Дніпропетровський національний університет імені Олеся ГончараСторінка1/32
Дата конвертації11.09.2017
Розмір5.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Факультет міжнародної економіки

Кафедра економіки та управління національним господарством
Шляхи адаптації національної економіки

до сучасних викликів глобалізації

За матеріалами регіональної

науково-практичної студентської конференції


Дніпропетровськ – 2016

Рекомендовано до друку кафедрою економіки та управління

національним господарством

факультету міжнародної економіки

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

(протокол № 10 від 12.04.2016 р.)

Шляхи адаптації національної економіки до сучасних викликів глобалізації : матеріали регіональної науково-практичної студентської конференції / Упорядники Л. М. Тимошенко, С. Е. Сардак, О. Д. Дон. – Д. : ДНУ імені Олеся Гончара, кафедра економіки та управління національним господарством, 2016. – 215 с.

Опубліковано результати наукових досліджень студентів напрямів та спеціальностей підготовки “Міжнародні економічні відносини”, “Управління персоналом та економіка праці”, “Міжнародна економіка” викладені на регіональній науково-практичній студентській конференції “Шляхи адаптації національної економіки до сучасних викликів глобалізації” 21.03.2016 р.

Тези доповідей друкуються методом прямого відтворення тексту, представленого авторами, які несуть відповідальність за його форму і зміст.

Узагальнено дослідження стану розвитку світового господарства і визначено форми адаптації національної економіки України до загальноцивілізаційних тенденцій. Учасники конференції звернули свою увагу на такі основні моменти, як: глобальні проблеми, загрози та виклики економічного розвитку; вплив міжнародних економічних організацій на спрямування економічного розвитку; участь України у сучасних глобалізаційних процесах; оптимізація соціально-економічних трансформацій національної економіки до сучасних глобалізаційних вимог; наслідки та перспективи співпраці України зі Світовою організацією торгівлі; стан і перспективи людського розвитку в Україні та світі.

Призначено для використання на семінарських і практичних заняттях, а також під час підготовки курсових і дипломних робіт.ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………………………...10
СЕКЦІЯ 1. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, ЗАГРОЗИ ТА ВИКЛИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Balash О., VE-13-1. Scientific adviser: prof. Timoshenko L.M. .…......……………………………11

TRANSFORMATIONAL PROBLEMS OF THE GLOBAL MONETARY AND

FINANCIAL SYSTEM

Акопян К.В., гр. ВЕ-13-1. Науковий керівник: д.е.н., проф. Тимошенко Л.М. ………………..12

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА

Аксьонова А.О., гр. ВУ-15-1. Науковий керівник: д.е.н., проф. Сардак С.Е. …..……………...13

продовольчА БЕЗПЕКА ЯК ГЛОБАЛЬНА Проблема ТА МОЖЛИВОСТІ


ЇЇ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Анісімова Ю.І., гр. ВВ-14-2. Науковий керівник: д.е.н., проф. Гришкін В.О. ………………..15

ЗагальнА проблемАТИКА економічного розвитку

Білоусова Д.В., гр. ВУ-12-1. Науковий керівник: к.е.н., доц. Курінний В.О. …………………16СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА МІЖНАРОДНІЙ БЕЗПЕЦІ

Веремейчик Я.С. гр. ВУ-12-1. Науковий керівник: к.е.н., доц. Федотова Т.А. ………………..17

ГЛОБАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Галлаєв М.М., гр. ВВ-15-1. Науковий керівник: к.е.н., доц. Стеблянко І.О. …………………...19

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ

Єрак А.В., гр. ВУ-13-1. Науковий керівник: к.е.н., доц. Більська О.В. .………………………..20

вплив глобалізації на міжнародний ринок праці

Зоідзе К.І., гр. ВЕ-13-1. Науковий керівник: к.е.н., доц. Сімахова А.О. ……………………….21

СТАЛИЙ РОЗВИТОК – ШЛЯХ ВИРІШЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Комарницька Д.К., гр. ВВ-15-1. Науковий керівник: ст. викл. Дон О.Д. ……………………...22

СУТНІСТЬ, ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ

Лахмакова А.Д., гр. ВЕ-13-1. Науковий керівник: ст. викл. Ставицька А.В. ………………….24

ГЛОБАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА ПРОБЛЕМА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ

Мовчаненко І.В., гр. ВВ-12-1. Науковий керівник: ст. викл. Гапоненко С.О. ………………...25

Глобальні проблеми економіки та політики

Мудрак Д.Д., гр. ВЕ-13-1. Науковий керівник: асист. Сливенко О.В. ………………………....27

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ

Опихайло Л.С., гр. ВВ-14-2. Науковий керівник: д.е.н., проф. Сардак С.Е. …………………..28

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Присяжна К.П., гр. ВЕ-13-2. Науковий керівник: д.е.н., проф. Гришкін В.О. ………………...29

ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Прудіус А.В., гр. ВУ-12-1. Науковий керівник: к.е.н., доц. Попруга В.І. .……………………..30

Глобалізація та її наслідки для економік країн світу

Сиренко В.А., гр. ВУ-13-1. Науковий керівник: д.е.н., проф. Тимошенко Л.М. ……………...31

Глобальные проблемы экономического развития и пути их решения

Табунець А.Г., гр. ВВ-15-1. Науковий керівник: ст. викл. Дон О.Д. ……………………………33

Глобальні проблеми економічного розвитку

Токарєва М.В, гр. ВЕ-13-1. Науковий керівник: ст. викл. Ставицька А.В. …………………….34

ГЛОБАЛЬНА ПРОДОВОЛЬЧА ПРОБЛЕМА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

Хорікова А.В., гр. ВЕ-13-1. Науковий керівник: к.е.н., доц. Федотова Т.А. …………………..35

ГЛОБАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА: ПРИЧИНИ, МАСШТАБИ ТА ЗАХОДИ ПОДОЛАННЯ

Цуріков К.С., гр. ВУ-13-1. Науковий керівник: к.е.н., доц. Стеблянко І.О. …………………….36

Глобальні ризики та їх систематизація

Шутов В.В., гр. ВВ-15-1. Науковий керівник: к.е.н., доц. Більська О.В. ……………………...38

НАСЛІДКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗМІНИ КРАЇН СВІТУ

Яцентюк Н.Р., гр. ВВ-15-1. Науковий керівник: к.е.н., доц. Сімахова А.О. ………………….39

Глобальні проблеми економічного розвитку
СЕКЦІЯ 2. Вплив міжнародних економічних організацій на спрямування економічного розвитку

Вєрочкіна М., гр. ВЕ-13-2. Науковий керівник: д.е.н., проф. Тимошенко Л.М. ………………41

ПРОБЛЕМИ КРЕДИТУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Ганзюк О.О., гр. ВВ-15-1. Науковий керівник: д.е.н., проф. Сардак С.Е. …………………….43

Співробітництво України з Міжнародним валютним фондом

Жерліцина М.О., гр. ВУ-13-1. Науковий керівник: ст. викл. Гапоненко С.О. ………………...44

ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ
ТА РОЗВИТКУ

Костюк В.О. гр. ВУ-12-1. Науковий керівник: асист. Сливенко О.В. …………………………45

СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПРАЦІ

Кучеренко Ю. О., гр. ВУ-12-1. Науковий керівник: д.е.н., проф. Гришкін В.О. ……………...46

Співробітництво України з МВФ: реалії та перспективи

Леус М.Г., гр. ВВ-15-1. Науковий керівник: ст. викл. Дон О.Д. ………………………………...48

Співробітництво України зі Світом банком

Мельнікова Г.М., гр. ВВ-12-1. Науковий керівник: к.е.н., доц. Курінний В.О. ……………….49

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ організаціЯМИ

Прозор А.Є., ВУ-15с-1. Науковий керівник: к.е.н., доц. Федотова Т.А. …………………………51

СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В РАМКАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Сівер А.В., гр. ВУ-13-1. Науковий керівник: к.е.н., доц. Стеблянко І.О. ……………………...52Основні напрямки співпраці України з Міжнародним агентством з атомної енергії

Соколова Ю.В., гр. ВВ-15-1. Наукові керівники: к.е.н., доц. Більська О.В., Тимошенко О.О....53

ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ РОЗШИРЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА КРАЇН В РАМКАХ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ

Сухінська І.О., гр. ВУ-15с. Науковий керівник: ст. викл. Дон О.Д. ……………………………54

ПРОБЛЕМАТИКА ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

ТА СПІВРОБІТНИЦТВО З ВСЕСВІТНЬОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Чайка К.О., гр. ВУ-15с-1. Науковий керівник: к.е.н., доц. Сімахова А.О. …………………….56

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Шахова Ю.С., гр. ВВ-15-1. Науковий керівник: ст. викл. Ставицька А.В. …………………....57

СПІВПРАЦЯ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ З ДЕЯКИМИ КРАЇНАМИ СВІТУ


СЕКЦІЯ 3. УЧАСТЬ УКРАЇНИ У СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

Алієва С.Б., гр. ВВ-14-2. Науковий керівник: ст. викл. Гапоненко С.О. ………………………59

Сучасні процеси глобалізації в Україні

Алиева У.Р., гр. ВУ-13-1. Науковий керівник: асист. Сливенко О.В. ………………………….60

Влияние глобализации на экономическое развитие Украины

Асауленко К.П. ВВ-13-1. Науковий керівник: к.е.н., доц. Сімахова А.О. ……………………..61

МІСЦЕ ТА РОЛЬ УКРАЇНИ У СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

Бендерська І.Л., гр. ВВ-13-2. Науковий керівник: д.е.н., проф. Тимошенко Л.М. …………….62

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ЗАКОНОМІРНІСТЬ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Булигіна А.В., ВВ-12-1. Науковій керівник: к.е.н., доц. Курінний В.О. ……………………….63

УЧАСТЬ УКРАЇНИ У СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

Дундук А.В., ВУ-12-1. Наукові керівники: д.е.н., проф. Сардак С.Е., Тимошенко О.О. …..…..65

Економічний розвиток України в умовах глобалізації

Жидкова А.О., гр. ВУ-13-1. Науковий керівник: д.е.н., проф. Гришкін В.О. ………………….66

УКРАЇНА І СУЧАСНІ ПРОЦЕСИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Заверуха В.В, гр. ВВ-14-2. Науковий керівник: к.е.н., доц. Попруга В.І. ……………………..67

Сталий економічний розвиток України в умовах глобалізації

Зінченко М.О., гр. ВУ-15с-1. Науковий керівник: к.е.н., доц. Федотова Т.А. …………………69

ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

Кайгородова Я.Г., гр. ВВ-12. Науковий керівник: к.е.н., доц. Стеблянко І.О. …………………70

Аналіз ризиків і викликів глобалізації щодо України

Кім І.О., гр. ВУ-15-1. Науковий керівник: к.е.н., доц. Більська О.В. …………………………...72

Шляхи прискорення входження України у СИСТЕМУ світовОГО господарствА

Ковпак М.В., ВЕ-13-1. Науковий керівник: ст. викл. Дон О.Д. ………………………………...73

ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ЇЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО КУРСУ

Кріпак Т.О., група ВУ-15с-1. Науковий керівник: ст. викл. Ставицька А.В. …………………75

ГЛОБАЛЬНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Куценко М.М., ВУ-12-1. Науковий керівник: ст. викл. Гапоненко С.О. ………………………76

УКРАЇНА У СВІТОВИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ: ВИКЛИКИ І ВІДПОВІДІ

Лещенко К., гр. ВУ-13-1. Науковий керівник: ст. викл. Дон О.Д. ……………………………...78

Вплив глобалізаційних процесів на економіку України

Макеєва В.Г., група ВУ-15с-1. Науковий керівник: д.е.н., проф. Тимошенко Л.М. …………..79

Вплив процесів глобалізації на стан ринку праці України

Мірошниченко В.О., гр. ВУ-12-1. Науковий керівник: д.е.н., проф. Сардак С.Е. …………….80

Наслідки світової глобалізації для економіки України

Нельга К.В., гр. ВВ-15-1. Науковий керівник: д.е.н., проф. Гришкін В.О. …………………….82

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Нестеренко О.В., гр. ВВ-14-1. Науковий керівник: ст. викл. Дон О.Д. ………………………...83

УЧАСТЬ УКРАЇНИ У СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

Островська К.О., гр. ВЕ-13-1. Науковий керівник: к.е.н., доц. Курінний В.О. ………………...84

ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ ЯК УЧАСНИКА СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Панкратова Т.О., гр. ВВ-15-1. Наукові керівники: д.е.н., проф. Сардак С.Е., Тимошенко О.О.....85

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: ПЕРЕВАГИ І ЗАГРОЗИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Парубець В. О., гр. ВВ-12-1. Науковий керівник: к.е.н., доц. Більська О.В. …………………..86

Український фондовий ринок в умовах світових глобалізаційних процесів

Пашаєва Л., гр. ВВ-14-1. Науковий керівник: ст. викл. Дон О.Д. ………………………………88Пріоритетні напрямки розвитку України В УМОВАХ глобалізаціЇ

Переходюк В.Р., Група ВВ-15-1. Науковий керівник: к.е.н., доц. Сімахова А.О. ……………..89

Вплив глобалiзацiї на Україну

Позивай Є.О група ВВ-13-2. Науковий керівник: ст. викл. Ставицька А.В. …………………...90

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ЗАКОРНОМІРНІСТЬ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

УКРАЇНИ


Скоріна А.Б., гр. ВВ-13-2. Науковий керівник: ст. викл. Гапоненко С.О. ……………………..92

МІСЦЕ І РОЛЬ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ СУЧАСНОСТІ

Слободянюк Д. А., гр. ВВ-15-1. Науковий керівник: д.е.н., проф. Сардак С.Е. ….…………....93

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Степлюк К.С., група ВУ-14-1. Науковий керівник: д.е.н., проф. Тимошенко Л.М. …………..94

ЗАГРОЗИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНИ

Стрижеус Н.А., гр.ВУ-15-1. Науковий керівник: д.е.н., проф. Сардак С.Е. …………………...96

Місце України в процесах глобалізації світового туристичного ринку

Тарасова Є.Л., ВЕ-13-2. Науковий керівник: ст. викл. Дон О.Д. ………………………………97

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка