Геракліта Гіппократа Арістотеля містилися повідомленняДата конвертації26.04.2016
Розмір34.8 Kb.
Екологія клас

Завдання для дистанційного навчання

Шановні учні! Нижче наведена тема, яку потрібно опрацювати та законспектувати у зошиті, який потім Ви надасте викладачеві. Розмір конспекту по темі повинен складати 1-2 сторінки рукописного тексту. Наведені вправи необхідно виконати у зошиті (після конспекту по цій темі).

УВАГА! Захист теми буде очний! Наявність зошита з темою - ОБОВ’ЯЗКОВА!

При захисті Ви отримаєте відповідну оцінку. Відсутність зошита та конспекту у ньому еквівалентна пропуску занять!


Тема уроку: Предмет, об єкт, завдання екології.
Виховання починається із засвоєння духовних та культурних цінностей рідного народу. Природа нині є невід'ємною частиною цих цінностей. На жаль, моральна сторона ставлення людини до природи, її "екологічна" неграмотність обернулась катастрофою як для суспільства, так і для природи. Ми усвідомлюємо, що чим раніше почнеться виховання екологічної культури, тим більше шансів у нашої природи вижити та відродитися.

Вперше термін «екологія» (від грец. ойкос — дім, житло та логос — наука) запропонував у 1866 р. німецький дослідник природи Е. Геккель, однак формування екології як науки почалося в XX ст. й триває досіЕкологія– це наука про взаємодію живих істот між собою і з навколишньою неорганічною природою; про зв'язки в надорганізмових системах

Перші повідомлення екологічної культури, виникли в Китаї, Єгипті, Індії В працях Геракліта Гіппократа Арістотеля містилися повідомлення екологічного характеру.

Другий етап В епоху Відродження ( кін.15ст — поч. 16ст)), розвиток екології пов'язаний із ботаніко-географічними дослідженнями. Вклад у розвиток досліджень залишили систематик рослин і тварин швед природознавець К. Лінней (1707-1778), рос. Вч. М.Лепьохін (1740-1802), К.Ф. Рульє (1814-1858), М.О. Северцов (1827-1885), A.M. Бекетов (1825-1902), нім. О.Гумбольдт (1769-1859), швейц ботаніки Декандолі (1778-1841; 1806-1893), англ вч. Ч. Дарвін (1809-1882).

Третій етап охоплює кінець XIX – першу пол. XX ст. і пов'язаний з рос. вч В.В. Докучаєва (1846-1903), Г.Ф. Морозова (1867-1920), укр.– Г.М. Висоцького (1865-1940), П.С. Погребняка (1900-1970), Помітне місце посідають праці нім. вч.Е. Геккеля, амер. В. Шелфорда, Г. Кларка, англ. – Ч. Елтона, А. Тенслі. Розвиток екосистемного аналізу сприяв виникненню вчення про біосферу та ноосферу В.І. Вернадського.

Двигуном розвитку екології є її зв'язок з практикою. Наприклад, питання, скільки можна виловити риби зі ставка, щоб дана популяція постійно давала високу продукцію, є не стільки господарським, скільки екологічним.

Екологія - молода наука, але останнім часом вона почала швидко розвиватись. Цьому сприяє необхідність вирішення таких важливих проблем, як

-раціональне використання природних ресурсів:

-профілактика забруднення середовища відходами, транспортом

-збереження генофонду рослинного і тваринного світу.ОБ ЄКТИ ЕКОЛОГІЇ

1) Основний об єкт вивчення в ЕКОЛОГІЇ – ЦЕ ЕКОСИСТЕМИ - природні комплекси утворені живими організмами і середовищем

2.) Екологія також вивчає:

-організменний рівень ( окремі організми)

-популяційно-видовий рівень(сукупність особин одного виду)

-біосферний рівень(біосферу в цілому0ЗАВДАННЯ ЕКОЛОГІЇ

  1. оптимізація взаємовідносинин між людиною,івидами популяціями, екосистемами.

  2. дослідження структури та функціонування угруповань організмів;

  3. розробка методів визначення екологічного стану природних і штучних угруповань;

  4. спостереження за змінами в екосистемах та біосфері в цілому, прогнозування їхніх наслідків;

  5. створення бази даних та розроблення рекомендацій для екологічно безпечного планування господарської і соціальної діяльності людини;

  6. застосування екологічних знань у справі охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.Домашнє завдання:


  1. Як ви розумієте висловлювання ?

«ВІД ЕКОЛОГІЇ ПРИРОДИ - ДО ЕКОЛОГІЇ ДУШІ»

«Екологія починається з себе»
Рекомендована література:

Електронний підручник - Екологія §1


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка