Формування в молодших школярів умінь будувати твори – міркування на основі прочитаних творів та за власними спостереженнямиСкачати 208.78 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір208.78 Kb.
Формування в молодших школярів умінь будувати твори – міркування на основі прочитаних творів та за власними спостереженнями
Провідним завданням початкового курсу рідної мови є мовленнєвий розвиток молодших школярів – формування вмінь висловлюватися в усіх доступних для них формах, типах і стилях мовлення.

Вже кілька років поспіль в школах України запроваджено моніторингове вивчення навчальних досягнень школярів з читання. Ним передбачається, щоб учні виявили свої знання та вміння у письмовій формі: у вигляді розповіді, опису, міркування, пояснення тощо.

Моніторингове дослідження з читання – нестандартний вид перевірки навчальних досягнень учнів. Воно включає завдання, різні за формою та способом виконання, а саме: вміння читати мовчки і розуміти фактичний зміст прочитаного, визначати послідовність подій у тексті, будувати писемне висловлювання, чітко, послідовно й аргументовано висловлювати оцінні судження.

Аналіз результатів моніторингу з читання показав, що значна частина учнів зазнавала труднощів у виконанні завдань творчого характеру, які розраховані на високий рівень навчальних досягнень. Як правило, ці завдання вимагають від учнів уміння самостійно мислити, аналізувати, робити висновки. Речення діти будують довільно, спираючись на мовне чуття та власний життєвий досвід. Як показує досвід, діти люблять писати такі роботи «від себе», хочуть, щоб їхні твори обов’язково прочитали. Досягти їхньої досконалості, не «відбити бажання» викладати на папері власні судження, думки , мрії надмірними зауваженнями, організувати корекцію, аналіз написання творчих робіт – завдання вчителя початкових класів.

Однак, рівень сформованості в молодших школярів створювати зв’язні висловлювання недостатньо високий. Вважаю, що на уроках читання слід звертатися до письма, пропонуючи дітям у вільній формі написати невеличкі зв’язні висловлювання про те, що вони прочитали, який висновок зробили, які подібні ситуації траплялися з ними у житті, як вони оцінюють свої вчинки та вчинки героїв прочитаних творів. Постійне вправляння є важливою умовою майбутніх успіхів. Гірше, коли учні, не маючи досвіду створення власних письмових висловлювань, безпорадно сидять, не наважуючись щось написати.

Міркування – найскладніший спосіб викладу думок, тому що ґрунтується на розумінні причинно - наслідкових зв’язків у явищах та подіях, на вмінні робити висновки зі спостережень, доводити висунуті положення. Такі уміння рекомендується виробляти поступово.

З необхідністю міркувати учні зустрічаються нерідко, наприклад, під час аналізу художніх творів на уроках читання. Питання аналізу спонукають дітей до з’ясування причинно – наслідкових залежностей у вчинках героїв та вимагають викладати думки у формі елементарних міркувань.

На першому етапі міркування можуть виявлятися в оцінці того, про що розповідається в творі. Пізніше, під керівництвом вчителя, учні вчаться вносити елементи міркувань у власні розповіді. Знайомлю дітей із пам’яткою для написання творів – міркувань.Пам’ятка для написання твору – міркування

  • Поміркуй, яку думку ти будеш доводити. Сформулюй заголовок у вигляді питання.

  • Чітка і лаконічна відповідь на питання буде твердженням твого міркування.

  • Уяви адресата мовлення. Аргументи (докази) мають бути йому цікавими і переконливими.

  • Для зв’язку частин тексту використовуй слова: по – перше, по – друге, таким чином.

  • Висновок у висловлюванні має бути пов'язаний з головною думкою і узагальнювати докази.

  • Перечитай написане, перевір, чи є у ньому зайві речення, не пов’язані з головною думкою. Викресли їх.

В. О. Сухомлинський вважав, що на уроці з розвитку зв’язного мовлення обов’язково має бути такий ефективний засіб навчання, як зразок письмового твору. І нехай це буде звичайний твір чи твір – мініатюра – немає значення. Зразок творчої роботи є тим відправним пунктом, за допомогою якого учні входитимуть у складний лабіринт справжньої творчості.

Тому, з метою адаптації школярів до моніторингових досліджень, розробила зразки нестандартних, аналогічних до моніторингових, завдань з читання на матеріалі «Читанки», 4 клас, (автор О.Я. Савченко). Прочитані твори на уроках читання аналізуються, активізується словник школяра, накопичуються заготовки і деталі для майбутнього зв’язного висловлювання, проводиться робота над виражальними засобами мови, яка в початковій школі має практичний характер. Під час опрацювання художніх творів словник дітей збагачується синонімами, антонімами, епітетами, метафорами, порівняннями , фразеологізмами тощо. (теоретичних відомостей про виражальні засоби мови учні початкових класів не одержують). Завдання вчителя – навчити учнів уміло використовувати виражальні засоби мови у власних творчих роботах.

Я подаю дітям зразки не готових творів, а опорні слова та вирази, запитання,які дадуть учневі поштовх до викладу власних думок. Учні можуть використати запропоновані опорні слова і вирази, або ж написати своє, власне міркування.

Назва розділу «Рости книголюбом»

Микола Сингаївський «До школи». Які книги ти читаєш? За Костянтином Паустовським «Розумні і вірні друзі».

Завдання 1. Напишіть текст – міркування за поданим твердженням і висновком. Дайте йому заголовок.

Твердження. Книга вчить, як на світі жить.

Доказ. У світі існує безліч різних книг. Різні книги по – різному служать людям. Книги, за якими я вчуся, це - ….. Книги, які допомагають знайти відповіді на запитання «як?», «чому?», «коли?», «де?», це - … Вони полегшують нам життя. Книга вчить шанувати людину й самих себе.

Книжка ….Висновок. Любіть книжку – джерело знань.

Завдання 2. Напишіть текст – міркування за поданим твердженням і висновком. Дайте йому заголовок.

Твердження. Одне з найдорожчих для нас слів – слово «мир».

Доказ. Нам потрібен мир, щоб будувати нові міста, щоб …..(використай для доказу слова « вирощувати, запускати, виховувати, садити»).

Висновок. Хай завжди буде мир!

За Олександром Єфімовим «Твоя бібліотечка». Марія Чепурна «Золота хвилина».

Завдання. Склади і запиши текст – міркування за поданим твердженням і висновком. Дай йому заголовок.

Твердження. Важко знайти зараз сім’ю, в якій би не було книжок.

Доказ. У мене вдома теж є невеличка бібліотека. Там є …., ….., …… . Я люблю читати …..

Висновок. Людина, яка любить і вміє читати – щаслива людина. Книга відкриває перед людьми великий світ. Вона ….
Назва розділу. «Усна народна творчість»

Завдання . Склади текст – міркування на тему «За що ми любимо казки».

Твердження. Мабуть, немає такої людини в світі, яка б не любила казки.

Доказ. Я теж люблю казки. Спочатку мені їх читала мама, тепер я захоплююся ними сам. (Напиши, хто твої улюблені герої. Чого ти навчився у них. Як вони допомагають тобі у житті).

Висновок. І скільки б не читав казки, ще хочеться. Усе життя читав би!
Народні пісні. «Стоїть явір над водою», «Котився віночок по полю», «Ой співаночки мої» (українські народні пісні).

Завдання Склади і запиши текст – міркування про народну пісню за поданим твердженням і доказом. Придумай заголовок.

Твердження. Кожного дня по радіо, телевізору ми чуємо мелодії пісень.

Доказ. Пісні є дуже різні – веселі, сумні, мелодійні і не дуже. Справжнім скарбом українського народу є…. . У них оспівують ….. . Вони надихають нас на ……

Висновок. Кажуть: «Пісня – душа народу», адже без пісні ….. .

Прислів’я та приказки.

Завдання. Напиши текст – міркування за прислів’ям «Вчитися ніколи не пізно».

Твердження. Знання потрібні людині, як повітря.

Доказ. (Поміркуй, що ми називаємо знаннями? Звідки вони беруться? Навіщо людині знання?) Використай опорні речення: Без знань людина не впевнена в собі, вона сліпа. Вчитися потрібно все життя. Знання дають нам … . Вони полегшують нам життя. Наприклад, …..

Висновок. Той, хто хоче багато вміти і багато знати….
Назва розділу «Біблійні легенди»

Біблійна легенда «Вавилонська вежа», «Каїн і Авель», «Чому людина не знає, доки живе».

Завдання 1. Поміркуй і напиши, чому «Чому птаха пізнають за пірям,

а людину – за мовою?».

Твердження. Основною ознакою птахів є їхнє пір’я. У різних птахів різне пір’я: у голуба – біле, у ворони – чорне, у дятла – строкате. Ми розрізняємо птахів за пір’ям.

Доказ. У кожної людини своя мова. Мова людини – показник її вихованості. (Напиши, як говорить культурна людина, чому мову потрібно вивчати, добре знати, любити, доглядати, берегти).

Висновок. Мова людини багато чого може про неї розказати.

Завдання 2. Поміркуй і напиши, чому мова – дивний скарб.

Твердження. Найбільше і найдорожче добро в кожного народу – це його мова.

Доказ. Якщо в народу є своя мова, то є і сам народ. Кожна держава має свою державну мову, яку слід поважати. (Напиши, якою мовою ти розмовляєш. Як ти розумієш зміст слів «державна мова»? ) Українська мова неповторна, мелодійна, ….., ……., …….. .

Висновок. А поки жива мова – живий український народ.

Назва розділу «Сторінки з книги природи»

«Як не любить той край…» Володимир Сосюра. «Рідні краєвиди» Дмитро Чередниченко. «Дрімають села…» Іван Франко.

Завдання. Склади і запиши текст – міркування про те, як ти розумієш рядки вірша Сергія Сухомлинського:

Край наш – писанка неначе,

Треба тільки вміти бачити!

Твердження. Україна – рідна і дорога нам усім сторона.

Доказ. Ми – українці, гордимося своїм чудовим краєм. Тут усе милує око. (Напиши, чим багата Україна, які чарівні куточки є в тому краї, де ти живете, як ти бережеш і примножуєш всю цю красу).

Висновок. Ми – діти землі, що зветься Україна. Ми повинні любити свою Батьківщину, вона у нас – єдина!
«Здивовані квіти» Ліна Костенко. «Заворожений сад», Катерина Перелісна. «Дощик» Андрій Малишко.

Завдання. Ти спостерігав, як приходить осінь. Напиши про це текст – міркування. Придумай заголовок.

Твердження. Осінь приходить непомітно. Та є багато ознак, за якими її пізнають.

Доказ. (Напиши про свої спостереження. Наприклад, які стали дні, ночі, що сталося з птахами, які зміни сталися в саду, в полі, в лісі, на городі).

Висновок. Осінь прекрасна! Скільки радості приносить її краса! Скільки дарунків і різних щедрот!
«Зимовий ранок» Максим Рильський, «Лісова книга» Леонід Полтава, «Три лижні» Вадим Скомаровський.

Завдання. Складіть і запишіть текст – міркування за поданим твердженням і висновком. Придумай заголовок.

Твердження. Зима – це не тільки сніги та морози, але ще й велика радість дітям.

Доказ. Адже тільки взимку можна … (Напиши про свої розваги взимку, пригадай свій найсмішніший випадок на гірці чи на льоду).

Висновок. Здавалось, наче сніг спеціально створений для дитячої радості. Чудові розваги взимку!
Анатолій Костецький «Лист до птахів».

Завдання . За поданим твердженням складіть і запишіть текст – міркування «Чому потрібно допомагати птахам взимку» .

Твердження. Взимку птахи переживають велику скруту.

Доказ. Важко їм добувати їжу. (Напиши, як ти турбуєшся про птахів взимку, чому голод страшніший пташці, ніж холод. За якими пташками ти спостерігав взимку біля своєї годівнички?)

Висновок. Влітку птахи віддячать нам. Вони …
Назва розділу «Цікаві пригоди братів наших менших».

Микола Трублаїні «Пустуни на пароплаві», О. Копиленко «Кріт – неборака», Григір Тютюнник «Ласочка», Михайло Слабошпицький «Чудасія на балконі», Валентина Юрченко «Друзі».

Завдання. Поміркуй над питанням: що головніше в людині – краса зовнішня чи внутрішня?

Твердження. Було б добре і виглядати красивим, і бути добрим, правдивим, чесним.

Доказ. Я думаю, в людині найпрекрасніше… (Чи можуть красиві справи прикрасити людину і навпаки, погані вчинки зіпсувати зовнішній вигляд людини?)

Висновок. Чим більше в людині хороших якостей, тим вона красивіша.


Назва розділу «Світ дитинства»

Василь Сухомлинський «Як Павлик списав у Зіни задачу», «Найкраща лінійка», Грицько Бойко «Обіцяльник».

Завдання. Поміркуй, чи потрібно бути правдивим?

Твердження. В народі кажуть «Краще гірка правда, ніж солодка брехня».

Доказ. І погоджусь з цією народною мудрістю (чи не погоджуюсь?). Нас з дитинства вчать говорити правду. Чому діти іноді кажуть неправду? Що відчуває людина, коли говорить неправду? Які приклади із свого життя ви можете навести?

Висновок. Правди, як і шила в мішку, не сховаєш.
Назва розділу «Пригоди і захоплення твоїх ровесників»

Юрій Ярмиш «Паличка – рятівниця», Валентин Чемерис «Чорна кішка, або магічне число «сім»,За Віктором Кавою «Я і мій телевізор», Василь Сухомлинський «Як Миколка став хоробрим»

Завдання. За прочитаними творами і власними спостереженнями склади і напиши невеличке міркування на тему «Яку людину називають совісною?»

Твердження. Совість – одна з кращих рис людини. А що вона таке?

Доказ.( Із прочитаних творів зроби висновок, чи можна Миколку, Василька, Вітю назвати совісними дітьми? Чому Напиши із власного досвіду, як совість застерігала тебе від поганих вчинків?)

Висновок. «Совість гризе зубами», «Від своєї совісті не втечеш», У кого є сором, у того є совість». ( Із запропонованих прислів’їв вибери і запиши одне).
Лідія Компанієць «Зимовий вечір, Анатолій Качан «Новорічна пригода», Наталя Забіла «Що нас жде в Новому році?»

Завдання . За поданим твердженням і висновком склади і запиши текст – міркування «За що я люблю свято Нового року».

Твердження. Скоро Новий рік. З яким нетерпінням ми чекаємо це свято!

Доказ. До цього свята готується вся наша сім’я. Ми… (Напиши, як твоя сім’я готується до свята, використовуй слова « подарунки, іграшки, ялинка, маски, солодощі, фрукти, листівки)

Висновок. Нехай Новий рік принесе радість і щастя у кожен дім!

Назва розділу: «Міфи народів світу»

За Сергієм Плачиндою «Гнів Перуна»

Завдання: За прочитаним міфом склади і запиши власне міркування на тему «Біда людей випробовує».

Твердження: У народі кажуть «Біда людей випробовує».

Доказ. У світі ще багато горя, страждань і несправедливості. Люди повинні допомагати один одному в біді. (Поміркуй, чому не можна проходити повз чуже горе, бути байдужим. Чи вмієш ти підтримати, допомогти, підбадьорити людину, в якої біда, страждання).

Висновок. Нікому не слід забувати, що ти сам можеш опинитися в біді.

«Дедал та Ікар (міф Стародавньої Греції)

Завдання. За прочитаним міфом склади і запиши міркування на тему «Діло майстра величає».

Твердження. Колись, за сивої давнини, в Афінах, жив Дедал, майстер на всі руки. Доказ. Щоб вирватися з неволі, він… (напиши, як знання стали Дедалу у пригоді).

Висновок. Знання за плечима не носити. Адже знання…

Назва розділу «Сторінки з історії».

Олександр Олесь. «Наші предки – словяни»

Завдання. За прочитаним твором склади і запиши міркування «Без знання минулого не збудуєш майбутнього».

Твердження. Українці – сильний і сміливий народ.

Доказ. У сиву давнину наші предки міцно обороняли рідну землю. Вони…

Висновок. Ми гордимося минулим нашого народу. Воно допоможе нам…

Олександр Олесь «Ярослав Мудрий».

Завдання. За прочитаним твором склади і запиши міркування на тему «Заповіді князя Ярослава Мудрого».

Твердження. Ярослав Мудрий – великий київський князь.

Доказ. За його правління Київська Русь досягла розквіту і визнання серед інших народів. Своїм синам він заповідав…

Висновок. Слова Ярослава Мудрого є повчальними і для нас, його далеких нащадків. Вони вчать нас…

Наталя Забіла « Старовинне місто».

Завдання. Склади і запиши за прочитаним твором текст – міркування. Дай йому заголовок.

Твердження. Історія міста Києва цікава і героїчна.

Доказ. Його славна історія в тому, що…

Висновок. Київ – гордість нашої держави.

Іван Бондарчук « На новій землі».

Завдання. За прочитаним твором склади і запиши невеличке міркування на тему

«Край, де я живу».

Твердження. Найдорожча і найкраща та земля, де ти народився і виріс.

Доказ. Моя маленька Батьківщина – село Новопілля. Тут мені все дороге і знайоме. Тут…

Висновок. Я люблю своє рідне село, свою…

Юрій Збанацький « Гвардії Савочка».

Завдання. За прочитаним оповіданням склади і напиши невеличке міркування на тему « Ми хочемо миру».

Твердження. Багато горя принесла людям війна.

Доказ. Із книжок, розповідей ми дізналися, що війна…

Висновок. Ми повинні пам’ятати про тих, хто відвоював мир. Для того в нашому селі…
Назва розділу « Поетична світлиця»

Тарас Шевченко « Вітер з гаєм розмовляє…», « Садок вишневий коло хати»,

« Реве та стогне Дніпр широкий».

Завдання. Ти прочитав вірші Тараса Шевченка. Склади і напиши текст – міркування « У чому сила і безсмертя поета Тараса Шевченка».

Твердження. Сила і безсмертя Шевченка у його віршах.

Доказ. У них він оспівував… . Ми любимо твори Тараса Шевченка тому, що…

Висновок. Шевченкове слово буде жити в віках. Воно нас…

Леся Українка « Давня весна».

Завдання. За прочитаним віршем і прочитаною біографією Лесі Українки склади і запиши невеличке міркування «Лесина мужність».

Твердження. Мене вразила Лесина мужність і сила волі.

Доказ. Для доказу цього твердження використай вислови «важка хвороба»,

« вміння радіти життю», «кращі сподівання».Висновок. Вірш Лесі Українки викликав у мене почуття…

Павло Тичина « Гаї шумлять…», « Хор лісових дзвіночків».

Завдання. За прочитаними віршами склади і запиши невеличке міркування

« Чому потрібно оберігати природу».

Твердження. Людина – на те вона і людина – захисник всього живого на землі.

Доказ. Поміркуй! Ти побачив зламане деревце. Як вчиниш?

Як допомогти пташеняті, яке випало з гнізда?

Діти бігають по клумбі. Як ти поведеш себе?

Висновок. Бережімо природу! Вона віддячить нам…

Максим Рильський «Дитинство», «Не кидайсь хлібом…», « Ким хочеш

бути, хлопчику…?

Завдання 1. Склади і запиши невеличке міркування « Що означає бути справжньою людиною?»

Твердження. Часто говорять « Він справжня людина».

Доказ. А хіба бувають «несправжні» люди?». Я вважаю, справжня людина, це та людина, яка…

Висновок. Коли виросту великим…

Завдання 2. Склади і запиши міркування на тему «Який слід повинна залишити людина на землі?»

Твердження. Кожна людина повинна залишити свій слід на землі.

Доказ. Композитори залишають після себе пісні, художники – картини, поети – вірші. (Поміркуй, як треба жити, вчитися, працювати, щоб про тебе пам’ятали люди).

Висновок. Прожити життя чесно – лише так можна залишити слід на землі.

Назва розділу « Байки».

Езоп « Двоє приятелів і ведмідь».

Завдання 1. За змістом прочитаної байки склади і запиши невеличке міркування «Дружби дружбою шукають».

Твердження. Цікаво, чи всі люди мають справжніх друзів? Чому дехто друзів не має?

Доказ. Тому що, на жаль, деякі люди самі не вміють бути друзями. Справжній друг… (Напиши, хто твій друг. Чи пробачаєш ти другові його помилки, чи радієш успіхам і досягненням друга, як ти проводиш з ним час?).

Висновок. Без друзів важко жити.
Завдання 2. Склади і запиши невеличке міркування «Якби я був

добрим серцем».

Твердження. Інколи так боляче, коли тебе ображають.

Доказ. А як відповісти на це: тим самим? Чи пробачити? Я думаю, що…(напиши, у твоєму житті зустрічалося більше добрих людей чи злих? До яких людей ти відносиш себе? Про яку людину можна сказати, що вона творить добро?)

Висновок. Тільки любляче серце здатне прощати.

Назва розділу « З любов’ю до рідної землі»

Дмитро Чередниченко «Рідні краєвиди»

Завдання. За прочитаним твором склади і запиши текст – міркування

«Чому люди і природа з нетерпінням чекають весни?»

Твердження. Прийшла весна, а з нею і тепло настало.

Доказ: Всі люди природа з нетерпінням чекають весну, тому що…(опорні

слова: пробуджується природа, чарівна весна, прилетіла на крилах,

блакитне небо, виткнулась із землі,спів пташок, веселий настрій, весняне

сонце, потекли струмки, виткнулась травичка, вилетіли бджілки).Висновок. Я люблю весну, тому що…
Олександр Олесь « В небі жайворонки в’ються…»

Завдання. За змістом прочитаного вірша склади і запиши невеличке міркування «Чому треба оберігати пташок».

Твердження. Пташок треба оберігати .

Доказ. З раннього ранку до пізнього вечора чути пташині голоси в лісах, парках, садах. Вони…(використай слова: вісники весни, перелітають з гілки на гілку, щебечуть, засвистав, затьохкав, гніздечко, малі пташенята, турбуються).

Висновок. Птахи…

Василь Чухліб «Деснячки».

Завдання. Склади і запиши міркування «Чому потрібно охороняти природу?»

Твердження. Ми всі живемо на одній землі і повинні оберігати її.

Доказ. Оберігати природу – це означає…(Поміркуй, що буде , якщо ми будемо байдужими до природи. Використай слова «насаджувати, забруднювати, річки і озера, дерева і рослини).

Висновок. Станьмо друзями природи. Вона віддячить нам добром.
Марія Познанська « Спасибі людям, що зростили ліс »

Завдання. Склади і запиши невеличке міркування «Яка користь від лісу»

Твердження. Ліси – наше багатство.

Доказ. Зрубаний ліс приносить людям багато користі. З дерев роблять будинки, виготовляють …. Якби не було лісів, то наша Земля…

Висновок. Щоб зберегти для поколінь природу рідного краю, кожний повинен…

Назва розділу « Твори зарубіжних письменників»

Божена Немцова «Сіль дорожча за золото» (казка).

Завдання. Напиши невеличке міркування на тему «Доброму скрізь добре».

Твердження. Добру людину впізнаєш по її вчинках і словах.

Доказ. Якщо ти будеш робити добро, воно обов’язково до тебе повернеться. Одного разу я… (Пригадай і запиши випадок із свого життя. Яку добру справу ти зробив?)

Висновок. Зроби комусь добро – і тобі добром віддячать.

Назва розділу «Світ у мені і в світі я»

Василь Сухомлинський «Усмішка».

Завдання1. Склади і запиши невеличке міркування на тему « Як мені усмішка допомагає у житті…»

Твердження. Добра та щира посмішка красить кожну людину.

Доказ. Напиши, чи любиш ти посміхатися. Коли і кому ти найчастіше посміхаєшся? Чи допомагає тобі усмішка в житті? Наведи приклади з власного життя.

Висновок. Давайте посміхатися частіше і світ посміхнеться вам!

Олександр Єфімов «Задачі трапляються різні»

Завдання 1. Доведи письмово, що твоя мама найкраща у світі.

Твердження. Моя мама найкраща у світі.

Доказ. Коли я думаю про маму, то …

Висновок. Нема того краму, щоб купити маму.

Завдання 2. Склади і запиши невеличке міркування «Мамині руки».

Твердження. Мамині руки ніколи не мають спочинку.

Доказ. Вони постійно щось роблять. (А ти спостерігав за маминими руками? Що вони вміють робити? До кого ти ідеш зі своїми жалями і болем? Що можуть мамині руки?)

Висновок. Ось такі руки у моєї мами – працьовиті, ніжні. Вони вміють робити чудеса!

Василь Марсюк «За що хвалять?», В. Струтинський «Казка про хлопчика Абихто»

Завдання . Склади і запиши невеличке міркування «Про себе самого».

Твердження. Напиши: як ти вважаєш, ти добрий хлопчик чи дівчинка. Чому?

Доказ. Напиши, про яку людину можна сказати, що вона творить добро?Що значить для тебе «добра людина», «зла людина» ?

Тебе часто хвалять? За що? Тебе часто сварять? За що?Висновок. Чи є така людина, на яку ти б хотів би бути схожим? Чому?

Всеволод Нестайко « Космонавти з нашого будинку» (уривок).

Завдання . Склади і напиши невеличке міркування на тему «Дружити справа нелегка, але дружити треба вміти».

Твердження. Товаришів в мене багато: в школі, в нашому й сусідньому будинку. Але найбільше я дружу з..

Доказ. За що ти її (його) поважаєш? Як вона (він) відноситься до тебе? Чи бувають у вас суперечки? Як ви їх вирішуєте?

Висновок. В кінці розповіді запиши кілька прислів’їв про дружбу.

Василь Сухомлинський «Співуча пір’їнка».

Завдання . Поміркуй над словами із оповідання Василя Сухомлинського

«У кожної людини є своя співуча пір’їнка. Нещасливий той, у кого такої пір’їнки немає».

Твердження. Кожна людина талановита. Одна гарно співає, друга – чудово малює, третя – пише вірші.

Доказ. Напиши, які здібності є у тебе? Як ти їх розвиваєш? Ким ти мрієш стати, коли закінчиш школу?

Висновок. Тільки працьовита людина відчуває радість життя.

Василь Чухліб «Пісенька тоненької очеретини».

Завдання 1. Склади і запиши невеличке міркування на тему «Моя заповітна мрія».

Твердження. Мабуть, кожна людина про щось мріє.

Доказ. Напиши, ким ти мрієш стати. Що ти будеш робити для досягнення

своєї мети. На кого із героїв за прочитаними творами ти хотів би бути

схожим? Чому?

Висновок. Щоб досягти своєї мрії, я буду…

Завдання 2 . Напиши невеличке міркування на тему «Чого навчишся, того

за плечима не носити» (розкрийте зміст прислів’я, переконайте читача в

потребі знань, як основу існування людини на землі.)

Твердження. Вчитися ніколи не пізно.

Доказ. Людину, яка багато знає і вміє цінують і поважають люди. (Поміркуй, які

є джерела знань? Де ти можеш здобувати знання? Для чого потрібно ходитидо школи? Як знання можуть стати у пригоді).

Висновок. Я теж хочу багато знати, а для цього треба вчитися.

Література

  1. Катерина Пономарьова, кандидат пед. наук, ст. науковий співробітник інституту педагогіки АПН України, стаття «Формування в молодших школярів умінь будувати зв’язні висловлювання», ж. «Початкова школа», 2005 р., № 11.

  2. Лідія Мамчур, канд. педагогічних наук, доцент Уманського державного пед. університету ім. Павла Тичини «Погляди Василя Сухомлинського на розвиток комунікативної здатності та зв’язного мовлення молодших школярів»,

ж. «Початкова школа», 2010 р., №9.

  1. «Читанка», 4 клас,(О. Я. Савченко, Київ «освіта» 2004).


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка