Екзаменаційні білети для складання кандидатського іспиту зі спеціальності 19. 00. 07 – Педагогічна та вікова психологіяСкачати 51.31 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір51.31 Kb.
ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Університету менеджменту освіти

____________________В.В. Олійник

«____» __________________ 2014 р.Екзаменаційні білети

для складання кандидатського іспиту

зі спеціальності 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія

Екзаменаційний білет № 1


  1. Предмет, завдання і розділи вікової психології

  2. Новоутворення у психічному розвиткові немовляти

  3. Загальна характеристика процесу навчання

  4. Основні вимоги до наукового дослідження

Екзаменаційний білет № 2


  1. Предмет, завдання, розділи педагогічної психології

  2. Психічний розвиток у ранньому дитинстві

  3. Психологічний аналіз управління учбовою діяльністю

  4. Етапи дисертаційного дослідженняЕкзаменаційний білет № 3


  1. Методи дослідження вікової та педагогічної психології

  2. Психологія дітей шестирічного віку; формування передумов готовності до навчання в школі

  3. Психологія засвоєння системи наукових понять у школі

  4. Проблема валідності результатів дисертаційного дослідженняЕкзаменаційний білет № 4


  1. Історичні етапи розвитку вікової та педагогічної психології

  2. Новоутворення психічного розвитку індивіда у дошкільному віці

  3. Форми і методи активізації навчання в сучасній школі

  4. Кореляційно-регресійний аналіз даних у дисертаційному дослідженніЕкзаменаційний білет № 5


  1. Рушійні сили та умови психічного розвитку

  2. Новоутворення в психічному розвиткові молодшого школяра

  3. Поняття про сутність процесу учіння; структура учбової діяльності

  4. Стратегії складання вибірки при проведенні психологічного дослідження.Екзаменаційний білет № 6


  1. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда

  2. Новоутворення психічного розвитку підлітка

  3. Типи навчання

  4. Кластерний аналіз та інші форми латентно-структурного аналізу у дисертаційному дослідженніЕкзаменаційний білет № 7

  1. Періодизація психічного розвитку та етапи життєвого циклу особистості


  2. Особливості розвитку потребово-мотиваційної сфери у молодшому шкільному віці

  3. Психологічні основи комп’ютеризації навчання

  4. Обробка сирих даних, отриманих у дисертаційному дослідженні

Екзаменаційний білет № 8


  1. Виховання, навчання і психічний розвиток дитини. Особистість як об’єкт і суб’єкт самостворення

  2. Новоутворення психічного розвитку у ранній юності (старший шкільний вік)

  3. Основні теоретичні підходи до проблеми особистості в психології

  4. Методика вивчення соціально-психологічних феноменів у дисертаційному дослідженніЕкзаменаційний білет № 9


  1. Сутність та завдання психології виховання

  2. Кризи у психічному розвиткові людини

  3. Особистість вчителя. Вимоги педагогічної діяльності до особистості учителя

  4. Комунікативні артефакти в експериментальному дослідженні та засоби їх уникненняЕкзаменаційний білет № 10


  1. Г.С. Костюк про навчання і психічний розвиток особистості

  2. Гра та її роль у психічному розвиткові особистості

  3. Теорія учбової діяльності і формуючий експеримент

  4. Характеристика констатувального етапу емпіричного дослідженняЕкзаменаційний білет № 11


  1. Соціалізація особистості. Особливості соціалізації у різні вікові періоди

  2. Психологічні умови формування уміння вчитися. Фактори успішності учня

  3. Новоутворення у психічному розвиткові особистості в юнацькому віці

  4. Характеристика формувального етапу дисертаційного дослідження у соціальній психології.


Екзаменаційний білет № 12


  1. Психолого-педагогічні теорії навчання і учіння у сучасній психології

  2. Розвиток свідомості та самосвідомості особистості в онтогенезі. П.Р. Чамата про самосвідомість та її розвиток у дітей

  3. Педагогічні здібності, їх структура та умови формування

  4. Інтерактивні методи та їх використання у дисертаційному дослідженніЕкзаменаційний білет № 13


  1. Основні показники і передумови психічного розвитку

  2. Психологічна характеристика періоду молодості (24-30 р.)

  3. Мотиви учіння

  4. Етичні проблеми при проведенні наукового дослідження

Екзаменаційний білет № 14


  1. Провідні фактори формування особистості школяра у процесі навчання та виховання

  2. Психологія зрілості (40-55 р.) (акмеологія)

  3. Психологія педагогічного спілкування

  4. Особливості використання психологічних методів корекції у дисертаційному дослідженніЕкзаменаційний білет № 15


  1. Пренатальна стадія розвитку індивіда

  2. Теорія учбової діяльності

  3. Психологічна служба в школі та її завдання

  4. Психологічний тренінг та можливості його використання при проведенні дисертаційного дослідження.Екзаменаційний білет № 16


  1. Експериментально-генетичний метод вивчення розвитку психіки

  2. Психологія старості (геронтологія)

  3. Психологія індивідуального підходу у навчально-виховному процесі

  4. Психологічні фактори поведінки досліджуванихЕкзаменаційний білет № 17


  1. Психологічні проблеми навчання і розвитку творчості

  2. Відмінності між учнями як предмет педагогічного впливу

  3. Психологія сім’ї. Міжособистісні стосунки в сім’ї як чинник формування особистості дитини

  4. Факторний аналіз та інші форми латентно-структурного аналіз дисертаційному дослідженніЕкзаменаційний білет № 18


  1. Психологічна готовність дитини до шкільного навчання

  2. Загальні психологічні закономірності формування пізнавальних процесів у навчанні

  3. Концепція Л.С. Виготського про психічний розвиток особистості

  4. Теоретичний аналіз і синтез як методи досліджень

Екзаменаційний білет № 19


  1. Особливості соціалізації у різні вікові періоди. Соціалізація особистості.

  2. Фактори успішності учня. Психологічні умови формування уміння вчитися.

  3. Характеристика формувального етапу дисертаційного дослідження у соціальній психології.

  4. Новоутворення у психічному розвиткові особистості в юнацькому віці

Екзаменаційний білет № 20


  1. Особистість як об’єкт і суб’єкт само створення. Виховання, навчання і психічний розвиток дитини.

  2. Новоутворення психічного розвитку у ранній юності (старший шкільний вік)

  3. Педагогічний такт і його психологічні умови. І.О.Синиця про педагогічний такт учителя

  4. Методика вивчення соціально-психологічних феноменів у дисертаційному дослідженні

Перший проректор –

проректор з наукової та

науково-методичної роботи Є. Р. Чернишова

Зав.кафедри психологіїуправління О. І. Бондарчук


Зав.аспірантури О.Л. Ануфрієва


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка