«хімія та екологія. Планетарна роль хімічних процесів»Скачати 266.88 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір266.88 Kb.
Тема: «ХІМІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ. ПЛАНЕТАРНА РОЛЬ ХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ»

Людина створює навколишнє середовище

За своїм образом і подобою.

Е. Реклю
Мета:Навчальна:

З’ясувати позитивний та негативний впливи хімічної промисловості в цілому та синтетичних матеріалів і речовин зокрема на екологічний стан навколишнього середовища;

проаналізувати негативні глобальні зміни на Землі;

продемонструвати важливість хімії як науки у вирішенні актуальних екологічних проблем.Розвивальна:

розвивати та вдосконалювати хімічну мову учнів;

удосконалювати навички роботи з різними джерелами інформації (періодичні видання, наукова література, мережа Інтернет, бесіди з фахівцями);

формувати соціальні компетенції (аналізувати результати спостережень, толерантно доводити свою точку зору, формувати активність у прийнятті рішень);

формувати комунікативні компетенції ,компетенції саморозвитку і самоосвіти;

Виховна:

виховувати дбайливе ставлення до навколишнього середовища, почуття відповідальності за діяльність людства.Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань.

Вид уроку: ділова гра (урок-конференція).

Базові поняття й терміни:екологія, біоценози, забруднювачі навколишнього середовища, хімічна промисловість, глобальні екологічні проблеми.

Обладнання й матеріали:структурні схеми «Наука про довкілля» , «Зв’язки людства і довкілля», «Зона дії екологічного фактора на живі організми»,виставка плакатів «Здоровий ти – здорова Україна», Конституція України, Червона книга України; презентація «Екологія нашого краю»

План-схема уроку

Етап уроку

Трива-лість

Форми і методи освітньої діяльності

Результати діяльності

І. Мотивація навчальної діяльності

3хв.

Інтеграція міжпредметних знань

Розвиток, пізнавальних інтересів, емоційноціннісного сприйняття природи

II. Актуалізація опорних знань

5хв.

Тестування

Активне ставлення до змісту навчання

III. Узагальнення

та закріплення

знань,

систематизаціянавчальної

інформації30 хв.

Інтерактивний метод навчання -ділова гра. Самостійна творча робота учнів (елементи технології навчального проекту)

Повторення та узагаль-нення навчального матеріалу, застосування вивче-ного в нових ситуаціях, усвідомлення змісту навчальної інформації

IV. Підсумки, оцінювання

3 хв.

Об'єктивність, аргументація оцінок, створення „ситуації успіху"

встановлення рівня навчальних досягнень учнів

V. Домашнє завдання

2 хв.

Диференціація завдань-завдання творчого характеру

Повторення та систематизація навчальної інформації.

ХІД УРОКУ

Слайд 3

І. Організаційний момент

Привітання класу. Перевірка готовності до уроку.

Психологічний настрій.

Діти! Природа вчить нас, що в світі все закономірно і має свої причини. А чули ви коли-небудь, як вона співає, пробуджуючись від зимового сну, кожним листочком, пташкою, квіткою! А чи доводилося чути вам, як співає людська душа? Вона може співати від щастя, радості. Наші радість і щастя складаються з успіхів, перемог, просто усмішок, які дарують нам люди. Я бажаю вам попрацювати на уроці так, щоб у його кінці, прислухавшись до стану своєї душі, ви відчули її спів.
Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

ІІ.Мотивація навчальної діяльності

(Тихо звучить музика)

Чтоб радость завтрашнего дня

Сумел ты ощутить

Должна быть чистою Земля

И небо чистым быть.

А Землю эту, не щадя,

Терзал за веком век

И брал всё только для себя

«Разумный» человек.

Сейчас же кинулись спасать

«Природную среду»,

Но почему ж так поздно мы

Почуяли беду?

Сквозьфабрик и заводов дым,

Нам трудно разглядеть

Все те страданья, что Земле

Приходится терпеть!

Надолго ль хватит нам воды,

Коль растворён в ней яд?

Надолго ль хватит тех лесов,

Где топоры стучат?

Спасти поля, леса, луга

И чистую гладь рек – всю Землю –

Можешь только ты,

Разумный человек!

И. Трофимова

Екологічна проблема- одна з найгостріших глобальних проблем сучасності. Суспільство вже усвідомило небезпеку забруднення навколишнього середовища хімічними сполуками, які постійно надходять в нього в таких кількостях, що не вписуються в кругообіг речовин без його порушення.

Звичайно, людина могутня. Але чи завжди розумно користуємося ми тією владою над природою, що дає нам цивілізація? Під натиском прогресу страждає природа. Ми вже не можемо відмовитися від існуючих зручностей, прагнемо до нового. Людина повинна бути доброю, обережною та розсудливою у ставленні не лише до живого органічного світу, а й до неорганічного. Тут все взаємозалежне, взаємопов’язане. Шкода, завдана в одному місці, неодмінно позначається на всіх ланках природного ланцюга.

Ми зібралися для того, щоб обговорити питання екологічного стану нашого села, країни, планети, подумати, що ми можемо зробити, щоб зберегти природу для нащадків.

Але спочатку пригадаємо, що нам відомо з галузі екології.ІII. Актуалізація опорних знань.

Проводиться тестування (додаток 1 ) та аналіз виконаного завдання

Слайд 7

Слайд8

Слайд 9

Слайд 11

,

Слайд 12Слайд 10

ІV. Узагальнення і систематизація знань.

Учитель (ведучий конференції):
Вітаю всіх присутніх на прес-конференції, присвяченій дуже цікавій та змістовній темі «Хімія та екологія». На конференції присутні «журналісти».Вітаємо шановану пресу, групу «експертів» з питань, що стосуються предмету вивчення та групу «аналітиків», які допоможуть нам знайти шляхи вирішення екологічних проблем

(ведучий представляє групу «експертів» та «аналітиків»;

інша частина учнів виступають у ролі «журналістів»)

Учитель (ведучий конференції)
Почнемо нашу конференцію з виступів «експертів», які ознайомлять шановне панство з проблемами екології. У цей час група «аналітиків» буде вивчати та аналізувати фактори, які впливають на оточуюче середовище, щоб потім ознайомити нас зі своїми висновками та порекомендувати найбільш цікаві та ефективні шляхи покращення умов навколишнього середовища.

Слово мають «експерти – хіміки».


«Експерт - хімік»: Шановні колеги, я хочу звернути увагу на факти, тільки факти.

1. Із 45 промислових центрів України тільки в 4х екологічний стан відповідає нормі.

2. Щорічно в повітря України потрапляє 20 мільйонів тон промислових викидів, а в ріки та водойми близько 1 млрд. м3 шкідливих відходів.

3. 114 тисяч великих та малих підприємств „підживлюють" атмосферу 10 млн. т різних хімікатів. На душу населення маємо 300 кг на рік.

4. Щорічно в Україні збирається приблизно 40 млн. м3 сміття. Що більш за все потрібно людині? Тваринний світ, земля, надра, вода чи повітря? Все!!!

За життя людина здійснює 600 млн. вдихів, споживаючи 600тис кубометрів повітря. Людина в день споживає приблизно 2,5 л води, що за 70 років складає 65 м3.

. А промислові підприємства щорічно викидають більше 30 млрд. м3 неочищених вод, 25 млн. т пилу, 70 млн. т неочищених отруйних газів; на полях розкидають приблизно 90 млн. т мінеральних добрив. Хімічна промисловість разом з нафтохімічною насправді відповідальна за появу в атмосфері амоніаку, сірководню, хлоридів і флуоридів, формальдегіду, метанолу та інших хімікатів.

Учитель (ведучий конференції)

Дякуємо шановний «експерт». Наступна розповідь буде про перші кроки екології. Надаю слово наступному «експерту».

«Експерту-історику». Екологія- це нова галузь науки, що з'явилася у другій половині XX століття. Точніше, вважається, що в якості окремої дисципліни екологія зародилася на рубежі XX століття, і що вона отримала суспільну популярність в 1960-і роки, у зв'язку з широко поширеним занепокоєнням за станом навколишнього середовища. Тим не менш, ідеї екології були в якійсь мірі відомі вже давно, і принципи екології розроблялися поступово, тісно переплітаючись з іншими дисциплінами. Таким чином, можливо одним з перших екологів були Аристотель чи, може бути його студент, Теофраст, обидва цікавилися багатьма видами тварин. Теофраст описав взаємовідношення між тваринами і міжт варинами і навколишнім середовищем вже в IV столітті до нашої ери.

:

Про те,що різні види тварин пов'язані з певними умовами, що їх чисельність залежить від урожаю насіння і плодів, якими вони харчуються, напевно знали древні мисливці вже 100–150 тис. років тому. Про залежність рослин від зовнішніх умов добре знали і перші землероби за багато століть до нової ери (10-15 тис. років тому). Сівозміну сільськогосподарських культур застосовували в Єгипті, Китаї та Індії 5 тисячоліть тому. Складна і екологічно вивірена система землеробства була в індіанців майя в стародавній Америці. Елементи екології відображені в епічних творах і легендах: в давньоіндійському епосі «Махабхарта» (VI–II ст. до н. е.; відомості про звички і спосіб життя 50 тварин), в рукописних книгах Китаю і ВавілонаУчитель(ведучий конференції):Думаю, що експертам з географії є нагода ознайомити присутніх з зонами екологічного лиха.

Експерт-географ:Найбільш забруднені техногенними викидами міста розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській областях. Екологічну ситуацію в Маріуполі та Кривому Розі вважають вкрай незадовільною. Від промислових стоків найбільше потерпають річки Дніпро і Сіверський Донець.

Учитель(ведучий конференції):.Слово надається експерту - біологу.

Експерт – біолог:.Сучасна людина змушена адаптуватися до несприятливих умов навколишнього середовища. З екологічним забрудненням та соціально-екологічною кризою пов'язано зниження середньої тривалості життя. В Україні вона складає 63 роки. За цим показником Україна посідає 32 місце у світі. Народжуваність в країні дуже низька -14 дітей на 1000 чоловік. Відхилення дітей, які народилися :

16% - в кістково-м'язовій системі;

13,1% - в серцево-судинній;

11,6% - органів дихання;

6,3% - хромосомні патології;

5% - в нервовій системі.Учитель: Не дуже оптимістичну картину малюють нам медики. Як же впливають на організм людини хімічні речовини розповість санітарний лікар.

Санітарний лікар. Міністерство охорони здоров'я провело дослідження впливу пестицидів на стан здоров'я людини. Результати приголомшують: ніяких меж пестициди, так як і радіація, не визнають! Навіть при контакті з малими дозами помітний їх шкідливий вплив. Пестициди пригнічують імунну систему людини.

1. Захворювання, що виникають внаслідок споживання води, яка має високу або, навпаки, низькут вердість. Висока твердiсть води зумовлює виникнення так званих «кам’яних захворювань» (сечокам’яна, нирковокам’яна, жовчокам’янахвороби. Натомість вода з низькою твердістю сприяє виникненню сердцево-судинних захворювань та розвитку остеопоротичних змiн у кiстковійсистемi.

2. Захворювання, зумовлені високим вмістом у воді речовин азотного походження (цiаноз, явища дихальної та серцевої недостатності)

3. Біогеохімічні ендемії (флюороз, карієс, артрит).

Населення сьогодні гостро відчуває проблему якості питної води

Учитель:З законодавчими актами України нас ознайомить юрист.

Юрист:В 1993 році в Україні прийнятий Закон "Про тваринний світ", в ньому йдеться про те, що тваринний світ є важливим компонентом навколишнього природного середовища, національним багатством держави.

Охорона і використання водних ресурсів в Україні регулюється Водним кодексом України, прийнятим Верховною радою України в 1993 році. Всі води України охороняються від забруднення, засмічення і вичерпання. Україна бере участь у міжнародному співтоваристві в галузі використання і охорони водних ресурсів.

Верховною Радою України в 1994 році введено Кодекс України про надра. Кодексом регулюється використання надр, їх охорона, гарантується безпека людей під час їх розробки.

В конституції України, зокрема в статтях 13,14,16,50,66 йде мова про охорону і збереження природи.

Україна підписала Кіотський протокол - міжнародну угоду, зі зміни клімату (РКООНЗК, Конвенція). Основна мета Кіотського протоколу полягає у встановленні цілей (зобов’язань) зі скорочення викидів парникових газів для різних країн.

Учитель:Пробудження екологічної свідомості нерозривно пов'язане з усвідомленням людиною своєї ролі на Землі. Людина одержала владу над природою, але не набула почуття відповідальності за неї. Але антропогенний фактор середовища здатний не тільки руйнувати, але й відновлювати цілісністьбіосфери. Для цього суспільство і кожен його член повинні мати екологічну свідомість і екологічне мислення. Перше включає екологічні знання , уміння й прагнення їх застосовувати. Друге глибоке, науково обґрунтоване розуміння взаємного впливу людини і навколишнього середовища, здатність аналізувати факти, виявляти причинно-наслідкові зв'язки і приймати відповідні рішення.

Усвідомлення загрози існування людства - одна із основ нового екологічного мислення.

Так що ж нам загрожує?

Результатами досліджень діляться аналітики.Експрес-лаборанти знайомлять присутніх з результатами хімічного аналізу води.(Додаток 2)

Робоча групааналітиків представляє результати дослідження «Хімікати у мене вдома»(Додаток 3 ).Експерт-етнограф:Ми-діти природи. Виросли й живемо в ній, залежимо від неї. Зроду-віку наші пращури ототожнювали себе з природою.Природа звіку мудра. В українського народу по відношенню до природи склався цілий комплекс екологічних традицій.

Криниці... З якою пошаною оспівані вони у піснях, опоетизовані в поезіях, возвеличені в легендах.

Хоч би в якому регіоні України ви не побували, вам обов'язково покажуть криницю, де зупинялись Григорій Сковорода, Богдан Хмельницький...Вважається, якщо викопати нову криницю, то на небозводі загориться нова зірка. І тому, хто бажає мати на небі свою зірочку-викопай криницю або розчисти джерельце.

Згадаймо нашого геніального Т.Г.Шевченка. Стали крилатими слова: „Садок вишневий біля хати, Хрущі над вишнями гудуть". Гімн природи, взаємозв'язок між людиною і навколишнім середовищем створила Леся Українка у „ Лісовій пісні". Андрій Малишко писав: „Світ природи! Який він дивний і чарівно привабливий!" Любов до природи, бережливе ставлення до неї тісно пов'язані з поняттям „Батьківщина".

Шанувати природу неможливо без глибоких знань про навколишній світ.

Учитель.У нас працюють журналісти, представники різних засобів масової інформації (додаток 4).

Шановні друзі! Кожен з вас знає своє місце проживання дуже добре: ви бачите його недоліки, переваги. Але, мені здається, кожен з вас хотів би щось змінити в ньому, змінити на краще. Вам надається ексклюзивна можливість створити проект міста майбутнього, в якому є все для екологічно щасливого життя.Група аналітиків – екологів захищають проект «Екологія рідного краю» (додаток 5)

Учитель

Значення хімічних процесів у природі неможливо осягнути повною мірою без розуміння змісту двох найважливіших понять хімії - речовина і хімічна реакція. Адже природні і синтетичні органічні та неорганічні речовини - будівельний матеріал, з якого утворено навколишній дивосвіт у його величі й мінливому розмаїтті. Щосекунди відбувається безліч хімічних реакцій, унаслідок яких одні речовини перетворюються на інші.Хімічну природу мають і надзвичайно важливі процеси, які істотно впливають на властивості навколишнього світу й способи і форми співіснування живого та неживого на планеті Земля – це горіння, дихання, фотосинтез. Колообіги Оксигену і Карбону – планетарні процеси, важливими ланками яких є горіння, дихання та фотосинтез. Спрощено коло обіг Оксигену в природі можна описати як процес утворення кисню в результаті фотосинтезу рослин і споживання його під час дихання, у реакціях окиснення і горіння. Колообіг Оксигену пов’язує атмосферу й гідросферу із земною корою. Оксиген та Карбон є елементами – органогенами. Зокрема, Карбон – складова усіх органічних речовин. Стосунки Людини і Природи – це стосунки частини й цілого. Вони мають складний характер. Людство як частина природи може існувати тільки в постійній взаємодії з нею, одержуючи все необхідне для життя.Учитель:Мені дуже хочеться вірити, що після сьогоднішнього уроку душі ваші стануть добрішими, серця теплішими і ви назавжди запам'ятаєте, що:

Земля - не рабиня наша, а мати,

Сонце - не вітчим наш, а рідний батько,

Ліси - наші брати, ріки - сестри,

Дощі, вітри, сніги мусять бути добрими гостями,

А ми на своїй планеті - не тимчасові мешканці,

а мудрі господарі.

Воскресайте, камінні душі.

Розчиняйте серце і чоло,

Щоб не сказали про вас грядущі:

- їх на Землі не було.

V. ЕТАП ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ.

Робота в групах. Розв`язування екологічних ситуацій.

Ситуація 1. Лісництво смт Короп висуває директору комунального господарства вимогу переобладнати міський смітник, що своїм місцем розташування отруює навколишнє середовище. Директор комунальних підприємств у свою чергу висуває претензії до заводу, що викидає промислові відходи. Обіграти ситуацію. Яких заходів ви б ужили, якби були: а) лісником; б) директором комунальних підприємств; в) директором заводу?

Ситуація 2. Громадськість міста стурбована зростанням захворювання на нервові хвороби серед дітей. Медики пояснюють це підвищеним змістом фенолу у повітрі і висувають суворі вимоги до директора заводу. Обіграти ситуацію. Яких заходів ви б ужили, якби були: а) представником громадськості; б) лікарем; в) директором заводу?

Ситуація 3. Інспектор з рибного нагляду висуває вимоги до працівників залізниці у зв`язку з появою нафтових плям на поверхні озер, що привело до масової загибелі мальків? Обіграти ситуацію. Яких заходів ви б ужили, якби були: а) інспектором рибнадзору; б) рибалкою; в) начальником локомотивного депо?VІ.ПІДСУМКИ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ.


Додаток 1

1. Більшу частину сміття, що забруднює Землю, складає:а) пластмаса;

б) скло;

в) метал.

2.Світовими рекордсменами по кількості побутових відходів є мешканці:а) Москви;

б) Лондона;

в) Нью-Йорка.

3. Яка галузь промисловості Франції вважається найбільш розвиненою:а) виробництво пакувальних матеріалів;

б) виробництво автомобілів;

в) переробка сміття.

4. Перед тим, як почати утилізацію необхідно:а) розсортирувати відходи;

б) зібрати в одному місці;

в) подрібнити.

5. Найбільш страшна добавка до води:а) побутове сміття;

б) пестициди;

в) мінеральні добрива.

6. Яку країну називають "ящиком сміття Європи"а) Росію;

б) Британію;

в) Польщу.

7. Гарбологія - це...а) наука про будинок;

б) наука про ґрунти;

в) сміттєведення.
8. Склянка з пластмаси, яка викинута в лісі, пролежить без змін:

а) 10 років;

б) 50 років;

в) 100 і більше років.

9. Викинутий папір "з'їдять" невидимки-мікроби за:а) 1-2 роки;

б) 5-8 років;

в) 20 та більше.

10. Оптимальне рішення енергетичної проблеми:а) економія електроенергії;

б) розвиток атомної енергетики;

в) розвиток вітроенергетики

Додаток 2

Якісна питна вода – важлива умова збереження здоров’я людини. Нажаль, іноді із кранів тече вода з неприємним запахом і присмаком, а в ємностях з водою утворюється осад. Люди надають перевагу використанню води з перевірених підземних джерел, колодязів. Нашою групою взяті проби води з 10 джерел: 5 колодязів та 5 свердловин та проведений комплексний експрес-аналізводи.Для колодязів характерне бактеріальне, вірусне забруднення та підвищений вміст нітратів, йонів амонію, що потрапили у воду з с/г полів. В свердловинах спостерігається надлишок заліза, солей марганцю та підвищена твердість, В залежності від характеру забруднення (механічне, геохімічне, бактеріологічне) потрібно обрати необхідне обладнання для очистки води.

Під час влаштування нових, утримання існуючих колодязів необхідно дотримуватись наступних вимог: вибрати безпечне підвищене місце на відстані не менше 30 м від можливих джерел забруднення; ізолювати колодязь від проникнення поверхневих стоків (дощових, талих вод).Відомо, що вода є основою життя. Тому від її якості залежить багато. Всім нам хотілося б вживати не хімічну суміш із хлору, важких металів та канцерогенів, а справжню «живу» воду.

Що ж робити? Як захистити себе та свою сім’ю?


Можна воду кип’ятити, та результатом стане лише загибель бактерій, концентрація ж нітратів та важких металів лише збільшиться. Хлор під час кип’ятіння взагалі стає більш токсичним – утворюються тригалометани – хлорорганічні сполуки. Купівля бутильованої води теж не вихід – невідомо яким чином виробник виготовляє та очищає її.
Фільтрація води в домашніх умовах – це єдиний вихід в забезпеченні всієї родини чистою і корисною водою.


Додаток 3 Хімікати у мене вдома

  Важко уявити життя без мийних засобів, засобів для чищення, фарб, лаків, речовин, які застосовують для ведення домашнього господарства. Слід пам’ятати, що майже всі речовини можуть завдавати шкоди нашому організму. Тому перед використанням хімікату потрібно уважно ознайомитися з поданими на упаковці рекомендаціями.

В наших будинках дуже багато ворогів, про яких ми навіть і не здогадуємося.

1. Комп’ютер

Ця техніка, що ввозиться з інших країн, тільки на 15% відповідає стандартам безпеки і тільки два типа фільтрів сертифіковані. Навіть, якщо ваш комп’ютер відповідає всім стандартам, він захищає людину від випромінювання, але воно само нікуди не дівається, а накопичується у людини за спиною. Тому дуже важливо правильно розмістити техніку в кімнаті: щоб випромінювання уходило у вікно або стіну.

2. Телевізор

Всім відомо, що дивитися блакитний екран можна з відстані 1,5 – 2 м. Але не всім відомо, що не можна ставити маленький телевізор з маленьким екраном перед постіллю.

Не можна засинати перед телевізором, бо організм, який спить не може захищатися від випромінювання.

3. Мікроволнова піч

Ії треба купувати з приладдям, що реєструє потужність її випромінювання.

Свої мінуси має і використання електроприладів. Їх різноманіття може викликати утворення «електросмогу» (потужне електромагнітне поле), який негативно впливає на здоров’я. Перш за все, це стрес, головний біль, безсоння, алергія, серцева аритмія.

Ну а тепер декілька порад:

Рано чи пізно всі ми стикаємося з ремонтом. Звертайте увагу на інформацію на етикетці банок з фарбою, чи для внутрішніх чи зовнішніх робіт, бо деякі фарби виділяють пари ртуті, деякі містять свинець.

Не треба економити на газі чи електроенергії. Не користуйтеся гарячою водою з під крану, бо вона містить в собі солі важких металів, що вимиваються із старих труб.

Кришталевий посуд, що зберігаються у наших шафах, теж є джерелом випромінювання. Крім того, в ньому міститься свинець, інші важкі метали, які про довготривалому зберіганні переходять в продукти та напої.

Додаток 4

Запитання журналістів для учасників конференції

1. Яке Ваше ставлення до проблеми охорони навколишнього середовища?

2. Що, на Вашу думку, має найбільший вплив на природу?

3. З якого віку Ви стали розуміти і любити природу і хто Вам в цьому допоміг?

4. Що найважливіше для виховання любові до природи?

5. Що Ви робите для збереження природи?

6. Якби Вам випав би один - єдиний шанс зробити для природи щось величне, щоб Ви зробили?

Додаток 5

Екологія рідного краю

Сьогодні на уроці ми обговоримо одну з найактуальніших проблем нашого населеного пункту – екологічний стан нашого села.Географічне положення села Атюша.

Наше село розміщене на північному сході України в Чернігівській області, Коропському районі. Відстань до найбільшого населеного пункту нашої області- Коропа 21 км. Чернігівська область – малонаселена аграрна область.

Наше село є маленьким острівцем на карті Чернігівської області. На території Атюши та прилеглих хуторів проживає 1356 чоловік.

Село віддалене від промислових міст, не має промислових підприємств. Невелика частина населення працює в місцевому СВК «Правда», решта обробляють присадибні ділянки, тримають господарство. Недалеко від села працює два асфальтні заводи.

Вплив на навколишнє середовище.


 1. забруднення повітря викидами, що утворюються в результаті спалювання, в околицях заводу підвищений вміст СО2, SО2. Нехай невелика,алепостійна їх кількість у повітрі згубно діє на ліси, іншу рослинність. Особливо небезпечним є SО2. Дуже чутливим до забруднення повітря є хвойні породи. Жива тканина вражається кислотами, що утворюються з СО2 та SО2. Крім того збільшення вмісту оксиду карбону сприяє утворенню парникового ефекту.

 2. забруднення грунтів: щебінь знаходиться і поза межами заводу.

 3. СВК «Правда» обробляє землі, вирощує врожаї зернових, картоплі.

Який вплив на навколишнє середовище має СВК:

 1. Використання мінеральних добрив.

 2. Використання гербіцидів, інсектицидів.

 3. Відходи тваринництва забруднюють повітря та водойми.

З усієї кількості мінеральних добрив, що вносяться в грунти засвоюється рослинами 10-12%. Решта 90% змивається дощами, талими водами, здуваються вітрами, попадають в дихальні шляхи.

Господарська діяльність населення .

Забруднення повітря.


 1. Опалювання житлових приміщень. Види палива: дрова, вугілля, газ.

При спалюванні дров та вугілля в повітря виділяються шкідливі речовини. Газ-екологічно чисте паливо.

 1. Спалювання рослинних решток, синтетичних матеріалів, пластику.

В повітря виділяється букет шкідливих речовин, однією з них є діоксин.

За мільярди років існування Землі накопився кисень величезною масою. В результаті фотосинтезу виділяється невелика кількість кисню. Ми існуємо завдяки старим запасам. Однак людство витрачає безцінний дарунок природи не для того, щоб дихати свіжим повітрям, а для того, щоб спалювати його.

Можна навести гіркий афоризм відомого американського вченого Л.Дж. Баттана: «Або люди зроблять так, щоб у повітрі стало менше диму, або дим зробить так, що на Землі стане менше людей».

Забруднення водойм.

Найбільшою водоймою в селі є ставок, який розділяє село. Є ще невеликі ставочки. Всі водойми забруднені місцевим населенням. Тут можна побачити пластикові та скляні пляшки, пакети, зношене взуття і т.д. А ще вода забруднена різними органічними речовинами, що є поживним середовищем для розвитку різних мікроорганізмів та одноклітинних водоростей.Все це викликає забруднення та заростання водойм. У них порушується природна рівновага, змінюється видовий склад риб, а за ним і птахів що живуть біля водойми. В результат, при незначному потеплінні вода має неприємний запах та набуває зеленого кольору..

Як же вплинув такий негативний стан на населення села Атюша?Як можна зберегти наше село чистим та гарним?

Пропозиції.

 1. Прохання до депутатів обласної ради:централізований збір відходів та відправлення на переробку.

 2. Утилізація рослинних рештків.

 3. Посадка дерев.

 4. Збереження водойм.

Учнями підготовлена презентація по даному матеріалу.

Додаток 6

Корисні практичні екологічні поради

 • Шість років засівай землю твою і збирай те, що родить вона, а на сьомий — залиш її в спокої, щоб харчувалися убогі з твого народу, а залишками після них, щоб харчувалися звірі польові; так же роби з виноградником твоїм і оливками твоїми.

Біблія, друга книга Мойсеева, 23, 10

 • Вирощуйте кімнатні рослини. Вони здатні протягом 24 год поглинути до 87 % забруднень з повітря, в тому числі — бензол, трихлоретан, формальдегід та ін.

 • Заощаджуйте всюди енергію! Пам'ятайте, що одна 100-ватна лампочка дає на 20 % більше світла, ніж дві 60-ватні.

 • Не забувайте мити віконне скло, особливо восени. Забруднене пилом скло затримує від 10 до 30 % сонячного світла, і ви змушені будете через забруднені шибки взимку довше користуватись штучним освітленням.

 • Не лінуйтеся здавати паперову макулатуру, не викидайте в сміття і не спалюйте папір. У сухих звалищах папір не розкладається десятиліттями, спалений же папір — черговий внесок у негативні зміни клімату, розвиток парникового ефекту. Вторинна переробка 1 т паперу зберігає близько 30000 л води і 2,5 м3 простору на звалищі. Звалища ж сьогодні — наші страшні вороги. Старий папір можна використати і на присадибній ділянці. Подрібнений і внесений в грунт, він поліпшує його структуру і сприяє підвищенню врожайності.

 • Не допускайте у помешканнях несправностей водопровідних кранів. Одна краплина води, що падає з крана за 1 с, перетворюється за рік на 3 т марно витраченої води. А якщо з крана тече цівка води товщиною в сірник, то лише за одну добу іде дає втрат 70 відер води.

 • Не вживайте для прання екологічно шкідливі миючі засоби перевіряйте, що купуєте, й вибирайте найкращі для довкілля.

 • Не накопичуйте вдома надлишків хімічних препаратів (пральних порошків, фотореактивів, фарб, лаків, ліків тощо), особливе в поганих (пошкоджених, негерметичних) упаковках. Вони небезпечно забруднюють повітря у ваших квартирах, шкодять здоров'ю, а іноді стають причиною нещасть.

 • Не сидіть перед працюючим телевізором ближче 2 м і довше 4 год на день, бо це безумовно зашкодить вашому здоров'ю — екран телевізора, особливо кольорового, є слабким джерелом рентгенівського випромінювання.

 • Не спалюйте самі й не дозволяйте спалювати іншим опале з дерев листя ні в садах, ні в парках. Опале листя виконує кілька важливих екологічних функцій: воно, як ковдра, захищає коріння дерев зимою від морозу, а влітку — від спеки, акумулює вологу, слугує притулком для багатьох корисних істот і, розкладаючись, стає добривом для грунту. Спалене ж листя — це забруднене повітря, знищене життя на ділянці землі під вогнищем.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка