Фізичний диктант по темі: «Рівномірний прямолінійний рух» Лінія по якій рухається тіло називається …Скачати 298.97 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації18.04.2016
Розмір298.97 Kb.
  1   2   3
М Е Х А Н І К А
Фізичний диктант по темі: «Рівномірний прямолінійний рух»


 1. Лінія по якій рухається тіло називається …

 2. Одиниця вимірювання швидкості є …

 3. Шлях, пройдений тілом зі сталою швидкістю визначається …

 4. Чи можна, знаючи пройдений тілом шлях, розв’язати основну задачу механіки?

 5. Чому рівне переміщення автомобіля за день, якщо, виїхавши зранку із гаражу, він наїздив 100 км і повернувся у гараж?

 6. Що ми оплачуємо в літаку – шлях чи переміщення?

 7. Чи можна вважати матеріальною точкою літак, що в’їжджає в ангар?

 8. Чи можна вважати рівномірним рух автобуса, якщо його швидкість 60 км/год?

 9. Рівняння координати руху тіла змінюється за законом: х = 16 – 2t. Чому рівна проекція швидкості руху тіла?

 10. Чи зустрінуться два тіла, що рухаються вздовж однієї прямої, якщо рівняння їх руху є: х= - 4t та х= 5 + t ?

 11. Чому рівна швидкість човна відносно берега, якщо він пливе за течією річки зі швидкістю 2 м/с, а швидкість течії 0,5 м/с?

 12. Для якого з рухомих тіл: літака чи пішохода, графік залежності координати від часу буде більше нахилений до осі часу?

Фізичний диктант на тему: «Рівноприскорений рух.»
 1. Одиницею вимірювання прискорення є …
 1. Прискорення характеризує швидкість зміни …
 1. Формула для визначення швидкості тіла у будь-який момент часу під час рівноприскореного руху є …
 1. Падіння тіл у вакуумі називається …
 1. Графік залежності координати тіла від часу при рівноприскореному русі має вигляд …
 1. Чому рівне прискорення вільного падіння біля поверхні Землі?

7.Рівняння переміщення тіла має вигляд: S = 2t + 3t. Чому рівне прискорення тіла?
 1. Чому рівне прискорення тіла, яке рухається зі сталою швидкістю?
 1. Куди напрямлене прискорення вільного падіння?
 1. За рівнянням координати тіла напишіть рівняння переміщення тіла: x = 2 + 3t – 2t.
 1. Яку швидкість показує спідометр автомобіля?
 1. Запишіть рівняння переміщення рівноприскореного руху тіла яке не враховує час

Фізичний диктант на тему: « Рівномірний рух тіла по колу»


 1. Величини, що показує час одного повного оберту тіла називається …

 2. Одиниця вимірювання частоти обертання є …

 3. Величини, що дорівнює куту повороту радіус-вектора за одиницю часу називається …

 4. Формула доцентрового прискорення тіла має вигляд …

 5. Одиниця вимірювання кутової швидкості є …

 6. Вектор миттєвої швидкості тіла, що рухається по колу напрямлений …

 7. Формула зв’язку кутової швидкості обертання тіла з періодом обертання є …

 8. Чому рівний період обертання тіла, якщо його частота 2 с?

 9. Чому рівна частота обертання тіла, якщо кутова швидкість його 2 рад/с?

 10. Чому рівне переміщення тіла, що обертається по колу радіусом 2 м за один період?

 11. Запишіть один із способів розв’язання основної задачі механіки для рівномірного руху тіла по колу.

 12. Два хлопчики обертаються на каруселі, але один заходиться на відстані 1 м від центру обертання, а другий на 2 м. Яка величина, що характеризує обертальний рух хлопчиків є для них сталою?

Фізичний диктант по темі: «Закони Ньютона. Сили в механіці»
 1. Сила – це величина …
 1. Одиниці вимірювання сили є …
 1. Явище збереження швидкості тіла сталою називається …
 1. Як рухається тіло, якщо сили які на нього діють компенсуються?
 1. Для яких систем відліку справджуються закони Ньютона?
 1. Запишіть формулу ІІ-го закону Ньютона.
 1. Мірою інертності тіл є їх …
 1. Яка сила виникає під час деформації тіла?
 1. Під час руху автомобіль зіткнувся із комахою. Хто з них подіяв один на одного з більшою силою: авто чи комаха?

10.Як зміниться сила взаємного притягання між двома тілами, якщо відстань між ними зросте вдвічі?


11.Яка сила заважає нам зрушити тіло з місця, але допомагає ходити?
12.Чому рівна вага тіла масою 2 кг, яке рухається тільки під дією сили тяжіння вниз?

Фізичний диктант по темі: «Статика»
 1. Які види рівноваги вам відомі?
 1. Одиниці вимірювання моменту сил є …
 1. Записати правило моментів для тіла, що має вісь обертання.
 1. Точка перетину прямих, уздовж яких напрямлені сили, що викликають тільки поступальний рух тіла називається …

 2. Чому рівний момент сили 4 Н, якщо її плече 2 м?
 1. Які види методів визначення положення центра мас плоских фігур вам відомі?
 1. Чому рівне відношення сил,що діють на важіль, якщо відношення плечей цих сил рівне 5?
 1. У якій рівновазі перебуває цирковий артист, що стоїть на м’ячі?

 2. З якими ручками краще взяти ножиці – довгими чи короткими, якщо ми хочемо різати металеві листи?
 1. Чи можна стверджувати, що центр мас кулі співпадає із її центром, якщо верхня частина кулі зроблена із сталі, а нижня з алюмінію?

 2. Куди краще нахилитися людині – вперед чи назад, якщо вона несе вантаж перед собою?
 1. Як краще стати, щоб набути стійкого положення: розставивши і трохи зігнувши ноги чи по стійці струнко?

Фізичний диктант по темі: «Імпульс тіла»


 1. Одиниці вимірювання імпульсу тіла є …
 1. Чому рівна зміна імпульсу тіла?
 1. Імпульс є величиною векторною чи скалярною?
 1. Чому рівний імпульс автомобіля масою 2 т, що рухається зі швидкістю 2 м/с?
 1. Як називається рух, що виникає внаслідок відділення з певною швидкістю від тіла якоїсь його частини?
 1. Чому рівний імпульс плота, що пливе річкою, відносно води?
 1. Хто був першим космонавтом незалежної України?
 1. Запишіть закон збереження імпульсу для ракети, припустивши, що все її паливо згоряє миттєво.
 1. Наведіть приклад реактивного руху у живій природі.
 1. Як рухатимуться два тіла однакової маси після зіткнення, якщо до зіткнення вони рухались назустріч один одному з однаковою швидкістю?

 2. Чи залежить імпульс тіла від вибору системи відліку?
 1. Чи для будь-яких систем справджується закон збереження імпульсу.

Фізичний диктант по темі: «Робота. Енергія. Потужність»


 1. Одиницею вимірювання роботи є …
 1. Величина, що показує швидкість виконання роботи називається …

 2. Які види енергії вам відомі?
 1. Усі рухомі тіла володіють енергією …
 1. Запишіть формулу потенціальної енергії деформованого тіла.
 1. Чи залежить потенціальна енергія птаха від його висоти над Землею?
 1. Чому рівна потужність двигуна автомобіля, який рухається зі швидкістю 10 м/с, якщо сила тяги його двигуна становить 1000 Н?
 1. Запишіть формулу теореми про кінетичну енергію.
 1. Чому рівна робота сили тяжінні, що діє на поїзд масою 100 т, який рухається зі швидкістю 54 км/год?
 1. Чи однакову кінетичну енергію має пішохід відносно дороги, по якій він іде, та відносно автомобіля, що проїжджає повз нього?

 2. Чи зберігається повна механічна енергія, якщо в системі є тертя?
 1. Які фізичні величини не змінюються внаслідок пружного удару?

Фізичний диктант по темі: «Механічні коливання »


 1. Рух, що періодично повторюється, називається …
 1. Максимальне зміщення тіла від положення рівноваги називається …
 1. Одиниці вимірювання циклічної частоти є …
 1. Графік гармонічних коливань має вигляд …
 1. Чому рівний період коливань тіла, якщо зо 1 хвилину воно здійснює 60 коливань?
 1. Формула періоду коливань пружинного маятника має вигляд …
 1. Чи залежить період коливань математичного маятника від маси підвісу?
 1. Рівняння коливань має вигляд x = 2cost. Чому рівна частота коливань тіла?
 1. Чому рівне прискорення тіла, що коливається, в положенні рівноваги?

 2. Як зміниться хід годинника з маятником, якщо його перенести на Місяць?

 3. Амплітуда коливань математичного маятника збільшилась вдвічі. Як змінився період його коливань?
 1. Яке явище застосовують під час виштовхування автомобіля, що загруз у багнюці?

Фізичний диктант по темі: «Механічні хвилі»


 1. Поширення в просторі коливань речовини називається …
 1. Як позначається довжина хвилі?
 1. Які вам відомі види хвиль?
 1. Формула зв’язку довжини хвилі з швидкістю її поширення має вигляд …
 1. Чи можуть поширюватись механічні хвилі у вакуумі?
 1. Якого виду хвилі поширюються у будь-якому середовищі?
 1. Довжина хвилі 2 м. На яку відстань вона пошириться за один період?
 1. До якого виду хвиль належать звукові хвилі?
 1. Яка характеристика звуку залежить від його частоти?
 1. Які хвилі допомагають кажанам орієнтуватися у просторі вночі?
 1. Яке тіло може бути джерелом хвиль?
 1. Хто більше помахів крильцями робить за 1 с – комар чи муха?М О Л Е К У Л Я Р Н А Ф І З И К А І Т Е Р М О Д И Н А М І К А
Фізичний диктант по темі: «Основні положення МКТ. Маса та розміри молекул»


 1. З чого складаються усі речовини?
 1. Броунівський рух доводить, що молекули …
 1. У якому агрегатному стані дифузія не відбувається?
 1. Одиниця вимірювання молярної маси є …
 1. Кількість речовини обчислюється за формулою …

 2. Чому рівна кількість молекул в 1 молі речовини?
 1. Чи однакову масу мають 1 моль заліза, 1 моль води, 1 моль срібла?
 1. Швидкість руху молекул було визначено за допомогою досліду …
 1. У якому приміщенні – теплому чи холодному, слід тримати огірки, щоб вони довше були малосольними?
 1. Якому агрегатному стану притаманні такі властивості: легко міняють форму, але зберігають об’єм?

 2. Чи можна заповнити газом половину посудини в якій він знаходиться?
 1. Чи може залізо бути у газоподібному стані?

Фізичний диктант по темі: «Ідеальний газ»
 1. Газ, взаємодією між молекулами якого можна знехтувати, називають …
 1. Тиск газу вимірюється в …
 1. Які одиниці вимірювання абсолютної температури?
 1. Запишіть основне рівняння МКТ.
 1. Рівняння стану ідеального газу має вигляд …
 1. Процес зміни стану газу при сталому тиску називається …
 1. Закон Шарля описує процес зміни стану газу, що називається …
 1. При ізотермічному процесі тиск газу зріс у 6 раз. Що сталось із його об’ємом?
 1. Який вигляд має ізотерма у системі рV?
 1. Запишіть основне рівняння МКТ через густину газу.
 1. Чому рівна температура 20 С в абсолютних одиницях?
 1. Який газ – кисень чи водень, чинить більший тиск, якщо їхня температура і концентрація молекул однакові?

Фізичний диктант по темі: «Фазові переходи речовини»
 1. Процес переходу речовини з рідкого стану у газоподібний називається …
 1. Із збільшенням атмосферного тиску температура кипіння рідини …
 1. На які дві групи поділяються усі тверді тіла?
 1. Формула абсолютної вологості має вигляд …
 1. Прилад для вимірювання вологості повітря називається …
 1. Температура рідини, що випаровується …
 1. Якою повинна бути відносна вологість повітря, щоб випала роса?
 1. У якому капілярі: радіусом 1 мм чи 2 мм, рідина підніметься вище?
 1. Наведіть один приклад прояву або застосування капілярних явищ.
 1. Коли маса краплі, що утворюється із піпетки більша – коли холодно у приміщенні чи гаряче?
 1. Для яких тіл характерне явище анізотропії?
 1. Грунтівки використовують з метою покращення …

Фізичний диктант по темі: «Термодинаміка»
 1. Енергія руху та взаємодії частинок, з яких складається тіло, називається …
 1. Які способи зміни внутрішньої енергії вам відомі?
 1. Одиниця вимірювання кількості теплоти є …
 1. Формула для обчислення внутрішньої енергії ідеального одноатомного газу записується …
 1. ККД теплового двигуна обчислюється за формулою …

 2. Основні елементи теплового двигуна є нагрівник, робоче тіло і …

 3. Запишіть формулу І-го закону термодинаміки для ізотермічного процесу.
 1. Чи можливо створити «вічний» двигун?
 1. Чи можна надати тілу деяку кількість теплоти не спричиняючи його нагрівання?
 1. В якому випадку для нагрівання газу, який знаходиться в циліндрі під поршнем потрібно затратити менше енергії – якщо поршень закріплений чи рухомий?
 1. Який процес має місце під час утворення хмар в атмосфері?
 1. Чому рівна робота газу під час ізохорного розширення?

Е Л Е К Т Р О Д И Н А М І К А
Фізичний диктант по темі: «Електричне поле»


 1. У просторі навколо зарядженої частинки існує …
 1. Однойменні заряди …
 1. Одиниця вимірювання напруженості електричного поля є …

 2. Закон Кулона формулою записується …
 1. Заряд електрона рівний …
 1. Формула зв’язку напруги та напруженості електричного поля має вигляд …
 1. Чи залежить електроємність від заряду та напруги?
 1. Пристрій, призначений для накопичення електричного заряду називається …
 1. Відстань між пластинами конденсатора збільшилась в 2 рази . Як змінилась ємність конденсатора?
 1. Конденсатор підключений до джерела струму. Між його пластини вводять діелектрик. Як змінюється напруга між пластинами цього конденсатора?

 2. Чи існує електричне поле всередині металевого провідника, поміщеного в електричне поле?
 1. Чи можуть лінії напруженості електричного поля перетинати одна одну?

Фізичний диктант по темі: «Закони постійного струму»


 1. Напрямлений рух заряджених частинок називається ..
 1. Сила струму вимірюється в …
 1. У вольтах вимірюється …
 1. Формула закону Ома для ділянки кола записується …
 1. При паралельному з’єднанні провідників сталою величиною є …
 1. Одиницею вимірювання ЕРС є …
 1. Чи залежить опір провідника від його розмірів?
 1. Чи можна десять паралельно з’єднаних ламп, розрахованих на 120 В кожна, ввімкнути у коло з напругою 220 В?
 1. Чи може кулонівська сила бути сторонньою?
 1. Що станеться, якщо зовнішній опір кола різко зменшиться?
 1. Що вимірює вольтметр, приєднаний до джерела струму, якщо зовнішнє коло розімкнуте?
 1. Обидва кінці провідника мають одинаків потенціал, чи буде по цьому провіднику проходити струм?

Фізичний диктант по темі: «Магнітне поле»
 1. У просторі навколо рухомого заряду існує …
 1. Магнітна індукція вимірюється в …
 1. Формула закону Ампера записується …
 1. Сила Лоренца визначається за формулою …
 1. Напрямок сили Лоренца визначається за правилом …
 1. Чи існують у природі магнітні заряди?
 1. Чи може магнітне поле не діяти на провідник із струмом?
 1. Який вигляд траєкторії руху зарядженої частинки в магнітному полі, якщо вона влітає в нього під кутом 90?
 1. Чи змінює сила Лоренца модуль швидкості руху зарядженої частинки?
 1. Як називаються речовини з великою магнітною проникністю?
 1. Де застосовується дія магнітного поля на контур із струмом?
 1. Речовини з широкою петлею гістерезису називаються …

Фізичний диктант по темі: «Струм в різних середовищах»


 1. Носіями струму у вакуумі є …
 1. Процес виділення на електродах речовини, пов'язаний з окисно-відновними реакціями називається …
 1. Бувають такі типи газових розрядів як …
 1. Перший закон Фарадея формулою записується …
 1. Із збільшенням температури опір металів …
 1. Акцепторні домішки у напівпровідниках збільшують кількість …
 1. Чи змінює опір напівпровідника зміна його освітленості?
 1. Для чого застосовують вакуумний діод?
 1. До якого виду самостійного газового розряду належить блискавка?
 1. При низькій чи високій напрузі утворюється електрична дуга?
 1. Коли частіше перегоряють лампочки – під час вмикання чи вимикання?
 1. Коли і де ви спостерігали речовину у стані плазми?

Фізичний диктант по темі: «Електромагнітна індукція»


 1. Хто відкрив явище електромагнітної індукції?
 1. Як позначається і в яких одиницях вимірюється магнітний потік?
 1. Що породжує, змінюючись у часі . магнітне поле?
 1. Одиниця вимірювання магнітної індукції є …
 1. Формула закону електромагнітної індукції записується …
 1. Напрямок індукційного струму визначають за правилом …
 1. Індуктивність котушки збільшилась в 2 рази. Чи змінилась енергія магнітного поля?
 1. Де застосовують явище електромагнітної індукції?
 1. Чому рівна швидкість зміни магнітного потоку в котушці зі 100 витків, якщо ЕРС індукції рівна 100 В?

 2. Чи залежить індуктивність провідника від сили струму в ньому?

 3. У який момент зазвичай іскрить рубильник: під час замикання чи розмикання кола?
 1. Коли коливання стрілки компаса швидше затухають, якщо корпус компаса латунний чи пластмасовий?

Фізичний диктант по темі: «Електромагнітні коливання»


 1. Найпростіша система в якій можуть виникнути електромагнітні коливання називається …
 1. Формула Томсона записується …
 1. Коливальний контур складається з …
 1. Ємність конденсатора збільшили в 4 рази. Як змінився період електромагнітних коливань?
 1. Записати рівняння зміни заряду з часом під час вільних коливань.
 1. Чому рівна промислова частота змінного струму?
 1. У скільки раз діюче значення сили струму відрізняється від максимального?
 1. Як обчислюється ємнісний опір?
 1. Коефіцієнт трансформації більший за 1. Який це трансформатор?
 1. Чи може трансформатор працювати в колі постійного струму?
 1. Рівняння зміни заряду з часом є q = 0,02sin100t. Чому рівна амплітуда сили струму?
 1. Чи можна вмикати у коло з напругою 220 В конденсатор, пробивна напруга якого теж 220 В?

Фізичний диктант по темі: «Електромагнітні хвилі»


 1. Процес поширення у просторі вільного електромагнітного поля називається …
 1. З якою швидкість поширюються електромагнітні хвилі?

 2. Чи буде заряджена частинка, яка рухається рівномірно, джерелом електромагнітних хвиль?
 1. Хто був першовідкривачем радіо?
 1. Яким потрібно зробити коливальний контур, щоб він добре випромінював електромагнітні хвилі?
 1. До якого виду хвиль належить електромагнітна хвиля?

 2. Високочастотні чи низькочастотні хвилі краще випромінюються антеною?
 1. Зміна параметрів електромагнітної хвилі за певним законом, у якому закодована інформація, називають …

 2. Як зміниться довжина електромагнітної хвилі, якщо індуктивність котушки коливального контуру збільшиться в 4 рази?

 3. Яке явище дозволяє налаштовуватись на прийом різних радіостанцій радіоприймачеві?
 1. Радіохвилі якого діапазону використовують для зв’язку з космічними апаратами?

 2. Частота хвилі зросла в 2 рази. Як це вплинуло на густину потоку випромінювання?
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка