Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Яблунька» Вишневої міської ради Матеріали атестації «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у корекційній роботі з дітьми логопатами.»Скачати 499.09 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації10.09.2017
Розмір499.09 Kb.
  1   2   3
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Яблунька» Вишневої міської радикопия 1_html_m7327a67d.png

Матеріали атестації
«Використання інформаційно-комунікаційних технологій у корекційній роботі

з дітьми логопатами.»
Вчителя-логопеда:

Петровської А.А.1_html_m7327a67d.png


2016 р.

Зміст

І. Теоретична частина.

1. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у корекційній роботі з дітьми логопатами.

1.1. Вступ.

1.2. Комп’ютерні технології в практиці дошкільного навчального закладу.

1.3. Психолого-педагогічні аспекти впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті.

1.4. Аспекти впливу комп’ютерних технологій на розвиток дитини.

II. Практична частина.

Додатки.


 1. Виступ на батьківських зборах на тему: «Комп’ютер у житті сучасної дитини: за чи проти ?».

  1. Розробка та показ мультимедійної презентації на задану тему.

 2. Консультація для педагогів на тему: «Використання інформаційно-комунікативних технологій у корекційній роботі».

 3. Виступ на педраді на тему: «Формування зорово-просторових функцій з метою корекції оптичної дисграфії».

  1. Мультимедійний супровід доповіді з прикладами дидактичного матеріалу.

 4. Розробка мультимедійних логопедичних ігор на тему: «Автоматизація звука Ш у відкритих і закритих складах, словосполученнях, текстах» (матеріал додається на електронному носії).

 5. Конспекти логопедичних занять.


Вступ

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікативних технологій – один із факторів, що визначає розвиток світової спільноти XXI століття. Цивілізація постійно рухається до побудови інформаційного суспільства, де головну роль буде відігравати інформатизація та наукові знання. У зв’язку з активним розвитком інформаційних технологій і їх упровадження у різні сфери життя все більшої актуальності набуває формування інформаційної культури сучасних дошкільників.

З одного боку, інформаційні технології - це потужний інструмент для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, а з другого – ефективній засіб підвищення інтересу до навчання, мотивації, наочності, науковості.

Інформаційні технології (англ.information technology) – широкий клас дисциплін і галузей діяльності, які відносять до технологій керування й оброки даних,у тому числі із застосуванням обчислювальної техніки. Сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, об’єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує збір, обробку, зберігання, розповсюдження й відображення інформації з метою зниження трудомісткості процесів використання інформаційного ресурсу, а також підвищення їх надійності та оперативності.

Застосування сучасних інформаційних технологій – одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу.


  1. Комп’ютерні технології в практиці дошкільного навчального закладу.

Інформатизація навчального процесу дошкільних навчальних закладів – це комплексний процес, що збагачує систему навчання і виховання дітей дошкільного віку інформаційними засобами, технологіями і продукцією. Використання у дошкільному вихованні комп’ютерної техніки в поєднанні з традиційними засобами виховання сприяє підвищенню загальної якості виховання, розвитку творчої особистості.

Комп’ютер у житті дитини може увійти лише через гру, тому в дошкільних навчальних закладах розвивальне середовище функціонує як комп’ютерно-ігровий комплекс. Тому комп’ютер педагоги розглядають як засіб удосконалення навчально-виховного процесу.

Г. Лаврентьєва вважає, що використання комп’ютерної техніки в навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу позитивно впливає на загальний розвиток дітей. Використання комп’ютера має проводитися лише через комп’ютерно-ігровий комплекс (комп’ютерна зала, спортивний комплекс, кімната релаксації (психологічного розвантаження).

Правильне використання комп’ютерних технологій у дошкільних навчальних закладах потребує застосування комп’ютерних програм. Слід відрізняти комп’ютерні програми та комп’ютерні ігри. Комп’ютерні програми педагоги групують як:

– розвивальні комп’ютерні ігри,

– навчальні комп’ютерні ігри,

– комп’ютерні діагностуючі ігри.

Комп’ютерні ігри зазвичай є розвивальними програмами. Навчальна гра має подвійний зміст: ігровий – реалізація творчого задуму та одержання дитиною винагороди; навчальний – придбання знань, умінь і навичок за допомогою діяльності за заданими правилами.

Застосування у дошкільних навчальних закладах комп’ютерних ігор допомагає дитині зрозуміти, що на екрані присутнє зображення речей, а не реальні речі. У процесі гри дитина подорожує за певним сюжетом, що супроводжується яскравими зображеннями відомих дитині персонажів, завдання з кожним кроком ускладнюються. Дитину це захоплює, їй цікаво, що буде далі, вона хоче виграти. Саме завдяки цьому дитина стає зосередженою, такі програми розвивають увагу.

Застосування у практиці дитячого садка навчальних і розвивальних програм допомагає дитині виконувати різноманітні завдання, контролювати, аналізувати свої дії, виправляти помилки. Зазвичай комп’ютерні ігри сприяють розвитку одразу декількох навичок.

Перші ігри, як, наприклад, “Жабеня”, є розвивальними з простим сюжетом (перевести жабеня через вулицю якою рухаються машини). Під час такої гри використовуються дві клавіші або лише маніпулятор “миша”. У складніших іграх використовують стрілочки і пробіл та т.д. Таким чином, дитина поступово звикає до клавіатури, вивчає клавіші.

Важливим є і той факт, що комп’ютер зрівнює можливості дітей, тобто навіть діти з недостатнім рівнем розвитку можуть добре опанувати навчальний матеріал, а іноді в комп’ютерних іграх саме вони стають переможцями. Це пояснюється тим, що весь сюжет комп’ютерних програм є захоплюючим, дитина отримує позитивні емоції, а прагнення до перемоги стимулює ігрові дії і сприяє точному і швидкому проходженню гри.

Якщо дитину не цікавить певний вид занять, то помічником тут може стати саме комп’ютер. Потрібно підібрати комп’ютерну програму, яка відповідає змісту традиційного курсу навчання. Дитина буде грати в цікаву гру, а разом з тим, набувати навиків відповідних навичок. При правильному використанні в комплексі традиційних занять і комп’ютерних програм в дитини з’являється підвищений інтерес до даного виду занять.

В. Сорока вважає, що застосування комп’ютерно-ігрового комплексу в системі дошкільного виховання допомагає через гру формувати у дітей психологічну готовність до роботи з обчислювальною технікою у школі. Вихователі використовують програму “Математика”, яка дає можливість перевірити отримані знання та програму “Мозаїка”, за якою діти вчаться за допомогою комп’ютера малювати геометричні фігури, вибирати кольори.

Важливу роль у освоєнні дитиною дошкільного віку комп’ютера відіграє вихователь. Використання комп’ютерних технологій робить заняття цікавішим, яскравість сюжету захоплює малюків. Комп’ютерні технології дозволяють перекласти значну кількість роботи з вихователя на комп’ютер, але не можуть замінити роботу вихователя. Комп’ютер стає лише хорошим помічником, який допомагає дитині краще освоїти навчальний матеріал.

Робота дитини за комп’ютером допомагає вихователю краще зрозуміти бажання дитини. У своїй роботі він може застосовувати нові методи навчання, спираючись на зацікавленість дітей, яку він бачить під час роботи за комп’ютером.

Нажаль, не всі вихователі володіють хорошими навичками роботи на комп’ютері. Сучасні комп’ютерні технології дозволяють вихователям навіть без професійних навичок роботи за комп’ютером застосовувати його в навчально-виховному процесі дитячого садка. В більшості програм передбачено її робота з диску. Диск загружається автоматично і завдання з’являються на екрані. Отже, для того щоб використати бажану комп’ютерну програму необхідно лише знати як включається комп’ютер та мати елементарні навички роботи з клавіатурою та маніпулятором “Миша”.

Комп’ютерні програми слід використовувати комплексно. Для цього необхідна співпраця вихователя і батьків. Часто батьки дітей дошкільного віку вдома використовують комп’ютерні ігри, які не відповідають віку дітей: вони є агресивними, з негативними героями (зомбі, привиди, мисливці), включають сцени насильства і використання зброї. Тому необхідно вчасно провести бесіду з батьками дітей про використання комп’ютерних ігор вдома. Їх потрібно познайомити з програмами, які використовуються в дошкільному навчальному закладі, які планується використати в майбутньому та обговорити можливі варіанти використання комп’ютерних розвивальних ігор в домашніх умовах.

Комп’ютерні програми повинні враховувати вікові особливості дітей. Навчальні програми повинні зберігати елементи гри. Діагностуючі комп’ютерні програми краще використовувати у старшій групі. Для дітей молодшого дошкільного віку комп’ютерні програми мають бути розвивального змісту, побудовані за сюжетом казки. Завдання ускладнюються, але зберігається врахування вікових особливостей до кінця гри.

Система комп’ютерної освіти для дошкільників охоплює: • комп’ютерні програми та ігри, методичні рекомендації щодо включення у зміст освіти;

 • спеціальну науково-пізнавальну літературу для дошкільників про персональний комп’ютер;

 • кваліфікованих спеціалістів, готовність педагогів до роботи з комп’ютерно-ігровими комплексами;

 • методичні рекомендації для батьків.

Впровадження комп’ютерних технологій в освітню сферу дозволяє дитині стати повноправним членом інформаційного суспільства. Граючись у комп’ютерні ігри, дитина краще розвивається, може набагато легше опановувати літературу, українську та іноземні мови, навчитися розв’язувати задачі. Як стверджують І. Козярін, І. Іванно, В. Чорна, комп'ютерні ігри допомагають реалізувати дитячі мрії про реалістичні світи.

Комп’ютерні програми і ігри допомагають дошкільнятам стати активними суб’єктами навчально-виховного процесу. За допомогою комп’ютерних програм діти дошкільного віку вчаться розпізнавати, розрізняти, називати форму, розмір, колір предметів, ознайомлюються з кількісними співвідношеннями, числом, цифрою, з просторовими поняттями, а також розширюють і уточнюють уявлення дитини про навколишній світ, розвивають мислення, уяву, мовлення, збагачують словниковий запас тощо.Комп'ютерні ігри не повинні замінювати традиційні форми ігор, а доповнювати їх. Потрібний ретельний добір цих ігор і дотримання гігієнічних норм роботи за комп’ютером. За таких умов комп’ютерні ігри будуть ефективним засобом розвитку дитини дошкільного віку.

1.3 Психолого-педагогічні аспекти впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті.

Потужний потік нової інформації, реклами, застосування комп'ютерних технологій на телебаченні, електронних іграшок, мобільних телефонів і комп'ютерів впливають на виховання дитини і його сприйняття навколишнього світу. Раніше інформацію з будь-якої теми дитина могла отримати за різними каналами: підручник, довідкова література, лекція вчителя, конспект уроку. Сьогодні, з огляду на сучасні реалії, вчитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації.

Мозок дитини, налаштований на отримання знань у формі розважальних програм по телебаченню, ігор в мобільних телефонах, набагато легше сприйме запропоновану на уроці інформацію за допомогою медіа засобів. Вже давно доведено, що кожен учень по-різному засвоює нові знання. З використанням комп’ютерів, комп'ютерних мереж і онлайнових засобів, школи отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальний запит кожної дитини. Головне завдання педагога - навчити кожну дитину за короткий проміжок часу з величезної кількості отриманої інформації сприйняти, осмислити і застосувати в практичній діяльності саме ту, яка допоможе йому в формуванні життєвих компетенцій. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєї праці, могла їх оцінити та бачила практичне їх застосування.

Сьогодні «наші вихованці – діти вже нового інформаційного суспільства, на відміну від більшості педагогів.» Тому допомогти вихователю у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій, у тому числі і комп'ютерних. Роль комп’ютера на занятті – це допомога вихователю зробити його динамічним, цільовим, насиченим, яскравим, таким, що запам’ятовується надовго:


 • комп’ютер - це новий вимір у просторі навчання. Це необхідний помічник вихователя, інструмент для досягнення ним педагогічних цілей, але не панацея від усіх освітніх проблем.

 • комп’ютер ні в якому разі не замінить традиційної книжки, ні в якому разі не замінить живого спілкування з учителем, впливу особистості педагога на дитину.

 • комп’ютер – це знаряддя, яке поліпшує роботу вихователя, але спочатку йому треба докласти чимало зусиль для опанування знаряддям, необхідно творчо проводити підбір матеріалу до занять, переглянути методику викладання з точки зору застосування на занятті комп’ютерної техніки, комп’ютерних мереж та можливості наситити заняття мультимедійною інформацією. Це викликає певні психологічні труднощі у них, особливо старшого покоління.

Важливого значення набуває відповідна підготовка викладача до використання ІКТ. Вона передбачає оволодіння вихователем певними уміннями та навичками, які свідчать про його досконале володіння комп’ютером на рівні середньо досвідченого користувача. А саме – підготувати персональний комп’ютер до роботи, прочитати перелік програм, запустити необхідну програму на виконання, вміти зберегти інформацію, скористатись принтером. Це вміння не лише застосування комп’ютера як друкарської машинки. На превеликий жаль, більшість вихователів не готова до застосування ІКТ саме з цієї причини.

Перед вихователем постає завдання: сприймати своє заняття не тільки як навчально-виховну проблему, а й окреслювати шляхи вирішення цієї проблеми стосовно кожної дитини. Диференційований підхід є важливим на всіх етапах засвоєння знань і вмінь.

Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах: як при підготовці заняття, так і в процесі навчання: при поясненні (введення) нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі. При цьому комп'ютер виконує такі функції:


 1. У функції вихователя комп'ютер представляє: джерело навчальної інформації; наочний посібник; тренажер; засіб діагностики і контролю.

 2. У функції робочого інструменту комп’ютер – це засіб підготовки текстів, їх зберігання; графічний редактор; засіб підготовки виступів; обчислювальна машина великих можливостей.

При проектуванні заняття вихователь може використовувати різні програмні продукти:

 1. Мови програмування. За їх допомогою вчитель може скласти різні програмні продукти, які можна використовувати на різних етапах заняття.

 2. Можливе при підготовці та проведенні заняття використання готових програмних продуктів (енциклопедій, навчальних програм і т.п.).

 3. Велику допомогу при підготовці та проведенні занять надає вихователю пакет Microsoft Office, який включає в себе крім відомого всім текстового процесора Word ще й систему баз даних Access і електронні презентації PowerPoint.

 4. Система баз даних передбачає велику підготовчу роботу при складанні заняття, але в підсумку можна отримати ефективну і універсальну систему навчання та перевірки знань.

 5. Текстовий редактор Word дозволяє підготувати роздатковий та дидактичний матеріал.

 6. Електронні презентації дають можливість вихователю при мінімальній підготовці і незначних витратах часу підготувати наочність до заняття. Заняття, складені за допомогою PowerPoint видовищні і ефективні в роботі над інформацією.

Переваги використання ІКТ

 • Індивідуалізація навчання;

 • Інтенсифікація самостійної роботи вихованця;

 • Зростання обсягу виконаних на занятті завдань;

 • Розширення інформаційних потоків при використанні Internet;

 • Підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи, можливості включення ігрового моменту. Таке заняття викликає у дітей емоційний підйом, навіть відстаючі діти охоче працюють з комп'ютером.

Інтегрування звичайного заняття з комп'ютером дозволяє вчителю перекласти частину своєї роботи на ПК, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним.

Використання ІКТ привабливе для вихователів: допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти його, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання, стимулює його професійний ріст і все подальше освоєння комп'ютера.

Але, поряд з плюсами, виникають різні проблеми як при підготовці до таких занять, так і під час їх проведення, а саме:


  • відсутність вдома відповідного технічного та програмного забезпечення у вихованців та вихователів;

  • недостатня комп'ютерна грамотність вихователя;

  • при недостатній мотивації до роботи діти часто відволікаються на ігри, музику, перевірку характеристик ПК і т.д.

Головні проблеми – це проблеми психолого-педагогічні. Вони полягають у низькому рівні готовності керівників до використання ІКТ , відсутності науково обґрунтованої методики використання ІКТ при проведенні занять з конкретних навчальних дисциплін, недостатньої забезпеченості навчальних закладів комп’ютерними класами. Ось частина проблем без розв’язання яких неможливо позитивно вирішити питання в цілому.


  1. Аспекти впливу комп’ютерних технологій на розвиток дитини.

XXI століття — час абсолютно нових підходів у розвитку й вихованні дітей. Водночас психологи в паніці: сучасні діти значно випереджають в інтелектуальному розвитку своїх однолітків 5—7-річної давності, а їхні батьки зовсім не беруть до уваги емоційний вік і фізіологічний стан своїх малюків. Як результат — діти вправно читають англійською, проводять години біля комп’ютера, але страждають десятками фобій і фізично ослаблені. Сучасні технології, безперечно, корисні. Веб-камера не гірше за гувернантку доглядає за дитиною, а віртуальний репетитор повністю може замінити реального викладача під час формування інтелекту дитини. Водночас тривога навчених життям бабусь і мам цілком обґрунтована: без ЖК-дисплея перед очима і hands-free у вухах дитина набагато краще збереже зір, слух і здоров’я.

1. Комп’ютерні ігри: розвага як хвороба.

Ще п’ятнадцять років тому комп’ютери, Інтернет-клуби чи Інтернет-кафе були винятковою рідкістю, а сьогодні стали звичним атрибутом буквально у кожному місті. Їхня кількість зростає, як гриби після дощу.

Здавалося б, усі вони створюються для того, аби серйозні люди, котрі не мають вдома комп’ютерної техніки, мали можливість знайти потрібну інформацію, спеціалісти в тій чи іншій галузі — новинки у своїй справі, студенти — підготуватися до лекцій, екзаменів... Безперечно, не без цього. Але чи не найбільшу потребу в них відчуває наше підростаюче покоління, яке ледве чекає (чи й не чекає загалом) закінчення уроків, аби буквально на крилах полетіли до найближчого комп’ютеру. Дітлахи витрачають гроші, які їм дають батьки на булочку чи обід у школі. А буває й так, що школярі, аби пограти, виносять з дому різні речі й продають. Годинами діти просиджують у темних задушливих кімнатах, чекаючи свої черги, адже, зазвичай, комп’ютерів в одному залі максимум з десяток (особливо в невеликих містечках). Буває, діти навіть тікають з уроків або взагалі не йдуть до школи .

Насамперед слід зазначити те, що діти набагато легше піддаються комп’ютерному впливу, ніж дорослі. Останні прекрасно усвідомлюють, коли треба собі сказати “досить” і вимкнути гру. Чи, іншою мовою, дорослі здатні “відфільтрувати” негативну інформацію. А ось діти, які набагато важче контролюють свої емоції, не усвідомлюють, не диференціюють добре та зле, вбирають у себе все. До цього треба додати й фактор розпещеності, дітям, яким батьки досі все дозволяли, наказати зупинитися важче.

Інший бік справи. Що б не говорили, але, переглянувши чимало комп’ютерних ігор, будь-хто з нас зробить єдиний висновок: у переважній своїй більшості всі ігри наповнені сценами насильства, всюди присутня — так чи інакше — зброя чи інші засоби самозахисту чи нападу. І дуже часто єдине — вбивати, вбивати, вбивати... А хтось думає над тим, якою виросте дитина, яку кілька разів на тиждень (а то й щодня) “безпечний” комп’ютер програмує, для прикладу, на те ж вбивство?

Усі ці наведені факти можуть призвести до формування психопатичного характеру. У дітей надлишок енергії, їм потрібно весь час кудись її виливати. І замість того, аби гратися на вулиці, читати цікаві книжки, вони “палять” цю енергію біля комп’ютера. Кожен психолог, переконана, зустрічався у своїй практиці з дітьми, істеричний характер котрих можна пояснити в тому числі й наведеним впливом. 1. Комп’ютерні ігри: як допомога в розвитку дитини .

Роздумуючи над питанням “за і проти комп’ютерних технологій для дітей” насамперед варто наголосити на загальному розвитку дитини при використанні комп’ютерних технологій. Як відомо, здібності дитини розвиваються тим краще, чим більше в неї можливостей отримання різноманітного досвіду, знайомства з кращими досягненнями світової культури тощо. Усі ми досить добре знаємо, скільки втрачають обдаровані діти, коли вони не мають можливості користуватися бібліотеками, не ходять до музеїв, не бувають в опері, не навчаються за такими технологіями, які є кращим надбанням людства. І коли така дитина нарешті, наприклад, вступаючи до університету, потрапляє до великого міста, у культурне середовище, їй треба надолужувати ці втрати, іноді на це витрачається ціле життя.

Комп'ютерні технології допомагають дітям оволодівати вмінням оперувати в розумовому плані просторовими уявленнями, моделями, схемами, формують у дітей уміння розрізняти план реальних об'єктів і план моделей, які зображують ці об'єкти, що прискорює розвиток наочно-образного мислення. Важливою умовою виникнення наочно-образного мислення є використання інформаційних технологій, зміст яких відповідає психофізіологічним можливостям дитини.

Використання ІТ активізує пізнавальну активність та розвиває самостійність, створює умови для продуктивної діяльності дитини, що сприяє розвитку наочно-образного мислення особистості дитини старшого дошкільного віку. Як показали дослідження, особливо успішно формуються за допомогою комп'ютерних технологій спеціальні якості мислення - динамічні просторові уявлення, що спонукає розвиток символічній функції наочно-образного мислення.

Слід зазначити, що необхідно чітко диференціювати навчально-ігрові програми від власне комп’ютерних ігор. Відомий вчений Л. С. Виготський вважав, що дитяча гра народжується з протиріччя: дитина намагається діяти як дорослий, але не може в силу своїх вікових особливостей, тобто, граючи, вона відпрацьовує ситуації дорослого життя . Крім того, що комп’ютер поєднує в собі можливості телевізора, відеомагнітофона, книги, калькулятора, універсальної іграшки, він здатний імітувати різноманітні ігри, є для дитини партнером, що може реагувати на його дії та запити, яких їй так часто не вистачає.3. Комп'ютерні ігри не замінюють, а доповнюють усі традиційні форми ігор і занять, природним шляхом залучають дошкільників до набуття початкових навичок роботи з інформаційними технологіями, до оперування знаковими формами мислення, якщо вони органічно включені у гру.

Головне питання, що хвилює вчених, педагогів і батьків, – це наскільки корисні для дитини комп'ютерні ігри, які можуть бути наслідки захоплення цими іграми. Останнім часом з'явилося нове покоління комп'ютерних ігор, розроблених спільно програмістами, педагогами і психологами, що враховують вікові особливості дітей, закономірності їх розвитку, виховання і навчання. Так, комп'ютерні ігри-заняття звичайно складаються з пояснення (визначені установки на гру), гри на комп'ютері (основна частина), аналізу гри, оцінки самих результатів і способів їхнього досягнення, зняття напруги (заключна частина). Згідно до ергономічних вимог тривалість завдань комп'ютерних ігор не повинна перебільшувати 10-15 хвилин, – це максимальний час, протягом якого діти можуть концентрувати увагу. Як показують педагогічні спостереження, при збільшенні тривалості гри можуть виявлятися ознаки стомлення, у результаті чого діти починають робити помилки, яких не було на початку гри.

Вчені зробили висновки, що використання інформаційних технологій значно підвищує зацікавленість дитини у навчанні, робить процес засвоєння нових знань та уявлень про оточуюче більш швидким та різнобічним, сприяє вдосконаленню та закріпленню старого матеріалу, розвиває логічне мислення, покращує пізнавальну активність, сприяє розвитку багатьох психічних процесів.

Також, спостерігаючи процес навчанням і розвиток більш як 700 дітей, на заняттях з використанням ІКТ і виявили, що комп'ютерні ігри можуть потужно сприяти розвитку як логічного, так і інших видів мислення. Це стосується, насамперед, ігор, де потрібно будувати міста і створювати співтовариства людей. У змістовній частині гри конструюються конфліктні ситуації, що розраховані на певну вікову групу, де учасники цього процесу повинні не тільки досягти конкретної позитивної результативності на рівні особистих навчальних цілей, але й своїми успіхами опосередковано впливати на інших дітей, що діють в аналогічних ситуаціях. Крім набуття комунікативних навичок, набуття початкових знань зі світу точних наук, тут вирішується головне завдання – кожним учасником розв’язується проблема суперечностей раціональної стратегії поведінки й здійснення оцінки спроектованих результатів, таким чином створюється фундамент для розвитку логічного мислення. У спільних іграх, де діти грають парами чи невеликими групами, також розвиваються навички спілкування й уміння вирішувати проблеми. Крім того, удосконалюються навички читання й усної лічби, підвищується грамотність дошкільника.

З іншого боку, комп'ютерні ігри нарешті реалізували дитячі (та й не лише дитячі) мрії про реалістичні світи. Яка дитина, граючись у солдатики, не уявляла собі, як вони стріляють і не озвучувала їхні дії? З появою комп'ютера цей уявний світ матеріалізувався. Тепер можна вистрелити з пушки та почути постріл, можна керувати літаком, і він буде літати, як справжній.

Якщо придбати якісний комп'ютер, то низка проблем зникне сама собою. Та є п'ять правил, які слід запам'ятати:

- Комп'ютер потрібно розташувати в кутку чи задньою стінкою до стіни.

- У приміщенні, де працює комп'ютер, необхідне щоденне вологе збирання. Тому підлогу в кімнаті не треба накривати килимом.

- До і після роботи на комп'ютері слід протирати екран спеціальними серветками.

- Вважають, що наші зелені друзі - кактуси - також допомагають зменшити негативний вплив комп'ютера.

- Не забувайте частіше провітрювати кімнату. Акваріум або інші ємності з водою збільшують вологість повітря.

Дотримуватись дидактичних вимог до підбору матеріалу:

1. Відповідність основним дидактичним принципам – усвідомленню, систематичності, індивідуалізації, а також специфічним принципам навчання дитини - доступності та наочності.

2. Відповідність програми віковим та психофізіологічним особливостям дітей.

3. Спрямованість програми на формування вмінь самостійно здобувати інформацію та працювати з нею.

4. Присутність різних видів інформації, що підлягає засвоєнню, розширення світогляду дитини.

5. Презентація основних елементів логічного мислення (порівняння, узагальнення, класифікація, серіація, систематизація та змістове співвідношення) та шляхів їх вивчення.

6. Наявність систем підказок, допомоги та навчальних елементів при виконанні завдань.

7. Спрямованість програми на розвиток пізнавальних процесів.

8. Організація постійного зворотного зв’язку з дитиною у процесі виконання ігрових завдань: реагування програми на відповіді дитини (повідомлення про правильність/неправильність відповіді, підказка, тренування та ін.).

9. Тип програми за відповідними показниками (ігрова, навчальна, навчально-ігрова, тестова та ін.).

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка