовці та посадові особи місцевих органів державної влади, особи, відповідальні за роботу з документами у структурних підрозділах облдержадміністрації (робота в системі документообігу «АСКОД») тощо.Із 167 навчальних заходів, що проводились Центром, 40 або 24 відсотки - навчання з питань антикорупційного законодавства. Це 18 тематичних короткострокових семінарів «Запобігання та протидія корупції у сферах державної служби та служби в органах місцевого самоврядування», 5 круглих столів у рамках тематичних постійно діючих та короткострокових семінарів, 17 тематичних зустрічей у рамках тематичних короткострокових семінарів. Загалом навчання з цих питань пройшли 2033 посадовці, з них 1281 державний службовець та 758 посадових осіб місцевого самоврядування. Відповідні сертифікати отримали 1298 осіб.

Найбільш актуальними та витребуваними були навчання у формі тематичних зустрічей, «круглих столів» тощо з питань фінансового контролю як інструмента антикорупційної політики, зокрема методології заповнення «антикорупційної» декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Усього у цих навчаннях взяли участь 487 осіб, у тому числі 301 державний службовець, 186 посадових осіб місцевого самоврядування.У зв’язку з прийняттям у жовтні 2014 року нового Закону України «Про запобігання корупції» Центр зініціював проведення за участю директора та заступника директора департаменту видань для публічно-правової сфери ТОВ ВБ «Фактор» В.Козіної – шеф-редактора журналів «Держслужбовець», «Місцеве самоврядування» та Я.Брусенцової – головного редактора «Спецвипуску «Бюджетна бухгалтерія» інформаційних семінарів щодо нового антикорупційного законодавства та законодавства про очищення (люстрацію) влади, а також щодо повноважень сільських, селищних, міських голів у питаннях земельних відносин для керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, окремих територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, голів місцевих рад, а також посадових осіб, які ведуть питання кадрового та юридичного забезпечення, уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції органів влади області (291 особа).

Реалізуючи стратегічний курс держави до демократії та європейських стандартів, відповідно до Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України на 2008-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 974, Центр протягом 2014 року провів без відриву від роботи навчання державних службовців V-VII категорій посад структурних підрозділів облдержадміністрації, окремих територіальних органів міністерств та інших органів виконавчої влади за програмою тематичного постійно діючого семінару «Ділова іноземна (англійська) мова» (середній та рубіжний рівень володіння мовою). У звітному році пройшли навчання за 108 (72) годинною програмою 47 осіб - державних службовців структурних підрозділів облдержадміністрації, окремих територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади. Навчання проводили фахівці кафедри прикладної лінгвістики СНУ ім.Лесі Українки.

За програмою тематичного короткострокового семінару «Діяльність депутата у місцевій раді та її органах» навчалися депутати Любомльської та Камінь-Каширської районних рад та окремих сільських, селищних рад цих районів, удосконалюючи свої знання з питань земельного законодавства, прав, обов’язків та особистої відповідальності (усього 89 осіб).Відповідно до програм постійно діючих і тематичних короткострокових семінарів, що проводились на базі ЦППК, вивчались питання правового забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій, в основі яких лежало оперативне роз’яснення нового законодавства, що відноситься до компетенції органу влади; застосування виборчого законодавства для керівників місцевих органів виконавчої влади, а також для керівників установ, у яких утворені спеціальні виборчі дільниці на постійній основі; бухгалтерського обліку та фінансової звітності у бюджетних установах, учасниками яких були головні бухгалтери підприємств, установ та організацій різних форм власності; інноваційної - інвестиційної діяльності; здійснення фінансового контролю в органах державної влади та органах місцевого самоврядування (для відповідальних за здійснення внутрішнього аудиту) тощо.

Актуальними, на вимогу часу, а також особливо витребуваними були навчання з питань європейської інтеграції України, стратегічного планування та управління проектами, з актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування в Україні, протидії торгівлі людьми, тощо.

Крім цього, посадовці удосконалювали теоретичні аспекти професійної діяльності на навчаннях з питань організаційно-правових засад діяльності органу виконавчої влади, особливостей формування позитивного іміджу державних службовців, організаційних цінностей в системі державного управління, мистецтва публічного виступу тощо.

Підвищену увагу приділялось психологічним аспектам професійної діяльності посадовців. Зокрема, за програмами семінарів вивчались питання професійного стресу, управління стресом; запобігання професійним деформаціям та збереження якості життя посадовця; комунікативної компетентності тощо.

Відповідно до Указу Президента України «Про деякі питання розвитку державної мовної політики» щодо неухильного додержання вимог законодавства про мови посадовими і службовими особами органів виконавчої влади під час виконання ними службових обов'язків значна увага приділялась поглибленню знань посадовців з ділової української мови та документування управлінської діяльності. Зокрема, тематичні зустрічі, круглі столи «Державна мовна політика в Україні», «Культура усної та писемної фахової мови» користувались особливою увагою та попитом серед посадовців органів державної влади, які навчалися за професійними програмами, програмами тематичних семінарів. Особливо патріотично пройшла для посадовців області тематична зустріч "І возвеличимо на диво і розум наш, і наш язик…" з нагоди Міжнародного дня рідної мови та 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка.

Актуальними були семінари «Організаційно-правові засади діяльності органу виконавчої влади», «Контроль та виконавська дисципліна в органах виконавчої влади», «Робота зі зверненнями громадян: стан та шляхи вдосконалення», «Діловодство та документування в органах виконавчої влади. Доступ до публічної інформації» тощо.

З метою поглиблення та розширення знань у питаннях організації забезпечення дотримання законодавства щодо доступу до публічної інформації був проведений вебінар із директором департаменту видань для публічно-правової сфери ТОВ ВБ «Фактор» В.Козіною - шеф-редактором журналів «Держслужбовець», «Місцеве самоврядування».

Центр має позитивні напрацювання й забезпечує системність у підвищенні кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань гендерної рівності. Модулі «Ґендерна політика в Україні» і теми «Ґендерні аспекти державного управління» вивчались у професійних програмах підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування; проводились тематичні короткострокові семінари з питань ґендерної політики «Актуальні проблеми гендерної рівності українського суспільства».

Активно працювала «Школа молодого державного службовця» (тематичний постійно діючий семінар «Організаційно-правові засади державної служби та служби в органах місцевого самоврядування») для 77 студентів -старшокурсників вищих навчальних закладів м. Луцька. Під час навчання студенти вивчали основи державної служби та державного управління, антикорупційне законодавство, особливості організації та функціонування органів виконавчої влади України, правовий статус органів місцевого самоврядування в системі державного управління, етику державного службовця, українське ділове мовлення тощо, брали участь у тренінгах щодо розвитку лідерських якостей, публічного виступу, емоційної компетентності та ін. ознайомляться із роботою відділів апарату облдержадміністрації.
У рамках навчального плану пройшли зустрічі учасників Школи з керівниками основних відділів апарату облдержадміністрації та науковцями області, стажування в апараті, структурних підрозділах облдержадміністрації, в органах місцевого самоврядування, в окремих територіальних органах міністерств та інших центральних органах виконавчої влади області. За результатами стажування кращі студенти зараховані до кадрового резерву на посади державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
З метою набуття знань необхідних для легітимної та кваліфікованої організації підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України для керівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, працівників відділів ведення Державного реєстру виборців області проводились ТКС «Практичні аспекти застосування виборчого законодавства» (101 посадовець).

Невід’ємною складовою навчального процесу є контроль знань слухачів, що здійснювався шляхом проведення комплексного підсумкового тестування, підсумкової співбесіди та захисту випускних кваліфікаційних робіт, що надавало можливість підвищувати якість освітніх послуг у відповідності до норм чинного законодавства та встановлених стандартів. Центр постійно працює над удосконаленням критеріїв оцінювання знань і вмінь слухачів.

На належному організаційно-методичному рівні спільно з облдержадміністрацією та управлінням державної служби Головдержслужби України в області проведено ІІ тур Конкурсу «Кращий державний службовець» у номінаціях «Кращий керівник» та «Кращий спеціаліст».36 учасників Конкурсу пройшли навчання за комплексною програмою підвищення кваліфікації державних службовців у рамках проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу, де мали змогу удосконалити свої знання з теоретичних аспектів державного управління та державної служби, етики та етикету державного службовця, підвищити рівень володіння мовленнєвим етикетом та практикою ділового спілкування, мистецтвом публічних виступів.

У 2014 році проведена чергова VIІІ науково-практична конференція «Актуальні проблеми державного управління на сучасному етапі державотворення», участь у якій взяли науковці вищих навчальних закладів України, управлінці-практики зі структурних підрозділів облдержадміністрації й окремих територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрацій, районних і міських рад, переможці і лауреати Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», викладачі, аспіранти Національної академії державного управління при Президентові України, СНУ імені Лесі Українки, студенти кафедри політології та державного управління Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Під час конференції працювали секції з найактуальніших питань життєдіяльності держави і регіону: «Політико-правові та організаційні аспекти розвитку державного управління в Україні», «Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади», «Кадрова політика в умовах децентралізації державної влади», «Електронне врядування – новий вимір ефективності державної служби» тощо.

Належний рівень підвищення кваліфікації слухачів у Центрі забезпечується шляхом постійної актуалізації змісту та удосконалення науково-методичного забезпечення навчального процесу, залучення до проведення занять кваліфікованих викладачів-науковців та управлінців-практиків. З цією метою постійно аналізується та оновлюється електронний реєстр викладачів, які залучаються до навчального процесу, та тематика їх занять. Так у 2014 році в Центрі реалізацію навчальних програм підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування забезпечували 495 викладачів.

Упродовж року зі слухачами працювали: 21 доктор наук, 50 кандидатів наук, що на 7 науковців більше у порівнянні з минулим роком, решта - управлінці-практики органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Працівниками Центру спільно з викладачами розроблялись та актуалізовувались для кожної категорії слухачів відповідні програмні та навчально-методичні забезпечення. За 2014 рік розроблено 25 програм та 42  методичні матеріали, в тому числі 9 підручників і навчальних посібників, 11 інструктивно-методичних матеріалів та матеріалів для практичних занять, 10 - для самостійного опрацювання слухачами. Активну участь у підготовці матеріалів брали викладачі Центру. Так, за редакцією доктора психологічних наук, професора, завідувача кафедри загальної та соціальної психології Східноєвропейського університету Лариси Засєкіної підготовлено і видано навчально-методичний посібник «Теорія та практика психологічного тренінгу». Кандидатами психологічних наук цієї ж кафедри Людмилою Малімон та Аллою Пашкіною видано монографію «Психологічні особливості розвитку організаційних цінностей в місцевих органах виконавчої влади» та навчально-методичний посібник «Гармонізація індивідуальних та групових організаційних цінностей в місцевих органах виконавчої влади». Також видано навчально- методичний посібник «Управлінське лідерство сучасного керівника», підготовлений Людмилою Пашко - доктором наук з державного управління, професором кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України.

Постійно поповнюється бібліотечний фонд новою літературою відповідно до навчальних програм, оновлюється електронний тематичний та алфавітний каталог навчальної літератури, публікацій періодичних видань.

Створення та програмне забезпечення ведення системи електронного обліку слухачів надає можливість здійснення оперативного аналізу якісного і кількісного складу слухачів, формування звітності у Центрі.

Забезпечувалась багатофункціональність та оперативність інформаційного наповнення веб-сайту Центру і це сприяло розширенню зворотного зв’язку зі споживачами освітніх послуг Центру. Уся інформація на сайті подається в режимі он-лайн.

Активно працювала й удосконалювала свою діяльність лабораторія моніторингу, прогнозування та планування, що сприяло підвищенню ефективності у вивченні потреб, очікувань та задоволеності споживачів, забезпеченні системності і плановості та удосконаленню навчального процесу. Така спрямованість позитивно позначилась на якісних показниках діяльності Центру.Пріоритетні напрямки діяльності Центру у 2015 році:

1. Підвищення якості професійної підготовленості кадрів. Впровадження методики індивідуального професійного розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

2. Підвищення якості надання освітніх послуг, забезпечення максимального задоволення потреб та очікувань замовників та слухачів, гнучкість (адаптивність) та динамічний характер навчального процесу.

3. Реалізація положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки щодо реформування та переорієнтації системи підвищення кваліфікації, забезпечення системи безперервного професійного навчання управлінських кадрів.  1. Відповідно до потреб держави, регіону та особистісних потреб посадовців актуалізовувати зміст навчання та його методичне забезпечення, зокрема, з питань:

- реалізації завдань Стратегії реформ 2020.

- застосування антикорупційного законодавства у сферах державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

- забезпечення відкритості та прозорості в діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

- розвитку лідерства на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування;

- впровадження нового законодавства про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування;

- інноваційно-інвестиційної діяльності як фактору забезпечення економічного розвитку регіону;  1. З урахуванням європейських практик модернізацію форм і методів організації навчального процесу за рахунок використання:

- інтернет-технологій при проведенні навчальних та комунікативних заходів;

- інтерактивних методів навчання;

- елементів дистанційного навчання;

- навчально-інформаційних ресурсів НАДУ при Президентові України, регіональних центрів підвищення кваліфікації, власних електронних навчально-методичних матеріалів та посібників.

6. Удосконалення:

- методики оцінювання (аудиту) ефективності підвищення професійної компетентності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування

- механізмів вивчення потреб, аналізу та узагальнення задоволеності замовників та слухачів якістю надання освітніх послуг шляхом поліпшення інструментарію опитування та підготовки відповідних аналітичних матеріалів.


  1. Оперативне та кваліфіковане надання науково-методичної, інформаційної та консультативної допомоги з питань підвищення кваліфікації органам влади регіону.

  2. Залучення до викладання кваліфікованих науковців та управлінців-практиків, міжнародних експертів.

9. Сприяння підвищенню кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, що здійснюють підвищення професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

10. Оновлення та модернізація матеріально-технічної бази Центру.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка