Фронтальні види контрольних робітСторінка4/5
Дата конвертації29.04.2016
Розмір0.7 Mb.
1   2   3   4   5

Контроль, оцінювання навчальних досягнень учнів з української літератури

5–9 класи

Класи

5

6

7

8

9

Семестри

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

Контрольні роботи

у формі:

· контрольного класного твору;

· виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)


2

23

1

23

1

23

1

23

1

23

1

23

1

23

1

24

2

24

2

2Уроки розвитку мовлення*

(РМ)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


Уроки позакласного читання

(ПЧ)


2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

Перевірка зошитів

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5
Календарно - тематичне планування української літератури в 5 – А класі

з/п


Дата

Зміст програмового матеріалу

Вступ 2 год.

1
Слово в житті людини. Краса світу й людської душі в художньому слові. Образне слово – першоелемент літератури.

ТЛ: образне слово, епітет, порівняння, персоніфікація.

2
Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва.

ТЛ: фольклор.

Світ фантазії, мудрості.

3-4
Міфи й легенди українців «Про створення землі», «Чому буває сумне сонце?», «Про зоряний Віз», «Про вітер», «Про вогонь», «Про дощ» (на вибір). Первісні уявлення про всесвіт і людину.

ТЛ: міф, легенда.

5
«Чому пес живе коло людини?», «Берегиня», «Дажбог», «Неопалима купина»(на вибір). Реальні та фантастичні елементи людської поведінки, добро і зло. Їх роль у житті.

6
Позакласне читання №1.


7
Народні казки. «Про правду і кривду». Народне уявлення про добро і зло у казці. Аналіз фантастичного і реального.

8
«Мудра дівчина». Яскравий національний колорит казки.

9
Побудова твору (зачин, кінцівка).

10-11
«Про жар-птицю та вовка», «Красний Іванко і закляте місто». Аналіз фантастичного і реального, смішного і страшного, красивого і потворного в казках. Тематика народних казок, їх різновиди.

12
РМ №1. Усний переказ улюбленої (самостійно прочитаної) народної казки.

13
К.Р. №1. Міфи, легенди та народні казки українців (тест).

14
Літературні казки. Особливості літературної казки, її відмінність від народної.

ТЛ: літературна казка.

Іван Франко – казкар ( збірка «Коли ще звірі говорили»). Дитинство письменника.

15
Зміст казки «Фарбований Лис». Головні та другорядні персонажі казки.

16
Образ Лиса, риси його характеру.

ТЛ: інтонація читання, мова автора і мова персонажів (дійових осіб).

17
Василь Королів-Старий. Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки. Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклору.

18
Добро і зло в казці «Хуха-Моховинка». Світлий життєствердний погляд на світ. Наскрізний гуманізм казки. Аналіз зовнішності казкових істот.

ТЛ: портрет.

19
Позакласне читання №2.

В. Королів-Старий. «Потерчата»20
Виразне читання №1. Художнє читання ключових моментів казки

«Хуха-Моховинка».

21
Іван Липа. Цікавий епізод біографії письменника. Висока ідейність, естетика, народна мораль та етика його казок.

22
«Близнята». Умовна, вигадана ситуація. Дарунок Долі й уміння ним скористатися як основна думка казки.

23
Поведінка братів-близнят – різні життєві шляхи, взірці власного вибору.

ТЛ: прозова мова.

24
Василь Симоненко. Цікава сторінка з життя митця. «Цар Плаксій та Лоскотон». Казкова історія й сучасне життя.

25
Різні життєві позиції персонажів (песимістична й оптимістична). ТЛ: віршована мова, рима, строфа.

26
Загадки (на вибір). Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту й форми загадок. Види загадок. Художні засоби в них (метафора).

ТЛ: загадка, метафора.

27
Леонід Глібов. Відомий поет і байкар. «Химерний маленький», «Що за птиця?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?». Фольклорна основа творів. Життєствердний пафос.

ТЛ: акровірш.

28
«Квіткове весілля». Особливості поетичної мови творів Л. Глібова.

29
Прислів’я та приказки. Народне уявлення про навколишній світ та його оцінка в прислів’ях та приказках. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості.

ТЛ: прислів’я, приказка.

30
РМ №2. Складання оповідання (казки) на основі загадок і прислів’їв (письмово).

31
Контрольна робота №2. Світ фантазії і мудрості (контрольний літературний диктант).

32
Виразне читання №2. Декламування поетичних творів.
Історичне минуле нашого народу

33
Літописні оповіді: про заснування Києва, про князя Олега, про княгиню Ольгу, про хрещення Києва князем Володимиром (на основі «Повісті минулих літ» у перекладі В.Близнеця).

34
«Повість минулих літ» – найдавніший літопис нашого народу. Значення для нащадків. Казкові та історичні мотиви літописних сюжетів. Любов руських князів до своєї землі, риси їх характерів.

ТЛ: літопис.

35
Олександр Олесь (Кандиба). Поезії з книги «Княжа Україна». Поетична оповідь про минуле нашого народу, князів давньої України-Руси. «Заспів», «Україна в старовину».

36
«Наші предки-слов’яни», «Початки Києва».

37
«Поход на Царгород», «Аскольд і Дір»

38
«Княгиня Ольга», «Ярослав Мудрий».

39
«Микита Кожум’яка».

ТЛ: віршовий ритм, драматичний твір і його побудова, гіпербола.

40
Антін Лотоцький. «Михайло-семиліток». Давньоруські часи України (боротьба киян проти загарбників-печенігів).

41
Почуття обов’язку й батьківської любові. Роздуми про добро і зло.

ТЛ: тема худ. твору, сюжет, кульмінація.

42
РМ № 3. Письмовий переказ епізодів твору А. Лотоцького.

43
Іван Нечуй-Левицький. Цікава сторінка з біографії митця. «Запорожці» (фрагмент). Літературна казка про запорожців.

44
Показ письменником лицарства, гуманності, патріотизму, сміливості, відваги запорожців.

45
Роль худ. засобів у творі, пейзажу, портрета.

ТЛ: пейзаж.

46
Оксана Сенатович. Коротка розповідь про письменницю. «Малий Віз». Чарівний сон Дмитрика. Образ допитливого хлопчика. Уявне і фантастичне. Значення історичного минулого для сучасності.

47
КТР №3. Контрольний письмовий твір

Рідна Україна. Світ природи.

48
Тарас Шевченко. Розповідь про письменника, його дитинство. «За сонцем хмаронька пливе», «Садок вишневий коло хати».

49
Україна часів Т.Шевченка. картини довколишнього світу, природи в поезіях Т.Шевченка – інша, художня реальність, створена уявою митця.

50
Костянтина Малицька. Розповідь про письменницю. «Чом, чом, земле моя…». Вірш-пісня, що стала народною. Відтворення худ. словом почуття патріотизму. Причини популярності пісні.

51
Виразне читання №3. декламування поетичних творів.

52
«Соловей». Художня оповідь про пташку. Образ солов’я як втілення творчої особистості.

ТЛ: художній опис.

53
Олена Пчілка. Розповідь про письменницю. «Сосонка». Ідея притягальної, захисної сили рідного дому. Дивовижна пригода з хлопчиком Івасем.

54
Художні засоби твору, особливість його жанрової побудови.

ТЛ: оповідання, експозиція.

55
Павло Тичина. «Гаї шумлять», «Блакить мою душу обвіяла». Майстерне відтворення краси природи, вираження життєрадісності, патріотичних почуттів засобами художнього слова. Мелодійність віршів П. Тичини.

56
К.Р. №4. Рідна Україна. Світ природи(відповіді на запитання).

57Євген Гуцало. Основні відомості про письменника. Порушення теми вічного протистояння добра і зла в оповіданні «Лось». Співчуття, милосердя – шлях до перемоги добра.

58
Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань.

59
Позакласне читання №3. Література рідного краю.

Творчість Олексія Столбіна.60
Богдан-Ігор Антонич. Основні відомості про поета. «Весна». Вміння бачити красу рідної природи і створювати красу засобами поетичної мови.

61
«Назустріч», «На шляху». Єдність людини і природи, зв'язок між станом людської душі й довкіллям.

ТЛ: ліричний герой.

62
Виразне читання №4. Декламування поезії.

63
Григір Тютюнник. Коротко про письменника. «Дивак». Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини. Світ людини і природи. Точність і лаконізм описів природи.

64
Хлопчик Олесь, його жага пізнавати загадковий світ природи. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості.

65
РМ №4. Усний твір-роздум про персонажа.

66
Поезія – особливий спосіб вираження почуттів людини. Микола Вінграновський. «Перша колискова», «Ходімте в сад…».

67
Поезія «Сама собою річка ця тече…». Художні описи природи як вияв патріотичних почуттів автора.

68
К.Р. №5. Рідна Україна. Світ природи (тест).

69
Повторення й узагальнення матеріалу, вивченого упродовж навчального року.

70
Позакласне читання № 4. Відгук на самостійно прочитаний твір. Рекомендована література для читання влітку.ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НА ПАМ'ЯТЬ


  • Кілька загадок, 20 прислів’їв та приказок.

  • Т. Шевченко. «За сонцем хмаронька пливе», «Садок вишневий коло хати».

  • Малицька К. «Чом, чом, земле моя».

  • Тичина П. Один вірш на вибір.

  • Антонич Б.-І. Один вірш на вибір.

Програма


Українська література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів/ Автори Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, О.А.Камінчук, М.П.Бондар, О.Б.Поліщук, М.М.Сулима, Л.П.Шабельникова, В.М.Садівська. Керівник проекту М.Г.Жулинський. За загальною редакцією Р.В.Мовчан. – К., Ірпінь: Перун, 2005. – 201 с.

Підручник

Авраменко О.М. Українська література: Підручник для 7 класу. – Київ: Грамота, 2007.
Контроль, оцінювання навчальних досягнень учнів з української літератури

5–9 класи

Класи

5

6

7

8

9

Семестри

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

Контрольні роботи

у формі:

· контрольного класного твору;

· виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)


2

23

1

23

1

23

1

23

1

23

1

23

1

23

1

24

2

24

2

2Уроки розвитку мовлення*

(РМ)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


Уроки позакласного читання

(ПЧ)


2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

Перевірка зошитів

4

5

4

5

4

5

4

5

4

51   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка