«Фізичні та хімічні явища»Скачати 93.33 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір93.33 Kb.
Тема уроку: «Фізичні та хімічні явища».
Тип уроку: інтегрований урок вивчення нового матеріалу.
Вид уроку: експериментально-пошуковий.
Мета уроку: сформувати знання учнів про фізичні і хімічні явища.
Завдання уроку:

Освітні:


Формувати вміння спостерігати явища, пізнавати їх і робити висновки на основі спостережень;

Сприяти засвоєнню понять «фізичні явища», «хімічні явища», «ознаки хімічних реакцій», «умови протікання реакцій»

Виховні:

Виховання переконаності в світу;

Формування естетичного смаку при спостереженні краси явищ природи;

Розвиваючі

Сформувати уявлення про єдину картину світу через єдність предметів природничого циклу;

Удосконалювати техніку виконання експерименту;

Засоби навчання: комп'ютер, проектор (презентація ходу уроку, індивідуальний тестовий контроль, відеозапис експерименту «Правила ТБ» і питання до нього), інтерактивна дошка.

Обладнання і реактиви: штатив з пробірками, тримач, спиртівка, склянка, скляна паличка, сірники;

розчини: CuSO4, крейда, NaOH, парафін, HCl, кристали сульфату міді, фенолфталеїн, вода, хлорид амонію, гідроксид кальцію, бенгальські вогні;

Методи контролю:

фронтальне усне опитування, вирішення експериментальних завдань, комп'ютерний контроль, домашнє завдання.
Хід уроку:

Вчитель хімії: Сьогодні у нас не традиційний, а інтегрований урок, присвячений вивченню фізичних і хімічних явищ, які відбуваються як в хімічній лабораторії, так і навколо нас.
ЕПІГРАФ : «Щоб пізнати що-небудь слід відповісти на чотири питання:

« Чи є це? »,

« Що це? »,

« Яке це? »,

« Чому це? »

Слова арабського філософа 1Х ст. Ісхака аль-КіндіВчитель хімії:

Все відомо навколо

Тим не менше

На землі ще багато того,

Що гідно деколи подиву

І твого і мого.Вчитель фізики:

Дивуйся росі,

Дивуйся квітам,

Дивуйся пружності сталі,

Дивуйся тому,

Чому люди деколи

Дивуватися вже перестали.
Вчитель фізики: «Заплющте очі, звільніть вуха, напружте слух і від найніжнішого подиху до найгучнішого шуму, від найпростішого звуку до найвищої гармонії, від найпотужнішого жагучого крику до най лагідніших слів розуму – все це мова природи, що виявляє своє буття, свою силу, своє життя…

Вчитель хімії: Людина і все, що її оточує постійно змінюється. Зміни, які відбуваються у світі, називаються явищами. Явища бувають атмосферні, космічні, суспільні, фізичні та хімічні. Ті явища, які відбуваються з речовинами, відносяться до фізичних й хімічних. Ми живемо в дивовижному світі природи. Природа - це весь світ, який нас оточує, все, що ми бачимо і чуємо. Людство накопичило великий обсяг знань про явища, що відбуваються в природі.


  1. Актуалізація знань.

Природні явища ви почали вивчати ще в 5-му класі.

Вчитель фізики: Давайте згадаємо:

 Що таке речовина?

 Які агрегатні стани речовин ви знаєте? (Рідке, тверде, газоподібне)

 Наведіть приклади речовин, які можуть перебувати в різних агрегатних станах (вода, ртуть)

 Які види переходу речовин з одного стану в інший ви знаєте?

(Плавлення льоду, кристалізація води, кипіння і т.д)

 Чи змінюється при цьому склад речовини? (Ні)
2. Вивчення нового матеріалу.

Вчитель фізики: всі явища, які відбуваються з речовинами діляться на 2 види:

фізичні і хімічні.

То ж давайте пригадаємо, які явища називаються фізичними?
(СЛАЙД)

Вчитель хімії:

Якщо фізику, як науку, цікавить саме тіло і зміни, які відбуваються з ним, то наука хімія розглядає ті зміни, які відбуваються з речовиною даного тіла.


 Наведіть приклади явищ, в яких ви спостерігали перетворення однієї речовини в іншу? (Горіння вугілля, дров і т.д.)
Вчитель хімії: отже, ми бачимо, що хімічні явища стосуються змін складу речовини і утворення нових речовин. Кожне з цих явищ супроводжується ознаками?
Вчитель фізики: Як відрізнити хімічне явище від фізичного?
Для вирішення поставленого завдання виконаємо кілька дослідів.Для цього об’єднаємося в групи. Кожна група отримала картку-інструкцію проведення дослідів. Ваше завдання: провести досліди і в картку-інструкцію записати ваші спостереження і висновки.
Вчитель хімії: Але, перш ніж ви приступите до виконання дослідів, згадаємо правила

Т / Б. Пропоную вашій увазі відео-фрагмент, подивившись який, прошу відзначити помилки, допущені ученицею.

(Правила користування спиртівкою, правила Т / Б при нагріванні, правила користування розчинами, роздаємо картки та таці з пробірками)
(СЛАЙД)

(Відео-фрагмент виконання досліду).


ІНСТРУКЦІЯ по виконанню дослідів.
ДОСЛІД 1. Плавлення парафіну.

1. Взяти пробірку зі стружками парафіну.

2. Закріпити пробірку в тримачі.

3. Запалити спиртівку.

4. Прогріти спочатку всю пробірку в полум'ї спиртівки, потім ту частину, де розташовано речовина.

Спостерігали: при нагріванні парафін із______________

стану перейшов в _______________________ стан

Висновок: плавлення парафіну _________________________ явище


ДОСЛІД 2. Взаємодія гідроксиду натрію NaOH з хлоридною кислотою HCl.

1. У пробірку налийте 1 мл розчину NaOH і додайте до нього кілька крапель розчину фенолфталеїну.

2. До розчину малинового кольору прилейте обережно 1 мл хлоридної кислоти HCl

Спостереження. При взаємодії гідроксиду натрію з хлоридною кислотою в присутності фенолфталеїну спостерігали ______________________________

Висновок: взаємодія гідроксиду натрію з хлоридною кислотою. _________________________явище
ДОСЛІД 3. Розчинення CuSO4 (купрум 2 сульфату) у воді.

1. Візьміть склянку з водою і додайте кристали CuSO4 .

2. Скляною паличкою перемішайте вміст пробірки.

Спостереження. При розчиненні кристалів сульфату міді у воді спостерігали

утворення розчину____________________________ кольору.

Висновок: розчинення кристалів сульфату міді у воді ___________________________ явище


ДОСЛІД 4. Взаємодія CuSO4(купрум 2 сульфату) з гідроксидом натрію NaOH.

1. У пробірку налийте 1 мл розчину CuSO4.

2. Долийте 2 мл розчину NaOH.

Спостереження. При взаємодії розчину CuSO4 з розчином NaOH.

спостерігали _______________________ осаду.

Висновок: взаємодія CuSO4 з NaOH

_______________________________ явище

ДОСЛІД 5. Взаємодія Ca(OH)2 з NH4Cl.

1. Взяти пробірку з сумішшю Ca(OH)2 і NH4Cl.

2. Закріпити пробірку в тримачі у отвора.

3. Запалити спиртівку

4. Прогріти спочатку всю пробірку в полум'ї спиртівки, потім ту частину, де розташовано речовина.

Спостереження: при нагріванні Ca(OH)2 з NH4Cl спостерігали появу _______________________

Висновок: при взаємодії Ca(OH)2 з NH4Cl при нагріванні спостерігається ________________________ явище


ДОСЛІД 6. Взаємодія крейди з хлоридною кислотою HCl.

1. У пробірку покладіть шматочок крейди.

2. Долийте 2 мл хлоридної кислоти.

Спостерігали. При взаємодії крейди з HCl спостерігали виділення ____________________________________________

Висновок: при взаємодії крейди з HCl спостерігається ________________________ явище

ДОСЛІД 7. Горіння бенгальської свічки.

Спостереження. При горінні бенгальського вогню спостерігали__________________________

Висновок: при горінні бенгальської свічки спостерігали _____________________ явище


Вчитель фізики:

 У якому досліді ви спостерігали зміну агрегатного стану речовини?

 У якому досліді ви спостерігали розчинення речовини?

 До якого виду явищ ви віднесли дані спостереження?


Вчитель хімії:

 У яких дослідах ви спостерігали перетворення однієї речовини в іншу?

 За якими ознаками ви припустили, що в результаті досліду у вас вийшла нова речовина?

 Чи змінилися при цьому властивості вихідних речовин?

(СЛАЙД)

 Які умови необхідні для початку хімічної реакції?Відповіді учнів:

1. Приведення речовин в тісне зіткнення (подрібнення, перемішування, розчинення).

2. Нагрівання речовин до певної температури.
Необхідно розрізняти: умови виникнення та умови перебігу хімічної реакції.
(СЛАЙД)
Умови виникнення та перебігу хімічної реакції
(Прибрати таці з реактивами).
Вчитель фізики: діти, сьогодні ви провели ряд дослідів, які супроводжувалися фізичними і хімічними явищами.

 У чому полягає головна відмінність хімічних явищ від фізичних?

(При хімічних явищах відбувається утворення нової речовини, а при фізичних - немає);
Молодці! Ви прекрасно знаєте про фізико-хімічні явища, що відбуваються в хімічній лабораторії. Але ж ці явища відбуваються постійно навколо нас. Подивимося, чи зумієте ви побачити їх у повсякденному житті.
Вчитель хімії:

Ознаки хімічних явищ описують не тільки хіміки, а й творчі люди: поети і письменники. Вашій увазі пропонуються кілька прикладів явищ. Визначте про яке явище йдеться і обгрунтуйте своє твердження.

На рукомойнике моём

Позеленела медь.

Но так играет луч на ней,

Что весело глядеть…

(А. Ахматова)

Учні: Мова йде про хімічне явище. Утворюється нова речовина. (Ознаки реакції - зміна забарвлення).
Пісня, написана до кінофільму «Весна».

(На екрані йдуть слайди «Весняне танення снігу» під звуки мелодії)Журчат ручьи,

Кричат грачи,

И тает лед и сердце тает.

И даже пень

В апрельский день

Березкой снова стать мечтает.

Веселый шмель гудит весеннюю тревогу,

Кричат задорные, веселые скворцы,

Кричат скворцы во все концы:

«Весна идет! Весне дорогу!»
Вчитель фізики: Скажіть, про яке ж явище йдеться в цій пісні?

Учні: Мова йде про фізичне явище. Нова речовина не утворюється, а лише змінюється агрегатний стан води: з льоду (твердої речовини) перетворюється на воду (рідкий стан).


Учень читає уривок з вірша Б. Пастернака «Зимова ніч»

Мело, мело по всей земле

Во все пределы.

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

Как летом роем мошкара

Летит на пламя,

Слетались хлопья со двора

К оконной раме.

Метель лепила на стекле

Кружки и стрелы.

Свеча горела на столе,

Свеча горела.
Вчитель хімії: Про яке явище йдеться в цьому вірші?

Учні: Хімічне явище і фізичне. Фізичне - плавлення парафіну, хімічне - горіння гнота, парафіну і утворення вуглекислого газу, сажі та води.


Вчитель хімії: Значить, горіння свічки це складний фізико-хімічний процес.
Листья желтые над городом кружатся,

С тихим шорохом нам под ноги ложатся,

И от осени не спрятаться, не скрыться,

Листья желтые, скажите, что вам снится...
Вчитель фізики: Як же гарно розповідає автор про те, що відбувається в природі.

Учні: Мова йде про фізико-хімічне явище. Хлорофіл (зелений пігмент) з приходом осені починає руйнуватися. Кружляє листя - фізичне явище.


3. Закріплення вивченого матеріалу.
Вчитель хімії: для закріплення матеріалу пропонуємо вам виконати наступні завдання: виконати тест і пройти лабіринт. Для виконання тесту об’єднуємося в пари.
Тестовий контроль.
1. До хімічних явищ (на відміну від фізичних) відносяться:

А) Згоряння бензину в двигуні автомобіля,

Б) скисання молока,

В) танення снігу,

Г) утворення інею на деревах.
2. Які з природних явищ супроводжуються хімічними реакціями?

А) Випадання дощу,

Б) виверження вулканів,

В) гниття рослинних решток,

Г) льодохід на річці.
3. Які з ознак характерні для хімічних реакцій?

А) Утворення осаду,

Б) зміна агрегатного стану,

В) виділення газу,

Г) подрібнення речовини.
4. До фізичних явищ (на відміну від хімічних) відносяться:

А) горіння вугілля,

Б) приготування порошку з шматка крейди,

В) утворення іржі,

Г) світіння вольфрамової нитки в лампочці.
5. До хімічних явищ належить:

А) Падіння каменю

Б) Випадання осаду

В) Політ птиці

Г) Блискотіння блискавки


Лабіринт

При проходженні лабіринту вам потрібно знайти шлях, який приведе вас до фінішу.

Кожна команда стартує з місця позначеного прапорцем.

Один гравець команди покаже правильний шлях на інтерактивній дошці.


Підведення підсумків тестування і лабіринту. (Оцінювання учнів.)
4. Підведення підсумків уроку.
Вчитель хімії:

 Які явища називаються фізичними, а які хімічними?

 Перерахуйте ознаки хімічних явищ.

 Умови виникнення та перебігу хімічної реакції.

Відповіді учні дають на інтерактивній дошці.

«Знайти відповідність»

Вчитель фізики: діти, як ви вважаєте чи досягнуто мети нашого уроку?

Рефлексія.

5. Заключна частина.

(СЛАЙД)


Домашнє завдання

Вчитель хімії: Наведіть приклади фізичних і хімічних явищ, які зустрічаються в трудовій діяльності ваших батьків, у домашньому господарстві, в природі.

(СЛАЙД)


Вчитель фізики: Висока мета людини науки проникати до самої суті спостережуваних явищ,

Вчитель хімії: розуміти їх найпотаємніші сили, їх закони і течії, щоб управляти ними ».

(Французький письменник Р.Роллан)


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка