Довідка про стан викладання курсу «Основ здоров’я»Скачати 163.28 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір163.28 Kb.
Додаток 1 до наказу

від_______№_____


Довідка

про стан викладання курсу «Основ здоров’я» та рівень навчальних досягнень учнів у навчальних закладах району
У Законі України „Про загальну середню освіту ” визначені основні завдання виховання свідомого ставлення учнів до свого здоров’я та здоров’я інших, формування засад і гігієнічних навичок здорового способу життя, збереження і зміцнення їх фізичного та психічного здоров’я. Ці ж завдання визначені й у Державних стандартах базової і повної середньої освіти.

Одним із шляхів досягнення цієї мети є навчання школярів відповідального ставлення до свого здоров’я та здоров’я людей, що їх оточують, як до найвищих індивідуальних і суспільних цінностей, формування через освіту здорового способу життя.

Саме тому в системі загальної середньої освіти 10 років тому було запроваджено новий предмет «Основи здоров’я» в 1-9-х класах. Він інтегрує знання з валеології та безпеки життєдіяльності й має на меті навчати школярів вести здоровий спосіб життя на основі життєвих навичок.

За своїм призначенням, змістом і методами навчання він суттєво відмінний від інших предметів. Його особливості визначаються:  • необхідністю впливати на свідомість і поведінку учнів. Ця теза ґрунтується на визнанні того, що якість життя людини, її здоров’я, безпека і благополуччя найбільше залежать від її поведінки та способу життя;

  • тим, що навчально-виховні впливи слід спрямовувати на формування у дітей позитивних цінностей, знань, ставлень, умінь і навичок, які зменшать ризик виникнення поведінкових проблем і підвищать їх особистісний потенціал для гармонійного розвитку та життєвого успіху;

  • посиленням мотивації та ефективності навчання, що впливає на шкільну політику і створює сприятливе середовище.

Відповідно до плану роботи відділу освіти Білоцерківської районної державної адміністрації, наказу відділу освіти від 18.11.2014 №247 в період із 24.11. по 22.12. 2014 року вивчався стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів із інтегрованого курсу «Основи здоров’я» у загальноосвітніх навчальних закладах району.

Під час вивчення зверталась увага на такі питання:

- кадрове забезпечення;

- програмно-методичне забезпечення викладання предмета;

- навчально-матеріальна база;

- здійснення навчально-виховного процесу та результативність викладання;

- методична робота по забезпеченню належного рівня викладання предмета;

- внутрішкільний контроль за станом викладання курсу «Основи здоров’я».

Членами комісії в ході вивчення було проаналізовано стан ведення шкільної документації, відвідано 21 урок, проведено співбесіди з адміністраціями шкіл та вчителями предмету «Основи здоров’я», тестові контрольні роботи за текстами відділу освіти у 7-х класах. Стан викладання вивчався з виїздом у 12 загальноосвітніх навчальних закладів ( Іванівський , Пилипчанський, Сухоліський та Яблунівський НВК, Макіївське, Малоантонівське, Поправське та Фастівське НВО, Маловільшанську ЗОШ №2, Скребишівську та Узинську ЗОШ №2.

І. Кадрове забезпечення. Предмет викладають 36 вчителів, з яких двоє мають неповну і 34 повну вищу педагогічну освіту. Кваліфікаційну категорію «Спеціаліст» має 5(14%) педагогів, «спеціаліст другої категорії» - 6(16%), «спеціаліст першої категорії» - 5(14%), «спеціаліст вищої категорії» - 20(56%). Чотири вчителі мають педагогічне звання «старший вчитель» і два – «вчитель - методист». Серед учителів, які навчають основам здоров’я, є вчителі початкових класів (6), української мови і літератури (1), трудового навчання (2), математики і фізики (1), бібліотекар (1) і навіть інженер – електромеханік. Жоден шкільний предмет, окрім основ здоров’я, не вимагає від учителя інтегрованих знань із біології, безпеки життєдіяльності, правознавства та психології. Тому бажано, щоб дітей навчали біологи, валеологи, учителі фізичної культури та ОБЖ ( таких в районі - 73%).

За роки впровадження предмета вчителі мали можливість пройти відповідну професійну підготовку на курсах при КОІПОПК і мають спеціальний сертифікат із методики навчання основ здоров’я. Протягом 2009 – 2014 років підвищили кваліфікацію 37 вчителів. Двоє вчителів основ здоров’я (Гальченко І.А., Поправське НВО та Зобніна А.А, Узинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1) не мають відповідних сертифікатів і заплановані на курси у 2015/2016 н.р. «Довантаження» до ставки педагогічних працівників годинами, відведеними на предмет «Основ здоров’я» без відповідного сертифікату не виявлено під час вивчення даного питання.ІІ. Програмно-методичне забезпечення викладання предмета.

При запровадженні нового предмета виникло багато проблем щодо матеріально-технічного та науково-методичного забезпечення. Методичне забезпечення предмета «Основи здоров’я» в 5-8 класах за останні роки дещо покращилось, але найгірше забезпечені посібниками, зошитами та додатковою літературою учні 9-тих класів. У всіх ЗНЗ є необхідні навчальні програми, інструктивно-методичні рекомендації з викладання предмета, робочі зошити (у частині шкіл з друкованою основою).

У 2014/2015 навчальному році викладання предмета «Основи здоров’я» здійснюється за такими навчальними програмами:

5–6ті класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Основи здоров’я» 5–9 класи (авт.: Т. Є. Бойченко, Т. В. Воронцова, О. Л. Москаленко, В. В. Дерев’янко, В. С. Пономаренко, Н. М. Поліщук, С. С. Фіцайло). – К.,: Вид.дім «Освіта», 2013

7–9ті класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я. 5–9 класи / авт.: Т. Є. Бойченко, В. М. Заплатинський, В. В. Дивак. — К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005.

Середній показник забезпечення підручниками по району становить 98%.


За показниками бібліотечного фонду на 417 учнів 5-9-х класів підручників - 535. Проте не скористалися можливостями міжшкільного обміну підручниками у Чепиліївському НВК( забезпечення підручниками у 9 кл. – 72%), Дроздівській ЗОШ ( відповідно 9 кл.- 32%), Макіївському НВО ( 98%) та Узинській ЗОШ №2 (8-9 класи на 80%).

ІІІ. Навчально-матеріальна база.

Ефективно реалізувати основні завдання предмета в навчальному закладі неможливо без створення належної матеріально-технічної та науково-методичної бази.

В основному навчально-матеріальна база викладання предмета в школах недостатня.

Відповідно до наказу Міністерства науки і освіти України від 01.06.2009 р. № 457 передбачається створення кабінетів основ здоров’я у кожному загальноосвітньому навчальному закладі. У загальноосвітніх навчальних закладах району, окрім Узинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 та Трушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, не створено кабінету основ здоров’я. Кабінети основ здоров’я суміщені з кабінетами тих предметів, які викладає вчитель (частіще це кабінети природничих дисциплін). Відсутні кабінети з основ здоров’я в Яблунівському НВК, Малоантонівському, Фастівському та Биковогребельському НВО, Озернянській №1, Скребишівській та Маловільшанській №2 ЗОШ.

У кожному навчальному закладі в класах або коридорах оформлені куточки здоров’я, в яких розміщенні матеріали з питань профілактики наркоманії, СНІДу, режим дня, правила гігієни тощо.

Вчителі самостійно виготовляють необхідний дидактичний і роздатковий матеріал та обладнання для забезпечення уроків. Методичні посібники, таблиці та інші засоби навчання вони купують за власні кошти.

Олійник З.Я., Говорун Н.В., Голуб К.Д., Дрига В.В., Савчук В.І. використовують на уроках зразки гігієнічних засобів, малюнки, таблиці, макети, спорядження, моделі, ІКТ (аудіо- і відеокасети, слайди, диски тощо). Навчально-наочні посібники у вчителів Татаріної Г.І., Стороженко Л.В., Матусевич О.П., Поліщук Р.В., Василенко А.А. систематизовані відповідно до розділів і зібрані у тематичні папки. Велика кількість індивідуальних карток, дидактичних ігор, картин, приладів та пристосувань виготовлено педагогами шкіл району. Учителем Стороженко Л.В. та Гальченко І.А. зібрано багато наочностей з правил безпеки дорожнього руху (таблиці, картини, атласи, картки для індивідуальної роботи).

Недостатня кількість наочних посібників, відеоматеріалів, таблиць, дидактичних карток у Фастівському, Малоантонівському НВО, Тарасівському НВК, Озернянській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Узинській №2 та НВК «Узинська гімназія». Ще не всі вчителі виписують і користуються фаховим науково-методичним журналом «Основи здоров’я».V.Організація навчально – виховного процесу на уроках.

Основною метою предмета «Основи здоров’я» є формування здоров»язбережувальної компетентності учнів на основі засвоєння ними знань про здоров’я та безпеку, практичних навичок здорового способу життя і безпечної поведінки, сприяння їхньому фізичному, психічному, соціальному і духовному розвитку, і завдяки цьому, - утвердження ціннісного ставлення самих школярів до життя і здоров’я. Тобто формування здорового способу життя школярів виступає одним із пріоритетних завдань уроків основ здоров’я. Учителі Олійник З.Я.(Сухоліський НВК), Говорун Н.В. (Макіївське НВО), Дрига В.В. (Узинська ЗОШ №1), Поліщук Р.В. (Іванівський НВК) на своїх уроках вдало поєднують навчально-пізнавальну та оздоровлювально - рухову діяльність учнів, включаючи різні види діалогу, групової співпраці. Педагоги, спираючись на життєвий досвід учнів, аналізують конкретні ситуації, випадки, спільно шукають шляхи їх розв’язання. Кращі вчителі основ здоров’я Олійник З.Я.,Говорун Н.В.,Матусевич О.П., Поліщук Р.В., Стороженко Л.В., Небесна Н.А., Савчук В.І., Голуб К.Д. забезпечують диференційований підхід до учнів в організації навчально-виховного процесу з урахуванням їх вікових, психофізіологічних та індивідуальних особливостей. Значну увагу приділяють формуванню в учнів навичок самонавчання, самоконтролю, самоаналізу, виховуючи в них самостійність і творчу активність. У межах формування навичок раціональної праці, відпочинку, збільшення фізичної активності та зняття напруги на всіх уроках проводяться фізкультхвилинки, вправи для очей, паузи релаксації тощо.

Учителі основ здоров’я Стороженко Л.В. (Терезинське НВО), Савчук В.І. (Чепиліївський НВК), Швиненко О.А. (Маловільшанський НВК) в процесі проведення уроків застосовують сучасні інноваційні технології, дидактичні ігри, нестандартні уроки (уроки-тренінги, уроки-конференції, уроки-диспути, уроки-практикуми).

Уроки основ здоров’я специфічні, тому вчителі намагаються побудувати їх нестандартно, цікаво. На кожному уроці ці вчителі використовують елементи тренінгу, практичні вправи, рольові ігри, моделювання ситуацій. Такий діяльнісний підхід забезпечує максимальне засвоєння матеріалу на практиці, збагачує зміст предмета емоційним, особистісно значимим матеріалом, створює умови для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу. Чорноморець Т.М.( Острійківська ЗОШ), Пятецький О.О. (Матюшівська ЗОШ), Гуманюк Н.В. (Глушківське НВО), Небесна Н.А. (Озернянська ЗОШ №1) велику увагу приділяють проведенню занять із використанням методів навчання, що ґрунтуються на активній участі всіх учнів: обговорення, мозковий штурм, сенкан, рольові ігри, дискусії, творчі проекти, інтерв’ю, розгляд і аналіз окремого випадку, робота в групах, екскурсії, розв’язання проблем.

На своїх уроках вчителі Олійник З.Я., Савчук В.І., Татаріна Г.І., Гальченко Т.В. чітко ставлять тему, мету та завдання уроку, залучають до роботи на уроці всіх учнів, вчать працювати з підручником, додатковою літературою, вчать аналізувати і порівнювати. Їх уроки завжди мають чітку структуру і логічну побудову. Учителі разом з учнями передбачують очікувані результати, які протягом уроку намагаються реалізувати.

Дашківська Л.А., Зобніна А.А.,Соболь Н.А., Ковтун В.В., Небесна Н.А. широко застосовують міжпредметні зв’язки, опираючись на знання учнів з біології, фізичної культури, хімії та фізики.

З метою активізації пізнавальної діяльності, вчителями пропонуються випереджувальні завдання, проводяться вікторини, тестування, багатоваріантність форм різних видів діяльності.

Актуальною залишається проблема застосування під час навчального процесу ефективних форм і методів навчання, зокрема інформаційно-комунікаційних технологій. Швиненко О.А., Стороженко Л.В., Гальченко І.А., Матусевич О.П., Олійник З.Я. використовують як готові презентації колег, так і проекти учнів, користуються ресурсами Інтернету при підготовці до уроку. Вони залучають учнів до пошукової діяльності, що розвиває інтерес до предмета, компетентність учнів, творчі здібності.

На уроках предмета «Основи здоров’я» приділяється велика увага створенню атмосфери співробітництва, взаєморозуміння та толерантності. Це дає змогу кожному висловити свою думку та обґрунтувати власну позицію по певному питанню. Учителі вчать дітей працювати у складі групи, брати на себе відповідальність і це допомагає готувати їх до дорослого життя.

При формуванні навичок здорового способу життя особливо важливим є набуття практичного досвіду, що забезпечується виконанням відповідних вправ, дій, відпрацювання моделей поведінки при виконанні практичних завдань. Практичні роботи в усіх відвіданих школах проводяться відповідно до календарних планів. Оцінювання практичних робіт здійснюється відповідно до рекомендацій Міністерства науки і освіти України щодо викладання курсу „Основи здоров’я ” в 2014/2015 навчальному році.

При вивченні основ здоров’я учні ведуть зошити, в яких виконують класні роботи, ведуть записи невідомих термінів, конспектують іноді за вчителем виклад нового матеріалу.

Об’єктивно оцінюється рівень знань з основ здоров’я вчителями Говорун Н.В., Савчук В.І., Олійник З.Я., Матусевич О.П.. Педагоги використовують методику самооцінювання та взаємооцінювання, оцінки коментуються вчителем. Оцінювання здійснюється відповідно до Критеріїв.

Контрольну роботу з основ здоров’я за текстом відділу освіти було проведено в 7 класах загальноосвітніх навчальних закладів. Виконували роботу 336 учнів. Високий рівень знань показали 128 учнів (38%), достатній рівень знань показали 141 учень (42%), середній – 66 учнів (20%) і початковий 1 (0,3%). Результативність контрольних робіт свідчить, що досягнення учнів, які вони показали під час виконання роботи, в більшості співпадає з рівнем навчальних досягнень за результатами останньої тематичної (розбіжності мали місце лише в межах того чи іншого рівня).

Для учнів 7 класу труднощі виникли при виконанні завдання з відкритою відповіддю. Найбільше допустили помилок учні під час виконання завдань щодо шляхів передачі інфекції, класифікації життєвих навичок та при поясненні термінів.

Дієвим засобом формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, поглиблення і розширення знань школярів, пропаганді здорового способу життя, прищеплення навичок турботливого ставлення до свого здоров’я є різноманітні форми позакласної роботи з предмета.

15 вчителів району пройшли курси по підготовці педагогів-тренерів курсу «Школа проти СНІДу» і отримали сертифікати. За рахунок годин варіативної складової в Узинській ЗОШ №5, Дроздівській ЗОШ та Розаліївському НВО запроваджено факультативи з формування здорового способу життя та профілактики ВІЛ-інфекції/ СНІДу, забезпечуючи таким чином неперервність і наступність шкільної превентивної освіти й виконання завдань Загальнодержавної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини ” на період до 2016 року про популяризацію здорового способу життя, забезпечення можливості здобувати високоякісну освіту; боротьбу з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом, наркоманією.

У рамках Тижня основ здоров’я і безпеки життєдіяльності щорічно у жовтні місяці по всіх закладах відбуваються різноманітні заходи: тренінгові заняття «Їжа та здоров’я» (Чепиліївський НВК), «Захисти себе від ВІЛ» (Трушківська ЗОШ), волонтерські акції «Дорога додому» та «Я хочу, щоб ти знав» (Сухоліський НВК), конкурси тематичних малюнків, години спілкування, години психолога, спортивні змагання, КВК «Здоровим бути модно» (Глушківське НВО), усний журнал «Палити чи не палити» (Озернянська ЗОШ №1), уроки-здоров»я «Здоровим бути престижно» (Узинська ЗОШ №2), Дні здоров’я в школі тощо.

У школах 15 листопада 2014 року у школах були проведені заходи до Міжнародного дня відмови від куріння: конкурси малюнків про шкоду куріння, тренінги «Страшний ворог – тютюн», інформаційні бюлетні, а 28 листопада до Дня боротьби зі СНІДОм із старшокласниками були проведені бесіди «СНІД – смертельна хвороба» (Іванівський НВК, Трушківська ЗОШ).V. Контроль і керівництво за станом викладання предмету.

В усіх навчальних закладах здійснюється контроль за рівнем освіти з основ здоров`я, за результатами якого видаються відповідні накази, але питання стану викладання основ здоров’я не виносяться на засідання педагогічних рад, нарад при директорові. Система контролю не завжди є чіткою та послідовною: пункти наказуючої частини наказів носять загальний характер, передбачені заходи не знаходять відображення у планах роботи навчальних закладів, не здійснюється аналіз виконання наказів. Відстежуючи виконання державних навчальних програм з „Основ здоров`я", адміністрації шкіл не звертають належної уваги на додержання вчителями вимог щодо практичних занять, якості їх проведення, оформлення практичних робіт, що також не відображається в наказах. Директори та їх заступники під час відвідування уроків не аналізують систему контролю за рівнем знань із «Основ здоров`я».VІ. Методична робота по забезпеченню належного рівня викладання предмета.

Важливе значення для забезпечення належного рівня викладання основ здоров’я має ефективно організована методична робота з предмета. Особливістю вивчення даного курсу є те, що викладання здійснюють учителі з різною фаховою підготовкою, тому доцільно було об’єднати їх саме у таку методичну структуру як психолого-педагогічний семінар. Мета методичних заходів – підвищити освітній рівень вчителя та допомогти правильно організувати навчально-виховний процес на уроках з основ здоров’я. На засіданнях семінару розглядаються питання нормативно-правого, методичного забезпечення стану викладання предмета. Педагоги систематично обмінюються новинками методичної літератури, виконують завдання практичного характеру, до виступів залучаються методисти КОІПОПК (у 2014 році була присутня на засіданні завідуюча науково-методичним кабінетом природничих дисциплін Матущенко Т.В.). За останні 3 роки проведено 3 семінари-практикуми в Озернянській ЗОШ №1, вч. Небесна Н.А.(тема «Конфлікти і здоров’я»), у Терезинському НВО, вч. Стороженко Л.В (тренінг для вчителів «Маршрут безпеки. Формування навичок здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу серед учнівської молоді») та в Іванівському НВК, вч. Поліщук Р.В. (тема: «Формування здоров»язбережувальних компетентностей на уроках основ здоров’я»). На семінарах-практикумах звертається увага вчителів на вимоги до сучасного уроку, форми і методи, які використовуються вчителями на уроці. Методична допомога вчителям шкіл району постійно надається під час відвідування шкіл та шляхом індивідуальних консультацій. Крім того, підвищують свою фахову майстерність педагоги, беручи участь у методичних заходах для вчителів природничих дисциплін.

Основними напрямками роботи шкільних методичних об’єднань вчителів природничих дисциплін є:


  • оптимізація пізнавальної діяльності учнів на уроках та під час виконання домашніх завдань;

  • особистісно зорієнтоване навчання учнів при викладанні природничих дисциплін;

  • використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках з предметів природничо-математичного циклу;

  • компетентнісний підхід при викладанні природничих дисциплін;

  • використання інтерактивних технологій як необхідної умови підвищення ефективності уроку.

Учителі підвищують свій науковий та методичний рівень з предмета в процесі роботи над науково-методичною проблемою по самоосвіті.

За останні 3 роки вчителі основ здоров’я підготували 2 методичні збірки, які схвалені науково-методичною радою районного методичного кабінету. Дрига В.В (Узинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1) та Олійник З.Я. (Сухоліський НВК) брали участь у підготовці електронного посібника (6 і 7 класи) для дистанційного навчання при КОІПОПК.

Два вчителі (Гуманюк Н.В., Глушківське НВО та Швиненко О.А. , Маловільшанський НВК) приймали участь у районному конкурсі фахової майстерності «Учитель року – 2012». Швиненко О.А. була учасником обласного етапу.
З метою поліпшення стану викладання основ здоров’я, підвищення рівня навчальних досягнень та практичних навичок школярів

РЕКОМЕНДОВАНО:1.Учителям основ здоров’я:

1.1. Продовжити систематичне та цілеспрямоване здійснення превентивної освіти учасників навчально-виховного процесу.

1. 2.Активізувати застосування ефективних форм та методів роботи з учнями , впровадження сучасних інформаційних технологій та передового педагогічного досвіду у навчально-виховний процес.

1.3. Вжити дієвих заходів щодо поповнення навчально-матеріальної бази з предмета необхідною наочністю, відеопосібниками. Широко використовувати на уроках відеосюжети з телепрограм, інші переконливі відеоматеріали при вивченні окремих тем чи аналізі конкретних ситуацій.

1.4.Оформити куточки з основ здоров’я в кабінеті, в якому викладається предмет .

1.5. Зобніній А.А та Гальченко І.А. пройти курси підвищення кваліфікації з основ здоров’я у 2015/2016 н.р.

1.6. Забезпечувати своєчасне та обов`язкове виконання низки практичних занять, передбачених програмою з "Основ здоров`я"; в учнівських зошитах фіксувати певний алгоритм дій щодо виконання цих робіт, вчити учнів робити відповідні висновки. Постійно

1.7. Відзначити роботу вчителів основ здоров’я (Олійник З.Я., Говорун Н.В., Матусевич О.П., Поліщук Р.В., Швиненко О.А., Стороженко Л.В.. Гуманюк Н.В.) щодо забезпечення виконання державного стандарту, формування в учнів навичок здорового способу життя й зміцнення здоров’я дітей.2. Керівникам закладів освіти.

2.1.. Відзначити роботу кращих учителів основ здоров’я (Олійник З.Я.(Сухоліський НВК), Говорун Н.В.(Макіївське НВО), Матусевич О.П.(Пилипчанський НВК), Поліщук Р.В.(Іванівський НВК), Швиненко О.А.(Маловільшанський НВК), Стороженко Л.В(Терезинське НВО), Гуманюк Н.В.( Глушківське НВО) щодо забезпечення виконання державного стандарту, формування в учнів навичок здорового способу життя й зміцнення здоров’я дітей.

2.2.Сприяти зміцненню та розвитку матеріально-технічної бази з основ здоров’я відповідно до чинних вимог. Постійно

2.3. Довести до відома педагогічних працівників даний наказ та аналітичну довідку. До 01.05.2015

2.4. Вимагати від учителів дотримання вимог щодо перевірки й оцінювання навчальних досягнень дітей: індивідуальний характер перевірки, систематичність перевірки успішності, диференційований контроль, вмотивованість оцінок. Постійно

2.5. Систематично здійснювати контроль за станом викладання предмету та заслуховувати дане питання на педагогічних радах та нарадах при директору.3. Районному методичному кабінету.

3.1.Підсумки вивчення стану викладання предмета „Основи здоров’я” в загальноосвітніх навчальних закладах обговорити на засіданні районного психолого-педагогічного семінару вчителів предмета „Основи здоров’я” та колегії відділу освіти. Квітень, 2015

3.2.Здійснювати методичний супровід діяльності вчителів, ураховуючи проблеми, виявлені під час вивчення стану викладання предмета.

3.3.Надавати методичну допомогу вчителям в організації навчально-виховного процесу з основ здоров’я.Методист РМК А.С.Бабенко


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка