Ефективне використання елементів ікт для формування когнітивної компетентності учнів на уроках української мови І літературиСторінка1/3
Дата конвертації11.09.2017
Розмір0.57 Mb.
  1   2   3

Тернопільська загалтьноосвіня школа I-III ступенів №27

Ефективне використання елементів ІКТ для формування когнітивної компетентності учнів на уроках української мови і літератури

З досвіду роботи Смертіної Олени

Стахіївни, вчителя української

мови і літератури Тернопільської

ЗОШ I-III ступенів №27Тернопіль, 201

Зміст


 1. Відгук дирекції про педагогічну і методичну діяльність вчителя…………………………………………………….3

 2. Опис досвіду:

 1. Актуальність досвіду………………………………...5

 2. Науково-технічна база досвіду……………………...5

 3. Провідна ідея досвіду…………………………..........6

 4. Шляхи реалізації досвіду……………………………7

 5. Сутність досвіду:

 1. Персональний веб-сайт – вправний інструмент у роботі з учнями………………………………..7

 2. ІКТ та пізнавальна активність на уроках розвитку мовлення……………………………………….8

 3. Ефективний вплив тестових технологій на діяльність учнів………………………………11

 4. Результативність роботи над проблемою…..13

 1. Додатки:

 1. Конспект уроку української мови у 8 класі………13

 2. Конспект уроку з української літератури в 11

класі…………………………………………………22

 1. Конспект виховного заходу у 8 класі…………….32

 2. Проект………………………………………………41
 1. Видавнича діяльність…………………………………...55

 2. Нагороди………………………………………………….57

 3. Досягнення моїх вихованців……………………………59

 4. Галерея класних світлин………………………………..60

 5. Дидактичний матеріал…………………………………..63

 6. Список використаної літератури……………………….63

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 27

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Відгук на педагогічну і методичну діяльність

учителя української мови і літератури

Тернопільської загальноосвітньої школи I-III ступенів №27

Смертіної Олени Стахіївни
Смертіна Олена Стахіївна працює в Тернопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №27 з 26 серпня 1994 року. Стаж педагогічної роботи 29 років. Учитель української мови і літератури вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання «Старший вчитель». Атестувалась у 2010 році. Працює над науково-методичною проблемою «Ефективне використання елементів ІКТ для формування когнітивної компетентності учнів на уроках української мови і літератури». Обізнана з нормативно-правовими документами в освіті. Володіє необхідними знаннями з педагогіки і психології. Має глибокі і різнобічні знання зі свого предмета, які значно перевищують знання програми, вільно орієнтується в спеціальній і науково-популярній літературі. Викладає із захопленням, любить і знає свій предмет. Характеризується активним пошуком нових ідей. Творчо планує систему уроків з теми, їх структуру. Урізноманітнює форми і методи навчання з урахуванням особливостей учнів і класів.

Олена Стахіївна у своїй роботі використовує загальнопедагогічні, локально-педагогічні та інформаційні технології. Досконало знає і вміло користується такими засобами навчання: електронні таблиці «Семантична павутина», «Діаграма Венна», «Т-таблиці», «М-таблиці», електронні підручники, літературні портрети, тестові завдання, медіа-твори, віртуальні екскурсії тощо. Використовуючи ІКТ, організовує процес навчання так, що дитина активно, з цікавістю і захопленням працює на уроці, бачить плоди своєї праці і може їх оцінити. На даному етапі у своїй роботі використовує програми Microsoft Word, Power Point, Microsoft Publisher, а також тестову програму TEST-W. Результатом цього є всебічна «озброєність» дидактичним матеріалом із завданнями різних рівнів складності, що створює умови для  диференціації та індивідуального підходу до можливостей кожного учня.

Особливо цікавими і змістовними є уроки розвитку мовлення, їх проведення Смертіна О.С. наповнює комп’ютерними технологіями, застосовує прийом деталізації, суттєвіше опрацьовує об’єкт. У своїй роботі Олена Стахіївна використовує персональний сайт, що дозволяє їй підвищити ефективність і результативність навчального процесу, підсилити освітні ефекти від інноваційних та традиційних методик навчання, оскільки створюється можливість будування індивідуальних освітніх траєкторій учнів і забезпечується диференційований підхід до учнів з різним рівнем готовності до навчання.

Активно застосовує тестові технології як в індивідуальній роботі, так і у роботі учнів у групах, у парах. Це сприяє розвитку в дітей уміння спостерігати, узагальнювати, проводити аналогії, робити висновки й обґрунтовувати їх. З їх допомогою вчителька ефективно забезпечує попередній, поточний, тематичний і підсумковий контроль знань, умінь з української мови. Ефективно використовує укладений нею ж «Зошит для контролю навчальних досягнень учнів з української мови» для 5 класу та 6 класу у співавторстві (видавництво «Мандрівець», 2013), що схвалений до використання комісією з української мови Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Аналогічний зошит для 11 класу зараз готується до друку у видавництві «Мандрівець».

Застосування вчителькою когнітивно-комунікативної методики дає можливість учневі сформувати цілу низку компетентностей: лінгвістичну, соціокультурну, дискурсивну, соціальну та інші. У своїй роботі опирається на досвід кращих вчителів України, а саме: учителя української мови та літератури Економіко-правового ліцею м. Києва І.О. Радченко та вчителя української мови і літератури м. Мелітополя Г.А.Шиліної.

Як результат, учні Смертіної Олени Стахіївни мають високі показники у навчанні, стають призерами ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури ( Остапчук Софія, 8-Б кл. – ІІІ м.,2014р.), Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка ( у ІІ етапі - Хамига Віталія, 8-Б кл. - ІІ м. у 2013р., І м. у 2014р. у ІІІ етапі 2014р. – четверте місце, Микулишин Аліна, 9-Б кл. –ІІ м. у 2011р., ІІІ м. у 2014р.). ЇЇ учні беруть участь у Всеукраїнських молодіжних Ольжичевих читаннях (Вовк Лілія, учениця 11-Б кл., ввійшла до групи переможців за результатами І (заочного) етапу і взяла участь у заключному етапі 2011р.)

Олена Стахіївна ділиться досвідом роботи з учителями школи, міста та області. Виступає на шкільних та міських методичних об’єднаннях, педагогічних радах, міжшкільних семінарах тощо.
Директор школи Я.Й. Вовк

Актуальність досвіду


Якість людського потенціалу, рівень освіченості і культури населення у наш час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства набувають вирішального значення.

Актуальність використання ІКТ підтверджують освітянські документи, нормативно-правові акти, постанови, укази та науково-теоретичні, методичні дослідження, праці, рекомендації, що свідчать про пильну увагу держави, науковців, психологів, методистів, а також учителів-практиків до цієї проблеми. Серед них Закон «Про освіту», Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті, Державний стандарт базової і повної середньої освіти, Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», Концепція державної цільової програми впровадження у НВП загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року тощо. В останнє десятиліття особливого значення набувають педагогічні інновації, спроба оновити, модернізувати освіту, ввести в педагогічний процес нові технології.

Вже давно доведено, що кожен учень по-різному освоює нові знання. Тепер з використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів школи я отримала можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальні запити учня. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєї праці і могла їх оцінити. Допомогає мені у вирішенні цього непростого завдання поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій.

Використовуючи ІКТ у процесі вивчення української мови і літератури, вважаю головним завданням для себе - підвищити пізнавальний інтерес учнів до вивчення предмета, ефективне його опанування школярами, адже особистість, яка зацікавлена, хоче пізнати матеріал, засвоює його набагато краще, ніж та, що не зацікавлена змістом того, що вивчає.


Науково-теоретична база досвіду

 ІКТ-компетентність дає можливість мені бути сучасною, активно діяти в інформаційному середовищі, використовувати найновітніші досягнення техніки в професійній діяльності.

Будь-яка компетенція створюється завдяки певній методиці. Саме когнітивно-комунікативна методика навчання української мови висвітлена в багатьох працях сучасних лінгводидактиків (О.М. Горошкіної, І.П. Дроздової, М.І. Пентилюк, Т.В. Симоненко та ін.). Окремі лінгводидактичні аспекти цього методу розроблено в надбаннях сучасних українських учених М.С. Вашуленка, С.О. Карамана, В.Я. Мельничайка, Н.В. Подлевської, Г.Т. Шелехової та ін. Багато вчених займалися дослідженням цього питання в психолого-педагогічному аспекті (Р. Аткінсон, В. Бєлянін, В. Дем’янков, І. Зимня, О. Леонтьєв, Н. Тализіна та ін.). Застосування когнітивно-комунікативної методики дає можливість учневі сформувати цілу низку компетенцій: лінгвістичну, соціокультурну, дискурсивну, соціальну та інші.

Основоположником когнітивної теорії навчання вважають американського психолога Дж. Брунера.

Під когнітивно-комунікативним методом у процесі навчання розумію такий метод навчального процесу, що підпорядкований системі комунікативно- і професійно-пізнавальних і когнітивних завдань, передбачає вивчення мови в дії, в реальному функціонуванні, грунтується на принципах комунікативної спрямованості, свідомості і активності учнів у процесі навчання.

Саме поняття інформаційно-комп’ютерних технологій чітко визначено для науки та техніки загалом (див. Вікіпедію), але в освітній галузі можна розглядати лише питання про використання різноманітних елементів цих технологій. Зокрема, йдеться про користування Інтернетом, вчительським сайтом, про тестові та мультимедійні технології, засоби мобільного зв’язку тощо. У своїй роботі опираюсь на досвід вчителів України, а саме: учителя української мови і літератури Економіко-правового ліцею м. Києва І.О. Радченко та вчителя української мови і літератури м. Мелітополя Г.А. Шиліної.

На даному етапі використовую програми Microsoft Word, Power Point, Microsoft Publisher, Microsoft Excel, а також тестову програму TEST-W, Інтернет-портал Уou Tube. Результатом цього є всебічна «озброєність» дидактичним матеріалом із завданнями різних рівнів складності, що створює умови для  диференціації та індивідуального підходу до можливостей кожного учня.

Провідна ідея досвіду

полягає у формуванні когнітивної компетентності учнів на основі оптимізації специфічних підходів у вивченні української мови та літератури та в позаурочній діяльності через використання інформаційно – комунікаційних технологій.

Шляхи реалізації досвіду • залучення учнів до самостійного пошуку інформації, синтез матеріалу з виходом на самостійні узагальнення  й висновки;

 • розвиток  критичного мислення;

 • розвиток особистості учня та його адаптація у світовому   інформаційному   просторі;

 • формування  інформаційної  культури  учнів, забезпечення   їх   інформаційних потреб;

 • інтенсифікація  навчання і виховання за рахунок використання  ІКТ;

 • удосконалення   науково - методичного забезпечення  навчально - виховного  процесу;

 • оптимізація  освіти   на  основі   використання інформаційно – комунікаційних   технологій.

Сутність досвіду

Персональний веб-сайт – вправний інструмент у роботі з учнями

Найбільш ефективними для учнів є ресурси, максимально наближені до їхніх потреб, тобто ті, що створюються і підтримуються на рівні навчального закладу, навчального предмета, класу та органічно вписуються в навчальне середовище, утворюючи додатковий зв’язок між учнями і вчителем. Легкодоступним місцем, де можна розмістити розроблені матеріали, є, на мою думку, персональний сайт учителя. Він допомагає супроводжувати навчальний та виховний процес. Створений мною проект «Персональний вчительський сайт як платформа для навчання і виховання», що розміщується в додатку, має на меті ознайомити вчителів міста та області з досвідом власної роботи над створенням сайту, надати їм орієнтири у світі Інтернет-сервісів з відповідними послугами. Варіантів використання персонального сайту в роботі з учнями безліч, але в цілому мій сайт можна розглядати з наступних ракурсів:


Отже, персональний сайт дозволяє мені підвищити ефективність і результативність навчального процесу, підсилити освітні ефекти від застосування інноваційних та традиційних методик навчання, оскільки створюється можливість будування індивідуальних освітніх траєкторій учнів і забезпечується диференційований підхід до учнів з різним рівнем готовності до навчання.

ІКТ та пізнавальна активність на уроках розвитку мовлення
Уроки розвитку мовлення стануть цікавішими і змістовнішими, якщо їх проведення наповнити комп’ютерними технологіями.

Існує ряд нових прийомів і засобів, які осучаснять навчальний матеріал та допоможуть дітям відчувати радість творчості і пізнання. Зокрема, готуючи п’ятикласників до написання докладного переказу художнього стилю розповідного характеру з елементами опису предмета, використовую ряд комп’ютерних зображень, які допоможуть учням краще уявити собі предмет, що описується, та запам’ятати текст переказу. Ці зображення демонструються перед зачитуванням тексту. Не варто загострювати увагу дітей на дрібницях у зображенні, інакше вони будуть не допомагати, а утруднювати запам’ятовування тексту.

У 6 класі на уроках зв’язного мовлення доречним буде використання комп’ютерних зображень у супроводі аудіозаписів. Коли діти працюють над докладним переказом художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи, то звуки лісу, тварин, спів пташок, шум моря, дзюрчання струмків, пориви вітру чи рипіння снігу разом із побаченими пейзажами нададуть їм можливості в уяві опинитися серед природних щедрот, описаних у тексті переказу, і успішно впоратися із завданням. Наприклад, описуючи  картину Катерини Білокур «Рідне поле», можна використати прийом «картинна галерея». Наприклад:Під час роботи над картиною інформаційно-комп’ютерні технології дозволять застосувати прийом деталізації, суттєвіше опрацьовувати об’єкт. Адже використовуючи можливість виділяти деталі картини крупним планом, повертати їх, збільшувати-зменшувати, ми отримаємо можливість глибше поринути у художній образ, який у свою чергу вмикає цілу низку асоціацій, а в кожного учня вони індивідуальні, тому немає нав’язаного сприйняття образу, воно стає природним та близьким кожному.

Особливості побудови опису процесу праці на уроках української мови в 7 класі можна яскраво демонструвати завдяки телепередачам про приготування різних страв, виготовлення цікавих предметів, роботу на присадибній ділянці та ін. Корисною при написанні замітки дискусійного характеру є електронна таблиця «Семантична павутина», або «Павутина дискусії». Застосовую її у кооперативному навчанні: пари (групи) учнів записують по 3-5 аргументів з позиції «за» та «проти», після чого заповнення таблиці продовжують наступні пари (групи) учнів. Після спільного обговорення зафіксованих у таблиці аргументів діти заповнюють графу «Висновок». Ось зразок такої схеми:
Я згоден, тому що…

(аргументи)Я не згоден, тому що…

(аргументи)Запитання (або теза)

Отже, … (висновок)


Також користуюся Т-таблицею (схемою), що є графічним організатором. Вона складається із спільної верхньої частини та двох колонок, де записуються протилежні за змістом відповіді або полярні аргументи. Зразок Т-таблиці:
Запитання (або теза)


Графічний організатор може складатися з трьох колонок під одною спільною частиною – це М-таблиця. У її першу колонку учні записують позитивні характеристики, у другу – нейтральні, а у третю – негативні оцінки події, явища чи предмета. Після обговорення кожної позиції роблять певні висновки. Зразок М-таблиці:


ЗАПИТАННЯ ….(або ТЕЗА)

Важливим для дітей є підготовчий етап до написання творів на морально-етичну чи суспільно-політичну тему. Наприклад, маючи намір написати твір на тему «Чарівний дивосвіт мистецтва», даю завдання дітям створити презентації про основні галузі господарства: ремесла і народні художні промисли. У той же час сама демонструю розповідь на уроці влучними відеоматеріалами про графіку, орнамент, музику, театр та ін.

Допомагаю поповнити словниковий запас на уроках розвитку мовлення десятикласникам у ході роботи над написанням нарису про людину – видатного представника певної професії (відповідно до профілю класу – винахідника, ученого, дослідника, конструктора). Наприклад, до теми «Ремісник чи майстер» подаю фрагменти із записів виступу Ліни Костенко. Слідкуючи за мовленням поетеси, учні виписують слова, фрази, які вражають, запам’ятовуються, додають штрихів до створення образу письменниці.

Чимало уроків з розвитку мовлення присвячую культурі спілкування. Більше уваги приділяю особливостям національного мовленнєвого етикету. На уроці з учнями переглядаємо та прослуховуємо серії відеороликів від Анатолія Васяновича «Запам’ятай. Так Буде Українською», що створені на УТ-1.

З метою попередження негативних проявів мовлення проводжу вправи з деформованим текстом. Створивши слайди в програмі Power Point, можна швидко і продуктивно виправити недоліки написаного.

Застосовую ІКТ під час докладного переказу тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (висловлювання власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків) у 11 класі. Наприклад, після прочитання в класі тексту для переказу «Із світу верби» (із книги Гарафіни Маковій «У світі рослин») дітям даю завдання докладно переказати його і доповнити власними міркуваннями про зв’язок людини і природи. Щоб допомогти учням краще зорієнтуватись у творчому продовженні, під час бесіди з дітьми користуюся зображеннями з надписами на моніторі, які розширюють уяву дітей, дають змогу зосередитися на запропонованій темі. За бажанням вчителя, заголовки до зображень можуть бути створені учнями в класі. Наприклад:Шкідливість промислових об’єктівРезультат відпочинку на природі

Наслідки нафтового розливу

Застосовувати ці комп’ютерні технології мені допомагають Word, Pover Point, You Tube.

Ефективний вплив тестових технологій на діяльність учнів
Одним із першочергових завдань сучасної освіти є запровадження новітніх технологій навчання й оцінювання. У своїй роботі я використовую різні способи оцінювання при перевірці знань учнів, один з них – тестування людської діяльності. Це оперативна перевірка якості засвоєння знань, негайне виправлення помилок, високий ступінь об'єктивності одержуваних результатів, заповнення прогалин. Ще однією перевагою тестів в порівнянні з іншими формами контролю, вважаю, є те, що всі учні перебувають у рівних умовах, що дозволяє об'єктивно порівнювати їх досягнення, виключається суб'єктивність вчителя; результати тестування піддаються статистичній обробці. Їх застосовую на всіх етапах дидактичного процесу, і це забезпечує ефективний попередній, поточний, тематичний і підсумковий контроль знань, умінь з української мови.

Попередній контроль. Використовуючи попередній контроль, порівнюю вихідний (початковий) рівень успішності з кінцевим (досягнутим), вимірюю «приріст» знань, ступінь сформованості вмінь і навичок, аналізую динаміку й ефективність процесу навчання.
Поточний контроль. Він своєчасно визначає прогалини в засвоєнні матеріалу й стимулює навчальну працю учнів.

Тематичний контроль. У його основі лежить не проста перевірка засвоєних окремих елементів, а розуміння системи, що об’єднує ці елементи.

Підсумковий контроль. Такий контроль здійснюю в кінці певного періоду або навчального року.

Перевагою такої перевірки є те, що одночасно продуктивно працює весь клас. Це примушує учнів систематично готуватись до кожного уроку.

Ефективним є використання укладеного мною «Зошита для контролю навчальних досягнень учнів з української мови» для 5 класу та 6 класу в співавторстві (видавництво «Мандрівець», 2013). У ньому запропоновані матеріали для тестового контролю, що укладені відповідно до «Методичних рекомендацій щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української мови та в загальноосвітніх навчальних закладах». Зошит схвалений до використання комісією з української мови Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Кожна контрольна робота складається з 8 завдань. Апробований практичний посібник із завданнями різного рівня складності дозволяє оцінити не тільки рівень теоретичних знань у тестовій формі, а й дає можливість з’ясувати вміння учнів будувати висловлювання та виявити творчі здібності. Аналогічний зошит для 11 класу зараз готується до друку у видавництві «Мандрівець». Особливістю цього посібника є його максимальне наближення до зовнішнього незалежного оцінювання.

Корисним є використання комп’ютерних програм для складання тестів. Вважаю, що найзручнішими є тестуюча програма Олексія Шестопалова “Test-W”( Test-W одержав гриф “Схвалено МОНУ” і сертифікат, що дозволяє використовувати цей програмний продукт в навчальних закладах. ) та узагальнена її версія “Test-W2. У рубриці «Тренувальні вправи» персонального сайту «Наш клас» подаю підбірку тестів після вивченої теми. Таким чином, учні мають можливість самостійно вдома повторити пройдений матеріал, готуючись до контрольної чи самостійної роботи. Тестування в своїй роботі часто поєдную з іншими (традиційними) формами і методами перевірки.Результативність досвіду полягає у зростанні когнітивного інтересу учнів до навчання та якісної динаміки навчальної мотивації.

Працюючи у Тернопільській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів, дійшла висновку, що використання ІКТ вносить істотні зміни у діяльність педагога та розвиток учня як особистості, ставить нові вимоги до професійної майстерності викладання предмета у комп’ютерному класі, вимагає чіткої організації та індивідуальної роботи з кожним учнем під час навчально-виховного процесу. У своїй діяльності прагну урізноманітнювати уроки, робити вивчення мови і літератури неповторним. Від здатності вчителя дати гідну відповідь на виклики ХХІ століття залежатимуть долі мільйонів поки що маленьких українців, та й, власне, майбутнє самої України.Результативність роботи над проблемою

Вся вищезазначена робота дала певні результати. Зокрема, якісно зріс творчий рівень учнівських робіт, що відбилося у використанні оригінальних і нестандартних прийомів побудови усних і письмових висловлювань.

Крім того, збільшилась кількість учнів, які бажають взяти участь у різноманітних творчих конкурсах, змаганнях.
Д О Д А Т К И

Конспект уроку української мови у 8 класі


Тема: Односкладні речення з одним головним членом у формі присудка. Безособові речення.

Мета: забезпечити засвоєння й закріплення знань учнів про безособові односкладні речення; навчити визначати їх у тексті, правильно використовувати їх в усному й писемному мовленні, узагальнити і систематизувати знання про вивчені односкладні речення; розвивати логічне мислення, увагу, пам'ять, вміння висловлювати свою думку; виховувати любов і повагу до власного народу, уважне ставлення до співрозмовника, сприяти формуванню патріотичного ставлення до рідного краю..

Очікувані результати: діти навчаться визначати присудки в односкладному безособовому реченні та вмітимуть використовувати їх у своєму мовленні; будуть оперувати даними поняттями не лише в межах теми; допомагатимуть один одному і навчатимуть під час роботи в групах, повторять матеріал про односкладні речення.

Обладнання: підручник Пентилюк М.І. Українська мова, 8 клас. – К., 2008, картки «Пам’ятка бізнесмена», сердечка-бали, мультимедійний проектор, картки із завданнями для груп, «Пам’ятка бізнесмена».

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Вид уроку: урок - засідання бізнес-клубу.

Методи і прийоми: самостійна робота біля дошки, проектна діяльність, прийом «Асоціативний кущ», виконання тестових завдань, робота в групах, індивідуальна робота.

Девіз уроку: Вивчити – знати – вміти : « Не намагайся бути першим, а намагайся бути кращим».

Епіграф: Україна в серці кожного.

Перебіг уроку

Емоційний настрій

Вчитель


 • Як ви будете сьогодні працювати на уроці?

Учні (разом читають записане на дошці):

Не просто слухати, а ЧУТИ.

Не просто дивитися, а БАЧИТИ.

Не просто відповідати, а МІРКУВАТИ.

Дружно і плідно ПРАЦЮВАТИ.

О р г а н і з а ц і й н и й м о м е н тВчитель

Сьогодні на уроці ми розглянемо тему «Односкладні речення з одним головним членом у формі присудка. Безособові речення», удосконалимо вміння визначати вид односкладного речення, а також правильно навчимося використовувати в усному та писемному мовленні односкладні речення, не допускати помилок при вживанні безособових речень.

Матеріал уроку буде підпорядкований епіграфу «Україна в серці кожного». Запишіть тему уроку (учні записують тему в робочі зошити).

Досягти мети уроку нам допоможе план «П’ять кроків до успіху» .Бесіда вчителя з учнями:

- Як ви гадаєте, це стандартний план вивчення нової теми чи ні?

- Із якого кроку краще почати?

- Чи можна почати з останнього кроку?

- Як у більшості випадків вам доводиться виконувати домашнє завдання?

Почнімо з третього кроку, виконуючи завдання в зошиті.

А к т у а л і з а ц і я о п о р н и х з н а н ь

Вправа на спостереження

Записати речення. Підкреслити у них граматичну основу.

- Це односкладні чи двоскладні речення?

- Чи можемо ми вказати вид односкладних речень?

То ж повернімося до першого кроку нашого шляху до успіху і розгляньмо теоретичний матеріал про безособові речення. Остапчук Софія і Чипіжак Мар’ян отримали випереджуюче завдання і працювали в парі. Вони трудилися над проектом про безособові речення і підготували презентацію у вигляді «Асоціативного куща».(Розповідь дітей біля проектора)

Р о б о т а з п і д р у ч н и к о мП р а к т и ч н і в п р а в и.

 • Визначити граматичне значення присудків у кожному записаному реченні

 • До яких односкладних речень ми віднесемо кожне із записаних речень?

(Очікувана відповідь: До безособових)

 • Поспостерігайте за безособовими реченнями і скажіть, якими можуть бути такі речення за наявністю другорядних членів речення?

(Очікувана відповідь: Присудки в безособових реченнях можуть поширюватися другорядними членами речення, але не завжди. Через те такі висловлювання бувають поширеними або непоширеними).

Диктант-реконструкція

Записати двоскладне речення, трансформувати його в односкладне безособове.

З а к р і п л е н н я в и в ч е н о г о

Вчитель

Уявімо собі, що знаходимося на засіданні бізнес-клубу, де беруть участь три компанії, які об’єднані спільною метою і в якійсь мірі конкурують між собою. Кожна із груп, щоб бути успішними сьогодні, має обрати те, що є найважливішим у їхній роботі.В залежності від вибору учні діляться на групи і отримують назви «Умілі торговці», «Працьовиті промисловці», «Старанні брокери», «Окрилені візажисти», «Оригінальні інвестори». Одержавши візитку «Пам’ятка бізнесмена», діти займають свої місця в групах.

1 група – початкуючі бізнесмени. Їм треба ще багато працювати, щоб заробити капітал і вкласти його у справу, яка принесе їм прибуток, а Україні - процвітання.

2 група – бізнесмени, які вже давненько на ринку праці і досягли певних успіхів у бізнесі. Вони особливо конкурують з бізнесменами з третьої групи.

3 група – найуспішніші. Вони мають певний капітал, вміло ним оперують, але добре розуміють, що світ не стоїть на місці і, щоб бути на коні, потрібно не зупинятись, а вдосконалюватись.

Завітаймо до бізнес-клубу. Вельмишановні пані і панове! Рада вітати вас, молоде покоління тернопільських бізнесменів, на засіданні бізнес-клубу, яке оголошую відкритим. Прошу всіх приготувати робочі блокноти, щоб робити необхідні записи, як і належить справжнім діловим людям. Ознайомимося із «Пам’яткою бізнесмена».

Можливо, якийсь пункт пам’ятки і не зможе виконати бізнесмен, проте без знання мови успіху йому не досягти. І сьогоднішнє засідання бізнес-клубу присвятимо діловій грі з мови, зокрема темі: «Безособове речення». Нашим завданням впродовж засідання буде закріпити знання про безособові речення, повторити інші види односкладних речень. Суть же ділової гри полягає в тому, щоб здобути якомога більше балів(це кошти) за правильні відповіді на запитання. Це дасть можливість розпочати «виробництво певного товару».

Номінал валюти – сердечка-бали, які у вас залишаться після правильно виконаного завдання. Тож почнімо відкривати свої банківські рахунки.

Завдання диференційовані:

1 група за правильно виконане завдання отримає 6 балів.

2 група за правильно виконане завдання отримає 8 балів.

3 група за правильно виконане завдання отримає 10 балів.

Від фірми «Синтаксис» надійшло термінове замовлення на опрацювання «Синтаксичних матеріалів». Кожне підприємство отримує своє завдання. Хто перший справиться – на банківський рахунок покладе додатковий 1 бал.

Р о б о т а в г р у п а х

Учні виконують завдання на листках

Оцінювання відповідей

Я вітаю вас з придбанням першого капіталу. А тим, кому не пощастило, прошу не сумувати, адже бізнес – фортуна. А ще пам’ятайте, що кожен бізнесмен має перш за все бути людиною, бо без цього не стане щасливим повною мірою.

Отже, засідання бізнес-клубу можна закривати, проте воно буде неповним, якщо ви не отримаєте домашнього завдання.

Учні повертаються на свої місця і записують домашнє завдання

Вивчити параграф 18 підручника для всіх.

1 група виконає вправу 149 з підручника.

2 група складе 3 тести до теми «Безособові односкладні речення».

3 група напише рекламу для свого бізнесу у вигляді 3 безособових речень.

Про домашнє завдання на наступний урок більше ви можете дізнатись, зайшовши вдома на мій персональний сайт «Наш клас».

Знання –це дуже добре, бо учений іде, а неук слідом спотикається. Але їх треба вміти застосовувати на практиці.

Вдома ви мали змогу, зайшовши на мій сайт, виконати тести, що розміщені в рубриці «Українська мова. Тренувальні вправи», повторити весь матеріал про вивчені односкладні речення. Для закріплення і систематизації знань зараз виконаємо тестові завдання на цю тему.Учні виконують тести, читаючи з проектора завдання та варіанти відповідей.

Р е ф л е к с і я

Підсумки уроку


 • Що ми вивчили на цьому уроці?

 • Чим може бути виражений присудок в безособовому реченні?

 • У якому стилі частіше за все використовуються безособові речення?

Закінчимо урок відео «Україна в серці кожного» (перегляд відео)

Ніколи не зупиняйся у вивченні рідної мови. Усі головні європейські мови

можна вивчити за 6 років, свою ж рідну треба вчити ціле життя (Вольтер).

Світлини до уроку
Конспект уроку української літератури в 11 класі

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка