І-ий рівень (2 бали) Прагнучи наблизити поезію до мови сучасного образотворчого мистецтва, Ґійом Аполлінер спирався на творчі ідеїСкачати 206.7 Kb.
Дата конвертації25.04.2016
Розмір206.7 Kb.
ВАРІАНТ 1

ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6

Найвідоміші представники авангардистських і модерністських течій в поезії першої половини ХХ ст.: Гійом Аполлінер, Райнер Марія Рільке, Олександр Блок, Анна Ахматова, Володимир Маяковський, Борис Пастернак.І-ий рівень (2 бали)

1. Прагнучи наблизити поезію до мови сучасного образотворчого мистецтва, Ґійом Аполлінер спирався на творчі ідеї:

а) імпресіонізму; б) кубізму; в) експресіонізму.2. Паризький період творчості P.M. Рільке був позначений (знайдіть неправильну відповідь):

а) творчим спілкуванням з О. Роденом; б) розробкою жанру «вірша-речі»;

в) створенням двотомної збірки «Нові вірші»;

г) написанням поетичних циклів «Дуїнянські елегії» та «Сонети до Орфея».3. У роки дитинства на формування світобачення Олександра Блока вплинули:

а) батько; б) мати; в) вчителі гімназії.4. В ахматовській ліриці кінця 10-х років набирають силу такі тенденції (знайдіть неправильну відповідь):

а) створення поетичного «літопису» сучасної епохи;

б) замкненість на інтимно-любовній тематиці;

в) передача почуття духовної єдності ліричної героїні з долею рідного народу.5. Під впливом якої модерністської течії формувалась творчість Бориса Пастернака?

a) акмеїзм; б) футуризм; в) символізм.6. Які три напрями найбільш яскраво виявили себе в історії розвитку російської поезії «срібного віку»?

а) кубізм, імажизм, експресіонізм; б) символізм, естетизм, сюрреалізм;

в) символізм, акмеїзм, футуризм.

ІІ-ий рівень (2 бали)

1. Як називається вірш Бориса Пастернака, в якому є такі рядки:

Десь там воля, світло, люди,

Я ж – мов звір у хащині:

Оточили звідусюди,

І не вирватись мені.2. Встановіть відповідність між автором твору та назвою вірша:

1) Володимир Маяковський; а) «Визначення поезії»;

2) Райнер Марія Рільке; б) «Лорелея»;

3) Гійом Аполлінер; в) «Адище міста»;

4) Борис Пастернак. г) «Згаси мій зір …».

3. Які з названих поетів були футуристами?

а) Дмитро Мережковський, Костянтин Бальмонт, Валерій Брюсов, Олександр Блок;

б) Велимир Хлєбніков, Володимир Маяковський, Ігор Сєвєрянін, Борис Пастернак;

в) Микола Гумільов, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Сергій Городецький.4. За життя Аполлінера були надруковані такі його поетичні збірки (знайдіть зайве): «Тінь мого кохання»; «Звірослов, або Почет Орфея»; «Алкоголі. Вірші 1898-1913 років»; «Каліграми. Вірші Миру та Війни».

ІІІ-ій рівень (4 бали)

Проаналізуйте вірш Олександра Блока «Про доблесті, про подвиги, про славу…».ІV-ий рівень (4 бали)

Напишіть міні-твір, використовуючи тексти поезій, на тему: «У всьому хочу я дійти самої суті» (мотиви лірики Бориса Пастернака).«Про доблесті, про подвиги, про славу…» Переклад М. Зісмана

Про доблесті, про подвиги, про славу

Я забував на страдницькій землі,

Коли твоє лице в простій оправі

Світилося у мене на столі.


Та час настав, і ти пішла із дому.

У ніч жбурнув я перстень пам’ятний.

Ти віддала своє життя чужому,

І я забув прекрасний образ твій.


Летіли дні, кружляли клятим роєм...

Вино й любов були мої кати...

Згадав тебе я перед аналоєм

І кликав, ніби молодість, прийти...


Я кликав - тільки ти не озирнулась,

Я сльози лив - ти ж очі відвела.

Ти в синій плащ журливо загорнулась,

У вогку ніч із дому геть пішла...


Не знаю, мила, де своїй гордині

Ти в цьому світі захисток знайшла...

Я міцно сплю, і сниться плащ твій синій,

В якому ти у вогку ніч пішла...


Не мрію вже про ніжність і про славу,

Минуло все, і молодість пройшла!

Твоє лице в його простій оправі

Я сам прийняв з письмового стола.
Схема аналізу ліричного твору (вірша)

 1. Автор. Назва твору.

 2. Історія написання (якщо є)

 3. Жанр лірики.

 4. Провідний мотив, головна думка (ідея) поезії.

 5. Художні засоби:

  1. Тропи (епітет, метафора, порівняння, гіпербола, літота, антитеза, оксиморон);

  2. звукопис (алітерація, асонанс, звуконаслідувальні слова);

  3. поетичний синтаксис (анафора, епіфора, інверсія, паралелізм, безсполучниковість, полісиндетон);

  4. риторичні фігури (звертання, оклики і питання).

 1. Теорія віршування:

  1. вид строфи (двовірш, терцина, катрен, сонет);

  2. римування (парне, перехресне, кільцеве);

  3. вид рими (чоловіча, жіноча, дактилічна; точна чи неточна);

  4. віршовий розмір (ямб, хорей, дактиль, амфібрахій, анапест).

 2. Особисте сприйняття поезії.


ВАРІАНТ 2

ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6

Найвідоміші представники авангардистських і модерністських течій в поезії першої половини ХХ ст.: Гійом Аполлінер, Райнер Марія Рільке, Олександр Блок, Анна Ахматова, Володимир Маяковський, Борис Пастернак.


І-ий рівень (2 бали)

1. Каліграми - це:

а) вірші, написані у вигляді малюнків; б) віршовані підписи під малюнками;

в) різновид ілюстрацій до віршів.

2. На різних етапах життя Рільке роль його «духовної» батьківщини відігравали (знайдіть неправильну відповідь):

а) Росія та Україна; б) Париж;

в) Північна Африка; г) Швейцарія.

3. Творчість Олександра Блока розвивалась у річищі:

а) символізму; б) реалізму; в) футуризму.4. Для поетики Анни Ахматової характерні (знайдіть неправильну відповідь):

а) насиченість сюжету образами-символами; б) емоційна стриманість;

в) акцентування психологічної деталі; г) використання буденної мови.

5. Назва збірки, яка була написана у період зрілої творчості Бориса Пастернака?

a) «Близнюк у хмарах»; б) «Сестра моя – життя»; в) «Над бар’єрами».6. Вірш Володимира Маяковського «А ви змогли б?» побудований на прийомі...

а) зіставлення; б) протиставлення; в) синтаксичного паралелізму.


ІІ-ий рівень (2 бали)

1. Хто з поетів «срібної доби» про себе?

«Простим угрюмство — разве это

Сокрытый двигатель его?

Он весь — дитя добра и света,

Он весь — свободы торжество!»2. Встановіть відповідність між поетом та місцем його народження:

1) Володимир Маяковський; а) Рим;

2) Олександр Блок; б) Прага;

3) Райнер Марія Рільке; в) Багдад;

4) Гійом Аполлінер. г) Петербург.

3. Які із названих поетів були символістами?

а) Микола Гумільов, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Сергій Городецький;

б) Велимир Хлєбніков, Володимир Маяковський, Ігор Сєвєрянін, Борис Пастернак.

в) Дмитро Мережковський, Костянтин Бальмонт, Валерій Брюсов, Олександр Блок.4. У духовному й творчому розвитку P.M. Рільке значну роль відіграло спілкування з (знайдіть зайве): Лу Андреас-Саломе; Фрідріхом Ніцше; Огюстом Роденом.
ІІІ-ій рівень (4 бали)

Проаналізуйте вірш Гійома Аполлінера «Міст Мірабо».


ІV-ий рівень (4 бали)

Напишіть міні-твір, використовуючи тексти поезій, на тему: «Ляпас суспільному смакові у ліриці Володимира Маяковського».«МІСТ МІРАБО»

Під мостом Мірабо струмує Сена Любов сплива як та вода бігуча

Так і любов Любов сплива

Біжить у тебе в мене Життя хода тягуча

Журба і втіха крутнява шалена Надія ж невгамовано жагуча
Хай б’є годинник ніч настає Хай б’є годинник ніч настає

Минають дні а я ще є Минають дні а я ще є


Рука в руці постіймо очі в очі Минають дні години і хвилини

Під мостом рук Мине любов

Вода тече хлюпоче I знову не прилине

Од вічних поглядів спочити хоче Під мостом Мірабо хай Сена плине


Хай б’є годинник ніч настає Хай б’є годинник ніч настає

Минають дні а я ще є Минають дні а я ще єСхема аналізу ліричного твору (вірша)

 1. Автор. Назва твору.

 2. Історія написання (якщо є)

 3. Жанр лірики.

 4. Провідний мотив, головна думка (ідея) поезії.

 5. Художні засоби:

  1. Тропи (епітет, метафора, порівняння, гіпербола, літота, антитеза, оксиморон);

  2. звукопис (алітерація, асонанс, звуконаслідувальні слова);

  3. поетичний синтаксис (анафора, епіфора, інверсія, паралелізм, безсполучниковість, полісиндетон);

  4. риторичні фігури (звертання, оклики і питання).

 1. Теорія віршування:

 1. вид строфи (двовірш, терцина, катрен, сонет);

 2. римування (парне, перехресне, кільцеве);

 3. вид рими (чоловіча, жіноча, дактилічна; точна чи неточна);

 4. віршовий розмір (ямб, хорей, дактиль, амфібрахій, анапест).

 1. Особисте сприйняття поезії.

ВАРІАНТ 3

ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6

Найвідоміші представники авангардистських і модерністських течій в поезії першої половини ХХ ст.: Гійом Аполлінер, Райнер Марія Рільке, Олександр Блок, Анна Ахматова, Володимир Маяковський, Борис Пастернак.


І-ий рівень (2 бали)

1. Для поезій зрілого Аполлінера характерні (знайдіть неправильну відповідь):

а) принцип симультанеїзму; б) відсутність знаків пунктуації;

в) широке використання символічних сюжетів та образів; г) політематичність.

2. Лу Андреас-Саломе відкрила Райнеру Марії Рільке світ:

а) паризького образотворчого мистецтва;

б) української та російської духовності; в) швейцарської культури.

3. Тема Вічної Жіночності в Олександра Блока (знайдіть неправильну відповідь):

а) сформувалася під впливом філософських ідей В. Соловйова;

б) визначила концепцію образу Прекрасної Дами у першій збірці поета;

в) була вичерпана на першому етапі блоківської творчості;

г) набуваючи різних модифікацій, проходила крізь усю лірику Блока.

4. На мистецький розвиток Анни Ахматової вплинули:

а) мати; б) батько; в) її перший чоловік.5. Чим займався Борис Пастернак у період творчої кризи?

a) писав роман; б) перекладав; в) писав вірші.6. Хто з названих поетів винайшов славетні поетичні «сходинки»?

а) Борис Пастернак; б) Володимир Маяковський; в) Олександр Блок.ІІ-ий рівень (2 бали)

1. Як називається вірш Анни Ахматової, в якому є такі рядки:

Ні прутиком, ні трояндою

Не буду в садах Отця.

Я від кожної тріски падаю,

Здригаюся від слівця.2. Встановіть відповідність між автором твору та назвою вірша:

1) Володимир Маяковський; а) «Цей лютий! Час для сліз і віршів …»;

2) Олександр Блок; б) «Сіроокий король»;

3) Анна Ахматова; в) «Нате!»;

4) Борис Пастернак. г) «Скіфи».

3. Які із названих поетів «срібної доби» не співвідносили свою творчість з жодним напрямом?

а) Дмитро Мережковський, Костянтин Бальмонт, Валерій Брюсов, Олександр Блок;

б) Микола Гумільов, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Сергій Городецький;

в) Борис Пастернак, Марина Цвєтаєва, пізня Анна Ахматова.4. Гійом Аполлінер є автором поетичних збірок та циклів (знайдіть зайве): «Ставло», «Рейнські вірші», «Сонети до Орфея», «У в’язниці Санте», «Каліграми. Вірші Миру і Війни».

ІІІ-ій рівень (4 бали)

Проаналізуйте вірш Райнера Марії Рільке «Ось дерево звелось! О виростання…».


ІV-ий рівень (4 бали)

Напишіть міні-твір, використовуючи тексти поезій, на тему: «Новаторство Гійома Аполлінера в поезії».ІЗ "СОНЕТІВ ДО ОРФЕЯ"

І Переклад з німецької М. Бажана

Ось дерево звелось. О виростання!

О спів Орфея! Співу повен слух.

І змовкло все, та плине крізь мовчання

новий початок, знак новий і рух.


Виходять звірі з лісової тиші,

покинувши кубельця чи барліг;

вони, либонь, зробилися тихіші

не з остраху, не з хитрощів своїх,


а з прислухання. Рев, скавчання, гам

змаліли в їх серцях, їм за приставок

недавно ще була маленька хижа,
де крилася жадливість їхня хижа

і де при вході аж хитався ґанок,—

там ти воздвиг в їх прислуханні храм.
Схема аналізу ліричного твору (вірша)


 1. Автор. Назва твору.

 2. Історія написання (якщо є)

 3. Жанр лірики.

 4. Провідний мотив, головна думка (ідея) поезії.

 5. Художні засоби:

 1. Тропи (епітет, метафора, порівняння, гіпербола, літота, антитеза, оксиморон);

 2. звукопис (алітерація, асонанс, звуконаслідувальні слова);

 3. поетичний синтаксис (анафора, епіфора, інверсія, паралелізм, безсполучниковість, полісиндетон);

 4. риторичні фігури (звертання, оклики і питання).

 1. Теорія віршування:

 1. вид строфи (двовірш, терцина, катрен, сонет);

 2. римування (парне, перехресне, кільцеве);

 3. вид рими (чоловіча, жіноча, дактилічна; точна чи неточна);

 4. віршовий розмір (ямб, хорей, дактиль, амфібрахій, анапест).

 1. Особисте сприйняття поезії.


ВАРІАНТ 4

ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6

Найвідоміші представники авангардистських і модерністських течій в поезії першої половини ХХ ст.: Гійом Аполлінер, Райнер Марія Рільке, Олександр Блок, Анна Ахматова, Володимир Маяковський, Борис Пастернак.


І-ий рівень (2 бали)

1. Аполлінер визначав свою поезію як (знайдіть неправильну відповідь):

а) «новий реалізм»; б) «натуралізм вищого типу»;

в) «неоромантизм»; г) «надреалізм».

2. Рільке назвав цикл «Дуїнянськими елегіями»:

а) на честь княгині на прізвище Дуїно;

б) на знак ушанування пам'яті померлої доньки мюнхенських друзів;

в) на згадку про замок, де була створена «Перша елегія».3. У Петербурзькому університеті Олександр Блок студіював (знайдіть неправильну відповідь):

а) юриспруденцію; б) слов'яно-російську філологію; в) ботаніку та хімію.4. Концепція кохання у ліриці молодої Ахматової спиралася на уявлення про любов:

а) як цілком земне почуття; б) як таємничу містичну силу:

в) як гармонійну духовну єдність закоханих.

5. За що Борису Пастернаку присуджено Нобелівську премію?

а) за досягнення в сучасній ліричній поезії; б) за роман «Доктор Живаго»;

в) за досягнення у поезії та російській прозі.

6. Який літературний напрям поклав початок «срібному віку» російської поезії?

а) символізм; б) акмеїзм; в) футуризм.ІІ-ий рівень (2 бали)

1. Назвіть ім'я та прізвище поета, до якого звертається Марина Цвєтаєва?

«Превыше креста и труб,

Крещенный в огне и дыме,

Архангел-тяжелоступ —

Здорово, в веках …………..»2. Встановіть відповідність між поетом та місцем його народження:

1) Анна Ахматова; а) Москва;

2) Борис Пастернак; б) Прага;

3) Райнер Марія Рільке; в) Одеса;

4) Сергій Єсенін. г) Константиново.

3. Яких із названих поетів об’єднав акмеїзм?

а) Дмитра Мережковського, Костянтина Бальмонта, Валерія Брюсова, Олександра Блока, Андрія Бєлого;

б) Миколу Гумільова, Анну Ахматову, Осипа Мандельштама, Сергія Городецького, Георгія Іванова, Григорія Нарбута;

в) Велимира Хлєбнікова, братів Бурлюків, Володимира Маяковського, Ігоря Сєвєряніна, Бориса Пастернака, Миколу Асеева.4. Під час подорожі в Україну P.M. Рільке побував у (знайдіть зайве): Києві, Полтаві, Каневі, Сумах, Харкові.

ІІІ-ій рівень (4 бали)

Проаналізуйте вірш Бориса Пастернака «Зимова ніч».


ІV-ий рівень (4 бали)

Напишіть міні-твір, використовуючи тексти поезій, на тему: «Жанрова своєрідність лірики Райнера Марії Рільке».«ЗИМОВА НІЧ» Переклад Л. Талалая

Мело, мело по всій землі,

Мело, сніжило.

Свіча горіла на столі,

Свіча горіла.


Злітався сніг і вирував

Перед шибками,

Так влітку на вогонь мошва

Летить роями.


Ліпила віхола на склі

Кружки і стріли.

Свіча горіла на столі,

Свіча горіла.


І протяг тіні хилитав,

І мимоволі

Схрестились руки і уста,

Схрестились долі.


І черевички з ніг самі

Упали м’яко.

І віск із нічника слізьми

На плаття капав.


Все поглинала на землі

Хуртеча біла.

Свіча горіла на столі,

Свіча горіла.


На свічку дихала імла,

Й спокуси сила

Хрестоподібне підняла,

Як ангел, крила.


І доки хуга по землі

Мела, сніжила,

Свіча горіла на столі,

Свіча горіла.
Схема аналізу ліричного твору (вірша)

 1. Автор. Назва твору.

 2. Історія написання (якщо є)

 3. Жанр лірики.

 4. Провідний мотив, головна думка (ідея) поезії.

 5. Художні засоби:

 1. Тропи (епітет, метафора, порівняння, гіпербола, літота, антитеза, оксиморон);

 2. звукопис (алітерація, асонанс, звуконаслідувальні слова);

 3. поетичний синтаксис (анафора, епіфора, інверсія, паралелізм, безсполучниковість, полісиндетон);

 4. риторичні фігури (звертання, оклики і питання).

 1. Теорія віршування:

 1. вид строфи (двовірш, терцина, катрен, сонет);

 2. римування (парне, перехресне, кільцеве);

 3. вид рими (чоловіча, жіноча, дактилічна; точна чи неточна);

 4. віршовий розмір (ямб, хорей, дактиль, амфібрахій, анапест).

 1. Особисте сприйняття поезії.

ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮIII. Знайдіть зайве:
1. Важливу роль у творчому розвитку Аполлінера відіграла дружба з: П. Верленом; А. Жаррі; П. Пікассо.
2. На різних етапах своєї творчості митець виступав під псевдонімами: «Ґійом Макабр»; «Ґійом Аполлінер»; «Єресіарх»; «Луїза Лаланн».
3. За життя Аполлінера були надруковані такі його поетичні збірки: «Тінь мого кохання»; «Звірослов, або Почет Орфея»; «Алкоголі. Вірші 1898-1913 років»; «Каліграми. Вірші Миру та Війни».

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗГОРНУТОЇ ВІДПОВІДІ


1. Як у творчості Аполлінера відбилися події його життя?
2. У чому полягали його поетичні новації?
3. Розкрийте зміст назви збірки «Звірослов, або Почет Орфея»; схарактеризуйте загальний задум цієї книжки.
4. Поет не відразу винайшов назву для другої своєї поетичної збірки («Алкоголі»). Як проміжні варіанти фігурували такі заголовки: «Вітер Райну», «Революційний рік».
ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

ІІІ. Знайдіть зайве:
1. У духовному й творчому розвитку P.M. Рільке значну роль відіграло спілкування з: Лу Андреас-Саломе; Ф. Ніцше; О. Роденом.
2. Поет здобував освіту в таких навчальних закладах: військова школа у Празі; торговельна академія у Лінці; Празький, Московський, Берлінський, Мюнхенський університети.
3. P.M. Рільке є автором таких поетичних збірок: «Книга картин»; «Книга годин»; «Нові вірші»; «Дуїнянські елегії»; «Звірослов, або Почет Орфея».

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗГОРНУТОЇ ВІДПОВІДІ


1. Чим характеризувався перший період творчості австрійського поета?
2. Розкрийте значення впливу О. Родена на поета.
3. У чому полягає своєрідність «вірша-речі»?
4. Назвіть провідні ідеї циклів «Дуїнянські елегії» та «Сонети до Орфея».
ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗГОРНУТОЇ ВІДПОВІДІ
1. Чому період розвитку російської культури на межі ХІХ-ХХ ст. називається «Срібною добою»?
2. Назвіть провідні напрями та течії у російській поезії на початку XX ст. Які з них вам відомі з історії західної літератури?
3. Схарактеризуйте основні тенденції у російському символізмі та етапи його розвитку. Розкрийте найсуттєвіші особливості естетики російських символістів.
4. Схарактеризуйте естетичні засади акмеїзму. Що саме заперечували представники цієї течії у літературній практиці символістів?
5. Розкрийте головні ідеї російського футуризму. Порівняйте їх з творчою програмою італійських футуристів.
6. Як ви гадаєте, чому футуристський рух набув у Росії широкого розмаху?
7. Як склалася доля російської культури після жовтня 1917 р.?

ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮIII. Знайдіть зайве:
1. Поезії О. Блока притаманні: апокаліптичні передчуття; пафос викриття «страшного світу»; зображення внутрішнього роздвоєння ліричного героя між «світлом» і «пітьмою»; урбаністичні мотиви; романтично-піднесене змалювання революційної бурі, настрої ствердження ідеї будівництва соціалістичного суспільства.
2. Перу О. Блока належать поетичні цикли: «Ante Іисет»; «Вірші про Прекрасну Даму»; «Розпуття»; «Бульбашки землі»; «Алкоголі»; «Страшний світ»; «Батьківщина».
3. Тема історичних потрясінь розроблялася у таких блоків-ських творах: «Балаганчик»; «Скіфи»; «Дванадцять».

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗГОРНУТОЇ ВІДПОВІДІ


1. Схарактеризуйте основні етапи творчого розвитку О. Блока.
2. Розкрийте сутність назв циклів «Ante Іuсеm», «Розпуття», «Страшний світ».
3. Визначте найсуттєвіші риси образу Прекрасної Дами.
4. Які зміни у світогляді поета віддзеркалюють драма «Балаганчик» і збірка «Сніжна маска»?
5. Які теми привертали увагу митця в останні роки його життя?

ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


ІІІ. Знайдіть зайве:
1. У своїй поетичній творчості А. Ахматова спиралася на традиції: О. Пушкіна; Г. Флобера; І. Гончарова; І. Тургенєва; Л. Толстого; Ф. Достоєвського.
2. Перу А. Ахматової належать збірки: «Вечір»; «Чотки»; „Біла зграя”; „Аnnо Domini”; «Ante lucem»; «Біг часу».

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗГОРНУТОЇ ВІДПОВІДІ


1. Чому за поетесою закріпилася слава «російської Сапфо»?

2. Порівняйте еволюцію світосприйняття О. Блока та А. Ахматової. Як у ній відбилися історичні події?

3. Розкрийте ахматовську концепцію мистецької місії.

4. Схарактеризуйте зв'язки поезії А. Ахматової з традиціями класичної літератури XIX та XX ст.

5. Спробуйте самостійно визначити точки дотику між поетикою молодої Ахматової та естетичною програмою акмеїзму.

6. У чому полягала специфіка розробки теми кохання у творчості поетеси?

7. Розкрийте зміст категорії пам'яті в ліриці А. Ахматової.
ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗГОРНУТОЇ ВІДПОВІДІ
1. Як розкривається тема кохання в поезії «Сіроокий король»?
2. Якій темі присвячений «Реквієм»? Розкажіть про історію його створення.
3. Схарактеризуйте особливості побудови цього твору. Як у ньому розкрите почуття єдності ліричної героїні з долею народу та батьківщини?
4. Які усталені мотиви лірики А. Ахматової та характерні особливості її поетики простежуються у «Реквіємі»?
5. Як у творі переосмислюється євангельський сюжет про розп'яття Христа?
6. Розкрийте зміст назви поеми.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗГОРНУТОЇ ВІДПОВІДІ
1. Розкажіть про життєвий шлях В. Маяковського. Які епізоди з життя поета привернули вашу увагу?
2. Яке значення у житті митця мала революція 1917 р.? Як ви гадаєте, чи було випадковим переродження цього поета-бунтівника у класика ідеологічної літератури? Аргументуйте свою думку.
3. Складіть психологічний портрет В. Маяковського.
4. Розкрийте зв'язки творчості Маяковського з футуристською естетикою.
5. Схарактеризуйте найважливіші особливості його поетики.
ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗГОРНУТОЇ ВІДПОВІДІ
1. Як склалася доля Б. Пастернака?
2. Яку роль відіграла у його мистецькому становленні сімейна атмосфера?
3. Як відбилися у поетичній творчості цього митця його захоплення музикою та філософією?
4. Розкрийте особливості художнього осмислення феноменів природи та мистецтва у ліриці Б. Пастернака.
5. Поміркуйте над смислом вислову, адресованого В. Маяковським Пастернаку: «Ви любите блискавку в небі, а я - в електричній прасці». Що, на вашу думку, мав на увазі Маяковський?
6. Порівняйте образи ліричного героя у поезії В. Маяковського та Б. Пастернака.
Тести на перевірку знань з теми:

"Життєвий і творчий шлях Бориса Пастернака"


1.В якій сім’ї народився Б.Пастернак:
a) робітників; б) інтелігенції; в) селян.
2. З ким із відомих особистостей зусрічався?
a) Л. Толстой, М. Рільке, О.Скрябін;
b) А. Чехов, О. Скрябін, М. Рільке,
c) А. Чехов, Ч. Шопен, Л. Толстой;
3. В яких університетах навчався поет?
a) Московський, Берлінський
b) Петербургський, Марбурзький
c) Петербургський, Парижський
7.Який твір було заборонено публікувати в Радянському Союзі?
a) збірка "На ранніх потягах" b) роман "Доктор Живаго" c) "Охоронна грамота"
9. Чому поет відмовився від Нобелівської премії?
a) вимагав уряд Радянського Союзу, щоб припинили проти нього репресії
b) вважав що не досяг цього рівня
10. Пастернаківський поетичний світ вирізняють:
a) щільне переплетіння тем природи, кохання, мистецтва
b) Філософія зображення життя
c) тема людини і природи.


B1

Какой изобразительный прием, в котором одно явление проясняется путем сопоставления с другим явлением, использует Б. Л. Пастернак в приведенных строках стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..»?
Где, как обугленные груши,
С деревьев тысячи грачей
Сорвутся в лужи и обрушат
Сухую грусть на дно очей.


 

Ответ:

 
B2

Какой вид тропа, строящийся на ассоциативном сближении предметов, явлений, состояний, сочетании далеких по значению слов, помогает Б. Л. Пастернаку в стихотворении «Февраль. Достать чернил и плакать!..» создать неповторимый образ весны?
Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит.
Под ней проталины чернеют,
И ветер криками изрыт,
И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.


 

Ответ:

 
ВЗ

Как в литературоведении называется изобразительно-выразительное средство, определяющее предмет или явление, подчеркивающее его качества, свойства, признаки (например, в стихотворении Б. Л. Пастернака «Февраль. Достать чернил и плакать!..»: «грохочущая слякоть», «черная» весна, ливень «еще черней чернил и слез», «сухая» грусть)?

 

Ответ:

 
B4

Какая стилистическая фигура, состоящая в повторении сродных звуков, слов, относительно самостоятельных отрезков речи в начале каждого параллельного ряда, применяется Б. Л. Пастернаком в первых двух строфах стихотворения «Во всем мне хочется дойти...» для обозначения уровней проникновения и постижения жизни?
Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.
До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.


 

Ответ:

 
B5

Как называется используемый Б. Л. Пастернаком в приведенных строках стихотворения «Во всем мне хочется дойти...» стилистический прием, основанный на повторении однородных согласных звуков?
Достигнутого торжества
Игра и мука —
Натянутая тетива
Тугого лука.


 

Ответ:

 
B6

Как в литературоведении называется средство иносказательной выразительности, образованное по принципу сходства и позволившее Б. Л. Пастернаку создать в стихотворении «Гамлет» скрытое сравнение «жизнь — театр»?

 

Ответ:

 
B7

Каким термином в литературоведении называют краткое изречение, оформленное в лаконичной запоминающейся форме, неоднократно воспроизводимое другими людьми, например, мысль лирического героя стихотворения Б. Л. Пастернака «Гамлет»: «Жизнь прожить — не поле перейти»?

 

Ответ:

 
B8

В какое прозаическое произведение Б. Л. Пастернака входит стихотворение «Гамлет»?

 

Ответ:

 
B9

Как называется художественный прием, основанный на противопоставлении различных явлений, который лег в основу композиции стихотворения Б. Л. Пастернака «Зимняя ночь»?
Мело, мело по всей земле
Во все пределы
Свеча горела на столе,
Свеча горела.


 

Ответ:

 
B10

Как называются строки, мотив «Свеча горела на столе, / Свеча горела», неоднократно повторяющиеся в стихотворении Б. Л. Пастернака «Зимняя ночь»?

 

Ответ:

 База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка