Хііі міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Ольвійський форум-2014: «Механізм формування І розвитку ринкової економіки»Скачати 84.35 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір84.35 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Асоціація університетів України

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Національний університет «Острозька академія»

Університет імені Адама Міцкевича (м. Познань)

Чорноморський державний університет імені Петра Могили


ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція

молодих вчених

«Ольвійський форум-2014:

«Механізм формування і розвитку ринкової економіки»
23-25 травня 2014 р.

Миколаїв-Коблево, Україна
Запрошення

Запрошуємо студентів, аспірантів та викладачів Вашого університету взяти участь у ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Ольвійський форум – 2014». Конференція відбудеться у місті Миколаїв та селищі міського типу Коблево, що знаходиться на узбережжі Чорного моря, 23-25 травня 2014 року.


СЕКЦІЇ:

 1. Актуальні проблеми функціонування фінансової системи в умовах ринкової економіки.

 2. Фінансовий механізм розвитку підприємництва.

 3. Управлінські аспекти діяльності суб’єктів господарювання в ринковій економіці.

 4. Вдосконалення фінансового і податкового обліку на підприємствах.

 5. Перспективи вітчизняного бізнесу на європейських та міжнародних ринках.


Організаційний комітет:

Голова – Клименко Леонід Павлович, ректор, доктор технічних наук, професор

Заступник головипроректор з наукової роботи, доктор наук з державного управління, доцент Беглиця Володимир Петрович

Члени організаційного комітету:

Ляховець Олена Олександрівна – декан факультету економічних наук, кандидат економічних наук, доцент

Норд Ганна Леонідівна – директор Інституту післядипломної освіти, кандидат економічних наук, професор

Верланов Юрій Юрійович – завідувач кафедри фінансів і кредиту, кандидат економічних наук, професор

Горлачук Валерій Васильович – завідувач кафедри економіки підприємства та землеустрою, доктор економічних наук, професор

Конєва Тетяна Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту

Мельничук Любов Сергіївна – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри професійного англомовного навчання

ЗАХОДИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Під час конференції передбачено проведення таких заходів:23 травня:

 • Пленарне засідання з участю працівників банківських установ, страхових компаній, інших комерційних організацій

 • Секційні засідання

24,25 травня:

 • Ділові ігри

 • Тренінги.


ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ

За результатами конференції будуть опубліковані тези або статті в студентських наукових працях.Тези доповідей учасників будуть опубліковані до початку конференції та роздані учасникам під час реєстрації (надіслані за поштовою адресою при дистанційній участі).

Вимоги до оформлення тез: 1. Обсяг тез не повинен перевищувати 2-х сторінок А4.

 2. Тези мають бути надруковані у редакторі Microsoft Word, формат А4, шрифт Times New Roman, кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1,5, усі поля 2 см.

 3. На початку тез вказуються: код УДК, Прізвище, ім’я та по-батькові автора, назва організації, місто, країна, назва тез.

 4. Після тексту тез необхідно зазначити перелік використаної літератури.

Вартість публікації тез при дистанційній участі100 гривень.
Учасники також мають можливість опублікувати свої статті за результатами конференції у збірці «Студентські наукові студії». Статті приймаються до друку за умови дотримання таких вимог:

1) Структура статті відповідно до вимог ВАК України (постанова Президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7-05/1) повинна бути такою: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямку.Усі структурні підрозділи статті визначаються жирним шрифтом.

2) Мінімальний обсяг використаної літератури має становити 5 джерел.

3) Посилання у тексті на джерела оформлюються у квадратних дужках.

5) Обсяг статті – не менше 5 сторінок, надрукованих у редакторі MicrosoftWord, формат А4, шрифт Times New Roman, кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1,5, усі поля 2 см.

6) На початку статті вказуються: код УДК, Прізвище, ім’я та по-батькові автора, наукового керівника, назва організації, місто, країна, назва статті, анотації статті українською, російською та англійською мовами, ключові слова.

Графічний матеріал надаються в окремих файлах у форматах *.tif, *.pcx, *.bmp, *.cdr. Формули робляться окремим рядком за допомогою MS Equation. Діаграми – за допомогою MS Graph.

7) Після тексту статті необхідно зазначити перелік використаної літератури.

8) До статті обов’язково додається рецензія кандидата (доктора) наук відповідної спеціальності.

Вартість публікації статті при дистанційній участі150 гривень.
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ


 • Українська, російська, польська, англійська


ТРИВАЛІСТЬ ВИСТУПІВ:

 • Доповідь на пленарному засіданні – до 20 хвилин

 • Доповідь на секційному засіданні – до 8 хвилин

 • Повідомлення – до 5 хвилин

 • Обговорення – до 5 хвилин

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ:

 • Проектор;

 • Ноутбук.


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

  • для дистанційної участі із публікацією тез – 100 гривень;

  • для дистанційної участі із публікацією статті – 150 гривень;

  • для участі в усіх запланованих заходах конференції із публікацією тез450 гривень; із публікацією статті – 500 гривень. Внесок включає: переїзд з Миколаєва до Коблева та назад, проживання і харчування на базі відпочинку, публікацію матеріалів.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ

Отримувач Чорноморський державний університет імені Петра Могили

р/р 31259201116042 Банк: ГУ ДКСУ у Миколаївській області

МФО 826013 Код ЄДРПОУ 23623471

Призначення платежу: організаційний внесок за участь у студентській конференції «Ольвійський форум» від _____________ (Прізвище, ім’я та по-батькові учасника) з ПДВ

Кінцевий термін подання заявок, тез та статей, оплати організаційного внеску –

1 квітня 2013 року.
Заявка, тези та статті, відсканована рецензія із завіреним підписом, а також відсканована квитанція про сплату мають бути надіслані в електронному вигляді на електронну адресу: tkoneva@mail.ru

Назви файлів мають бути у такому форматі:Прізвище_Назва організації.doc (для заявки)

Прізвище_Назва тез (статті).doc (для статті та тез)

Прізвище_Рецензія.doc

Прізвище_квитанція.doc (для квитанції)

Реєстрація учасників розпочнеться 23 травня 2014 року о 9:00.

Завершення конференції – 25 травня 2013 року.
Контакти:


 • tkoneva@mail.ru, +38(066)403-49-48 Конєва Тетяна Анатоліївна

 • +38(0512) 46-41-26 (Ляховець Олена Олександрівна)

 • Факультет економічних наук, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, вул. 68 Десантників, 10, Миколаїв, Україна, 54003

 • Веб-сторінка конференції: http://www.chdu.edu.ua/

Будемо вдячні за поширення інформації про конференцію серед студентів та колег.Заявка на участь у конференції «Ольвійський форум-2014»

Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)
Назва організації
Посада
Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника, науковий ступінь, вчене звання (для студентів, аспірантів)
Науковий ступінь, вчене звання (для учасників – викладачів)
Курс, факультет (для студентів, аспірантів)
Адреса організації (з поштовим індексом)
Адреса для листування (з поштовим індексом)
Номер контактного телефону

(з кодом)


E-mail (обов’язково)
Форма участі

(потрібне відмітити)

очна

дистанційнаНомер та назва секції
Назва доповіді (тез, статті)

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка